Page 1

L UXURYVI L L A


3BEDSS I NGL ES TOREYVI L L A, HEATEDPOOL MARTI NHALREF : 008S G â‚Ź1. 150. 000, 00( e ur os ) Thi swa l l e di na ndf ul l yf e nc e dv i l l ai sl oc a t e di nac ul de s a ci na ne l e v a t e da r e aofMa r t i nha l , wi t ha nun us ua l 218m2bui l ta r e aonabi g2. 380m2 pl ot !I ti sv e r yr i c hi nna t ur a l l i g hta ndi tha sbe e nc l e v e r l yde s i g ne d, s o t ha ta l l r oomsha v es out hf a c i ngF r e nc hwi ndows , t husma xi mi z i ngt he s upe r bv i e wsoft heoc e a na ndr e s or t . Thev a s tc ha pe l s ha pel oung ewi t ha ni nc r e di bl ewa l l s i z ewi ndowi st he hi g hl i g htoft hi spr ope r t y , notf or g e t t i ngt hea mpl et e r r a c e da r e aa r ound t hehous ea ndov e r l ook i ngt hepool . S upe rs pa c i ousf ul l ye qui ppe dk i t c he n, 3doubl ebe dr ooms , 3ba t hr ooms , t hef ur ni t ur ea ndf i t t i ng sa r ewa r m a ndl i g htc r e a t i ngav e r yc oz ya ndf r i e ndl ya t mos phe r et hr oug houtt he hous e . Unde rf l oorc e nt r a l he a t i ngc ompl e t e st hec omf or t. Thel a wne dg a r de nha sr i c hma t ur epl a nt i nga ndt hedi s c r e e ta c c e s st o t hepr ope r t yi st hr oug ha ne l e c t r i cg a t eope ni ngt oal ongdr i v e wa yl e a di ngt ot heg a r a g e . Thehous ei ss ol df ul l yf ur ni s he da nde qui ppe d. Ema i l pr ope r t y s a l e s @ma r t i nha l . c om Phone+351282240254


Martinhal Ref: 008SG  

Martinhal Ref: 008SG