Page 1


Image tvrtke je zapravo SVE što tvrtka ima!

U

svakodnevnoj komunikaciji pokušaj stvaranja određenog IMAGE-a nerijetko doživljavamo u iskrivljenom, simplificiranom i estradiziranom okviru pojma IMAGE. Asocijacije nastale na toj predrasudi su različite, a u svojoj najnegativnijoj krajnosti dosežu istoznačnost s tri moderne pošasti koje u pravilu bezuspješno pokušavamo kompenzirati vizualnim efektima, a one su površnost, nekompetentnost i nestručnost. U stvarnom životu, imidž je puno više od toga. Naravno, imidž može biti dobar ili loš, i baš kao i u slučaju karaktera, nije dovoljno reći da smo izgradili imidž ili da imamo karakter. Svatko ima karakter i svatko ima određeni imidž. Cilj je, naravno, izgraditi pozitivan imidž, jer imidž je zapravo SVEUKUPNA spoznajna slika o nečemu, o tvrtki ili proizvodu, koju pojedinac oblikuje na temelju sveobuhvatnog prethodnog iskustva, stavova, mišljenja i predodžbi koje su više ili manje usklađene sa stvarnim obilježjima. Image tvrtke je zapravo SVE što tvrtka ima Estradizacija pojma IMAGE zamaglila je, dakle, stvarnu definiciju imidža, jer kada o pozitivnom imidžu govorimo ozbiljno i utemeljeno, onda u kontekstu marketinga to znači da govorimo o jednom od najsloženijih i najželjenijih ciljeva koji svaka moderna i uspješna tvrtka postavlja pred sebe i na čije ostvarenje troši izuzetno puno novaca i energije.


CEF Vam svakako može pomoći u stvaranju željenog imagea Vaše tvrtke

N

aravno, u onom segmentu na koji mi jedino i možemo utjecati – u promoviranju spremnosti Vaše tvrtke da posluje na društveno odgovoran način. Bez obzira kako definirali društveno odgovorno poslovanje, da li kao “koncept prema kojem tvrtka na dobrovoljnom principu integrira brigu o društvenim pitanjima u svoje poslovne aktivnosti“, kako to čini Europska komisija, ili na neki drugi način, uvijek zapravo govorimo o istom - govorimo o opredjeljenosti tvrtke da svojim poslovanjem pridonose sveukupnom razvoju društva, pri tome iskazujući visoki stupanj socijalne osjetljivosti. Društveno odgovorno poslovanje važno je za sva poduzeća kojima je povjerenje jedna od ključnih komponenti poslovanja – većina će potencijalnih poslovnih partnera (klijenata, kupaca) već u samom početku radije poslovati s poduzećem koje ima reputaciju aktivnog promicatelja društvene odgovornosti i koje iskazuje visok stupanj socijalne osjetljivosti. Osim toga, odgovorno djelujući prema zajednici, okolišu, svojim zaposlenicima ili tržištu, tvrtka polučuje pozitivne učinke od marketinga opće dobrobiti. To je jedan od najsigurnijih načina stvaranja pozitivnog imagea, a u suvremenom poslovnom svijetu dobar image nerijetko predstavlja granicu između uspješnog i neuspješnog širenja na željena tržišta.


Koja je uloga Tvrtki partnera?

T

vrtke partneri zakupom reklamnog prostora na CEF-u, baš kao i jedinice lokalne i regionalne samouprave, omogućavaju besplatno reklamiranje svim hrvatskim tvrtkama koje si uslijed dugotrajne krize to više ne mogu same omogućiti. A takvih je tvrtki, na žalost, svakim danom sve više. U situaciji u kojoj od ukupno 4,3 milijuna stanovnika, gotovo 2 milijuna prima plaću i mirovinu iz proračuna ili je nazaposleno, a u taj broj nisu uključena djeca, učenici i studenti, omogućavanje besplatnog reklamiranja ugroženim malim i srednjim tvrtkama je stvarna gospodarska mjera i pomoć okrenuta prema spašavanju tih tvrtki i domaćeg tržišta, a posredno i povećanju kupovne moći naših ljudi. I ujedno najbolji primjer društveno odgovornog ponašanja! I za kraj ovog, nadamo se poučnog, teksta o utjecaju pozitivnog imagea na uspješnost poslovanja tvrtke, želimo naglasiti samo još jednu činjenicu - Pozitivan image tvrtke u javnosti najlakše se postiže pomaganjem onima kojima je to stvarno potrebno. Pomažući drugima, dugoročno pomažete i sebi. Jer, ne zaboravite, bez obzira čime se tko od nas bavi i što radi, svi smo mi kupci. Možda baš i Vaši. Sve dok imamo s čime kupovati... Vaš CEF


Kvalitetna, kontinuirana i cjelovita prezentacija tvrtki na tržištu


PARTNERSKI PROMOTIVNI PAKETI Uz pozitivni image izgrađen na društveno odgovornom poslovnom ponašanju, Tvrtke partneri CEF-a dobivaju i mogućnost kontinuiranog i iznimno kvalitetnog reklamiranja koji donose razni Partnerski promotivni paketi koji uključuju sljedeće reklamne kanale, pozicije i usluge: 1. Reklamiranje u časopisu CEF Promotor putem reportaža, reklama i kupona za kupovinu s popustom Pametniji popušta Tehnički opis časopisa CEF Promotor - Opseg: 40-48 str. - Papir: sjajni, 115 g - Omot: mat papir 170 g - Oprema: najlonski omot - Dostava: personalizirana, na ime, prezime i adresu primatelja putem Izravne pošte HP - Naklada: 5000 primjeraka po izdanju u županiji (Zagreb 10.000 primjeraka) - Cijena: besplatan za primatelja Izrazite konkurentske prednosti časopisa CEF Promotor u odnosu na konkurenciju: - cijena reklamnog prostora u časopisu - naklada časopisa sa zajamčenom dostavom na kućnu adresu primatelja - oprema časopisa - sadržaj časopisa: članci s gospodarskom tematikom, reportaže o tvrtkama i projektima, besplatni kuponi s popustima – Pametniji Popušta 2. Reklamiranje na portalu CEF na velikim lateralnim pozadinskim bannerima 3. Kontinuirano reklamiranje na e-portalu CEF na najmanje 320 istovremenih bannerskih pozicija (banneri s direktnim linkom na e-štand ili web stranicu nalaze se na svim ulazima u e-sajmove) uz izradu i dizajn bannera. 4. Reklamiranje putem E- kataloga na sajmu Tvrtke partneri – Sajam županija. Riječ je eksponiranom e-sajmu s istaknutim mjestom na portalu. Sajam se nalazi prije, odnosno iznad ostalih sajmova i dodatno je reklamiran i na portalu i u okviru časopisa Cef Promo. 5. Izrada i dizajn e-kataloga opsega do 40 stranica za reklamiranje na Sajmu tvrtki partnera, prilagođenog za objavu i na ostalim društvenim mrežama 6. Uređivanje i ažuriranje e-štanda i e-kataloga na tjednoj razini uz usluge fotografiranja i pisanja reklamnog i dokumentarnog teksta 7. Izrada i objava reportaža o tvrtki u rubrici Cef novosti i/ili u okviru časopisa Cef Promotor umjesto standardne reklamne objave ili u kombinaciji sa standardnim reklamnim objavama 8. Objava oglasa i natječaja na portalu i u časopisu 9. Distribucija bonova s popustima putem časopisa Cef Promotor

Tvrtke Partneri Promo CEF e-fair  

CEF e-fair http://www.cef.hr

Tvrtke Partneri Promo CEF e-fair  

CEF e-fair http://www.cef.hr

Advertisement