Page 1

MEDICINSKA FAKULTETA V MARIBORU MEDICINSKA FAKULTETA V LJUBLJANI KATEDRA ZA KIRURGIJO PODIPLOMSKA ŠOLA KIRURŠKIH TEHNIK UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR KLINIKA ZA KIRURGIJO, ODDELEK ZA TRAVMATOLOGIJO DRUŠTVO TRAVMATOLOGOV SLOVENIJE

PROGRAM DELAVNICE KIRURŠKIH TEHNIK INTRAMEDULARNA UČVRSTITEV ZLOMOV (INTRAMEDULLARY FRACTURE FIXATION)

14. - 15. NOVEMBER 2014 16. ETAŽA KIRURŠKE STOLPNICE, PREDAVALNICA PRIM. ZMAGA SLOKANA, UKC MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000Maribor


PROGRAM

10.25

Antegradna intramedularna učvrstitev zlomov stegnenice Antegrade intramedullary fixation of femoral shaft fractures (I. Movrin, A. Frank)

10.35

Retrogradna intramedularna učvrstitev zlomov stegnenice Retrograde intramedullary fixation of femoral fractures (A. Krajnc, A. Kelc)

PETEK, 14. NOVEMBER 2014 8.00 REGISTRACIJA 9.00

Otvoritev in pozdravne besede (Welcome, Opening ceremony) Voditelja (Chairmen): A. Frank, A. Čretnik

9.15 9.23

Osnove zdravljenja zlomov in celjenja Basic principles of fractures and healing (V. Smrkolj) Biomehanične značilnosti intramedularne učvrstitve zlomov Biomechanical principles of intramedullary nailing (T.Malovrh, M. Cimerman)

9.31

Razvoj in usmeritve pri intramedularni učvrstitvi zlomov Historical overview and trends in intramedullary fixation (U.Dobnikar, A. Čretnik)

9.39

Perspektive in nove možnosti zdravljenja zlomov New horizons in fracture treatment ( R. Košir, R. Keršič, A. Čretnik)

9.47 10.00

12.45 - 14.00

ODMOR / BREAK

Intramedularna učvrstitev zlomov začetnega dela stegnenice Intramedullary fixation of proximal femoral fractures (R. Beden, M. Cimerman)

ODMOR – KOSILO / LUNCH Voditelja (Chairmen): A. Krajnc, R. Keršič

14.00

Intramedularna učvrstitev zlomov – Practical session (video, demonstracije, praktične vaje, menjava delovnih mest po skupinah) I. INTRAMEDULARNI KOLČNI VIJAK (IMHS, PFN-a) II. REKONSTRUKCIJSKI ŽEBELJ (RECONSTRUCTIVE NAIL) – (FEMORALNI)

16.00-16.15

Odmor / Break

III. FEMORALNI ANTEGRADNI ŽEBELJ (ANTEGRADE FEMORAL NAIL) IV. FEMORALNI RETROGRADNI ŽEBELJ (RETROGRADE FEMORAL NAIL)

Razprava

Voditelja (Chairmen): V. Smrkolj, A. Krajnc

10.15

10.45 Prikaz primerov in razprava / Case discussion (Beden, Movrin, Krajnc)

18.00

Zaključek prvega dne / End of the day VEČERJA / DINNER

SOBOTA, 15. NOVEMBER 2014 Voditelja (Chairmen): D. Pandurović, Ž. Horvat


8.00

Intramedularna učvrstitev zlomov golenice Intramedullary fixation of tibial fractures (A. Kelc, A. Krajnc)

8.10

Intramedularna učvrstitev zlomov nadlahtnice Intramedullary fixation of humeral fractures (Ž. Horvat, D. Pandurović) Intramedularna učvrstitev zlomov pri otrocih Intramedullary fixation in children (D. Pandurović, Ž. Horvat)

8.20 8.30

Prikaz primerov in razprava / Case discussion

9.30

ODMOR / BREAK Voditelja (Chairmen): J. Ferk, A. Kelc

9.45

10.15

10.45

Zapleti pri intramedularni učvrstitvi zlomov Complications in intramedullary fixation (M. Vinder, A. Čretnik, A. Frank) Prikaz primerov in razprava / Case discussion Dileme pri intramedularni učvrstitvi zlomov Controversies in intramedullary fixation (M. Kozic, A. Čretnik, J. Ferk) Prikaz primerov in razprava / Case discussion ODMOR / BREAK Voditelja (Chairmen): A. Kelc, D. Pandurović

10.55

Intramedularna učvrstitev zlomov Practical session (video, demonstracije, praktične vaje, menjava delovnih mest po skupinah) I. TIBIALNI INTRAMEDULARNI ŽEBELJ (TIBIAL INTRAMEDULLARY NAIL (Trigen, Expert)) II. HUMERALNI INTRAMEDULARNI ŽEBELJ (HUMERAL INTRAMEDULLARY NAIL (Multiloc...))

13.00

Preizkus znanja / Test

13.15

13.30

ODMOR / BREAK Zaključek delavnice / End (A. Čretnik. A. Frank)

13.45

KONEC / CLOSURE

OBVESTILA

INFORMACIJE IN PRIJAVE (INFORMATION) Univerzitetni klinični center Maribor

Enota za organizacijo strokovnih srečanj: ga. Slavica Keršič Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, tel.:+386 2 321 29 40 Program in prijava sta objavljena na spletnih straneh / Web address: http://www.ukc-mb.si ; e-mail: slavica.kersic@ukc-mb.si LOKACIJA 16. etaža kirurške stolpnice, Predavalnica prim. dr. Zmaga Slokana; Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor. ROK PRIJAVE: 20. Oktober 2014 PRENOČIŠČE (dodatna prijava) V primeru zadostnega števila prijav bo prenočišče organizirano. KOTIZACIJA Za udeležence je kotizacija 150 EUR (z vključenim DDV). Kotizacija vključuje pisne material, kosilo, večerja in prigrizki med odmori. Račun za kotizacijo vam bomo izstavili po končani učni delavnici. Vsi udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na delavnici.Tisti, ki bodo uspešno opravili preizkus znanja, bodo prejeli tudi potrdilo o aktivni udeležbi in uspešnem preizkusu znanja po pošti. Zdravniška zbornica Slovenije bo delavnico upoštevala ob podaljševanju licence zdravnikom (v skladu z 71. in 85./II členom Zakona o zdravstveni dejavnosti in 6. členom Pravilnika o


podeljevanju, podaljševanju in odvzemanju dovoljenja za samostojno opravljanje dela zdravnikov oziroma zobozdravnikov).

PREIZKUS ZNANJA

Delavnica je namenjena specializantom in specialistom kirurgije, travmatologije in ortopedije. Število mest je omejeno (18). Pri organizaciji delavnice sodelujeta firmi J S EVRO in METALKA MEDIA.

15 vprašanj (čas reševanja - 15 minut)

STROKOVNI ODBOR:

Prim. Aleksander Frank, dr. med. (vodja delavnice) Prim. Jože Ferk, dr. med. Alojz Krajnc, dr. med. Prof. dr. Vladimir Smrkolj, dr. med., višji svetnik Asist. dr. Vladimir Senekovič, dr. med., svetnik Prof. dr. Andrej Čretnik, dr. med., svetnik

ORGANIZACIJSKI ODBOR:

Prof. dr. Andrej Čretnik, dr. med., svetnik (vodja) Prim. Aleksander Frank, dr. med. Dean Pandurović, dr. med. Asist. Andrej Kelc, dr. med. Alojz Krajnc, dr. med. Slavica Keršič, posl. sek.

DODATEK: ZBORNIK Izdajatelja: Oddelek za travmatologijo UKC Maribor, Katedra za kirurgijo MF Ljubljana in Maribor. Urednika : prof. dr. Andrej Čretnik, dr. med., svetnik, asist. dr. Roman Košir, dr. med. Recenzenta : prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik

prof. dr. Matjaž Veselko, dr. med.

Program sole 2014  

http://www.ukc-mb.si/fileadmin/strokovna_srecanja/2014/Program_sole_2014.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you