Page 1

Univerzitetni klinični center Maribor

Klinična pot

Oddelek za revmatologijo Zdravljenje z biološkimi zdravili oz. citostatiki Enodnevna bolnišnica NALEPKA

Pacient

1. aplikacija 2. aplikacija

Ime in priimek Datum rojstva

DR

zdravnik

ZN

zdravstvena nega

ZA

zdravstveni administrator

ODGOVORE OZNAČITE Odgovorni zdravnik

s KLJUKICO pod DA ali NE oz. PRED BESEDILOM in

Odgovorna VMS/DMS

Dne

SE PODPIŠITE S PARAFO!

DA

NE

Standard ZN - sprejem bolnika na oddelek

ZN

ZN

Administrativni sprejem bolnika na oddelku

ZN

ZN

Anamneza

DR

DR

Status

DR

DR

Merila za zdravljenje:

DR

DR

Analiza izvidov *

DR

DR

Bolnik je seznanjen s ciljem in potekom zdravljenja oz posega

DR

DR

Soglasje pridobljeno, pojasnilna dolžnost podpisana

DR

DR

Predpis terapije na temperaturni list

DR

DR

Standard ZN - nastavitev i.v. kanala

ZN

ZN

Standrad ZN - dajanje predpisanih zdravil

ZN

ZN

Priprava in aplikacija zdravil

ZN

ZN

ZN

ZN

Standard ZN - priprava bolnika na odpust

ZN

ZN

Odpustnica diktirana, recepti napisani, napotitev na kontrolni pregled

DR

DR

Odpustnica napisana

ZA

ZA

Odpustnica, recepti, napotnice poslane bolniku po pošti

ZA

ZA

Obračun storitev

ZA

ZA

Administrativni odpust bolnika

ZN

ZN

samo ob 1. aplikaciji

SPREJEM NA ODDELEK

iz Protokola za Rituksimab (Mabthera) iz Protokola za Tocilizumab (Roactemra)

po Protokolu za Rituksimab (Mabthera) po Protokolu za Tocilizumab (Roactemra) Standrad ZN - oskrba bolnika ODPUST

parafa


DOGODKI, KI ODSTOPAJO OD KLINIČNE POTI Datum

Dogodek, ki odstopa

ura

od klinične poti

Podpis

Ukrep in rezultati ukrepa

Podpis

Datum in ura

* V primeru aplikacije bioloških zdravil se analizirajo izvidi po obeh protokolih, v primeru aplikacije citostatikov pa: SR, KKS, R, SGOT, SGPT, YGT, ALK. FOSF., UREA, KREAT, SEČNA K. CRP. KOMP. URIN

Vse aktivnosti so evidentirane na: - temperaturnem listu, - negovalni dokumentaciji pacienta, - Protokolu za Rituksimab (Mabthera), - Protokolu za Tocilizumab (Roactemra)

Med dogodke, ki odstopajo od klinične poti sodijo: - vse dodatne preiskave, ki jih ne predvideva protokol, - izredna stanja, ki se pojavijo v procesu zdravljenju, ne glede kdo storitev opravlja, - neželeni dogodki.

Kp zdravljenje z bioloskimi zdravili oz citostatiki  

http://www.ukc-mb.si/fileadmin/INFO_javnega_znacaja/klinicne_poti/KP_Zdravljenje_z_bioloskimi_zdravili_oz._citostatiki.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you