Page 1

svenska kyrkans utredningar 2014:1

Kontraktets s­ tällning, uppgifter och indelning Betänkande av den av kyrkostyrelsen tillsatta ­utredningen om kontraktets ställning, uppgifter och indelning.


Omslagsfoto: Alf Sjölin Äpplet är en symbol för kunskap/information. Varje äpple motsvarar en lokal enhet, församling eller pastorat och är grupperade enligt ­b etänkandets förslag när det gäller prostområden.


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

Till kyrkostyrelsen


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

2


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

Inneh책ll

3


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

4


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

1

Sammanfattning

1.1

En tillbakablick

5


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

1.2

Pastorat och kontrakt under närmare 100 år

1.3

En skiss av nuläget gällande kontrakt och kontraktsprostar

1.3.1

Kontraktets ställning, uppgifter och indelning

1.3.2

Kontraktsprost

6


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

1.4

Prostområde och prost

Exempel på olika prostområden Leds av en prost Församli ng Församl

ing Församl ing Församl ing Församl ing Församl ing Församl ing Församl ing Församl ing

1.4.1

Församling Pastorat

Församl ing Pastora t t Församl ing Pastora t t Pastorat t

Resurser

7


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

1.5

Den episkopala linjen inom den gemensamma ansvarslinjen

1.5.1

Biskop och prostkollegium

1.5.2

Prosten – en kyrkoherde

1.5.3

Prost utses

8


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

1.5.4

Samverkan med stiftskansli

1.6

Prost och Prostområde

1.7

Kontraktsprost och kyrkoherdekollegium

1.8

Ändamålsenlig indelning

9


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

1.9

Kontraktets/Prostomr책dets namn

1.10

Valkretsar hindrar flexibilitet

10


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

2

Förslag till ändringar i kyrkoordningen

Tredje avdelningen: Stiften Inledning

6 kap. Stiftets uppdrag Allmänt om stiftet Stiftets uppgifter

8 kap. Biskopen Visitationer

11


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

Hur biskopsvalet g책r till

12


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

20 kap. Nattvard Ekumeniskt nattvardsfirande

13


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

27 kap. Invigningshandlingar Invigning av en begravningsplats

31 kap. Uppdraget som präst Rätt att delta i överläggningar, val m.m.

32 kap. Uppdraget som diakon Rätt att delta i överläggningar, val m.m.

34 kap. Kyrkans anställda

Befattningar för ett stift

14


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

Särskilda villkor för att få en anställning

Yttrande vid tillsättning av en präst

15


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

Åttonde avdelningen: Församlingstillhörighet och indelning Inledning

36 kap. Indelningsenheter

37 kap. Ändringar i indelningen ÄNDRINGAR I KONTRAKTSINDELNINGEN

16

ÄNDRINGAR I INDELNINGEN I PROSTOMRÅDEN


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

NAMN PÅ KYRKLIGA ENHETER

17


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

38 kap. Direkta val ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Valkretsar vid val till stiftsfullmäktige

ÖVERKLAGANDE

18


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

Övergångsbestämmelser

19


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

KONTRAKTETS STÄLLNING, UPPGIFTER OCH INDELNING 3

Utredningsuppdraget

4

En tillbakablick

20


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

21


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

5

Pastorat och kontrakt under närmare 100 år

5.1

Pastorat – Lokal enhet

22


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

23


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

Göteborg Härnösand Karlstad Linköping Luleå Lund Skara Stockholm Strängnäs Uppsala Visby Västerås Växjö

5.2

24

1920 116 80 66 147 52 243 125 184 107 174 44 107 140

1950 127 90 77 129 58 220 116 52 100 130 30 96 146

1980 132 82 71 87 71 168 88 64 72 96 21 80 113

Antal pastorat i kontrakt

2000 136 73 68 83 65 169 73 67 67 86 21 68 104

2010 124 52 51 61 54 155 51 62 62 82 20 59 79

2014 100 51 32 30 37 109 43 55 54 66 15 44 64


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

Stift Göteborg Härnösand Karlstad Linköping Luleå Lund Skara Stockholm Strängnäs Uppsala Visby Västerås Växjö

5.3

200

Min 4 4 3 3 5 5 3 3 5 6 6 5 5

Max 10 13 9 9 10 13 10 10 8 14 8 10 16

Kontrakt

189

184

180

179 164

160

140

140

129

120 100 80 60 40 20 0 1920

1950

1980

2000

2010

2013

25


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

Göteborg Härnösand Karlstad Linköping Luleå Lund Skara Stockholm Strängnäs Uppsala Visby Västerås Växjö

5.4

26

2000 18 13 12 11 8 19 13 13 10 16 3 12 16

2013 16 8 8 9 8 18 11 13 9 10 3 8 8

Sammanfattning


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

6 6.1

En skiss av nuläget gällande kontrakt och kontraktsprostar Synen på kontraktets ställning, uppgifter och indelning

6.1.1

Domkapitel och stiftsstyrelse

6.1.2

Samfälligheter

27


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

6.1.3

28

Fรถrsamlingarna


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

6.1.4

Sammanfattning

6.2

Kontraktsprost

29


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

6.2.1

Ekonomi

6.2.2

Kontraktsprostens uppgifter enligt kyrkoordningen.

6.2.3

Kontraktsprostinstruktionerna

30


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

     

      

 

    

  

31


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

 

 

    

 

  

   

    

32


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

 

       

6.2.4

Sammanfattning

7

Från kontrakt till prostområde

7.1

Få pastorat och ”storpastorat”

33


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

7.2

34

Prostomr책de eller prosteri ers채tter kontrakt


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

7.3

Från kontraktsprost till prost

7.4

Prostområden

Exempel på olika prostområden Leds av en prost Församli ng Församl

ing Församl ing Församl ing Församl ing Församl ing Församl ing Församl ing Församl ing

Församling Pastorat

Församl ing Pastora t t Församl ing Pastora t t Pastorat t

35


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

7.5

Resurser

7.6

Andra typer av n채tverk

36


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

8 8.1

Den episkopala linjen inom den gemensamma ansvarslinjen Biskop och prostkollegium

8.2

Prosten – en kyrkoherde

8.3

Prost utses

37


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

8.4

Samverkan med stiftskansli

9

Prost och Prostområde

9.1

Prostens uppgifter enligt kyrkoordningen

9.1.1

Uppgifter – lika för alla

   

38


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

9.1.2

Prost i prostomr책de med en lokal enhet

9.2

Kontraktsprost och kyrkoherdekollegium

39


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

10

Ändamålsenlig indelning

10.1

Demografi och kommunikationsgeografi

40


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

10.2

Kontraktets/Prostomrรฅdets namn

11

Valkretsar hindrar flexibilitet

12

Utredningens fรถrslag

41


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

12.1

42

Prostomr책de och prost


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

12.2

Den episkopala linjen inom den gemensamma ansvarslinjen

12.3

Prost och Prostområde

12.4

Ändamålsenlig indelning

43


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

12.5

Kontraktets/Prostomr책dets namn

12.6

Valkretsar hindrar flexibilitet

13

Kyrkoordningskommentarer

13.1

6 kap. Stiftets uppdrag

13.2

8 kap. Biskopen

44


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

13.3

20 kap. Nattvard

13.4

27 kap. Invigningshandlingar

13.5

31 kap. Uppdraget som pr채st

13.6

32 kap. Uppdraget som diakon

13.7

34 kap. Kyrkans anst채llda

13.8

36 kap. Indelningsenheter

45


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

13.9

37 kap. Ă„ndringar i indelningen

13.10 38 kap. Direkta val

46


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

14 14.1

Källförteckning Svenska kyrkans utredningar

14.2

Övriga källor

47


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

Bilaga 1 Direktiv för en utredning om kontraktets ställning, uppgifter och indelning samt om domprostens ställning, uppgifter och tillsättning

Sammanfattning

Bakgrund

Närmare om kontraktet

48


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

N채rmare om domprosten

G채llande best채mmelser i kyrkoordningen Kontraktet

49


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

Domprosten

50


SVENSKA KYRKANS UTREDNINGAR 2014:1

Utredningsuppdraget

Praktiskt genomfรถrande

51

Svenska Kyrkan: Kontraktsutredningen  

Sku 2014 1 Kontraktets ställning, uppgifter och indelning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you