Issuu on Google+

Planlegging av TRÅDLØST NETT

Figur 1

Her er en skisse over nettverket jeg skal sette opp. Nettverket inneholder en trådløs ruter som er viderekoblet mot VG2 ruteren og ut mot internet.

Høyeste host Gateway Nett-ID Antall Hosts DNS Nettmaske DHCP-range Tabell 1

Tabell 1 viser benyttede adresser i nettet.

172.16.8.254 172.16.8.1 172.16.8.0 254 10.58.0.20/10.58.0.21 255.255.255.0 172.16.8.10 - 172.16.8.254


Site survey.

Figur 2

Figur 2 viser det trådløse nettets rekkevidde på (plan 2 elektro) med en effekt på 65dBm eller høyere.

Ruter (type og serienr)

MAC

SSID

NETGEAR

20:4E:7F:25:23:8B VG1-EM

Standard

Kanal

10.20.20.1 7

Kryptering

WPA2

Fysisk plassering (romnr) 3762

Tabell2

Tabell 2 viser hvordan det trådløse nettet er konfigurert med hensyn til hvilken kryptering og hvilke sikkerhetstiltak som er valgt dessuten er fysisk plassering av ruteren vist.


TRÅDLØST NETT