Page 1

Planlegging av TRÅDLØST NETT

Figur 1

Her er en skisse over nettverket jeg skal sette opp. Nettverket inneholder en trådløs ruter som er viderekoblet mot VG2 ruteren og ut mot internet.

Høyeste host Gateway Nett-ID Antall Hosts DNS Nettmaske DHCP-range Tabell 1

Tabell 1 viser benyttede adresser i nettet.

172.16.8.254 172.16.8.1 172.16.8.0 254 10.58.0.20/10.58.0.21 255.255.255.0 172.16.8.10 - 172.16.8.254


Site survey.

Figur 2

Figur 2 viser det trådløse nettets rekkevidde på (plan 2 elektro) med en effekt på 65dBm eller høyere.

Ruter (type og serienr)

MAC

SSID

NETGEAR

20:4E:7F:25:23:8B VG1-EM

Standard

Kanal

10.20.20.1 7

Kryptering

WPA2

Fysisk plassering (romnr) 3762

Tabell2

Tabell 2 viser hvordan det trådløse nettet er konfigurert med hensyn til hvilken kryptering og hvilke sikkerhetstiltak som er valgt dessuten er fysisk plassering av ruteren vist.

TRÅDLØST NETT  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you