Page 1


Martin Fleischmann Kontakt

ctvrtkar.name +420 774 627 733 | me@ctvrtkar.name

Vzdělání

2011 - nyní Fakulta Architektury, České vysoké učení technické, Architektura a urbanismus 2003 - 2011 Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 všeobecné gymnázium Anglický jazyk - velmi dobře Německý jazyk - základy

Aktivity

2014 Sociální pohled na město řešitel grantu IP ČVUT 2013 - nyní Spolek posluchačů architektury podnáčelník pro sponzoring (2014) 2013 - nyní Akademický senát FA ČVUT mistopředseda 2012 - nyní Auto*Mat, z.s watchdog 2012 - nyní Amnesty International ČR člen


*

ATZBPBytový dům (domy) Na Zatlance atelier Michala Kuzemenského a Ondřeje Synka


*

ATZBPBytový dům (domy) Na Zatlance


autorský text

Vstupuji do prostředí přesyceného různorodostí. Navrhuji domy, které mají vnitřní a vnější tvář. Bydlení vyššího standardu při zachování normálnosti. Normálnosti výrazu, typologie. S uzavřeným parterem navazujícím na historii místa, s byty jejichž kvalita stoupá s každým patrem. Navrhuji bytové domy nevybočující z měřítka čtvrti a odpovídající její struktuře. Prvotní myšlenkou byla nutnost vypořádat se s masou kopce Mrázovky na jehož patě domy stojí. Struktura je odvozena z typologie pražské blokové zástavby v místech jejího nárazu na nezastavěné vrchy. V těchto zlomech vytváří otevřené či polouzavřené formy, které tak odhalují své vnitrobloky směrem k parku. S vytyčeným cílem nevybočit z charakteru okolního Smíchova a udržet jeho tradiční formu zástavby se tento jev ukázal jako klíčový. Bytové domy jsou tak navrženy do tvaru nedokončeného bloku, který se otevírá Mrázovce a v ulici Na Zatlance ponechává možnost k dokončení zastavěním nově vzniklé proluky mezi navrženou a stávající zástavbou. V obou přilehlých ulicích drží uliční čáru a na západní straně dotváří nově vznikající ulici Astlovu. Jakožto domy stojící v mírném svahu na tento reagují uskakováním jednotlivých domů podle terénního rozdílu a tím zároveň zjemňují měřítko celého návrhu. Výškově se drží na pěti patrech a odpovídají hladině okolí. Vnitřní struktura stavby sestává ze sedmi samostatných domů na podnoži společných garáží se vjezdy z dolní části ulice Na Zatlance. Návrh je vystavěn na opakovatelnosti jednotlivých sekcí, čtyři jsou tak totožné a tři, ve zlomech, atypické. Vnitřní náplň, totožná napříč všemi, začíná parterem bez bydlení, plnícím úlohu vstupu s  halou, servisního a provozního zázemí domu a zároveň obsahuje společenské prostory orientované do dvora. Druhé podlaží je navrženo standardně se 4 byty, třetí se 3 a čtvrté a páté se dvěma byty na patře. Byty v pátém podlaží jsou koncipovány jako mezonetové přidružením části podkroví, čímž získávají i exkluzivitu střešních teras. Uliční fasáda je potažena jemnou probarvenou omítkou s lehkým růžovým nádechem, který vychází barevnosti protějších domů. V nejvyšším bodě přechází bez římsy ve střechu se zaatikovým žlabem. Parter má omítku kamennou a tvoří pomyslný sokl celému domu, pevný základ na kterém stojí. Střešní krytina je zvolena hliníková, jakožto současné řešení, které zároveň díky své konstrukci drží okolních starších domů. Prostorovým řešením soukromého vnitrobloku se reaguji na převýšení pozemku o přibližně 6 metrů. Navrhuji proto opěrnou zeď, běžný prvek na patě kopců, kterou protahuji mezi domy a vytvářím terénní zlom. Dále je prostor členěn vyrovnáním terénu před každým domem, které umožňuje pohodlné využití prostoru. Ve špici dvora je poté široké schodiště vyrovnávající zbylý výškový rozdíl.

*

ATZBPBytový dům (domy) Na Zatlance

Fasáda přiléhající k tomuto vnitrobloku je otevřená, s horizontálními balkony evokujícími smíchovské pavlače, ovšem rozdělené pro jednotlivé byty subtilní kovovou perforovanou příčkou. Ta v odobném motivu tvoří i zábradlí a vertikální propojení na stycích výškových úrovní jednotlivých domů. Vzhledem k relativní blízkosti protějších domů nabízí také určitou míru soukromí. Jednotlivé byty jsou převážně navrhovány na hloubku celého traktu, tedy s ranním i večerním světlem a možností příčného provětrání. To umožňuje taktéž příčné průhledy skrz celou dispozici. Prostorově jsou většinou řešeny jako zónované. Konstrukční systém jednotlivých domů je zvolen jako příčný stěnový s komunikačním jádrem umístěným do středu dispozice. V garážích přechází v systém sloupový. Garáže samotné jsou dvoupatrové ve sklonu cca 4,5%.


*

ATZBPBytový dům (domy) Na Zatlance


*

ATZBPBytový dům (domy) Na Zatlance


*

ATZBPBytový dům (domy) Na Zatlance


WorkshopJižní město - Háje Fleischmann - Kolařík - Ret - Štěpař - Vojtasíková


WorkshopJižní město - Háje


autorská zpráva

Jižní Město se skládá z několika částí okolo Centrálního parku. Každá část má své lokální centrum, ale celému území chybí jedno centrum hlavní. Místo pro radnici, těžiště, bod, ke kterému by se obyvatelé mohli vztahovat. Samotnému centrálnímu parku pak schází jasné zakončení, přesné definování hranice. Novostavbě kostela Matky Terezy se tento úkol nepodařil splnit a působí spíše jako dům v parku než jako dominanta schopná opanovat své okolí. Jako nový středobod se tak jeví navazující prostor v blízkosti výstupu ze stanice metra Háje, kde se v současné době nachází autobusový terminál. Návrh předpokládá umístění nového objektu radnice na osu Centrálního parku. Těžký hranatý kámen s přísně symetrickou monumentální fasádou, který na straně jedné stanoví přesnou hranici parku a na straně druhé ho přeformuluje do nového jihoměstského náměstí. Čtvercový půdorys umožňuje rovnoměrný dohled nad okolním prostorem. Náměstí je dále definováno severně hranou nové obchodní pasáže, která se zařezává do terénu a jižně otevřeným pavilónem, pod kterým by se například mohly konat farmářské trhy. Součástí pasáže by mohla být i nová služebna městské policie. Náměstí je dále doplněno dvouřadou alejí, která umocňuje význam hlavní osy a poskytuje stinné místo k posezení v parném létě. Návrh dále počítá s možností zavedení nové tramvajové trasy ze Spořilova, která by měla svou zastávku v jihovýchodním cípu náměstí a dodávala mu společně se stanicí metra a autobusu dostatečnou energii. Tramvajová smyčka by pak byla umístěna za křížením ulic Opatovské a Výstavní, kde by vznikl i nový autobusový terminál. Tím by bylo umožněno přesunutí současného terminálu u stanice metra Háje, jehož stávající umístění uprostřed obytné zástavby je nesmyslné. Zklidnění ulice Opatovská umožní zrušení podchodů a vytvoření úrovňových přechodů v jejich místě. Do prostoru mezi výstupem ze stanice metra a kinem Galaxie je nově umístěn garážový dům, který napomáhá ke zkompaktnění tvaru celé budovy a odstraňuje tak temné kouty, kde dnes dochází k páchání trestné činnosti. Dále nabízí množství parkovacích stání, kterých je na Jižním Městě nedostatek a která budou pod kontrolou správy domu. V jižní části řešeného území je navržena struktura nové bytové zástavby, která svým charakterem reaguje na zástavbu okolní. Domy jsou obklopeny vlastními zahradami, o jejichž údržbu se starají buď sami obyvatelé nebo správci a to v návaznosti na vlastnické vztahy v rámci jednotlivých domů. Severní část zahrad orientovaná k ulici Opatovská má spíše reprezentativní charakter a navazuje na stromořadí, které vytváří přechod mezi veřejným a soukromým prostorem. Jižní část orientovaná do stávající bytové zástavby je intimní a umožňuje například i letní grilování.

WorkshopJižní město - Háje

Návrh podporuje revitalizaci řešeného území, jeho zpřehlednění a vnesení nového geometrického řádu, což napomůže k lepší orientaci lidí v území a k vzájemnému přirozenému dohledu.


WorkshopJižní město - Háje


ATOSRozšíření AVU atelier Ondřeje Císlera


ATOSRozšíření AVU


autorská zpráva

Pochopit. Podstatný moment projektu, který se nutně musel stát výchozím bodem. Není to jen neorenesanční průčelí či spletitá historie předasanačního domu. Je to i nalezení důvodů, které vedly autora k stávající formě, zachycení jeho myšlenek skrze výkresy či poznámky pod čarou, skrze detaily stavebního provedení. Povýšit. Návrh v sobě ukrývá rozšíření Akademie výtvarných umění, pozvedá tím význam domu a věnuje mu sílu, kterou si zaslouží. Konverze z činžovního uspořádání na čistě ateliérovou výuku pozvedá společenský význam zbývajícího bodu Palachova náměstí na úroveň staveb stojících v těsné blízkosti. Přizpůsobit. Navrhuji prostory, které se obrací na své uživatele, na studenty, umělce. Oni zde budou trávit dny i noci, tvořit, žít, spát a třeba i souložit. Pro nikoho jiného není důležité, jak jsou prostory uspořádané, jak fungují a proč. Stavím obálku pro umění, ale ne výstavní prostory – přijďte se podívat, ale jdete k nám, domů. Naplnit. Do historické budovy včleňuji školu, kde první podlaží se stává zázemím – vědomostním v podobě knihovny a životním díky kuchyňce a loungi, druhé a vyšší začíná ovládat podoba ateliérů, která vrcholí podkrovními prostory pro tvorbu žáků největších mistrů. Ty jsou připraveny pro nikdy nekončící tvorbu a svým zázemím v mezonetovém patře poskytují možnost zůstat do doby, než je dílo dokončeno. Jsou ukryty ve střešní nástavbě, která podobou jasně deklaruje čím je. Je nová, přesto souznící. Její olověné opláštění se svou specifickou technikou ukotvení jí dodává na jemnosti, jež je pojítkem s detailem štukové fasády. Uvolnit. Domu uvolňuji nohy a odhaluji parter, který mu byl vlastním před jeho asanačním zasypáním. Vytvářím tak prostory, které v sobě spojují intimitu podzemních chodeb s rušností městské třídy. Tlumené světlo prochází skrze sklobeton a přímé, skrze mřížování, osvětluje původní parter. Nabízím tak možnost odložení práce v dílnách přilehlého podlaží pro krátký rozhovor či cigaretu. Scelit. Posunuji poslední bod Palachova náměstí na úroveň, které má jako celek, myšlenkově i stavebně. Dokončuji jeho stávající kompozici a smysl.

ATOSRozšíření AVU


ATOSRozšíření AVU


ATOSRozšíření AVU


ATOSRozšíření AVU


ATBSPanelák atelier Aleny Šrámkové


ATBSPanelรกk


“Chci, abyste navrhli sídliště!” (AŠ) Tr o c h a o d p o r u k z a d á n í . Panelák, pouze inspirací, motivem. Co také jiného - a proč něco jiného..

ATBSPanelák


ATBSPanelรกk


pohled ATBSPanelรกk


ZAN2Atelier v podkroví Kvízová - Fenclová


ZAN2Atelier v podkrovĂ­


Martin Fleischmann esej

Pročč důům? Pročč na ostrověě, u vody, ve svahu. Pročč nenechat prázdnotu? Absurdní výtvor bez potřřeby a úččelu nemá smyslu.

Každý kilometr k a žkaždý d ý r o k rok s t a r c i v p řstarci e d k l o n u v předklonu u k a z u j í dukazují ě t e m c e s t udětem cestu ž e l e z o b e t o n u gestem z železobetonu Každý kilometr

gestem z

-Jacques Prévert - Slova (Paroles) - 1946

Resignace. Bude gesto, bude důům. Nebude gestem velkolepým, nýbrž jen náznakem. Pouhým náznakem... ččeho? Náznakem budoucnosti, výjevem z minula, zhmotněěnými smysly, pocity, city? Náznakem vnitřřní prázdnoty autora? Jeho vnitřřní síly? Dá se to vůůbec urččit? Co vznikne z myšlenek zpravidla neuspořřádaných, logickou formu postrádajících a marněě ji hledajících? ... Ano, to je mým úkolem, najít jim směěr a cíl a dovést je tam. Vznikne architektura o které dnes nikdo neví co bude chtít vyjádřřit a zda se jí to podařří. Uvidíme. Důům musí vycházet z lidské přřirozenosti a reflektovat ji. Nabídnout soukromí a prostor. Nevzbuzovat podvěědomé bodnutí, jen přříjemněě pohladit čči jemněě štípnout. Ale maximálněě jednou! Musí se chovat jako parťťák i ochránce, musí být domovem. Postavme historii dnes. Vezměěme ččeskou chalupu co v ní bydlela babiččka. Ale dejme ji nový rozměěr, uvnitřř historie se přřeci rodí budoucnost. Aťť se tedy narodí, aťť neččeká nikde za rohem až ji něěkdo utvořří, uděělejme to teďď a tady. Přřítomnost v historii. Historie v přřítomnosti. Kde chceme žít? A jak? V ččinnosti, v pohybu, v kreativitěě. A v klidu. - Tvůůrččí ateliér architekta. Soukromí je jezero. Je jen mé. Molo, břřeh, voda - interiér nebo exteriér? Záleží na výšce vlny... -inspirace byla na dněě

ZAN2Atelier v podkroví


ZAN2Atelier v podkrovĂ­


WorkshopSrbsko Feldová - Fleischmann - Kmošková - Kopřivová - Utíkal


WorkshopSrbsko


autorská zpráva

Místo s navrženým plovoucím molem je téměř předurčeno k možnosti přímého vstupu do vody. Mírný spád, s již existujícími schody ustícími do vody, je využíván pouze jednou týdně při pravidelném měření vodní hladiny Berounky - velké energie Srbska, ale zároveň starosti. Na tuto obavu také reaguje molo svým grafickým zpracováním. Člověk zde může nejen spočinout obklopen vodou, ale také si připomenout ničivou sílu tohoto toku, kterou místní tolikrát pocítili. Levá část je optickým pokračováním měřícího zařízení. Každý černý obdelníček značí období dvou let, červená vodorovná linie pak poukazuje na sílu povodní. Graf končí rokem 2013 s přáním již se neopakujících rozvodnění. Celé molo je kotveno ke dnu Berounky a plave na zhruba 300 PET lahvích, aby při kolísaní vodní hladiny nedošlo k jeho porušení. Nosnost celé konstrukce je přibližně 800 kg.

WorkshopSrbsko


WorkshopSrbsko


Městské ZásahyKladno


Městské ZásahyKladno


Upravené Sítenské údolí trpí problémem. Nelze se do něho pohodlně dostat na kole či s kočárkem. Není prostupné pro všechny. Tyto bariery byly povětšinou odstraněny, místy i na základě vyježděných pěšin. 1. Od galerie, od hlavní třídy. Mírné rozšíření a přidání šikmé rampy k zajištění bezbariérovosti. 2. Poslední neupravený vstup do údolí. Díky množství prostoru možné plynule navázat bez využití schodiště přímo na úroveň hlavních cest. 3. Sídliště Sítná dělí od údolí pouze 4 schody. I ty se však dají objet, ať už na kole nebo s kočárkem. Pouze za mírného rozšíření vstupu. 4. Dlouho živenou naději na cestu bez schodů ze sídliště utne dlouhé schodiště. Rozšíření o rampu.

Městské ZásahyKladno


Městské ZásahyKladno


arch.ctvrtkar.name

Portfolio Martin Fleischmann  

Portfolio studentských prací

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you