Page 1

Olsztyn,27.05.2012 Dane zleceniobiorcy: Martyna Żarnoch ul. Barczewskiego 20/6 10-061 Olsztyn Nip. 777-77-77-777

Rachunek nr M001/2012 Do umowy o dzieło nr 01 z dnia 25.05.2012 Dane zleceniodawcy: mlingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100 61-773 Poznań Nip. 778-14-35-103 Forma płatności: przelew Termin płatności: 2012-05-30 Bank: RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Konto: PL20 1230 3512 0000 0000 0000 1245 SWIFT:WRSTPLPW Waluta: EUR

Kurs: 4,316000

za wykonanie: TŁUMACZENIA PISEMNEGO ITA->POL dokumentów cena brutto/1 słowo=0,025 Euro / Całkowita ilość słów : 91 338,00 Wykaz dokumentów: Decyzja ITA.pdf ( ilość słów: 8 650,00 )/ Dyrektywa ITA.pdf ( ilość słów: 16 582,00 )/Kodeks Celny ITA.pdf ( ilość słów 36 482,00 ) OBWE ITA.ppt ( ilość słów 1 415,00 )/ Prawa Człowieka ITA.doc ( ilość słów 14 740,00 ) /Rozporządzenie 823 ITA.pdf (ilość słów 9 436,00 ) Rozporządzenie ITA.pdf ( ilość słów 4 033,00 )

Stwierdzam, że praca została wykonana według warunków w/w umowy.

Podpis zleceniobiorcy

Podpis zleceniodawcy

1.

Kwota wynagrodzenia brutto

2 283,45

2.

Kwota uzysku (50% lub 20% * 1)

1 141,73

3.

Kwota do opodatkowania (1-2)

4.

Podatek od wynagrodzenia (18 % * 3)

5.

Kwota do wypłaty (1-4)

1 141,72 205,51 2077,94

Słownie: Dwa tysiące siedemdziesiąt siedem EUR dziewięćdziesiąt cztery setne

Uwagi: Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Rachunek Umowa o dzieło  

Rachunek unowa o dzieło

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you