CodeМ - Брой 6, 2018 г.

Page 1

LONGHI - СТРАСТ И ЕЛЕГАНТНОСТ

HILTON LAKE COMO

MONACO


Съдържание / Content HOME STYLE СТРАСТ И ЕЛЕГАНТНОСТ! OASIS В БАНЯТА HILTON LAKE COMO ЗА ПОВЕЧЕ ИГРА СЪС СВЕТЛИНА В КУХНЯТА ВИНТИДЖ СТИЛЪТ ЛУКС И УЕДИНЕНИЕ В ПОЛИТЕ НА ВИТОША

HOME STYLE PASSION AND ELEGANCE! OASIS IN THE BATHROOM HILTON LAKE COMO MORE PLAY WITH LIGHT IN THE KITCHEN 48 VINTAGE STYLE 56 LUXURY AND PRIVACY AT THE FOOT OF THE VITOSHA MOUNTAIN 5 18 30 42

EXPO EXPO ТУР-ЕКСПО ДЕСТИНАЦИЯ ВАРНА 58 TOUR-EXPO DESTINATION VARNA HELTH HELTH ДОКТОРЕ, КОЛКО ПЪТИ СЕДМИЧНО 60 DOCTOR, HOW MANY TIMES A WEEK Е НОРМАЛНО ДА ПРАВИШ СЕКС? IS IT HEALTHY TO HAVE SEX? THE PLACE THE PLACE КЪДЕ СИ ПОЧИВАТ ПОПУЛЯРНИТЕ 64 WHERE DO THE POPULAR FACES OF ЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ В БЪЛГАРИЯ? BULGARIA REST IN BULGARIA? LIFE STYLE LIFE STYLE МОДЕЛИТЕ НА TOM FORD 68 TOM FORD’S MODELS СА ИДЕАЛНИ ЗА ВАС! ARE PERFECT FOR YOU! НАРЪЧНИК ЗА МЪЖКИ БИЖУТА 72 JEWELLERY GUIDE FOR MEN’S JEWELLERY BEAUTY BEAUTY DIOR J`ADORE ABSOLU 76 DIOR J`ADORE ABSOLU PURE XS FOR HER 78 PURE XS FOR HER DESTINATION DESTINATION ДЕКЕМВРИЙСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ 80 A JOURNEY IN DECEMBERWITH С ВИНА И ВКУСОВЕ WINES & FLAVOURS WORLD WORLD МОНАКО 82 MONACO

Code M team Главен редактор Мелина Бошнакова–Костадинова Автори Силвия Боянова Силвия Табакова Фотографи Ана Ганева Пламен Кожухаров Предоставени снимки от LONGHI OASIS POLIFORM STOSA DIALMA BROWN Снимка на корицата: LONGHI Стилист и гримьор Ели Найденова Преводач Веселка Kръстева Дизайн Владо Върбанов Издатели MARTINELI LTD Mellow Advertising LTD Редакционен адрес 9000 Варна, ул. Дебър 7 Info9@martineli.com Тел.: 0889 700 412

6

Editor in chief Melina Boshnakova–Kostadinova Contributors Silviya Boyanova Silviya Tabakova Photographers Ana Ganeva Plamen Kojuharov Featured photographs of LONGHI OASIS POLIFORM STOSA DIALMA BROWN Cover photo: LONGHI Stylist and make-up artist Eli Naydenova Translator Veselka Krusteva Design Vlado Varbanov Publishers MARTINELI LTD Mellow Advertising LTD Editorial adress 9000 Varna, 7 Debur str. info9@martineli.com phone: +359 889 700 412


Казват, че любовта е в основата на всяко красиво създание. Бляскава и пареща, до полуда омагьосваща или тиха, нежна и пленяваща. Вдъхновяваща. Любовта, казват, е лудост! С налудничав ентусиазъм преди година се оставих на тази любов да ме води. И ме поведе на приключение. Срещна ме с други, трептящи като мен. Помогна ми да изградя екип от хора, които знаят да обичат, могат да обичат. Заедно създадохме първия брой на корпоративното списание на MARTINELI - Code M. С любов! Така всеки следващ. Защото няма как без любов да откриваме, снимаме и показваме толкова вдъхновяващи интериори и личности, екзотични места и новости...И да ги представяме красиво на страниците на Code M. Защото „M” задължава и изисква. „M” - като Martineli, Marmalad World, Massa, Marionette, Marrakech, Meraki… и като мен - Mel /Мелина Бошнакова – Костадинова/ С много любов!

They say that love is the foundation of every beautiful creature. Glamorous and burning, madly enchanting or quiet, gentle and captivating. Inspiring. Love, they say, is madness! A year ago, I let this love lead me with crazy enthusiasm. And it took me to an adventure. It met me with others, thrilled like me. It helped me to build a team of people who know how to love, who can love. Together we created the first issue of the corporate magazine of MARTINELI - Code M. With love! And so each subsequent. Because without love we cannot discover, take pictures and show such inspirational interiors and personalities, exotic places and innovations ... And show them beautifully on the pages of Code M. Because “M” requires and demands. “M” - like Martineli, Marmalad World, Massa, Marionette, Marrakech, Meraki... and like me - Mel /Melina Boshnakova - Kostadinova/ With lots of love!


HOME STYLE

8


HOME STYLE

СТРАСТ И ЕЛЕГАНТНОСТ! ова е първата асоциация, която ми възникна, след като се докоснах до Longhi. Разнообразие от артикули са подписани от марката - мека мебел, интериорни врати, плъзгащи се панели, рафтове и гардероби, аксесоари за обзавеждане. Във всички тях личи фокусът върху съвременния и постоянно изискващ начин на живот. Колекциите отразяват ценностите на ясна философия в дизайна: комфорт и функционалност на първо място, следвана от визия, която прави всеки елемент - независимо дали е малка маса, врата или цяла стена - част от координирана система, с подчертана елегантна привлекателност.

Т

9


10


11


HOME STYLE

Компанията изследва и твори вече 50 години, като се оповава на италианските традиции в занаятчийството и използване на ценни естествени суровини. Хармоничната симбиоза между изваяния детайл и приложения ексклузивен материал изпъква от пръв поглед. Брандът е разпознаваем на няколко континента, като една от луксозните марки, имащи индивидуален стил и поддържащи винаги високо качество. Всички производители на мебели се стараят да съчетаят изискания стил със запомнящо се

12


HOME STYLE

удобство. Не всички обаче могат да постигнат резултатите на Longhi. Да притежаваш мебел от този бранд може да се сравни с притежанието на скъпа картина, прецизно нарисувана от класически художник. Дългата история на компанията, безспорно показва, че Longhi имат минало... много по-интересно обаче е бъдещето на компанията! С многобройни, лоялни клиенти по цял свят, обичащи и изпитващи истинско удовлетворение от дизайна и функционалността на мебелите, Longhi са способни винаги да ни изненадат приятно със следващата си колекция.

13


HOME STYLE

PASSION AND ELEGANCE!

his is the first association that came to me after I touched Longhi. A variety of items are signed by the brand - soft furnishings, interior doors, sliding panels, shelves and wardrobes, furnishing accessories. The focus is on the modern and constantly demanding way of life is in all of them. The collections reflect the values of a clear philosophy in design:

first, comfort and functionality, followed by a vision that makes every element - whether it is a small table, a door or a whole wall - part of a coordinated system with a distinctly elegant appeal. The company has been researching and creating for 50 years, relying on Italian traditions in craftsmanship and the use of valuable natural raw materials.

T

14


HOME STYLE

15


HOME STYLE

16


HOME STYLE

17


HOME STYLE

The harmonious symbiosis between the sculptured workpiece and the enclosed exclusive material stands out at first glance. The brand is recognizable on several continents as one of the luxury brands that have an individual style and always maintain high quality. All furniture manufacturers strive to combine sophisticated style with memorable comfort. But not everyone can achieve Longhi‘s results. Having furniture from this brand can be compared

to the possession of an expensive painting, precisely painted by a classic artist. The long history of the company undoubtedly shows that Longhi has a past ... much more interesting, however, is the future of the company! With numerous, loyal customers all over the world, loving and experiencing genuine satisfaction with the design and functionality of the furniture, Longhi are always able to surprise us with their next collection.

18


HOME STYLE

19


HOME STYLE

OASIS В БАНЯТА

20


HOME STYLE

анята от Оasis - класически шик и елеганност от най-висок клас! Комбинация от ценни материали, като злато и мрамор, изкусно приложени в съвременен и изискан дизайн. Резултатът – зашеметяващо пространство.

Б

21


HOME STYLE

22


HOME STYLE

С характерния облик на италианската мебел, колекциите на Oasis Bathroom Furniture отговарят на всички специфични нужди за интериора в банята. Предназначени за истински ценители на лукса, класическите мебели с декоративни и изтънчени покрития се вписват перфектно в амбиции с различни мащаби. Гамата от луксозни линии за баня - сувенирни модули и шкафове с аксесоари и огледала, е вдъхновена от стила „salle de bain“ от началото на 90-те години. 23


HOME STYLE

24


HOME STYLE

25


HOME STYLE

Мебелите Oasis могат да бъдат персонализирани спрямо всеки проект, така че в комбинация с останалите пространства да изглеждат съвсем естествено, задоволяващи и найвзискателния интериор. 26


HOME STYLE

27


HOME STYLE

OASIS IN THE BATHROOM

28


HOME STYLE

lassic chic and elegance of the highest class! A combination of valuable materials, such as gold and marble, sophistically applied in a contemporary and sophisticated design. The result - a stunning space. The bathroom by Oasis. Oasis Bathroom Furniture collections meet all the specific needs for the interior of the bathroom with the distinctive look of the Italian furniture. Designed for true connoisseurs of luxury, the classic furniture with decorative and sophisticated coatings fit perfectly into ambitions of varying sizes. The range of luxurious bathroom lines - souvenir modules and cabinets with accessories and mirrors, is inspired by the „salle de bain“ style of the early 90s.

C

29


HOME STYLE

30


HOME STYLE

Oasis furniture can be personalized to any design, so combined with other spaces to look quite natural, satisfying even the most demanding interior. 31


HOME STYLE

Hilton Lake Como Дизайнерски хотел на езерото Комо ilton Lake Comо - изключително престижен хотел, със съвременна и изтънчена атмосфера. Един цялостен проект, реализиран oт Poliform - от общите части като ресторант, зала, рецепция, бар, спа и конферентни зали, до 170 стаи и апартаменти, създавайки най-голямия гостоприемен комплекс на езерото Комо.

H

32


HOME STYLE

33


HOME STYLE

34


HOME STYLE

35


HOME STYLE

Идеално разположен в сърцето на града, между центъра на Комо и швейцарската граница, хотелът предлага на своите гости възможност да бъдат на няколко крачки от романтичните вили и пищните градини, в близост до езерото и неокласическата вила „Олмо“. Това е район с висок емоционален заряд, на който се възхищават хора от цял свят и където природните ресурси се конкурират с богатото артистично наследство. 36


HOME STYLE

Почивката в хотела се превръща в изключителен момент на преживяване - елемент, който спомага всяко пътуване да остане незабравимо. На много места по света Poliform допринася за създаване на оригинални архитектури, които съчетават функционалност и стилистична визия. А комплекси, като Hilton Lake Como правят пътуването запомнящо се, като момент на наслада. 37


HOME STYLE

38


HOME STYLE

39


HOME STYLE

Hilton Lake Como A design hotel on Lake Como

oliform Contract has put its operational potential at the service of the prestigious Hilton Lake Como for the construction of a highly evocative hotel with a contemporary and sophisticated atmosphere.

A complete project: from the public areas such as the restaurant, hall, concierge desks, bar, spa, and meeting rooms, to the 170 rooms and suites for the new luxury hotel, the largest hospitality facility on Lake Como.

P

40


HOME STYLE

41


HOME STYLE

Ideally located in the heart of the city between the centre of Como and the Swiss border, the hotel offers its guests the opportunity to stay at a few steps away from the romantic villas and lush gardens, near the lakefront and the neoclassical Villa Olmo. It is a district with high emotional intensity, admired globally, where natural resources compete with the rich artistic heritage. Staying at a hotel becomes an experience, an element that helps make every trip memorable. Poliform Contract contributes to the creation all over the world of architectures of strong originality that combine functionality and stylistic vision: places that, like Hilton Lake Como, make the trip a moment to experience and remember. 42


HOME STYLE

43


HOME STYLE

За повече игра със светлина в кухнята

44


HOME STYLE

ко целта е кухнята да е светла и просторна, решението е да я създадете със стъклени вратички. Стъклото, което все по-често срещаме в мебелната индустрия, се стреми да направи не само светло, но и по-просторно пространството благодарение на своята прозрачност. Актуална тенденция в съвременните кухненски композиции е съчетанието на стъкло с лакирани повърхности. Тази комбинация създава предпоставка за една приятна игра на светлини и отражения – ефект, който влиза в ролята на истински декоративен елемент.

А

45


HOME STYLE

46


HOME STYLE

Кухнята Aliant на Stosa е подходящият избор за тези, които търсят изтънчена композиция с модерен и елегантен дизайн. И тук стъклото е открояваща характеристика. Моделът е представен в мек нюанс на сивото, а стъклените вратички - вариант с матово и прозрачно стъкло, са монтирани върху алуминиеви рамки с титаново покритие. Дръжките са интегрирани и се предлагат в няколко цвята. Рафтове, монтирани в стените, разбира се отново от стъкло с алуминиева рамка. За да бъде всичко в ред, кухнята е оборудвана с широка гама от аксесоари за съхранение. 47


HOME STYLE

More play with light in the kitchen

f the kitchen is to be light and spacious, the solution is to choose glass doors. Glass, which we increasingly see in the furniture industry, strives to make not only a bright but also more spacious space due to its transparency. A current

I

48


HOME STYLE

trend in modern kitchen compositions is the combination of glass with lacquered surfaces. That combination creates a prerequisite for a pleasant play of lights and reflections an effect that takes the role of a truly decorative element. Aliant Kitchen by Stosa is the right choice for those looking for sophisticated composition with a modern and elegant design. And here glass is an outstanding feature. The model is

presented in a soft shade of gray, the glass doors - a matte and transparent glass version - are mounted on titanium coated aluminum frames. The handles are integrated and available in several colors. Shelves mounted in the walls, of course again from glass with aluminum frame. To keep everything in order, the kitchen is equipped with a wide range of storage accessories. 49


HOME STYLE

ВИНТИДЖ СТИЛЪТ -

емоционално носталгичен поглед Топлина, спокойствие и меланхолия... Музика, театър, кино. Едит Пиаф, Стела Адлър, Одри Хепбърн... Усещането е за респект и почит.

50


HOME STYLE

51


HOME STYLE

бщото – епохата, изкуството, надеждата и новото начало. Стилът – комбинация от античен чар, елегантност, романтика и уют. Непреходност във времето. Материята – висококачествена кожа в комбинация с дърво

и естествен камък. Ефекти на излющена боя, груба мазилка, метални повърхности с части, имитиращи ръжда. Бронзови аксесоари с позеленели налепи. Кованото желязо е на почит. Дамаски с флорални мотиви или графични елементи. Цве-

О

52


HOME STYLE

товете – бяло, деликатно розово, слонова кост, ванилия и карамел, с акценти от матирано червено, тъмно синьо и зелено. Технологиите са умело съчетани, така че само подчертават и напомнят за възможностите на съвремието.

Като на филмова лента , винтидж стилът отразява стилове, тенденции, символи и характерни събития от миналото, пресъздадени в силно емоционален интериорен дизайн. 53


HOME STYLE

54


HOME STYLE

55


HOME STYLE

VINTAGE STYLE -

emotionally nostalgic look Feeling of respect and honor. Warmth, calm and melancholy... Music, theater, cinema... Edith Piaf, Stella Adler, Audrey Hepburn...

56


HOME STYLE

he General – the era, the art, the hope and the new beginning. The Style – a combination of antique charm, elegance, romance and comfort. Eternity in time. Fabric – high quality leather in combination with wood and natural stone. Effects of peeling paint, rough plaster, metal surfaces with parts resembling rust. Bronze accessories with green barnacle-effect. Wrought iron is respected. Fabrics with floral or graphic elements. Color – white, delicate pink, ivory, vanilla and caramel, with accents of matte red, dark blue and green. Technologies are perfectly combined so that they only emphasize and remind of the opportunities of today. As a cine-film, Vintage Style reflects the styles, trends, symbols and typical events of the past, recreated in a very strong emotional interior design.

T

57


HOME STYLE

ЛУКС И УЕДИНЕНИЕ В ПОЛИТЕ НА ВИТОША края на октомври Unique Estates покани специалните клиенти на компанията на Champagne Reception в един уникален дом, който е истинско въплъщение на лукса и удобството. Просторният имот беше представен от Весела Илиева, Управляващ партньор на Unique Estates, собственика Александър Александров и архитекта Атанас Панов, които разказаха на гостите за достойнствата на имота. Събитието беше реализирано със съдействието на Martineli, Range Rover, Turkish Airlines, Pernod Ricard, Atama и Nouri. Къщата на Unique Estates оглавява топ имотите в корпоративната страница на най-голямата международна мрежа за луксозни имоти Luxury Portfolio International®, избрана между 50 000 имота от най-висок клас. Имотът е разположен в полите на Витоша с изключител-

ни гледки към града и планината. Къщата е изградена на три нива и разполага с облагороден, озеленен двор, покрито барбекю и басейн, гараж за 4 автомобила, просторна дневна с панорамни прозорци, 4 спални с 4 бани,разположени на площ от 824 кв. м. Къщата е завършена с висококачествени материали, инсталирана Smart home система, подово отопление, алуминиева дограма, енергийно ефективен стъклопакет и френски прозорци. Отличното местоположение в престижния квартал Бояна съчетава близостта до центъра на града със спокойствието и естествената зеленина на планината. Къщата се отличава с модерна архитектура, съвременна визия, уединение и лукс за ценителите на изтънчения начин на живот.

В

Вижте повече на www.UES.bg, ref.ID 9095

58


HOME STYLE

LUXURY AND PRIVACY AT THE FOOT OF THE

VITOSHA MOUNTAIN t the end of October, Unique Estates invited their special clients of a Champagne Reception in a unique home that is a true embodiment of luxury and convenience. The spacious property was presented by Vesela Ilieva, Managing Partner of Unique Estates, the owner Alexander Alexandrov and the architect Atanas Panov, who told the guests about the merits of the property. The event was realized with the assistance of Martineli, Range Rover, Turkish Airlines, Pernod Ricard, Atama and Nouri. The Unique Estates‘ house heads top properties on the corporate website of the largest network for luxury properties Luxury Portfolio InternationalŽ, selected among 50,000 properties of the highest class. The property is situated at the foot of Vitosha with spectacular views of the town and the mountain. The house is built on three levels and has a landscaped courtyard, covered barbecue and pool, four-storey garage, spacious living room with panoramic windows, 4 bedrooms with 4 bathrooms, situated on an area of 824 sq. m. The house is finished with high quality materials , installed Smart Home system, floor heating, aluminum window frames, energy-efficient glazing and French windows. The excellent location in the prestigious Boyana district combines proximity to the center with the tranquility and natural greenery of the mountain. The house is distinguished by modern architecture, contemporary vision and privacy and luxury for the connoisseurs of the sophisticated way of life.

A

17, Patriarh Evtimij, str., Sofia 1142 +359 882 600 600 office@ues.bg www.UES.bg

ref.ID 9095

59


EXPO

ТУР-ЕКСПО ДЕСТИНАЦИЯ ВАРНА – БИЗНЕС, КАУЗА И НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ Дорет Димитрова е собственик на агенцията за маркетингови комуникации OneStop Market, която от съвсем скоро обедини усилията на рекламни специалисти от Варна и София и вече е част от по-мащабен проект ProVox communication solutions. Екипът е съорганизатор на изложението за хотелиерство, ресторантьорство и всичко за туризма. Второто издание на експото ще бъде от 28 до 30 ноември в Двореца на културата и спорта във Варна. За предизвикателството да организираш бизнес-форум от национален мащаб в морската столица и какви са изненадите във второто издание на ТУР-ЕКСПО Дестинация Варна, разказва госпожа Димитрова. Doret Dimitrova is the owner and managing partner of OneStop Market marketing agency, which very recently became a part of a larger project - ProVox communication solutions, joining the efforts and knowledge of marketing and PR specialists from Varna and Sofia. The team organizes an exhibition regarding hotels, restaurants and all areas in tourism named TOUR-EXPO Destination Varna. The second edition of the exhibition will be from 28 to 30 November in the Palace of Culture and Sports in Varna. Mrs Dimitrova will be discussing the challenges organizing a business forum as well as some additional surprises in the second edition of TOUR-EXPO Destination Varna.

фирми-изложители, стотици участници в конферентна част на изложението, и множество посетители – представители на туристическия бизнес, експерти и др. ТУР-ЕКСПО Дестинация Варна 2018 запази фокуса си изцяло върху хотелиертството, ресторантьорството и всичко за туризма. Сред изложителите ни тази година са курортни комплекси, хотелски комплекси от цялата страна, най-големите доставчици на професионална техника за оборудване на хотели и ресторанти, високотехнологични компании, иновативни софтуерни решения, мебелни производители, финансови и консултантски фирми, автомобилни фирми и още много други. И тази година конферентната програма, част от ТУР-ЕКСПО Дестинация Варна ще се провежда паралелно с изложението, в същите зали и ще бъде достъпно и безплатно за всички посетители. Програмата ни включва презентации на водещи туристически компании, онлайн платформи, висши учебни заведения. Лекторите ще бъдат утвърдени специалисти и професионалисти,лектори в престижни университети у нас и в чужбина. Водеща тема в трите дни на изложението ще бъде „Иновациите в туризма и най-новите модели на управление на туристическите обекти“.

ъбитийният маркетинг заема важен сегмент от комуникационния микс на бизнеса, вече и в България. Световна тенденция е компаниите прецизно да планират участията си във форуми и изложения, както и самите те да инициират събития, свързани с бизнес-нетуъркинг. Нашата цел преди година бе да създадем туристическо изложение във Варна с бизнес-ту-бизнес фокус. Безценни са доверието и подкрепата, които получихме от нашите партньори от Варненската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите. С Павлин Косев - председател на ВАРХ, от първия ден работим изключително добре. Той е най-сърцатият, енергичен и деен партньор, доказан професионалист и авторитет в туристическия бизнес, с когото комуникацията, планирането на работата и генерирането на нови идеи са непрестанен процес. През 2017-mа година вложихме много ентусиазъм и енергия, и буквално за два месеца успяхме да организираме първото издание на ТУР-ЕКСПО Дестинация Варна. Поехме огромен риск и отговорност както пред изложителите, така и пред нашите домакини от Двореца на културата и спорта във Варна, а и пред варненци. Давахме си сметка колко отговорен е този проект. Стартирахме успешно, с над 60

С

60


EXPO

TOUR-EXPO DESTINATION VARNA – BUSINESS, CAUSE AND OPPORTUNITY vent marketing takes a significant segment of the communication mix of business. This global trend encourages companies to plan accurately their participation in forums and exhibitions and to initiate business-related events. Our main goal is to create a long-term tourist exhibition in Varna with a business-tobusiness focus. We have received invaluable trust and support from our partners from the Varna Hotel and Restaurant Association. With Pavlin Kossev, President of VARH. We have worked efficiently from the very first day. He is the most heartfelt, energetic and active partner, a proven professional and knowledgeable in the tourism business, with whom communication, work planning and the generation of new ideas is a continuous process. In 2017 we invested lot of enthusiasm and energy and in only two months we managed to organize the first edition of TUR-EXPO Destination Varna. We took a huge risk and responsibility both to the exhibitors and to our hosts - the Palace of Culture and Sports in Varna. We realized how responsible this project was. We started successfully, with more than 60 exhibitors, hundreds of participants in the conference section, and many visitors representatives of tourist businesses, experts and others. TOUR-EXPO Destination Varna 2018 retains its focus entirely on hotel, restaurant and all other areas of tourism. Among our exhibitors this year are resort complexes, hotel complexes from all over the country, the biggest suppliers of professional equipment for hotels and restaurants, high technology companies, innovative software solutions, furniture manufacturers, financial and consulting companies, automobile companies and many more. This year, the conference program, part of the TUR-EXPO Destination Varna, will be held along with the exhibition in the same hall and will be available for free for all visitors. Our program includes presentations of leading travel companies, online platforms, higher education institutions. The lecturers will be certified specialists and professionals, lecturers in prestigious universities in Bulgaria and abroad. One of the main topics in the three days of the exhibition will be „Innovation in Tourism and the Latest Models of Tourism Management“.

E

61


HELTH

Докторе, колко пъти седмично е нормално да правиш секс?

Георги Георгиев главен уролог в ОН КЛИНИК БЪЛГАРИЯ

К

акви са най-често срещаните сексуални проблеми при мъжете? От моята лична практика наблюдавам, че в днешно време сексуални смущения при мъжете все по-често се срещат, за съжаление. Съвременният начин на живот и съпътсващите заболявания влияят върху половата активност и оттам върху качеството на живот. Най-често срещаният проблем това е еректилната дисфункция, след нея преждевременната еякулация, при някои мъже наблюдаваме невъзможност за достигане на оргазъм и, в редки случаи, ретроградна еякулация. Какво означава „ретроградна еякулация”? Ретроградната еякулация е случаят, когато еякулантът не излиза навън, а се връща назад в пикочния мехур, след което се изхвърля с урината. Обикновенно се наблюдава при пациенти, преминали през трансуретрална резекция на простатната жлеза при

аденоми. Често с възраста простатната жлеза започва да нараства, в следствие на което се нарушава уринирането. При някои случаи се налага оперативна интервенция. При отстраняване на вътрешната част на простатната жлеза, каналът става много широк, това оказва влияние върху еякулацията и по този начин еякулантът се връща назад. Това е при едната част от пациентите. Също така се среща и при пациенти, които употребяват препарати, свързани с аденом на простатната жлеза, тъй като тяхната функция до някъде също е разширяване на канала, минаващ през простатната жлеза. Това не е проблем, който оказва влияние върху качеството на живот, но ако даденият мъж желае да има деца, това създава неудобство. Разбира се, оргазмът като усещане, съществува в този случай, но е малко по-различно. Ако на пациента не му е било обяснено преди операцията, 62

той, започвайки своя сексуален живот след оперативната намеса, може да бъде стрестнат какво се случва. Но при нас, в Он клиник, имаме решение на този проблем. След направения обстоен прегред, на пациента се изписва индивидуална за неговия случай терапия на лечение. Съществува ли възрастова зависимост за ретроградната еякулация? На практика при заболяването, свързано с увеличение на простатната жлеза, възрастта оказва влияние и с напредването й все по-голям процент от мъжете се нуждаят от помощ и лечение. При млади мъже може да се наблюдава в следствие на промяна в контракциите на мускулатурата, които изкарват спермата навън, а също така и при някои , които се опитват изкуствено да задържат еякулацията. Много трудно е да се обърне обратно обикнвено, за това съветът ми е да не правят подобни експерименти.


HELTH

Разкажете ни повече и за останалите често срещани сексуални проблеми при мъжа. Всеки един сексуален проблем при мъжа е сериозен проблем, защото това нарушава качеството му на живот, самочувствието му. До голяма степен това може да окаже влияние върху работата му, концентрацията и стабилността на връзките, които той желае да има. Еректилната дисфункция е най-често срещаният сексуален проблем. Тя може да се наблюдава както при млади, така и при мъже в зряла възраст. Еректилната дисфункция се смята тогава, когато сексуалният акт за мъжа е незадоволителен, т.е. когато той смята, че ерекцията му не е пълна. Понякога дори партньорката може да не усети, че съществува такъв проблем, но мъжете усещат много повече това и могат да преценят сами са себе си. Както казах, проблемът може да бъде наблюдаван както при млади, така и при по-възрастни пациенти. При млади обикновено това е свързано с нарушение в психиката – притеснение, оказва влияние стресът, наднорменото тегло, както и хормоналния дисбаланс. Огромно влияние оказва и считам за серозен проблем, прекомерното използването на стероидни препарати от фитнесманиаците. При мъже в средна и напреднала възраст болести, като сърдечно-съдови заболявания и диабет , оказват съществено влияние. Хората, които има хипертония приемат медиакменти, които странично влияят върху потенцията. Самата хипертония влияе пряко върху кръвоснабдяването и на члена. Такива пациенти обикновено имат и високи нива на холестерол, образувайки холестеролни плаки в кръвоносните съдове. В ОН КЛИНИК извършвате диагностика и лечение на тези проблеми, разкажете повече. На първо място, когато дойде пациент, много е важно да снемем точна анамнеза. Да го разпитаме какъв „точно“ е проблемът. Това може би е 50% от правилната диагностика, тъй като по този начин ние можем да разграничим психогенни от физиологични фактори. Да го разпитаме за съпътстващи заболявания, за начин

на живот, как се чувства в работата си, как се чувства с партньора. Притеснява ли го нещо. Следват инструменталните изследвания. Правим доплер, с който установяваме кръвотока на члена, което е едно от основните неща свързани с еректилната дисфункция. След което извършваме тест за чувствителност със специален уред, излъчващ вибрации. Уредът е със скала, чрез която установяваме чувствителността. Тя има значение в две направления. От една страна, когато пациентът има преждевремена еякулация наблюдаваме повишена чувствителност, а например при диабетици – понижена, тъй като при диабет се нарушава инервацията и оттам ерекцията. Какви методи прилагате в ОН КЛИНИК за лечение на сексуалните проблеми при мъжете? Лечението на еректилната дисфункция има няколко етапа и комбинацията от няколко лечения понякога дава по-добър резулат при всеки конктретен пациент. На първо място е медикаментозната терапия, която включва прилагането на много препарати. За всеки пациент терапията е индивидуална, разбира се. Разполагаме с нова апаратура, наложила се в световната практика като метод за лечение от няколко години. Шокуейв терапията е най-новият начин за подобряване на еректилната дисфункция. Лечение, с което ние стимулираме организма да изгради нови кръвоносни съдове. Чрез този апарат провеждаме импулс към кръвоносните тела на члена, които предизвикват микротравми. Тези микротравми спомагат за синтеза на разтежни фактори, които от своя страна предизвикват изграждането на новите кръвоносни съдове. Това, естествено, е бавен процес не е достатъчно едно посещение. Един курс протича около месец и половина. Максималните резултати, които наблюдаваме, са след един месец от края на лечението и минималният период на ефективност на тази терапия е една година. Естествено това е индивидуално. Имат значение начинът на живот и съпътстващите фактори, така че ние не можем да обещаем траен ефект завинаги на даден пациент. 63

Какви са препоръките Ви към мъжете за начина им на живот? Колко пъти седмично е нормално да правиш секс? Начинът на живот, за да бъде по-добре сексуално един мъж, е свързан и с всичко останало в неговото здравословно състояние. Разбира се, спортът оказва огромно влияние в положителен аспект, но приемането на добавки води и до един обратен ефект. Стресът е фактор, който много трудно можем да премахнем от ежедневието си – всеки трябва да ходи на работа, всеки има стрес в това, което извършва. Но е факт, че когато подобрим сексуалния живот на един мъж, това намалява стреса и то много сериозно. Доказано е, че сексът е най-добрият антидепресант. Така че, съветвам мъжете, които имат смущения, да не отлагат във времето, защото обикновено нещата се задълбочават, както физиологично, така и психогенно. Съветвам мъжете да ходят на преглед при квалифициран специалист, когато има нещо, което преди това не се е случвало, когато имат промяна в начина им на живот. В една средна възраст например над 50 години, всеки един мъж е необходимо да отиде на преглед на неговото физическо състояние. Живееме в 21 век, всеки има достъпна информация и здравеопазване, и може сам да се грижи за себе си, а не да очаква от някой друг да го прави вместо него. ОН КЛИНИК – БЪЛГАРИЯ е част от верига от над 140 международни медицински центрове по света, с филиали София, Варна, Бургас и Пловдив. • Възстановяване на мъжката потентност. • Лечение на хемороиди и фисури, без операция, в Он клиник. • Лечение на псориазис без хормони. • Лечение на незарастващи рани на краката. Телефони за запис на час: 0700 1 19 19 • 0885 488 088 onclinic-bg.com


HELTH

Doctor, how many times a week is it healthy to have sex? Georgi Georgiev Chief urologist at ON CLINIC BULGARIA

W

hat are the most common sexual problems men have? From my personal practice I observe that nowadays, unfortunately, sexual dysfunction in men is more often found. Modern lifestyle and accompanying diseases affect sexual activity and hence the quality of life. The most common problem is erectile dysfunction, followed by premature ejaculation; in some men, there is an inability to reach orgasm and, in rare cases, retrograde ejaculation. What does „retrograde ejaculation“ mean? Retrograde ejaculation is the case when the ejaculant does not go out but returns to the bladder, then it is ejected into the

urine. It is usually seen in patients who have undergone transurethral resection of the prostate gland in adenomas. Often with age, the prostate gland begins to grow, resulting in urinary incontinence. In some cases an operative intervention is required. By removing the inner part of the prostate gland, the canal becomes very wide and this has an effect on ejaculation and thus the ejaculant returns back. This is the case for some patients. It also occurs in patients using formulations related to adenoma of the prostate gland, since their function is to some extent also a widening of the channel passing through the prostate gland. This is not a problem that affects 64

the quality of life, but if a man wants to have children, this is a nuisance. Of course, orgasm as a sensation exists in this case, but it is a bit different. If the patient has not been told before the surgery and he starts his sexual life after the surgery, he can be startled at what is happening. But in our ON Clinic we have a solution to this problem. After a thorough check up, the patient has individually for his case treatment therapy. Is there any age dependence on retrograde ejaculation? In practice, for prostate enlargement, age has an impact, and with its advancing an increasing percentage of men need help and treatment. Young men can


HELTH

have it as a result of a change in muscle contractions that make semen out and also in some who attempt artificially to keep ejaculation. It is very difficult to turn around normally, so I advice against such experiments. Tell us more about other common sexual problems in men. Every single sexual problem in a man is a serious problem because it violates his quality of life, his self-esteem. To a large extent, this may affect his work, the concentration and the stability of the relationships he wants to have. Erectile dysfunction is the most common sexual problem. It can be observed in both younger and older males. Erectile dysfunction is considered when the sexual act for a man is unsatisfactory, i.e. when he thinks his erection is not complete. Sometimes even a partner may not feel that there is such a problem, but men feel it much more and can consider it for themselves. As I said, the problem can be observed in both younger and older patients. In young

people, this is usually associated with mental disorder - anxiety, stress, obesity and hormonal imbalance. There is a huge influence and I consider it as a serious problem, the excessive use of steroids by the fitness maniacs. In middle-aged and old men, diseases such as cardiovascular diseases and diabetes have a significant impact. People who have hypertension take medications that have side effects on the potential. Hypertension itself directly affects the blood supply and the penis. Such patients usually have high levels of cholesterol, forming cholesterol plaques in the blood vessels. At ON CLINIC you diagnose and treat these problems, tell us more. First of all, when a patient comes, it is very important to have a proper medical history. We ask him what the actual problem is. This may be 50% of the correct diagnosis, as we can distinguish between psychogenic and physiological factors. We ask him about any accompanying diseases, lifestyle, how he is at work, how he feels with his partner; is he worried about anything. Then the instrumental studies follow. We do Doppler, which establishes the bloodstream of the penis, which is one of the main things associated with erectile dysfunction. Then we perform a sensitivity test with a special vibrating device. The appliance has a scale where we detect sensitivity. It is important in two ways. On the one hand, when the patient has premature ejaculation, we notice increased sensitivity and, for example, in diabetics, it is lowered because diabetes disturbs innervation and hence erection. What methods do you apply at ON CLINIC to treat sexual problems in men? The treatment of erectile dysfunction has several stages and the combination of several treatments sometimes gives a better outcome for each patient. First of all, there is a medication therapy that involves the use of many medications. Of course, the therapy is individual for each patient. We have a new apparatus that has been used in the world practice as a treatment method for several years. Shockwave therapy is the newest way to improve erectile dysfunction. A treatment by which we stimulate the body to produce new blood vessels. Through this device, we have an impulse 65

to the cavernous bodies of the penis that cause microtraums. These microtraums help to synthesize growth factors, which in turn cause the build-up of new blood vessels. This, of course, is a slow process and one visit at the clinic is not enough. One course takes about a month and a half. The maximum results we observe are one month after the end of the treatment and the minimum period of effectiveness of this therapy is one year. Of course, it is individually. Lifestyle and concomitant factors are important, so we cannot promise a lasting effect forever to a patient . What are your recommendations to men about their lifestyle? How many times a week is it healthy to have sex? The way of life, in order for a man to be sexually better, is also connected with everything else in his health. Of course, sport has a huge impact in a positive aspect, but the addition of additives also has an adverse effect. Stress is a factor that we can hardly remove from our everyday lives - everyone has to go to work, everyone has stress in what they do. But it is a fact that when we improve a man‘s sexual life, it reduces stress and it is very serious. It has been proven that sex is the best antidepressant. So I advise men who are disturbed not to postpone in time, because things usually get worse, both physiologically and psychogenically. I advise men to go to a qualified specialist when there is something that did not happen before, when they change their lifestyle. In an average age, for example over 50 years, each man needs to go to check up his physical condition. Living in the 21st century, everyone has access to information and health care and can take care of themselves, not expecting someone else to do it for them. ON CLINIC - BULGARIA is a part of an international chain and takes advantage of the rich experience of over 140 clinics all over the world. ON CLINIC - BULGARIA has branches in Sofia, Varna, Burgas and Plovdiv. • Guaranteed recovery of POTENCY. • Non-surgical painless treatment of HEMORRHOIDS and ANALFISSURES. • Unique PSORIASIS treatment using natural methods without hormones. • Treatment of HARD TO HEAL WOUND. Contacts: 0700 1 19 19 • 0885 488 088 www.onclinic-bg.com


THE PLACE

Къде си почиват популярните лица на България в България? Приятно следобедно кафе в компанията на актьора Моню Монев. Говорим си за кино, театър, начина ни на живот и въздействието на природата върху нас.

Д

оц. Мазов или г-н Монев? Как предпочиташ да се обръщам към теб? :) Естествено, че предпочитам да ми казват Монев, а не Мазов. Ако актьорът започне да пренася черти на персонажа си или се отъждествява с него в реалния живот, значи имаме проблем. Тогава или говорим за психическо разстройство или за някой, който си е повярвал. И двете не се отнасят за мен. Започна новият сезон на хитовия сериал „Откраднат живот”, как ще се развие твоят образ в него? Открехни завесата до където можеш, моля те. Новият 6-ти сезон на сериала “Откраднат живот” е вече факт. Подзаглавието е “Анатомия на гнева”. Моят персонаж няма да измени на това заглавие също. Ще видите един гневен Мазов, чието чувство за хумор се е превърнало в сарказъм. А сарказмът и обидите – начин на живот. Но зад всичко това има причина. Гледайте, за да разберете. Къде другаде ще имаме възможност да те гледаме този сезон? През новия театрален сезон ще играя в Театър “Българска Армия”, в постановката на Иван Урумов - “Черна Комедия”. Участвам и в едно друго представление в Театър Азарян – кръстен на моят професор. Театърът се намира в

НДК (бившата зала 2). Представлението е с режисьор Лилия Абаджиева и сe казва “Ако нямах лоши сънища”. Заповядвайте на театър! Имаш ли любим филм? Някой, който е оставил трайна следа в съзнанието ти или те е променил? Много труден въпрос. За да има силата филм да окаже влияние върху теб, така че да те формира, трябва да си доста млад, както и отворен към това, да го търсиш. Филмите, които оставиха отпечатък, са тези на Тери Гилиъм “Бразилия” и “Кралят на рибарите”. Иначе съм непоправим почитател на “Междузвездни войни “ Разкажи ми за твоята почивка, за мястото, което те е впечатлило в България и си успял да се

66

заредиш с нови сили. Потопих се в магията на Родопа планина. Тази година посетих и едно ново място за мен там, в което се влюбих от пръв поглед. В град Девин отседнах в „Маунтин бутик хотел и спа” и бях приятно изненадан от усещането, което ми даде. Там е като уютен дом, в който получаваш всички удобства, от които се нуждаеш за да се чувстваш спокоен. В същото време усещаш близостта на природата и оставаш в хармония с нея. Невероятно е. Трябва да се почувства. Ако веднъж се докоснеш до магията на това място, повярвай ми - ще се връщаш там отново и отново. www.mountain-spahotel.com


THE PLACE

67


THE PLACE

Where do the popular faces of Bulgaria rest in Bulgaria? Have a nice afternoon coffee in the company of the actor Mony Monev. We are talking about cinema, theater, our way of life and the impact of nature on us.

Assoc. Prof. Mazov or Mr. Monev? How do you prefer me to turn to you? Of course, I prefer people to call me Monev, not Mazov. If the actor starts to move his character’s features or identifies with him in his real life, then we have a problem. Then we talk about a mental disorder or someone who has uplifted himself. Both do not concern me. The new season of Stolen Life series has begun, how will your character develop in it? Open the curtain as much as you can, please. The new 6th season of Stolen Life series is already a fact. The title is “Anatomy of Wrath”. My character will not change complying with the title. You will see the angry Mazov whose sense of humor has become sarcasm. And the sarcasm and insults – the way of life. But for all that there is a reason. Watch to find it out.

Where else will we have the opportunity to watch you this season? During the new theater season I will play at the Bulgarian Army Theater, in the production of Ivan Urumov - ”Black Comedy”. I also take part in another performance at the Azaryan Theater – “Named after my professor”. The theater is located in the National Palace of Culture (former Hall 2). The performance is directed by Lilia Abadzhieva and the play is “If I Had No Bad Dreams”. You are welcome to the theatre! Do you have a favorite movie? Anyone who has left a lasting trace in your mind or has changed you? A very difficult question. In order for films to have the power to influence you, to form you, you have to be pretty young and open to look for it. The films that left a mark are those of Terry Gilliam “Brazil” and “The King of Fishermen”. But I am an irrepressible fan of “Star Wars”.

68

Tell me about your holiday, the place that impressed you in Bulgaria and you managed to refresh yourself with new strength. I felt the magic of the Rhodope Mountains. This year I also visited a new place for me where I fell in love at first glance. I stayed in Mountain Boutique Hotel and Spa in the town of Devin and I was pleasantly surprised by the feeling it gave me. It is like a cozy home where you get all the comforts you need to feel comfortable. At the same time, you feel the closeness of nature and remain in harmony with it. It‘s amazing. It must be felt. If you once touch the magic of this place, believe me - you will come back there again and again.

www.mountain-spahotel.com


THE PLACE

69


LIFE STYLE

Моделите на Tom Ford са идеални за вас! редшественик на тенденциите, Tom Ford отдавна е икона за стил, която продължава да води и да формира настроението на момента. Мощното виждане за модерността и бляскавият съблазън, могат да се видят във всичките му творения и продукти. Всеки един от тях се отличава с внимание към детайлите, изключителни материали и изработка. Основните ценности на марката са отразени и в колекцията очила. Слънчевите и диоптрични модели са се превърнали в съвременни влияния, които диктуват модата. Всички стилове се превръщат в непосредствено разпознаваеми от елегантния метален „Т“ детайл - неоспорима икона на марката.

П

ЗА НЕЯ Всичко, което Tom Ford създава за НЕЯ, независимо дали е мода или аромат, е ултра очарователно и неговите модели слънчеви и диоптрични очила не са изключение. Добавете малко блясък към външния си вид! Изберете от многообразието от стилове, достойни за Джаки О, класически авиатори или добавете ретро усет с кръгли рамки. Ретро стиловете и „котешките очи„ получават футуристичен обрат със златни огледални лещи. Ако искате да се откроявате от тълпата и да се наслаждавате на погледи, изпълнени с възхищение и завист... моделите на Tom Ford са идеални за вас!

70


LIFE STYLE

ЗА НЕГО Запознайте се с перфектния чифт очила за НЕГО, които ще отговарят на всичките му изисквания, вкусове и форма на лицето. Моделите на Tom Ford придават на своите собственици блясък и елегантност. Слънчевите и диоптрични очила имат добре обмислен футуристичен силует. Колекция есен/зима 2018 е с обемни рамки и широка лента между лещите в мъжкия вариант. Рамките са представени не само в черна, а и в синя, сива и в метална версия - идеални за НЕГО.

Последните колекции на Tom Ford можете да откриете в ZEISS VISION CENTER: София • Paradise Center (ниво +1), тел.: 0884 20 11 71 • Serdika Center (ниво -1), тел.: 0884 20 06 83 • Sofia Ring Mall (ниво 2), тел.: 0884 20 06 82 Варна • бул. „Княз Борис I“ № 8А, тел.: 0884 20 20 89

71


LIFE STYLE

Tom Ford’s models are perfect for you!

forerunner of trends, Tom Ford has long been an icon of style that continues to lead and shape the mood of the moment. The powerful vision of modernity and glamorous temptation can be seen in all his creations and products. Each one of them features attention to details, outstanding materials and craftsmanship. The major values of the brand are also reflected in the collection of glasses. The sunglasses and the dioptric models have become modern influences that dictate fashion. All styles become instantly recognizable by the elegant metal „T” detail - an undeniable icon of the brand.

A

FOR HER Everything that Tom Ford creates for HER, whether it is fashion or fragrance, is ultra-charming and his models of sunglasses and the dioptric glasses are no exception. Add a little shine to your look! Choose from the variety of styles worthy of Jackie O, classic aviators or add a retro feel with round frames. The retro styles and “cat‘s eyes” get a futuristic twist with gold mirror lenses. If you want to stand out from the crowd and enjoy glances filled with admiration and envy ... Tom Ford’s models are perfect for you! 72


LIFE STYLE

FOR HIM Meet the perfect pair of glasses for HIM that will meet all of his requirements, tastes and face shape. Tom Ford‘s models give their owners glamour and elegance. The sunglasses and the dioptric glasses have a well thought out futuristic silhouette. Collection Autumn/Winter 2018 has a volume frame and a wide strip between the lenses in the male version. The frames are presented not only in black, but also in blue, gray and metal version - perfect for HIM.

Tom Ford‘s latest collections can find in ZEISS VISION CENTER: София • Paradise Center (level +1), tel.: 0884 20 11 71 • Serdika Center (level -1), tel.: 0884 20 06 83 • Sofia Ring Mall (level 2), tel.: 0884 20 06 82 Varna • 8A, Knyaz Boris I Blvd., tel.: 0884 20 20 89

73


LIFE STYLE

НАРЪЧНИК ЗА МЪЖКИ БИЖУТА

Религиозни символи Колиетата с кръстове са абсолютна класика в мъжката ювелирна мода. Кръстовете отдавна не само могат да изразяват религиозната принадлежност, но и изобщо да не са вързани с вярата, а просто да изразяват стила на мъжа. Хит в момента са мъжките кръстове, обсипани с множество малки диаманти, като най-често кавалерите предпочитат съчетанието на черни диаманти с жълто злато. Експертите от Goto Jewellery and Diamonds съветват да съобразите дължината на верижката с големината на кръста, ако искате да носите този символ. Светски символи Ако се затруднявате с избора на подарък за мъж, трябва да знаете, че повечето мъже също харесват да носят различни медальони и висулки. Разбира се, бижуто изразява индивидуалността на собственика си, така че трябва да прецените кое би му допаднало повече, но изборът е повече от голям – зодия, череп, котва, куршум, пистолет, компас, глобус, рулетка и още много други, които могат да се носят не само на колие, но да бъдат изобразени и на гривни, и ръкавели. Материалите отново могат да бъдат разнообразни, според вида на бижуто, но най-актуални във веригата на Goto Jewellery and Diamonds са мъжките гривни, съчетаващи кожа със сребро или злато, както и златните пръстени с диаманти. За джентълмени, чието ежедневие протича в елегантно облекло, са изключително подходящ подарък ръкавелите и иглите за вратовръзка. Силно присъствие в момента в световната бижутерия имат различни древни писмени символи, като сред най-популярните са келтските. Тези символи от зората на писмеността, изразени в ювелирна форма, внушават не само загадъчност, но и сякаш кармично се сливат с личността и предопределят нейния път. Верижка или каишка Обикновените верижки от благородни метали без допълнителни орнаменти са едно съвсем класическо мъжко украшение. Класическото мъжко колие тип верижка е със сравнително плоски брънки, преплетени на гъсто по такъв начин, че верижката да изглежда като почти метална лента. Когато верижката е част от мъжкото бижу и към нея искате да добавите някакъв символ или медальон, трябва да съобразите не само материалите им, но и техния стил на изработка. В такива случаи най-сигурен избор ще направите, ако се доверите на експерт. В Goto Jewellery and Diamonds могат да ви помогнат да изградите цялостна мъжка визия с аксесоари – колие, медальон, гривна, часовник, а дори и ключодържател. Освен верижка от благороден метал, за мъжките украшения често се използват и кожени каишки – както при медальоните, така и при гривните. Те придават един лежерен, естествен вид, който се съчетава чудесно в ежедневието при спортно-елегантно облекло. Имате нужда от още съвети при избора на мъжки аксесоари? Можете да се доверите като нас на Goto Jewellery and Diamonds, а за целта единствено трябва да посетите един от магазините на веригата. Там ще ви помогнат да направите такъв изумителен избор. Вашите аксесоари ще бъдат желани не само от вас и околните ви, но и от вашите синове, и техните синове, и техните синове. Защото Goto създава история!

ИЛИ КАК ДА ИЗБЕРЕМ ПОДАРЪК ЗА МЪЖ ксесоарите винаги са били търсен акцент към облеклото, тъй като ни изразяват като личности. Въпреки че се забелязва една нагласа сред част от мъжете да възприемат малко трудно носенето на бижута, истината е, че правилното бижу прави мъжа по-стилен, по-мъжествен и привлекателен. Както при жените, така и при мъжете точните бижута им стоят точно така, сякаш се изливат с тях в едно неделимо цяло, сякаш ги допълват и довършват. Бижута за истински мъже Не може да бъде отречено, че бижутата за мъже все пак се различават от тези за дамите. Вероятно това е основната причина, поради която жените се затрудняват, когато трябва да изберат аксесоар като подарък за мъж. Предназначението на мъжките бижута е да бъдат център на облеклото им. Те трябва да допълват мъжката индивидуалност, а не толкова да смайват, какъвто ефект се търси с дамските бижута. Изисканите мъжки бижута задължително трябва да изглеждат естествено, не само да се носят с лекота, но и да изглеждат, сякаш са създадени специално за вас. Независимо дали бижуто е масивно или лъскаво, в безапелационен класически стил или с много лек и фин дизайни, в крайна сметка най-важното е само едно – бижуто трябва да стои така, сякаш е създадено специално, за да бъде носено от НЕГО - мъжът. С помощта на няколко експертни съвета всеки джентълмен може да разчита на допълнителна помощ от своето бижу, когато иска да бъде възприеман като мъж със стил и класа. Предлагаме ви няколко вида от хитовите в момента в цяла Европа аксесоари, които категорично превръщат всеки мъж в по-успешен и вълнуващ. Плочка Съществуват множество стилове при мъжките колиета, които си заслужава да разпознавате. И са естествен изразител на класическия мъжки стил. Тъй наречените медальони плочки имат военен произход, но съвременните бижутери им придават непрекъснато нов вид, а вече и функционалност. Например, хит в Италия в момента са плочките за мъжки колиета на марката leBebé, на които могат да бъдат изобразявани броят и полът на децата му, както и да бъдат изписвани техните имена. Дебелината на самата плетка на колието, разбира се, е въпрос на личен вкус, но тя трябва да бъде съобразена задължително с това колко масивен е медальонът-плочка. Тази форма на мъжкото колие стои най-елегантно, изработена от злато и не в най-големите си размери. Много актуални в момента в световен план са и мъжките гривни на leBebé, които отново залагат на същото съчетание като и колиетата. Освен това този тип мъжки бижута са и практични, защото позволяват да бъдат променяни – изобразеното на плочките може да бъде променяно по всяко време, когато собственикът им преживее вълнението да стане отново баща. Разбира се, колиетата могат да бъдат подменяни според различния повод, или ако стилът на мъжа се промени с времето.

А

74


LIFE STYLE

75


LIFE STYLE

JEWELLERY GUIDE FOR MEN’S JEWELLERY

Diamonds advise you to match the length of the cross with the size of the waist if you want to wear this symbol. Secular symbols If you have difficulty in choosing a gift for a man, you should know that most men like to wear different medallions and pendants. Of course, the jewelery expresses the individuality of its owner, so you have to decide which one he would like more, but the choice is more than a big one - the zodiac, the skull, the anchor, the bullet, the pistol, the compass, the globe, the roulette and many others to be worn not only in a necklace, but also to be depicted on bracelets and cuffs. The materials can be varied, depending on the type of jewellery, but the most popular in the chain of Goto Jewellery and Diamonds are the men‘s bracelets, combinations of leather with silver or gold and the gold rings with diamonds. For gentlemen whose daily routine runs in elegant clothing extremely suitable gifts are cufflinks and tie needles. A strong presence at the moment in world jewellery has different ancient writing symbols and the Celtic are among the most popular. These symbols of the dawn of writing, expressed in jewellery, imply not only mystery, but also as if they are karmic to the personality and predetermine his path.

OR HOW TO CHOOSE A GIFT FOR A MAN Accessories have always been a focus on clothing as they express us as personalities. Although there is an attitude among some men to perceive the wearing of jewels, the truth is that the proper jewel makes the man more stylish, more masculine and attractive. In both women and men, the exact jewellery is just as if they are merging with them into an indivisible whole as if completing and finishing them. Jewelry for real men It cannot be denied that men‘s jewelry is still different from that for ladies. Perhaps this is the main reason why women find it difficult to choose an accessory as a gift for a man. The purpose of men‘s jewellery is to be the center of their clothing. They have to complement the individuality of men and not so much to be stunned, as an effect is sought with women‘s jewellery. Exquisite men‘s jewellery must look natural, not only to wear it with ease, but also to look as if they were created specifically for you. Whether the jewellery is massive or shiny, in a classical style or or with a very light and fine designs, the ultimate thing is only one - the jewellery should be as if it was specially created to be worn by HIM the man. With the help of several expert tips every gentleman can rely on an extra help from his jewel when he wants to be perceived as a man of style and class. We offer you several types of hit accessories all over Europe that definitely turn every man into a more successful and exciting one.

Chain or strap Ordinary chains of precious metals without additional ornaments are a very classic male bibelot. The classic men‘s necklace has relatively flat links, intertwined in such a way that the chain looks like an almost metallic band. When the chain is part of the male jewel and you want to add some symbol or pendant to it, you should consider not only their materials, but also their style of workmanship. In such cases, the most secure choice you will make if you trust an expert. They can help you in Goto Jewellery and Diamonds to build a complete male vision with accessories - necklace, pendant, bracelet, watch and even keychain. Besides a chain of precious metal, leather straps are often used for men‘s ornaments - both in medallions and in bracelets. They give a lush, natural look that combines great in everyday life with sporty and elegant clothing. You need more tips to choose male accessories? You can trust like us to Goto Jewellery and Diamonds and for this you only have to visit one of the stores of the chain. There they help you make such an astonishing choice. Your accessories are desired not only by you and your friends, but by your sons and their sons and their sons. Because Goto creates history!

Tile There are many styles in men’s necklaces that you deserve to recognize. And they are a natural expression of the classic male style. The so-called medallion tiles have military origins, but modern jewelers give them a new look and functionality. For example, a hit in Italy is currently the LeBebe branded necklaces, which can depict the number and gender of their children, as well as their names. The thickness of the necklace itself, of course, is a matter of personal taste, but it must be complied with the size of the medallion tile. This form of a man‘s necklace is most elegant, made of gold and not in its largest size. LeBebe men‘s bracelets are very popular at the moment, which again rely on the same combination as the necklaces. In addition, this type of men‘s jewellery is also practical, as they allow it to be changed - the tile image can be changed at any time the when the owner experiences the excitement of becoming a father again. Of course, the necklaces can be changed according to different occasions or if the style of the man changes over time.

Shops: Sofia, Sofia Ring Mall, 2 fl, Goto Jewellery and diamonds Sofia, Paradise Center, 1 fl, Goto Jewellery and diamonds Sofia, Lom 1A, Goto Gold and Silver Velingrad, Yundola Str, Hotel Arte Spa and Park 5*, Goto Jewellery and diamonds Velingrad, Yundola 1A, Goto Gold and Silver Marbella, Spain, Avendia Ramon y Cajal 17 Local 5, Goto Jewellery and diamonds

Religious symbols Cross necklaces are an absolute classic in men‘s jewellery fashion. Crosses have long been able not only express religious affiliation and not to be tied to faith, but also merely to express the style of the man. Hit now are the male crosses, covered with a number of small diamonds and most often gentlemen prefer the combination of black diamonds with yellow gold. The experts of Goto Jewellery and

www.gotodiamond.it facebook.com/gotojewellery www.instagram.com/gotodiamonds 76


LIFE STYLE

77


BEAUTY

Една удивителна вселена еобходимо е време да се създаде една икона. И J‘adore е точно това! Открийте новия аромат J‘adore Absolu. Една удивителна вселена. Ода за жените, за всички жени, по-силни заедно. Лицето на Dior J`adore Absolu отново е актрисата Чарлийз Терон. Тя се появява като истинска богиня, излизаща от златна вода, заобиколена от златни момичета. Всъщност сцената е препратка към картината „Турска баня“ на художника Жан-Огюст Доминик Енгър. Dior J`adore Absolu представя жената независима и триумфираща. Днес, повече от всякога, ТЯ върви в свой ритъм и взима своите решения в живота и в любовта. Тази жена, от плът и злато, стои гордо изправена. Винаги го е правила. Сега тя е решила да обедини и остана-

лите. Сполтявайки ги в един и същ повик за живот: «J’adore!» Обаятелната парфюмна композиция съчетава абсолюта на жасмин самбак от Индия и на жасмин от Грас. Ароматът им е обогатен от медена чувствена роза, под формата и на абсолю, и на есенция, допълнена от портокалови акорди. Нотка на свежест в композицията внася едва доловим нюанс на абсолю екстракт на магнолия. Dior J`adore Absolu е дело на парфюмериста Франсоа Демаши. Дизайнът на бутилката също е променен. Сега ръбовете на златната огърлица са обединени от вълнообразна дъга.

Н

Ще намерите в магазините за селективна козметика.

78


BEAUTY

DIOR J`ADORE ABSOLU -

One astonishing universe t takes time to create an icon. J‘adore is exactly that! Discover the new fragrance J‘adore Absolu. One astonishing universe. An Ode for women, for all women, stronger together. The face of Dior J`adore Absolu is again the actress Charlize Theron. She appears as a true goddess emerging from golden waters surrounded by golden girls. In fact, the scene is a reference to Jean-August‘s painting “Turkish Bath” Dominique Enger. Dior J`adore Absolu represents the women with independence and triumph. Today, more than ever, SHE goes into her rhythm and takes her decisions in life and love. This woman, of flesh and gold, stands proudly upright. She always has. Now she has decided to unite the others too. Uniting them in a single call to life: “J‘adore!”

I

The charming perfume composition combines the absolutes of Jasmine Sambac from India and Jasmine of Grass. Their aroma is enriched with a honey-like sensual rose, in the form of both abs and essence supplemented with orange chords. The fresh note in the composition brings a subtle shade of absolute magnolia extract. Dior J`adore Absolu ia a work of the perfumer Francois Demachi. The design of the bottle has also been changed. Now the edges of the gold necklace are united by a wavy arc. You will find it in selective cosmetics stores.

79


BEAUTY

PURE XS for her - ЧИСТА ФАНТАЗИЯ арката Paco Rabanne, вдъхновена от успеха на миналогодишния парфюм Pure XS For Him, представя аромата Pure XS For Her - див и много провокиращ парфюм. И не е изненадващо, че актрисата и модел Емили Ратайковси, e посланик на марката. Pure XS For Her на Paco Rabanne е изграден върху провокативност. Специално създаден за силната и свободна жена, която не е склонна да прави компромиси. Тя има всичко. В изобилие. Обезоръжаващ чар, самоувереност, невероятна сексуалност. Идеята... оргазъм в бутилка, буря от чувства... толкова характерни за Paco Rabanne. И този ефект е въплътен в детонираща смес от иланг-иланг и пуканки. Те буквално вибрират, причинявайки постоянно напрежение и приятни еротични чувства. Първо усещате топлината на иланг-иланг, обогатен с леки нюански на жасмин. Неговите венчелистчета се разкриват на

базата на ванилови акорди. Такава дръзка композиция вдъхновява да следвате най-горещите си инстинкти. И тогава идва чувствеността, изразена в смелия вкус на пуканки. Сладката царевица буквално взривява въздуха с вълни от топлина и млечно-дървесни, и мускусни нотки. Чувствата не могат да бъдат задържани! Формулата експлодира: иланг-иланг, ванилия, аромат на пуканки, сандалово дърво, семена амбрета.

М

Парфюмерната вода е представена в позната бутилка с удебелени ръбове, боядисани в розови тонове. Наличието на змия на шията на бутилката символизира провокативния сексапил. Цветът на флакона може да варира на залез слънце от розов до неоново-розов оттенък, стимулиращ всичките ви желания за живот. Ще намерите в магазините за селективна козметика.

80


BEAUTY

PURE XS for her - PURE FANTASY he Paco Rabanne brand, inspired by the success of last year‘s perfume Pure XS For Him, presents the fragrance Pure XS For Her - a wild and very provocative perfume. It is not surprising that the actress and model Emily Ratajkowski is the ambassador of the brand. Paco Rabanne‘s Pure XS For Her is based on provocation. It is specially designed for a strong and free woman who is not inclined to compromise. She has everything. In abundance. Dazzling charm, self-confidence, incredible sex appeal. The idea ... an orgasm in a bottle, a storm of feelings ... so typical of Paco Rabanne. And this effect is embodied in a deionizing mixture of ylang-ylang and popcorn. They literally vibrate, causing constant tension and pleasant erotic feelings. First, you feel the warmth of ylang-ylang, enriched with light nuances of jasmine. Its petals are revealed on the basis of vanilla chords. Such bold composition inspires you to follow your hottest instincts. And then the sensuality comes, expressed in the bold taste of popcorn.

Sweet corn literally bleeds the air with waves of heat and milkywood, and muscled notes. Feelings cannot be held! The formula explodes: ylang-ylang, vanilla, popcorn flavor, sandalwood and amber seeds. The perfumery water is presented in a familiar bottle with thickened edges painted in pink tones. The presence of a snake on the bottle neck symbolizes provocative charm. The color of the vial may vary in sunset from a pink to a neon-pink hue, stimulating all your life‘s wishes. You will find in selective cosmetics stores The formula ex- plains: ylang-ylang, vanilla, popcorn flavor, sandalwood, and amber seeds. Perfumery water is presented in a familiar bottle with thickened edges painted in pink tones. The presence of a snake on the bottle neck symbolizes provocative charms. The color of the vial may vary at sunset from a pink to a neon-pink tinge, which stimulates all your desires for life.

T

You will find it in the selective cosmetics stores. 81


DESTINATION

ДЕКЕМВРИЙСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ

С ВИНА И ВКУСОВЕ а четвърта поредна година „Българската Асоциация на сомелиерите и виноценителите“ кани свои настоящи и бъдещи приятели на събитие, с което да изпратим златната есен и да посрещнем сезона на чудесата - празничната Коледа. На Първи декември 2018 г. от 11.00 до 19.00 ч. Ви каним на една по-различна дегустация! Ще представим на Вашето внимание подбрани от цял свят вина за всеки вкус, съчетани с приготвени специално за събитието кулинарни изненади . Ще предизвикаме гастрономичното ви любопитство и ще се погрижим за прецизната хармония между храната, която ще опитате, и бутикови вина, селектирани от опитни сомелиери. Във Фестивала на сезона „Винен тур по света“ ще пътешестваме по света в компанията на вина от стар и нов свят. За нас ще бъде чест и удоволствие да споделим с Вас това преживяване!

З

Дата на провеждане: 1-ви Декември 2018 /събота/ от 11.00 до 19.00 ч. Място на провеждане: гр. Варна, Колеж по туризъм-Варна при Икономически университет - бул. „Сливница“ № 158 А - Трети корпус на ИУ – Варна. Новата и модерна сграда на ИУ- Варна разполага със зали за презентации по време на събитието. Изложението ще се проведе в просторните фоайета. Съпътстващо събитие - „Кулинарна изложба- Коледа и вино‘‘ на домашно приготвени ястия с конкурсен характер и разпродажба.

82


DESTINATION

A JOURNEY IN DECEMBER WITH

WINES & FLAVOURS or the fourth consecutive year “The Bulgarian Sommeliers and Wine Connoiseurs Association” invites its current and future friends to an event to saygood bye to the golden autumn and to welcome the season of miracles - the festive Christmas. On December 1st from 11.00h untill 19.00h we are happy to invite you to a quite different wine tasting! We are going to present you a special selection of wines from all over the world which will be accompanied by culinary surprises, prepared especially for this event. We will challenge your curiosity and will ensure a fine harmony between the food and the boutique wines, selected by experienced sommeliers. In the festival of the season „ A Wine Tour Around the World” we will explore the world accompanied by wines from the Old and the New world. It will be a great pleasure and honour for us to share this experience with you!

F

Date: December 1st 2018 (Saturday) from 11.00h untill 19.00h Place: Varna, College of Tourism, Slivnica Blvd 158 A, University of Economics, Varna - Third Corps The new and modern building of the University of Economics Varna have proper rooms for presentations during the event. The exhibition will take place in the spacious lobbies.

83


DESTINATION

Монако кътче, окъпано в блясък и лукс

84


DESTINATION

По традиция сякаш, сред страниците на всеки брой на това списание намирате статия за някое прекрасно място по света, което ви препоръчваме да посетите. Разказваме ви за особеностите му и забележителностите му, които не бива да пропускате. И този път няма да ви разочароваме, НО ако до сега сме акцентирали на природни хубости, този път ще отправим поглед и към светския живот. А ако трябва да опишем дестинацията с една дума, тя ще е ЛУКС! Представяме ви Монако. 85


DESTINATION

нително малко пристанище, на което не могат да акостират най-големите и зрелищни кораби, но... затаете дъх. Под острите брегове на Монако се крият китни яхт-пристанища, на които са закотвени много и скъпи, и завидно луксозни плавателни съдове. Те се „съревновават“ един с друг не само по размерите си, но и по удобствата, които предлагат на собствениците си. И мноого трудно би било да се вземе категорично решение коя яхта е най-хубава, защото всички те са прекрасни. Приисква ти се да качиш и ти на тях, но за утеха и самата гледка към яхт-пристанището замайва. Като заговорихме за лукс, богатство и охолство, в реда на нещата е да обърнем специално внимание на Монте Карло. Това е основната жилищна и курортна част на Монако. А за мнозина е единствена асоциация на казино. Има защо! Първото казино в Европа е открито именно тук и Монако е не само люлката на хазарта, но и предпочитано място за тези, които се забавляват със залози. Не пропускайте и вие да видите тази страна на Монте Карло и да заложите, пък било то и едва 10 евро. Просто трябва да изпитате тръпката от такова място, от атмосферата, от преживяването... пък знаете ли – може и да ви провърви и да се окаже, че имате щастлив ден. Не прахосвайте цялото си време в Монако за казиното. Има още много какво да се види. Вече вероятно сте се изумили на пътната инфраструктура в града-държава. А сега си представете летящи булиди по шосетата. Не бяхте забравили „малката“ подробност, че Монте Карло е най-известната

азположението на Монако е в Западна Европа, на Френската Ривиера. Площта на града-държава е едва 2,02 кв. км и заради нея княжеството е втората най-малка страна в света. За сметка на това пък заема първо място по гъстота на населението – 16754 души/кв. км. Не това обаче е толкова интересно. По-любопитен факт е, че жителите на държавата на Лазурния бряг тънат в лукс и охолство, като приблизително всеки трети човек там е милионер. Ето защо Монако е притегателна сила за посетители богаташи, които се отправят към малката държава не само като към туристическа дестинация, а дори сменят адреса си. Пример за такива известни личности са Люис Хамилтън и Новак Джокович. В княжеството много често се провеждат лъскави събития, на които специални гости са известни звезди от световния хай лайф. А самите събития... те са зашеметяващи, грандиозни, запомнящи се. И винаги са символ на богатство. В Монако през цялото денонощие се чува ревът на мощни тузарски автомобили. И какви други да са колите, когато собствениците им са милионери! Ако погледнете към някой паркинг, ще забележите, че той сякаш е импровизирано изложение за скъпи, лъскави автомобили. Често срещано е туристите да си правят снимки до подобна кола. А ако и вие сте почитател на високите скорости, „облечени“ в лукс, то поне ще имате голям избор от скъпоструващи возила, до които да позирате. Луксът в княжеството далеч не се усеща само по шосетатa. Заради малката си площ държавата разполага и със срав-

Р

86


DESTINATION

мечтахте ли се вече? Важно е да споменем, че за осигуряване удобството на летовниците, плажът редовно бива посипван с чист, бял пясък – за да се неутрализира (до колкото е възможно) ерозията и естественото унищожаване на ивицата. Да не забравяме да отбележим колко чиста е морската вода, буквално прозрачна. Нека тази информация обаче не ви прави непредпазливи. Дъното се спуска доста стръмно и на няколко метра от брега дълбочината рязко се увеличава, като в синя бездна. Бъдете внимателни – може да е малко страшно и опасно за неумели плувци. Тъй като в Монако туризмът е силно развит и местните всячески се грижат да осигурят удобство на гостите си, вероятно едва на ръка разстояние от вас ще видите приятно заведение/бар, откъдето да си вземете любимия коктейл и така вече пълноценно да се радвате на слънчевите лъчи. Дано не сте пропуснали да си вземете банските и хавлиите. Да събираш тен на подобно удивително красиво място, с удобства, лукс и същевременно да се отдадете на спокойствие – това са емоции и преживяване, които няма да срещнете другаде. Отдайте им се и се насладете. Усмивките и хубавите преживявания в Монако не се ограничават до плажа. За тези от вас, с истински туристически и приключенски дух, княжеството може още да ви изненада. Самият град е условно разделен на четири части – стара част, „полегнала“ на скалистия нос навътре в морето, Фонтвиеле, Ла Кандамин (пристанището) и Монте Карло. За последните две области вече говорихме не малко, но внимание заслужават

писта на Формула 1, нали? И ако трябва да сме честни, е и сред най-трудните. Острите завои и непредсказуемите метереологични условия са истинско предизвикателство за пилотите. Най-известни от пистата са участъците, наречени „Фибата“ и „Тунела“. Поради близостта на бетонни заграждения около трасето, всяко състезание там е изключително напрегнато, не само за участниците, но и за зрителите. Може би именно заради опасностите, пистата Монте Карло в Монако е част от състезанието Гранд При – за да могат на нея да се отличат най-добрите пилоти и съответно победители. Силни емоции, лукс, лукс и още лукс – да, това са най-честите характеристики на Монако. Реални са, но не и единствени. В интерес на истината, княжеството е отлична дестинация за екскурзия и почивка и за тези от вас, които предпочитат романтиката пред охолството. Има какво да видите и да ви впечатли, като започнем от магичната обаятелност на морето и стигнем до екзотиката на княжеския дворец. И така – морето. То почти във всяко кътче на света е прекрасно, но най-хубаво е сякаш именно тук, на Лазурния бряг. И е винаги на една крачка, като в този израз почти няма преувеличение, защото, докато се разхождаш из Монако, имаш усещането, че градът се е сгушил между френските склонове и Средиземно море, което къпе бреговете. Те пък, повечето брегове, са чудесни плажни ивици, засипани с овални камъчета в различни цветове – зелено, оранжево, червено, жълто, бяло, черно, лилаво, сиво... Пъстрота, нежност, бриз, морска шир, романтика... раз87


DESTINATION

и останалите две. Именно в тях можете да усетите истинския дух на Монако, да се разходите спокойно по китните улички, между сгради с уникална архитектура, и просто да попиете от обаянието на средиземноморския стил, разкрил се пред очите ви с целия си блясък, магнетичност и неповторимо очарование. Неподправено докосване до природата може да изживеете и сред чудните екзотични Градини на Свети Мартин, разположени на върха над стария град, по ръба на бреговата линия. Освен с магнетичните гледки, откриващи се към Средиземно море, и нежния гальовен бриз, мястото ще ви плени и с чудната си флора. В тези кътчета ще видите повече от 7000 растителни екземпляра от рядко срещани видове, събирани от целия свят. В близост до приказните градини са местните пещери. Те са няколко, представляват своебразна пещерна система и са впечатляващи. Според твърдения на археолози, именно тези места е обитавал праисторическият кроманьонец. Преди обаче да се порадвате на скалистите образувания, трябва да преодолеете предизвикателството от изкачване на почти 300 стъпала. Градините и пещерите са свързани и имат общ вход, а в близост до тях е разположен и археологически музей. Сред интересните места в Монако се нареждат Търговският център Льо Метропол (Le Metropole) и лоби барът на хотел „Отел дьо Пари“. В първото място, за пореден път в столицата на лукса, ще сте заобиколени от блясък, мода и „скъпарска“ архитектура и ще намерите скривалище от жегата, докато се разхождате по магазините. Лоби барът пък го споменахме, защото е бележито за Монако място. Намира се в първокласен хотел с многогодишна история (отворил е врати още през 1864г). Тук са снимани много известни филми като Айрън мен 88


DESTINATION

2, Джеймс Бонд и други. Струва си да посетите „Отел дьо Пари“, било то и само за да си поръчате кафе и да му се насладите, любувайки се на живота и атмосферата на Монако зад прозореца в лобито. Ако след обикалянето по магазините и кафенетата имате нужда от истински почивка и релакс (признайте си, изморително си е), то вашето място е Японската градина. Разположена е в центъра на Монако и гарантира дзен спокойствие, защото е като райско кътче сред иначе шумния и динамичен живот на града. Няма начин да не забравите за напрежението и суетата, когато сте заобиколени от вода и зеленина. За финал, преди да си тръгнете от бляскавото княжесто, оставете си време за посещение на Двореца на принца. Любопитен факт е, че резиденцията е все още действаща и е всъщност мястото, от което държавният глава управлява страната. Въпреки това обаче, през летните месеци, има достъпни за туристи стаи. Архитектурата на Двореца е внушителна и запомняща се. Всяко помещение се откроява със свой собствен блясък, а голямо впечатление правят галерията в италиански стил, фреските от 15-ти век, златният салон на Луи XV, Синята и Тъмносинята стаи, Тронната зала, Палатинският параклис и още, и още... Дворецът на принца не случайно се оказва любимо и предпочитано място за посетителите на Монако – има толкова много хубости и изненади, които да ви очароват. За да сте изненадани, и, за да изпитате истинско удивление, когато ги видите, няма да разказваме за всички приказни чудесни кътчета. Но те са там – открийте ги и им се любувайте! 89


BEAUTY

Monaco

a place bathed in glitter and luxury Traditionally, it seems that among the pages of this magazine, in every issue, you find an article about a wonderful place in the world, which we recommend you to visit. We tell you about its peculiarities and the sights you should not miss. And this time we will not disappoint you, BUT if we have accentuated natural beauties so far, this time we will take a look at the secular life.. And if we have to describe the destination in one word, it will be LUXURY! We present you Monaco. onaco is located in Western Europe, on the French Riviera. The city-state area is only 2.02 square kilometers and because of it the Principality is the second smallest country in the world. Instead, it occupies the first place on the population density 16754 people/sq. km. But this is not so interesting. More curious is the fact that the inhabitants of the state of the Cote d‘Azur live in luxury and affluence, and approximately every third person there is a millionaire. This is why Monaco is the attraction for rich visitors who head to the small country not only as a tourist destination, but they even change their address. Examples of such celebrities are Lewis Hamilton and Novak Djokovic. Glamorous events are held very often in the Principality, where special guests are famous stars of the world‘s celebrities. And the events themselves ... they are stunning, spectacular, memorable. And they are always a symbol of wealth. In Monaco, the roar of powerful and tough cars is heard throughout the day. And what should the cars be when their owners are millionaires! If you look at a car park, you will notice that it seems to be an improvised exposition for expensive, shiny cars. It is common for tourists to take pictures by a similar car. And if you are a fan of high-speed “dressed” in luxury, at least you will have a large selection of expensive vehicles to pose next to. Luxury in the Principality is far from being felt only on the road. Because of its small size, the state also has a relatively small harbor that cannot land the largest and most spectacular ships, but ... hold your breath. Under the sharp banks of Monaco there are picturesque yacht harbors, where many expensive and enviable luxury boats are anchored. They “compete” with each other not only in their size, but also in the comforts they offer to their owners. And it would be very difficult to make a definite decision on which yacht

is best because they all are wonderful. You just want to climb on them, but for comfort and the view of the yacht port itself dazzles. Speaking of luxury, wealth and affluence, it is normal to pay special attention to Monte Carlo. This is the main residential and recreational part of Monaco. And for many, it‘s the only casino association. And for a reason! The first casino in Europe was opened here and Monaco is not only the cradle of gambling, but also a favorite place for those who have fun with bets. Do not miss to see this side of Monte Carlo and bet, even if it is only 10 euros. You just have to experience the thrill of such a place, of the atmosphere, of the experience ... but who knows - it may turn out to be your lucky day. Do not waste all your time in Monaco for the casino. There is still plenty to see. You have probably been amazed at the road infrastructure in the city-state. Now imagine flying bolids on the roads. You have not forgotten the “little” detail that Monte Carlo is the most famous Formula One track, right? And if we have to be honest, it‘s also one of the toughest. Acute curves and unpredictable meteorological conditions are a real challenge for pilots. The best known track sections known are “the Hairpin” and “the Tunnel”. Due to the proximity of concrete enclosures around the track, every race there is extremely tense, not only for the participants, but also for the viewers. Maybe because of the dangers, the Monte Carlo circuit in Monaco is part of the Grand Prix race – in order the best pilots and winners respectively to be able to distinguish. Strong emotions, luxury, luxury and more luxury - yes, these are the most common features for Monaco. They are real, but not the only ones. For the sake of truth, the Principality is an excellent destination for excursion and recreation and for those of you who

M

90


BEAUTY

prefer romance to luxury. There is plenty to see and be impressed by, starting with the magical charm of the sea and getting to the exotic Prince’s Palace. And so - the sea. It‘s almost everywhere in the world, but the best thing is that it‘s here on the Cote d‘Azur. And it‘s always one step away and there‘s almost no exaggeration in that, because while you‘re walking around Monaco, you have the feeling that the city is huddled between the French slopes and the Mediterranean that bathes the shores. And most of the coasts are wonderful beaches, covered with oval pebbles in different colors - green, orange, red, yellow, white, black, purple, gray ... Glamor, gentleness, breeze, seaside, romance ... sounds dreamy, doesnt‘it? It is important to mention that in order to ensure the comfort of the holidaymakers, the beach is regularly sprinkled with clean, white sand - in order to neutralize the erosion and the natural destruction of the shore (as much as possible). Do not forget to note how clean the seawater is, literally transparent. Let this information, however, not make you careless. The bottom drops quite steeply and a few meters from the shore the depth increases sharply as in a blue abyss. Be careful - it can be a little scary and dangerous for inexperienced swimmers. As Monaco is well developed and the locals are all looking to ensure the convenience of their guests, you will probably find a nice bar/restaurant where you can enjoy your favorite cocktail and the sunshine. We hope you haven‘t forgotten your swimsuits and towels. Getting a tan in such an amazingly beautiful place with comfort, luxury and at the same time indulging in relaxation - these are emotions and experiences that you will not find elsewhere. Let yourself relax and enjoy the experience.

Smiles and good experiences in Monaco are not limited to the beach. For those of you with a true and adventurous spirit, the principality can still surprise you. The city itself is conditionally divided into four parts - an old part, lying on the rocky nose in the sea, Fontainebleau, La Candidine (port) and Monte Carlo. For the last two areas, we have already talked a little, but the other two are worth seeing as well. It is in them that you can feel the true spirit of Monaco, walk calmly on the picturesque streets, between buildings with unique architecture, and just soak up the charm of the Mediterranean style revealed to your eyes with all its splendor, magnetism and unique enchantment. An unspoiled touch to nature can also be found in the marvelous exotic St. Martin Gardens, situated on top of the old town, along the edge of the coastline. In addition to the magnificent views of the Mediterranean and the gentle breeze, the place will captivate you with its marvelous flora. In these corners you will see more than 7000 plant specimens of rare species collected from around the world. Near the fabulous gardens are the local caves. They represent a cave system and are impressive. According to archaeologists, it was these places that the prehistoric Cromanian inhabited. But before you enjoy the rocky formations, you have to overcome the challenge of climbing nearly 300 stairs. The gardens and caves are connected and have a common entrance, an archeological museum is also located near them. Among the interesting places in Monaco are the Le Metropole Shopping Center and the lobby bar of the Hotel de Paris. In the first place, once again in the capital of luxury, you will be surrounded by glamor, fashion and “expensive” architecture and you will find a hiding place from the heat while strolling through the shops. The lobby bar was mentioned because it is a monumental place 91


DESTINATION

92


DESTINATION

in Monaco. It is located in a first class hotel with many years of history (opened in 1864). A lot of famous films such as Iron Man 2, James Bond, etc. were shot there. It is worth visiting the Hotel de Paris, event if it is just to enjoy a coffee while looking at Monaco‘s atmospheric streets behind the window in the lobby. If after shopping around the stores and cafes you need real rest and relaxation (admit it is tiring), your place is the Japanese Garden. It is located in the center of Monaco and guarantees Zen quiet because it is like a paradise in the otherwise noisy and dynamic city life. Forgetting about tention and vanity is guaranteed when you are surrounded by water and greenery. Finally, take your time to visit the Prince‘s Palace before leaving the glamorous Principality. It is a curious fact that the residence is still active and is, in fact, the place where the head of state manages the country. However, during the summer months, there are accessible rooms for tourists. The architecture of the Palace is impressive and memorable. Each room is distinguished by its own glamor, while the Italian-style Gallery, the 15th-century frescoes, the Louis XV Golden Hall, the Blue and the Dark-Blue Rooms, the Throne Hall, the Palatine Chapel and so on, and so on… The Prince’s Palace is not accidentally a favorite and preferred place for visitors to Monaco - there are so many beauties and surprises to fascinate you. To be surprised and to experience real astonishment when you see them, we will not tell about all the fabulous wonderful places. But they are there - discover them and enjoy them!

93


MARTINELI

DESIGN CORNER

София +359-2-931-08-71 бул. България 62 exoticsf@martineli.bg www.martineli.com

София +359-2-93-11-485 бул. Черни връх 100, Парадайз център, ниво - 1 mebeli@designcorner.bg www.designcorner.bg

София +359-2-859-69-54 бул. Симеоновско 110 martineli_sofia11@abv.bg www.martineli.com

Варна +359-884-09-77-40 ул. Андрей Сахаров 2, Гранд Мол - ниво 2 www.designcorner.bg Варна +359-884-62-64-76 +359-52-500-837 бул. Владислав Варненчик 260 www.designcorner.bg

Варна +359-52-664-200 ул Дебър, 7-9 info9@martineli.com www.martineli.com Бургас +359-56-850-073 бул. Захари Стоянов 1000, Комплекс Меркадо economicbs_mebeli@martineli.bg www.martineli.com

ЗАВЕДЕНИЯ

Пловдив +359-32 964-410 +359-32 964-411 бул. Менделеев 2B Ритейл парк plovdiv_mebeli@martineli.bg www.martineli.com

MARIONETTE bar & dinner +359-988-30-30-30 София, бул. „Джеймс Баучер“ 100, Хотел Маринела marionette@marionette.bg marionette.bg

Русе +359-82-822-322 бул. Липник 123 ruse@martineli.bg www.martineli.com

MARIONETTE Pool +359 988 313131 Свети Влас, яхтено пристанище Марина Диневи, секция 3, партер MARRAKECH – orient food & shisha bar +359-988-31-31-31 София, бул. „Джеймс Баучер“ 100 Хотел Маринела, Ет. 2 marrakech.bg

Велико Търново +359-62-630-021 Трейд парк, ул. Магистрална 17 Търговски център CBA vt@martineli.bg www.martineli.com

MARMALAD World +359 884-66-67-11 Варна, ул.Андрей Сахаров 2 (Grand Mall Varna, Етаж 2) E-mail : contact@marmalad.bg marmalad.bg

Стара Загора +359-42-640-101 ул. Патриарх Евтимий 64 szagora@martineli.bg szmebeli@martineli.bg www.martineli.com

MARMALAD World +359 988 313131 Свети Влас, яхтено пристанище Марина Диневи, секция 3, партер

Плевен +359-64-807-376 ул. Българска авиация 2 pleven@martineli.bg www.martineli.com

MASSA KITCHEN +359 885 990 805 Варна, ул. Андрей Сахаров 2 (Grand Mall Varna, Етаж 2) contact@massa.bg massa.bg

Добрич +359-58-604-106 ул. 3-ти март 18 dobrich@martineli.bg www.martineli.com

MASSA Asia&Orient +359 887 122 551 Варна, ул. Андрей Сахаров 2 (Grand Mall Varna, Етаж 2) contact@massa.bg massa.bg

Шумен +359-54-830-561 бул. Цар Освободител 22 www.martineli.com

MERAKI Варна, Морска гара +359 885 008 242

94Svilengrad 0877 666 777 www.residencebilyana.com