Codem 01- edition 1

Page 1

POLIFORM:

On Top of the World

1


MARTINELI

DESIGN CORNER

София +359-2-931-08-71 бул. България 62 exoticsf@martineli.bg www.martineli.com

София +359-2-931-08-71 бул. България 62 exoticsf@martineli.bg www.designcorner.bg

София +359-2-859-69-54 бул. Симеоновско 110 martineli_sofia11@abv.bg www.martineli.com

Варна +359-884-09-77-40 ул. Андрей Сахаров 2, Гранд Мол - ниво 2 www.designcorner.bg Варна +359-884-62-64-76 +359-52-500-837 бул. Владислав Варненчик 260 www.designcorner.bg

Варна +359-52-664-200 ул Дебър, 7-9 info9@martineli.com www.martineli.com Бургас +359-56-850-073 бул. Захари Стоянов 1000, Комплекс Меркадо economicbs_mebeli@martineli.bg www.martineli.com Пловдив +359-32 964-410 +359-32 964-411 бул. Менделеев 2B Ритейл парк plovdiv_mebeli@martineli.bg www.martineli.com Русе +359-82-822-322 бул. Липник 123 ruse@martineli.bg www.martineli.com Велико Търново +359-62-630-021 Трейд парк, ул. Магистрална 17 Търговски център CBA vt@martineli.bg www.martineli.com Стара Загора +359-42-640-101 ул. Патриарх Евтимий 64 szagora@martineli.bg szmebeli@martineli.bg www.martineli.com Плевен +359-64-807-376 ул. Българска авиация 2 pleven@martineli.bg www.martineli.com Добрич +359-58-604-106 ул. 3-ти март 18 dobrich@martineli.bg www.martineli.com Шумен +359-54-830-561 бул. Цар Освободител 22 www.martineli.com

92


1


2


3


Съдържание / Content EXPO EXPO THE BEST OF M&O 2017 4 THE BEST OF M&O 2017 FERIA HABITAT 2017 6 FERIA HABITAT 2017 CERSAIE 2017 8 CERSAI 2017 HOME STYLE HOME STYLE POLIFORM: 10 POLIFORM: Качеството във всеки детайл Quality to the finest detail On top of the world 20 On top of the world HOTEL INTERIOR HOTEL INTERIOR Провансалски шик в село Можилово 26 Provencal chic in the village of Mogilovo INTERVIEW INTERVIEW Марияна Митева-Благоева 36 Mariana Miteva-Blagoeva BEAUTY 46 BEAUTY LIFE STYLE 52 LIFE STYLE GOURMET GOURMET Времето спира с The MACALLAN 54 Time stops with The MACALLAN Massa kitchen 56 Massa kitchen DESTINATION DESTINATION Островът на мечтите 68 The island of dreams WORLD WORLD Пътят на килимите 76 The way of the carpets Стъкленият Мурано 84 The glass of Murano и дантеленият Бурано and the laces of Burano

Code M team Главен редактор Мелина Бошнакова–Костадинова Автори Силвия Боянова Силвия Табакова Велизара Димитрова Фотографи Мария Караиванова Пламен Кожухаров Александър Тумбалеев Предоставени снимки и облекла за снимки от Poliform; Midalidare Estate; Giulian; Boutique Avin; MDL; Boutique P.A.P. Преводачи Велизара Димитрова Веселка Kръстева Дизайн Владо Върбанов

4

Editor in chief Melina Boshnakova–Kostadinova Contributors Silviya Boyanova Silviya Tabakova Velizara Dimitrovа Photographers Mariya Karaivanova Plamen Kozhuharov Alexander Tumbaleev Featured photographs and styling courtesy of Poliform; Midalidare Estate; Giulian; Boutique Avin; MDL; Boutique P.A.P. Translators Velizara Dimitrova Veselka Krusteva Design Vlado Varbanov

Издатели MARTINELI LTD Mellow Advertising LTD

Publishers MARTINELI LTD Mellow Advertising LTD

Редакционен адрес 9000 Варна, ул. Дебър 7 Info9@martineli.com Тел.: 0889700412

Editorial adress 9000 Varna, 7 Debur str. info9@martineli.com phone: +359889700412


5


EXPO

THE BEST OF M&O 2017

Each year, Maison et Objet Paris creates a single sphere of inspiration, which is solely focused on a specific subject. This year the theme is „Silence“. The home is a place where tranquillity restores itself in order to reflect the growing desire for privacy and relaxation. Please do not disturb this sensual, poetic, harmonious and luxurious minimalism. Shhh... THE LIGHTING The pictures speak for themselves … simply spectacular! The lighting - like a sculpture on the wall or falling like drops of rain from the sky to seize the atmosphere. GOLD, a major trend in space Gold was everywhere - from furniture through decorative elements to prints on pillows and fabrics! Complex and interesting routines, unusually bright, exciting and fascinating, grabbing the attention. DECOR - fun all over Interior design in 2018 will bring along itself the necessity of rich, deep tones, such as amber, and even darker intense shades at home. The blue-green colour range does not occupy the leading position for the first time - found in suede sofas and armchairs and many other decorations. Designers focus on extraordinary shapes and the warm tones the forest brings; the wild savannah expressed through the animal prints and plants, wooden elements and statuettes. A world full of magic and fantasy!

Всяка година Maison et Objet Paris създава област на вдъхновение, която се концентрира върху една тема. Тази година темата е „Тишина“. Домът е място, където спокойствието се възстановява в израз на нарастващото желание за уединение и релакс. Моля, не нарушавайте този чувствен, поетичен, хармоничен и луксозен минимализъм. Шшшт ... ОСВЕТЛЕНИЕТО Снимките говорят сами за себе си... просто грандиозно! Осветлението, като скулптура на стената или падащо като дъжд от небето, за да завладее атмосферата. ЗЛАТО, основна тенденция в пространството Златото беше навсякъде - от мебелите до декоративните елементи и принтовете върху възглавниците! Сложни и интересни съчетания, необичайно ярки, вълнуващи и приковаващи вниманието. ДЕКОРИ - Забавление и пак забавление Интериорният дизайн през 2018 г. ще донесе необходимостта от богати тонове, като кехлибар и по-тъмни, поинтензивни нюанси в дома. Синьо-зелената гама, всъщност не за първа година заема водещо място – велурени дивани и кресла, и много декорации. Дизайнерите наблягат на интересните форми и топлите тонове на гората; дивата савана, въплътена в принтове на животни и растения, дървени елементи и статуетки. Свят, пълен с магия и фантазия!

6


EXPO

7


FERIA HABITAT 2017 От 19 до 22 септември 2017 г. Валенсия стана световна столица на мебелите, осветлението, обзавеждането на дома и кухненския дизайн. FERIA HABITAT 2017 доказа, че комфортът е също толкова важен, колкото и дизайнът. Днес, в едно все по-индивидуалистично общество, всеки е свободен да изрази своето лично понятие за физически и психологически комфорт. Леглата и меката мебел са с модерни и изчистени линии, за да могат очите да почиват толкова, колкото и тялото. Акцентът тук бе поставен на високото качество на тъканите и кожата. Дизайнерите включиха в своите експозиции декорирано стъкло, мед, стомана, алуминий, керамика, дърво и много други материали. Тази есен, лъскавите маси за кафе и оригиналните столове ще предадат много стил и съвременно звучене. Повече от една алегория, FERIA HABITAT се опитва да пресъздаде истинско физическо усещане. Посетителите влизат в истински дом, където доминират идеите за откритост, пространство и въздух. Всичко е обляно в светлина, която омекотява ръбовете и прави линиите по-меки. Сред най-впечатляващите експозиции се откроиха тези на: TECNI NOVA, AM CLASSIC, ELEAN BUCCO, GUADARTE, MARINER, ALEXANDRA COLLECTION, LLADRO, VONDOM, POINT, SKY LINE, BROKIS, RIPERLAMP.

8


EXPO

FERIA HABITAT 2017 From 19 to 22 September 2017, Valencia became the world capital city of furniture, lighting, home interior and kitchen design. FERIA HABITAT 2017 proved that comfort is just as important as design. Today, in an increasingly individualistic society, everyone is free to express their personal conceptions of both physical and psychological comfort. Beds and soft furniture rely on modern and sharp lines so that the eyes can rest as much as the body. The emphasis here is on the high quality of the fabrics and leathers. Designers featured in their expositions decorated glass, copper, steel, aluminium, ceramics, wood and many other materials. This autumn, shiny coffee tables and unique chairs will coney style and a contemporary feeling. Beyond an allegory, FERIA HABITAT tries to recreate a real physical sensation. Visitors enter a real home where ideas of openness, space and air dominate. Everything is drowned in light as it softens the edges and makes the lines more delicate. Among the most impressive expositions were those of TECNI NOVA, AM CLASSIC, ELEAN BUCCO, GUADARTE, MARINER, ALEXANDRA COLLECTION, LLADRO, VONDOM, POINT, SKY LINE, BROKIS, RIPERLAMP.

9


EXPO

CERSAIE 2017 ръчно изработени вдъхновения, класическа елегантност, нови обеми, свежест, красота и стил. Уморени, но с вдъхновени умове и толкова развълнувани, си тръгваме от Cersaie! Ето кои са най-големите тенденции, от международна изложба за керамика и обзавеждане за баня, видяни от нас - екипа на Мартинели. Тенденция # 1 – Мозайки по подовете и стените Мозайките ще бъдат много популярна интериорна тенденция за 2018 г., но по начини, които никога не сме виждали преди! Мозайки от най-висок клас с чисто геометрични форми, смесени с различни текстури, което позволява множество комбинации и уникални контрасти. Тенденция # 2 - Широкоформатни плочи Широкоформатните плочи преобладават в Cersaie тази година. Екстра големите плочки за баня създават невероятно впечатление и илюзия за повече пространство. В Мартинели имаме широка гама от модели, пристигащи навреме за 2018! Тенденция # 3 - Плочки от гранитогрес Тези невероятни полирани порцеланови плочки с мраморни ефекти изглеждат по-естествени от всякога и са перфектната алтернатива за истински мрамор, без да се налага да се грижите за поддръжка. Тенденция # 4 - Съвременни смели шаблони Очевидните, геометрични мотиви бяха основна тема на Cersaie и смятаме, че те са идеално пригодени за съвременните домове. Тенденция # 5 - Еклектични - смесване на текстури, тонове и материали Смесването на различни стилове от всички видове плочки става все по-популярна тенденция. Стилът на смесване позволява да изразявате творчеството си и в Мартинели, ние всички поощряваме индивидуалния стил и креативността.

10


EXPO

CERSAI 2017 handmade inspirations, classical elegance, new volumes, freshness, beauty and style. We now have to leave Cersaie - tired, but with minds full of inspiration and excitement! Here are the biggest contemporary trends, from the international exhibition of ceramics and bathroom furnishing, as seen by us - Martinelli‘s team. Trend # 1 - Mosaics on floors and walls The mosaics will be a very popular interior choice in 2018, but in ways we have never seen before. Mosaics of the highest quality with clear geometry - shapes mixed with different textures, which allows for infinite combinations and unique contrasts. Trend # 2 - Extra-large tiles Extra-large tiles take the lead at Cersaie this year. They create a pleasant picture for the eyes, make quite an impression, and fulfil the illusion of a larger space. We have a wide range of models in Martinelli just in time for 2018! Trend # 3 - Granite tiles These amazing polished porcelain tiles with marble effects seem more natural than ever and are the perfect alternative for natural marble without having to take extensive care of its maintenance. Trend # 4 - Modern bold templates Obvious, geometric motifs were a major theme of Cersaie and we think they are perfectly suited for modern and contemporary homes. Trend # 5 - Eclectic - blending textures, shades and materials Mixing different styles of all types of tiles becomes an increasingly popular trend nowadays. The method of blending allows one to express their creativity, and we, in Martinelli, all encourage the individual style and creativity.

11


HOME STYLE

12


HOME STYLE

Компанията Poliform е известна със своите цялостни интериорни решения и качеството във всеки детайл. Въпреки, че на върха на славата я издигат разкошните дрешници и елегантните модулни системи - библиотеки, както и кухните Varenna, в асортимента на италианския производител можете да намерите спални, маси, дивани и столове - всичко необходимо за комфортен живот с елегантен блясък.

13


HOME STYLE

Историята на компанията започва в Италия, където и до днес се произвеждат нейните продукти. От малко мебелно студио, основано през 1942 година, Poliform се превръща в световен лидер в производството на мебели. Качеството и функционалността винаги са били свързани с тази марка, а днес тя може да се похвали и с най-модерните разработки. През 1996 г. компанията създава линия от кухни под търговската марка Varenna. Оттогава Varenna се смята за синоним на модерен лукс. През 2006 г. Poliform разширява своята гама мебели. Новата колекция включва дивани, фотьойли и столове, които лесно пресъздават уникалния стил на Poliform, хармонично прилягащ във всеки интериор. За постигане на идеалните резултати при рязане на тъкани и кожа се използват прецизни лазерни машини.

KЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕХА Зад всяка успешна марка стои ярка личност. Човек със стратегическа визия и енергия, който стимулира своя екип със страст и насърчава развитието и популяризирането на марката. В случая на Poliform през последните години не стои един човек, а „армия“ от световни дизайнери като: Марсел Вандерс, Карло Коломбо, Паоло Пива, Паола Навоне, Родолфо Дордони, Даниел Либескинд и Жан-Мари Масауд. Идеята на компанията е всеки шоурум на Poliform да излъчва атмосфера на спокойствие и комфорт. Мебелите са подредени така, сякаш там вече живеят хора. 14


HOME STYLE

15


HOME STYLE

16


HOME STYLE

ДОМЪТ НА МЕЧТИТЕ Колекцията дрешници Senzafine (в превод „безкрайно“) наистина предлага безкрайни варианти на дизайнерски решения. Вратата може да бъде изработена от лек материал в комбинация с прозрачно стъкло, матово или лакирано стъкло. Повърхността и текстурата да бъдат от различни видове дърво или да носят мекото докосване на ръчно обработена кожа - всичко зависи от желанията на клиента. Вътрешните прегради могат да бъдат проектирани според вашата поръчка и да включват специални отделения за обувки, чанти, часовници и орнаменти. Осветлението в шкафовете се включва благодарение на специалните датчици за движение. Рафтовете могат да бъдат тапицирани с първокачествена кожа. Формата и функцията на мебелите и по-високото им естетическо изпълнение са еднакво важни за Poliform и

това ясно се вижда в примера на кухните във Varenna. Те могат да изглеждат съвсем различно. Poliform предлага както елегантни решения на базата на лакирано стъкло, така и по-традиционни опции като орех, например в серията Phoenix. С помощта на най-новите технологии повърхностите са подчертани и подсилени, и лесно издържат и 24 ястия. Poliform може да се гордее и със своите колекции, създадени за деня и нощта. Смесените дизайнерски решения вече могат да бъдат постигнати творчески не само в кухнята, но и в дома. Eдин от последните шедьоври на Rodolfo Dordoni е направен специално за Poliform и неговото име е REVER. Тапицирано лего с внушителен гръб и елегантен дизайн, и с размер king size. Стил, който приподписва миналото с поглед към настоящето за нарастваща индивидуална естетика. 17


HOME STYLE

МЕКАТА МЕБЕЛ, която предлага компанията, има модулен характер. Това позволява да конфигурирате оформлението и размера на мебелите по начин, по който желаете. Например моделът FRAME GREY може да се постави в традиционно линейно 18


HOME STYLE

оформление, като ъглов модел или под формата на остров, заемащ централно място в жилището. Допълнително фирмата предлага вариации и различни размери на възглавници и подлакътници, и огромен избор от тъкани и кожа за тапицерия. 19


HOME STYLE

Poliform is widely known for its complete interior design solutions and quality to the finest details. Although the sumptuous closets and elegant modular systems - libraries as well as the Varenna kitchens – are the single initial thing that took the company to its peak, a range of bedrooms, tables, sofas and chairs can be found when browsing the Italian manufacturer‘s catalogues - all one needs for a comfortable life with a touch of glamour. The history of the company begins in Italy, where its products are still produced today. From a small furniture studio, founded in 1942, Poliform has become a world leader in furniture manufacturing. Quality and functionality have always been associated with this brand, and today the company fascinates its customers with the most up-to-date developments. In 1996, the company created a line of kitchens under the Varenna brand name. Since then, Varenna has been considered a synonym of modern luxury. In 2006 Poliform expanded its range of furniture. The new collections include sofas, armchairs and chairs that easily recreate the unique Poliform style, harmoniously fitting in any interior. In order to to achieve such

ideal results in cutting the fabrics and leathes, they use very precise laser machines. THE KEY TO SUCCESS Behind every successful brand stands a bright personality - a person with a strategic vision and energy who stimulates their team passionately, and encourages the development and popularisation of the brand. In the case of Poliform in recent years, there is not a single person who is responsible for this constant development, but rather an army of world-famous designers like Marcel Vanders, Carlo Colombo, Paolo Piva, Paola Navone, Rodolfo Dordoni, Daniel Libescind and Jean-Marie Massaud. The driving idea behind the company’s success is that every showroom of Poliform around the world must present an atmosphere of serenity and comfort. The furniture is arranged as if people are already living there. 20


HOME STYLE

to make an impression and simultaneously strong and durable enough to even withstand 24 meals. Poliform can also be very proud of its collections created in the theme of day and night interiors. This ensures that varied design solutions can now be achieved creatively not only in the kitchen but also for the entire home. One of Rodolfo Dordoni‘s latest masterpieces is especially made for Poliform and its name is REVER - an upholstered king size bed with an impressive headboard and elegant design. It is a style that does not undermine the past but looks at the present and the future in order to create a continuously growing individual aesthetic. The high quality living room designated furniture offered by the company has a modular character. This allows customers to design the layout and the size of the individual sofas, armchairs and coffee tables themselves in order to fir their own preferences. For instance, the FRAME GREY can be placed in a traditional linear layout, such as a corner pattern, or in the shape of an island occupying a central location in the dwelling. Additionally, the company offers variations and different sizes of pillows and armrests, and a huge selection of fabrics and upholstery leathers.

DREAM HOUSE The Senzafine collection of wardrobes offers truly endless opportunities of designer solutions. The name of the collection itself – Senzafine – means “endlessly” in Italian. The doors of these wardrobes can be made from lightweight materials in combination with clear, matt or lacquered glass. The surface sand textures are usually made of different types of wood or they carry the soft touch of handmade leather - everything depends on the wishes of the customer. The internal partitions can be designed according to one’s preferences and include special designated compartments for shoes, bags, watches and jewellery. Lighting in the cabinets can be featured thanks to the special motion sensors Poliform offers. Shelves can also be upholstered with premium leather. The shape and functionality of the furniture and its higher aesthetic performance are equally important for Poliform, and this can easily be noticed, for instance, in the case of the Varenna kitchens . They may look completely different from each other as Poliform has many solutions to fit their customers’ individual preferences - both elegant options which rely on lacquered glass, for example, and more traditional ones such as the Phoenix series, predominantly made from walnut wood. With the latest technology, the surfaces are highlighted 21


HOME STYLE

Проект: Poliform ози светъл, просторен и функционален лофт се намира в оживения Ню Йоркски квартал Челси, на последния етаж на уникална сграда, в индустриален стил. В интериора на мезонета е заложено на светлите цветове, контрастиращи с естествен цвят на тъ-

Т

22


HOME STYLE

мен дъб – една класическа комбинация, която е много добре имплементирана в това пространство. Бял цвят, много дърво и много светлина – изключително просторен интериор, който буквално спира дъха.

23


HOME STYLE

24


HOME STYLE

Входното пространството е разделено на две – кухненска и дневна зона, като няма строго разделение между тях, но все пак двете се открояват една от друга, като същевременно и се допълват. Кухнята е разположена на централно място в общото помещение, а размерите й са внушителни. Специалните осветлителни тела над къта за хранене приличат на декоративни елементи. Срещу него е позиционирана дневната зона, която е обзаведена с удобна мека мебел, от която се открива невероятна гледка към градския център. Декоративна био камина, вградена по протежението на една от стените и облечена в мрамор, е акцентът в проекта. Цялостен завършек на първото ниво придава роялът. Перфектно съчетан с дизайнерската концепция на интериора, както цветово, така и стилистично, той придава усещане за индивидуално излъчване. Големите френски прозорци и просторни тераси, позволяват на дневна светлина да прониква свободно и осигуряват красива гледка към града. Спалнята на второто ниво е решена в светли цветове, а пространството е усвоено максимално, като няма нищо натрапчиво или излишно. Тя е финалният щрих в този отличен дизайнерски проект! 25


HOME STYLE

26


HOME STYLE

27


HOTEL INTERIOR

28


HOTEL INTERIOR

Хотел “Мидалидаре“ е проект, започнат от нулата. „Когато дойдохме за първи път, заварихме едно старо и запустяло училище” – разказват дизайнерите от Мартинели, работили по проекта – Илияна Новакова, Михаил Кодов и Нели Таралезова.

29


HOTEL INTERIOR

И

деята за стила, по който ще творят, възниква мигновено. „Желанието ни бе да запазим естественото очарование на обаятелната природа с ароматните полета, осеяни с лавандула, билки и дъхави цветя, които ни привличат и успокояват. Да създадем едно магнетично място за релакс и вдъхновение. Комбинирахме средиземноморската непринуденост с френска изтънченост и бохемски шик, без да нарушаваме хармоничното равновесие на изчистения провинциален стил„ Шармантно фоайе посреща клиентите с атмосфера, светлини и впечатляващи часовници, отмерващи времето в различните части на света.

30


HOTEL INTERIOR

31


HOTEL INTERIOR

32


HOTEL INTERIOR

Дизайнерите умело съчетават земните пастелни тонове с естествените материали на мебелите и интериорния текстил, за да постигнат една уютна и топла домашна обстановка, без натрапчивото присъствие на блясъка и лукса. Копринено меките тапети са подходящо подбрани за всяко помещение, като различният им дизайн допринася за елегантната индивидуалност на всяка спалня. Изборът на мебели и керамика за баните е съобразен с цялостния концептуален дизайн на хотела, като и тук е спазена идеята за неповторима индивиуалност. Помещенията са различни, обагрени в цветовете на южна Франция – лавандула, мента, теракота, мед и морска шир, носещи ухание на домашно приготвен сапун. 33


HOTEL INTERIOR

“Мидалидаре естейт“ с. Могилово е доказана марка хубаво българско вино. Винения туризъм е широко развит по цял свят и наред със сервиза, хотелиерите отделят особено голямо внимание на интериора, на атмосферата, заради която клиентите се връщат отново и отново. Предизвикателството бе прието! Неусетно, след около година, по дизайн на Мартинели, бе създаден този прекрасен и кокетен малък хотел, сред приказно наредени ред по ред лозя, слънце и чист въздух.

И така, екипът от Мартинели успя да пренесе и сътвори с лекота френския Прованс в българското село. „Ние допринесохме това приказно късче от България, наречено Могилово, да зашеметява със своето очарование, удивителна природа и автентичност„ - Илияна Новакова - интериорен дизайнер на проекта, Нели Таралезова - дизайнер бани на проекта, Михаил Кодов - дизайнер керамични плочки на проекта

Илияна Новакова

Нели Таралезова 34

Михаил Кодов


HOTEL INTERIOR

Hotel Midalidare is a project that has been started from scratch. „When we first came, we found an old and deserted school,“ said Martinelli designers who worked on the project - Iliyana Novakova, Mihail Kodov and Neli Taralezova. 35


HOTEL INTERIOR

36


HOTEL INTERIOR

The idea of the style they would create arose instantly. „Our desire was to preserve the natural charm of the charming nature with the aromatic fields dotted with lavender, herbs and fragrant flowers that attract and comfort us. To create a magnetic space for relaxation and inspiration. We combined the Mediterranean simplicity with French sophistication and bohemian chic without disturbing the harmonic equilibrium of the pure country style”. A sharmant lounge welcomes customers with atmospheres, lights and impressive time clocks, metering the time in different parts of the world. The designers skillfully combine earth pastel colours with natural materials of furniture and interior fabrics to achieve a cozy and warm home environment without any intrusive presence of glamor and luxury. The silky soft wallpapers are suitably selected for each room and their different design contributes to the elegant personality of each bedroom. The choice of furniture and ceramics for the bathrooms is in keepingaccordance with the overall conceptual design of the hotel and here the idea of unique individuality is respected. The premises are different, dyed in the colors of southern France lavender, mint, terracotta, honey and sea, having the scent of homemade soap. “Midialidare Estate” the village of Mogilovo is a wellknown brand of Bulgarian wine. The wine tourism is widely spread all over the world and along with the service, the hoteliers pay special attention to the interior, the atmosphere which the customers return for over and over again. The challenge was accepted imperceptibly and about a year later this wonderful and neat little hotel was created by Martinelli‘s design, amidst a fabulously arranged row of vines, sun and fresh air. So the Martinelli team managed to transfer and create easily the French Provence in the Bulgarian village. “We contributed this enchanting piece of Bulgaria called Mogilovo to stun with its charm, amazing nature and authenticity.” 37


INTERVIEW

завършила е Счетоводство и контрол и Стопанска журналистика в Икономическия университет във Варна. Има следдипломна квалификация по търговско право от УНСС. От 2004 г. е финансов мениджър и изпълнителен директор на MARTINELI. Впоследствие заема управленска позиция и за брандовете под шапката на MARTINELI – MANDARIN и MARIONETTE. Занимава се с цялостното управление на инвестиционни проекти, работата с корпоративни клиенти, създаването и разработването на търговската мрежа на веригите.

38


INTERVIEW

39


INTERVIEW

Г

-жо Митева – Благоева, как оценявате от Вашата гледна точка , като изпълнителен директор на голяма компания, каквато е MARTINELI, икономическата обстановка в страната? Към настоящият момент смятам, че има възход, като цяло, в икономиката на страната ни. Нашата основна дейност е интериотен дизайн и цялостно обзавеждане на обекти. Тази дейност е пряко свързана със строителството и продажбите на недвижими имоти. В момента страната ни изживява втори възход в тези сфери и оттам респективно и ние като сектор. Като стартира икономическата криза, първият засегнат сектор беше строителството и недвижимите имоти, вторият обзавеждането, следвани от другите сектор. Нашата компания диктува модата в обзавеждането и ние създадохме наш почерк в тази сфера.

Винаги първи показваме най-новите интериорни решения, независимо за какъв тип обзавеждане говорим –дом, офис, хотел, заведение, обществена сграда и т.н. Що се отнася до другите сектори, в които оперираме, а именно заведения и супермаркети (бързооборотни стоки) също, икономиката ни се радва на добри резултати. Радвам се, че вече икономическата криза е в историята и тя беше още едно нещо, с което трябваше да се справим. Кризата се оказа коректив за бизнеса, отся можещите от неможещите, силните от слабите, добрите от лошите. И тук е важно да спомена, че оцеляха не най-добрите, не най-умните, не най-богатите, а най-приспособимите. Това се оказа изключително важно качество за ръководителите и техните организации. Единственият измерител дали сме успели е времето и за наша радост то показа, че сме се справили и този път!

40


INTERVIEW

во и отново. MARIONETTE е триумф за сетивата, наслада и съвършенство. Място за срещи, забавления и вдъхновение. Създадохме го на място с история и място, на което има завидно бъдеще.

В кой от брандовете, които управлявате под шапката на MARTINELI, се чувствате най-комфортно и в свои води? MARTINELI е основният ни и най-голям бранд. В този аспект, за него отделям най-много време, енергия и сякаш той е най-важният, a и не е тайна, че е любимецът. Това е все едно да гледаш порасналото си дете, което вече си възпитал и образовал, и да му се радваш как добре се справя. MARTINELI е магия, очарование, усещане за удоволствие и удовлетвореност… Докосне ли се човек до тази магия, той остава в плен завинаги. MARTINELI е нескончаем извор на красота, изящество и съвършенство. Диктува модните тенденции, то е стил, марка, имидж. MANDARIN е следващото дете, което е също толкова очарователно и красиво, на което все още му е нужно напътствие, поощрение, смъмряне понякога… но също толкова мило и приветливо! То е самоуверено, мисли че всичко знае и може, но има нужда все още от подкрепа. Несъмнено MARTINELI е оставил своя отпечатък върху MANDARIN. MANDARIN са супермаркети с иновативен интериор и добре подбрана селикция от гурме продукти. MARIONETTE е най-новият бранд и е перлата в короната на групата на MARTINELI. Най-малкото по възраст и найблестящо брилянтче! С изключителния си дизайн, повлиян и направен от MARTINELI, богата селекция от продукти и ястия, очарова всеки свой гост, прави незабравимо преживяване присъствието му в него и го кани да се връща тук отно-

Какви са предизвикателствата пред вас при управлението на дейности от различни браншове? Имате ли вътрешен конфликт при вземането на решения, или по-скоро дейностите се допълват и това ви помага? Всеки нов бранд, всяко ново нещо, с което трябва да се справя, е предизвикатество. Това е най-ценното и интересното в моята работа. Имам за решаване нови казауси, имам да научавам нови неща, срещи с нови и различни хора, което прави изкючително интересна работата ми. Няма вътрешен конфликт, всичко е бизнес и трябва да се подходи професионално. Брандовете отчасти се допълват, което малко улеснява работата. Хората, с които се работи, са абсолютно различни като професии и образование, което също прави по-трудни нещата. Управлението на хора е един от най-трудните процеси. Аз съм си изградила различен подход към всеки, спрямо човека и характера му. Не могат да бъдат сложени всички под общ знаменател. Няма формула за успех, по която да се работи правилно, често работим по метода „проба-грешка“ и така намираме решението. Много е важно да вярваш и обичаш това, което правиш. Когато всичко се прави със сърцето и душата, то се получава със сигурност! Затова са успешни брандовете ни, защото са жив организъм – имат сърце и душа, получила се е симбиоза между нас и тях! 41


INTERVIEW

42


INTERVIEW

Как си подреждате приоритетите за деня, предвид това, че вие сте и майка на две деца? За мен в пълна сила важи правилото „Колкото повече, толкова повече“! Колкото повече ангажименти имам, съм толкова поорганизирана и експедитивна. Разбира се, на първо място са децата, денят ми започва с тях, преминава през един куп задачи, които имам да свърша, за да завърши с усмивка, отново с децата. Казвала съм в други интервюта, че човек сам си поставя граници и може да се справи точно с толкова, колкото пожелае…! Какво е за вас домът? Какъв е вашия любим стил в обзавеждането? Домът е всичко за мен! Там се чувствам спокойна, там ми е уютно. Там са любимите ми хора, там почивам , презареждам с нови сили…! За това кой е любимият ми стил…замислям се! Харесвам модерните интериори, но с годините, които се натрупаха като работа в MARTINELI, заобичах и класическите интериори. Не мога да кажа кой повече ми харесва - мисля, че и двата! Моят дом е в модерен стил, мисля че той ми пасва и като виждане, и като характер! Как обичате да релаксирате и къде изкарахте лятната си отпуска? Малко време имам, в което мога да почивам, но това лято определено ми се получи! За мен почивката е пътуване, то ме зарежда изключително много, виждането на нови места ме обогатява и окрилява! Обичам да казвам, че хората, както работят, така и си почиват, така и се забавляват, и всъщност и при мен е така. Колкото съм организирана и отговорна в работата, толкова и пътуванията. Имаше някаква сентенция, че единствено когато харчиш парите си за пътуване, ставаш по-богат! Аз абсолютно се придържам към нея. А това лято дестинацията беше Испания – Барселона, Марбея и Балеарските острови – Ибиза, Форментера, Майорка, Менорка. Там можеш да съчетаеш плаж, море и забавление. В Ибиза например се намира най-скъпият ресторант в света, намират се едни от най-хубавите и модерни клубове, където пускат най-известните DJ. Именно там имах удоволствието да се запозная с Дейвид Гета. На Форментера и Менорка се намират едни от най-живописните плажове… все неща, които трябва да се видят! Върху какви нови проекти работите в момента? Какво предстои? Предстои отварянето на два нови шоурума, както и откриването на ново заведение. Ще бъдат големи, модерни и на топ места! Останалото около тези проекти ще запазя в тайна, ще има повече информация непосредствено преди откриването им. Можем да си пожелаем успех! 43


INTERVIEW

graduated Accounting and Control and Economic Journalism at the University of Economics in Varna. She is a holder of a postgraduate degree in Commercial Law issued by the University of National and World Economy. She has been the Financial manager and CEO of MARTINELI since 2004. Later, she also took a leading position for MARTINELI’s brands - MANDARIN and MARIONETTE. She is responsible for the overall management of investment projects, work with corporate clients, creation and development of the chains’ trade network.

M

rs. Miteva - Blagoeva, how do you assess the economic situation in the country from your point of view being the Executive Director of a large company like MARTINELI? I think at present there is a general upturn in the economy of our country.. Our main activity is interior design and complete furnishing of places. This activity is directly related to the construction and real estate sales. At the moment our country is experiencing a second rise in these spheres and hence we are as a sector respectively. When the economic crisis began, the first affected sector was construction and real estate, the second furniture, followed by other sectors. Our company is a trendsetter in furnishings and we have created our own style in this area. We always show the latest interior solutions regardless what type of furniture we speak of - home, office, hotel, bar, public building, etc. As far as the other sectors where we operate, namely restaurants and supermarkets (FMCG), our economy also enjoys good results. I am glad that the economic crisis is in history now and it was one more thing we had to deal with. The crisis has proved to be a corrective for the business, filtered out the capable from the incapable, the strong from the weak and the good from the bad ones. And it is important to mention now that survived not the best, not the smartest, not the richest, but the most adaptable. This proved to be extremely important for the managers and their organizations. The only measure of whether we have succeeded is the time and fortunately it showed that we have managed again! 44


INTERVIEW

45


INTERVIEW

Where do you feel most comfortable and at ease in the MARTINELI‘s brands? MARTINELI is our main and biggest brand. In this aspect, I spend the most of my time, energy and as if it is the most important one and it is not a secret that it is the favorite. It is like watching your grown-up child, you have already brought up and educated and to feel happy how it is doing well. MARTINELI is magic, charm, a sense of pleasure and satisfaction ... If a person touches that magic, he remains in captivity forever. MARTINELI is an unending spring of beauty, exquisiteness and perfection. It is a trendsetter, style, brand and image. MANDARIN is the other child that is also fascinating and beautiful but still needs guidance, encouragement and rebuke sometimes ... but is also so kind and friendly! It is self-confident, thinks that everything knows and can do, but it still needs support. Undoubtedly MARTINELI has left its mark on MANDARIN. MANDARIN are supermarkets with innovative interiors and a wellchosen collection of gourmet products. MARIONETTE is the newest brand and is the crown jewel of MARTINELI group. The youngest and the most shining brilliant! With its exclusive design influenced and made by MARTINELI, a rich

selection of products and dishes it fascinates every guest, makes an unforgettable experience of everyone‘s presence in it and invites guests to come back here again and again. MARIONETTE is a triumph for the senses, delight and perfection. It is a place for meetings, entertainment and inspiration. We created it in a place with a history and also a place that has an enviable future. What are the challenges you are facing in managing the activities of the different industries? Do you have an internal conflict in decision-making or rather the activities complement each other and that helps you? Every new brand, every new thing I have to deal with is a challenge. That is the most valuable and interesting in my job. I have new cases to solve, I have new things to learn, to meet new and different people and all that makes my work extremely interesting. There is no internal conflict, everything is business and needs to be approached professionally. The brands are partly complementary, which makes it a little easier. The people you work with are absolutely different as professions and education, which also makes things harder. Managing people is one of the 46


INTERVIEW

most difficult processes. I have made a different approach to everyone depending on the person and his character. You cannot put everyone under a common denominator. There is no success formula to work properly on, we often work by trial and error method and we find the solution. It is very important to believe and love what you do. When everything is done with heart and soul, it is definitely done! That is why our brands are successful because they are a living organism - they have a heart and a soul, a symbiosis between us and them! How do you set priorities for the day having in mind that you are also a mother of two children? For me, „The more, the more“ rule applies to me in full force! The more commitments I have, the more organized and expeditious I am. Of course, my children are on the first place, my day begins with them, it passes through a lot of tasks that I have to do in order to finish with a smile with the kids again. I have said in other interviews that one puts himself borders and can do just as much as he wants ...! What is the home for you? What is your favorite style of furniture? Home is everything for me! I feel relaxed there, I feel cosy. My beloved people are there, I rest there and recharge...! What my favorite style is ... Let me think about it! I like modern interiors, but during the years working for MARTINELI I started loving classic interiors as well. I cannot say which one I like more - I think both of them! My home is in a modern style, I think it fits me both as a vision and as a character! How do you like to relax and where did you spend your summer holiday? I have little time to rest but this summer I definitely had my time! Holiday is a trip for me, it fills me up very much, seeing new places enriches and inspires me! I like to say that people work as they both rest and have fun and in fact it is the same with me. As long as I am organized and responsible in my work, so are my trips. There is a saying that only when you spend your money on travelling then you get richer! I absolutely adhere to it. This summer the destination was Spain - Barcelona, Marbella and the Balearic Islands - Ibiza, Formentera, Mallorca and Menorca. You can combine beach, sea and entertainment there. In Ibiza, for example, the most expensive restaurant in the world is, one of the most beautiful and modern clubs where the most famous DJs are. That‘s where I had the pleasure of meeting David Guetta. Some of the most picturesque beaches are in Formentera and Menorca... everything that must be seen! What new projects are you currently working on? What‘s next? The opening of two new showrooms as well as a new restaurant are forthcoming. They will be big, modern and on top places! The rest about these projects I will keep in secret, more information will be available immediately before their opening. We can wish success to ourselves! 47


BEAUTY

G

irl of Now на Elie Saab е толкова пристрастяващ, колкото и личността на жената, която го носи. Запознайте се с парфюма, който е неотлъчно с момичетата навсякъде, където и да отидат. Girl of Now е оформена като бижу, богато украсено с цветчета в пастелно сини тонове, флаконът е с обла форма, която се държи перфектно в ръка. Създаден е от парфюмеристите Софи Лабе и Доминик Ропион. Girl of Now започва като блясък, вдъхновен от ливанските удоволствия. Ароматът се отваря с печен шам-фъстък и блестяща круша, текстурирани с мандарина и портокал. В сърцето му са събрани заедно - портокалов цвят, магнолия и бадем, които създават изключително флорално ухание. В основа на това произведение на изкуството е олекотяващият подпис на пачули, cashmeran, боб тонка и бадемово мляко. Те разкриват свежата чувственост, цветната мощ и неустоим магнетизъм, които определят Girl of Now.

R

iflesso, новият мъжки аромат на Trussardi, е създаден за човека, който никога не почива на лаврите си, той превръща движението и скоростта в положителна енергия и отношение. Той е лидер, който направлява живота си в посоката, която е определил за себе си. Riflesso by Trussardi описва мъжки свят, който съчетава активните елементи на спорта със сложните елементи на естествената елегантност без усилия. Дървесният ориенталски аромат е създаден от парфюмериста Вероника Нюберг. Динамичните и енергични върхови нотки на бергамот, розов грейпфрут и свежа зелена ябълка създават цитрусов италиански коктейл, преди да отстъпят на цветно, ароматно сърце от здравец, , виолетови листа и екстракт от цветна лавандула. Чувствените базови нотки на италианска кожа, ветивер и тонка, символизират харизматичната чувственост на мъжа. Световноизвестният дизайнер Карло Коломбо работи в тясно сътрудничество с Gaia Trussardi, за да създаде бутилката. Оребрената повърхност на стъклото е вдъхновена от радиаторната решетка на автомобила, а капачката напомня на волан. Резултатът е емблематична бутилка, едновременно с ретро и с модерно усещане: бутилка, която стимулира визуална памет и скорост към нов класицизъм.

48


BEAUTY

E

lie Saab‘s Girl of Now is as addictive as the woman‘s personality who wears it. Get to know the perfume which is inseparable from girls everywhere, wherever they go. The Girl of Now is shaped like a jewel richly embellished with blossoms in pastel blue tones, the bottle’s oval shape fits perfectly in her hand. It is created by the perfumers Sophie Labbe and Dominique Ropion. Girl of Now begins like a shimmer, inspired by the Lebanese pleasures. The aroma opens up with roasted pistachio and bright pear, textured with mandarin and orange. In its heart are collected together neroli, magnolia and almond blossom, which create incredible floral scent. In its foundation, this work of art, is light and underlined with patchouli, cashmeran, tonka beans and almond milk. Together they unfold sensitivity, flower might and irresistible magnetism, which define Girl of Now.

R

iflesso, the new male scent by Trussardi, is created for the man, who never rests on his laurels, he transforms the movement and speed in positive energy and relations. He is a leader, who navigates his life in a direction, which he himself determines. Riflesso by Trussardi describes the man’s world, which combines the active elements of sport with the complicated elements of the natural effortless elegance. The woody oriental aroma is created by the perfumer Veronica Newberg. The dynamic and energetic top notes of bergamot, pink grapefruit and fresh green apple create an Italian citrus cocktail before relishing a colorful, aromatic heart of geranium, violet leaves and flower lavender extract. The sensual base notes of Italian leather, vetiver and tonka, symbolize the charismatic sensuality of the man. World-famous designer Carlo Colombo works closely with Gaia Trussardi to create the bottle. The ribbed surface of the glass is inspired by the radiator grille of the car, and the cap resembles a steering wheel. The result is an emblematic bottle, both retro and modern: a bottle that stimulates visual memory and speed to a new classicism.

49


BEAUTY

П

о случай 30-тата годишнина на легендарната хайвер колекция Skin Caviar, La Prairie представя Skin Caviar Absolute Filler. Новият крем възстановява хармонията и прави кожата на лицето, шията и деколтето видимо по-млада. Технологията, която се използва за пръв път в Skin Caviar Absolute Filler, е една от най-съвременните технологии – центрофугиране на хайверените перли, която гарантира отделянето и извличането на най-активните съставки. Отделени по този начин, маслата и протеините - двете най-активни съставки в хайвера, се свързват в изключително мощна формула, наречена „хайвер абсолю“. Хайвереният екстракт, в комбинация с новата съставка „хайвер абсолю“, повишат плътността и стегнатостта. Заедно те доставят богати хранителни вещества и влага на кожата, стимулират формирането на колаген на няколко нива. Съчетана с кафяви водорасли и корен от божур, формулата спомага за изглаждане текстурата на кожата, увеличава еластичността, възвръща обема и контура на кожата. Skin Caviar Absolute Filler е перфектното допълнение към колекцията Skin Caviar Collection.

R

ouge Dior Liquid е абсолютно нова серия течни червила. Предлага се в палитра, която си играе с цветовете, за да удовлетвори всеки дамски каприз – от розово-кафява, през традиционно бежово, до шоколадово розово. С три различни финиша: матов, сатенен и металически. Цветното му въздействие го прави интересно, модно и харизматично. Опаковката на Rouge Dior Liquid е колкото нова, толкова и позната. Има „прозорче“, през което се вижда цветът, което е много удобно ако човек притежава повече от едно червило от серията. Апликаторът е с леко обла форма, идеално пасваща върху формата на устните. Формулата на Rouge Dior Liquid е много интересна - приятна на допир и същевременно с това лека и въздушна, точно като мус. Трайността му е 12 часа, благодарение на флуоресцентен червен пигмент, наречен еозин. Комбинацията от 4 масла се грижи за устните ви. Истинско червило - икона, което ще ви накара да се влюбите.

50


BEAUTY

O

n the occasion of the 30th anniversary of the legendary Skin Caviar collection, La Prairie presents Skin Caviar Absolute Filler. The new cream restores harmony and makes the skin of the face, neck and neckline visibly younger. The technology that is used for the first time in Skin Caviar Absolute Filler is one of the most advanced technologies - spinning of the caviar pearls, which ensures the separation and extraction of the most active ingredients. Separated in this way, oils and proteins, the two most active ingredients in the caviar, are linked in an extremely powerful formula called „caviar absolute“. The caviar extract, combined with the new ingredient „caviar absolule“, increases the density and firmness. Together they deliver rich nutrients and moisture to the skin, stimulating the formation of collagen on several levels. Combined with brown algae and peony root, the formula helps smooth the skin texture, increases elasticity, regains volume and contours to the skin. Skin Caviar Absolute Filler is the perfect complement to the Skin Caviar Collection.

R

ouge Dior Liquid is an absolutely new series of liquid lipsticks. It is available in a colorful palette to satisfy any feminine whims - from pinkish brown to traditional beige to chocolate pink. With three different finishes: matt, satin and metallic. Its colorful effect makes it interesting, fashionable and charismatic. The packaging of Rouge Dior Liquid is as new as it is known. There is a „window“ that shows the color that is very handy if one has more than one lipstick of the series. The applicator is slightly oval shaped, perfectly fitting the lips. Rogue Dior Liquid formula is very interesting - pleasant to touch and at the same time light and airy, just like a mousse. It lasts 12 hours thanks to the fluorescent red pigment called eosin. A true iconic lipstick that will have you fall in love with it.

51


BEAUTY

В

сичко показва, че модните тенденции за есен-зима 2017-2018 съчетават женственост и елегантност, романтика и хармония. Сред модерните облекла се очертаха три основни линии и тенденции. Първата визуализира жената в един функционален стил, в ежедневието и работата. Втората тенденция предлага голяма доза блясък за студения сезон, с максимален акцент върху женствеността. Третата линия е стилът на 80-те години, който продължава да бъде вдъхновение за дизайнерите. Цветовете са откровено натурални и следват природата. Топлите земни цветове ще са основа за този сезон. От друга страна вечерното облекло дава една тенденция на високо изискан лукс, стилизация и пищност. Тоновете по скоро контрастират в различните визии, но в даден модел ще се допълват до последния нюанс.

52


E

verything shows that fashion trends for autumnwinter 2017-2018 combine femininity and elegance, romance and harmony. Among current clothing, three main lines and trends emerged. The first visualizes the woman in a functional style, in everyday life and work. The second trend offers a great dose of sparkle for the cold season, with the greatest emphasis on femininity. The third line is the style of the 80s, which continues to be an inspiration for designers. The colors are natural and follow nature. Warm earth colors will be the basis for this season. On the other hand, evening wear gives a trend of highly refined luxury, stylization and splendor. Tones are more contrasting in different visions, but in a given pattern they will complement the last shade.

53


LIFE STYLE

И

мето на Autavia се свързва с въртящия се безел, големите каунтъри и лесната четливост на черно-белия циферблат. Създаден за пръв път през 1962 година, известния модел чества своята 55 годишнина под формата на нео-ретро часовник, който включва подновени функции и легендарен механизъм. Модерен и едновременно верен на своите корени, новата Autavia пренася духа на моторните спортове. 42 мм корпус, 12-часова скала на безела и новият Heuer-02 calibre chronograph, 80 часов резерв на мощността, датник на 6 часа и водоустойчивост до 100 м. Двупосочно въртящият се безел и изграден от черен алуминий, а стрелките и индексите са с луминисцентното покритие Super-LumiNova®.

T

he name of TAG HEUER Autavia is related to the rotating bezel, the big counters and the excellent legibility of the black and white dial. Designed for the first time in 1962, the famous model celebrates its 55th anniversary appearing as a neo-retro watch, which includes renewed features and a legendary movement. Innovative and at the same time true to its origins, the new TAG HEUER Autavia carries the spirit of motor sports. With 42 mm case, bidirectional bezel with a 12-hour scale and the new Heuer-02 calibre chronograph movement, 80 hour power reserve, 6 o‘clock angled date and 100m water resistance. The hour and minute hands are rhodium plated polished with beige superluminova® coating. This watch is simply a brilliant masterpiece and a MUST! www.giulian.bg 54


LIFE STYLE

55


GOURMET

Всяка капка от най-престижния колекционерски сингъл малц улавя времето в яркия спомен за преживяване като никое друго.

Н

еобичайният поглед към времето сближава The Macallan с един от най-енигматичните съвременни фотографи Стивън Клайн. “Връзката ни с алкохола е динамична, пълна с изобилие от движения. Исках за миг да спра тази динамика и да погледна отблизо. Как възприемаме времето? Доверих се на един от любимите ми дизайнери, Том Браун, защото смятам, че неговите дрехи застават между миналото и бъдещето по великолепен начин.” Резултатът: уловеният миг време. Философия, вдъхновена от най-иновативното трио в света на гурме културата - братята Рока от ресторант El Cellar de Can Roca в Испания. Тяхната визия за времето, което спира в момент на пълно удоволствие, е авангардна, неподражаема и отразява ексклузивната връзка на El Cellar de Can Roca с The Macallan. Духът на най-търсения колекционерски сингъл малц обживява високата кухня, докато тримата братя Рока разтварят всяка негова капка във фантастично кулинарно пътуване. Минало, настояще и бъдеще се събират в точката на абсолютния кулинарен шедьовър. Времето има основна роля в създаването на всяка глътка The Macallan. За The Macallan времето е култ и тече без ограничения в търсене на абсолютното съвършенство. Респектът на The Macallan към времето е споделен от създателите и шеф готвачи в El Cellar de Can Roca - тримата братя Рока. Те също вярват, че времето е важна съставка във всяко ястие и трябва да бъде използвано богато за постигане на вкусово, артистично и метафизично съвършенство. Така възниква интимната връзка на The Macallan с храната и най-добрите гурме традиции от цял свят. Основана през 1824 г. в сърцето на Спейсайд, The Macallan е една от първите лицензирани дестилерии в Шотландия. Оттогава до днес тя успява да спечели репутацията на водеща сингъл малц дестилерия и производител на най-колекционираното уиски в света.

Each drop of the most prestigious collectible single malt captures time in the bright memory of an experience like no other.

T

he unusual look taken at time brings The Macallan closer to one of the most enigmatic contemporary photographers - Stephen Klein. „Our relationship with alcohol is dynamic, full of abundance of movements. I wanted to stop this dynamic for a moment and look more closely. How do we perceive time? I trusted one of my favorite designers, Tom Brown, because I think his clothes stand between the past and the future in a magnificent way.„ The result: a captured moment of time. Philosophy inspired by the most innovative trio in the world of gourmet culture - the Roca brothers from the El Cellar de Can Roca restaurant in Spain. Their vision that time stops completely in a moment of ultimate pleasure is avant-garde, inimitable and reflects the exclusive relationship of El Cellar de Can Roca with The Macallan. The spirit of the most hunted collectible single malt revives the high quality cuisine while the three Roca brothers dissolve every single drop in a fantastic culinary journey. The past, the present and the future meet at the point of an absolute culinary masterpiece. Time has the most important role in the creation of each sip of The Macallan. For The Macallan, time is a cult and flies without limits in searching of an absolute perfection. Тhe three Roca brothers – creators of and chefs at El Cellar de Can Roca also share the same respect of time as The Macallan. They believe that time is an important ingredient to each dish and should be used properly to achieve a delicious, artistic and metaphysical perfection. That’s how begins the intimate bond between The Macallan and the best gourmet traditions from around the world. Founded in 1824, in the heart of the Speyside, are the first licensed distilleries in Scotland. From that moment on until today the distillery wins its reputation of a leading single-malt brand and producer of the world‘s most-harvested whiskey. 56


GOURMET

57


GOURMET

енят е септемврийски горещ, плажовете край Варна са все още препълнени от жадни за слънце и емоции туристи. Ние – гладни и фенове на вкусно приготвената храна, пропускаме плажа и се отправяме към голям варненски мол – Гранд Мол, но не да пазаруваме. Там, на последния етаж, приветливо ни посреща шеф Мартин Крумов. Главен технолог и организатор в няколко елитни заведения у нас. С дългогодишна практика и обучение при световно признати ресторантьори, като Мартин Берасагети, носител на 8 звезди Мишлен. Черпил опит от Испания, Италия, Финландия, Норвегия...днес шеф Крумов прилага уменията си в местни ресторанти, един от които е и Massa Kitchen.

Д

58


GOURMET

59


GOURMET

60


GOURMET

61


GOURMET

Намираме го в трескава подготовка за предстоящия ден, очаква голяма група туристи. Препоръчано им било да посетят Massa Kitchen, славещ се с разнообразието в менюто, новаторски подготвени ястия и не на последно място – оригинална и уютна обстановка, решен във винтидж стил - симбиоза между органични материи и индустриални елементи. Опитните дизайнери от Мартинели са се погрижили за всеки детайл тук, като не са жалели материи и средства. Ресторантът има обособени няколко къта. Ако сте любители на домашния уют, можете да изберете масите като в тосканска кухня. На част от тях са подредени зеленчуците и естествените овкусители, които се използват в готвенето. За по-големите компании има отделни сепарета. Красивите дървени мебели се съчетават вълшебно с огромни полилеи от мъниста, правейки още по-екзотично усещането. Ако искате просто да се насладите на уют и вкус, можете да изберете чудесните дървени маси. Отвореният план на залата се допълва от закрита тераса, която прелива от светлина, зеленина и....лимони. 62


GOURMET

Шеф Крумов със задоволство ни разказва и за произхода на продуктите, които използва в кухнята. Телешкото и говождо месо, които са в основата при приготвяне на чулетон, антрекот и вкусните бургери , пристигат от бутикова транжорна в Сан Себастиян. Специално от Флоренция, Монтекатини и Пиза се доставят сирена и колбаси, за автеничен вкус на пицата. Хлябът пък се пече всеки ден и съдържа италианско брашно, зехтин, сол, вода – без добавяне на консерванти и подобрители. А вкусът на пастата по нищо не отсъпва на тази от Апенините, пригответна с италианско брашно, тук в Massa Kitchen.

63


GOURMET

64


GOURMET

Един от основните акценти в ресторанта е Cooking Show зоната, която позволява на клиентите да се докоснат до самия процес при приготвянето на тяхната храна. Тук заставаме и ние, в очакване на виртуазното изпълнение на шеф Крумов. Ще ни покаже и разкаже как да си приготвим пиле Дюк с мащерка, представено върху хрупкава фокача с карамелизиран лук и манатарки.

65


GOURMET

he day is hot in September, the beaches near Varna are still overcrowded by eager for sunshine and emotions tourists. We - hungry and fans of delicious prepared meals, miss the beach and go to a large Varna Mall - Grand Mall, but not to do any shopping. There, on the top floor, Martin Krumov welcomes us. Chief technologist and organizer at several elite establishments in Bulgaria. With years of practice and training training with world-renowned restaurateurs such as Martin Berasategui, awarded eight Michelin stars. He has gained experience from Spain, Italy, Finland, Norway ..... today, Mr. Krumov applies his skills to local restaurants, one of which is Massa Kitchen.

T

66


GOURMET

We find him in a feverish preparation for the upcoming day, expecting a large group of tourists. They were recommended to visit Massa Kitchen, famous for its menu diversity, innovative prepared meals and, last but not least, an original and cozy atmosphere. Made in vintage style - a symbiosis between organic fabrics and industrial elements. The experienced designers from Martinelli have taken care of every detail here, not sparing materials and resources. The restaurant has several distinct corners. If you are fond of home-like coziness, you can choose the tables as in Tuscan cuisine. Vegetables and natural flavours used in cooking are arranged on some of them. Thera are separate separes for larger companies. Beautiful wooden furniture combines magically with huge chandelier beads, making it even more exotic. If you just want to enjoy the coziness and taste, you can choose the wonderful wooden tables. The open plan of the hall is complemented by a covered terrace that overflows with light, greenery and ... lemons. 67


GOURMET

Chef Krumov is pleased to tell us about the origin of the products he uses in the kitchen. The beef and veal, which are the basis for preparing chulet n, entrec te and the delicious burgers, come from a boutique cutlery in San Sebastian. Cheese and sausages for the authentic taste of the pizza are specially delivered from Florence, Montecatini and Pisa. The bread is baked daily and contains Italian flour, olive oil, salt, water - no addition of preservatives and enhancers. And the flavour of the pasta is just the same as that of the Apennines, cooked with Italian flour, here at Massa Kitchen One of the main highlights at the restaurant is the Cooking Show area that allows customers to touch the process of preparing their food. We are here too, expecting the virtuoso performance of Chef Krumov. He will show us and tell us how to cook Duc Chicken with thyme, presented on a crispy focaccia with caramelized onions and Porcini mushrooms.

68


GOURMET

ПИЛЕ ДЮК С МАЩЕРКА, ПРЕДСТАВЕНО ВЪРХУ ХРУПКАВА ФОКАЧА С КАРАМЕЛИЗИРАН ЛУК И МАНАТАРКИ Необходими продукти: Филе от пиле дюк - 300 гр. Масло - 40 гр. Мащерка - 10гр. Сол малдон - 3 гр. Манатарки - 60 гр. Тесто за пица - 150 гр. Лук стар - 80 гр. Зехтин - 40 гр. Пипер меланж - 2 гр. Сос печен - 60 мл.

Начин на приготвяне: Маслото се смесва с част от мащерката, солта и пипера, поставя се под кожата на филето, като се разпределя равномерно по цялата му повърхност. Филето се запича на скара с дървени въглища, като първо се поставя от страната на кожата. Тестото за пица се оформя старателно, като се внимава да не се натиска с длани, под формата на елипса и се запича в добре загряла фурна до златосто. В тиган се поставя останалата част от маслото и почистеният и нарязан на полумесеци лук. Готви се на бавен огън до получаването на карамелен цвят, след което прибавяме манатарките, останалата мащерка , пипер меланж, зехтина и печеният сос. Сместа се готви до сгъстяване на соса. Начин на сервиране: Фокачата се нарязва на ивици и се намазва със соса, върху нея се поставя нарязаното на парчета пилешко и се залива с останалия сос. Може да се декорира с прясна мащерка и запечени чери доматчета

DUC CHICKEN WITH THYME, PRESENTED ON CRISPY FOCACCIA WITH CARAMELIZED ONIONS AND PORCINI MUSHROOMS Ingredients: Duc Chicken Bon Fillet Butter Thyme Maldon Salt Porcini mushrooms Pizza dough Onion Olive oil Pepper melange Sauce baked

-

300 gr. 40г gr. 10 gr. 3 gr. 60 gr. 150 gr. 80 gr. 40 gr. 2 gr. 60 ml.

Method: The butter is mixed with part of the thyme, salt and pepper and all is put under the skin of the fillet, distributed evenly throughout its surface. The fillet is baked on a charcoal grill and first it is put onthe side of the skin. The pizza dough is carefully formed in the form of an ellipse, taking care not to be pressed with palms and then bake in a well-heated oven until it turns gold. The rest of the butter and cleaned and chopped in crescents onion is put in a pan. Cook on a slow fire until a caramel color is obtained, then add the sauce, the remaining thyme, pepper melange, olive oil and baked sauce. The mixture is cooked until the sauce gets thickened. Serving: Cut the focaccia into strips and spread the sauce, put the cut into pieces chicken and pour over the remaining sauce. It can be decorated with fresh thyme and baked cherry tomatoes. 69


DESTINATION

Кристално чисти води, фин пясък по розовите плажове, съчетание от жарко слънце и прохлада под палмите... Бахамите! а изток от Куба и на юг от Флорида, разположени общо на 470 000 м2, Бахамските острови са архипелаг от 700 отделни късчета земя, като едва около 30 от тях са обитаеми. Към площта спадат и около 2400 рифа. Едва ли има някой, който да не е чувал за Бахамите. Мястото, известно като едно от най-екзотичните по света, е мечтана дестинация за мнозина. Е, хайде да го посетим! Каним ви на една своеобразна разходка, а ние ще сме вашия гид. Ако още приготвяте багажа си, оставете розовите очила. Те ще са ви абсолютно излишни. Буквално! Изключено е да

сте на Бахамите и да не се отбиете до остров Харбър. С приказните си пейзажи мястото омайва всичките си посетители. Ще се насладите на вълшебна красота и ще бъдете пленени повече от което и да е прекрасно място в архипелага. Разбира се, тук ще откриете множество хотели и ресторанти, които могат да задоволят и най-претенциозните клиенти и да направят престоя ви достатъчно луксозен, но не в тях се крие спецификата на това място. Остров Харбър е известен с розовите си пясъци. Те са със-

Н

70


DESTINATION

тавени от ситно натрошените специфични мидички - Форминифера, и именно на тях се дължи нетипичният интересен цвят. Още щом стъпите на брега, неминуемо ви облива прилив на романтика и нежност. Ако сте от хората, които се радват на плажове с прозрачно чисти води, тихите вълни и спокойствието на природата, то тогава мястото ще ви се стори като излязло от мечтите ви. Плажната ивица на острова е с дължина от около 5 километра, океанът е спокоен почти целогодишно, атмосферата като цяло е

идилична и остров Харбър ще се превърне в любимото ви място за събиране на тен. Задължително изчакайте залеза, за да се насладите на вълшебната смесица от цветове и светлини. Морската шир се слива с небесната. Хоризонът губи очертанията си. А всичко, до което погледът ви стига, е много и различни, преливащи се нюанси на розовото. Гледка, която не сте виждали никога до сега, но завинаги ще остане в съзнанието ви и ще бъде асоциация на нежност и романтика, на розово въшебство, на магия! 71


DESTINATION

Интересностите на Бахамите далеч не се изчерпват до тук. В случай, че сте отседнали на Royal Plantation Island, то непременно отделете един ден за кратка разходка до близкия остров Big Major Cay. Там, както на всички необитавани острови, ще можете да почерпите от вълшебството на дивата природа, но не само. Предлага ви се уникалната възможност да плувате с ... прасета. Не, това не е печатна грешка, действително нямаме предвид делфини. Преди да се намръщите, позволете да ви обясним, че това всъщност е истинска

атракция, заради която островът бива посещаван от хиляди туристи. Асоциациите за прасета са съвсем различни от тези за Бахамите и идеята за плуващи четириноги изглежда повече налудничева, отколкото реална, но уви! Още при приближаването към Big Major Cay ще бъдете посрещнати от „домакините“. Те бързо и умело ще доплуват до лодката/кораба/вас и с мил поглед ще ви приканят да „платите входната такса“ от лакомства. На острова прасетата имат избор от различните рас-

72


DESTINATION

вотните на сушата с идеята да се върнат след време и да ги вземат угоени, но така и не се завърнали. Третото, доста вероятно предположение, твърди, че прасетата са „заселени“ на Big Major Cay от местните жители на Бахамите, за да останат като атракция и да привличат повече туристи. Е, ако това е истина, то целта е изпълнена. Действително почти всички летуващи на архипелага се отбиват да видят любопитното население. Нещо повече – Big Major Cay е официалното, но не единственото наименование на острова. Много възможно е да чуета да го наричат и Pig Beach (Плажът на прасетата) . Славата на животните, настанили се на екзотичния плаж, се увеличава и благодарение на документален филм, с автор Питър Никълсън, посветен специално на тях. В лентата Никълсън дава и логично обяснение на въпроса защо прасетата са станали добри плувци “Водата е толкова чиста, като в плувен басейн, че те могат да видят копитата си. Смятам, че това ги прави по-уверени да продължават да плуват навътре”.

тения, но далеч по-интересна и вкусна е храната, която туристите носят и им оставят. Това е и основната причина иначе сухоземните животни да са овладяли до съвършенство плуването. По времето, когато нямат „гости“, прасетата не се страхуват да плуват и по-навътре в океана, за да си вземат това, което им хареса от отпадъците на минаващите наблизо кораби с туристи. Не се притеснявайте да се доближите до бахамските прасенца - те са изключително кротки и миролюбиви. Представите ви за този вид животни съвсем ще се преобърнат, когато забележите колко са чисти, естествено заради честите им къпания. Ще ви позволят не само да се доближите и да ги снимате, а е много възможно и, без да се натрапват, да ви правят компания, докато се освежавате във водата. Как копитните животинки са се озовали на острова е мистерия. Известни са 3 хипотези. Според едната от тях прасетата са единствените оцелели след корабокрушение и заедно с отломките са стигнали до острова. Друга пък гласи, че моряци умишлено са оставили жи-

73


DESTINATION

Грехота е да отидете до Бахамите и да не се отбиете до столицата им – Насау. Този град ще ви впечатли с това, че представлява съвършено преплитане на древната цивилизация със съвременността и лукса. Административното селище се намира на остров Ню Провидънс и е с население от около 250 000 души, което е около 70% от общото население на държавата. Днес Насау е известна туристическа дестинация със своите бели плажове, бистра морска вода и примамливи ледени коктейли. Несъмнено ще се насладите на невероятно красиви гледки, ще можете да отседнете в изискани хотели и луксозни ресторанти. За гостите на града са предвидени и много атракции, найизвестна сред които е гмуркането. Не малко са фирмите, които ще ви предложат това удоволствие, ще ви предоставят специална екипировка, а ако никога до сега не сте се

гмуркали, то ще имате и инструктор на ваше разположение. На любителите на историята и архитектурните забележителности бахамската столица любезно предлага посещение на Катедралата на Христос (Christ Church Cathedral). Не я подминавайте заради обикновената й фасада, вътре се „крие“ изключителен стъклопис. Интерес представляват още сградата на Върховния съд и Сената, розовите на цвят сгради на парламента, както и Националната галерия на изкуството на Бахамите. Остана да отбележим и един хотел - „Graycliff“. И преди да се озадачите защо той е в списъка със забележителности – бързаме да обясним, че сградата датира от 1740г и е била дом на пиратския капитан Джон Хауърд Грейсмит. Тук можете да се насладите на местните ръчно направени пури и на превъзходния коняк. Докато сте на Бахамите и се радвате на щастливите мигове в живота, не пропускайте да опитате от местните

Crystal clear waters, fine sand on the pink beaches, a combination of hot sun and cool under the palm trees... The Bahamas! o the east of Cuba and to the south of Florida, a total of 470,000 m2, the Bahamas are an archipelago of 700 separate pieces of land and only about 30 of them are inhabited. About 2400 cays also belong to the area. There is hardly anyone who has not heard of the Bahamas. The place, known as one of the most exotic in the world, is a dream destination for many people. Well, let‘s visit them! We invite you to a peculiar walk and we will be your guide. If you are still preparing your luggage, leave the pink glasses. They

will be absolutely unnecessary. Literally! It‘s inconceivable to be on the Bahamas and not to stop by Harbor Island. The place enchants all its visitors with its fabuls landscapes. You will enjoy magical beauty and you will be fascinated more than any other wonderful place in the archipelago. Of course, here you will find numerous hotels and restaurants that can satisfy even the most discerning clients and make your stay luxurious enough, but not there the specifics of this place is hidden.

T

74


DESTINATION

специалитети. Множеството ресторанти на островите предлагат голям избор от британски и американски ястия, но тях можете да ги хапвате навсякъде, нали?! Оставете обичайната си храна и опитайте от традиционната бахамска кухня. Почти всяко типично за островите ястие се състои от ориз с морски раци, риба, картофи, макарони и сирене. И морските дарове, разбира се – те са в изобилие и са широко застъпени в кухнята. Миди, стриди, групер и всякакви други обитатели на морските дълбини ще ви бъдат предложени задушени, пържени, варени или панирани. А бургер с раци как ви звучи? Всъщност е вкусно, стига да обичате морска храна. Оставете си място и за десерт, даже доста място, защото изборът отново е голям. Ананас, манго, папая, хлебно дърво - това са само част от местните плодове, които ще заситят жаждата ви за сладост.

Вечер, отдъхвайки след изтощителен ден в разходки, предлагаме да отпиете от Kalik – това е националната марка за бира на Бахамите. Предлагат се три варианта на напитката в зависимост от съдържанието алкохол, като най-големият процент достига до 7. Няма да има сърдити, дори в случай, че не всички в компанията са с навършени 18 години. Сред традиционните напитки на Бахамите има и много видове безалкохолни такива (например Goombay Punch с ананасов вкус), както и голям избор тропически плодови сокове. Ако пък ви се пие нещо по-силно, заложете на местния ром. Той ще ви хареса не само с вкуса си, но и с цената си. А знаехте ли, че най-големият производител на известния ром Bacardi е фабрика, разположена на остров Ню Провидънс, на юг от Насау? Изненадахте ли се? Нормално... изненадите на Бахамите никога не свършват!

Harbor Island is famous for its pink sands. They are composed of finely crushed specific shells – Foraminifera and the unusual interesting color is due to them. As soon as you step on the shore, you inevitably get a tide of romance and tenderness. If you are a person who enjoys beaches with transparent clear water, quiet waves and the tranquility of nature, the place will look like it came out of your dreams. The beach of the island is about 5 kilometers long, the ocean is peaceful almost all the year round, the atmosphere

is generally idyllic and Harbor Island will become your favorite tanning place. Wait for the sunset by all means to enjoy the magical blend of colors and lights. The sea expanse merges with the celestial. The horizon loses its outline. And everything your eyes can see is a lot of different shades of pink. A sight you have never seen before but forever will remain in your mind and be an association of tenderness and romance, pink glamour and magic! 75


DESTINATION

How the ungulates have found themselves on the island is a mystery. There are 3 hypotheses. According to one of them the pigs are the only shipwreck survivors and along with debris reached the island. Another hypothesis says that sailors have deliberately left the animals on land with the idea of coming back in time and get them fattened, but they have never returned. The third, most likely assumption, is that the pigs are “settled” on the Big Bahai Cities by the natives of the Bahamas to stay as an attraction and attract more tourists. Well, if that‘s true, the goal is fulfilled. Indeed, almost all the holiday makers in the archipelago come to see the curious population. What is more - Big Major Cay is the official but not the only name of the island. It is very possible to hear that it is called Pig Beach. The fame of the animals on the exotic beach has also increased due to a documentary by Peter Nicholson. In his tape, Nicholson gives a logical explanation of why pigs have become good swimmers – “The water is as pure as in a swimming pool that they can see their hooves. I think it makes them more confident to keep swimming inward.” It is a sin to go to the Bahamas and not to stop by their capital Nassau. This city will impress you by being a perfect intertwining of ancient civilization with modernity and luxury. The administrative settlement is located on the island of New Providence and has a population of about 250,000 people, approximately 70% of the total population of the state. Today Nassau is a famous tourist destination with its white beaches, clear sea water and tempting ice cocktails. You will

The interests of the Bahamas do not finish here. In case you are staying at Royal Plantation Island, take a day off for a short stroll to the nearby Big Major Cay Island. There, as on all uninhabited islands, you can draw on the wilderness of the wild, but not only. It offers you the unique opportunity to swim with ... pigs. No, it‘s not a typo, we really do not mean dolphins. Before you frown, let us explain that this is actually a real attraction for which the island is visited by thousands of tourists. Pigs associations are quite different from those of the Bahamas and the idea of swiming quadrupeds seems more crazy than real, but alas! Even as you approach Big Big Cay you will be welcomed by the “hosts”. They will swiftly and skillfully swim to the boat / ship / you and, will invite you with a sweet look to “pay the entrance fee” giving them sweets. Pigs have a choice of different plants on the island but far more interesting and tasty is the food that tourists bring and leave. This is also the main reason why land animals have mastered the perfection of swimming. During the time when they do not have “guests”, the pigs are not afraid to swim further into the ocean to get what they like from the waste of nearby cruise ships. Do not be afraid to get close to the Bahamian pigs - they are extremely quiet and peaceful. Your idea of this kind of animals will turn very much when you see how clean they are, of course, because of their frequent baths. They will allow you not only to get close and take pictures, but it is very possible and without being intrusive to make you company while you are refreshing in the water. 76


DESTINATION

undoubtedly enjoy unbelievably beautiful views, you will be able to stay in fine hotels and luxury restaurants. There are many attractions provided for the city guests as diving is the most famous among them. A lot of companies will offer you that pleasure, they will provide you with special equipment and if you have never dived, you will have an instructor available. For lovers of history and architectural landmarks the Bahamian capital kindly offers a visit to the Christ Church Cathedral. Do not pass by it because of its usual fa ade, an exclusive stained glass is “hidden” inside. Interesting to see are also the Supreme Court and the Senate, the pink-colored buildings of the Parliament as well as the Bahamas National Gallery of Art. Don’t miss a hotel– “Graycliff”. And before you wondered why the hotel is on the list of attractions - we explain quickly that the building dates

back to 1740 and was home to the pirate captain John Howard Graysmith. Here you can enjoy the local handmade cigars and the delicious cognac. While you are on the Bahamas and enjoy the happy moments of life, do not miss to try the local specialties. The majority of the islands restaurants offer a great selection of British and American dishes, but you can eat them everywhere, right?! Leave your usual food and try the traditional Bahamian cuisine. Almost every typical dish for the islands consists of rice with crab, fish, potatoes, pasta and cheese. And seafood, of course - they are abundant and widely spread in the cuisine. Clams, oysters, grubs and all other sea depths inhabitants will be offered stewed, fried, cooked or fried. How does a crab burger sound to you? It‘s actually delicious as long as you love seafood.

77


WORLD

Той не просто краси пода на дома. Малко е да се каже, че е практичният аксесоар, задължителна част от декора. Богат на цветове и с изтънчен дизайн, той създава атмосферата на всяка стая и луксозно подчертава стил й. Създава усещане за мекота и топлина, за уют, за неподправен комфорт. И не какъв да е килим, а индийски – ръчно изработен! Нека ви разкажем за него...

78


WORLD

79


WORLD

Пристигаме в слънчева Индия. Оглеждаме се трескаво наоколо – като че ли сме попаднали в друг свят. Малки села, пръснати, сякаш небрежно, сгушени между природата. Предварително си си изградил някаква представа, очакваш, вероятно, да видиш пресъздаване на картините от научнопопулярните и документалми филми, но ... малко по-късно разбираш, че е по-добре да нямаш очаквания, защото всичко тук те изненадва. А срещата с местното население – тя е неописуема. Спираш за момент отстрани и наблюдаваш като на забавен кадър. Толкова много цветове, нюаннси и звуци. Чуваш смях – това са децата отсреща, които истински се забавляват, шляпайки в локвите. Долавяш и мелодична песен – на метри от малчуганите възрастните, застанали един до друг, наведени под стряхата на къщата, сръчно преплитат нишки, създават поредния ръчно тъкан килим и... пеят. Изумително е не само че изглеждат като добре смазана жива тъкачна машина. Невероятен е моментът, в който разбираш какво точно означава да обичаш това, което правиш, и да работиш с удоволствие и усмивка. Ни най-малко не ги смущават маранята и горещият, сух въздух. Те не просто плетат вълната, а влагат такова старание, сякаш това е смисълът на живота им. Звучи пресилено? Може би, но действително е така. Самите те казват, че цял живот се занимават със сътворяване на красиви ръчно изработени килими. „Килимите, произведени от занаятчии, имат душа, в тях има история. Те са произведение на изкуството и по някакъв начин са живи. Всеки един от тях е уникален” Говорим си и с интерес наблюдаваме как те не спряха и за момент с тъкането. От време на време, за секунда само, вдигат поглед, за да видят дали е правилно цялостното подреждане на тъканите, и после пак продължават със същата бързина и сръчност. Изглежда толкова лесно отстрани.

80


WORLD

Предлагат ни да опитаме и ние да връзваме нишки вълна, а минута след това ни се смеят от сърце. Ами не става, и не става... оказва се, че не е никак лесно. А когато най-накрая „хванахме“ начина, се отчайваме – действаме изключително бавно, в сравнение с тях. Споделят, че отнема доста време да научат тънкостите в занаята, но накрая го усвояват до съвършенство - и то е видимо във всяко тяхно произведение. А ние ставаме все по-любопитни и искаме да научим всичко за процеса – от току-що остриганата вълна до невероятно красивия завършен килим. Майсторите казват, че има значение, при това голямо, какви ще са нишките вълна. Най-добрите килими се правят от дълги снопове. Така тъканта бива вързана няколко пъти, което не само многократно улеснява работата на тъкачите, но и гарантира здравината на килима. С къси снопове избягват да работят, използват ги само, когато е предвидено да сътворят малка по размери постелка – за да са сигурни, че няма да повлияят върху качеството й. Като заговорихме за качество, се оказва, че има и много други специфики. Така например, тъче се само вълна, подрязана от живи овце, която трябва да отговаря на редица критерии. Най-важният фактор за избор на качествени тъкани е гъстотата и, логично, той определя стойността на материала. Рехавата вълна е евтина, но абсолютно непотребна, що се отнася за качествен ръчно тъкан индийски килим. Пак с оглед подбиране на най-добрия материал, фабриките работят с много чуждестранни, доказали се вносители, сред които Аржентина и Нова Зеландия. След набавянето на вълната идва ред на нейното измиване. То се извършва на поне две степени до постигане на пълна чистота. В повечето случаи се използва механизирана технология. А когато тъканите изсъхнат съвсем, се пристъпва към оцветяването им. Багрите се извличат основно от естествени оцветители, като това по никакъв начин не пречи на наситеността им. Интересно е, че самото оцветяване никога не е равномерно и това е напълно умишлено. На около 70% от вълната се придават силно наситени нюанси, а останалата част нишки се оставят по-светли. По този начин се придава своебразна дълбочина на изображенията в различните дизайни. И ето, стигнахме и до дизайна... при него също има доста интересни подробности. Всяка различна фабрика за килими в Индия прави собствено проучване за тенденциите и новите визии в килимарството. Когато изборът се спре на дедан дизайн, първо се прави т.нар. работна карта. Тя много прилича на схема за гоблени. Целта й е да даде представа на тъкачите по какъв начин и в какъв ред да съчетаят отделните нишки и цветове до завършване на цялостната „картина“. Обикновено стриктно се следи за точно изпълнение на дизайна, но честно при сравняване с работната карта се откриват малки отклонения – това са онези детайли, които тъкачите са сложили по свое усмотрение. И не защото имат претенции за визията на килима. Приемат го по-скоро като техния „подпис на творбата“, техният 81


WORLD

начин да отбележат, че точно в този килим те са вложили цялото си старание, но и въображение, частици от мирогледа и живота си, частица от душата си. Вдъхновяващо е всичко това! Важно е да се отбележи също, че често, тъкачите работят едновременно върху един и същ килим. Започват от две-три вързани нишки, като всеки добавя още и още от своята страна и така до постигане на желания размер. Случва се обаче, особено при изработка на големи килими, тъкачите да си разпределят различните фрагменти и всеки да работи върху отделна част. Накрая втъкават един за друг тези отделни елементи и работата е към своя край - скоро идеалният по визия и качество килим е готов! Разбираме, че неусетно към края си е стигнала и срещата ни с цялото това вълшебство около избработката на ръчно тъканите индийски килими. Щастливи сме, че се докоснахме до подобна магията и вече знаем от първо лице защо са толкова скъпи и ценни тези килими. Знаем, че те не са поредната подова постелка - те носят облика на един съвършен творчески свят. Всяка нишка пък е своебразно докосване до тези сръчни и ведри тъкачи, до тяхната усмивка и добронамереност, до желанието им да подарят радост. Не искаме да си тръгваме, не искаме приказката да свършва, но пък остава успокоението, че килимите, които занесем вкъщи, ще ни разказват за себе си и творците си при всеки поглед към тях, отново и отново. Сбогуваме се с тъкачите, а те ни казват „чао“, разбира се, без да отделят поглед от работата си и нишките вълна... те продължават да тъкат...

82


WORLD

It does not just decorate the floor of the house. It is little to say that it is the practical accessory, a mandatory part of the decor. Rich in colors and sophisticated design, it creates the atmosphere of every room and highlights luxuriously its style. It creates a feeling of softness and warmth, coziness, unparalleled comfort. And not any carpet but Indian - handwoven! Let’s tell you about it ... We arrive in sunny India. We look around feverishly - as if we were in another world. Small villages, scattered, as if casually nestled in the nature. You have built up some idea before, you expect probably to see the recreation of scenes from scientific and documentary films but ... a little later you realize that it is better to have no expectations because everything here surprises you. And the meeting with the local people - it is indescribable. You stop for a moment and watch as a slow shot. So many colors, nuances and sounds. You hear a laugh - these are the kids on the other side, who really have fun slapping in the puddles. You can hear a melodious song - just meters from the kids, the adults, bowed side by side under the roof of the house, skillfully intertwining threads, creating another handwoven carpet and ... singing. Not only are they surprising but they look like a well-oiled live weaving machine. It‘s unbelievable when you understand what it really means to love what you do and to work with pleasure and smile. At least they are not disturbed by the haze and the hot, dry air. They not just knit the wool, they put on such anxiety as if it is the meaning of their life. Sounds exaggerating? Maybe, but actually it is not. They say that they have been creating beautiful handwoven carpets all their life. ”Carpets made by craftsmen have a soul, there is a story in them. They are a work of art and somehow are alive. Each of them is unique “ We are talking and watching with interest how they did not stop weaving even for a moment. From time to time, just for a second, they look up to see if the whole weaving arrangement is correct and then continue with the same speed and dexterity. It seems so to be easy doing it. They offer us to try and tie the wool thread, and a minute later they laugh heartedly at us. Well it does not go and does not go ... it turns out it‘s not that easy. And when we finally “catch” the way to do it, we are desperate - we do it extremely slowly compared to them. They say it takes a long time to learn the intricacies of the craft but ultimately they learn it to perfection - and it is visible in each one of their works. And we become more and more curious and we want to learn everything about the process - from the newly cut wool to the incredibly beautiful finished carpet. 83


WORLD

The masters say it matters, and great, what the wool threads will be. The best carpets are made from long bundles. Thus, the fabric is tied several times, which not only facilitates the work of weavers, but also guarantees the strength of the carpet. They do not work with short bundles, they only use them when it comes to make a small size rug - to make sure they do not affect its quality. Speaking of quality, it turns out there are many other specifics. For example, they weave only wool cut from live sheep that has to meet a number of criteria. The most important factor for the selection of quality weaves is the density and, logically, it determines the value of the material. Loose wool is cheap, but absolutely useless in terms of quality hand-woven Indian rug. Again, with a view to selecting the best material, the factories work with many foreign, proven importers, including Argentina and New Zealand. After obtaining the wool its washing comes. It is carried out in at least two steps to achieve complete purity. Mechanized technology is

84


WORLD

used in most cases. And when the weaves dry out completely, their coloring begins. Colours are derived primarily from natural colors and this does not in any way interfere with their saturation. It is interesting that the coloring itself is never even and that‘s entirely deliberate. About 70% of the wool is strongly saturated and the rest of the fibers are left lighter. This way the depth of the images in different designs is attributed. And here we come to the design ... there are also interesting details about it. Every different carpet factory in India is doing its own research on trends and new visions in carpeting. When the choice is on a certain design, the so called „work card” is done first. It looks very much like a tapestry scheme. Its purpose is to give the weaver an idea of how and in what order to combine the individual threads and colors to complete the “picture”. Typically, strict design compliance is observed, but sometimes, when comparing with the work card small deviations are detected - these are the details the weavers have put in their own discretion. And not because they claim the vision of the carpet. They accept it as their “signature of the work”, their way to note that they have put all their efforts in this carpet as well as imagination, particles of worldview and life, a piece of their soul. How inspiring is all that! It is also important to note that weavers often work simultaneously on the same rug. They start from two or three tied threads, each adding more and more from their side and thus reaching the desired size. However, especially when making large carpets, weavers distribute the different fragments and each work on a separate piece. Finally, these individual elements are tied together and the work comes to an end - soon the ideal design and quality carpet is ready! We realize that imperceptibly towards the end has come also our meeting with all this magic about the fabrication of hand-woven Indian carpets. We are happy to have touched such magic and we know first of all why these carpets are so expensive and valuable. We know that they are not the next floor mat - they have the appearance of a perfect creative world. Each thread is a touch to these skillful and straight weavers, to their smile and goodwill, to their desire to give joy. We do not want to leave, we do not want the fairytale to end but it is the comfort that the carpets we bring home will tell us about themselves and their creators every time we look at them again and again. We say goodbye to weavers and they tell us “bye”, of course, looking at their work and the wool threads ... they continue to weave ...

85


WORLD

В

секи един от италианските региони е известен с традиционните за него изкуства и занаяти. Тоскана, например, се слави с кожените си изделия. Ломбардия – с висококачествената си коприна, а Умбрия – с художествена керамика, наречена майолика. Запазените традиции и ценности са основната причина Италия да продължава да е синоним на изящество и съвършенство в дизайна и до днешно време остава не само една от най-предпочитаните туристически дестинации, но също така и ценен производител и износител на фирмено обзавеждане. Днес нашата разходка ни отвежда до два острова във Венецианската лагуна – „Стъкленият Мурано“ и „Дантеленият Бурано“ – един малък цветен рай. Остров Мурано е известен с производството си на причудливи стъклени изделия, които красят витрините на безброй магазинчета, разположени по „Fondamenta dei Vetrai“ или така наречената „Крайбрежна алея на стъкларите“. Този музей на открито очарова с красивите си произведения на изкуство86


WORLD

то, както множеството туристи, така и местното население. В него е вложен невероятният артистизъм на майсторите-стъклари, а фината обработка на изделията впечатлява с откроеното внимание дори и към най-малкия детайл. Тайната на производството на муранско стъкло била строго пазена дотолкова във времето, че Сенатът забранил износа не само на готовата продукция, но и на счупеното стъкло. В началото историята разказва и за забраната, възложена на майсторите. Те също нямали право да напускат острова, за да не издадат метода, по който обработвали стъклото. Всеки, който посмеел да наруши тази заповед, бил наказван със смърт. Тази така пазена тайна на муранското стъкло се крие във висококачествената ръчна изработка, както и разбира се, в спазването на традиционната многовековна технология. Муранското стъкло е изтеглено стъкло, а самият процес е сложен: основният материал, от който се изработват изделията е силициев диоксид, който се втечнява при излагане на из-

ключително висока температура. Чрез добавката на други компоненти се изменя твърдостта на материала с цел улесняване на обработката, багри се, както и се влагат различни примеси или благородни метали. Технологията на изтегляне на стъклото се състои в нагряване на пръти докато омекне и сe изтегля под формата на нишка. В това състояние материалът позволява оформяне чрез издухване и надуване през метална тръба. В днешно време Муранското стъкло краси под различни форми иначе скучното ежедневие. Най-често се среща в бижутерията като мъниста, пръстени и висулки, но чрез иновации и според пазарното търсене то се използва и в производството на интериорно обзавеждане, като най-разпространени са изящните полилеи във всякакви образи. Стъклото се е превърнало в основен поминък на местните жители на Мурано. Заради безбройните пещи, използвани за производството му, които осветяват небето всяка нощ, Мурано е известен още и като „островът на пламъците“. 87


WORLD

Наричат следващата ни спирка „цветният остров на дантелите“. Десетки сгради блестят, боядисани в ярки цветове, и се отразяват във водите на каналите. По времето на Венецианската република Бурано винаги е бил остров на бедни хора, чиято прехрана била земеделието и риболовът. Благодарение на майсторството на плетачките на дантели обаче Бурано се замогнал и изнесъл занаятите си извън граница. По този начин се превръща в един от най-проспериращите дантелени центрове на Европа. Интересна легенда разказва за древни времена, в които живял рибар на име Николо. Той бил скромен и работлив и бил считан за най-желаният ерген на острова, но имал очи само за неговата любима годеница Мери. Дни преди тяхната сватба той излязъл в морето с лодката си и в мрежата му попаднала очарователна морска сирена, която била решена да го омагьоса с песните си. Той не се поддал на изкушението, мислейки през цялото време за своята Мери и силната му любов към нея. Морската сирена била впечатлена от неговата вярност и му дала своя дар: ударила с опашката си лодката и морската пяна се превърнала в разкошно дантелено було. В сватбения ден всички жени от острова завидели на дантелата на младоженката. От този ден нататък и те започнали да се опитват да плетат такива фини изделия и по този начин са родила Буранската дантела. Постепенно жените в Бурано започват да се считат за най-добрите в Италия в създаването на всички видове фини дантелени елементи при модните аксесоари и текстилните изделия, използвани за дома, благодарение на специална техника, наречена „Punto in Aria“ или „въздушен шев“. Начините за плетене на дантела впоследствие стават все по-разнообразни, но най-известните са „буранската бримка” и „влаченетo на конеца”, като всяка една плетачка на острова специализира в изработката само на един конкретен тип. Островът получава известност чрез своите дантели още през 16ти век, а през 1872 г. е създадено дантеленото училище „La Scuola dei Marletti“, което съществува и до днес, въпреки намаляващия брой на посещаващите го дами. Първоначалната идея, която стояла зад създаването му, била да се поднови интересът към този занаят предвид нарастващата конкурентност в други европейски страни, а и да запази местните традиции. В двора на училището се помещава и специален музей, в който може да бъде наблюдавана историята на дантелата от самото начало, както и да бъдат видяни различните видове плетива според използваната техника. Макар, че сега масово прибягват до съвременни методи за производство на дантела, традиционният процес все още може да бъде наблюдаван именно там. Ако пък имате желание и вие да се научите на това изкуство, уличните дантелиерки-плетачки са винаги в готовност да ви предадат първи стъпки в това майторство. Занаятчийската ни обиколка и запознанството с италианските традиции засега приключват тук, но предстоят още много цветни и интересни дестинации, които ще посетим заедно, дори и само мислено.

88


WORLD

Every Italian region is known for its own traditional arts and crafts. Tuscany, for example, is famous for its leather products, Lombardy – for high-quality silk, and Umbria – for the artistic ceramic art called majolica. The preserved traditions and values are the main reason why Italy remains synonymous with elegance and perfection in design and is not only one of the most popular tourist destinations, but also a valued exporter of brand furniture. Our walk today brings us to two islands in the Venetian lagoon, the little colorful heavens of Murano glass and Burano laces. The island of Murano is famous for the manufacturing of quaint glassware which adorns the windows of countless little stores located at the Fundamenta de Vetrai, the so-called Glassblowers’ Promenade.

89


WORLD

This outdoor museum charms all visitors with its beautiful works of art – both the numerous tourists and the local population. It displays the incredible artistry of the master glassblowers, and their fine craftsmanship is impressive because of its attention to the smallest details. The secret of Murano glass has been so strictly guarded throughout history that the Senate prohibited the export not only of finished products, but of broken glass, too. At the beginning, history also tells us about the prohibitions imposed on the masters. They did not have the right to leave the island as well, in order to prevent them from divulging their glass processing method. Anyone who dared breach this commandment received a capital punishment. The closely guarded secret of Murano glass is the high-quality crafting by hand, as well as, of course, always following a traditional centuries-old technology. Murano glass is pulled, the process itself being rather complicated: the main material used for production of the works is silicon dioxide, which liquefies when exposed to an extremely high temperature. The addition of other components changes the hardness of the material in order to facilitate processing, the material is also colored and various other precious metals are added. The technology of glass pulling involves heating the glass on a rod until it softens and then extruding it as a string. In this state, the material can be shaped by blowing and inflation through a metal pipe. Nowadays, Murano glass adds color in various forms to an otherwise boring daily life. It is most often encountered in jewelry as beads, rings and pendants, but innovation and market demand also lead to uses for production of interior furniture, the most common type being exquisite chandeliers of all shapes. Glass has turned into the main livelihood of Murano citizens. Due to the countless furnaces used for its production, which light up the sky every night, Murano is also known as “the island of flames�. 90


WORLD

Our next stop is called “the colorful island of lace”. Dozens of buildings glow painted in vivid colors and reflect in the canal waters. During the Venetian Republic, Burano was always an island of poor people whose main livelihood was agriculture and fishing. However, due to the mastery of the lace knitters, Burano grew rich and exported its crafts abroad. This is how it turned into one of the most prosperous lace centers of Europe. There is a curious legend which tells us of days of old and a fisherman called Nicol . He was modest and hardworking and was considered the most eligible bachelor on the island, but he only had eyes for his beloved fianc e, Mary. A few days before their marriage, he went out at sea with his boat and his nets caught a charming sea siren who had decided to enchant him with her songs. He did not succumb to the temptation, thinking about Mary and his deep love for her the entire time. The siren was impressed by his fidelity and gave him her gift: she struck the boat with her tail and the sea foam turned into a luxurious lace veil. On the wedding day, all women from the island were impressed by the bride’s veil. From this day onward, they began trying to knit fine works as hers and this is how Burano lace was born. Women from Burano gradually won recognition as the best in Italy at creating all kinds of fine lace elements for fashion accessories and home textile thanks to a special technique called “Punto in Aria”, or “stitching in air”. Lace knitting methods subsequently grew increasingly diverse, but the most famous ones are “the Burano stitch” and “drawn thread”, with every knitter on the island specializing in the production of just one specific type. The island became famous with its laces as early as the 16th century, and in 1872 the lace school La Scuola dei Marletti was founded and it still exists today despite the decreasing number of ladies studying there. The main idea behind it was to reintroduce and save old traditions as well as match the competition in other European countries. In the school’s yard there is also a special museum where the history of lace can be traced to its very beginnings, as well as one can see various types of knit works depending on the technique employed. Even if contemporary lace production methods are widely used nowadays, the traditional process can still be seen exactly there. If you also wish to learn this art, the street lace knitters are always ready to teach you the basics of the art. Our crafts tour and exploration of Italian traditions will end here for now, but we still have many colorful and fascinating destinations to visit together, even only in one’s mind. 91


MARTINELI

DESIGN CORNER

София +359-2-931-08-71 бул. България 62 exoticsf@martineli.bg www.martineli.com

София +359-2-931-08-71 бул. България 62 exoticsf@martineli.bg www.designcorner.bg

София +359-2-859-69-54 бул. Симеоновско 110 martineli_sofia11@abv.bg www.martineli.com

Варна +359-884-09-77-40 ул. Андрей Сахаров 2, Гранд Мол - ниво 2 www.designcorner.bg Варна +359-884-62-64-76 +359-52-500-837 бул. Владислав Варненчик 260 www.designcorner.bg

Варна +359-52-664-200 ул Дебър, 7-9 info9@martineli.com www.martineli.com Бургас +359-56-850-073 бул. Захари Стоянов 1000, Комплекс Меркадо economicbs_mebeli@martineli.bg www.martineli.com Пловдив +359-32 964-410 +359-32 964-411 бул. Менделеев 2B Ритейл парк plovdiv_mebeli@martineli.bg www.martineli.com Русе +359-82-822-322 бул. Липник 123 ruse@martineli.bg www.martineli.com Велико Търново +359-62-630-021 Трейд парк, ул. Магистрална 17 Търговски център CBA vt@martineli.bg www.martineli.com Стара Загора +359-42-640-101 ул. Патриарх Евтимий 64 szagora@martineli.bg szmebeli@martineli.bg www.martineli.com Плевен +359-64-807-376 ул. Българска авиация 2 pleven@martineli.bg www.martineli.com Добрич +359-58-604-106 ул. 3-ти март 18 dobrich@martineli.bg www.martineli.com Шумен +359-54-830-561 бул. Цар Освободител 22 www.martineli.com

92


POLIFORM:

On Top of the World

1


MARTINELI

DESIGN CORNER

София +359-2-931-08-71 бул. България 62 exoticsf@martineli.bg www.martineli.com

София +359-2-931-08-71 бул. България 62 exoticsf@martineli.bg www.designcorner.bg

София +359-2-859-69-54 бул. Симеоновско 110 martineli_sofia11@abv.bg www.martineli.com

Варна +359-884-09-77-40 ул. Андрей Сахаров 2, Гранд Мол - ниво 2 www.designcorner.bg Варна +359-884-62-64-76 +359-52-500-837 бул. Владислав Варненчик 260 www.designcorner.bg

Варна +359-52-664-200 ул Дебър, 7-9 info9@martineli.com www.martineli.com Бургас +359-56-850-073 бул. Захари Стоянов 1000, Комплекс Меркадо economicbs_mebeli@martineli.bg www.martineli.com Пловдив +359-32 964-410 +359-32 964-411 бул. Менделеев 2B Ритейл парк plovdiv_mebeli@martineli.bg www.martineli.com Русе +359-82-822-322 бул. Липник 123 ruse@martineli.bg www.martineli.com Велико Търново +359-62-630-021 Трейд парк, ул. Магистрална 17 Търговски център CBA vt@martineli.bg www.martineli.com Стара Загора +359-42-640-101 ул. Патриарх Евтимий 64 szagora@martineli.bg szmebeli@martineli.bg www.martineli.com Плевен +359-64-807-376 ул. Българска авиация 2 pleven@martineli.bg www.martineli.com Добрич +359-58-604-106 ул. 3-ти март 18 dobrich@martineli.bg www.martineli.com Шумен +359-54-830-561 бул. Цар Освободител 22 www.martineli.com

92