Page 1

INHOUD ......................................................................................... 2 ..................................................................................................................... 2 ...................................................................................................................................................... 3 Overzicht doelgroepen .............................................................................................................................. 3 OpleidinG Cursisten................................................................................................................................... 3 Communicatie ........................................................................................................................................... 4 ................................................................................................................................................ 4 Omkadering .............................................................................................................................................. 4 Communicatie ........................................................................................................................................... 5 Opleiding, vorming en training .................................................................................................................. 5 Processen ..................................................................................................................................................... 6 ...................................................................................................................................................... 6 .................................................................................................................................................... 7 Bijlage Opleidingstraject interne opleiding leerkrachten ................................................................................ 9 Bijlage Zelfevaluatiefiche ELO ...................................................................................................................... 10

1 Status document: finale versie november 2009


1

Definities: bron Toll net 2

Status document: finale versie november 2009


-

OVERZICHT DOELGROEPEN -

-

OPLEIDING CURSISTEN

-

-

3 Status document: finale versie november 2009


COMMUNICATIE

-

-

-

-

OMKADERING

-

-

4 Status document: finale versie november 2009


COMMUNICATIE o

o

o OPLEIDING, VORMING EN TRAINING PC-VAARDIGHEDEN

CURSUS E-DIDACTIEK

ERVARINGSUITWISSELING E-LEREN (DEMO)

5 Status document: finale versie november 2009


WERKPLEKLEREN

KENNISBEHEER

E-LEREN EN KWALITEITSZORG

PROCESSEN

-

6 Status document: finale versie november 2009


-

-

-

-

o o o o o o

o 7 Status document: finale versie november 2009


o o

8 Status document: finale versie november 2009


BIJLAGE OPLEIDINGSTRAJECT INTERNE OPLEIDING LEERKRACHTEN Workshop 2: Workshop 1: E-didactiek Kennismaking en met e-leren Leerplatform Moodle basis

Workshop 3: Leerplatform Moodle: basis leerkracht

Workshop 4: Leerplatform Moodle: uitbreiding 1 leerkracht

Workshop 5: Leerplatform Moodle: uitbreiding 2 leerkracht

Workshop 5A*: Leerplatform vakinhoudelijk

Workshop 6: E-didactiek in de praktijk

Contactonderwijs Afstandsonderwijs

ontwikkeling leermateriaal en oefeningen

Doelstelling 1: ICT awareness Algemene Doelstellingen

Doelstelling 2.1: ICT readiness, ICT competenties

Doelstelling Doelstelling Doelstelling 2.2: ICT 2.2: ICT 2.2: ICT readiness, E- readiness, E- readiness, Eleren leren leren competenties competenties competenties

Doelstellingen per workshop Afstandsonderwijs Doelstellingen

Doelstelling 2.3: ICT readiness, Eteaching

Doelstelling 2.2 ICT readiness Eleren competenties, en 2.3 Eteaching

zie elo werkinstrument

9 Status document: finale versie november 2009


BIJLAGE ZELFEVALUATI EFICHE ELO Module Leerkracht Datum evaluatie Checklist combi onderwijs Evaluatie Aanbevelingen 1. Afstemming met leerdoelstellingen link aard doelstelling - uitwerking aanwezig op elo perspectief lkr aanwezig op elo perspectief cursist 2. Multimediaal Minimum 2 typen multimedia aanwezig 3. Interactief en dynamisch cursisten bepalen zelf inhoud cursus Min. 4 verschillende typen interactie aanwezig 4. Leervorderingen hoe beheerd, waar terug te vinden? 5. differentiatie en remediĂŤring -> herhaling identificeerbaar voor lkr identificeerbaar voor cursist 6. Ondersteuning en begeleiding aanwezigheid cursus e-didactiek 7. Studietijd % volume leerinhoud in overeenstemming met combi % activiteiten van leerlingen op elo waarneembaar 8. Afstemming Evaluatie evaluatie: regels opgesteld en planning aanwezig evaluatie: communicatie naar cursisten via platform evaluatiemethode door gebruik te maken van elo techniek 10. Resultaten enquĂŞte tevredenheid cursisten (+80%) 11. Divers duidelijke structuur in cursus spellingsfouten/grammatica legende: voldoet niet, verbeteringen zijn noodzakelijk voldoet, verbeteringen zijn mogelijk voldoet

10 Status document: finale versie november 2009

E-leren en kwaliteit  

Uitwerking van het gecombineerd onderwijs in het centrum