Issuu on Google+

Nieuwsbrief externe nieuwsbrief

• AZ Heilige Familie Rumst •

januari

2016

ONZE ZORG EN TALENT VOOR IEDERE PATIËNT

www.azheiligefamilie.be


4 Algemene chirurgie 6 EWS en SBAR: technologie

en communicatie banen de weg naar veiligere zorg

7 Nieuwe inzichten in

multidisciplinaire aanpak van rugpijn: de rugkliniek

9 Welkom op intensieve zorgen!

11 12 2

Een weekje in AZ Heilige Familie voor een volledige heupprothese Colofon - Agenda

Nieuwsbrief december 2015


Editoriaal Beste lezers, December 2015 was uitzonderlijk warm, zowel op vlak van temperatuur als op vlak van diep betreurenswaardige gebeurtenissen. De bankencrisis kent een vreselijk gevolg, door de toenemende armoede groeit het aantal brandhaarden wereldwijd. In deze aan ijltempo veranderende wereld trachten we als ziekenhuis een rots in de branding te zijn, een rustpunt in een voortrazende wereld. Dit wil echter zeker niet zeggen dat we het in 2015 rustig aan hebben gedaan. We hebben, samen met het Sint-Jozefziekenhuis te Bornem, voor de bevolking van onze streek een erkenning bekomen voor zeer geavanceerde medische beeldvorming, met name een 3 Tesla MRI-toestel. Dit geeft een grote meerwaarde voor de beeldvorming van onder andere de hersenen, de rug, de gewrichten en in de oncologie. Het toestel zal dan ook een belangrijke meerwaarde zijn voor onze multidisciplinaire rugkliniek voor patiënten met ernstige rugpijn en onze nieuwe stroke unit voor patiënten met een hersenbloeding. We verwachten het toestel plechtig te kunnen opstarten in de vroege lente van 2016. Daarnaast hebben we in het ganse ziekenhuis WIFIconnectie gerealiseerd. Dit hebben we nodig voor het draadloos doorzenden van de informatie van onze splinternieuwe multiparametertoestellen naar ons elektronisch patiëntendossier. Daarmee kunnen we onder meer ons Early Warning System voor patiënten die extra bewaking op zaal nodig hebben ziekenhuisbreed gaan invoeren. Dit moet onze ziekenhuisspecifieke sterfte (1), die nu reeds bij de laagste is in ons land, nóg verder naar omlaag halen. Daarvoor hebben we voor onze intensieve zorgeneenheid ook een 10e anesthesist en tevens onze 5e intensivist aangeworven. Dit draadloos netwerk laat ons tevens toe om de patiëntveiligheid bij bloedtransfusies verder te verhogen.

Tot slot hebben we ook een stevige samenwerking uitgebouwd, door middel van een groepering met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en met AZ Monica. Dit laat ons toe om procedures, vorming en opleiding meer gezamenlijk uit te bouwen en om zeer gespecialiseerde artsen uit te wisselen. Zo werken onder meer onze plastisch chirurgen, een pneumologe, een urologe, een gastro-enterologe en een gynaecologe deeltijds als consulent in het UZA. Op 1 maart 2016 zullen ook 2 nieuwe pediaters ons team versterken en ook zij zullen deeltijds consulent dr. Johan Pauwels zijn in het UZA. Dit is een zeer belangrijke evolutie omdat de zorgmogelijkheden voor kinderen in onze streek de laatste jaren zeer sterk afgenomen is en de vraag sterk stijgt. Beide kinderartsen zullen dagelijks in het ziekenhuis raadplegingen doen. Zoals je in dit nummer zal merken zijn we voluit aan het investeren in een verregaande kwaliteitsverhoging en aanpassing van onze zorgmogelijkheden op de noden van de streek. Zo breiden we onze medische mogelijkheden en deskundigheid inzake minimaal invasieve chirurgie en rugchirurgie uit en versterken we ook ons team voor intensieve zorgen. En dit is nog maar het prille begin… Recent werd een 5-jaren beleidsplan goedgekeurd. Daarmee zal je de transformatie van ons ziekenhuis de volgende 5 jaar zien vorm krijgen. Zo zullen we in 2016 ons verloskwartier moderniseren en uitrusten met centrale monitoring, zullen we onze materniteit vernieuwen en willen we een nieuwe endoscopie-eenheid met internistisch dagziekenhuis koppelen aan de verdere uitbouw van onze pijnkliniek. Dit zijn dringende werken aangezien de nood van onze bevolking aan endoscopie (onder meer nuttig voor opsporen van darmkanker) en aan pijntherapie (bijvoorbeeld bij ernstige rugpijn) sterk stijgt. Ook is ons dagziekenhuis van 56 bedden te klein geworden voor de stijgende mogelijkheden en nood aan chirurgische en interventionele dagingrepen. Daarnaast zullen we onze dialyseeenheid uitbreiden met 2 posities om in 2017 ook hier de capaciteit verder uit te breiden en aan te passen aan de toenemende zorgnood van de bevolking. Maar bovenal maken de mensen van ons ziekenhuis het verschil, naast een verjonging en uitbreiding van het verpleegkundig team en een verjongd directieteam zijn we dan ook zeer verheugd met de versterking van onze medische staf zoals je kan lezen in dit nummer. Rest me nog jullie veel leesplezier en een prettig en hartelijk 2016 te wensen!

Voorts hebben we een stroke unit in gebruik genomen op de verpleegafdeling D1, een vernieuwing van de laatste oudere monitors en beademingstoestellen doorgevoerd en geïnvesteerd in veiliger medicatiebeheer. We hebben ook een 2e geriatrische afdeling geopend en meer 2-persoonskamers voorzien.

dr. J. Pauwels Hoofdgeneesheer We hebben de 9e laagste ziekenhuisspecifieke sterfte, gecorrigeerd voor casemix, op 68 ziekenhuizen

(1)

die deelnamen aan 3M benchmark, wat een hele sterke prestatie is.

Nieuwsbrief december 2015

3


Algemene chirurgie

Παντα ρει και ουδεν μενει (“Panta rhei kai ouden menei”). De oude Grieken wisten het al en ook heden ten dage blijkt dat niets bij het oude blijft. Mijn opleiding aan de KU Leuven als abdominaal chirurg werd eind juli 2014 na 6 jaren verhuizen en meanderen van ziekenhuis naar ziekenhuis volgens een strikt vooraf opgesteld schema (2 jaar Dendermonde, 1 jaar Leuven, 1 jaar Venlo (NL), 1 jaar Genk, 6 maanden Leuven en 6 maanden Hasselt) succesvol afgerond. De wijde wereld verkennen, cultuur opsnuiven en ervaring opdoen in het buitenland brachten mij ertoe om de echtgenote mee te mobiliseren en richting Oxford (UK) te verkassen voor een aanvullend jaar in de colorectale heelkunde (kanker en functionele pathologie) alvorens mij te binden aan het AZ Heilige Familie. Opererend vanuit de Churchill campus, ooit opgericht als veldhospitaal tijdens de Tweede Wereldoorlog, werden contacten gelegd tot in de verste uithoeken van de wereld: Bangkok, Cardiff, Genève, Chicago, Amsterdam, Kaapstad, Milaan, Glasgow, Melbourne en… Rumst, allen waren ze vertegenwoordigd. Laatst belandde ik zo opnieuw in het oerconservatieve Engeland om het afscheid van het hoofd van mijn dienst colorectale heelkunde van Oxford te vieren. Op dit “Festschrift” werd door collega’s een filmpje getoond hoe anno 1900 een man verlost werd van zijn linkernier. Sigaar in de mond, een schort voor de lenden die deed denken aan de sprei omheen de schouders van Toon Herman’s Sinterklaas en met blote handen (korte mouwen, dat wel!) werd bij kaarslicht de nier eruit gesleurd. Ongeacht deze martelpraktijken heb ik de grootste bewondering voor de chirurgijnen van die tijd, die met zulke beperkte middelen deden wat ze konden en er met hun pionierswerk voor zorgden dat we vandaag de hoge kwaliteit kunnen bieden aan onze patiënten, ook hier in AZ Heilige Familie. Maar zo stroomt ook vandaag nog steeds de rivier verder en brengt ze ons in het vaarwater van de minimaal invasieve chirurgie. Laparoscopie (kijkgatoperatie) is nu sinds een tweetal decennia in voege

4

Nieuwsbrief december 2015

en wordt ons tijdens onze opleiding met de paplepel ingebracht.

dr. M. De Schepper

Een mooi toepassingsgebied van de laparoscopie die ook in AZ Heilige Familie wordt toegepast, is de gastric bypass-operatie. Deze procedure is op de dag van vandaag volledig geoptimaliseerd met het oog op de totaalpatiënt – hiervoor beschikt ons ziekenhuis ook over een heuse obesitaskliniek, waarbij de patiënt ook na de ingreep intensief begeleid wordt. Bij deze procedure wordt via kleine steekgaatjes een omleiding voorzien, zodat de voeding minder tijd krijgt om opgenomen te worden in het lichaam. Deze ingreep via een kijkgatprocedure is minder belastend voor de obese patiënt, die per definitie reeds een hoog risico kent; verdere postoperatieve opvolging blijft natuurlijk essentieel. Op zoek naar de grenzen komen meer exotische exploten van deze techniek naar het oppervlak, waarbij getracht wordt om zonder zichtbare (!) sneden bijvoorbeeld een galblaas of appendix te verwijderen – de zogenaamde NOTES-procedures. Of deze techniek van onzichtbare sneden een belangrijke plaats zal innemen in de chirurgie valt nog af te wachten, maar waar momenteel wél veel vooruitgang in wordt geboekt, is de endoscopie. Betere camera’s en instrumentarium zetten de chirurg én gastro-enteroloog ertoe aan mensen te behandelen


in een vroeg stadium van hun kanker om zo zware, gecompliceerde ingrepen zoveel mogelijk te vermijden en de overlevingskans te verbeteren. In dit kader vermelden we ook de screeningsonderzoeken van de overheid die proberen bij het brede publiek ingang te vinden via huisartsen. Zij vormen de eerste en belangrijkste frontlijn in onze strijd tegen kanker en andere kwalen. Eén voorbeeld hiervan is dat bloed in de stoelgang (soms zelfs niet eens met het blote oog zichtbaar) altijd ernstig genomen moet worden en het verder onderzoek vereist! Je kan dit met een eenvoudige test bij jouw huisarts laten controleren! Ook op dit vlak staat de wereld niet stil en zo werkte ik in Oxford mee aan de ontwikkeling van meer specifiek gerichte stoelgangstesten voor kanker, maar ook voor de diagnose van inflammatoire darmziekten, zoals de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa. Na een positieve screening – negatief dus voor de patiënt - start een belangrijk samenspel tussen gastro-enteroloog en chirurg waarbij per patiënt dient geëvalueerd te worden wat de beste behandeling zou moeten zijn. Dankzij vooruitgang in materiaal kan zo een groot deel van de bevolking vandaag de dag minimaal invasief behandeld worden.

Eén van de opties die ik tijdens mijn opleiding in Oxford verder kon verfijnen, betreft het verwijderen van poliepen en kleine tumoren in de endeldarm (rectum) langsheen de aars. TEM (Transanal Endoscopic Microsurgery), Tamis (TransAnal Minimal Invasive Surgery) of TEO (Transanal Endoscopic Operation) zijn gangbare termen voor hetzelfde principe: het letsel wordt verwijderd langsheen een natuurlijke opening, zonder sneden in de huid of buik. In onze steeds ouder wordende maatschappij brengt dit natuurlijk talrijke voordelen met zich mee: zo kan de ingreep eventueel plaatsvinden zonder algemene verdoving en is de aanslag op het menselijk lichaam tot een minimum herleid. Helaas kan deze techniek niet voor alle tumoren worden toegepast en dient – zoals reeds eerder vermeld - elk geval individueel bekeken te worden. Deze techniek is een van de laatste nieuwe ontwikkelingen in het steeds verder streven naar optimale kwaliteit gepaard met minimale belasting voor de patiënt en is ook nu beschikbaar in ons ziekenhuis! Het blijft echter een vraagteken voor ons allen, hoe onze huidige en masse gedigitaliseerde ingrepen over 100 jaar door de collega’s bekeken zullen worden…

Nieuwsbrief december 2015

5


EWS en SBAR: technologie en communicatie banen de weg naar veiligere zorg AZ Heilige Familie introduceert twee nieuwe concepten om de continuïteit van veilige zorg op de verpleegafdelingen verder te optimaliseren: EWS en SBAR.

SBAR: Situation, Background, Assessment, Recommendation Om deze informatie op een efficiënte manier tot bij de arts te laten komen, introduceerden we de SBAR-methode (Situation, Background, Assessment, Recommendation).

EWS: Early Warning Score EWS – of Early Warning Score - is een score die opgebouwd is uit een set van 7 vitale parameters: 1. zuurstofsaturatie 2. zuurstoftoediening 3. ademfrequentie 4. hartritme 5. systolische bloeddruk 6. lichaamstemperatuur 7. bewustzijn

De SBAR-methode is een gemakkelijke te onthouden en concrete communicatiemethode (tussen zorgverleners) waarbij op een structurele en eenduidige manier essentiële informatie wordt gecommuniceerd én waarbij tevens de nadruk gelegd wordt op de te ondernemen acties en opvolgafspraken. Onze zorgverleners worden getraind in beide concepten middels workshops met praktijksimulaties. Implementatie van deze twee concepten zal ongetwijfeld bijdragen tot het creëren van een veiligere zorg voor onze patiënten en past volledig in het streven van onze instelling naar het optimaliseren van kwaliteitsvolle zorg!

De mate van afwijking op deze parameters bepaalt de EWS-score en is gekoppeld aan een gestandaardiseerde klinische respons. Een vroege detectie van afwijkende parameters heeft een positieve invloed in de verlaging van onverwachte opnames op intensieve zorgen, interne reanimaties en mortaliteit. Ons ziekenhuis kocht 10 multiparametertoestellen, welke het mogelijk maken deze set van parameters bijzonder snel af te nemen. De identificatie van de patiënt, de berekening van de score, de gewenste klinische respons én het draadloos versturen naar het elektronisch patiëntendossier verloopt volledig volautomatisch.

6

Nieuwsbrief december 2015

EWS

Betere outcome

Quality

SBAR comm

Klinische respons


Nieuwe inzichten in multidisciplinaire aanpak van rugpijn: de rugkliniek De rugkliniek is een nieuw samenwerkingsverband tussen verscheidene specialisten binnen AZ Heilige Familie. Deze specialisten houden zich elk op hun eigen manier bezig met patiënten met rugproblemen. Via een multidisciplinaire aanpak wordt de bestaande kennis en kunde gecentraliseerd en beter op elkaar afgestemd. Zo kunnen we onze patiënten beter, sneller en adequater helpen voor zowel eenvoudige als complexe rugaandoeningen. Binnen onze multidisciplinaire rugkliniek werken we nauw samen met de specialisten van de pijnkliniek, de kinesisten, de fysisch geneesheren, de ergotherapeuten, de psychologen, de diëtisten en daarnaast eveneens met andere betrokkenen, zoals de huisarts. Elke maandag worden alle patiënten met ernstige rugproblemen in dit multidisciplinair team besproken. We behandelen nooit een klacht of een afwijking, we behandelen een patiënt met een probleem Naast de technische kennis en kunde rond pijnbehandeling en de heelkundige technieken tracht ons team voortdurend oog te hebben voor het menselijk contact en voor de psychische impact. Daarom maakt een ervaren psycholoog ook deel uit van ons team. Chirurgie kan immers lang niet altijd dé oplossing bieden.

Dr. David van Schaik is sinds 1 september werkzaam in AZ Heilige Familie te Rumst als orthopedisch chirurg, met subspecialisatie rugchirurgie. Hij neemt hierbij de fakkel over van dr. Christiane Spreuwers, welke vanaf 16 december 2015 nog uitsluitend actief zal zijn in het Universitair Ziekenhuis Brussel. Naast zijn functie in ons ziekenhuis is ook hij verbonden als klinisch staflid aan het Universitair Ziekenhuis Brussel. Hij volgde zijn opleiding tot orthopedisch chirurg aan het UZ Brussel, met bijzondere opleiding rugchirurgie.

Geen enkele patiënt is gelijk, daarom zijn voor dezelfde klachten soms verschillende conservatieve en/of operatietechnieken aangewezen. De patiënt wordt actief betrokken in het ganse behandelingsproces: het is mee aan de patiënt om, in overleg met de huisarts, de keuze te maken op basis van het advies dat de rugkliniek hen verstrekt.

Dr. van Schaik is houder van het Eurospine diploma, dit is een erkenning voor neurochirurgen en orthopedisten die zich specialiseren in de rugchirurgie, en heeft diverse fellowships gedaan inzake rugchirurgie, onder andere in Bordeaux, Barcelona en New York. Hij beschikt bovendien over een specialisatie tropengeneeskunde: hij heeft 2 jaar in Tanzania gewerkt, wat zijn kijk op het leven, de geneeskunst en de natuur sterk veranderde. Als rugchirurg legt hij zich toe op alle rug- en nekgerelateerde problemen, met aandacht voor minimaal invasieve technieken. Dr. David van Schaik heeft bovendien een speciale interesse en vorming voor de vormafwijkingen van de rug (degeneratieve scoliose met al dan niet een verstoring van de sagittale balans) en de daarbij voorkomende pijnklachten bij de oudere patiënten met osteoporose. Bij een verstoring van de sagittale balans kan er - indien nodig - een osteotomie worden gedaan. Hierbij wordt er een deel van de wervel verwijderd om zo een betere positie van de rug te bekomen nadien. Bij deze ingreep worden er altijd schroeven geplaatst in de wervels (posterieure fixatie met pedikelschroeven).

dr. David van Schaik

Nieuwsbrief december 2015

7


Waarvoor kan je bij ons terecht? Ons team behandelt patiënten met cervicale, thoracale en lumbale problemen. Dit kan het verwijderen van een discushernia zijn (minimaal invasief), een fixatie van een wervelfractuur (percutaan) of een uitgebreide scoliosecorrectie (open chirurgie). • Operatieve technieken - minimaal invasief - direct lateral interbody fusion (DLIF, OLIF, XLIF) - laminotomie - microdiscectomie - mini ALIF - mis TLIF - percutane pedikel schroefplaatsing - vertebroplastie (kyfoplastie) • Klassieke open technieken - anterieure cervicale discectomie en fusie (ACDF) - anterieure lumbale interbody fusie (ALIF) - corporectomie - laminectomie - osteotomie - posterieure cervicale fusie (met of zonder laminectomie) - postero-laterale fusie - sacro-iliacale fusie - transforaminale lumbale fusie (TLIF)

8

Nieuwsbrief december 2015

Op consultatie Net zoals bij de meeste medische problemen raden wij aan eerst de eigen huisarts te contacteren. De huisarts kan jou als patiënt naar onze rugkliniek doorverwijzen met de nodige achtergrondinformatie over jouw algemene gezondheid. Indien je niet via de huisarts wenst te passeren kan je via het secretariaat een afspraak maken. Eenmaal verwezen word je tijdens de raadpleging op maandag eerst gezien door dr. David van Schaik, coördinator van de rugkliniek. Dr. van Schaik zal met jou bespreken welke andere specialisten je diezelfde dag kan raadplegen of hij zal voor jou een aantal vervolgafspraken maken. Na deze afspraken binnen de rugkliniek wordt het probleem besproken op onze wekelijkse multidisciplinaire vergadering. Je ontvangt nadien een uitnodiging voor de bespreking van de door ons voorgestelde behandeling en we sturen tegelijkertijd een brief naar jouw huisarts. Zo trachten we voor elke patiënt tot een patiëntspecifieke behandeling op maat te komen, met de bedoeling jouw levenskwaliteit als rugpatiënt te verhogen, de pijn te verminderen en, zo mogelijk, zelfs weg te nemen.


Welkom op intensieve zorgen!

steeds de nodige aandacht hebben voor de privacy, de waardigheid, het comfort en de specifieke wensen van iedere patiënt.

De afdeling intensieve zorgen van AZ Heilige Familie bestaat uit 8 volwaardige en erkende bedden, bedoeld voor de opvang van ernstig zieke patiënten. De afdeling maakt deel uit van de dienst anesthesie, samen met de activiteit in het operatiekwartier, de pijnkliniek en de activiteit op de materniteit. Jaarlijks verzorgt ons team ongeveer 700 patiënten 60% van deze patiënten zijn kortstondige geplande opnames na uitgebreide heelkunde. De overige 40% omvat urgente opnames van reeds gehospitaliseerde patiënten of patiënten die zich met een ernstige aandoening aanmelden via onze dienst spoedgevallen. Op onze afdeling worden patiënten opgevangen die een meer intensieve opvolging en verzorging nodig hebben dan de gemiddelde patiënt. Dit kan zijn omwille van een ernstige ziekte of uit nood aan meer uitgebreide en invasieve monitoring en therapie. Onze patiëntenpopulatie omvat personen die omwille van een kritieke levensbedreigende ziekte (zoals bijvoorbeeld acuut hartfalen of een ernstige infectie), na een polytrauma of na zware operaties van zeer nabij dienen opgevolgd en behandeld te worden. Het zijn vaak zeer ernstig zieke patiënten waarbij de functie van één of meerdere organen faalt en dient ondersteund te worden. Hiervoor worden zij continu en met behulp van hoogtechnologische apparatuur opgevolgd om eventuele medische problemen snel te kunnen detecteren en adequaat te behandelen. Een breed gamma van therapeutische mogelijkheden en een hoogtechnologische omgeving zijn ter beschikking om onze patiënten intensief en zo optimaal mogelijk te kunnen behandelen. Voorbeelden van mogelijkheden om orgaanfuncties te ondersteunen of zelfs te vervangen zijn bijvoorbeeld mechanische beademing, dialyse, medicatie ter ondersteuning van de hartfunctie en breedspectrum antibiotica. Gezien hun kritieke ziekte dienen patiënten op onze afdeling in een hoogtechnologische omgeving te worden verzorgd. We blijven echter daarnaast ook

Multidisciplinair teamwork Op de dienst intensieve zorgen staat de klok rond een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen en paramedici ter beschikking om een veilige en kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg te kunnen garanderen. dr. Domien Coart

Het medisch team bestaat uit 5 erkende en hoogopgeleide anesthesist-intensivisten: diensthoofd dr. Hans Van der Leede, dr. Hervé Vanden Eede, dr. Hendrik De Boeck, dr. Dries Bongaerts en dr. Domien Coart. Er is dag en nacht een arts beschikbaar voor de opvolging en behandeling van onze patiënten. Iedere patiënt op onze afdeling wordt dagelijks door één van onze artsen uitgebreid onderzocht en het medische beleid wordt continu aangepast en bijgestuurd naargelang de klinische evolutie. Daarnaast is er een intense en goede samenwerking tussen de groep intensivisten en de verscheidene overige medische disciplines binnen ons ziekenhuis. Zo is er zeer frequent overleg met de chirurgen, de internisten, de infectiedeskundigen en de ziekenhuishygiënisten. Elke woensdag wordt er in dit kader een officieel multidisciplinair overleg georganiseerd. Het verpleegkundig team bestaat uit hoofdverpleegkundige Patrick Coopman en een groep van 17 verpleegkundigen. Een groot aantal van hen heeft een extra opleiding genoten om de bijzondere beroepstitel tot gespecialiseerd verpleegkundige in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te verkrijgen. De verpleegkundigen worden dagelijks en per shift verdeeld over de aanwezige patiënten. Zij staan in voor alle aspecten van de zorg, zowel op fysisch als op psychosociaal gebied. Op die manier is één verpleegkundige steeds verantwoordelijk voor de zorg van een beperkt aantal patiënten. Het verpleegkundig team is dan ook steeds perfect op de hoogte over de algemene en medische toestand van de aan hen toegewezen patiënten. Naast het medisch en verpleegkundig team zijn nog een heleboel paramedische disciplines betrokken

Nieuwsbrief december 2015

9


in het functioneren van de dienst intensieve zorgen. Zo komt er dagelijks een kinesitherapeut langs om onze patiënten te helpen met mobiliseren en revalideren. Verder is er een psycholoog, een sociaal assistent, een pastor en een cultureel bemiddelaar beschikbaar voor psychosociale, financiële en levensbeschouwelijke ondersteuning. Streven naar patiëntveiligheid en kwalitatieve zorg leiden tot lage sterftecijfers in AZ Heilige Familie Om de veiligheid en kwaliteit van onze zorgen verder te optimaliseren worden binnen de dienst continu nieuwe initiatieven uitgewerkt, vanuit zowel het medisch, het verpleegkundig als het paramedisch team. Voorbeelden hiervan zijn onder meer het regelmatig organiseren en bijwonen van specifieke opleidingen en bijscholingen voor artsen en verpleegkundigen. Zo worden er jaarlijks bijscholingen georganiseerd omtrent reanimatie, moeilijke intubatie en mechanische beademing, monitoring, ernstige infecties,… Onze kinesitherapeuten werken dagelijks aan vroegtijdige mobilisatie en ademhalingskinesitherapie ter preventie van algemene deconditionering, thromboembolische complicaties en luchtweginfecties. Daarnaast wordt er continu gewerkt aan het implementeren en actualiseren van zorgprotocols gebaseerd op de huidige stand van de medische wetenschap. Zo wordt er op dit moment gewerkt aan een behandelingsprotocol omtrent verwardheid en voeding. Ook werd recent geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe, hoogtechnologische monitoringapparatuur. De diverse initiatieven die in het verleden reeds genomen werden blijken hun vruchten af te werpen. In de recente 3M-benchmark 2014 studie, waarin de

10

Nieuwsbrief december 2015

zorgkwaliteit van 68 Belgische ziekenhuizen met elkaar wordt vergeleken, lag het ziekenhuisspecifieke sterftecijfer in ons ziekenhuis maar liefst 27,3% lager dan het gemiddelde! Dit ziekenhuisspecifieke sterftecijfer geeft de kans op overlijden weer tijdens een ziekenhuisopname en wordt in de medische literatuur vaak gebruikt om de kwaliteit van een afdeling intensieve zorgen van een welbepaald ziekenhuis te scoren. Dit cijfer houdt daarenboven rekening met de verschillen in ernst van ziekte, zodat de gegevens tussen verscheidene grotere en kleinere ziekenhuizen vergelijkbaar worden gemaakt. Bezoek op de afdeling intensieve zorgen Omdat rust van groot belang is voor de patiënten die op intensieve zorgen verblijven en omdat het uitvoeren van verzorging, onderzoeken en behandelingen vaak veel tijd in beslag neemt worden de bezoekuren strikt beperkt gehouden. We vragen bovendien om het bezoek te beperken tot maximaal 3 personen tegelijkertijd. Bloemen, planten en voedingsmiddelen zijn niet toegelaten wegens infectiegevaar. Isolatiemaatregelen zoals dragen van een schort en handschoenen kunnen bij sommige patiënten noodzakelijk zijn om de verspreiding van multiresistente kiemen te voorkomen. Indien je als familie informatie wenst over de gezondheidstoestand van jouw naaste, dan kan je steeds terecht bij de verpleegkundige die verantwoordelijk is voor jouw familielid. In geval van bijkomende vragen of bij ernstige ziektetoestanden kan je uiteraard ook steeds vragen om een familiegesprek te plannen met de verantwoordelijke intensivist. Verder kan je voor telefonische inlichtingen natuurlijk dag en nacht contact met ons opnemen.


Sinds september 2015 vervoegt dr. Domien Coart als anesthesist-intensivist de reeds bestaande groep van 9 anesthesisten in ons ziekenhuis. Hij volgde zijn basisopleiding geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven waar hij cum laude afstudeerde in 2009. Vervolgens besloot hij zich gedurende 5 jaar te specialiseren in de anesthesie-reanimatie (2009 - 2014). Tijdens zijn opleiding was hij gedurende 4 jaar werkzaam in de universitaire ziekenhuizen van UZ Gasthuisberg en UZ Pellenberg. Hier kreeg hij de kans om zich te bekwamen in alle mogelijke deelaspecten van de anesthesie en deed hij ook 9 maanden stage op de dienst intensieve zorgen. Daarnaast werkte hij een jaar in het OLV Aalst waar hij onder meer 3 maanden stage deed op de dienst spoedgevallen en 3 maanden op de dienst cardio-anesthesie. Na zijn specialisatie in de anesthesie volgde dr. Domien Coart nog een bijkomende opleiding van 1 jaar (2014 - 2015) te UZ Gasthuisberg voor het postgraduaat intensieve zorgen. Tijdens dit jaar kon hij zich verder bekwamen in alle aspecten van de intensieve zorgen, inclusief cardiochirurgie, transplantatie-chirurgie, brandwondencentrum en pediatrische intensieve zorgen. Zijn professionele interesses gaan in de eerste plaats uit naar locoregionale anesthesie (het verdoven van een lidmaat met behulp van zenuwblokkades), pediatrische anesthesie, hemodynamische monitoring en intensieve zorgen bij ernstige infecties. Samen met zijn collega’s wil dr. Coart de komende jaren de diensten anesthesie en intensieve zorgen binnen de AZ Heilige Familie verder versterken en uitbouwen.

Een weekje in AZ Heilige Familie voor een volledige heupprothese Als reumatoloog verwijs ik reeds meerdere jaren al mijn patiënten voor heup- of knieprotheses naar dr. Roger Jaeken. Dit jaar was ik zelf aan de beurt…

het ontslag uit het ziekenhuis had ik nog slechts één kruk nodig. Een kleine week later gebeurde het stappen zelfs zonder kruk. Het verblijf in het ziekenhuis is mij zeer goed meegevallen. De zeer goede infrastructuur en vooral ook de sfeer binnen het ziekenhuis heeft mij aangenaam verrast. De verpleegkundige zorg, zowel door de mensen van de dag- als van de nachtploeg, was uitstekend. Zeer vriendelijk en vakkundig personeel, hetgeen meteen ook van de mensen van de onderhoudsdienst kan gezegd worden. Wat de catering betreft: de maaltijden waren zeer gevarieerd en lekker. Alvast een proficiat aan de kok en het personeel van de keuken! 3 weken na de operatie kan ik mijn fulltime drukke raadplegingen als reumatoloog opnieuw aanvangen. Ondertussen volgde ik het revalidatieprogramma in AZ Heilige Familie. Hiervoor reed ik dagelijks vanuit Mechelen naar Reet: een kwestie van vertrouwen, maar ook van sympathie! De grote competentie van de kinesisten en ergotherapeuten, maar ook de bijzonder hartelijke en ontspannen sfeer op de afdeling revalidatie - met dank aan Katrien en Frank - hebben zeker bijgedragen tot een zeer vlug herstel. Mijn persoonlijke ervaring bij het verblijf in AZ Heilige Familie sluit aan bij de bijzonder positieve commentaren die ik reeds kreeg van mijn vele patiënten die voor het plaatsen van een prothese in dit ziekenhuis verbleven. Ik wil dan ook elke medewerker van AZ Heilige Familie van harte danken voor de inzet voor onze patiënten!

Ik verbleef voor een volledige heupprothese een weekje in AZ Heilige Familie. De ingreep werd perfect uitgevoerd door dr. Jaeken, die in mijn ogen 1 van de beste prothesechirurgen van het land is. Bij

dr. Johan Waes Reumatoloog Voorzitter van de Vlaamse Reumaliga vzw

Nieuwsbrief december 2015

11


Volg ons op facebook, twitter en linkedin

Agenda ’s Herenbaan 172 • 2840 Rumst Verantwoordelijke uitgever Ludwig Marchal Redactiecomité Michel Craninx Stefan De Groof Philippe Lebrun Ludwig Marchal Erika Saenen Jan Van Beirendonck Sofie Vermeulen Johan Pauwels T 03 880 90 11 F 03 880 95 95

KIND OP KOMST Informatieavonden in 2016 m.m.v. Kind & Gezin voor aanstaande ouders. 3 en 10 februari • 6 en 13 april • 1 en 8 juni • 3 en 10 augustus • 5 en 12 oktober • 7 en 14 december Telkens op woensdagavond om 19.30u. in de vergaderzaal van het ziekenhuis. Voorinschrijving is niet nodig. PRENATALE INFO OVER BORSTVOEDING DOOR ONZE LACTATIEDESKUNDIGE Elke eerste vrijdag van de maand van 13.30u. tot 15.30u. Elke derde maandag van de maand van 19.00u. tot 21.00u. Voor elke toekomstige mama vanaf de 5de zwangerschapsmaand. Ook de partner is van harte welkom! Info en inschrijvingen op Materniteit (tel. 03/880.93.99). GRATIS WORKSHOP STICHTING TEGEN KANKER “LOOK GOOD, FEEL BETTER” 28 april 2016. Info en inschrijving via onze website. MOC (MULTIDISCIPLINAIR ONCOLOGISCH CONSULT) Elke donderdag van 11.30u. tot 12.30u.


11439 azhf externe newsletter 160104