Page 1

Slezská univerzita v Opav Filozoficko-pírodovdecká fakulta v Opav Ústav fyziky

pednáka

ZÁKLADY HUDEBNÍ AKUSTIKY

doc. Jan Obdrálek www.mmtech.cz

TVRTEK 8. listopadu ve 14:00 | SMUF, Bezruovo nám. 13

Anotace: Pednáka zavádí a demonstruje základní pojmy z hudební akustiky Hudební akustika (Co m e fyzika íci k hudb ?) tón x hluk | pojem tónu, jeho charakteristiky dle hudby | výka: objektivn (Hz), subjektivn (mel) | doba trvání: (s) | prbh tónu nástup, drení, doznívání | Reverzní prbh zcela mní dojem z tónu, viz i pozdji barva | doba nutná k charakterizaci výky tónu: cca 5 period | Kontextová závislost | hlasitost: objektivn (W/m2, hladina dB) a subjektivn (Ph) | Audiogram, citlivost ucha | barva tónu: spektrální rozklad, ale i nástup tónu | Nezávislost na fázi, i pi zcela jiném prbhu kivky | Reverzní prbh | hluk, um jako (vícemén) náhodný prbh | Ekologie, stavební (prostorová) akustika | I pro hluk je hudební vyuití: kontext pomáhající piadit výku; tympány x bubny; urení rytmu, kastanty; onomatopoické zvuky (bi, výstel) | Alikvótní (ástkové, harmonické, parciální) tóny | Ladní pythagorejské | ladní temperovaná (úplné, ástené) | ladní pirozená (Delezenne, Aristoxenes, Ptolemaios) | Durový kvintakord, mollový kvintakord.

Uvedené pednáky jsou souástí projektu Intenzikace internacionálních, mezioborových a intersektorálních pístup pi studiu(CZ.1.07/2.2.00/28.0271), který je spolunancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpotem R.

Slezská univerzita v Opav

Základy hudební akustiky  
Základy hudební akustiky  

Přednáška Doc. Jana Obdržálka, Základy hudební akustiky

Advertisement