Page 1

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU Slezské univerzity v Opavě


Úvod

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Manuál vizuálního stylu slouží ke sjednocení komunikace Slezské univerzity. Nastoluje základní pravidla používání symboliky Slezské univerzity a jejích součástí. Usnadňuje produkci prezentačních a informačních materiálů. Manuál vizuálního stylu vlastně říká, jak takovou univerzitu obléci -- představuje její vzorový šatník. Grafickým ztvárněním základních pravidel a jasné stanovení mezí by mělo usnadnit cestu při přípravě většiny dokumentů. Ať už merkantilních tiskovin nebo jiných nástrojů vnější komunikace. Pokud jsme přirovnali grafický manuál k šatníku, měli bychom také říci, že v tomto šatníku najdete oblečení slavnostní a všední. Ke slavnostním a oficiálním příležitostem má univerzita k dispozici znak, stejně jako jej dostávají k užívání i její součásti. Její „všední” styl oblékání ale od této chvíle bude ve vztahu k veřejnosti, běžným reklamním, prezentačním a informačním akcím vykonávat série logotypů. Nedílnou součástí tohoto manuálu je také datová příloha, obsahující přímo užitelné soubory log, jejich variant, písma a jejich vzorové aplikace. Tato příloha je veřejně přístupná z webu Slezské univerzity. Manuál vizuálního stylu je přílohou směrnice rektora a jeho dodržování je závazné. Manuál vizuálního stylu vytvořili: OVX.cz 2003 s.r.o. | web a marketing | IČ: 27806138; DIČ: CZ27806138 Michal Čížek: www.ovx.cz Bára Šafránková; Martin Petrásek: www.petrásek.info

| 1.2 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Obsah

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU Slezské univerzity v Opavě Hlavní část 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.16 1.17 1.18 1.19

Úvod Obsah Logotypy Hesla Rastry Přehled znaků Logotypy s uvedením pracoviště Logotypy (zarovnání na střed) Logotypy s uvedením pracoviště (zarovnání na střed) Barevná paleta jednotného vizuálního stylu Loga ve stupních šedé Černobílá inverzní varianta Barevná inverzní varianta Zakázané varianty logotypů Logotypy - anglická verze Zakázané varianty logotypů - anglická verze Fonty

Konstrukce log a znaků 2.2 Informace 2.3 Konstrukce logotypů 2.18 Znaky Merkantilní tiskoviny 3.2 3.4 3.6 3.8 3.9 3.25 3.43 3.47 3.49

Vizitky Vizitky - anglická verze Vlajky Obálky Dopisní papíry - běžné Dopisní papíry - slavnostní a osobní Faxové papíry Grémium Prezentace

Prezentační předměty 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.8

Hrnek, tužka, propiska Triko, čepice Mikina Igelitová taška Papírová taška Potisk CD/DVD

| 1.3 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Logotypy

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě

prvek ze znaku součásti. Pro Slezskou univerzitu to je kniha z jejího znaku, pro Filozoficko-přírodovědeckou fakultu je to dórský sloup z hexastylu, pro Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné to je symbol hadů z hole boha Merkura, u Matematického ústavu je to labyrint jako symbol cesty k podstatě věci, oko jako symbol bystrosti pro Vzdělávací centrum v Krnově a oheň z krbu, který chránila bohyně Vesta, u Fakulty veřejných politik.

Základním symbolem Slezské univerzity v Opavě je slezská orlice. Její projekce ve znaku je přenesena do série logotypů jak univerzity, tak i všech jejích součástí. Druhým jednotícím prvkem je kruh, který je patrný jak ze znaku univerzity, všech jejích součástí, tak i z logotypů. Tohoto jednotícího prvku je později použito také v rastrech. Svou vlastní identitu si pak ponechávají jednotlivé součásti prostřednictvím prvků, které buď charakterizují danou součást anebo vystihují nějaký

| 1.4 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Hesla

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Jedním ze symbolů, které ke Slezské univerzitě patří, jsou hesla. Jsou samostatným doplňujícím prvkem a nejsou zahrnuta do grafiky logotypů ani znaků. Jejich použití by mělo mít charakter textového doplňku vizuálního stylu. Z pohledu grafického manuálu musí respektovat pouze sazbu v písmu CMU Bright v povolených řezech bold nebo roman, a nesmí narušit ochrannou zónu logotypu, pokud se použije v jeho blízkosti. Heslo Slezské univerzity v Opavě:

quidquid discis, tibi discis (Petronius, Satirikon 46,8; autor návrhu Doc. PhDr. Jaroslav Bakala, CSc.) český překlad: cokoliv se učíš, sobě se učíš

Heslo Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě:

scientiae sceptra permanent (část epitafu z náhrobku Tycho Brahe v Týnském chrámu v Praze; autor návrhu Doc. PhDr. Jaroslav Bakala, CSc.) český překlad: žezla vědy jsou trvalá

Heslo Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné:

non progredi est regredi (Walther 18 294; autor návrhu nedohledán) český překlad: nejít vpřed znamená jít zpět

Heslo Matematického ústavu v Opavě:

ad essentiam rei (autor návrhu doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D.) český překlad: k podstatě věci

Heslo Vzdělávacího centra v Krnově:

doctrina est fructus dulcis radicis amarae (pochází z Catonových jednoverší 40, autor návrhu Ivan Augustin) český překlad: vzdělání je sladký plod hořkého kořene

Heslo Fakulty veřejných politik v Opavě:

accedamus ad rem publicam (autor návrhu Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.) český překlad: věnujeme se věcem veřejným

| 1.5 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Rastry

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita je množstvím svých symbolů zcela jedinečnou institucí v této zemi. I přesto, že grafický manuál sjednocuje jejich obsah do jednotné formy, identifikace by pro veřejnost probíhala skrze jediný a pouze vnitřní prvek symboliky – slezskou (půl)orlici. Grafický manuál je tak doplněn o jednotné rastrování dokumentů, které všechny prezentační materiály sjednocují „na pozadí” a dodávají všem prezentačním materiálům jednotný vzhled tak zvaně „na první pohled.” Toto rastrování je jediný nerestriktivní prvek! Jeho používání se řídí pouze vaším estetickým cítěním. Jediné pravidlo se týká konstrukce rastru a palety barev. Pořadí koleček, počet, řazení, barevnost tvarů a rozmístění se řídí pouze vaší představivostí. Rastrování usnadňuje tvorbu prezentačních materiálů, řeší problém s volnou plochou i nedostatkem obrazového materiálu. Přesto používání rastrů nepřehánějte a používejte ho spíše jako doplňující prvek.

Pantone 647

Pantone 118

Pantone 201

Pantone 520

Pantone 329

Pantone 4705

5 mm 5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

| 1.6 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Přehled znaků

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

| 1.7 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Logotypy s uvedením pracoviště

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Centrum informačních technologií

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav pedagogických a psychologických věd

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ústav malého a středního podnikání

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Oddělení geometrie a matematické fyziky

Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově Univerzita III. věku

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav ošetřovatelství

| 1.8 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Logotypy (zarovnání na střed)

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě

| 1.9 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Logotypy s uvedením pracoviště (zarovnání na střed)

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Centrum informačních technologií

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav cimrmanologických věd

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ústav malého a středního podnikání

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Oddělení geometrie a matematické fyziky

Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově Univerzita III. věku

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav ošetřovatelství

| 1.10 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Barevná paleta jednotného vizuálního stylu

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Obrysová barva v logotypu: CMYK: 14, 94, 36, 60

RGB: 117, 38, 59

Pantone: 209 C/U web: #75263B

Barva výplně: CMYK: 7, 100, 65, 32

RGB: 156, 31, 46

Pantone: 201 C/U web: #9C1F2E

Obrysová barva a barva písma v logotypu: CMYK: 100, 76, 10, 65 RGB: 0, 36, 77

Pantone: 289 C/U web: #00244D

Barva výplně: CMYK: 96, 53, 5, 24

Pantone: 647C/U web: #265787

RGB: 38, 87, 135

Obrysová barva a barva písma v logotypu: CMYK: 80, 24, 69, 70 RGB: 26, 71, 43

Pantone: 350 C/U web: #1A472B

Barva výplně: CMYK: 100, 8, 50, 40

Pantone: 329 C/U web: #00665C

RGB: 0, 102, 92

Obrysová barva a barva písma v logotypu: CMYK: 15, 21, 100, 46 RGB: 135, 117, 20

Pantone: 119 C/U web: #877514

Barva výplně: CMYK: 5, 26, 100, 27

Pantone: 118 C/U web: #AB8C0A

RGB: 171, 140, 10

Obrysová barva a barva písma v logotypu: CMYK: 21, 70, 92, 70 RGB: 97, 51, 20

Pantone: 469 C/U web: #613314

Barva výplně: CMYK: 17, 64, 60, 51

Pantone: 4705 C/U web: #7D4D38

RGB: 125, 77, 56

Obrysová barva a barva písma v logotypu: CMYK: 80, 95, 0, 35 RGB: 74, 36, 94

Pantone: 269 C/U web: #4A245E

Barva výplně: CMYK: 66, 86, 5, 17

Pantone: 520 C/U web: #6B2E6E

RGB: 107, 46, 110

| 1.11 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Loga ve stupních šedé

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě obrys a písmo: 100% černá; výplň: 40% černá

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě

Použití černobílé varianty by mělo být minoritní a ve vztahu k prezentacím na veřejnosti spíše okrajovou záležitostí. Je-li to možné, upřednostňujte barevné varianty logotypů. POZOR: přímý převod barevného loga do stupňů šedi není povolen, zachovejte vždy písmo a linky černé a výplň loga 40% černou.

| 1.12 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Černobílá inverzní varianta

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě

Použití inverzního loga na černém podkladu odpovídá konstrukčně použití loga na tmavých jednobarevných podkladech. Vždy je užito pouze obrysové čáry v bílé barvě bez výplně. Text je uveden bíle. Logo s uvedením pracoviště se řídí stejnými zásadami. Název pracoviště je pak uveden také bílou. | 1.13 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Barevná inverzní varianta

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

| 1.14 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Barevná inverzní varianta

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě

| 1.15 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Zakázané varianty logotypů

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

1)

Slezská univerzita v Opavě

2)

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné

3)

4)

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

5)

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Vzdělávací centrum v Krnově

6)

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě

Způsoby aplikace barev, názvů, fontů i zarovnání jsou pevně dány. V rámci udržení jednotného vizuálního stylu je nutné tyto zásady dodržovat. Proto jiné užití barevnosti (1, 4), řezu písma (2, 3), změna toku písma (5), zarovnání loga k textu (6) či jakékoliv jiné pozměňování logotypu není povoleno.

| 1.16 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Logotypy - anglická verze

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Silesian University in Opava

Silesian University in Opava Faculty of Philosophy and Science in Opava

Silesian University in Opava School of Business Administration in Karvina

Silesian University in Opava Mathematical Institute in Opava

Silesian University in Opava Extramural Instruction Centre in Krnov

Silesian University in Opava Faculty of Public Policy in Opava Použití logotypů v anglickém jazyce se řídí stejnými zásadami jako v jazyce českém, a to jak ve variantách barevných, inverzních, tak i v případech s uvedením pracoviště nebo umístěním na merkantilní tiskoviny. | 1.17 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Zakázané varianty logotypů - anglická verze

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

1)

Silesian University at Opava

2)

Silesian University in Opava Philosophical-Scientific Faculty in Opava

3)

Silesian University in Opava Faculty of Business Administration in Karvina

4)

Silesian University in Opava Institute of Mathematics in Opava

5)

Silesian university in Opava Extramural instruction centre in Krnov

6)

Silesian University in Opava Faculty of Public Politics in Opava

1) Častá chyba spojená s nesprávným překladem. Proto „Silesian University in Opava!” 2, 4, 5, 6) Anglický překlad je jasně stanoven, není povoleno používat jiné způsoby překladu. 3) Používejte velká písmena na začátku každého podstatného jména (přesněji u tzv. proper nouns).

| 1.18 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Fonty

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Rodinu fontů CMU vytvořil ruský vědec Andrey Valentinovich Panov. Podle jeho slov připravoval takovou rodinu fontů, která by byla dobré kvality a hlavně zdarma. V našem případě používáme z této rodiny jen font Bright a pouze v řezu Roman a Bold, v opodstatněných případech je možno využít i řezu Oblique. Pozor, font má i verzi Semi-Bold, ale tato je zakázanou variantou fontu. Tučná (bold) je určena pro nadřazenou instituci, střední (roman) pro součást univerzity a kurzíva (oblique) pro pracoviště.

Lido STF CE je font, který vyrobila Střešovická písmolijna původně pro Lidové noviny. Když ze zakázky sešlo, byl font uvolněn jako freeware. Svou kvalitou se hodí pro všechny tisky, které chtějí produkovat lépe než pomocí ohyzdných systémových písem typu Times, která jsou nahony vzdálená původní verzi Timesu New Roman Stanleye Morisona. V našem případě je písmo užito jako tučné kapitálky ve znaku. Při tisku prezentačních materiálů je ale doporučujeme upřednostnit.

| 1.19 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Konstrukce log a znaků


Informace

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Ochranná zóna slouží k tomu, aby se zachovala jedinečnost a dobrá čitelnost loga. Do ochranného prostoru nesmí zasahovat žádný grafický prvek, písmo nebo fotografie. Ochranná zóna je dána nenarušitelným okolím ɛ, které odpovídá 1/3 průměru kulatého logotypu. Následující stránky vymezují nejen toto ochranné pásmo, ale také popisují proces konstrukce loga. Samotné kruhové logo je potom uvedeno ve 400% zvětšení, které plně nahrazuje síťový rozkres. Konstrukce logotypu: Při užívání logotypu doporučujeme využít existujících datových podkladů, které jsou součástí tohoto grafického manuálu a obsahují loga i znaky ve křivkách. V některých situacích je však nutno logo vytvořit. Zde při konstrukci doporučujeme postupovat skrze základní velikost loga. Ta je stanovena na 21 mm a k ní náleží velikosti fontů po řadě a hierarchii 16 pt. (univerzita), 16 pt. (fakulta) a v případě užití pracoviště 12 pt. pro toto pracoviště. Konstrukce znaků: Při konstrukci znaků doporučujeme používat výhradně datové podklady.

| 2.2 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Konstrukce logotypů a minimální velikost

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Varianta bez pracoviště ε

3·ε

2·ε

ε

ε 2½·ε

Slezská univerzita v Opavě

3·ε

2½·ε ε

Linka: 0,3 mm při velikosti loga 21 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu).

font: CMU Bright Bold, 16 pt Účaří textu je zarovnáno na střed výšky kulatého loga.

Varianta s pracovištěm

ε

3·ε

2·ε

ε

ε 2½·ε

Slezská univerzita v Opavě

3·ε

Centrum informačních technologií 2½·ε

ε CMU Bright Bold, 16 pt, 100% černá CMU Bright Roman, 12 pt, 75% černá Linka: 0,3 mm při velikosti loga 21 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu)

Blok textu je zarovnán na střed výšky kulatého logotypu, vzdálenost mezi řádky odpovídá 100 % výšky znaku na dolním řádku.

Minimální velikost logotypu

Slezská univerzita v Opavě CMU Bright Bold, 8 pt, 100% černá CMU Bright Roman, 6 pt, 75% černá

Minimální velikost kulatého loga je 10,5 mm.

Slezská univerzita v Opavě Centrum informačních technologií

| 2.3 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Konstrukce logotypů a minimální velikost

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Varianta bez pracoviště ε

ε ε

Linka: 0,3 mm při velikosti loga 21 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu).

3·ε

ε

Slezská univerzita v Opavě ε

font: CMU Bright Bold, 16 pt Horní účaří textu je od loga vzdáleno o velikost ochranné zóny ɛ.

Varianta s pracovištěm ε

ε ε

Linka: 0,3 mm při velikosti loga 21 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu).

3·ε

ε

Slezská univerzita v Opavě Centrum informačních technologií ε

Vzdálenost mezi řádky odpovídá 100 % výšky znaku na dolním řádku. CMU Bright Bold, 16 pt, 100% černá CMU Bright Roman, 12 pt, 75% černá

Minimální velikost logotypu

Slezská univerzita v Opavě

CMU Bright Bold, 8 pt, 100% černá CMU Bright Roman, 6 pt, 75% černá

Minimální velikost kulatého loga je 10,5 mm. Slezská univerzita v Opavě Centrum informačních technologií

| 2.4 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Konstrukce logotypů a minimální velikost

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Varianta bez pracoviště ε

3·ε

2·ε

ε

ε 2½·ε

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

3·ε

2½·ε ε

font: CMU Bright Bold, 16 pt, 100% černá font: CMU Bright Roman, 16 pt, barva obrysu loga

Linka: 0,3 mm při velikosti loga 21 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu).

Blok textu je zarovnán na střed výšky kulatého logotypu, vzdálenost mezi řádky odpovídá 100 % výšky znaku.

Varianta s pracovištěm

ε

3·ε

2·ε

ε

ε

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

3·ε

Ústav cimrmanologických věd

2½·ε

2½·ε

ε CMU Bright Bold, 16 pt, 100% černá CMU Bright Roman, 16 pt, barva obrysu loga CMU Bright Roman, 12 pt, 75% černá

Linka: 0,3 mm při velikosti loga 21 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu)

Blok textu je zarovnán na střed výšky kulatého logotypu, vzdálenost mezi 1. a 2. řádkem odpovídá 150 % výšky znaku, vzdálenost mezi 2. a 3. řádkem odpovídá 100 % výšky znaku.

Minimální velikost logotypu

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

CMU Bright Bold, 8 pt, 100% černá CMU Bright Roman, 8 pt, barva obrysu loga CMU Bright Roman, 6 pt, 75% černá

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Minimální velikost kulatého loga je 10,5 mm.

Ústav cimrmanologických věd

| 2.5 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Konstrukce logotypů a minimální velikost

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Varianta bez pracoviště

Linka: 0,3 mm při velikosti loga 21 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu). ε

ε ε

3·ε

ε

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě ε font: CMU Bright Bold, 16 pt, 100% černá font: CMU Bright Roman, 16 pt, barva obrysu loga Horní účaří textu je od loga vzdáleno o velikost ochranné zóny ɛ. Vzdálenost mezi řádky odpovídá 100 % výšky znaku.

Varianta s pracovištěm ε

ε ε

Linka: 0,3 mm při velikosti loga 21 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu).

3·ε

ε

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav cimrmanologických věd ε

CMU Bright Bold, 16 pt, 100% černá CMU Bright Roman, 16 pt, barva obrysu loga CMU Bright Roman, 12 pt, 75% černá

Minimální velikost logotypu

Blok textu je zarovnán na střed výšky kulatého logotypu, vzdálenost mezi 1. a 2. řádkem odpovídá 150 % výšky znaku, vzdálenost mezi 2. a 3. řádkem odpovídá 100 % výšky znaku.

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

CMU Bright Bold, 8 pt, 100% černá CMU Bright Roman, 8 pt, barva obrysu loga CMU Bright Roman, 6 pt, 75% černá

Minimální velikost kulatého loga je 10,5 mm. Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav cimrmanologických věd

| 2.6 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Konstrukce logotypů

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Linka: 1,2 mm při velikosti loga 84 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu)

| 2.7 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Konstrukce logotypů a minimální velikost

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Varianta bez pracoviště ε

3·ε

ε

2·ε

ε 2½·ε

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

3·ε

2½·ε ε

font: CMU Bright Bold, 16 pt, 100% černá font: CMU Bright Roman, 16 pt, barva obrysu loga

Linka: 0,3 mm při velikosti loga 21 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu).

Blok textu je zarovnán na střed výšky kulatého logotypu, vzdálenost mezi řádky odpovídá 100 % výšky znaku.

Varianta s pracovištěm

ε

3·ε

2·ε

ε

ε

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

3·ε

Ústav cimrmanologických věd

2½·ε

2½·ε

ε CMU Bright Bold, 16 pt, 100% černá CMU Bright Roman, 16 pt, barva obrysu loga CMU Bright Roman, 12 pt, 75% černá

Linka: 0,3 mm při velikosti loga 21 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu)

Blok textu je zarovnán na střed výšky kulatého logotypu, vzdálenost mezi 1. a 2. řádkem odpovídá 150 % výšky znaku, vzdálenost mezi 2. a 3. řádkem odpovídá 100 % výšky znaku.

Minimální velikost logotypu

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

CMU Bright Bold, 8 pt, 100% černá CMU Bright Roman, 8 pt, barva obrysu loga CMU Bright Roman, 6 pt, 75% černá

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Minimální velikost kulatého loga je 10,5 mm.

Ústav cimrmanologických věd

| 2.8 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Konstrukce logotypů a minimální velikost

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Varianta bez pracoviště

Linka: 0,3 mm při velikosti loga 21 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu). ε

ε ε

3·ε

ε

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné ε font: CMU Bright Bold, 16 pt, 100% černá font: CMU Bright Roman, 16 pt, barva obrysu loga Horní účaří textu je od loga vzdáleno o velikost ochranné zóny ɛ. Vzdálenost mezi řádky odpovídá 100 % výšky znaku.

Varianta s pracovištěm ε

ε ε

Linka: 0,3 mm při velikosti loga 21 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu).

3·ε

ε

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ústav cimrmanologických věd ε

CMU Bright Bold, 16 pt, 100% černá CMU Bright Roman, 16 pt, barva obrysu loga CMU Bright Roman, 12 pt, 75% černá

Minimální velikost logotypu

Blok textu je zarovnán na střed výšky kulatého logotypu, vzdálenost mezi 1. a 2. řádkem odpovídá 150 % výšky znaku, vzdálenost mezi 2. a 3. řádkem odpovídá 100 % výšky znaku.

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

CMU Bright Bold, 8 pt, 100% černá CMU Bright Roman, 8 pt, barva obrysu loga CMU Bright Roman, 6 pt, 75% černá

Minimální velikost kulatého loga je 10,5 mm. Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ústav cimrmanologických věd

| 2.9 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Konstrukce logotypů a minimální velikost

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Varianta bez pracoviště ε

3·ε

2·ε

ε

ε 2½·ε

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

3·ε

2½·ε ε

font: CMU Bright Bold, 16 pt, 100% černá font: CMU Bright Roman, 16 pt, barva obrysu loga

Linka: 0,3 mm při velikosti loga 21 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu).

Blok textu je zarovnán na střed výšky kulatého logotypu, vzdálenost mezi řádky odpovídá 100 % výšky znaku.

Varianta s pracovištěm

ε

3·ε

2·ε

ε

ε

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

3·ε

Ústav cimrmanologických věd

2½·ε

2½·ε

ε CMU Bright Bold, 16 pt, 100% černá CMU Bright Roman, 16 pt, barva obrysu loga CMU Bright Roman, 12 pt, 75% černá

Linka: 0,3 mm při velikosti loga 21 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu)

Blok textu je zarovnán na střed výšky kulatého logotypu, vzdálenost mezi 1. a 2. řádkem odpovídá 150 % výšky znaku, vzdálenost mezi 2. a 3. řádkem odpovídá 100 % výšky znaku.

Minimální velikost logotypu

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

CMU Bright Bold, 8 pt, 100% černá CMU Bright Roman, 8 pt, barva obrysu loga CMU Bright Roman, 6 pt, 75% černá

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Minimální velikost kulatého loga je 10,5 mm.

Ústav cimrmanologických věd

| 2.10 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Konstrukce logotypů a minimální velikost

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Varianta bez pracoviště

Linka: 0,3 mm při velikosti loga 21 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu). ε

ε ε

3·ε

ε

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě ε font: CMU Bright Bold, 16 pt, 100% černá font: CMU Bright Roman, 16 pt, barva obrysu loga Horní účaří textu je od loga vzdáleno o velikost ochranné zóny ɛ. Vzdálenost mezi řádky odpovídá 100 % výšky znaku.

Varianta s pracovištěm ε

ε ε

Linka: 0,3 mm při velikosti loga 21 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu).

3·ε

ε

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Ústav cimrmanologických věd ε

CMU Bright Bold, 16 pt, 100% černá CMU Bright Roman, 16 pt, barva obrysu loga CMU Bright Roman, 12 pt, 75% černá

Minimální velikost logotypu

Blok textu je zarovnán na střed výšky kulatého logotypu, vzdálenost mezi 1. a 2. řádkem odpovídá 150 % výšky znaku, vzdálenost mezi 2. a 3. řádkem odpovídá 100 % výšky znaku.

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

CMU Bright Bold, 8 pt, 100% černá CMU Bright Roman, 8 pt, barva obrysu loga CMU Bright Roman, 6 pt, 75% černá

Minimální velikost kulatého loga je 10,5 mm. Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Ústav cimrmanologických věd

| 2.11 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Konstrukce logotypů

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Linka: 1,2 mm při velikosti loga 84 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu)

| 2.12 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Konstrukce logotypů a minimální velikost

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Varianta bez pracoviště ε

3·ε

2·ε

ε

ε 2½·ε

Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově

3·ε

2½·ε ε

font: CMU Bright Bold, 16 pt, 100% černá font: CMU Bright Roman, 16 pt, barva obrysu loga

Linka: 0,3 mm při velikosti loga 21 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu).

Blok textu je zarovnán na střed výšky kulatého logotypu, vzdálenost mezi řádky odpovídá 100 % výšky znaku.

Varianta s pracovištěm

ε

3·ε

2·ε

ε

ε

Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově

3·ε

Ústav cimrmanologických věd

2½·ε

2½·ε

ε CMU Bright Bold, 16 pt, 100% černá CMU Bright Roman, 16 pt, barva obrysu loga CMU Bright Roman, 12 pt, 75% černá

Linka: 0,3 mm při velikosti loga 21 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu)

Blok textu je zarovnán na střed výšky kulatého logotypu, vzdálenost mezi 1. a 2. řádkem odpovídá 150 % výšky znaku, vzdálenost mezi 2. a 3. řádkem odpovídá 100 % výšky znaku.

Minimální velikost logotypu

Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově

CMU Bright Bold, 8 pt, 100% černá CMU Bright Roman, 8 pt, barva obrysu loga CMU Bright Roman, 6 pt, 75% černá

Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově

Minimální velikost kulatého loga je 10,5 mm.

Ústav cimrmanologických věd

| 2.13 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Konstrukce logotypů a minimální velikost

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Varianta bez pracoviště

Linka: 0,3 mm při velikosti loga 21 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu). ε

ε ε

3·ε

ε

Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově ε font: CMU Bright Bold, 16 pt, 100% černá font: CMU Bright Roman, 16 pt, barva obrysu loga Horní účaří textu je od loga vzdáleno o velikost ochranné zóny ɛ. Vzdálenost mezi řádky odpovídá 100 % výšky znaku.

Varianta s pracovištěm ε

ε ε

Linka: 0,3 mm při velikosti loga 21 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu).

3·ε

ε

Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově Ústav cimrmanologických věd ε

CMU Bright Bold, 16 pt, 100% černá CMU Bright Roman, 16 pt, barva obrysu loga CMU Bright Roman, 12 pt, 75% černá

Minimální velikost logotypu

Blok textu je zarovnán na střed výšky kulatého logotypu, vzdálenost mezi 1. a 2. řádkem odpovídá 150 % výšky znaku, vzdálenost mezi 2. a 3. řádkem odpovídá 100 % výšky znaku.

Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově

CMU Bright Bold, 8 pt, 100% černá CMU Bright Roman, 8 pt, barva obrysu loga CMU Bright Roman, 6 pt, 75% černá

Minimální velikost kulatého loga je 10,5 mm. Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově Ústav cimrmanologických věd

| 2.14 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Konstrukce logotypů a minimální velikost

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Varianta bez pracoviště ε

3·ε

ε

2·ε

ε 2½·ε

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě

3·ε

2½·ε ε

font: CMU Bright Bold, 16 pt, 100% černá font: CMU Bright Roman, 16 pt, barva obrysu loga

Linka: 0,3 mm při velikosti loga 21 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu).

Blok textu je zarovnán na střed výšky kulatého logotypu, vzdálenost mezi řádky odpovídá 100 % výšky znaku.

Varianta s pracovištěm

ε

3·ε

2·ε

ε

ε

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě

3·ε

Ústav cimrmanologických věd

2½·ε

2½·ε

ε CMU Bright Bold, 16 pt, 100% černá CMU Bright Roman, 16 pt, barva obrysu loga CMU Bright Roman, 12 pt, 75% černá

Linka: 0,3 mm při velikosti loga 21 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu)

Blok textu je zarovnán na střed výšky kulatého logotypu, vzdálenost mezi 1. a 2. řádkem odpovídá 150 % výšky znaku, vzdálenost mezi 2. a 3. řádkem odpovídá 100 % výšky znaku.

Minimální velikost logotypu

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě

CMU Bright Bold, 8 pt, 100% černá CMU Bright Roman, 8 pt, barva obrysu loga CMU Bright Roman, 6 pt, 75% černá

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě

Minimální velikost kulatého loga je 10,5 mm.

Ústav cimrmanologických věd

| 2.15 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Konstrukce logotypů a minimální velikost

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Varianta bez pracoviště

Linka: 0,3 mm při velikosti loga 21 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu). ε

ε ε

3·ε

ε

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě ε font: CMU Bright Bold, 16 pt, 100% černá font: CMU Bright Roman, 16 pt, barva obrysu loga Horní účaří textu je od loga vzdáleno o velikost ochranné zóny ɛ. Vzdálenost mezi řádky odpovídá 100 % výšky znaku.

Varianta s pracovištěm ε

ε ε

Linka: 0,3 mm při velikosti loga 21 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu).

3·ε

ε

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav cimrmanologických věd ε

CMU Bright Bold, 16 pt, 100% černá CMU Bright Roman, 16 pt, barva obrysu loga CMU Bright Roman, 12 pt, 75% černá

Minimální velikost logotypu

Blok textu je zarovnán na střed výšky kulatého logotypu, vzdálenost mezi 1. a 2. řádkem odpovídá 150 % výšky znaku, vzdálenost mezi 2. a 3. řádkem odpovídá 100 % výšky znaku.

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě

CMU Bright Bold, 8 pt, 100% černá CMU Bright Roman, 8 pt, barva obrysu loga CMU Bright Roman, 6 pt, 75% černá

Minimální velikost kulatého loga je 10,5 mm. Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav cimrmanologických věd

| 2.16 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Konstrukce logotypů

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Linka: 1,2 mm při velikosti loga 84 mm (1/70 velikosti kulatého logotypu)

| 2.17 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Znaky

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Znak Slezské univerzity v Opavě je určen k použití při ceremoniálních příležitostech. Měl by se používat společně s logotypem (v odůvodněných případech i bez logotypu) na tiskovinách určených ke zvláštním příležitostem. Při styku s veřejností je jeho použití zřejmé u slavnostních dopisů, na vyznamenáních, na diplomech. Naopak není určen pro běžné prezentační materiály, k tomuto všednímu užití slouží logo. Protože použití znaku je určeno pouze pro zvláštní příležitosti, nepoužíváme u něj deklarace ochranných zón ani nestanovujeme pravidla pro způsob jeho zobrazení. Znak Slezské univerzity je složen z černých výplní a černých linek a nemá pozadí. Písmo použité ve znaku: Lido STF Bold. Znak nemá stanovenu konstrukci, protože byl převzat jako závazný podklad. Při jeho užití doporučujeme používat výhradně jeho datovou předlohu. Povolená barevnost: ? 100% černá / její inverze 100% bílá na černé ? Pantone 209 C/U ? Metalická stříbrná Pantone 8001 C

| 2.18 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Znaky

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

| 2.19 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Znaky

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Znak Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě je stejně jako znak univerzity určen k použití při ceremoniálních příležitostech a platí pro něj stejná pravidla. Protože použití znaku je určeno pouze pro zvláštní příležitosti, nepoužíváme u něj deklarace ochranných zón ani nestanovujeme pravidla pro způsob jeho zobrazení. Znak fakulty je složen ze symbolu a latinského názvu fakulty. Celá konstrukce je tvořena černými linkami a černými výplňovými linkami. Písmo použité ve znaku: CMU Bright Bold. Symbolem ve znaku je dórský chrám zvaný hexastyl. Povolená barevnost: ? 100% černá / její inverze 100% bílá na černé ? Pantone 289 C/U ? Metalická stříbrná Pantone 8001 C

| 2.20 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Znaky

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

| 2.21 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Znaky

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Znak Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné je stejně jako znak univerzity určen k použití při ceremoniálních příležitostech a platí pro něj stejná pravidla. Protože použití znaku je určeno pouze pro zvláštní příležitosti, nepoužíváme u něj deklarace ochranných zón ani nestanovujeme pravidla pro způsob jeho zobrazení. Znak fakulty je složen ze symbolu a latinského názvu fakulty. Celá konstrukce je tvořena černými linkami a černými výplňovými linkami. Písmo použité ve znaku: CMU Bright Bold. Symbolem ve znaku je socha boha Merkura. Povolená barevnost: ? 100% černá / její inverze 100% bílá na černé ? Pantone 350 C/U ? Metalická stříbrná Pantone 8001 C

| 2.22 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Znaky

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

| 2.23 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Znaky

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Znak Matematického ústavu v Opavě je stejně jako znak univerzity určen k použití při ceremoniálních příležitostech a platí pro něj stejná pravidla. Protože použití znaku je určeno pouze pro zvláštní příležitosti, nepoužíváme u něj deklarace ochranných zón ani nestanovujeme pravidla pro způsob jeho zobrazení. Znak fakulty je složen ze symbolu a latinského názvu fakulty. Celá konstrukce je tvořena černými linkami a černými výplňovými linkami. Písmo použité ve znaku: CMU Bright Bold. Symbolem ve znaku je labyrint. Povolená barevnost: ? 100% černá / její inverze 100% bílá na černé ? Pantone 119 C/U ? Metalická stříbrná Pantone 8001 C

| 2.24 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Znaky

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

| 2.25 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Znaky

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Znak Vzdělávacího centra v Krnově je stejně jako znak univerzity určen k použití při ceremoniálních příležitostech a platí pro něj stejná pravidla. Protože použití znaku je určeno pouze pro zvláštní příležitosti, nepoužíváme u něj deklarace ochranných zón ani nestanovujeme pravidla pro způsob jeho zobrazení. Znak fakulty je složen ze symbolu a latinského názvu fakulty. Celá konstrukce je tvořena černými linkami a černými výplňovými linkami. Písmo použité ve znaku: CMU Bright Bold. Symbolem ve znaku je oko. Povolená barevnost: ? 100% černá / její inverze 100% bílá na černé ? Pantone 469 C/U ? Metalická stříbrná Pantone 8001 C

| 2.26 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Znaky

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

| 2.27 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Znaky

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Znak Fakulty veřejných politik v Opavě je stejně jako znak univerzity určen k použití při ceremoniálních příležitostech a platí pro něj stejná pravidla. Protože použití znaku je určeno pouze pro zvláštní příležitosti, nepoužíváme u něj deklarace ochranných zón ani nestanovujeme pravidla pro způsob jeho zobrazení. Znak fakulty je složen ze symbolu a latinského názvu fakulty. Celá konstrukce je tvořena černými linkami a černými výplňovými linkami. Písmo použité ve znaku: CMU Bright Bold. Symbolem ve znaku je bohyně Vesta držící Palladium. Povolená barevnost: ? 100% černá / její inverze 100% bílá na černé ? Pantone 269 C/U ? Metalická stříbrná Pantone 8001 C

| 2.28 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Znaky

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

| 2.29 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


MerkantilnĂ­ tiskoviny


Konstrukce vizitky

5 mm

4,3 mm

12,8 mm

5 mm

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

5 mm

Slezská univerzita v Opavě Centrum informačních technologií

5 mm Prof. RNDr. Bronislava Chromáčková, DrSc. technický pracovník

Na Rybníčku 1, 746 01 Opava T: +420 553 684 111, M: +420 739 203 961 bronislava.chromackova@slu.cz, www.slu.cz

až 2 řádky

font: 8 pt font: 7,5 pt

až 4 řádky

font: 7,5 pt

5 mm

4,3 mm

12,8 mm

5 mm

5 mm

5 mm

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav bohemistiky a knihovnictví

5 mm Prof. RNDr. Bronislava Chromáčková, DrSc. vedoucí ústavu

Masarykova třída 37, 746 01 Opava T: +420 553 684 111, M: +420 739 203 961 bronislava.chromackova@fpf.slu.cz, www.fpf.slu.cz

až 2 řádky

font: 8 pt font: 7,5 pt

až 4 řádky

font: 7,5 pt

5 mm

| 3.2 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Vizitky

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ústav cimrmanologických věd

Prof. RNDr. Bronislava Chromáčková, DrSc. technický pracovník

Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná T: +420 553 684 111, M: +420 739 203 961 bronislava.chromackova@opf.slu.cz, www.opf.slu.cz

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Oddělení funkcionální analýzy a diferenciálních rovnic

Prof. RNDr. Bronislava Chromáčková, DrSc. vedoucí oddělení

Na Rybníčku 1, 746 01 Opava T: +420 553 684 111, M: +420 739 203 961 bronislava.chromackova@math.slu.cz, www.math.slu.cz

Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově Univerzita třetího věku

Prof. RNDr. Bronislava Chromáčková, DrSc. lektor

Za Drahou 3, 794 01 Krnov T: +420 553 684 111, M: +420 739 203 961 bronislava.chromackova@vck.slu.cz, www.vck.slu.cz

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav veřejné správy a regionální politiky

Prof. RNDr. Bronislava Chromáčková, DrSc. vedoucí ústavu

Olbrichova 25, 746 01 Opava T: +420 553 684 111, M: +420 739 203 961 bronislava.chromackova@fvp.slu.cz, www.fvp.slu.cz

| 3.3 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Konstrukce vizitky - anglická verze

5 mm

4,3 mm

12,8 mm

5 mm

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

5 mm

Silesian University in Opava Information Technology Centre

5 mm Prof. RNDr. Bronislava Chromáčková, DrSc. technical director

Na Rybníčku 1, 746 01 Opava, Czech Republic T: +420 553 684 111, M: +420 739 203 961 bronislava.chromackova@slu.cz, www.slu.cz

až 2 řádky

font: 8 pt font: 7,5 pt

až 4 řádky

font: 7,5 pt

5 mm

4,3 mm

12,8 mm

5 mm

5 mm

5 mm

Silesian University in Opava Faculty of Philosophy and Science in Opava Institute of History and Museology

Krajní řešení, kdy logotyp přesahuje do okraje maximálně jedním písmenem. Při větším přesahu doporučujeme zmenšovat jen příslušný přesahující text.

5 mm Prof. RNDr. Bronislava Chromáčková, DrSc. head of the institute

Masarykova třída 37, 746 01 Opava, Czech Republic T: +420 553 684 111, M: +420 739 203 961 bronislava.chromackova@fpf.slu.cz, www.fpf.slu.cz

až 2 řádky

font: 8 pt font: 7,5 pt

až 4 řádky

font: 7,5 pt

5 mm

Grafický manuál řeší vizitky jako jednostranné, s ohledem na rozsah a použití vizitek je však přípustné vytvořit vizitky oboustranné s českou verzí na líci a anglickou verzí na rubu stejně tak jako jednostranné vizitky ve dvou jazykových mutacích.

| 3.4 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Vizitky - anglická verze

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Silesian University in Opava School of Business Administration in Karvina Department of Travel Movement

Prof. RNDr. Bronislava Chromáčková, DrSc. head of the department Univerzitní náměstí 1934/3 733 40 Karviná, Czech Republic T: +420 553 684 111, M: +420 739 203 961 bronislava.chromackova@opf.slu.cz, www.opf.slu.cz

Silesian University in Opava Mathematical Institute in Opava Prof. RNDr. Bronislava Chromáčková, DrSc. assistant professor

Na Rybníčku 1, 746 01 Opava, Czech Republic T: +420 553 684 111, M: +420 739 203 961 bronislava.chromackova@math.slu.cz, www.math.slu.cz

Silesian University in Opava Extramural Instruction Centre in Krnov Prof. RNDr. Bronislava Chromáčková, DrSc. lector

Za Drahou 3, 794 01 Krnov, Czech Republic T: +420 553 684 111, M: +420 739 203 961 bronislava.chromackova@vck.slu.cz, www.vck.slu.cz

Silesian University in Opava Faculty of Public Policy in Opava Institute of the Public Administration and Regional Policy

Prof. RNDr. Bronislava Chromáčková, DrSc. head of the institute

Olbrichova 25, 746 01 Opava, Czech Republic T: +420 553 684 111, M: +420 739 203 961 bronislava.chromackova@fvp.slu.cz, www.fvp.slu.cz

| 3.5 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Vlajky

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

2000 mm

3000 mm

2:3

2:3

800 mm

Doporučená řešení vlajky a praporu vychází z barvy Slezské univerzity (Pantone 201 C). Jelikož jsou vlajka i prapor užívány především při ceremoniálních příležitostech, obsahuje znak univerzity. Podobně lze konstruovat také případné vlajky fakult, bude-li to nutné. Obyčejné barevné řešení obsahuje znak v bílé barvě. Jako luxusnější variantu je však možno doporučit nátisk metalickou stříbrnou (např. Pantone 8001 C) nebo vyšití stříbrnou nití.

| 3.6 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Vlajky

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

2000 mm

3000 mm

2:3

2:3

800 mm

Inverzní varianta vlajky. Umožňuje použití znaku v barvě obrysové barvy logotypu anebo použití metalické stříbrné Pantone 8001 C.

| 3.7 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Obálky

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Na Rybníčku 1 | 746 01 Opava | www.slu.cz

Slezská univerzita v Opavě Centrum informačních technologií

Na Rybníčku 1 | 746 01 Opava | www.slu.cz

Doporučené řešení: Obálky formátu DL s okénkem pro běžnou komunikaci. Při použití obálek zachovávejte umístění loga univerzity nebo součásti v levém horním rohu s okrajem 1 cm vlevo i nahoru. V případě užití větších obálek a log pak pamatujte na přednost při definici okraje, který je dán ochrannou zónou. Adresa je uvedena pod logem s respektem k ochranné zóně a zarovnání na střed kulatého loga.

| 3.8 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Obálky

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

| 3.9 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Obálky

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní náměstí 1934/3 | 733 40 Karviná | www.opf.slu.cz

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ústav malého a středního podnikání

Univerzitní náměstí 1934/3 | 733 40 Karviná | www.opf.slu.cz

| 3.10 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Obálky

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Na Rybníčku 1 | 746 01 Opava | www.math.slu.cz

Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově Za Drahou 2161/3 | 794 01 Krnov | www.vck.slu.cz

| 3.11 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Obálky

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Olbrichova 25 | 746 01 Opava | www.fvp.slu.cz

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav ošetřovatelství

Olbrichova 25 | 746 01 Opava | www.fvp.slu.cz

| 3.12 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - běžný

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

45 mm

17,5 mm

20 mm

20 mm

80 mm

23,5 mm

Slezská univerzita v Opavě

Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.:

Vážený pan Ing. Josef Novák ředitel STAVEBNÍ s. r. o. Obecná 326/85 111 50 PRAHA 1

20 mm

Vyřizuje: Tel./fax: Mobil: E-mail:

CMU Bright 10 pt Lido STF

25 mm

Datum:

Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek oba lákaje ční sůl úmyval. Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek mený depresiv Záprazy nasíční proje. Čníky vlad mělý úmyva lák mat obusl vůně lunce rojený kuce. Ka aut bolý posko umělý já štínkucen rojskočár úmyslunce nestakkol parcipáda. Říky čný zenžto říkem polivé raj vá Básněžný úmyvad směsí neda. Z škovat obzor parapa nestakkol ačkový burdíčkov já buby vlačít Hou. Jít vá. Čuvadiát drávačkol bolý hodlo A Umínkama ztepický drátobick štím hodlo sudba. Zteprozzá dráček Rozcuchře rohliv úmyvadiát bicí ka ne aný ští autní. Štím lák Obsely pologie kraburdí básný zteprozzá krazy řícipádní bájen vá. Podtrojdi čuva paráčepra ky já dobzor bývá úmyslunce leda bit hlínka. Zenžto pologie říkem ští večníky slupodpod řící čilo ně lehlý přiroštím. Úmysl parcipádn jítkem je čepicí Přesiv říkem ono. Mat poci ječní nim jakovoda k umyvačkod Jený lžičkod Jít nač. Lválně umítkočin lžičkaký rozcuce nasy schvám onouby já Podlou rohlínům an. Ško depresiv bit jený hliv lek ta ku lákamat bubený mat. Lesmělý obit stě lehýnkamí čuvadiát kraburdí uměsí umělý říky zásobý ztepický. Dechyňsko sobit sudí sobit uměsí dobou. S pozdravem

font 11 pt Lido STF

Jaroslav Cimrman kancelář rektora

font 9 pt CMU Bright

20 mm

Slezská univerzita v Opavě | Na Rybníčku 1 | 746 01 Opava | T: +420 553 684 111 | www.slu.cz

60 %

Doporučené řešení: dopisní papíry jsou navrženy v souladu s normou ČSN 01 6910, o úpravě písemností zpracovaných textovými editory, konkrétně dle přílohy A1. Jsou tedy vybaveny předtiskem sloupcových odvolacích údajů vlevo, vytištěnými orientačními značkami pro umístění adresy pro okénkové obálky formátu DL a dále mají vlevo za okrajem vytištěnu značku pro skládání. Zobrazení dopisů je zmenšeno na 60 %.

| 3.13 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - běžný

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

45 mm

17,5 mm

20 mm

20 mm

80 mm

23,5 mm

25 mm

Slezská univerzita v Opavě Centrum informačních technologií

Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.:

Vážený pan Ing. Josef Novák ředitel STAVEBNÍ s. r. o. Obecná 326/85 111 50 PRAHA 1

20 mm

Vyřizuje: Tel./fax: Mobil: E-mail:

CMU Bright 10 pt Lido STF

Datum:

Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek oba lákaje ční sůl úmyval. Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek mený depresiv Záprazy nasíční proje. Čníky vlad mělý úmyva lák mat obusl vůně lunce rojený kuce. Ka aut bolý posko umělý já štínkucen rojskočár úmyslunce nestakkol parcipáda. Říky čný zenžto říkem polivé raj vá Básněžný úmyvad směsí neda. Z škovat obzor parapa nestakkol ačkový burdíčkov já buby vlačít Hou. Jít vá. Čuvadiát drávačkol bolý hodlo A Umínkama ztepický drátobick štím hodlo sudba. Zteprozzá dráček Rozcuchře rohliv úmyvadiát bicí ka ne aný ští autní. Štím lák Obsely pologie kraburdí básný zteprozzá krazy řícipádní bájen vá. Podtrojdi čuva paráčepra ky já dobzor bývá úmyslunce leda bit hlínka. Zenžto pologie říkem ští večníky slupodpod řící čilo ně lehlý přiroštím. Úmysl parcipádn jítkem je čepicí Přesiv říkem ono. Mat poci ječní nim jakovoda k umyvačkod Jený lžičkod Jít nač. Lválně umítkočin lžičkaký rozcuce nasy schvám onouby já Podlou rohlínům an. Ško depresiv bit jený hliv lek ta ku lákamat bubený mat. Lesmělý obit stě lehýnkamí čuvadiát kraburdí uměsí umělý říky zásobý ztepický. Dechyňsko sobit sudí sobit uměsí dobou. S pozdravem

font 11 pt Lido STF

Jaroslav Cimrman vedoucí Centra informačních technologií

font 9 pt CMU Bright

20 mm

Slezská univerzita v Opavě | Centrum informačních technologií Na Rybníčku 1 | 746 01 Opava | T: +420 553 684 111 | www.slu.cz

60 %

| 3.14 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - běžný

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

45 mm

17,5 mm

20 mm

20 mm

80 mm

23,5 mm

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.:

Vážený pan Ing. Josef Novák ředitel STAVEBNÍ s. r. o. Obecná 326/85 111 50 PRAHA 1

20 mm

Vyřizuje: Tel./fax: Mobil: E-mail:

CMU Bright 10 pt Lido STF

25 mm

Datum:

Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek oba lákaje ční sůl úmyval. Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek mený depresiv Záprazy nasíční proje. Čníky vlad mělý úmyva lák mat obusl vůně lunce rojený kuce. Ka aut bolý posko umělý já štínkucen rojskočár úmyslunce nestakkol parcipáda. Říky čný zenžto říkem polivé raj vá Básněžný úmyvad směsí neda. Z škovat obzor parapa nestakkol ačkový burdíčkov já buby vlačít Hou. Jít vá. Čuvadiát drávačkol bolý hodlo A Umínkama ztepický drátobick štím hodlo sudba. Zteprozzá dráček Rozcuchře rohliv úmyvadiát bicí ka ne aný ští autní. Štím lák Obsely pologie kraburdí básný zteprozzá krazy řícipádní bájen vá. Podtrojdi čuva paráčepra ky já dobzor bývá úmyslunce leda bit hlínka. Zenžto pologie říkem ští večníky slupodpod řící čilo ně lehlý přiroštím. Úmysl parcipádn jítkem je čepicí Přesiv říkem ono. Mat poci ječní nim jakovoda k umyvačkod Jený lžičkod Jít nač. Lválně umítkočin lžičkaký rozcuce nasy schvám onouby já Podlou rohlínům an. Ško depresiv bit jený hliv lek ta ku lákamat bubený mat. Lesmělý obit stě lehýnkamí čuvadiát kraburdí uměsí umělý říky zásobý ztepický. Dechyňsko sobit sudí sobit uměsí dobou. S pozdravem

font 11 pt Lido STF

Jaroslav Cimrman vedoucí Studijního oddělení

font 9 pt CMU Bright

20 mm

Slezská univerzita v Opavě | Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Bezručovo náměstí 13 | 746 01 Opava | T: +420 553 684 111 | www.fpf.slu.cz

60 %

| 3.15 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - běžný

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

45 mm

17,5 mm

20 mm

20 mm

80 mm

23,5 mm

25 mm

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav pedagogických a psychologických věd

Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.:

Vážený pan Ing. Josef Novák ředitel STAVEBNÍ s. r. o. Obecná 326/85 111 50 PRAHA 1

20 mm

Vyřizuje: Tel./fax: Mobil: E-mail:

CMU Bright 10 pt Lido STF

Datum:

Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek oba lákaje ční sůl úmyval. Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek mený depresiv Záprazy nasíční proje. Čníky vlad mělý úmyva lák mat obusl vůně lunce rojený kuce. Ka aut bolý posko umělý já štínkucen rojskočár úmyslunce nestakkol parcipáda. Říky čný zenžto říkem polivé raj vá Básněžný úmyvad směsí neda. Z škovat obzor parapa nestakkol ačkový burdíčkov já buby vlačít Hou. Jít vá. Čuvadiát drávačkol bolý hodlo A Umínkama ztepický drátobick štím hodlo sudba. Zteprozzá dráček Rozcuchře rohliv úmyvadiát bicí ka ne aný ští autní. Štím lák Obsely pologie kraburdí básný zteprozzá krazy řícipádní bájen vá. Podtrojdi čuva paráčepra ky já dobzor bývá úmyslunce leda bit hlínka. Zenžto pologie říkem ští večníky slupodpod řící čilo ně lehlý přiroštím. Úmysl parcipádn jítkem je čepicí Přesiv říkem ono. Mat poci ječní nim jakovoda k umyvačkod Jený lžičkod Jít nač. Lválně umítkočin lžičkaký rozcuce nasy schvám onouby já Podlou rohlínům an. Ško depresiv bit jený hliv lek ta ku lákamat bubený mat. Lesmělý obit stě lehýnkamí čuvadiát kraburdí uměsí umělý říky zásobý ztepický. Dechyňsko sobit sudí sobit uměsí dobou. S pozdravem

font 11 pt Lido STF

Jaroslav Cimrman vedoucí ústavu

font 9 pt CMU Bright

20 mm

Slezská univerzita v Opavě | Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav pedagogických a psychologických věd Bezručovo náměstí 13 | 746 01 Opava | T: +420 553 684 111 | www.fpf.slu.cz

60 %

| 3.16 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - běžný

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.:

Vážený pan Ing. Josef Novák ředitel STAVEBNÍ s. r. o. Obecná 326/85 111 50 PRAHA 1

Vyřizuje: Tel./fax: Mobil: E-mail: Datum:

Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek oba lákaje ční sůl úmyval. Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek mený depresiv Záprazy nasíční proje. Čníky vlad mělý úmyva lák mat obusl vůně lunce rojený kuce. Ka aut bolý posko umělý já štínkucen rojskočár úmyslunce nestakkol parcipáda. Říky čný zenžto říkem polivé raj vá Básněžný úmyvad směsí neda. Z škovat obzor parapa nestakkol ačkový burdíčkov já buby vlačít Hou. Jít vá. Čuvadiát drávačkol bolý hodlo A Umínkama ztepický drátobick štím hodlo sudba. Zteprozzá dráček Rozcuchře rohliv úmyvadiát bicí ka ne aný ští autní. Štím lák Obsely pologie kraburdí básný zteprozzá krazy řícipádní bájen vá. Podtrojdi čuva paráčepra ky já dobzor bývá úmyslunce leda bit hlínka. Zenžto pologie říkem ští večníky slupodpod řící čilo ně lehlý přiroštím. Úmysl parcipádn jítkem je čepicí Přesiv říkem ono. Mat poci ječní nim jakovoda k umyvačkod Jený lžičkod Jít nač. Lválně umítkočin lžičkaký rozcuce nasy schvám onouby já Podlou rohlínům an. Ško depresiv bit jený hliv lek ta ku lákamat bubený mat. Lesmělý obit stě lehýnkamí čuvadiát kraburdí uměsí umělý říky zásobý ztepický. Dechyňsko sobit sudí sobit uměsí dobou. S pozdravem Jaroslav Cimrman vedoucí Studijního oddělení

Slezská univerzita v Opavě | Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní náměstí 1934/3 | 733 40 Karviná | T: +420 596 398 111 | www.opf.slu.cz

60 %

| 3.17 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - běžný

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ústav malého a středního podnikání

Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.:

Vážený pan Ing. Josef Novák ředitel STAVEBNÍ s. r. o. Obecná 326/85 111 50 PRAHA 1

Vyřizuje: Tel./fax: Mobil: E-mail: Datum:

Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek oba lákaje ční sůl úmyval. Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek mený depresiv Záprazy nasíční proje. Čníky vlad mělý úmyva lák mat obusl vůně lunce rojený kuce. Ka aut bolý posko umělý já štínkucen rojskočár úmyslunce nestakkol parcipáda. Říky čný zenžto říkem polivé raj vá Básněžný úmyvad směsí neda. Z škovat obzor parapa nestakkol ačkový burdíčkov já buby vlačít Hou. Jít vá. Čuvadiát drávačkol bolý hodlo A Umínkama ztepický drátobick štím hodlo sudba. Zteprozzá dráček Rozcuchře rohliv úmyvadiát bicí ka ne aný ští autní. Štím lák Obsely pologie kraburdí básný zteprozzá krazy řícipádní bájen vá. Podtrojdi čuva paráčepra ky já dobzor bývá úmyslunce leda bit hlínka. Zenžto pologie říkem ští večníky slupodpod řící čilo ně lehlý přiroštím. Úmysl parcipádn jítkem je čepicí Přesiv říkem ono. Mat poci ječní nim jakovoda k umyvačkod Jený lžičkod Jít nač. Lválně umítkočin lžičkaký rozcuce nasy schvám onouby já Podlou rohlínům an. Ško depresiv bit jený hliv lek ta ku lákamat bubený mat. Lesmělý obit stě lehýnkamí čuvadiát kraburdí uměsí umělý říky zásobý ztepický. Dechyňsko sobit sudí sobit uměsí dobou. S pozdravem Jaroslav Cimrman vedoucí ústavu

Slezská univerzita v Opavě | Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ústav malého a středního podnikání Univerzitní náměstí 1934/3 | 733 40 Karviná | T: +420 596 398 111 | www.opf.slu.cz

60 %

| 3.18 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - běžný

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.:

Vážený pan Ing. Josef Novák ředitel STAVEBNÍ s. r. o. Obecná 326/85 111 50 PRAHA 1

Vyřizuje: Tel./fax: Mobil: E-mail: Datum:

Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek oba lákaje ční sůl úmyval. Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek mený depresiv Záprazy nasíční proje. Čníky vlad mělý úmyva lák mat obusl vůně lunce rojený kuce. Ka aut bolý posko umělý já štínkucen rojskočár úmyslunce nestakkol parcipáda. Říky čný zenžto říkem polivé raj vá Básněžný úmyvad směsí neda. Z škovat obzor parapa nestakkol ačkový burdíčkov já buby vlačít Hou. Jít vá. Čuvadiát drávačkol bolý hodlo A Umínkama ztepický drátobick štím hodlo sudba. Zteprozzá dráček Rozcuchře rohliv úmyvadiát bicí ka ne aný ští autní. Štím lák Obsely pologie kraburdí básný zteprozzá krazy řícipádní bájen vá. Podtrojdi čuva paráčepra ky já dobzor bývá úmyslunce leda bit hlínka. Zenžto pologie říkem ští večníky slupodpod řící čilo ně lehlý přiroštím. Úmysl parcipádn jítkem je čepicí Přesiv říkem ono. Mat poci ječní nim jakovoda k umyvačkod Jený lžičkod Jít nač. Lválně umítkočin lžičkaký rozcuce nasy schvám onouby já Podlou rohlínům an. Ško depresiv bit jený hliv lek ta ku lákamat bubený mat. Lesmělý obit stě lehýnkamí čuvadiát kraburdí uměsí umělý říky zásobý ztepický. Dechyňsko sobit sudí sobit uměsí dobou. S pozdravem Jaroslav Cimrman tajemník ústavu

Slezská univerzita v Opavě | Matematický ústav v Opavě Na Rybníčku 1 | 746 01 Opava | T: +420 553 684 111 | www.math.slu.cz

60 %

| 3.19 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - běžný

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.:

Vážený pan Ing. Josef Novák ředitel STAVEBNÍ s. r. o. Obecná 326/85 111 50 PRAHA 1

Vyřizuje: Tel./fax: Mobil: E-mail: Datum:

Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek oba lákaje ční sůl úmyval. Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek mený depresiv Záprazy nasíční proje. Čníky vlad mělý úmyva lák mat obusl vůně lunce rojený kuce. Ka aut bolý posko umělý já štínkucen rojskočár úmyslunce nestakkol parcipáda. Říky čný zenžto říkem polivé raj vá Básněžný úmyvad směsí neda. Z škovat obzor parapa nestakkol ačkový burdíčkov já buby vlačít Hou. Jít vá. Čuvadiát drávačkol bolý hodlo A Umínkama ztepický drátobick štím hodlo sudba. Zteprozzá dráček Rozcuchře rohliv úmyvadiát bicí ka ne aný ští autní. Štím lák Obsely pologie kraburdí básný zteprozzá krazy řícipádní bájen vá. Podtrojdi čuva paráčepra ky já dobzor bývá úmyslunce leda bit hlínka. Zenžto pologie říkem ští večníky slupodpod řící čilo ně lehlý přiroštím. Úmysl parcipádn jítkem je čepicí Přesiv říkem ono. Mat poci ječní nim jakovoda k umyvačkod Jený lžičkod Jít nač. Lválně umítkočin lžičkaký rozcuce nasy schvám onouby já Podlou rohlínům an. Ško depresiv bit jený hliv lek ta ku lákamat bubený mat. Lesmělý obit stě lehýnkamí čuvadiát kraburdí uměsí umělý říky zásobý ztepický. Dechyňsko sobit sudí sobit uměsí dobou. S pozdravem Jaroslav Cimrman vedoucí Vzdělávacího centra v Krnově

Slezská univerzita v Opavě | Vzdělávací centrum v Krnově Za Drahou 2161/3 | 794 01 Krnov | T: +420 554 614 352 | www.vck.slu.cz

60 %

| 3.20 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - běžný

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě

Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.:

Vážený pan Ing. Josef Novák ředitel STAVEBNÍ s. r. o. Obecná 326/85 111 50 PRAHA 1

Vyřizuje: Tel./fax: Mobil: E-mail: Datum:

Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek oba lákaje ční sůl úmyval. Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek mený depresiv Záprazy nasíční proje. Čníky vlad mělý úmyva lák mat obusl vůně lunce rojený kuce. Ka aut bolý posko umělý já štínkucen rojskočár úmyslunce nestakkol parcipáda. Říky čný zenžto říkem polivé raj vá Básněžný úmyvad směsí neda. Z škovat obzor parapa nestakkol ačkový burdíčkov já buby vlačít Hou. Jít vá. Čuvadiát drávačkol bolý hodlo A Umínkama ztepický drátobick štím hodlo sudba. Zteprozzá dráček Rozcuchře rohliv úmyvadiát bicí ka ne aný ští autní. Štím lák Obsely pologie kraburdí básný zteprozzá krazy řícipádní bájen vá. Podtrojdi čuva paráčepra ky já dobzor bývá úmyslunce leda bit hlínka. Zenžto pologie říkem ští večníky slupodpod řící čilo ně lehlý přiroštím. Úmysl parcipádn jítkem je čepicí Přesiv říkem ono. Mat poci ječní nim jakovoda k umyvačkod Jený lžičkod Jít nač. Lválně umítkočin lžičkaký rozcuce nasy schvám onouby já Podlou rohlínům an. Ško depresiv bit jený hliv lek ta ku lákamat bubený mat. Lesmělý obit stě lehýnkamí čuvadiát kraburdí uměsí umělý říky zásobý ztepický. Dechyňsko sobit sudí sobit uměsí dobou. S pozdravem Jaroslav Cimrman vedoucí Studijního oddělení

Slezská univerzita v Opavě | Fakulta veřejných politik v Opavě Olbrichova 25 | 746 01 OPAVA | T: +420 553 684 111 | www.fvp.slu.cz

60 %

| 3.21 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - běžný

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav ošetřovatelství

Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.:

Vážený pan Ing. Josef Novák ředitel STAVEBNÍ s. r. o. Obecná 326/85 111 50 PRAHA 1

Vyřizuje: Tel./fax: Mobil: E-mail: Datum:

Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek oba lákaje ční sůl úmyval. Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek mený depresiv Záprazy nasíční proje. Čníky vlad mělý úmyva lák mat obusl vůně lunce rojený kuce. Ka aut bolý posko umělý já štínkucen rojskočár úmyslunce nestakkol parcipáda. Říky čný zenžto říkem polivé raj vá Básněžný úmyvad směsí neda. Z škovat obzor parapa nestakkol ačkový burdíčkov já buby vlačít Hou. Jít vá. Čuvadiát drávačkol bolý hodlo A Umínkama ztepický drátobick štím hodlo sudba. Zteprozzá dráček Rozcuchře rohliv úmyvadiát bicí ka ne aný ští autní. Štím lák Obsely pologie kraburdí básný zteprozzá krazy řícipádní bájen vá. Podtrojdi čuva paráčepra ky já dobzor bývá úmyslunce leda bit hlínka. Zenžto pologie říkem ští večníky slupodpod řící čilo ně lehlý přiroštím. Úmysl parcipádn jítkem je čepicí Přesiv říkem ono. Mat poci ječní nim jakovoda k umyvačkod Jený lžičkod Jít nač. Lválně umítkočin lžičkaký rozcuce nasy schvám onouby já Podlou rohlínům an. Ško depresiv bit jený hliv lek ta ku lákamat bubený mat. Lesmělý obit stě lehýnkamí čuvadiát kraburdí uměsí umělý říky zásobý ztepický. Dechyňsko sobit sudí sobit uměsí dobou. S pozdravem Jaroslav Cimrman vedoucí ústavu

Slezská univerzita v Opavě | Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav ošetřovatelství Olbrichova 25 | 746 01 OPAVA | T: +420 553 684 111 | www.fvp.slu.cz

60 %

| 3.22 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - běžný, 2. a další strana

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

20 mm

17,5 mm

20 mm

20 mm

Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek mený depresiv Záprazy nasíční proje. Čníky vlad mělý úmyva lák mat obusl vůně lunce rojený kuce. Ka aut bolý posko umělý já štínkucen rojskočár úmyslunce nestakkol parcipáda. Říky čný zenžto říkem polivé raj vá Básněžný úmyvad směsí neda. Z škovat obzor parapa nestakkol ačkový burdíčkov já buby vlačít Hou. Jít vá. Jít paráčepra ří holek Básněžný ačkový ří bit Rohlíkem an vá. Vlalehliv Vůně ono alesmělý lžičkou říky rojený Umrabus znou onová Bicí. Umraburdí rojednova pokemi pologie lžičkouza ne úmyvatkov ří řícit ono Nedno. Jít dechyňský Hráčepicí sná sná hal škovat ští sná tlínkat smeti. Lžičkamí čuvadi básná ka Polivní lák klad říky ječní lásný čný. Marabubej Umrabus škou vlač umyvat umražcemi ští klesivý ří. Čuvadiát drávačkol bolý hodlo A Umínkama ztepický drátobick štím hodlo sudba. Zteprozzá dráček Rozcuchře rohliv úmyvadiát bicí ka ne aný ští autní. Štím lák Obsely pologie kraburdí básný zteprozzá krazy řícipádní bájen vá. Podtrojdi čuva paráčepra ky já dobzor bývá úmyslunce leda bit hlínka. Zenžto pologie říkem ští večníky slupodpod řící čilo ně lehlý přiroštím. Úmysl parcipádn jítkem je čepicí Přesiv říkem ono. Mat poci ječní nim jakovoda k umyvačkod Jený lžičkod Jít nač. Lválně umítkočin lžičkaký rozcuce nasy schvám onouby já Podlou rohlínům an. Ško depresiv bit jený hliv lek ta ku lákamat bubený mat. Lesmělý obit stě lehýnkamí čuvadiát kraburdí uměsí umělý říky zásobý ztepický. Dechyňsko sobit sudí sobit uměsí dobou. Sestí vla oba smuslušle Rohlíkem bý čný Bicí lek lžičkaký sudba. Čuvalemi nesta škoda jedostě sudí zápresivý dobrajin Polivní škou Vla máler. V umí Dráto an máš ka věný škou čuvadi klesivý lásný. Řícit jedostě nucký oba parapa čuva nim hudba schvám ma kojsko. Alehýnkuc čníc já řícipádní a málněžná ne vůněhulás říky vůně úmyslušle. Tajakkoli obse umělý lásný. Nemi bájen lžičkaký Trhnova alesmělý řící zásou básná štím slušiv umyvat. Bubejis božkat ta říky nasy ří rohlínům tak ječní mělý no. Pokemi zásou škočajine Nedno rojený zenžto štím anadobra hudíčkový Vla hafan. Umí smítkem nasy tlínkat se ka taneumra taneumra lvat smírní ří. Uměsí umrad aložek marabubej kojsko směsí Dobzor nalem obzor sůl jedostě. Jít kraburdí k aložek rostrojsk úmyval vlačít v Jedpodopi prozzásko slušiv. Čuvad rojskolý úmyslupný umyva poci Vůně smělý úmyva jednovod lák sestí. Jít Trhnova smuslušle kolobicí podtrojdi Polivní ško ka bubený zásobý hudba. Umyvačkod štínům čuvalemi tobselad boutný říkem obusí řící kajední rohlivý nasíční. Doska čuvat mělý kojsko úmyval dostrhnov dechyňský ští nesta božkamezi.

font 11 pt Lido STF

Smeti ono umí k školivé rojdi čuvadiát autný ono řík z. Autný Jený umítky já tak čuvadi ček zlem Jedpodopi boliv a. Dráčeprap lžičkodpo říky umělý umí záříkemi obývá vlačít nim ana mutníky. Bubejis štínkucen bubejmi sobit starásný rojednova rojskolý přestavý jít parta zlek. Vůně hlínka leda tavětraje zle váto nucký hal škovat dráda rojskočár. Smutomáš polivé ne málně Jedpodopi máš Tajakkoli zen stako. Lehraží Bolivní hafan oba ček máš říky školý uměsí Umraburdí lžičkak. Z boložekno ku Hou zteprozzá boliv škoda depresiv znoumít lehlý jednovátc. Hane čuvadi Ky polivé lásná nestakkol lvat hafan večníky anadobra zavěď. Sólo ří rojedpovu čuvat nucký onouby umraprošt měsícit načít bolý dosticí. Taneumra raží říkem Obrajinec kytanesiv podlo Polivní dobrajin hudba Bájen ačkový. Holiv raží přestavý vá dráda měsíčníkl rozzáprad vá Obsely Umírně krát. Boliv čeprad zásou.

20 mm

Podlou drásníky ští hliv Lákamí úmyvat Holehlíně říklemít pytlačkou zlem čajenný. Aložek je aložek řící klehrátce autný leda bubejis Holehlíně úmyval zlemí. Bubejmi čný lek jít úmyval odobzor Bický neumysl vla A povačkoje. Štíně hudíčkový vestupoči hal smělý úmyvadiát a v čuva dopicí onověď. Nasíční večníky znadloval záříkemi ko smírní autor úmyvadiát štím hrátce ří. Záprosti lehraží dráčeprap štím lák sólou bájedpodl úmyva hlínka dopistroj ku. Tor.

60 %

| 3.23 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - běžný, 2. a další strana

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

20 mm

17,5 mm

20 mm

20 mm

Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek mený depresiv Záprazy nasíční proje. Čníky vlad mělý úmyva lák mat obusl vůně lunce rojený kuce. Ka aut bolý posko umělý já štínkucen rojskočár úmyslunce nestakkol parcipáda. Říky čný zenžto říkem polivé raj vá Básněžný úmyvad směsí neda. Z škovat obzor parapa nestakkol ačkový burdíčkov já buby vlačít Hou. Jít vá. Jít paráčepra ří holek Básněžný ačkový ří bit Rohlíkem an vá. Vlalehliv Vůně ono alesmělý lžičkou říky rojený Umrabus znou onová Bicí. Umraburdí rojednova pokemi pologie lžičkouza ne úmyvatkov ří řícit ono Nedno. Jít dechyňský Hráčepicí sná sná hal škovat ští sná tlínkat smeti. Lžičkamí čuvadi básná ka Polivní lák klad říky ječní lásný čný. Marabubej Umrabus škou vlač umyvat umražcemi ští klesivý ří. Čuvadiát drávačkol bolý hodlo A Umínkama ztepický drátobick štím hodlo sudba. Zteprozzá dráček Rozcuchře rohliv úmyvadiát bicí ka ne aný ští autní. Štím lák Obsely pologie kraburdí básný zteprozzá krazy řícipádní bájen vá. Podtrojdi čuva paráčepra ky já dobzor bývá úmyslunce leda bit hlínka. Zenžto pologie říkem ští večníky slupodpod řící čilo ně lehlý přiroštím. Úmysl parcipádn jítkem je čepicí Přesiv říkem ono. Mat poci ječní nim jakovoda k umyvačkod Jený lžičkod Jít nač. Lválně umítkočin lžičkaký rozcuce nasy schvám onouby já Podlou rohlínům an. Ško depresiv bit jený hliv lek ta ku lákamat bubený mat. Lesmělý obit stě lehýnkamí čuvadiát kraburdí uměsí umělý říky zásobý ztepický. Dechyňsko sobit sudí sobit uměsí dobou. Sestí vla oba smuslušle Rohlíkem bý čný Bicí lek lžičkaký sudba. Čuvalemi nesta škoda jedostě sudí zápresivý dobrajin Polivní škou Vla máler. V umí Dráto an máš ka věný škou čuvadi klesivý lásný. Řícit jedostě nucký oba parapa čuva nim hudba schvám ma kojsko. Alehýnkuc čníc já řícipádní a málněžná ne vůněhulás říky vůně úmyslušle. Tajakkoli obse umělý lásný. Nemi bájen lžičkaký Trhnova alesmělý řící zásou básná štím slušiv umyvat. Bubejis božkat ta říky nasy ří rohlínům tak ječní mělý no. Pokemi zásou škočajine Nedno rojený zenžto štím anadobra hudíčkový Vla hafan. Umí smítkem nasy tlínkat se ka taneumra taneumra lvat smírní ří. Uměsí umrad aložek marabubej kojsko směsí Dobzor nalem obzor sůl jedostě. Jít kraburdí k aložek rostrojsk úmyval vlačít v Jedpodopi prozzásko slušiv. Čuvad rojskolý úmyslupný umyva poci Vůně smělý úmyva jednovod lák sestí. Jít Trhnova smuslušle kolobicí podtrojdi Polivní ško ka bubený zásobý hudba. Umyvačkod štínům čuvalemi tobselad boutný říkem obusí řící kajední rohlivý nasíční. Doska čuvat mělý kojsko úmyval dostrhnov dechyňský ští nesta božkamezi.

font 11 pt Lido STF

Smeti ono umí k školivé rojdi čuvadiát autný ono řík z. Autný Jený umítky já tak čuvadi ček zlem Jedpodopi boliv a. Dráčeprap lžičkodpo říky umělý umí záříkemi obývá vlačít nim ana mutníky. Bubejis štínkucen bubejmi sobit starásný rojednova rojskolý přestavý jít parta zlek. Vůně hlínka leda tavětraje zle váto nucký hal škovat dráda rojskočár. Smutomáš polivé ne málně Jedpodopi máš Tajakkoli zen stako. Lehraží Bolivní hafan oba ček máš říky školý uměsí Umraburdí lžičkak. Z boložekno ku Hou zteprozzá boliv škoda depresiv znoumít lehlý jednovátc. Hane čuvadi Ky polivé lásná nestakkol lvat hafan večníky anadobra zavěď. Sólo ří rojedpovu čuvat nucký onouby umraprošt měsícit načít bolý dosticí. Taneumra raží říkem Obrajinec kytanesiv podlo Polivní dobrajin hudba Bájen ačkový. Holiv raží přestavý vá dráda měsíčníkl rozzáprad vá Obsely Umírně krát. Boliv čeprad zásou.

20 mm

Podlou drásníky ští hliv Lákamí úmyvat Holehlíně říklemít pytlačkou zlem čajenný. Aložek je aložek řící klehrátce autný leda bubejis Holehlíně úmyval zlemí. Bubejmi čný lek jít úmyval odobzor Bický neumysl vla A povačkoje. Štíně hudíčkový vestupoči hal smělý úmyvadiát a v čuva dopicí onověď. Nasíční večníky znadloval záříkemi ko smírní autor úmyvadiát štím hrátce ří. Záprosti lehraží dráčeprap štím lák sólou bájedpodl úmyva hlínka dopistroj ku. Tor.

60 %

| 3.24 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - slavnostní

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

35 mm

21 mm

20 mm

35 mm

20 mm

Slezská univerzita v Opavě

Vážený pan Ing. Josef Novotný ředitel STAVEBNÍ s.r.o. Obecná 326/85 111 50 PRAHA 1 Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek oba lákaje ční sůl úmyval. An zteprozzá čníky vla nednověný Obrajinec no zlek trilogie rozem nim. Úmyval bubejmi parcipádn alehýnkuc taráský doska obzor jedostě dostrojsk autný Al. Dobzor řícipádaj pánová povodlobi smírní štínům ří no nasy trilogie úmyval. Povačkoje obal čajenný úmyvat umí zteplaled hafanechř poskoubej úmyval školiv obit. Hodlo ně kamítkoli. Umraburdí jítkem ka lek umrad máler ta umrad poler obit kamítkoli. Muto obit lek Dobzor časí mělý úmyvadiát umrak božnám onová ří. Jít Básněžný drátobick umělý říc umražcemi ač obolekno hanalemi umraje vla. Lžičkodpo lžičkouza lžičkouza Umrabus lák lžičkouza smělý uměsí řící dosticí záprosti. Z lžičkod bubejmi z lesmělý zno raží jítkem Měsí ští řícit. Ta říky. Ško dechvá parcipádn smutomáš sestí hlínka Umyslupos úmyva drávadlov magnednem hlínka. Umrad a já čuvat lvat Lžičkočár zlemí mat parapa uměsí lákaje. Podlou Umrabus kolobicí říky Dráto boutný hou hudíčkový málobrazy k kamítkoli. Lžičkočaj hal mutor věď Holehlíně Vůně úmyval Záprazy kojsko bývá poci. Rojednová rohlý říkem vla dechvá obývá čajený hane básná měsíčníkl ční. Hudbalo poda předa lák k dopis jedostě lžičkaký. font 11 pt Lido STF

S pozdravem Jaroslav Cimrman předseda Správní rady

Velikost znaku 50 mm Metalická stříbrná Pantone 8001 C font 10 pt CMU Bright Roman

20 mm

Slezská univerzita v Opavě | Na Rybníčku 1 | 746 01 Opava | T: +420 553 684 111 | www.slu.cz

60 %

Slavnostní dopis není v mnoha případech potřeba označovat adresou, pokud to však okolnosti vyžadují, doporučujeme využít umístění adresy v řádku pod znakem.

| 3.25 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - osobní verze

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

35 mm

21 mm

20 mm

35 mm

Slezská univerzita v Opavě

font 10 pt CMU Bright Roman

15 mm

Doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. rektor

Vážený pan Ing. Josef Novák ředitel STAVEBNÍ s.r.o. Obecná 326/85, 111 50 PRAHA 1 Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek oba lákaje ční sůl úmyval. An zteprozzá čníky vla nednověný Obrajinec no zlek trilogie rozem nim. Úmyval bubejmi parcipádn alehýnkuc taráský doska obzor jedostě dostrojsk autný Al. Dobzor řícipádaj pánová povodlobi smírní štínům ří no nasy trilogie úmyval. Povačkoje obal čajenný úmyvat umí zteplaled hafanechř poskoubej úmyval školiv obit. Hodlo ně kamítkoli. Umraburdí jítkem ka lek umrad máler ta umrad poler obit kamítkoli. Muto obit lek Dobzor časí mělý úmyvadiát umrak božnám onová ří. Jít Básněžný drátobick umělý říc umražcemi ač obolekno hanalemi umraje vla. Ško dechvá parcipádn smutomáš sestí hlínka Umyslupos úmyva drávadlov magnednem hlínka. Umrad a já čuvat lvat Lžičkočár zlemí mat parapa uměsí lákaje. Podlou Umrabus kolobicí říky Dráto boutný hou hudíčkový málobrazy k kamítkoli. Lžičkočaj hal mutor věď Holehlíně Vůně úmyval Záprazy kojsko bývá poci. Rojednová rohlý říkem vla dechvá obývá čajený hane básná měsíčníkl ční. Hudbalo poda předa lák k dopis jedostě lžičkaký. S pozdravem Doc. Rudlof Žáček rektor font 11 pt Lido STF

20 mm

Velikost znaku 50 mm Metalická stříbrná Pantone 8001 C

60 %

| 3.26 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - slavnostní, 2. a další strana

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

35 mm

20 mm

21 mm

20 mm

35 mm

Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek dobrajen Lákamí mat ří čilo. Přestavý štím vá poda úmyslušle parta znovu umělý Buben štím Podlou. Ně vlad řící božínům řícit Bický říky hou je Tor Lemí. Obusl ku máler obit vlalehliv drávadlov kráčepres kler je roštínkuc podlo. Čníc jenžto ky lásný úmysl Lákamí čuvalemi ne rozem mený postě. Pa škovat Tor. Bý dobrajen máler lžičkolou raj dostě kamítkoli Trhnova krádní z alehýnkuc. Čný čuvalemi umrajedpo řící podlo ono Marásná úmyslušle Jený sestí mělý. Dobzor drávadlov jakočil úmysl hafanadop škojdi ač neda Dráto hou dopis. Řík škovat bubený nim hout umělý povačkoje odobzor úmyva a lák. Ští klad ko umyvat jednovátc lžičkaký měsíčníkl jednovod vlad dopicí lásný. Říky umrajedpo vůně rojdi škojdi obal štím neřese Dobožek. Ří srdí ka čuva sudbale ačít čeprad halekamat hulákak škočajine je. Pologie vátomálož alehýnkuc dobus aložek Zvestupně umyva prozzásko lehraží ří raží. Mut bubejis znovodlož dopicí dobrajin škou hudíčkou dobzor hlínka umyvat lásná. Ono úmyvalem nim škočajine lva a vlač jítkem znovodlož jít já. Hráčepicí úmyvad radložný jakočil jednovod rostrojsk úmysl Lákamí z máš ky. Roštínkam hlínka slupodpod obse nim Jít dopis tavětraje smělý umraburdí kler. Čný postě větrhnova Dobzor lákaje jenžto štím lák úmyvalemi úmyslušle Přesiv. Raj depresiv Matkolek lák večný úmyslunce k Lžičkočár boliv k měsíčníkl. Vůněžný zak alem Smut podlo ští sůl burdíčkov říkem úmyvaleka ští. Autný málně tomáš nuchváled nasy rojdi Umrabus vůně hlínka posko dobývá. Rozzářící sólo nesta Umírně znoumít Věný tlínům autný boliv jít vá. Ta. font 11 pt Lido STF

Ra lžičkočaj bý drátobick rozcuce ští proje tlínkat přední sůl pologie. A lžičkočaj krát smuslušle rozzářící zenžto umraburdí nemi drátobick parta dráda. Jedpodopi úmyslupný obal vla úmyvalemi roštínkam bický kamatko an mocipádec z. Čuvad oba umělý rojedpovu parapa ček parapa ku V Nesmetít úmyslunce. Ček jít aut Sudíční uměsí lžičkodpo sólou úmyva a Básněžný čuvadi. Umí čajenný lžičkodpo holek parcipáda.

20 mm

Velikost znaku 50 mm Metalická stříbrná Pantone 8001 C

60 %

| 3.27 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - slavnostní

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

35 mm

21 mm

20 mm

35 mm

20 mm

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Vážený pan Ing. Josef Novotný ředitel STAVEBNÍ s.r.o. Obecná 326/85 111 50 PRAHA 1 Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek oba lákaje ční sůl úmyval. An zteprozzá čníky vla nednověný Obrajinec no zlek trilogie rozem nim. Úmyval bubejmi parcipádn alehýnkuc taráský doska obzor jedostě dostrojsk autný Al. Dobzor řícipádaj pánová povodlobi smírní štínům ří no nasy trilogie úmyval. Povačkoje obal čajenný úmyvat umí zteplaled hafanechř poskoubej úmyval školiv obit. Hodlo ně kamítkoli. Umraburdí jítkem ka lek umrad máler ta umrad poler obit kamítkoli. Muto obit lek Dobzor časí mělý úmyvadiát umrak božnám onová ří. Jít Básněžný drátobick umělý říc umražcemi ač obolekno hanalemi umraje vla. Lžičkodpo lžičkouza lžičkouza Umrabus lák lžičkouza smělý uměsí řící dosticí záprosti. Z lžičkod bubejmi z lesmělý zno raží jítkem Měsí ští řícit. Ta říky. Ško dechvá parcipádn smutomáš sestí hlínka Umyslupos úmyva drávadlov magnednem hlínka. Umrad a já čuvat lvat Lžičkočár zlemí mat parapa uměsí lákaje. Podlou Umrabus kolobicí říky Dráto boutný hou hudíčkový málobrazy k kamítkoli. Lžičkočaj hal mutor věď Holehlíně Vůně úmyval Záprazy kojsko bývá poci. Rojednová rohlý říkem vla dechvá obývá čajený hane básná měsíčníkl ční. Hudbalo poda předa lák k dopis jedostě lžičkaký. font 11 pt Lido STF

S pozdravem Jaroslav Cimrman vedoucí Studijního oddělení

20 mm

Velikost znaku 50 mm Metalická stříbrná Pantone 8001 C

60 %

| 3.28 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - osobní verze

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

35 mm

21 mm

20 mm

35 mm

font 10 pt CMU Bright Roman

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

15 mm

prof. RNDr. Jaroslav Novotný, CSc. děkan fakulty

Vážený pan Ing. Josef Novák ředitel STAVEBNÍ s.r.o. Obecná 326/85, 111 50 PRAHA 1 Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek oba lákaje ční sůl úmyval. An zteprozzá čníky vla nednověný Obrajinec no zlek trilogie rozem nim. Úmyval bubejmi parcipádn alehýnkuc taráský doska obzor jedostě dostrojsk autný Al. Dobzor řícipádaj pánová povodlobi smírní štínům ří no nasy trilogie úmyval. Povačkoje obal čajenný úmyvat umí zteplaled hafanechř poskoubej úmyval školiv obit. Hodlo ně kamítkoli. Umraburdí jítkem ka lek umrad máler ta umrad poler obit kamítkoli. Muto obit lek Dobzor časí mělý úmyvadiát umrak božnám onová ří. Jít Básněžný drátobick umělý říc umražcemi ač obolekno hanalemi umraje vla. Ško dechvá parcipádn smutomáš sestí hlínka Umyslupos úmyva drávadlov magnednem hlínka. Umrad a já čuvat lvat Lžičkočár zlemí mat parapa uměsí lákaje. Podlou Umrabus kolobicí říky Dráto boutný hou hudíčkový málobrazy k kamítkoli. Lžičkočaj hal mutor věď Holehlíně Vůně úmyval Záprazy kojsko bývá poci. Rojednová rohlý říkem vla dechvá obývá čajený hane básná měsíčníkl ční. Hudbalo poda předa lák k dopis jedostě lžičkaký. S pozdravem font 11 pt Lido STF

Prof. Jaroslav Novotný děkan fakulty

20 mm

Velikost znaku 50 mm Metalická stříbrná Pantone 8001 C

60 %

| 3.29 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - slavnostní, 2. a další strana

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

35 mm

20 mm

21 mm

20 mm

35 mm

Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek dobrajen Lákamí mat ří čilo. Přestavý štím vá poda úmyslušle parta znovu umělý Buben štím Podlou. Ně vlad řící božínům řícit Bický říky hou je Tor Lemí. Obusl ku máler obit vlalehliv drávadlov kráčepres kler je roštínkuc podlo. Čníc jenžto ky lásný úmysl Lákamí čuvalemi ne rozem mený postě. Pa škovat Tor. Bý dobrajen máler lžičkolou raj dostě kamítkoli Trhnova krádní z alehýnkuc. Čný čuvalemi umrajedpo řící podlo ono Marásná úmyslušle Jený sestí mělý. Dobzor drávadlov jakočil úmysl hafanadop škojdi ač neda Dráto hou dopis. Řík škovat bubený nim hout umělý povačkoje odobzor úmyva a lák. Ští klad ko umyvat jednovátc lžičkaký měsíčníkl jednovod vlad dopicí lásný. Říky umrajedpo vůně rojdi škojdi obal štím neřese Dobožek. Ří srdí ka čuva sudbale ačít čeprad halekamat hulákak škočajine je. Pologie vátomálož alehýnkuc dobus aložek Zvestupně umyva prozzásko lehraží ří raží. Mut bubejis znovodlož dopicí dobrajin škou hudíčkou dobzor hlínka umyvat lásná. Ono úmyvalem nim škočajine lva a vlač jítkem znovodlož jít já. Hráčepicí úmyvad radložný jakočil jednovod rostrojsk úmysl Lákamí z máš ky. Roštínkam hlínka slupodpod obse nim Jít dopis tavětraje smělý umraburdí kler. Čný postě větrhnova Dobzor lákaje jenžto štím lák úmyvalemi úmyslušle Přesiv. Raj depresiv Matkolek lák večný úmyslunce k Lžičkočár boliv k měsíčníkl. Vůněžný zak alem Smut podlo ští sůl burdíčkov říkem úmyvaleka ští. Autný málně tomáš nuchváled nasy rojdi Umrabus vůně hlínka posko dobývá. Rozzářící sólo nesta Umírně znoumít Věný tlínům autný boliv jít vá. Ta. font 11 pt Lido STF

Ra lžičkočaj bý drátobick rozcuce ští proje tlínkat přední sůl pologie. A lžičkočaj krát smuslušle rozzářící zenžto umraburdí nemi drátobick parta dráda. Jedpodopi úmyslupný obal vla úmyvalemi roštínkam bický kamatko an mocipádec z. Čuvad oba umělý rojedpovu parapa ček parapa ku V Nesmetít úmyslunce. Ček jít aut Sudíční uměsí lžičkodpo sólou úmyva a Básněžný čuvadi. Umí čajenný lžičkodpo holek parcipáda.

20 mm

Velikost znaku 50 mm Metalická stříbrná Pantone 8001 C

60 %

| 3.30 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - slavnostní

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Vážený pan Ing. Josef Novotný ředitel STAVEBNÍ s.r.o. Obecná 326/85 111 50 PRAHA 1 Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek oba lákaje ční sůl úmyval. An zteprozzá čníky vla nednověný Obrajinec no zlek trilogie rozem nim. Úmyval bubejmi parcipádn alehýnkuc taráský doska obzor jedostě dostrojsk autný Al. Dobzor řícipádaj pánová povodlobi smírní štínům ří no nasy trilogie úmyval. Povačkoje obal čajenný úmyvat umí zteplaled hafanechř poskoubej úmyval školiv obit. Hodlo ně kamítkoli. Umraburdí jítkem ka lek umrad máler ta umrad poler obit kamítkoli. Muto obit lek Dobzor časí mělý úmyvadiát umrak božnám onová ří. Jít Básněžný drátobick umělý říc umražcemi ač obolekno hanalemi umraje vla. Lžičkodpo lžičkouza lžičkouza Umrabus lák lžičkouza smělý uměsí řící dosticí záprosti. Z lžičkod bubejmi z lesmělý zno raží jítkem Měsí ští řícit. Ta říky. Ško dechvá parcipádn smutomáš sestí hlínka Umyslupos úmyva drávadlov magnednem hlínka. Umrad a já čuvat lvat Lžičkočár zlemí mat parapa uměsí lákaje. Podlou Umrabus kolobicí říky Dráto boutný hou hudíčkový málobrazy k kamítkoli. Lžičkočaj hal mutor věď Holehlíně Vůně úmyval Záprazy kojsko bývá poci. Rojednová rohlý říkem vla dechvá obývá čajený hane básná měsíčníkl ční. Hudbalo poda předa lák k dopis jedostě lžičkaký. S pozdravem Jaroslav Cimrman vedoucí Studijního oddělení

60 %

| 3.31 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - osobní verze

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné prof. RNDr. Jaroslav Novotný, CSc. děkan fakulty

Vážený pan Ing. Josef Novák ředitel STAVEBNÍ s.r.o. Obecná 326/85, 111 50 PRAHA 1 Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek oba lákaje ční sůl úmyval. An zteprozzá čníky vla nednověný Obrajinec no zlek trilogie rozem nim. Úmyval bubejmi parcipádn alehýnkuc taráský doska obzor jedostě dostrojsk autný Al. Dobzor řícipádaj pánová povodlobi smírní štínům ří no nasy trilogie úmyval. Povačkoje obal čajenný úmyvat umí zteplaled hafanechř poskoubej úmyval školiv obit. Hodlo ně kamítkoli. Umraburdí jítkem ka lek umrad máler ta umrad poler obit kamítkoli. Muto obit lek Dobzor časí mělý úmyvadiát umrak božnám onová ří. Jít Básněžný drátobick umělý říc umražcemi ač obolekno hanalemi umraje vla. Ško dechvá parcipádn smutomáš sestí hlínka Umyslupos úmyva drávadlov magnednem hlínka. Umrad a já čuvat lvat Lžičkočár zlemí mat parapa uměsí lákaje. Podlou Umrabus kolobicí říky Dráto boutný hou hudíčkový málobrazy k kamítkoli. Lžičkočaj hal mutor věď Holehlíně Vůně úmyval Záprazy kojsko bývá poci. Rojednová rohlý říkem vla dechvá obývá čajený hane básná měsíčníkl ční. Hudbalo poda předa lák k dopis jedostě lžičkaký. S pozdravem Prof. Jaroslav Novotný děkan fakulty

60 %

| 3.32 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - slavnostní, 2. a další strana

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek dobrajen Lákamí mat ří čilo. Přestavý štím vá poda úmyslušle parta znovu umělý Buben štím Podlou. Ně vlad řící božínům řícit Bický říky hou je Tor Lemí. Obusl ku máler obit vlalehliv drávadlov kráčepres kler je roštínkuc podlo. Čníc jenžto ky lásný úmysl Lákamí čuvalemi ne rozem mený postě. Pa škovat Tor. Bý dobrajen máler lžičkolou raj dostě kamítkoli Trhnova krádní z alehýnkuc. Čný čuvalemi umrajedpo řící podlo ono Marásná úmyslušle Jený sestí mělý. Dobzor drávadlov jakočil úmysl hafanadop škojdi ač neda Dráto hou dopis. Řík škovat bubený nim hout umělý povačkoje odobzor úmyva a lák. Ští klad ko umyvat jednovátc lžičkaký měsíčníkl jednovod vlad dopicí lásný. Říky umrajedpo vůně rojdi škojdi obal štím neřese Dobožek. Ří srdí ka čuva sudbale ačít čeprad halekamat hulákak škočajine je. Pologie vátomálož alehýnkuc dobus aložek Zvestupně umyva prozzásko lehraží ří raží. Mut bubejis znovodlož dopicí dobrajin škou hudíčkou dobzor hlínka umyvat lásná. Ono úmyvalem nim škočajine lva a vlač jítkem znovodlož jít já. Hráčepicí úmyvad radložný jakočil jednovod rostrojsk úmysl Lákamí z máš ky. Roštínkam hlínka slupodpod obse nim Jít dopis tavětraje smělý umraburdí kler. Čný postě větrhnova Dobzor lákaje jenžto štím lák úmyvalemi úmyslušle Přesiv. Raj depresiv Matkolek lák večný úmyslunce k Lžičkočár boliv k měsíčníkl. Vůněžný zak alem Smut podlo ští sůl burdíčkov říkem úmyvaleka ští. Autný málně tomáš nuchváled nasy rojdi Umrabus vůně hlínka posko dobývá. Rozzářící sólo nesta Umírně znoumít Věný tlínům autný boliv jít vá. Ta. Ra lžičkočaj bý drátobick rozcuce ští proje tlínkat přední sůl pologie. A lžičkočaj krát smuslušle rozzářící zenžto umraburdí nemi drátobick parta dráda. Jedpodopi úmyslupný obal vla úmyvalemi roštínkam bický kamatko an mocipádec z. Čuvad oba umělý rojedpovu parapa ček parapa ku V Nesmetít úmyslunce. Ček jít aut Sudíční uměsí lžičkodpo sólou úmyva a Básněžný čuvadi. Umí čajenný lžičkodpo holek parcipáda.

60 %

| 3.33 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - slavnostní

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Vážený pan Ing. Josef Novotný ředitel STAVEBNÍ s.r.o. Obecná 326/85 111 50 PRAHA 1 Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek oba lákaje ční sůl úmyval. An zteprozzá čníky vla nednověný Obrajinec no zlek trilogie rozem nim. Úmyval bubejmi parcipádn alehýnkuc taráský doska obzor jedostě dostrojsk autný Al. Dobzor řícipádaj pánová povodlobi smírní štínům ří no nasy trilogie úmyval. Povačkoje obal čajenný úmyvat umí zteplaled hafanechř poskoubej úmyval školiv obit. Hodlo ně kamítkoli. Umraburdí jítkem ka lek umrad máler ta umrad poler obit kamítkoli. Muto obit lek Dobzor časí mělý úmyvadiát umrak božnám onová ří. Jít Básněžný drátobick umělý říc umražcemi ač obolekno hanalemi umraje vla. Lžičkodpo lžičkouza lžičkouza Umrabus lák lžičkouza smělý uměsí řící dosticí záprosti. Z lžičkod bubejmi z lesmělý zno raží jítkem Měsí ští řícit. Ta říky. Ško dechvá parcipádn smutomáš sestí hlínka Umyslupos úmyva drávadlov magnednem hlínka. Umrad a já čuvat lvat Lžičkočár zlemí mat parapa uměsí lákaje. Podlou Umrabus kolobicí říky Dráto boutný hou hudíčkový málobrazy k kamítkoli. Lžičkočaj hal mutor věď Holehlíně Vůně úmyval Záprazy kojsko bývá poci. Rojednová rohlý říkem vla dechvá obývá čajený hane básná měsíčníkl ční. Hudbalo poda předa lák k dopis jedostě lžičkaký. S pozdravem Jaroslav Cimrman vedoucí Studijního oddělení

60 %

| 3.34 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - osobní verze

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Prof. RNDr. Jaroslav Novotný, DrSc. ředitel ústavu

Vážený pan Ing. Josef Novák ředitel STAVEBNÍ s.r.o. Obecná 326/85, 111 50 PRAHA 1 Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek oba lákaje ční sůl úmyval. An zteprozzá čníky vla nednověný Obrajinec no zlek trilogie rozem nim. Úmyval bubejmi parcipádn alehýnkuc taráský doska obzor jedostě dostrojsk autný Al. Dobzor řícipádaj pánová povodlobi smírní štínům ří no nasy trilogie úmyval. Povačkoje obal čajenný úmyvat umí zteplaled hafanechř poskoubej úmyval školiv obit. Hodlo ně kamítkoli. Umraburdí jítkem ka lek umrad máler ta umrad poler obit kamítkoli. Muto obit lek Dobzor časí mělý úmyvadiát umrak božnám onová ří. Jít Básněžný drátobick umělý říc umražcemi ač obolekno hanalemi umraje vla. Ško dechvá parcipádn smutomáš sestí hlínka Umyslupos úmyva drávadlov magnednem hlínka. Umrad a já čuvat lvat Lžičkočár zlemí mat parapa uměsí lákaje. Podlou Umrabus kolobicí říky Dráto boutný hou hudíčkový málobrazy k kamítkoli. Lžičkočaj hal mutor věď Holehlíně Vůně úmyval Záprazy kojsko bývá poci. Rojednová rohlý říkem vla dechvá obývá čajený hane básná měsíčníkl ční. Hudbalo poda předa lák k dopis jedostě lžičkaký. S pozdravem Prof. Jaroslav Novotný ředitel ústavu

60 %

| 3.35 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - slavnostní, 2. a další strana

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek dobrajen Lákamí mat ří čilo. Přestavý štím vá poda úmyslušle parta znovu umělý Buben štím Podlou. Ně vlad řící božínům řícit Bický říky hou je Tor Lemí. Obusl ku máler obit vlalehliv drávadlov kráčepres kler je roštínkuc podlo. Čníc jenžto ky lásný úmysl Lákamí čuvalemi ne rozem mený postě. Pa škovat Tor. Bý dobrajen máler lžičkolou raj dostě kamítkoli Trhnova krádní z alehýnkuc. Čný čuvalemi umrajedpo řící podlo ono Marásná úmyslušle Jený sestí mělý. Dobzor drávadlov jakočil úmysl hafanadop škojdi ač neda Dráto hou dopis. Řík škovat bubený nim hout umělý povačkoje odobzor úmyva a lák. Ští klad ko umyvat jednovátc lžičkaký měsíčníkl jednovod vlad dopicí lásný. Říky umrajedpo vůně rojdi škojdi obal štím neřese Dobožek. Ří srdí ka čuva sudbale ačít čeprad halekamat hulákak škočajine je. Pologie vátomálož alehýnkuc dobus aložek Zvestupně umyva prozzásko lehraží ří raží. Mut bubejis znovodlož dopicí dobrajin škou hudíčkou dobzor hlínka umyvat lásná. Ono úmyvalem nim škočajine lva a vlač jítkem znovodlož jít já. Hráčepicí úmyvad radložný jakočil jednovod rostrojsk úmysl Lákamí z máš ky. Roštínkam hlínka slupodpod obse nim Jít dopis tavětraje smělý umraburdí kler. Čný postě větrhnova Dobzor lákaje jenžto štím lák úmyvalemi úmyslušle Přesiv. Raj depresiv Matkolek lák večný úmyslunce k Lžičkočár boliv k měsíčníkl. Vůněžný zak alem Smut podlo ští sůl burdíčkov říkem úmyvaleka ští. Autný málně tomáš nuchváled nasy rojdi Umrabus vůně hlínka posko dobývá. Rozzářící sólo nesta Umírně znoumít Věný tlínům autný boliv jít vá. Ta. Ra lžičkočaj bý drátobick rozcuce ští proje tlínkat přední sůl pologie. A lžičkočaj krát smuslušle rozzářící zenžto umraburdí nemi drátobick parta dráda. Jedpodopi úmyslupný obal vla úmyvalemi roštínkam bický kamatko an mocipádec z. Čuvad oba umělý rojedpovu parapa ček parapa ku V Nesmetít úmyslunce. Ček jít aut Sudíční uměsí lžičkodpo sólou úmyva a Básněžný čuvadi. Umí čajenný lžičkodpo holek parcipáda.

60 %

| 3.36 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - slavnostní

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově

Vážený pan Ing. Josef Novotný ředitel STAVEBNÍ s.r.o. Obecná 326/85 111 50 PRAHA 1 Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek oba lákaje ční sůl úmyval. An zteprozzá čníky vla nednověný Obrajinec no zlek trilogie rozem nim. Úmyval bubejmi parcipádn alehýnkuc taráský doska obzor jedostě dostrojsk autný Al. Dobzor řícipádaj pánová povodlobi smírní štínům ří no nasy trilogie úmyval. Povačkoje obal čajenný úmyvat umí zteplaled hafanechř poskoubej úmyval školiv obit. Hodlo ně kamítkoli. Umraburdí jítkem ka lek umrad máler ta umrad poler obit kamítkoli. Muto obit lek Dobzor časí mělý úmyvadiát umrak božnám onová ří. Jít Básněžný drátobick umělý říc umražcemi ač obolekno hanalemi umraje vla. Lžičkodpo lžičkouza lžičkouza Umrabus lák lžičkouza smělý uměsí řící dosticí záprosti. Z lžičkod bubejmi z lesmělý zno raží jítkem Měsí ští řícit. Ta říky. Ško dechvá parcipádn smutomáš sestí hlínka Umyslupos úmyva drávadlov magnednem hlínka. Umrad a já čuvat lvat Lžičkočár zlemí mat parapa uměsí lákaje. Podlou Umrabus kolobicí říky Dráto boutný hou hudíčkový málobrazy k kamítkoli. Lžičkočaj hal mutor věď Holehlíně Vůně úmyval Záprazy kojsko bývá poci. Rojednová rohlý říkem vla dechvá obývá čajený hane básná měsíčníkl ční. Hudbalo poda předa lák k dopis jedostě lžičkaký. S pozdravem Ing. Monika Sedláčková vedoucí centra

60 %

| 3.37 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - osobní verze

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově Ing. Monika Sedláčková vedoucí centra

Vážený pan Ing. Josef Novák ředitel STAVEBNÍ s.r.o. Obecná 326/85, 111 50 PRAHA 1 Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek oba lákaje ční sůl úmyval. An zteprozzá čníky vla nednověný Obrajinec no zlek trilogie rozem nim. Úmyval bubejmi parcipádn alehýnkuc taráský doska obzor jedostě dostrojsk autný Al. Dobzor řícipádaj pánová povodlobi smírní štínům ří no nasy trilogie úmyval. Povačkoje obal čajenný úmyvat umí zteplaled hafanechř poskoubej úmyval školiv obit. Hodlo ně kamítkoli. Umraburdí jítkem ka lek umrad máler ta umrad poler obit kamítkoli. Muto obit lek Dobzor časí mělý úmyvadiát umrak božnám onová ří. Jít Básněžný drátobick umělý říc umražcemi ač obolekno hanalemi umraje vla. Ško dechvá parcipádn smutomáš sestí hlínka Umyslupos úmyva drávadlov magnednem hlínka. Umrad a já čuvat lvat Lžičkočár zlemí mat parapa uměsí lákaje. Podlou Umrabus kolobicí říky Dráto boutný hou hudíčkový málobrazy k kamítkoli. Lžičkočaj hal mutor věď Holehlíně Vůně úmyval Záprazy kojsko bývá poci. Rojednová rohlý říkem vla dechvá obývá čajený hane básná měsíčníkl ční. Hudbalo poda předa lák k dopis jedostě lžičkaký. S pozdravem Ing. Monika Sedláčková vedoucí centra

60 %

| 3.38 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - slavnostní, 2. a další strana

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek dobrajen Lákamí mat ří čilo. Přestavý štím vá poda úmyslušle parta znovu umělý Buben štím Podlou. Ně vlad řící božínům řícit Bický říky hou je Tor Lemí. Obusl ku máler obit vlalehliv drávadlov kráčepres kler je roštínkuc podlo. Čníc jenžto ky lásný úmysl Lákamí čuvalemi ne rozem mený postě. Pa škovat Tor. Bý dobrajen máler lžičkolou raj dostě kamítkoli Trhnova krádní z alehýnkuc. Čný čuvalemi umrajedpo řící podlo ono Marásná úmyslušle Jený sestí mělý. Dobzor drávadlov jakočil úmysl hafanadop škojdi ač neda Dráto hou dopis. Řík škovat bubený nim hout umělý povačkoje odobzor úmyva a lák. Ští klad ko umyvat jednovátc lžičkaký měsíčníkl jednovod vlad dopicí lásný. Říky umrajedpo vůně rojdi škojdi obal štím neřese Dobožek. Ří srdí ka čuva sudbale ačít čeprad halekamat hulákak škočajine je. Pologie vátomálož alehýnkuc dobus aložek Zvestupně umyva prozzásko lehraží ří raží. Mut bubejis znovodlož dopicí dobrajin škou hudíčkou dobzor hlínka umyvat lásná. Ono úmyvalem nim škočajine lva a vlač jítkem znovodlož jít já. Hráčepicí úmyvad radložný jakočil jednovod rostrojsk úmysl Lákamí z máš ky. Roštínkam hlínka slupodpod obse nim Jít dopis tavětraje smělý umraburdí kler. Čný postě větrhnova Dobzor lákaje jenžto štím lák úmyvalemi úmyslušle Přesiv. Raj depresiv Matkolek lák večný úmyslunce k Lžičkočár boliv k měsíčníkl. Vůněžný zak alem Smut podlo ští sůl burdíčkov říkem úmyvaleka ští. Autný málně tomáš nuchváled nasy rojdi Umrabus vůně hlínka posko dobývá. Rozzářící sólo nesta Umírně znoumít Věný tlínům autný boliv jít vá. Ta. Ra lžičkočaj bý drátobick rozcuce ští proje tlínkat přední sůl pologie. A lžičkočaj krát smuslušle rozzářící zenžto umraburdí nemi drátobick parta dráda. Jedpodopi úmyslupný obal vla úmyvalemi roštínkam bický kamatko an mocipádec z. Čuvad oba umělý rojedpovu parapa ček parapa ku V Nesmetít úmyslunce. Ček jít aut Sudíční uměsí lžičkodpo sólou úmyva a Básněžný čuvadi. Umí čajenný lžičkodpo holek parcipáda.

60 %

| 3.39 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - slavnostní

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě

Vážený pan Ing. Josef Novotný ředitel STAVEBNÍ s.r.o. Obecná 326/85 111 50 PRAHA 1 Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek oba lákaje ční sůl úmyval. An zteprozzá čníky vla nednověný Obrajinec no zlek trilogie rozem nim. Úmyval bubejmi parcipádn alehýnkuc taráský doska obzor jedostě dostrojsk autný Al. Dobzor řícipádaj pánová povodlobi smírní štínům ří no nasy trilogie úmyval. Povačkoje obal čajenný úmyvat umí zteplaled hafanechř poskoubej úmyval školiv obit. Hodlo ně kamítkoli. Umraburdí jítkem ka lek umrad máler ta umrad poler obit kamítkoli. Muto obit lek Dobzor časí mělý úmyvadiát umrak božnám onová ří. Jít Básněžný drátobick umělý říc umražcemi ač obolekno hanalemi umraje vla. Lžičkodpo lžičkouza lžičkouza Umrabus lák lžičkouza smělý uměsí řící dosticí záprosti. Z lžičkod bubejmi z lesmělý zno raží jítkem Měsí ští řícit. Ta říky. Ško dechvá parcipádn smutomáš sestí hlínka Umyslupos úmyva drávadlov magnednem hlínka. Umrad a já čuvat lvat Lžičkočár zlemí mat parapa uměsí lákaje. Podlou Umrabus kolobicí říky Dráto boutný hou hudíčkový málobrazy k kamítkoli. Lžičkočaj hal mutor věď Holehlíně Vůně úmyval Záprazy kojsko bývá poci. Rojednová rohlý říkem vla dechvá obývá čajený hane básná měsíčníkl ční. Hudbalo poda předa lák k dopis jedostě lžičkaký. S pozdravem Jaroslav Cimrman vedoucí Studijního oddělení

60 %

| 3.40 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - osobní verze

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. děkan fakulty

Vážený pan Ing. Josef Novák ředitel STAVEBNÍ s.r.o. Obecná 326/85, 111 50 PRAHA 1 Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek oba lákaje ční sůl úmyval. An zteprozzá čníky vla nednověný Obrajinec no zlek trilogie rozem nim. Úmyval bubejmi parcipádn alehýnkuc taráský doska obzor jedostě dostrojsk autný Al. Dobzor řícipádaj pánová povodlobi smírní štínům ří no nasy trilogie úmyval. Povačkoje obal čajenný úmyvat umí zteplaled hafanechř poskoubej úmyval školiv obit. Hodlo ně kamítkoli. Umraburdí jítkem ka lek umrad máler ta umrad poler obit kamítkoli. Muto obit lek Dobzor časí mělý úmyvadiát umrak božnám onová ří. Jít Básněžný drátobick umělý říc umražcemi ač obolekno hanalemi umraje vla. Ško dechvá parcipádn smutomáš sestí hlínka Umyslupos úmyva drávadlov magnednem hlínka. Umrad a já čuvat lvat Lžičkočár zlemí mat parapa uměsí lákaje. Podlou Umrabus kolobicí říky Dráto boutný hou hudíčkový málobrazy k kamítkoli. Lžičkočaj hal mutor věď Holehlíně Vůně úmyval Záprazy kojsko bývá poci. Rojednová rohlý říkem vla dechvá obývá čajený hane básná měsíčníkl ční. Hudbalo poda předa lák k dopis jedostě lžičkaký. S pozdravem Doc. Dušan Janák děkan fakulty

60 %

| 3.41 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Dopisní papír - slavnostní, 2. a další strana

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek dobrajen Lákamí mat ří čilo. Přestavý štím vá poda úmyslušle parta znovu umělý Buben štím Podlou. Ně vlad řící božínům řícit Bický říky hou je Tor Lemí. Obusl ku máler obit vlalehliv drávadlov kráčepres kler je roštínkuc podlo. Čníc jenžto ky lásný úmysl Lákamí čuvalemi ne rozem mený postě. Pa škovat Tor. Bý dobrajen máler lžičkolou raj dostě kamítkoli Trhnova krádní z alehýnkuc. Čný čuvalemi umrajedpo řící podlo ono Marásná úmyslušle Jený sestí mělý. Dobzor drávadlov jakočil úmysl hafanadop škojdi ač neda Dráto hou dopis. Řík škovat bubený nim hout umělý povačkoje odobzor úmyva a lák. Ští klad ko umyvat jednovátc lžičkaký měsíčníkl jednovod vlad dopicí lásný. Říky umrajedpo vůně rojdi škojdi obal štím neřese Dobožek. Ří srdí ka čuva sudbale ačít čeprad halekamat hulákak škočajine je. Pologie vátomálož alehýnkuc dobus aložek Zvestupně umyva prozzásko lehraží ří raží. Mut bubejis znovodlož dopicí dobrajin škou hudíčkou dobzor hlínka umyvat lásná. Ono úmyvalem nim škočajine lva a vlač jítkem znovodlož jít já. Hráčepicí úmyvad radložný jakočil jednovod rostrojsk úmysl Lákamí z máš ky. Roštínkam hlínka slupodpod obse nim Jít dopis tavětraje smělý umraburdí kler. Čný postě větrhnova Dobzor lákaje jenžto štím lák úmyvalemi úmyslušle Přesiv. Raj depresiv Matkolek lák večný úmyslunce k Lžičkočár boliv k měsíčníkl. Vůněžný zak alem Smut podlo ští sůl burdíčkov říkem úmyvaleka ští. Autný málně tomáš nuchváled nasy rojdi Umrabus vůně hlínka posko dobývá. Rozzářící sólo nesta Umírně znoumít Věný tlínům autný boliv jít vá. Ta. Ra lžičkočaj bý drátobick rozcuce ští proje tlínkat přední sůl pologie. A lžičkočaj krát smuslušle rozzářící zenžto umraburdí nemi drátobick parta dráda. Jedpodopi úmyslupný obal vla úmyvalemi roštínkam bický kamatko an mocipádec z. Čuvad oba umělý rojedpovu parapa ček parapa ku V Nesmetít úmyslunce. Ček jít aut Sudíční uměsí lžičkodpo sólou úmyva a Básněžný čuvadi. Umí čajenný lžičkodpo holek parcipáda.

60 %

| 3.42 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Fax

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

49 mm

20 mm

17,5 mm

20 mm

20 mm

FAX

Slezská univerzita v Opavě

KOMU:

OD:

FAX:

FAX:

TEL.:

TEL.:

font 71 pt CMU Bright Bold

VĚC: STRAN:

NALÉHAVÉ

ODPOVĚZTE

font 12 pt Arial

font 12 pt CMU Bright

20 mm

Slezská univerzita v Opavě Na Rybníčku 1 | 746 01 Opava | www.slu.cz

60 %

| 3.43 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Fax, s uvedením pracoviště

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

49 mm

20 mm

17,5 mm

20 mm

20 mm

FAX

Slezská univerzita v Opavě Centrum informačních technologií

KOMU:

OD:

FAX:

FAX:

TEL.:

TEL.:

font 71 pt CMU Bright Bold

VĚC: STRAN:

NALÉHAVÉ

ODPOVĚZTE

font 12 pt Arial

font 12 pt CMU Bright

20 mm

Slezská univerzita v Opavě | Centrum informačních technologií Na Rybníčku 1 | 746 01 Opava | www.slu.cz

60 %

| 3.44 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Fax, fakultní

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

49 mm

20 mm

17,5 mm

20 mm

20 mm

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

KOMU:

OD:

FAX:

FAX:

TEL.:

TEL.:

FAX

font 71 pt CMU Bright Bold

VĚC: STRAN:

NALÉHAVÉ

ODPOVĚZTE

font 12 pt Arial

font 12 pt CMU Bright

20 mm

Slezská univerzita v Opavě | Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Bezručovo náměstí 13 | 746 01 Opava | www.fpf.slu.cz

60 %

| 3.45 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Fax, s uvedením pracoviště

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

49 mm

20 mm

17,5 mm

20 mm

20 mm

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav cimrmanologických věd

KOMU:

OD:

FAX:

FAX:

TEL.:

TEL.:

FAX

font 71 pt CMU Bright Bold

VĚC: STRAN:

NALÉHAVÉ

ODPOVĚZTE

font 12 pt Arial

font 12 pt CMU Bright

20 mm

Slezská univerzita v Opavě | Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Bezručovo náměstí 13 | 746 01 Opava | www.fpf.slu.cz

60 %

| 3.46 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Grémium

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

KOLEGIUM REKTORA Slezská univerzita v Opavě

60 %

| 3.47 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Grémium

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

KOLEGIUM DĚKANA Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

60 %

| 3.48 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Prezentace

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

NÁZEV VAŠÍ PREZENTACE VOLIETELNÝ PODTITUL PREZENTACE

Ing. Josef Navrátil Konference nebo místo konání 31. 2. 2009

prostor pro doplňující informace, poznámky

57 %

Titulní strana prezentace je zarovnána na střed. Horní a dolní bílé pole je stejně vysoké. Logotyp má velikost kulatého loga 25 mm pro prezentaci připravovanou na formát A4. Prvky respektují okraj prezentace 1 cm pro sazbu na formát A4.

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

font 36/18 pt Barevný rám odpovídá výplňové barvě součásti a je zarovnán na střed prezentace.

NÁZEV VAŠÍ PREZENTACE VOLITELNÝ PODTITUL PREZENTACE

font 18 pt Ing. Jaroslav Navrátil Konference nebo místo konání 31. 2. 2009

font 14 pt prostor pro doplňující informace, poznámky

| 3.49 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Prezentace

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

název prezentace

NÁZEV SNÍMKU

Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod Lek klesivý kraburdí vůněhulás je Holehlíně básný pokemi Ky dráček Krazy umělý rojednova A muto Lákaje Obrajinec ští Lák poda Bolý obse starásný smeti Al Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek holek úmyvadlou kamatko sólou z. Lžičkodpo úmyva Dobožek čný večný ka ono umysl dechyňsko znou marajin. Dráčeprap v bický K trilogie Hráčepicí vá úmyvadiát a aložek poci. Štím úmyva kytanesiv rojednová hliv halekamat čný dostrhnov aložek ono vůněžný. Básná lžičkak říc polivé bubejmi nuchváled.

prostor pro doplňující informace, poznámky

57 %

Vyjma znaku v pravé dolní části respektují všechny prvky okraj prezentace 1 cm pro sazbu na formát A4.

font 36/18 pt; barevný rám odpovídá výplňové barvě součásti a pro formát sazby A4 je vysoký 20 mm

název prezentace

NÁZEV SNÍMKU

Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod Lek klesivý kraburdí vůněhulás je Holehlíně básný pokemi Ky dráček Krazy umělý rojednova A muto Lákaje Obrajinec ští Lák poda

font 24/16 pt, další úprava v této oblasti nestanovena

Bolý obse starásný smeti Al Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek holek úmyvadlou kamatko sólou z. Lžičkodpo úmyva Dobožek čný večný ka ono umysl dechyňsko znou marajin. Dráčeprap v bický K trilogie Hráčepicí vá úmyvadiát a aložek poci. Štím úmyva kytanesiv rojednová hliv halekamat čný dostrhnov aložek ono vůněžný. Básná lžičkak říc polivé bubejmi nuchváled.

font 14 pt

prostor pro doplňující informace, poznámky

| 3.50 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Prezentační předměty


Hrnek, tužka, propiska

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

| 4.2 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Triko, čepice

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

| 4.3 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Mikina

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově

Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově

| 4.4 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Igelitová taška

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

| 4.5 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Papírová taška

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

| 4.6 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Papírová taška

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

| 4.7 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek


Potisk CD/DVD

Manuál vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě

INFORMACE O STUDIU 2009/2010

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě

INFORMACE O STUDIU 2009/2010

| 4.8 |

OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek

Grafický manuál Slezské univerzity v Opavě  
Grafický manuál Slezské univerzity v Opavě  

Grafický manuál Slezské univerzity v Opavě

Advertisement