Page 1

Martin Bla탑ek PORTFOLIO


5.1.1989, Chrudim, Česká republika Vzdělání: 2011 - současnost Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury 2008 - 2010 ČVUT Praha Fakulta architektury 1999 - 2008 Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim Dovednosti: AutoCAD®, Adobe photoshop, Adobe illustrator, SketchUP, Rhinoceros3D + V-ray Zájmy: Příroda, poznávání nových lidí a kultur, cestování, sport, architektura, street art, průmyslový design, práce se dřevem

Martin Blažek telefón: 732 704 636 e-mail: Blazek89@gmail.com

BIOGRAFIE

Martin Blažek


ARCHITEKTURA

Revitalizace zámeckého parku - Rosice u Brna Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. Zadání: Revitalizacezámeckého parku - Rosice u Brna, Návrh malých objektů Řešení: Zámecký park v Rosicích u Brna je výrazně členěn osami na sebe kolmých štěrkopískových a antukových cestiček do pravidelných obdelníkových travnatých polí. Důležitým prvkem je také schodišťový vstup do podzemního krytu civilní obrany ze 70tých let nacházejícím se pod plochou samotného parku. Hlavní osa vede od zámecké brány k vstupu do samotného zámku. Význam kolmé osy nově podporuje spojení mezi Altánem a vyhlídkovou terasou. Oba nové objekty jsou vytvořeny skládáním dřevoštěpkových desek kolmo na sebe do tvaru podporujícícho spojení klasicistního půdorysu zahrady s organickým tvarem korun stromů. Objekt altanu zastává hned několik funkcí. Největší prostor náleží samotnému přístřešku s půlkruhovou lavičkou , sloužícímu náštěvníkům parku jako útočistě před nepřízní počasí, které může příležitostně posloužit též jako pódium pro hudebníky. Po stranách pak objem altánu dotváří vstup do podzemního krytu a na druhé straně skladiště zahradního nábytku. Vyhlídková terasa se čtvercovým posezením umožňuje návštěvníkům zajímavý pohled do údolí pod hradem a částešně i na přilehlé kolbiště.

Vyhlídková terasa

Situace

Zámecký altán

Zámecký altán doplněný o vyhlídkovou terasu


Vedoucí práce: Ing. arch. Jan Kratochvíl Zadání: 18. ročník studentské soutěže Xella- akademický rok 2012/2013. Škola jako chráněné místo i otevřený myšlenkový prostor pro soustředěné hledání vztahu malého člověka ke světu, lidem a k sobě samému. Motto souteže: Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.

-Mark Twain-

Řešení: Lesní Mateřská a základní škola Zichovec tvoří spolu s Ekocentrem a okolní přírodou ucelené prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí, stejně tak jako pro odpočinek a ekoosvětu starších. Idea vzdělávání se v přírodě je jedním z mnoha pokusů člověka o opětovné sblížení s přírodou. Veškerá výuka a zábava dětí probíhá pod širým nebem a na čerstvém vzduchu. Budovy školy a ekocentra slouží tedy primárně pouze jako útočiště před před nepříznivým počasím. Pro zajištění prostředí vhodného i pro výuku náročnější na vyučovací pomůcky, či prostor, je příroda kultivována a doplněna novými budovami, altány, stájí a ovocným sadem.

Zázemí škol(k)y zajišťující dětem přístřeší v nepříznivém počasí

Ekocentrum se šk. skleníkem

Mobilní otevřené učebny

ARCHITEKTURA

Lesní škol(k)a a ekocentrum Zichovec


Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Petr Pelčák, Ing. arch. Bohumila Hybská, Ing. arch. Nicol Galeová Zadání: “Ora et labora” - Se Santinimv zádech. Návrh ubytovacího a kulturního centra pro poutníky 21. století. Urbanistická a architektonická a vize klášterního komplexu v kontextu mikroregionu Rajhradsko. Řešení: Bývalý hospodářksý dvůr bude nově sloužit především farníkům a poutníkům. Centrální budovou je komunitní centrum sloužící ke kulturnímu a sociálnímu vyžití. Na hranici mezi novým farním dvorem a zahradou sloužící výhradně mnichům, je umístěn nový poutní dům. Jedná se o dvoupodlažní budovu složenou ze šesti samostatných bytových jednotek přístupných z otevřené pavlače na severní straně. Z pavlače je přímý vstup do farního dvora.

1.1

1.2 1.9

Pohled z farního dvora na pavlač poutního domu

1.3 1.3

1.8

1.4 1.3

1.4 1.3

1.10

1.11

1.3

1.3

1.4 1.4

1.6

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

1.7

1.6 1.6

1.7

Památník písemnictví Farní byty Řemeslná dílna Zázemí dílen Klášterní obchod Chráněná dílna Zázemí dílen

1.6

1.3

1.3

1.8 1.9 1.10 1.11 1.12

1.5

1.12

1.3

Komunitní centrum Poutní dům Farní zahrada Přední dvůr Sklad mobiliáře + kolárna

Komunitní centrum uprostřed farní zahrady

ARCHITEKTURA

Poutní dům a komunitní centrum při Benediktýnském klášteru v Rajhradě


Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc., ing. arch Štěpán Mosler

1. Třídění ječmene

6. Odležení sladu

2. Máčení ječmene

7. Šrotovník a vystírací káď

3. Klíčení ječmene

8. Varna

4. Sušení a hvozdění

9. Pivovarská spilka

Zadání: Revitalizace objektu bývalého pivovaru v Boskovicích Řešení: Pivovar se nachází nedaleko centra města a i přesto, že se tu pivo již dlouho nevaří, je neodmyslitelnou součástí historie a výrazu města. Budova čistě průmyslového charakteru stojí na rozhraní rekreační a sportovní oblasti a okolní zástavby. Původní charakter byl podpořen snahou nezasahovat výrazněji do osvětlení vnitřních prostorů a ponechání městotvorné funkce. Vnitřní prostory původního pivovaru posloužili k vytvoření interaktiního muzea pivovarnictví, při jehož návštěvě se návštěvníci ocitnou v roli zrnka ječmene a spolu s ním procházejí procesem potřebným k uvaření piva. Jednotlivé výrobní procesy a stroje tvoří dohromady souvislou trasu budovou muzea od Ječmenu k džbánu piva. Samostatně pak sérii instalací, zařízení a atrakcí sloužící k rozptýlení a setkávání lidí. Muzejní prostory neslouží pouze jako místo vzdělávání, ale snaží se lákat i místní k jejich pravidelné návštěvě za pohybem a zábavou.

5. Odkličování sladu

Situace

Chronologický postup výroby piva

ARCHITEKTURA

Pivovarské muzeum Boskovic


Vedoucí práce: Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D., Ing. arch. Jiří Marek Zadání: Cesta k energetické soběstačnosti obce pro 2000 obyvatel Řešení: Navrhnutá bioplynová stanice bude zpracovávat hlavně zemědělský odpad a odpad dřevozpracujícího přilehlého průmyslu. Bioplyn je následně spalován v kogenerační jednotce. Zde vzniká tepelná energie, která je dále využívána na vytápění přilehlého fóliovníku a pro zajištění vlastního technologického procesu. Elektrická energie a vyčištěný bioplyn budou rozvedeny do spádové oblasti. Biomethan bude rovněž sloužit jako palivo do spalovacích motorů automobilů. Vyrovnávání energetické bilance sítě, tedy špiček a nočních útlumů bude obstarávat přečerpávací elektrárna s turbínou přímo v areálu bioplynové stanice. Tím jsou minimalizovány náklady na výstavbu a ztráty v rozvodných sítích. Řešení bude zaručovat, že kogenerační jednotka bude pracovat ve stabilním výkonu, čímž bude zajištěna maximální efektivita.

VODOJEM PITNÉ VODY HORNÍ NÁDRŽ UŽITKOVÉ VODY (POŽÁRNÍ NÁDRŽ)

PITNÁ VODA PŘEČERPÁVACÍ POTRUBÍ

UŽITKOVÁ VODA

VODNÍ PŘEČERPÁVACÍ ELEKTRÁRNA BIOPLYNOVÁ STANICE

SPODNÍ NÁDRŽ UŽITKOVÉ VODY

VEŘEJNÁ KANALIZACE POŽÁRNÍ HYDRANTY FÓLIOVNÍKY

Situace

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO KOŘENOVÁ ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD

Řez celou BPS a pohledy na foliovník

ARCHITEKTURA

Architektura nedostatku - Bioplynová stanice s fóliovníkem


WORKSHOPY

Workshop dřevené struktury Vedoucí: Huť architektury: prof. Ing. arch. Martin Rajniš, Ing. arch. Luboš Loibl Datum a místo konání: 10.-18.06.2012, Brno Týdení workshop se záměrem vytvořit organizovaný tým po vzoru architektonickách stavebníh hutích. Výsledkem je 5,5m vysová Výsledkem je 5,5m vysová dřevěná stavba z pera architekta Martina Rajniše. Veškeré práce provedl tým 18ti studentů FA, kteří měli tak neopomenutelnou možnost osahat si fyzickou práci a pozorovat jak architektura pozorovat jak architektura roste pod jejich rukama. Stavba byla pokřtěna na Cecilku a dodnes na dvoře FA VUTbr slouží k úkrytu přednepříznivým počasím, relaxaci, či krátkému zamyšlení

Stavba kopule kolem pomocných ramenátů

Cecilka na dvoře FA VUT v Brně


WORKSHOPY

Artefakt - strukturální konstrukce z kmínků Vedoucí: Huť architektury: prof. Ing. arch. Martin Rajniš, David Kubík,Tomáš Kosnar, Luboš Loibl Datum a místo konání: červen.2014, Praha - Kyje Dvoutýdenní workshop, který měl za úkol postavit artefakt na břehu Kyjského rybníka. Nejedná se o stavbu jako takovou, ale o ryzí pokus. Pod vedením prof. Martina Rajniše jsme se snažili předvést a ověřit možnosti nové konstrukční technologie inspirované přírodou se všemi přednostmi i nedostatky. Vlastním smyslem věci bylo vyzkoušet po všech stránkách, jak taková konstrukce z kmínků mladých jasanů a javorů může vypadat, jak se dá poskládat dohromady, jaké má statické vlastnosti. Je to příprava na stavbu věže Doubravka,která by měla vzniknout nedaleko. Snažili jsme se architekturu, která po sobě nenechává stopy a používá materiál, který se nikdy nijak nepoužíval a byl vlastně odpadem. Zároveň se hodně blíží konstrukcím v třetím světě. Je to cesta, která nás vede dál od plánů k něčemu co je měkké, nahodilé a nenaplánovatelné.

Přirozená architektura - “from cradle to cradle”

Zátěžová zkouška kmínková konstrukce


WORKSHOPY

Kurz slámování střechy Vedoucí: Ing. Daniel Grmela Datum a místo konání: červen.2014, Praha - Kyje Výkendový kurz stavění z balíků slámy a místní hlíny na soběstačném domě v Nesovicích u Vyškova. Workshop se sestavoval z teoretické části(večerní odborné přednášky na téma výstavby slaměných domů a aplikací hliněných omítek) a z následného využití nových poznatků v praktické části obnášející pomoc na probíhající stavbě.

Přirozená architektura - “from cradle to cradle”

Zátěžová zkouška kmínková konstrukce


OSTATNÍ TVORBA

Židle_Kachna Židle je vytvořena z OSB desek, jejich zapuštěním do sebe a částečným přispěním kovových vrutů. Židle je tvořená pěticí kruhových výsečí, rozevírající se směrem od opěradla k sedáku. Kruhy vynáší část sedáku a zároveň zajišťují stabilitu. Kruhy vynáší část sedáku a zároveň zajišťují stabilitu opěradlu desky sedáku. Kruhy se sbíhají ve středu židle, kde se k nim ještě připojuje třetí deska snižující napětí na sedáku a zároveň opticky doplňující motiv kružnice. Ke spodkum kruhů jsou přidělány (mechanicky) dvě dvojice noh, zajišťující lepší stabilitu židle a tím i její bezpečnější a příjemnější užívání.

Pohledy

Finální podoba


OSTATNÍ TVORBA

Nové formy Vedoucí: MgA. Jan Šebánek, Ing. arch. Jan Kratochvíl Zadání: Předmětem byl architektonický návrh 3 nových forem. Každá z forem musela být zařaditelná do některé z kategorií – blob, krystal, stuha, landscape, shluk atd. a současně vytvořit jeden exemplář z dané formální typologické kategorie. Cílem předmětu je odhalit a kriticky zhodnotit netradiční svět architektury.

Model z acrystalu

Vizualizace (Rhino3D+V-ray)


Vedoucí: doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.

Kostel sv. Bartoloměje

Základy arch. navrhování - Snaha o proniknutí do samé hmotné a prostorové podstaty stavby. Model je uměleckým přepisem nosné struktury, jejího prostorového uspořádání a výtvarných prostředků, které charakterizují dotčenou etapu dějin architektury.

Původně gotický kostel sv. Bartoloměje z r. 1397, se samostatnou dřevěnou zvonicí z r. 1666, ke kostelu vede krytý dřevěný most zbudovaný kvůli bažinatému terénu (dnes vodní nádržka); v kostele nástěnné malby ze 16. a 18. stol., dřevěná kazatelna (1681), kazetový malovaný strop, dřevěná kruchta

Pohled na dřevěnou zvonici kostela sv. Bartoloměje

Papírový model

OSTATNÍ TVORBA

Model - Kostel sv. Bartoloměje, Kočí


Vedoucí: doc. Ing. arch. Aleš Navrátil, Ph.D., MgA. Jan Šebánek

OSTATNÍ TVORBA

Barva


Vedoucí: Ing. arch. Jan Kratochvíl VY5 - Výpočetní techniky V - prezentace arch. tvorby, Demonstrace využití kombinace 3d a 2d grafiky. Rhino3d +V-ray, Adobe Photoshop, inspirace hudbou

OSTATNÍ TVORBA

Ornamenty

Profile for Martin Blazek

Martin Blazek portfolio CZ  

Martin Blazek portfolio CZ  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded