Page 1

CISIS en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) leeft in uw organisatie, in de maatschappij en bij uw mensen. Natuurlijk heeft u een beeld bij het begrip, maar wat houdt MVO nou precies in? Waar begint u? Hoe vindt u uw weg in het woud van MVO instrumenten en standaarden? Kan MVO strategisch of commercieel worden ingezet of kost het alleen maar geld? En hoe krijgt u de rest van uw organisatie mee in uw MVO denken? Handen en voeten geven aan uw MVO vraagstuk CISIS helpt u in een kort traject een integraal beeld te krijgen van de MVO status, ambitie en cultuur van uw organisatie. Hierdoor kunt u bepalen of implementatie van ISO 26000 bijdraagt aan het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen. Want in tegenstelling tot Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) voegt MVO wel degelijk bedrijfseconomische waarde toe.

CISIS implementatiemanagement kan u op weg helpen om MVO handen en voeten te geven! Integrale aanpak voor MVO ISO 26000 is de nieuwe (internationale) aanpak voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze norm biedt organisaties adviezen en handreikingen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden te bepalen, MVO aandachtsgebieden te prioriteren en MVO te implementeren. Een integrale aanpak die past bij de unieke kenmerken van de organisatie en de context waarin zij opereert.

Als eerste aan de slag met ISO 26000 ISO 26000 is gloednieuw en heeft de potentie om de komende jaren tot dè gezaghebbende MVOstandaard uit te groeien. De norm bestaat uit een verklaring van de principes en begrippen en zoomt in op zes aandachtsgebieden. Verwacht wordt dat in mei 2010 de nieuwe norm officieel bekrachtigd zal worden. Vanaf dat moment zullen organisaties over de gehele wereld de richtlijnen gebruiken om hun interne bedrijfsvoering te verbeteren. Als u nu begint kunt u één van de eersten zijn. Inzicht en actie CISIS helpt u binnen twee maanden concreet inzicht te verschaffen in uw MVO status, ambitie, cultuur, stakeholders, mogelijke actiepunten en de benodigde inspanningen die daarmee gepaard gaan. Op basis van deze rapportage kunt u meteen beslissingen nemen en tot actie overgaan. Kort de voordelen van ISO 26000 voor uw organisatie op een rij:  Grip op MVO in de volle breedte;  Positief voor de concurrentiepositie van uw onderneming;  Positief voor de reputatie van uw onderneming;  Positief voor de interne moraal;  Positief voor de relatie met uw stakeholders;  Continue en aantoonbare beheersing van MVO aandachtsgebieden (zie de volgende pagina).

Wordt uw organisatie één van de eersten die kan communiceren de interne bedrijfsvoering maatschappelijk op orde te hebben volgens alle internationale richtlijnen van ISO26000?

Implementaties

Projectbemensing www.cisis.nl

Organisatieadvies


CISIS en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Hoe doen wij dat? Op basis van de ‘best practices’ en voorschriften uit de ISO norm bepalen wij gezamenlijk met u de maatschappelijke verantwoordelijkheden, de belangrijkste stakeholders en bekijken we hoe MVO van toegevoegde waarde kan zijn voor uw organisatie. Wij voeren een serie gesprekken met functionarissen binnen uw organisatie waarin de uitgangspunten van de norm uitvoerig aan bod zullen komen. Deze gesprekken hebben als primair doel informatie verkrijgen, maar helpen tegelijkertijd MVO op de kaart te zetten. Op basis van deze gesprekken bouwen wij een pragmatische rapportage per MVO aandachtsgebied. De resultaten van dit traject dragen direct bij aan de betrokkenheid, een adequate prioriteitstelling, besluitvorming, en kunnen desgewenst zelfs worden omgezet in een concreet implementatieplan. Van gedragen proces naar focus op inhoud Als onafhankelijke partij helpt CISIS gefaseerd alle stadia van de mogelijke implementatie te doorlopen. Waarbij elke stap u weer een tree hoger brengt op de MVO ladder. In het beginstadium is het van groot belang om een gemeenschappelijk beeld van de scope, het proces, de ambities en stakeholders te ontwikkelen. Gedurende het traject leggen deze zaken de kritieke basis voor een sterker focus op de inhoudelijke MVO onderwerpen. Waarom CISIS? Bij CISIS werken wij in het hart van uw bedrijfsvoering en zijn als geen ander in staat om handen en voeten te geven aan uw MVO vraagstuk, dit doen wij door:  uitgebreide expertise in optimalisatie en verbeteringstrajecten;  planmatige aanpak en beproefde methodieken;  besluitvormingsprocessen te versoepelen en los te krijgen. Hebben wij uw interesse gewekt? U kunt nu de eerste zijn die serieus werk maakt van ISO 26000. Bent u enthousiast geworden of heeft u vragen? Bel 075 6225111 en vraag naar Wim Dujardin of stuur een mail naar dujardin@cisis.nl.

CISIS implementatiemanagement Ons bedrijf helpt organisaties met het verbeteren van de interne bedrijfsvoering. Wij leveren diensten op het gebied van projectmanagement, proces optimalisatie en begeleiding van veranderingen. Als wij, samen met u, het traject hebben afgerond, zijn de beoogde verbeteringen daadwerkelijk gerealiseerd. Mensen en middelen zullen soepel en effectief samenspelen en optimaal bijdragen aan uw bedrijfsdoelstellingen. Dat is een belofte waaraan u ons kunt houden!

Implementaties

Projectbemensing www.cisis.nl

Organisatieadvies

CISIS en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  

Visie van CISIS op de implementatie en operationalisatie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

CISIS en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  

Visie van CISIS op de implementatie en operationalisatie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen