Issuu on Google+

Martin Lõkov Kivila 2 – 23 13917, TALLINN Eesti Kunstiakadeemia välisstipendiumite komisjonile Tallinnas, 04.märtsil 2013 Olen EKA tootedisaini bakalaureuse taseme teise kursuse tudeng. Kandideerin vahetusõpilaseks Saksamaale Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd tootedisaini erialale. Konkreetse kooli kasuks otsustasin EKA kommunikatsiooni ja välissuhete osakonnast saadud info ja soovituse põhjal . Kuna valdan lisaks inglise keelele ka saksa keelt, on see heaks eeliseks suhtlemisel ja õppimisel Saksamaal. Lisaks näen eelist asukoha väiksuses. Väiksemast koolist loodan personaalsemat ja põhjalikumat juhendamist. HfG teaduslik lähenemine sobib minu arusaamaga disainist. Minu kogemus on näidanud, et heal disainil on välimusega vähem seost kui seesmise struktuuri ja funktsiooniga. Düsfunktsionaalne ilu on petlik ja koormav nii inimestele kui loodusele tervikuna. Minu toodete kontseptsioonis on keskkonnasäästlikkus äärmiselt oluline. Olen varem keskkonnateadust õppinud ja loodussäästlik projektidele lähenemine on minu jaoks enesestmõistetav. Üritan lahendada probleeme minimaalse materjali kulu ja lihtsate töövõtetega (näiteks järi 9/3). Püüan mõista lähtematerjalide olemust, et nende parimad omadused ära kasutada. Kooliprojektid püüan teha nii, et tulemus oleks ka reaalselt tööstuslikult toodetav. Pean enda disaineriks kujunemises oluliseks ja arendavaks tutvuda Saksamaa tootedisaini kultuuriga. Näen vahetusõpilasprogrammi kui võimalust rikastavaks kogemuseks erialaselt ja keelepraktika seisukohalt. Olen valmis vastama lisaküsimustele. Lugupidamisega, Martin Lõkov


motivatsioonikiri martin lõkov