Page 1

Martina Reguera; 4ยบ ESO A


Passem de binari a decimal els següents nombres: -101=1 x 2 +0 x 21 + 1 x 20 = 4+ 0+1= 5

-1010= 1x 23 + 0 x 2 + 1 x 21 + 0 x 20 = 8+0+2+0=10 -11110= 1x 24 + 1 x 23 + 1 x 0 =16+8+2+1= 27

+1x

1

+1x

-10100110 = 1x 27 + 0 x 26 + 1 x 25 + 0 x 24 + 0 x 23 + 1 x 2 + 1 x 21 + 0 x 20 = 128 + 0+ 32+ 0+ 0 +4 +2 +0 = 166 -10011= 1 x 24 + 0 x 23 + 0 x 2 + 1 x 21 + 1 x 20 = 16+0+0+2+1=19

Passem els nombres de decimal a binari: - 1024 = 10000000000 1024/2 = 512 (0)512/2 = 256 (0)256/2 = 128 (0)128/2 = 64 (0) 64/2 = 32 (0) 32/2=1616/2 = 8 (0)8/2=4 (0)4/2 = 2 (0)2/2 = 1 (0) - 312=10111000 312/2 = 156 (0) 156/2 = 78 (0)78/2 = 39 (0) 39/2 = 19 (1)19/2 = 9 (1) 9/2 = 4 (1) = 4/2 = 2 (0)2/2 = 1 - 12=1100 12/2 = 6 (0)6/2 = 3 (0)3/2 = 1 (1)


- 511=11111111 511/2 = 255 (1)255/2 = 127 (1)127/2 = 63 (1)63/2 = 31 (1)31/2 = 15 (1)15/2 = 7 (1)7/2 = 3 (1)3/2 = 1 (1) - 13=1101 13/2 = 6 (1)6/2 = 3 (0)3/2 = 1 (1)

Codigo binario  

El codi binari és un sistema de numeració en el qual totes les quantitats es representen utilitzant com base dues xifres: zero i un (0 i 1).