EBUF Nytt 1 2021

Page 1

EBUFnytt

1.2021

1


I detta nummer kan du läsa om .... EBUF firar 115-år! 3-4 Allsång på Finns sommarteater torsdag 26.8 kl. 18 4 Familjekonsert i Karamalmen lördag 4.9 4 Ett annorlunda Esbo Lucia år 5-6 Vi på Saltkråkan på Finns sommarteater inhiberad 7 Kallelse till vårmöte 8 Glims höstmarknad flyttas till Köklax 8 Sommarläger i Esbo 9-11 Teaterskolan i Esbo 12-15 Sommarjobb hos EBUF 15 Fallåker uf - Fallåker teater 16-17 Hembygdens Vänner i Alberga 19-20 Gammelgård ungdoms-och allmogef 20 Esbo västra ungdomsförening 21 Logen i Gröndal uf 21 Föreningen för Nytta och Nöje i Noux 22 Skärgårdens Vänner i Esbo 23 Mattbynejdens ungdomsförening 24 Uf Södrik Svenskar 24-25 Musikinstitutet Kungsvägen 27-28 Esbo hembygdsförening tipsar om läsning om Esbo 29-30 EBUF-kalendern 2021 31

EBUF-Nytt

ISSN 1239-2537

informationsorgan för ESBOBYGDENS UNGDOMSFÖRBUND r.f. Ordförande Maria Sjöroos Redaktör: Martina Gardberg Pärmbild & bilder av föreningshusen: Henrik Jansson EBUF:s kansli: Karaängsvägen 4 B, 02610 ESBO Martina Gardberg 050 406 4244, martina.gardberg@ebuf.org

DL för nästa nummer av EBUF-Nytt är i slutet av september. Vill du i framtiden ha EBUF-nytt elektroniskt? Maila då martina.gardberg@ebuf.org så sätter vi till dig på listan. 2


EBUF firar 115-år! År 1906 grundades den då benämnda Esbo Ungdomsföreningars Centralstyrelse, som senare fick namnet Esbobygdens ungdomsförbund. Dock är det oklart när under året som EBUF grundades, då det saknas uppgifter om det. EBUF grundades för att vara den sammanbindande länken mellan de svenska ungdomsföreningarna i Esbo. EBUF:s uppgift är att stödja sina medlemsföreningar samt att aktivt jobba för den svenskspråkiga ungdoms- och kulturverksamheten i Esbo. EBUF ska bedriva meningsfull och kontaktskapande verksamhet som är öppen för alla, där deltagarna känner trygghet, gemenskap och samhörighet.

en del käppar i hjulen i EBUF:s verksamhet. Det senaste året har varit utmanande. Bland annat Finns sommarteaters spelsäsong 2020 & 2021 och den traditionella Glims höstmarknaden hösten 2020 inhiberades på grund av coronaläget, något som aldrig tidigare hänt. All övrig verksamhet har krävt en plan A men också en färdig plan B, C och D som man snabbt kan övergå till. EBUF:s styrelse har övergått till möten på distans, vilket har varit positivt då flera styrelsemedlemmar haft möjlighet att delta i mötet. I dessa osäkra tider då vi inte kunnat ordna all planerad verksamhet, har vi haft tid att fundera, utveckla och planera in ny verksamhet som vi önskar ordna genast när det är möjligt. Bland annat lägerverksamheten har utvecklats ytterligare och nya lägeridéer skapats så att det finns läger för barn i olika åldrar och deras olika intressen. Nytt för i år är ett naturläger i uf-huset Stenhalla i Noux för barn med intresse för utomhusaktiviteter och natur. och nya utflyktsläger för barn i åk 3-6 som vill göra något aktivt på sommaren och eventuellt även utmana sig själv i att prova på något nytt.

De flesta svenskspråkiga Esbobor har under sitt liv kommit i kontakt med EBUF:s verksamhet på något sätt; eventuellt genom i Musikinstitutet Kungsvägen som EBUF är huvudman för (grundades som Esbobygdens musikskola), besökt eller varit med i Finns sommarteater (tidigare Glims sommarteater), deltagit i EBUF:s läger eller klubbar, sett Esbo Lucia uppträda, besökt Glims höstmarknad eller kanske deltagit i något av EBUF:s eller våra föreningars evenemang eller verksamhet. Coronapandemin

har

satt

Det aktuella coronaläget gör det 3


inte lägligt att planera något 115-års jubileumsfirande. Flera av EBUF:s medlemsföreningar firar också 115-år detta år. För att föreningarna, och EBUF, ännu ska finnas om 10, 25 och 50 år, samt ännu längre i framtiden än det kommer EBUF i år att göra en specialsatsning på medlemsservicen till föreningarna och tillsammans med föreningarna utreda hur EBUF kan stöda dem. Tillsammans diskuteras sedan planer, behov, och åtgärder för att EBUF och föreningarna ska finnas

och ännu vara aktuella i framtiden. Under vårvintern har vi på EBUFs kansli redan planerat mera verksamhet i Esbo för Esbobor i alla åldrar som kan förverkligas efter coronapandemin. Vi önskar att i framtiden nå flera barn och ungdomar och främja hela familjens välmående i en verksamhet som bemöter Esbobornas intresse. Mera info om all verksamhet publiceras i början av hösten på hemsidan www. ebuf.org.

”En ton i min enkla sång” - allsång på Finns sommarteater torsdag 26.8 kl. 18 Sång i skogens grönska; Finnsbacken och Esbo gård på synhåll väcker sånger, musik och berättelser med Esbo-anknytning till liv. Kom till Finns sommarteater och fira Esboveckan med sång! Under kvällens gång får vi ta del av sånger och musik med Esbokoppling av bl.a. Arvid Mörne, Hanna Hagbom, Lasse Mårtenson och Barbara Helsingius. Allsångsledare: Benny Törnroos samt gästande artister. EBUF planerar även ett familjejippo till början av hösten på Finns sommarteaters spelplats för att inviga den nya läktaren som införskaffades ifjol. Mera info kommer under våren på EBUF:s hemsida.

Familjekonsert i Karamalmen lördag 4.9 I samarbete med Esbo stads svenska bildningstjänster har EBUF de senaste åren ordnat evenemanget En kulturdag för dagis-, förskole- och skolbarn. På grund av coronapandemin var det inte möjligt att ordna evenemanget 2020 och istället ordnades en familjekonsert utomhus i Hagalund ifjol. Till hösten 2021 har vi därför nu planerat in en liknande familjekonsert som ordnades ifjol, i Karamalmen lördagen den 4.9.2021! Välkommen! 4


Text: Catarina Korkman, bild Robert Ingman

Ett annorlunda Esbo Lucia år

December närmade sig och snart var det dags för den efterlängtade luciatiden igen. Ett annorlunda år på många sätt innebar också en annorlunda luciatid med lugnare och mindre program än normalt. För mig har Lucia alltid varit en tradition som fått mig att uppskatta kärlek, ljus och gemenskap i mörka tider. Lucia är en person jag ser upp till eftersom hon alltid har haft en speciell kraft och energi omkring sig. Jag kände mig tacksam över att jag detta år skulle få ta den rollen och göra mitt bästa för att sprida det välbehövda ljuset tillsammans med tärnorna och de andra involverade. När jag blev tillfrågad att bli Esbo Lucia så blev jag först överraskad. Jag hade själv just kommit hem efter ett år som utbyteselev i Frankrike och det kändes lite ovant att vara tillbaka i den

finska vardagen igen. Jag kände mig hedrad och jätteglad att få ta mig an uppdraget som Esbo Lucia. Det skulle bli en ny upplevelse för mig. Lucia upplevelsen var unik och lärorik. Även om luciatiden detta år blev väldigt kort på grund av corona, så fick jag ändå uppleva gemenskapen i en luciakör och av att uppträda tillsammans med andra. Varje vecka hade vi en sångövning där vi kämpade med att sjunga iklädda ansiktsmask. Särskilt när vi sjöng i de höga tonarterna så kunde det ibland vara lite utmanande, men vi fixade det tillsammans! När vi sjöng flera jullåtar i olika stämmor höjdes den egna julstämningen. Det var jätteroligt att få sjunga tillsammans med så många som redan hade så mycket erfarenhet av lucia. Att det alltid fanns någon som visste hur saker 5


och ting skulle gå till, kändes bra och tryggt. Tiden före luciakröningen var inte lika stressig som jag hade föreställt mig och blev på många sätt annorlunda på grund av corona. Kröningen bandades in och det kändes lite konstigt att sjunga inför en tom kyrka, fastän vi var medvetna om att där satt personer hemma bakom skärmen och tittade. En fördel med att kröningen sändes live var att flera personer kunde delta i ceremonin och det var roligt! Detta år filmade vi också in en konsertvideo tillsammans med Esbo Spelmans Förening som skickades till alla de ställen som vi inte hade möjlighet att besöka i år som tyvärr var många. Det var synd att personliga möten uteblev och att vi inte kunde uppträda inför fler människor i år. Jag är ändå tacksam över att vi fick chansen att banda in musikvideon så att vi kunde dela med oss av luciastämningen och sprida ljus och värme i den märkliga tid vi lever i just nu.

Jag vill tacka alla er som gjorde det möjligt att genomföra Esbo lucia 2020, Tack! Varma hälsningar, Catarina Korkman

Det officiella luciafotot 2020 är taget av Henrik Jansson

Tack till alla som deltog i Esbo Lucias insamling Esbo Lucias insamling 2020 avslutades den 28.2.2021. Totalt samlades 2 530 € in för mobbningsförebyggande verksamhet i svenskspråkiga skolor i Esbo. Pengarna kommer att användas för utbildning av personal i skolorna samt för att köpa in litteratur som stöder lärarna i det mobbningsförebyggande arbetet. Utbildningen av lärarna kommer att ske via Folkhälsan. Under året kan du följa med hur pengarna har använts på EBUF:s hemsida. Ett stort tack till alla som deltog i insamlingen! 6


Vi på Saltkråkan på Finns sommarteater inhiberad igen p.g.a. coronapandemin I april ifjol fattade EBUF:s styrelse beslutet att på grund av coronapandemin och restriktionerna att inihbera Vi på Saltkråkan på Finns sommarteater spelsäsongen 2020 och istället sätta upp pjäsen sommaren 2021. Produktionsteamet har sett över alla möjligheter för att kunna förverkliga pjäsen sommaren 2021. Dessvärre har pandemiläget i februari utvecklats i fel riktning. EBUF:s styrelsen ansåg därmed att det är deras sociala och ekonomiska ansvar att inhibera pjäsen för sommaren 2021. EBUFs styrelse fattade ett beslut om ärendet på sitt möte 26.2.2021. Producent Robert Ingman delar skådespelarnas, produktionsteamets och publikens besvikelse, som i över ett år väntat på att framföra eller se pjäsen Skådespelare blev utvalda till sina respektive roller via audition i januari 2020. Nu gick deras planer om att stå på

Finns sommarteaters scen i sommar i kras. Robert påminner det som först känns som en besvikelse kan komma att öppna nya möjligheter i framtiden. Det vore ändå inte rätt mot vare sig produktionsteamet eller skådespelarna att binda upp dem för ytterligare ett år. Nu kan var och en se över sin situation. Förhoppningsvis kan nya diskussioner om samarbete bli aktuella i höst. Robert lovar att Finns sommarteater fortsätter med sin tradition att bjuda på familjepjäser svenska då coronapandemin är över. Det är främst frågan om vilken pjäsen är nästa sommar . Styrelsen fattar beslut om nästa års pjäs på hösten. Med en publikstyrka på 3.500 - 5.000 åskådare varje sommar är Finns sommarteater, Nylands tredje största svenskspråkiga sommarteater. Text: Robert Ingman

7


Kallelse till vårmöte Esbobygdens ungdomsförbund rf sammankallar sina medlemmar till

vårmöte

torsdagen den 8 april kl. 18

på EBUF:s kansli och över Microsoft Teams. Varje förening har rätt att sända två officiella delegater till vårmötet. Dessa bör före mötets början visa upp sin förenings fullmakt. Alla andra intresserade medlemmar i lokalföreningarna är också hjärtligt välkomna att delta i mötet! Alla deltagare måste anmäla sig till mötet senast en vecka före vårmötet, 1.4.2021, till EBUF:s verksamhetsledare, martina.gardberg@ebuf.org. Ärenden: • Årsberättelser och bokslut för Esbobygdens ungdomsförbund och Musikinstitutet Kungsvägen. • Stadgeändring för §13.11 gällande val av revisorer på höstmötet. Välkomna på vårmötet! önskar EBUF:s styrelse

Glims höstmarknad flyttas till Köklax Glims höstmarknad kommer i år att flytta till Esbo gårds marker i Köklax! Det har blivit allt mer utmanande att ordna marknaden på Glims gårdsmuseums område, och speciellt svårt har det varit för kunderna att få parkeringsplats. EBUF:s styrelse har därför beslutat att flytta marknaden till Esbo gårds marker denna höst. Höstmarknaden ordnas traditionellt den tredje söndagen i september så välkomna till Köklax på marknad söndagen den 19.9 kl. 12-13.30. Det exakta stället för marknaden meddelas senare under våren på EBUF:s hemsidor. 8


Sommarläger i Esbo Den här sommaren ordnar EBUF sina traditionella dagläger och teaterläger men även en del nya dagläger som ett naturläger i Noux och utflyktsläger med start från Alberga. Den här sommaren ordnar vi sommarläger i Alberga, Bemböle, Gammelgård, Köklax, Mattby och Noux. Sommarlägren är avsedda för 7-12 åringar, förutom teaterlägret och utflyktslägren som är avsedda för elever i åk 3-6. Ledstjärnan i EBUF:s lägerverksamhet är att det ska vara låg tröskel att delta och att alla barn ska ha en rolig sommarlovsvecka tillsammans! Lägerverksamheten består av aktiviteter ute och inomhus, pyssel, gemensamma lekar och spel. På sommarlägren i Alberga v. 23-25 har barnen simundervisning med simlärare två till tre förmiddagar i veckan. Sommarlägren i Alberga ordnas i samarbete med Folkhälsan i Alberga.

ett utflyktsläger för barn i åk 1-6 vid intresse. Välkommen med! Anmälningen till samtliga läger sker elektroniskt via blankett.fi på EBUF:s hemsida www.ebuf.org/sv/ lager/sommarlager/. Frågor kan riktas till verksamhetsledare Martina, martina.gardberg@ ebuf.org, 050 406 4244.

Vecka 23

Sommarläger i Köklax Lägertid: må-fre 7-11.6.2021, kl. 8.30-16.30 Lägerplats: uf-huset Valhalla, Valhallavägen 14, 02780 Esbo eller annat ställe i Köklax pga kommande takrenovering. Pris: 95 €. Sommarläger i Mattby Lägertid: må-fre 7-11.6.2021, kl. 8.30-16.30 Lägerplats: Stockhuset, Mattliden 4, 02230 Esbo Pris: 95 €.

Lägeravgiften inkluderar varm lunch, aktiviteter och försäkring under lägertiden. Uflyktslägren är ett av EBUF:s nya lägerkoncept den här sommaren. Utflyktslägret är för barn i årskurs 3-6 som vill vara med och besöka nya spännande ställen och kanske även utmana sig i något nytt. På lägret besöker vi varje dag nya ställen i olika teman. I augsti ordnas 9


Naturläger i Noux Tycker du om att vara ute i naturen? Det blir fem dagar med roliga aktiviteter mest utomhus i fina Noux med nya kompisar. Under veckan blir det bland annat utflykt, vandring, naturpyssel och en massa utelekar. Lägertid: mån-fre 7-11.6, kl. 8.3016.30. Lägerplats: uf-huset Stenhalla, Herrbackavägen 5, 02820 Esbo. Möjlighet att åka buss med ledare till och från Esbo centrum finns. Pris: 95 €.

full sat Sommarläger i Alberga I t Lägertid: må-fre 7-11.6.2021, kl. 8.00-17.00 Lägerplats: meddelas senare Pris: 100 €.

Vecka 24

Äventyrsläger på Carlberg Carlberg är på ett mysigt område i Gammelgård med en egen fin och stor gård. I år blir det ett äventyrsläger med skattjakt, gåtor, äventyrsbanor m.m.! Lägertid: må-fre 14-18.6.2021, kl. 8.30-16.30 Lägerplats: uf-huset Carlberg, Ungdomsvägen 10, 02920 Esbo Pris: 95 €.

Sommarläger i Mattby Lägertid: må-fre 14-18.6.2021, kl. 8.30-16.30 Lägerplats: Stockhuset, Mattliden 4, 02230 Esbo Pris: 95 €. full sat Sommarläger i Alberga II t Lägertid: må-fre 14-18.6.2021, kl. 8.00-17.00 Lägerplats: uf-huset Thorstorp, Gamla Åbovägen 12, 02650 Esbo Pris: 100 €. Utflyktsläger Lägertid: må-fre 9-12.8.2021, kl. 9.00-15.00 Startplats och slutplats: Alberga tågstation. Pris: 120 €, inkluderar transporter, inträden & aktiviteter, mellanmål (obs egen lunch med) och försäkring under lägertiden. 10


Vecka 25

Sommarläger i Alberga III Lägertid: må-to 21-24.6.2021, kl. 8.00-17.00 (Obs 4 dagar!) Lägerplats: uf-huset Thorstorp, Gamla Åbovägen 12, 02650 Esbo Pris: 80 €. i Teaterläger på Fallåker Lägret är för dej som är 9-12 år som har ett teaterintresse. Det blir tre dagar fyllda med roliga teateroch dramaövningar så kom med och ha det skoj med dramapedagogerna Petra och Nina! Lägertid: 21-23.6, 8.30-16.30. Teateraktiviteter kl. 9-15. (Obs 3 dagar!) Lägerplats: Fallåker, Fallåker 18, 02740 Esbo. Pris: 75 €.

Utflyktsläger Lägertid: må-to 21-24.6.2021, kl. 9.00-15.00 (Obs 4 dagar!) Startplats och slutplats: Alberga tågstation. Pris: 100 €, inkluderar transporter, inträden & aktiviteter, mellanmål (obs egen lunch med) och försäkring under lägertiden.

Vecka 26

Vecka 32

Sommarläger Alberga IV Lägertid: må-fre 28.6-2.7. 2021, kl. 8.00-17.00 Lägerplats: uf-huset Thorstorp, Gamla Åbovägen 12, 02650 Esbo Pris: 100 €.

I augusti ordnas korta “Back to School” läger i augusti där barnen får mjukstarta skolveckan med EBUF. Back to School i Köklax Lägertid: må-ti 9-10.8.2021, kl. 8.30-16.30 Lägerplats: uf-huset Valhalla, Valhallavägen 14, 02780 Esbo Pris: 40 €.

Vecka 31

Utflyktsläger för 7-12 åringar ordnas vid intresse Lägertid: må-fre 2-6.8.2021, kl. 9.00-15.00 Startplats och slutplats: Alberga tågstation. Pris: 100 €, (obs egen lunch med). Lägret ordnas ifall det finns mer än 8 deltagare anmälda.

Back to School i Alberga Lägertid: må-ti 9-10.8.2021, kl. 8.30-16.30 Lägerplats: uf-huset Thorstorp, Gamla Åbovägen 12, 02650 Esbo Pris: 40 €. 11


Lokförare på Teaterskolan i Esbo Under pandemin har vi dramapedagoger precis som flera andra fått lägga våra färdigheter och resurser på spel. Vi har fått arbeta hårt och behövt forma om vår undervisning för att kunna upprätthålla elevernas hobbyverksamhet i en trygg miljö. Vi har gjort undervisningsplaner, distansplaner och format om verksamheten om och om igen för att hålla oss till restriktionerna. Dramapedagogens uppgift har varit att hålla hårt i styret och styra i rätt riktning under färden. Teaterskolans pedagoger har skräddarsytt nivåanpassade distansundervisningsplaner för varje grupp. De äldre eleverna har under distandundervisningen träffats via Google-Meet. Där har vi har kunnat improvisera, repetera pjäser, improvisera fram material till en egen pjäs och övat på de olika delområdena inför scenframställningen. Vi har haft det roligt trots att en skärm inte ersätter fysiska teaterträffar. Detta har dock möjliggjort att vi har kunnat upprätthålla elevernas hobbyverksamhet trots corona restriktionerna. För att kunna upprätthålla och stöda de yngre elevernas hobbyverksamhet har eleverna fått pröva på teaterverksamhet i form av utomhuspedagogik pga restriktionerna. Vi har skapat teater i snövita landskap och trots minusgrader och snöyra har vi hållit humöret uppe och gjort kreativa och roliga 12

Text: Petra Norrgård

övningar. Utomhusmiljön har inspirerat oss att skapa berättelser som är förankrade i elevernas närmiljö. Skolgårdens ljud och bilarnas brus har hjälpt eleverna i att lägga fokus på röstanvändningen. Som dramapedagog arbetar du självständigt och planerar dina egna lektioner. Du behöver vara flexibel, slittålig, spontan, uthållig och kunna bejaka lekens kraft. Emellertid är arbetet belastande med allt för många komponenter som börs ta i beaktande. Framförallt det senaste året då planerna byter ut varandra i löpande takt och du försöker hålla i styret för att nå rätt riktning. Här är det viktigt med kollegornas stöd och vetskapen om att vi tillsammans fixar denna bergodalbanatur. Dramapedagogens arbetsbild är unikt i det slaget att förutom att du undervisar, skriver pjäser, fixar kostymering och scenografin, är du en lyssnare, en som plåstrar om vid behov och är en vuxen som eleverna kan vända sig till i ur och skur. Du är även ett bollplank för tokroliga idéer och får därmed en uppdaterad glimt över vad som just nu är på ytan för barnen och ungdomarna på 2020talet. Det behövs skinn på näsan och en hel massa lekfullhet i arbetet som dramapedagog, framförallt under en pandemiperiod. För tillfället undervisar vi i form av närundervisning för elever upp till 12 år med ansiktsmask för pedagogen där handsprit, handtvätt


och avstånd är vår nya vardag. Vi arbetar lekfullt men med en glimt av beslutsamhet i varje grupp mot våra scenframställningar. Vi har distansplanen med i kappsäcken för att stöda de äldre eleverna under färden. Vi strävar till att framföra våra pjäser under våren 2021 i den form som restriktionerna tillåter oss.

Om scenen är i ett uf-hus, i skolans gymnastiksal, ute på gården eller om allting filmas in för att eleverna sedan hemma kan titta på pjäsen med sina familjer kan ingen av oss i nuläget svara på. Det enda som är säkert är att dramapedagogen fortsätter styra teatertåget vidare mot målet!

Det är vi som drar grupperna! Teaterskolan i Esbo drivs av EBUF. Verksamhet är riktad till alla teaterintresserade 7 - 16 åringar och undervisningen följer den grundläggande konstundervisningens läroplan. Verksamhetens syfte är att via drama- och teateruttryck ha det roligt, våga utmana sig i det sceniska uttrycket, och använda sig av sin fantasi och kreativitet som stöder det livslånga lärandet. Vem är det som drar teaterskolan då? Det skall vi nu ta reda på!

-Jag heter Petra Norrgård och har undervisat i teaterkonst sedan 2006. Den första teatergruppen för EBUF 13

drog jag i Bemböle skola våren 2017 och efter det har det bara blivit mera grupper varje år! Vad är det med teater som lockar dig? - Teaterkonsten har sedan barnsben lockat mig med sina oändliga nivåer av kreativitet och fantasi. Vad är det bästa när man kombinerar teater och barn? – Teaterkonsten är en naturlig förlängning av leken. I en för barnen trygg miljö, kombinerat med olika teaterverktyg kan bl.a. barnets styrkor stärkas. Barnens glädje, är min glädje. Hur hjälper du barnet att hitta inspiration och våga stå på scenen? – Klassiska sagor är bra inspirationskällor och de har även en stark igenkänningsfaktor. Gruppsammanhållningen är väsentligt i barngrupperna. Med att skapa en tillåtande gruppanda, bejakas var elev och sänker därmed tröskeln till att uppträda.


Har du själv stått på scenen? – Jag stod första gången på en riktig teaterscen som 10-åring i Svenska Teaterns produktion, ” Oliver Twist”. Jag har en diger hobbyteaterbakgrund och har även medverkat i diverse produktioner under studietiden.

rer och verkligheter lär man mycket om sig själv och andra, man lär om samhället vi lever i och normer som styr vårt liv. Teater ger möjlighet att skapa egna tankar om det vem jag är och hur jag vill leva. Att få uppleva teatermagi och bli medveten om sin egen fantasi är någonting fantastisk som alla borde ha möjlighet till. Vad är det bästa när man kombinerar teater och barn? – Att göra teater med barn är så roligt! Att se hur de kastar sig in i teaterns magiska värld utan att värdera sig själva eller andra är någonting jag brinner för. Att få se hur stolta de är när de får uppträda med något de har jobbat mycket med och som de själv har skapat känner man sig så lycklig. Lycklig över att man har kunnat ge dem möjlighet att skapa något eget och lyckas visa det till andra.

– Jag heter Nina Tikkanen och jag är utbildad som dramapedagog. Jag har jobbat mer eller mindre med barn- och ungdomsteatergrupper i 8 år, först vid sidan om andra jobb och som heltidsdramapedagog i 4 år.

Hur hjälper du barnet att hitta inspiration och våga stå på scenen? – Det är viktigt att barnen och ungdomar som är med i mina teatergrupper känner sig att de blir hörda och sedda just sådana som de är. När alla i gruppen känner sig accepterade blir de trygga och då behöver de inte så mycket min hjälp för att hitta inspiration. När gruppen känner sig trygg vågar de också stå på scenen. Tröskeln att spela teater måste vara låg, det finns ingen rätt eller fel sätt att spela teater i mina grupper utan alla spelar på sitt sätt och det är OK. Det är viktigt att hitta

Vad är det bästa med teater? – Det bästa med teater är att man får prova på att vara någon annan och att man får också göra saker som man i riktiga livet inte kan eller får göra. Att man får lämna sin riktiga omgivning och sitt riktiga liv en stund och leva in i en annan verklighet. När man provar olika karaktä14


rätta övningar för varje grupp så att de lär sig att lita på varandra och på mig. Ingen måste stå på scen men oftast vill de göra det. Samspelet är A och O i teater och när det fungerar vågar man nästan vad som helst. Har du själv stått på scenen? – Visst har jag också stått på scen. Det är pirrigt och roligt. Att stå på scen är varje gång lika spännande men också givande. Att man har vågat visa sig själv och det man kan

15

ger en möjlighet att övervinna sig själv och lära om sig själv. Välkomna med i Petras och Ninas teatergrupper i Teaterskolan i Esbo! Höstens grupper publiceras på EBUF:s hemsida i augusti. Grupperna är för alla teaterintresserade 7-16 åringar. Ingen tidigare erfarenhet behövs!


Fallåker uf - Fallåker teater

www.fallaker.fi

I september 2021 är det Finlandspremiär för farsen “Stulen kärlek” på Fallåker Teater. Stulen kärlek handlar om den godhjärtade, men naive inbrottstjuven Bosse, som har som mål att stjäla en mycket värdefull tavla hos det rika men smått spänningslösa paret Berit och Evald. Naturligtvis går inget som väntat, det är i själva verket kört från första början. Bosse hamnar snabbt in i ett träsk av nödlögner och precis när han tror att han klarat sig, väntar nästa olycka bakom dörren. Bokstavligen.

Premiär blir det fredagen 10.9.2021 kl. 19.00 Övriga föreställningar: sö 12.9 kl. 16.00, lö 18.9 kl. 16.00, sö 19.9 kl. 16.00, lö 25.9 kl. 16.00, sö 26.9 kl. 16.00, lö 9.10 kl. 16.00, sö 10.10 kl. 16.00, lö 16.10 kl. 16.00 och sö 17.10 kl. 16.00 På scenen står 7 skådespelare och de är: Danielle Engström, Markus Haakana, Ellen Haakana, Robin Laurén, Tipi Olander, Thomas Silén och Matilda Vaenerberg.

Pjäsen är skriven är Krister Claesson, ett av de stora namnen inom buskiskomedi i Sverige. Stulen kärlek hade premiär på Lisebergsteatern i Göteborg hösten 2004 där den gick i 120 slutsålda föreställningar och sågs av 75 000 personer. 2019 sattes en ny uppsättning upp på Vallarnas friluftsteater. Och nu har pjäsen äntligen finlandspremiär på Fallåker Teater. Pjäsen regisseras av Frank Skog. 16

Biljetter kan beställas antingen via fallaker.teater@gmail.com eller per telefon 09 - 8845611 (måndagar och torsdagar kl. 17.30 - 20.00). Biljettpriset är 25€.


17


Sprudlande skärgårdsafton den 7.4. på Thorstorp

RotFest

Folkmusik i Esbo

5.-10.4.2021 Tema Östersjön www.juurijuhla.fi

Aspö spelmän, Maria Kalaniemi och Pekka Pentikäinen Dragspelarna Maria Kalaniemi och Pekka Pentikäinen spelar härliga låtar från Brunskär. Musiken är komponerad av Anna Danielsson. Dokumentären Aspö – en musikalisk ö tar oss med på besök till Aspö. Svängiga Aspö spelmän avslutar kvällen med dansmusik!

Konserten streamas live. Strömmen kan ses gratis! Länken visas före konserten på JuuriJuhla-RotFests Facebook-sidor och på webbplatsen juurijuhla.fi. Antal närvarande publik enligt koronabegränsningar. Onsdagen den 7.4. kl. 19. (Biljetter 17/12 €). Thorstorp, Gamla landsvägen 12 (Alberga). 18


Hembygdens Vänner i Alberga Bästa HVAare! Året 2021 är på god väg. Hoppas att ni och era nära och kära har fått vara friska. Under rådande omständigheter går verksamheten i föreningen på sparlåga. Coronaviruset vill inte släppa taget om oss. Vaccinationerna är i full gång så småningom skall vi väl få ljus i tunneln. Thorstorp har fått en fin uppdatering. Tack vare ett understöd från Svenska Kulturfonden och deras projekt ”Huset mitt i byn” har vi nu ny AT- utrustning. Nu går det enkelt att visa bilder och filmer, tala i trådlös mikrofon och spela musik via sin telefon. Pengarna räckte också till en ny spis i köket. Trots det osäkra läget kommer vi att ha vårt vårmöte som planera. Att mötet sammankallas till Thorstorp beror på att det skall finnas en fysisk plats också för ett möte över teams. Vill du hyra Thorstorp för ett möte eller en fest? Du kan bekanta dig med huset på HVA:s hemsida www.hva.fi och sedan kontakta Bengt: tfn 050 578 0622, vardagar kl. 16-18 eller hva.uthyrning@gmail.com, 19

www.hva.fi

Kallelse till vårmöte Medlemmarna i Hembygdens Vänner i Alberga rf sammankallas härmed till vårmöte tisdagen den 23.3. 2021 kl. 19 på Thorstorp, Gamla landsvägen 12 På mötet behandlas de ärenden som nämns i § 11 i föreningens stadgar. Stadgarna finns att läsa på föreningens hemsida hva.fi under fliken ”ordförande”. Under rådande omständigheter hålls mötet över Teams. Anmäl dej till Lasse Räihä lars.raiha@ hotmail.com senast den 21.3 för att få en inbjudan till mötet. Styrelsen Något roligt skall vi ha under våren. Skärgårdskonserten med Maria Kalaniemi och Pekka Pentikäinen som blev inställd 2020 kommer att hållas den 7.4 kl. 19 på Thorstorp. Konserten streamas live. Strömmen kan ses gratis! Länken visas före konserten på JuuriJuhla-RotFests Facebook-sidor och på


webbplatsen juurijuhla.fi. Ta tillfället i akt och delta. om läget tillåter är publiken välkommen på plats. följ med hur läget utvecklas. Till sommaren hoppas vi att läget är sådant att sommarlägren för skol-

barn i samarbete med EBUF och FiA (Folkhälsan i Alberga) skall kunna genomföras. Det har redan en tid varit möjligt att anmäla sej till lägren via EBUFs hemsida www. ebuf.org . Det finns flera roliga läger att välja mellan.

Gammelgård ungdoms-och allmogef. Vid Guafs årsmöte 7.2 saknades inte bara ärtsoppa och pannkaka utan även deltagare på ort och ställe. Som av kallelsen framgick kunde man välja sättet att delta. Resultatet blev 7 personer online och 8 på plats i Carlberg. Mötet medförde ingen förändring inom styrelsen eller andra ansvarsområden. Under våren, mars-april planeras målning av väggar och tak i stora salen och tamburen. Dels behöver slitna ytor fräschas upp och så fick föreningen fint understöd från Svenska Kulturfonden och Esbo Marthaförening. Även bra möjlighet till renovering nu då användningen av lokalen är minimal. Rådande corona läge gör att all planering fortsättningsvis är just det, bara planering. Guaf hoppas ändå på en Mulle-lördag under vår och höst, ljusstöpning i oktober, Svenska dagen fest 6.11 och basar 20

www.guaf.nsu.fi

6.12. Vid årsmötet framkom även en önskan om oktoberfest. Under årets 2 första månader är det bara måndagens motionsgymnastik som varit aktiv av veckoverksamheterna vid Carlberg. Liksom under hela hösten, har vår energiska ledare Gun Björkskog, varje måndag samlat en trägen grupp motinärer. Trots mörker och varierande väderlek har mellan 8-10 deltagare hållit ångan uppe med inledande stavgång, sedan mycket sträcktänj-böj och frisk luft i överflöd. Luftgevärsskyttet och Månadsträffisen har hållit paus av säkerhetsskäl. Träffis hoppas dock ännu på april, eventuellt ute. Trots alla restriktioner har vi ändå fått njuta av en fin snörik vinter. Nu går vi mot ljusare och varmare tider, fulla av hopp om möjlighet till normalt umgänge inom en snar framtid. M.B.


Gun Björkskog, längst till vänster, Carlberg gymnastikens ledare sedan 1971 med GUAF:s tappra utegymnaster!

Vill du hyra Carlberg för ett möte eller en fest? Kontakta Sytte Weckström, 09 854 1153 eller carlberg@elisanet.fi

Esbo västra ungdomsförening

www.evuf.nsu.fi

Vill du hyra Valhalla för ett möte eller en fest? Föreningen har också ett klubbrum under vaktmästarbostaden, som går att hyra . Kontakta Andreas Nygård på valhalla.evuf@gmail.com eller ring 050-5189322.

Logen i Gröndal uf

www.logenuf.fi

Följ med hur det går för Kameleonten projektet på Logens hemsida. Snart kan byggandet av hallen inledas! 21


Föreningen för Nytta och Nöje i Noux www.stenhalla.nsu.fi Mycket av den sedvanliga föreningsverksamheten har tyvärr uteblivit eller omarrangerats under det föregående året, och på liknande linje måste vi fortsätta ännu ett tag. På torsdag 25.2. hölls det stadgeenliga vårmötet där verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2020 presenterades. Mötet ordnades under lite annorlunda former än vanligt, med endast en handfull medlemmar på plats i föreningshuset Stenhalla, medan övriga deltog över nätet. På grund av detta ordnades heller inget program. Ett ovanligt sätt att inleda året, men kanske är denna form av hybridmöte något vi kan fortsätta ordna i framtiden så att medlemmar kan delta utan att behöva komma på plats.

på adressen santtu.waller@gmail. com. Datum för höstmötet är inte ännu bestämt med förhoppning om att vi efter sommaren kan ordna program igen. Söndag den 12.12 ordnas den traditionsenliga julfesten på Stenhalla, som förhoppningsvis kan äga rum som vanligt! Esbo Lucia är inbjuden att uppträda.

Måndag 26.4. bjuds det till vårtalko på Stenhalla! Eftersom den sociala aspekten av vårmötet tyvärr föll bort bort samlas de som vill för att hjälpa styrelsen snygga upp föreningshuset och dess omgivning. Traktering ordnas, och umgänget sker utomhus!

Vill du hyra Stenhalla eller NNN:s partytält för ett möte eller en fest?

Måndag 24.5. ordnas skogsvandring i Noux vackra natur. Vi träffas på Stenhalla kl.17.45 ifall omständigheterna tillåter. Närmare information på kommande. Bästa sättet att få information är att meddela e-postadress till sekreteraren

Information om huset, bilder samt pris hittar du på www.stenhalla.nsu.fi.

22

Kontakta Kaj Bäckman 050 548 2830, kaj.backman@dlc.fi eller Kjell Holmström 040 570 4205, kjell@holmstrom.ch.


Skärgårdens Vänner i Esbo

www.svie.fi

Då lokalen är ledig hyr föreningen också ut lokalen till pålitliga hyresgäster. Är du intresserad av utrymmena, ta kontakt med Siv Lindfors per telefon 0400-360 887, vardagar kl. 18-21, veckoslut kl. 12-21. I februari bjöd SViE alla att delta i byggandet av ett gemensamt isslott på Hanikka simstrand i närheten av isbanan. Grunden till slottet gjordes av SViE. Alla som ville fick när som helst delta i byggandet med sina egnaa istegel som man först förebedde hemma. Så här såg isslottet ut på den tredje dagen. Skärgårdens Vänner i Esbo håller sitt årsmöte 2021 på Vikingaborg/Zoom den 14.4.2021 kl. 18. På grund av Covid-19 situationen innebär det att mötet har ett begränsat antal deltagare och därför ber vi dig meddela medlemmar.svie@gmail.com senast söndagden 11.4.2021 om du är på kommande. 23


Mattbynejdens ungdomsförening

www.mnuf.nsu.fi

Hobbyklubben och kutaklubben är tillfälligt på paus p.g.a. coronapandemin. Vi är tillbaka igen till hösten. Välkommen med då.

Uf Södrik Svenskar

www.lekskolansockan.fi

Hälsningar från Lekskolan Sockan! Våren närmar sig och vi får se tillbaka på en fin vinter med ett alldeles ljuvligt vinterväder. Alla traditionella, roliga vinteraktiviteter har vi kunna prova på och vi har nästan kunnat glömma coronan här i vår ”bubbla”. KALLELSE VÅRMÖTE 12.4.2021 Välkommen på föreningens vårmöte den 12.4.2021. kl. 18.00 på Teams (fysisk plats Lekskolan Sockan). Stadgeenliga ärenden. Anmälan till e-posten lekskola@ lekskolansockan.fi så skickar vi länken till mötet

Så vi har skidat, skrinnat, gjort snöänglar och byggt snögubbar. Vi firade fastlagstisdagen på Stenhalla, där var det roligt att åka pulka. Vi fick besök av Teater Kojan ute i vår lilla park, pjäsen hette ”Dunjacksdrama”. 24


25


26


MIK och året med corona För Musikinstitutet Kungsvägens del har corona-året varit utmanande. Omställningen i mars 2020 var snabb och plötslig, men nya lösningar togs effektivt i bruk. Stödet lärare emellan, både inom MIK och mellan andra skolor, var anmärkningsvärt och informationsutbytet var stort. Snabbt fick vi igång distansundervisningen på flera olika sätt. MIK utvärderade distansundervisningen genom en enkät i maj 2020. Svaren från eleverna och familjerna var överlag positiva och man ansåg att distansundervisningen var ett ganska bra substitut för närundervisningen. Vissa önskade att en hybrid mellan när- och distansstudier skulle bli det vanliga i framtiden, och det kan kanske bli just så. Undervisningsministeriet gav möjlighet att söka om corona-bidrag för bortfall av inkomster samt extra utgifter på grund av pandemin. Ministeriets extra pengar användes till t.ex. reducerade terminsavgifter för musikleken, plexiglas, visir, munskydd, desinfektionsmedel och övrig skyddsutrustning samt även till iPadar och mikrofoner för att kunna organisera distansundervisningen på bästa möjliga sätt. Elevantalet hölls på samma nivå inom den individuella undervisningen, som utgör MIKs kärnverksamhet, tack vare att vi så smidigt kunde övergå till 27

distansundervisning. Elevantalet sjönk dock inom musikleken och inom den förberedande gruppunder visningen, där distansundervisningen är svårast att genomföra. Undervisningen under hösten 2020 pågick som närundervisning, enskilt och i delvis mindre grupper fram till slutet av november då det blev distansundervisning igen. Undervisningen sköttes med strikta corona-restriktioner och användningen av olika former av skyddsutrustning och ett färre antal elever i klassrummet blev vardag. För personalen har det varit en utmanande tid och många är corona-trötta nu. Distansundervisningen skapar nya utmaningar och det är tyngre att undervisa på distans jämfört med närundervisning. Även ständiga omställningar i under visningsmetoder, läsordningar och iakttagande av säkerhetsåtgärder är betungande.


Sammanhållningen bland lärarna har dock varit god och man har hjälpt och stöttat varandra hela vägen. Samarbetet med de övriga musikinstituten i framförallt Esbo och Grankulla har ökat på den administrativa sidan eftersom vi försökt göra så likadana beslut som möjligt angående hur undervisningen ordnas. Från och med början av mars 2021 har vi igen en hybrid-modell för undervisningen. Den här gången kan 12-åringar och yngre elever ta del av undervisningen som närundervisning medan de äldre eleverna är på distans, liksom även gruppundervisningen. Centralt för MIK är att upprätthålla en så bra undervisning som möjligt trots utmanande tider med pandemin. Säkerheten för både lärare och elever är av största vikt och undervisningen vid MIK ska kännas säker och trygg. Gruppernas storlek ska vara på en passlig nivå med tanke på det utrymme som finns tillgängligt. MIK följer med utvecklingen av pandemin och öppnar upp undervisningen i den mån det är möjligt. Samtidigt ska MIK ta vara på fördelarna som distansundervisningen för med sig och vid behov erbjuda det som ett alternativ även i framtiden. Marknadsföringen av MIK sköts under våren 2021 i huvudsak via sociala medier och annonser eftersom skolbesök och prova på kvällar inte kan ordnas på ett tryggt sätt. Överlag jobbar 28

MIK mycket för att den positiva bilden av musikinstitutets värdefulla verksamhet syns och utvecklas. Arbetet med att bygga upp framförallt musikleken är centralt. MIK utvecklar hela tiden tillgängligheten till musikinstitutets verksamhet och vill fortsättningsvis sänka tröskeln och välkomna alla barn och unga i Esbo. I den administrativa personalen har verksamhetskoordinator Pia Achren-Kokko gått vidare till andra uppdrag i augusti 2020. Nike Lönnqvist tog över hennes jobb under hösten 2020, innan hon sedan tog över som biträdande rektor från början av år 2021 när vår långvariga och mångsidiga medarbetare Jan Takolander gick i pension. Annika Dahlbäck började som ny verksamhetskoordinator från och med början av 2021. Vår Pr- och markandsföringsperson Sabina Grundfelt är på studieledighet och en del av hennes jobb sköts under den här perioden av Jenny Haapimaa. MIK ser fram emot att förhoppningsvis få öppna upp undervisningen till hösten 2021 och verkligen börja planera framåt. Det har varit en tung period för alla parter men nu ser vi ljus i tunneln på många sätt. Våren kommer och vaccineringarna är igång! Vi hoppas kunna välkomna nya elever (anmälning via hemsidan 6-16.5.2021) och er alla på MIKs konserter och evenemang i höst!


Nyheter från EHF

Esbo hembygdsförening tipsar om intressant läsning om Esbo i dessa svåra tider! Begränsningarna på grund av covid19 fortsätter, och det är inte alltid så lätt att hitta på något lämpligt att syssla med. Kanske mången av er nu har tid att sitta ner i en skön stol, kanske framför en öppen brasa, och grabba tag i en intressant bok. Esbo Hembygdsförening har ett antal böcker till försäljning som för det mesta beskriver vad som hänt i regionen under gångna tider. Utöver det har vi ett hembygdsbibliotek med ca 650 böcker som våra medlemmar kan bekanta sig med. De flesta böckerna har en koppling till Esbo och dess historia. Du kan beställa böckerna per epost på adressen info@lagstad.fi.

Uppge vilka böcker och antal du önskar samt kontaktuppgifter. Böckerna kan hämtas på Lagstad hembygdsgård (enligt överenskommelse) eller postas och då tillkommer leveranskostnad. Läs mera om våra publikationer här: https://esbo.hembygd.fi/ sv/publikationer/ Kom gärna med som medlem i föreningen så får du direkt information om vår verksamhet. Medlemsansökan kan du göra här: https://esbo.hembygd.fi/ sv/kontakt/bli_medlem/ ” Esbo från ovan ”, ett fotocollage med både gamla och nya flygbilder som visar förändringen. Bildtexterna är på svenska, finska och engelska så boken passar ypperligt också som gåva. Pris 15 €

29


Nyheter från EHF Det blir kommunalval nu i april 2021 och därför kan det kanske vara intressant att läsa om en stark personlighet inom kommunalpolitiken i Esbo dvs Bertil Eriksson ”Bitvarg” i boken ” Med ordet som vapen ”. Pris 5 €

”Esbo – hembygd i förvandling ” gavs ut 2016 i samband med föreningens 100 års jubileum. Pris 15 €

Mor Anna var en av eldsjä-

larna i hembygdsverksamheten under första hälften av 1900talet. Hon samlade aktivt in saker för ett hembygdsmuseum. Den samlingen på ca 300 artiklar donerades 2007 till Esbo stadsmuseum, och den utgör den största enskilda donation som stadsmuseet fått. Föremålen finns till påseende i Glims gårdsmuseum. Pris 10 € 30


EBUF-kalendern 2021 23.3 7.4 8.4 12.4 12.4 14.4 15.3 - 18.4 26.4 6 – 16.5 24.5

HVA:s vårmöte, se sid 19 Rotfest på Thorstorp och livestream, se sid 19 EBUF:s vårmöte, se sid 8 Föreningshuset i fokus SöSV vårmöte, se sid 24 SViE:s vårmöte, se sid 23 Sommarjobbs ansökan OP-piikkiin hos EBUF, se sid 15 Vårtalko på Stenhalla, se sid 22 Anmälning av nya elever till MIK, se sid 26 Skogsvandring i Noux, se sid 22

Sommaren Vecka 23 Sommarläger i Mattby, Köklax, Alberga och Noux, se sid 9-10 Vecka 24 Sommarläger i Mattby, Gammelgård, Alberga och utflyktsläger, se sid 10 Vecka 25 Sommarläger i Alberga, utflyktsläger och teaterläger på Fallåker, se sid 11 Vecka 26 Sommarläger i Alberga, se sid 11 Vecka 31 Utflyktsläger, se sid 11 Vecka 32 Back 2 School läger i Alberga och Köklax, se sid 11 Hösten 26.8 Allsång på Finns sommarteater, se sid 4 4.9 Familjekonsert i Karamalmen, se sid 4 10.9 Stulen kärlek premiär på Fallåker, se sid 16-17 19.9 Höstmarknad kl. 12- 13.30, se sid 8 Oktober EBUF:s höstmöte November Frågesport December Esbo Lucias besöksperiod December MIK:s julkonsert 12.12 NNN:s traditionella julfest, se sid 22 EBUF planerar även ett familjejippo till hösten på Finns sommarteaters spelplats för att inviga den nya läktaren som införskaffades ifjol. Mera info kommer under våren på EBUF:s hemsida. 31


EBUF-Nytt

informationsorgan för ESBOBYGDENS UNGDOMSFÖRBUND r.f. ISSN 1239-2537