Page 1

www.bazeni.si


Vrnjačka Banja, Srbija

Banja Vručica, BIH

Privat bazen, Slovenia

Solaris, Hrvatska

Privat bazen, Slovenia

Hotel Plesnik, Slovenia

Hotel Pula, Pula

Kupališče Celje, Slovenia


Bazeni d.o.o. Vodnikov trg 6 2000 Maribor Slovenia - EU

Hotel Granit, Makedonija

tel: + 386 41 670 538 + 386 40 895 676 fax: +386 2 668 93 10 E-mail: info@bazeni.si internet stranica: www.bazeni.si porezni broj: SI68332505 matični broj: 15994700 TRR: IBAN SI56 0312 1100 0010 774 (SKB d.d.) IBAN SI56 6000 0000 0142 564 (Hranilnica LON) direktor: Aleš Brodschneider prokurist: dipl. inž. elekt. Anton Brodschneider

Hotel Granit, Makedonija

преставништво и сервис за Македонија: Joško Čočegovski e-mail: josko@bazeni.si T: Preporuča revija Wellness: CENIK OGLASNEGA PROSTORA 1/1

1/1

VELJA OD 1.10.2009

• 1500 € - Desna stran • 1400 € - Leva stran • 1800 € - Zadnja stran ovitka • 1600 € - Notranja stran ovitka Dim.: 210 x 297 mm (+ 3 mm obrezave)

• 1000 € - Desna stran 2/3 strani • 900 € - Leva stran 2/3 strani 2/3

2/3

Dim.: • ležeče 210 x 190 mm (+ 3 mm obrezave) • pokončno 130 x 297 mm (+ 3 mm obrezave)

• 800 € - Desna stran 1/2 strani • 700 € - Leva stran 1/2 strani

1/2 1/2

Dim.: • ležeče 210 x 140 mm (+ 3 mm obrezave) • pokončno 100 x 297 mm (+ 3 mm obrezave)

• 600 € - Desna stran 1/3 strani • 500 € - Leva stran 1/3 strani

Dim.: • ležeče 210 x 95 mm (+ 3 mm obrezave) • pokončno 65 x 297 mm (+ 3 mm obrezave)

1/3 1/3

• 400 € - Desna stran 1/4 strani • 300 € - Leva stran 1/4 strani

Dim.: • ležeče 210 x 70 mm (+ 3 mm obrezave) • pokončno 50 x 297 mm (+ 3 mm obrezave)

1/4

1/4

• 2500 € - dve strani

Dim.: 420 x 297 mm (+ 3 mm obrezave)

Hotel Granit, Makedonija

2/1

Wellness je prva slovenska specializirana wellness revija, ki stremi k podajanju kredibilnih vsebin na privlačen, osebennačin, z natančnimi informacijami in atraktivno moderno podobo. Gradi na življenjskem slogu uporabnikov, saj izhaja iz njihovih potreb, želja in pričakovanj.

Osnovni podatki:

Rok za oddajo materialov 15. v mesecu Frekvenca dvomesečnik. Datum izida 30. v mesecu. Povprečna naklada 7.000 izvodov. Strani 80 -120 Cena 2.50 € Urednica Katja Blažič V ceni ni vključen DDV. Rok za oddajo materialov je 10 dni pred objavo. Za oglase z zahtevo po točno določenih straneh računamo dodatnih 15% na osnovno ceno. Za oblikovanje oglasa vam je na voljo naš oblikovalec.

2/1 zaračunamo po dogovoru. Dodatno delo in oblikovanje Kontakt: Marketing revije Wellness, t.: +386 41 970 175, e.: marketing@novelus.si Založnik: Agencija NOVELUS d.o.o., Koroška cesta 53, SI-2000 MARIBOR

Hotel Granit, Makedonija


За претптијатието Висока стручност и долгогодишно искуство Историја на претпријатието датира од 1994, кога по затворањето на водечка компанија, ЈЕКЛО Руше,до тогаш водечка компанија за подготовка на водите во Југославија, поранешните соработници се здружија и основаа компанија Еликоплет, претпијатието за базенска техника,металургија и плетење. Во речиси 10 години на активност Елкоплет се истакна на пазарот за куќни базени и во обработка на технолошка вода,така да добива репутација кај сопствениците на wellness објекти во Словенија,Хрватска,Србија ,Босна и Херцеговина,а има учествувано и во проекти во Австрија. Претпријатието Базени д.о.о основано е во 2002,кога дејноста на претпријатието,поради пазарна препознатливост,се усмерува исклучиво на подготовка на вода. Нашата дејност се проширува и на уреди за прочистуванје на водата,како и на подготовка на водата за животни,украсни фонтани,уредување на паметниците и уметнички скулптури кои вклучуват водени ефекти. Со обработка и подготовка на вода покриваме целокупно подрачје.

Hotel Granit, Ohrid, Makedonija

Bazeni d.o.o. | Vodnikov trg 6 | 2000 Maribor| tel: + 386 41 670 538 | fax: +386 2 668 93 10|e-naslov: info@bazeni.si | www.bazeni.si


УСЛУГИ Ви овозможуваме безгрижни мигови

Во нашето претпријатието нудиме потполна услуга за вашиот базен,фонтана или систем за наводнување. Со повеќе од 20 години искуство ќе ви обезбедиме најсовремена опрема и две годишна гаранција за нашата работа. Нудиме извонредна базенска опрема за вашите водни задоволства.

Изберите помеѓу услугите: • Базенска техника • Wellness сауни и масажни базени • Изработка на сите видови на фонтани • Пројектирање • Монтажа • Советување

Bazeni d.o.o. | Vodnikov trg 6 | 2000 Maribor| tel: + 386 41 670 538 | fax: +386 2 668 93 10|e-naslov: info@bazeni.si | www.bazeni.si


Техника на базените Барате знаење и најнова опрема Барајте квалитет

Технологијата на базени се развива со големи чекори.Ние сме тим кој ја вградува.

Banja Vručica, BIH

Основна дејност на претпријатието Базени д.о.о е да обезбеди базенска опрема и нејзина монтажа. Професионален и сигурен тим ќе се погрижи за најсовремена опрема за вашиот надворешен и вашиот затворен (внатрешен) базен,системи за наводнување и фонтани. Даваме две годишна гаранција на опремата и на нашата работа.

Hotel Granit, Ohrid

Ние се грижиме за: • Планирање и Проектирање • Техничките перформанси • Градежни работи • Советување при употреба • Реконструкција и реновирање на старите базени • Одржување

Bazeni d.o.o. | Vodnikov trg 6 | 2000 Maribor| tel: + 386 41 670 538 | fax: +386 2 668 93 10|e-naslov: info@bazeni.si | www.bazeni.si


Wellness сауни и базени за масажа Ние се грижиме за вашето здравје и убавина Wеllness е модерен и здрав начин на живот кој го зајакнува телото и духот. Чува и одржува благосостојба,а истовремено помага да се подобри квалитетот на животот. Со модерна опрема wallness ги испoлнуваме сите ваши желби.Испорачуваме и и инсталираме различити видови на сауни,различни видови на уреди за масирање и друга опрема за вашата куќа или претпријатие. Здравјето е нашето најголемо богаство.

На услуга сме: • За советување на архитекти и градежници за изготвување на нацрти и проекти. • Изготвуваме поголеми и помали градежни работи. • Испорачуваме и инсталираме whirpoole, масажи,сауни и друга wеllness oprema. • Вградуваме базенска техника. • Надгледуваме градежни и технички работи. • Вршиме обука на базенски техничари. • Вршиме одржување и сервисирање на опремата.

Hotel Paradiso, Dobova, Slovenia

Hotel, Špik, Kranjska Gora, Slovenia Bazeni d.o.o. | Vodnikov trg 6 | 2000 Maribor| tel: + 386 41 670 538 | fax: +386 2 668 93 10|e-naslov: info@bazeni.si | www.bazeni.si


Водени фонтани Добредојдовте во уметностa на водени атракции.

Зборот “фонтана”доаѓа од латинскиот збор фонс што значи пролет. Дозволете си пролетна атмосвера со уметничка водена скулптура или со архитектно замислена фонтана. А можете и сами да ги разбудите сетилата и да ја згасните жедта кај модерните јавни фонтани.

Ви нудиме: • советување на архитектите и на градежниците за изработка на просторни нацрти и скулптури • Подготовка на нацрти и проекти • Изработка на поголеми и помали градежни работи • Надзор на градежна и техничка работа • Подготовка на упатства и обука на базенски техничари • Одржување и сервисирање на опремата

Kristalna palača, Ljubljana, Slovenia Bazeni d.o.o. | Vodnikov trg 6 | 2000 Maribor| tel: + 386 41 670 538 | fax: +386 2 668 93 10|e-naslov: info@bazeni.si | www.bazeni.si


Одржување и советување Нашите сервисни служби ќе ви се јават најкасно во рок од 24 часа од моментот на поднесување на ракламација.

Ние знаеме дека квалитетот е најдобра реклама,затоа на нашата работа и опрема давaме двегодишна гаранција.За секој проект даваме упатства за одржување. Давамо услуги: • советување при изборот на додатна опрема • дезинфекција • одржување на водата(заштита на водата) Знаеме колку се за вашиот базен важни средствата за дезинфекција и одржување на водата и затоа секогаш предлагаме најдобро решение за одржување на секој објект поединечно со оглед на намената.

Во нашата понуда нудиме врвни средства за одржување на водата,најдобри на пазарот. Сите средства се регистрирани во Министерство за здравство на Република Словенија, кои се по стандардите на ЕУ. Во базенските машини вградуваме и уред за автоматско регулирање на водата,и автоматски централи за регулирање на ПХ вредност на вода,како и систем за дезинфекција.

Bazeni d.o.o. | Vodnikov trg 6 | 2000 Maribor| tel: + 386 41 670 538 | fax: +386 2 668 93 10|e-naslov: info@bazeni.si | www.bazeni.si


Словенија

Базенска техника •

Доставување и инсталирање на whirlpool во хотел Плања на рогли

Изведба на повеќе луксузни приватни базени

Опште реновирање на филтри на базен во хотел Перла во Н.Горица

Доставување и инсталирање на масажери во Термах Лендава

Доставување и инсталирање на опремата во базенот во Преболд

Доставување и инсталирање на опремата за подготовка на технолошка вода во Раденцих

Доставување и инсталирање на автоматско хлорирање на водоводот Кршко

Реконструкција на базенот во Головец Цеље

Доставување и инсталирање на автоматско хлорорање за 5 базена во Чатажки Топлици

Доставување и инсталирање на парен генератор за омекшување на водата во хотелот Палас МАРИТА ВО ПОРТОРОЖ

Доставување и инсталирање на БАЗЕНСКА ТЕХНИКА ВО ХОТЕЛ Шпик,Крањска Гора

Реконструкција на автоматика за whirpool во хотелот Палас Порторож

Инталирање на базенска техника Био Терме

Доставување и инсталирање на базенска техника на базенот Преболд

Доставување и инсталирање на базенска техника на детскиот базен Цеље

Доставување и инсталирање на базенска техника во Римсе Топлице

Доставување и инсталирање на базенска техника во базен за морки лавови,зоо Љубљана

Реконструкција и проширување базенот во хотелот Липа Лендава

Реконструкција и проширување базенот во хотелот Перла во Н.Горица

Реконструкција на филтри во хотелот Плесник Hotel, Špik, Kranjska Gora, Slovenia

Bazeni d.o.o. | Vodnikov trg 6 | 2000 Maribor| tel: + 386 41 670 538 | fax: +386 2 668 93 10|e-naslov: info@bazeni.si | www.bazeni.si


Словенија Radenci Rimske terme Fontana in hotel Plesnik Logarska dolina Hotel Špik, Kranjska Gora

Kopališče Celje

Bio terme Hotel Planja, Rogla

Terme Lendava

Golovec Celje

Bazen Prebold Fontana, Postojnska jama Hotel Perla i fontana, Nova Gorica

Kristalna palača, fontane BTC, fontana Novi trg, Ljubljana Bazen za Morske leve, ZOO Ljubljana Fontana, Borovnica

vodovod Krško

Terme Čazež Hotel Paradiso, Dobova

Kempinski-Hotel Palace, Portorož Hotel Marita, Portorož

Hotel Paradiso, Dobova, Slovenia

Фонтане и водени ефекти •

Фонтана на кружна крстосница во Логарска долина

Фонтана во Постојна

Фонтана во градскиот парк во Марибор

Фонтана на кружна крстосница во Цеље

Фонтани во центарот на градот во Цеље

Фонтана на Брдо

Фонтана БТЦ

Фонтана Нови трг Луче

Фонтана Кристалана Палата,Љубљана

Фонтана во центарот на градот во Нова Горица

Фонтана во градот Боровница

Фонтана Нови трг ,Љубљана

Bazeni d.o.o. | Vodnikov trg 6 | 2000 Maribor| tel: + 386 41 670 538 | fax: +386 2 668 93 10|e-naslov: info@bazeni.si | www.bazeni.si


Хрватска • Реконструкција и проширување на базенот во хотелот Пинета во Врсар • Реконструкција на филтерска постојка во хотелот Галиот во Пореч • Реконструкција на опремата на внатрешниот и надворешниот базен во хотел Борик во Задар • Обнова на филтри во болница во Ријека • Доставување и инсталирање на опремата за филтри за на трајект • Обновување на филтерски постојки во хотелите Панорама,Фонтана и Питалон во Врсар • Доставување и инсталирање на водни фонтани пред хотелот фонтана во Врсар • Реконструкција на базенот Плава Лагуна во Пореч • Реконструкција на базенот во хотелот Кроација во Цавтат • Инсталирање на опремата за подготовка на базенска вода во хотелот Бретанид Брач • Реконструкција,доставување и инталирање на водни ефекти во Соларис во Шибеник • Доставување и инсталирање на базенска техника во Тухељска Топлице • Реконструкција на базенска техника во хотелот Кроација во Цавтат • Доставување и инсталирање на базенот за рекреација во Шибеник • Доставување и инсталирање на базенска техника во Затон во Задар • Доставување и инсталирање на базенска техника во Крапинске Топлице • Доставување и инсталирање на базенска техника во хотелот Нико Соларис • Доставување и инсталирање на базенска техника во хотелот Иван Соларис • Доставување и инсталирање на базенска техника во хотелот Палма,Соларис • Доставување и инсталирање на базенска техника во Пула • Реконструкција,проектирање и изведба на поголеми приватни базени

Solaris, Šibenik, Hrvatska Bazeni d.o.o. | Vodnikov trg 6 | 2000 Maribor| tel: + 386 41 670 538 | fax: +386 2 668 93 10|e-naslov: info@bazeni.si | www.bazeni.si


Хрватска

Фонтане и водени ефекти • Фонтана на влезот во населба Фонтана Врсар • Фонтана во Слашчичарна во Соларис во Шибеник • Фонтана во населба Затон во Задар • Фонтана во населба Пореч

Bazeni d.o.o. | Bazeni Vodnikov d.o.o. trg|6Koroška | 2000 Maribor| 7 | 2347 Ruše tel: + |386 tel: 41 + 386 67041 538 670 | fax: 538+386 | fax:2+386 668 93 2 668 10|e-naslov: 93 10|e-naslov: info@bazeni.si info@bazeni.si | www.bazeni.si


Остале референце Секој проект ни преставува нов предизвик,секогаш одиме во пресрет на желбите на нашите нарачатели и ги постигнуваме поставените цели!

Македонија: •

реконструкција на спортскиот базен во Охрид

проектирање, достава и монтажа на опрема на надворешен базен во Хотел Гранит - Охрид

Русија: •

достава и монтажа на опрема за повеќе базени во Русија

Србија •

достава и монтажа на опрема во Меркур - Вр. Бања

достава и монтажа на опрема Нишка Бања

Босна и Херцеговина •

достава и монтажа на опрема Бања Вручица - Теслич

Австрија •

достава и монтажа на повеке командни ормари за филтерски апарати за BWT

Javno kupalište Ohrid, Ohrid, Makedonija

Bazeni d.o.o. | Vodnikov trg 6 | 2000 Maribor| tel: + 386 41 670 538 | fax: +386 2 668 93 10|e-naslov: info@bazeni.si | www.bazeni.si


Bazeni d.o.o. Vodnikov trg 6 2000 Maribor Slovenia - EU tel: + 386 41 670 538 + 386 40 895 676 fax: +386 2 668 93 10 E-mail: info@bazeni.si internet stranica: www.bazeni.si porezni broj: SI68332505 matični broj: 15994700 TRR: IBAN SI56 0312 1100 0010 774 (SKB d.d.) IBAN SI56 6000 0000 0142 564 (Hranilnica LON) direktor: Aleš Brodschneider prokurist: dipl. inž. elekt. Anton Brodschneider преставништво и сервис за Македонија: Joško Čočegovski

Bazeni Macedonia  

Ohrid bazen, macedonia, wellness

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you