Page 1

MARTIN MUCHA PORTFOLIO 2005 - 2010


Osobní údaje: Jméno: Narozen: Národnost: Občanství: Rodinný stav: Adresa: Kontakt:

OBSAH Ing. Martin Mucha 10.4.1981 Česká ČR svobodný Bellušova 1816, Praha 5, 155 00 mart.in@seznam.cz, +420 721 672 132

Vzdělání: 2004 - 2010 České vysoké učení technické, Fakulta architektury studijní obor: architektura a urbanismus. Obhájena bakalářská práce na téma „Bytový dům Plynární", ukončeno bakalářské studium státní zkouškou, udělen akademický titul Bc. 1999 - 2004 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, studijní obor: dřevařské inženýrství, specializace: interiér a design nábytku. Obhájena diplomová práce na téma „Návrh interiéru učebny pro ateliérovou tvorbu", cena děkana za vynikající diplomovou práci. Studium zakončeno státní zkouškou, udělen akademický titul Ing. 1995 - 1999 Střední technická škola hlavního města Prahy Radlická 115, studijní obor: Nábytkářství Studium zakončeno maturitní zkouškou. Pracovní zkušenosti a praxe: 2011 - 2012 Jiran Kohout architekti s.r.o. - projekční a grafické práce 2007 - 2011 AMA Invest s.r.o. - projektant, navrhování vizualizace a zhotovování dokumentace. 2007 MS architekti s.r.o. - projektant, navrhování vizualizace a zhotovování dokumentace. 2000 - 2004 Různé druhy brigád, např.: - Geodetické práce - vytyčování, tech. nivelace, zaměření skutečného provedení… - Stavební práce - vodoinstalatérské a topenářské systémy, zateplování, izolace… - Sipral a.s., fasádní systémy - předmontáže. 3.2002 MZLU, výzkumný projekt pro Frantschach Pulp & Paper Czech a.s., Štětí. - Odběr a zpracování vzorků. 1997,1998 Dům interiérového zařízení - kuchyně DIZ s.r.o. - Odborná praxe ve firmě. Účast na soutěžích: 2.2007 „Schodiště 2007" interiérové schodiště, vyhlašovatel SWN Moravia s.r.o. - 2. místo (1. neuděleno), dopracování pro výrobu + finanční odměna. 11.2005 „Nábytek dělá domov" kategorie: sektorový nábytek, vyhlašovatel: Jitona + Tusculum. - Neumístěn z důvodu nízké účasti v dané kategorii. 6.2004 „Sedne každému?" kolekce sedacího nábytku, vyhlašovatel Ton a.s. - Postup do druhého kola, dopracování návrhu + finanční odměna. 6.2003 Interiérové schodiště, vyhlašovatel: Jema Svitavy a.s. - 2. místo, dopracování návrhu + finanční odměna. 4.2003 „Formal 2003" kolekce dóz na potraviny, vyhlašovatel Vitra Koncept, s.r.o. - Neumístěn Odborné znalosti a schopnosti: stavitelství Architektonické studie, zpracování výkresové dokumentace, pro fáze UR a DSP. design Schopnost samostatného konceptuálního návrhu, výtvarné a technické řešení, vizualizace a vypracování technické a technologické dokumentace. interiéry Návrhy interiérů včetně návrhů stavebních úprav, estetická i technická stránka návrhu, vybavení mobiliářem a interiérovými doplňky. software Autodesk AutoCad (výborné) Autodesk Viz / 3ds max (velmi dobré) CorelDraw (dobré) Office (výborné)

1

Kotvený stožár

str. 3-4

2

Experimentální dům

str. 5-7

3

Meditační centrum

str. 8-10

4

Sektorový nábytek

str. 11-12

5

Obytný soubor Libeňské doky

str. 13

6

Rodinný dům Libeňské doky

str. 14-16

7

Interiérové schodiště

str. 17-18

8

Recepce administrativní budovy firmy Linde Frigera

str. 19-21

9

Vysokoškolské koleje Veleslavín

str. 22-24

10

Zkušební areál Ingersoll Rand

str. 25-26

11

Bytový dům Plynární - studie

str. 27-30

12

Bytový dům Plynární - DSP

str. 31-37

Portfolio - životopis, obsah

ŽIVOTOPIS

Profil osobnosti: Klady: Pracovitost, kreativita, schopnost profesní improvizace, adaptabilnost, zodpovědnost… Zápory: Potíže s činnostmi o kterých jsem přesvědčen, že nejsou správné nebo nedávají smysl. Zájmy: Architektura, stavitelství, design, výtvarné umění, technické a přírodní vědy, hudba, Rádio1, vysokohorská turistika… 1 9 10 8 1

11,12

5,6

3 2

1

2


Charakter místa: Stožár je montovanou typizovanou jednotkou určenou pro motnáž na jakémkoliv místě. Vzhledem k použití v telekomunikačním odvětví by byl stavěn na vyvýšená místa v různých typech krajiny. Urbanismus: Nepředpokládá se jeho použití v městské zástavbě, ale spíše v otevřené krajině, na vrcholcích kopců nebo v lesích. Stožár díky systému kotvení nezabírá mnoho místa a nevyžaduje velké nároky na plochu základů. Architektura: Stožár je navržen na principu tlačených kloubově spojených vzpěr a tažených lan. Vzpěry tvořící rozměrově pevný základ jsou ve svých pozicích pevně fixovány lany. V konstrukci tak nevznikají ohybové momenty, ale pouze tlak ve vzpěrách a prostý tah v lanech. Tvar vzpěr je navržen tak aby co nejlépe odolávali vzpěrnému tlaku a vybočení. Konstrukce je nejvíce namáhána větrem. Jeho účinkům vzdoruje svou pružností namísto robustností a pevností. Stavební řešení: Založení stožáru je provedeno na třech mikropilotách o průměru 300mm, které podpírají jedno společné zhlaví. Na tomto železobetonovém kvádru o rozměrech 1,2 x 1,2 x 0,7m je přikotven přes ocelovou desku spodní kloub stožáru. Nad ním se tyčí čtyři pětimetrová pole, provázaná vždy po dvou systémem lan. První pole je na svém horním konci kotveno ve třech směrech do země opět mikropilotou. Pozice druhého pole je fixována třemi lany vedoucími z jeho horního konce do spodního kloubu přes tři vzpěry vycházející z kloubu mezi prvním a druhým polem. Tento princip spojení dvou polí pomocí krátkých vzpěr a tří lan se opakuje po celé výšce stožáru. Provázání polí se překrývá a vzniká tak poměrně tuhý dlouhý prut. V posledním kloubu jsou vodorovné vzpěry ještě prodlouženy o ráhna, které je možné využít pro osazení různé techniky. Ráhna jsou kotvena opět do kloubu nahoře a dole. Hlavní pruty stožáru jsou ocelové svařované trubky o maximálním Ø200mm, vzpěry a ráhna jsou z trubek o max. Ø100mm. Vysokopevnostní lana mají Ø18mm. Kostrukce je opatřena bílým nátěrem, ale jeho barvu je možné přizpůsobit danným podmínkám. 1

Kotvený stožár Účel objektu: Adresa:

Telekomunikační stožár -

Klient: Předmět: Ateliér / konzultace:

FA-ČVUT ZAN 1 Schleger, Liesler

Semestr: Datum: Plocha pozemku: Zastavěná plocha: Užitná plocha: Obytná plocha: Obestavěný prostor:

1 1.2005 -m² 32,3m² 0,0m² 0,0m² 649,2m³

2

1 Večerní pohled na siluetu stožáru v Dolní Pohledi nedaleko Zruče nad Sázavou. 2 Schéma tažených a tlačených částí konstrukce stožáru - první a druhé pole. 3 Umístění stožáru v české krajině v Bošticích u Uhlířských Janovic.

3

Projekt montovaného kotveného stožáru pro telekomunikační účely. Záměrem bylo navrhnout co nejjednodušší konstrukci složenou z malého počtu tlačených prvků a táhel nebo ocelových lan. Taková konstrukce by měla být nejen lehká a levná, ale v otevřené krajině také nenápadná. Stožár může sloužit jako anténní nosič, retranslační stanice nebo vysílačka. Skládá se z ocelových dílů, které se montují na místě stavby pomocí lehkého jeřábu nebo vrtulníkem. Navržen je tak, aby bylo možné ho postavit prakticky na jakémkoliv místě v kterémkoliv prostředí.

3


Kotvený stožár 1

3

2

ŘEZ 1-1

4

Telekom.

ŘEZ B-B

5

stožár

6

FA-ČVUT ZAN 1 Schleger Liesler 1 1.2005 -m² 32,3m² 0,0m² 0,0m² 649,2m³

B

1

5

1 Využití stožáru jako anténní vysílačky pro horskou službu na Černé Hoře v Krkonoších. 2 Stožár použitý pro potřeby mobilního operátora v Novohradských Horách. 3 Záběr z ráhna na centrální část stožáru, v pozadí Janské Lázně. 4 Celkový pohled na stožár na Zlaté vyhlídce u Janských Lázní. 5 Spodní část a kotvení stožáru sloužícího jako retranslační stanice u obce Laziště ve středním posázaví.

B

1

6 Dva svislé řezopohledy a půdorys stožáru 1:200.

Parametry: Stožár je celkem 20m vysoký se základnou o průměru 10m. Čtyři svislé sekce mají každá 5,0m. Tři trojice vzpěr vycházejících z kloubů mají délku 1,25m. Vrchní ráhna jsou dlouhá 3,75m. Hmotnost stožáru bez lan je cca1370kg. Celková délka lan činí 202m. Celková hmotnost stožáru i s lany 1715kg.

4


Charakter místa: Dům stojí v rozvojové zóně mezi starou zástavbou Velké ohrady a vilovou zástavbou městské části Řeporyje. Tato velká plocha je plánována pro výstavbu bytových domů, směrem k průjezdní komunikaci Jeremiášova a pro individiální bydlení v části přiléhající k Prokopskému údolí. Mezi velké výhody tohoto místa patří beze sporu blízkost Národní přírodní památky Dalejský profil a na druhé straně dobrá dopravní obslužnost i nedaleké metro B. Urbanismus: Dům stojí při okraji zastavitelné oblasti, kterou vymezuje polní cesta sloužící jako hojně využívaná cyklostezka. Jeho orientace je přísně severojižním směrem, tak aby obývací pokoj směřoval na jihozápad a ložnice na jihovýchod. Ostatní prostory jsou v severní části domu. Architektura: Tar domu sleduje základní aspekty pro pasivní domy. Kulovitá hmota má nejpříznivější poměr povrchu ku objemu. Vysoká míra prosklení umožňuje získávat zdarma sluneční teplo. Proto je objekt navržen jako geodetická kopule s vnitřím poloměrem 4,5m. Základnímu tvaru této prostorové konstrukce je podřízeno tvarování okenních otvorů, obložení stěn i samotná dispozice. Dispozice: Vstup do domu je ze severu přes předsíň sloužící také jako šatna a komora. Zde je také sklopné skládací schodiště pro přístup do patra se zimní zahradou. Z předsíně je možné vstoupit na toaletu a do koupelny se sprchovým koutem. V jižní části domu jsou dvě obytné místnosti. Velký obývací pokoj s kuchyňským koutem a ložnice. Tyto dvě místnosti jsou odděleny akumulační stěnou přes kterou vedou trubice ze solárních panelů. Stavební řešení: Dům je založen na kruhovém betonovém pasu, do kterého je kotvena ocelová nosná konstrukce nadzemní části. Tu tvoří prostorová příhradová struktura - geodetická kopule. Je složena z prefabrikovaných prutů šroubovaných do styčníků. Styčníky jsou opatřeny kotevními prvky, které přes terče drží vnější lepené skleněné tabule. Směrem dovnitř styčníky vynáší kostru z dřevěných latí opláštěnou dovnitř palubkami a ven OSB deskou. Prostor mezi nimi je vyplněn minerální izolací.

1

2

Experimentální dům Účel objektu: Adresa: Klient: Předmět: Ateliér / konzultace: Semestr: Datum: Plocha pozemku: Zastavěná plocha: Užitná plocha: Obytná plocha: Obestavěný prostor:

Rodinný dům Stodůlky 2680 FA-ČVUT ZAN 2 Schleger, Liesler 2 6.2005 1911,0m² 72,1m² 103,9m² 40,5m² 338,2m³

3 4

1:5000

1 Skica zachycující principy experimentálního domu: mikroklima a pasivní solární zisky. 2 Nákres fungování tepelné výměny v letních měsících. 3 Nákres fungování tepelné výměny v zimních měsících. 4 Detailní pohled na prvky stínícího systému Sunsquare. V popředí srolovaný stav a v pozadí roztažený stav plachet.

Studie experimentálního domu pro dvě osoby založená na principu tzv. "Socratova domu". Rodinný dům má v maximální míře využívat pasivní, ale i aktivní solární zisky. Pasivní využití zajišťuje jeho orientace a prosklení, pro aktivní příjem je vybaven kapalinovými kolektory vyhřívající vnitřní stěnu. Záložním zdrojem je geotermání vrt a podzemní zásobník TUV. Tvar domu vychází z Fullerovi geodetické kopule, která byla zvolena pro svůj optimální tvar a poměr plocha / objem. V neposlední řadě bylo cílem zajistit příznivé mikroklima v domě. K tomu slouží zimní zahrada v 2.NP s řadou pěstovaných rostlin.

5


Experimentální dům Rodinný dům Stodůlky

1

2

3

2680 FA-ČVUT ZAN 2 Schleger Liesler 2

5

6.2005

ŘEZ 1-1

ŘEZ B-B

1911,0m² 72,1m² 103,9m² 40,5m² 338,2m³

1

5

6

1 Pohled od západu směrem k sídlišti Velká Ohrada. V interiéru je vidět obývací pokoj a předsíň.

4

2 Pohled od jihu na obytnou část domu - obývací pokoj a kuchyňský kout. Jižní a západní stínění je staženo. 3 Interiér zimní zahrady. V nízké izolované vaně s půdou je vysazena tráva. Mohou zde být však pěstovány i jiné nenáročné rostliny. 4 první řádek: konstrukce pravidelného dvacetistěnu pomocí rotace pětiúhelníku. druhý řádek: konstrukce jedné sférické plochy kopule promítnutím trojúhelníků na kulovou plochu. třetí řádek: rotací sférického trojůhlelníku se získá plocha geodetické kopule. čtvrtý řádek: analogická konstrukce drátěného modelu. pátý řádek: analýza druhů polygonů ze kterých je složen povrch kopule šestý řádek: analýza styčníků vyskytujících se v kopuli. 5 Příčný a podélný řez stavbou 1:200. 6 Půdorys prvního NP 1:200.

Stavební řešení: Okna sledující základní tvary nosné kostry jsou hliníková trojskla. Kostrukci stropu tvoří rám z ocelových čtverhranných trubek pnutý v několika směrech. Strop nese mělkou vanu s půdou pro zimní zahradu. Dům je z důvodu velkých prosklených ploch vybaven stínícím systémem Sunsquare založeným na předsazené srolovatelné plachtě napínané systémem lan. Celkem jsou použity tři tyto stínící prvky na jižní, jihovýchodní a jihozápadní straně. Pro TUV je dům vybaven podzemním zásobníkem založeným v betonovém loži pod domem. Zásobník by měl uchovávat teplo díky velkému objemu vody, dobré tepelné izolaci a umístění pod domem. Doprava: Objekt je přístupný z ulice Karla Kryla. Nekryté parkové stání pro dvě vozidla je na pozemku. Sadové úpravy: Projekt sadových úprav a zeleně není součástí studie

6


1 Interiér obývacího pokoje, výhled směrem k Prokopskému údolí přes prosklenou stěnu. 2 Interiér, pohled z obývacího pokoje do předsíně. Vstupy do koupelny a na toaletu.

2

3 Pohled z předsíně do obývacího pokoje, vlevo dveře na wc a do koupelny. 4 Pohled na dům s roztaženou stínící plachtou od východu.

3 5 Schéma konstrukce experimentálního domu: a - základy a ocelová kostra b - vnitřní systém opláštění s tepelnou izolací c - doplnění o zasklení d - vnější ochranné zasklení z lepeného skla

Experimentální dům

a 1

5

Rodinný dům

4

Stodůlky 2680 FA-ČVUT ZAN 2 Schleger Liesler 2 6.2005 1911,0m² 72,1m² 103,9m² 40,5m²

b

338,2m³

c

d

7


1 Prvotní skica potřebného prostoru pro meditujícího člověka a schéma uspořádání prostoru a jeho dělení 2 První nákresy objektu a jeho propojení s exteriérem. Zde je ještě použit jiný typ stínící membrány pouze nad venkovní zahradou.

1

2

3 Pohled od jihozápadu na meditační centrum. V pozadí je umělý kopec vzniklý z deponie při stavbě metra

3

Charakter místa: Parcela se nachází uprostřed Centrálního parku Prahy 13, ze severu je ohraničená Prokopským potokem, z ostatních stran parkovými chodníčky. V těsné blízkosti se nachází odkalovací umělá nádrž, která je však skryta za terénním valem osazeným zelení. Charakterově místo nejvíce ovlivňuje umělý kopec vzniklý z navážky zeminy při stavbě metra. Park na svém dolním konci končí Nepomuckým rybníkem, který je přemostěn tubusem metra B. Urbanismus: Meditační centrum je umístěno mezi potok a skupinku keřů s podélnou osou orientovanou směrem východ - západ. Původní zeleň a bariéra potoka, tak zajišťují relativní soukromí. Příchod je od západu, výhled je k východu. Architektura: Jedná se o drobnou jednopodlažní stavbu v podobě kvádru s pochozí zatravněnou střechou. Vchod tvoří bezbariérová rampa se skleněným zádveřím. Před prosklenou stěnou objektu je betonová zídka ohraničující nejtěsnější okolí - zahradu. Celá hmota stavby je od jihu stíněna výraznou polopropustnou membránou vypnutou pomocí dvou větvených ocelových stožárů a systémem napínacích lan. Střecha objektu je přístupná ocelovým venkovním schodištěm. Dispozice: Centrum má dvě části. V přední se za zádveřím nachází recepce s možností prodeje drobného občerstvení a šatna s uzamykatelnými skřínkami. Dále jsou zde toalety a úklidová místnost. Druhá část je samotná meditační místnost o rozměrech 9 x 5m. Na stropě je 1 x 1m rastr spustitelných textilních rolet, které rozdělí dle potřeby prostor na menší soukromé buňky. Stavební řešení: Stavba je založena na pasech, avšak nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet a stropní deska. Ta má dvě části první, nad zázemím, je pnutá příčně mezi průvlaky, druhá nad sálem, je pnutá také příčně mezi středovým průvlakem a atikou / průvlakem nad prosklenou stěnou. To umožnilo průhled z interiéru rámovaný pouze stropem podlahou a stěnami. Výplňové zdivo je Porotherm, opláštěný z venku horizontálními a zevnitř vertikálními dřevěnými latěmi.

1:5000

Meditační centrum Účel objektu: Adresa: Klient: Předmět: Ateliér / konzultace: Semestr: Datum: Plocha pozemku: Zastavěná plocha: Užitná plocha: Obytná plocha: Obestavěný prostor:

Meditační centrum Stodůlky 2115/5 FA-ČVUT ZAN 2 Schleger, Liesler 2 6.2005 1965,0m² 165,1m² 159,6m² 0,0m² 353,4m³

Návrh drobného objektu situovaného v centrálním parku Prahy 13 a určeného pro meditaci a odpočinek. Zadáním bylo vytvořit místo pro klidné spočinutí, zastavení se, načerpání energie. Centrem návrhu je místnost obrácená jednou prosklenou stěnou k východu do malé zahrady s výhledem do zeleně. Zde je možné se nerušeně soustředit ať už s výhledem nebo cíleně bez něj. Ze stropu je možné stáhnout textilní roletové příčky v rastru 1x1m a vytvořit si pro sebe prostor s libovolným rozměrem. Zatravněná střecha objektu je využitelná ke stejným účelům. Před sluncem je střecha i zahrada chráněna světlopropustnou membránou.

8


3

1 2 3 4 5 6 7 8

12

9

13

10

14 15

Meditační centrum

16

1 2 3 4 5 6 7 8

12

9

13

10

14 15 16

Meditační centrum Stodůlky

1

2

2115/5 FA-ČVUT ZAN 2 Schleger Liesler 1

2

2

4

3

5

4

6.2005

5 6 7 8

12

9

13

10

14 15

1965m²

16

165,1m² 159,6m² 0,0m² 353,4m³

1 2 3 4 5 6 7 8

12

9

13

10

14 15 16

6

1 Pohled na Meditační centrum od východu. Prosklená stěna s výhledem ven do zahrady a okolí. 2 Pohled z interiéru ven. Podlaha z dřevěných lamel, strop z pohledového betonu a svěšené textilní rolety vymezující jednotlivé prostory. 3 Varianty uspořádání prostoru v meditační místnosti pomocí textilních rolet. Rastr 1 x 1m lze měnit libovolně podle přání klienta nebo jejich počtu. 1:300 4 Podélný řez stavbou 1:200 5 Příčný řez stavbou 1:200 6 Pohled od jihovýchodu na zasklenou stěnu a membránové stínění.

Stavební řešení: PTFE membrána od firmy Birdair je napnutá na dva ocelové šikmé stožáry. Ty jsou včetně ráhen fixovány ve stálé poloze kotevními lany, které také vypínají membránu. Stožáry jsou založeny na mohutné ŽLB patce. Střecha je přístupná pomocí ocelového pozinkovaného externího schodiště s jednou mezipodestou. Zábradlí na střeše tvoří ocelové nerezové sloupky a lankový výplet od firmy Carlsthl. Doprava: Objekt je plně bezbariérově přístupný. Neobsahuje žádná garážová stání ani odstavné plochy. Sadové úpravy: Meditační centrum bylo situováno s ohledem na stávající zeleň, které je v okolí mnoho. Stavba tedy kromě zatravněné zelené střechy nemá žádné další výrazné sadové úpravy.

9


1 Jižní fasáda 1:200

Meditační centrum

2 Západní fasáda 1:200 3 Pohled od severovýchodu. Zídka ohraničující zahradu, prosklená stěna, ocelové schodiště pro přístup na střechu. 4 Půdorysný pohled na střechu, membránu a střešní zahradu. 1:200 5 Půdorys nazdemního podlaží. 1:200

1

2

Meditační

3

centrum

4

Stodůlky 2115/5 FA-ČVUT ZAN 2 Schleger Liesler 2 6.2005 1965m² 165,1m² 159,6m² 0,0m² 353,4m³

5

B

1 2 3 4 5 6

1

7 8

12

9

13

10

14 15 16

1

B

10


2

3

Sektorový nábytek Účel objektu: Adresa: Klient: Předmět: Ateliér / konzultace: Semestr: Datum: Plocha pozemku: Zastavěná plocha: Užitná plocha: Obytná plocha: Obestavěný prostor:

Sektorový úložný nábytek Jitona + Tusculum jednokolová soutěž 11.2005 -m² -m² -m² -m² -m³

1 Detailní pohled na kombinaci plných a prosklených dvířek v sestavě s teakovou dýhou. 2 Nízké 600mm hluboké skřínky lze využít jako podstavec pro televizi. Uvnitř lze mít uskladněny např. DVD nosiče. 3 Pohled na celou typovou sestavu č. 1 v teakové dýze. 4 Detail rohového spojení korpusů skřínky pomocí vloženého pera. 1:1

4

DTD 18

1

Určení: Tento sektorový nábytek je určen pro ukládání předmětů viditelně nebo skrytě za dvířky. Primárně má být využit jako knihovna, nebo vitrína. Nižší nebo zásuvkové skřínky mohou sloužit pro ukládání datových nosičů, ale i jako prádelník. Design: Nejdůležitějším parametrem tohoto návrhu je jeho plná modularita. Skřínky se dají jakkoliv kombinovat podle přání klienta a mohou tak vznikat stále nová řešení a kombinace. Šestnáct základní druhů korpusů je možné mít jen jako policový regál nebo využít plná nebo prosklená dvířka. V některých případech je ještě alternativa zásuvka. Nábytek kombinuje vždy dva materiály, kterým je dýhovaná dřevotříska a leštěná nerezová ocel. Použitými dýhami je teak nebo ořech, rozšíření o další povrchy je možné. Tmavé dýhy kontrastují s ocelovými jednoduchými úchytkami a ocelovou podnoží. Určujícími parametry pro návrh byly tvarová a materiálová jednoduchost, solidní řemeslné zpracování a moderní vzhled. Parametry: Šířkové rozměry: 350mm, 700mm, 1050mm Výškové rozměry: 350mm, 700mm, 1050mm hloubkové rozměry: 300mm, 600mm uzavírání: volné police plná sklopná nebo otočná dvířka prosklená dvířka v hliníkovém rámu plná zásuvková čela Konstrukce: Korpusy skřínek jsou z oboustranně dýhované dřevotřískové desky 18. V rozích je spojována na pokos pomocí vloženého pera či lamelky. Aby nedocházelo k poškozování ostré hrany ve spoji je použit pro ukončení každé desky masivek. Záda z dýhované překližky jsou vložena do polodrážky a sponkována. Plná dvířka a čela zásuvek jsou opět z dýhované dřevotřísky 18. Prosklená dvířka mají typizovaný hliníkový rám Hettich a 3mm skleněnou výplň. Kování pro všechny dvířka je rovněž Hettich. Atypické úchytky z plné nerezové leštěné oceli jsou šroubovány zevnitř dveří. Podnož je vyrobena z dutých nerezových ocelových profilů. Noha 10x10mm nosník 20x10mm. V sestavě jsou skříky společně spojovány skrz boky spojovacími šrouby, vertikálně je jejich pozice fixována ocelovými kolíčky.

vložené pero / lamelka dýha 0,8 - 1 mm

DTD 18

SM masiv

Koncept sektorového úložného nábytku na základě podmínek soutěže "Nábytek dělá domov" vypsané konsorciem nábytkových firem Jitona a.s. + Tusculum a.s. Návrh obsahuje celkem 16 druhů skřínek se dvěmi až třemi způsoby uzavírání. Všechny skřínky mají přesné skladebné rozměry, tak aby se mohly sestavovat libovolným způsobem. Šířkový va výškový modul je 350mm a jejich násobky - 700 a 1050mm. Hloubkový modul je 300mm, použity jsou jen dva rozměry 300 a 600mm. Konstrukce skřínek vychází z poctivého řemesla a kvalitních materiálů, jako finální úprava je použita teaková nebo ořechová dýha a polomatný lak.

silikon. podložka

11


SKŘÍNKY S PLNÝMI SKLOPNÝMI DVÍŘKY

SKŘÍNKY S PROSKLENÝMI SKLOPNÝMI DVÍŘKY

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNKY

OTEVŘENÉ SKŘÍNKY

SKŘÍNKY S PLNÝMI SKLOPNÝMI DVÍŘKY

SKŘÍNKY S PROSKLENÝMI SKLOPNÝMI DVÍŘKY

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNKY

Sektorový nábytek

OTEVŘENÉ SKŘÍNKY

Sektorový nábytek -

1

2 Jitona soutěž -

3

11.2005 -m² -m² -m² -m² -m³

4 1 Detailní záběr na kombinaci prosklených dvířek a volných polic sestavy č. 2 v ořechové dýze. 2 Kombinace nízkých mělkých a hlubokých skřínek působí dynamicky. 3 Pohled na celou sestavu č. 2, využitelnou například jako knihovna a stolek pod televizi s možností úložného prostoru. 4 Celý sortiment navržených skřínek včetně všech variant uzavírání. Celkem 46 různých kusů 1:75.

12


1 Pohled na Libeňský ostrov od jihovýchodu. Těsný kontakt s vodou může být využit pro rekreaci. Domy mohou být vybaveny molem pro kotvení menších člunů. 2 Pohled z Thomayerových sadů na celý poloostrov. V popředí je parková plocha a rozšíření ulice pro otáčení vozidel. 3 Schéma regulace poloostrova: ulice v ose, dvě řady rodinných domů, obslužná komunikace a hostovské stání na jihu a park na severním konci. 1:2000

1

Charakter místa: Pravý břeh Vltavského meandru je rozdělen Libeňským mostem na dvě části. Jižní Rohanský ostrov a severní Libeňský ostrov. Nejedná se o skutečné ostrovy, ale o oblast vzniklou činností řeky, rozdělenou několika slepými rameny. V minulosti sloužil Rohanský ostrov jako skládka materiálu při ražbě metra zatímco Libeňký ostrov využívali České Loděnice. Byly zde suché i mokré doky pro stavbu a opravy říčních nákladních i osobních lodí. Oblast ohraničená ze severu Thomayerovými sady, z jihu Libeňským mostem, ze západu Vltavou a slepými rameny a z východu ulicí Vočtářovou má dnes už protipovodňovou ochranu. Celá laguna je v případě záplav uzavřena ocelovými 8m vysokými vraty. Systém je vybaven čtyřmi čerpadly, které jsou schopny přečerpávat přitékají vodu z potoku Rokytka do Vltavy. 240m dlouhý, 62m široký a 3,6m nad hladinou vody vyčnívající poloostrov je ze tří stran obklopen vodou, přístupný je z jihu. Urbanismus: Navržená zklidněná komunikace tvoří podélnou osu poloostrova, po jejíž obou stranách je situován blok řadových rodinných domů. Domy nejsou přesně naproti sobě, ale jsou o polovinu svojí šířky posunuty. Ulice je lemována vysazenými listnatými stromy s roztečí dvou domů. Kořen poloostrova je vyhrazen dlouhodobějšímu hostovskému stání, konec slouží pro otáčení vozidel či jako obytná ulice. V severozápadním cípu se nachází ozeleněná parková plocha pro oddech a hry dětí. Regulace: Západní břeh obsahuje 36 a východní 35 rodinných třípodlažních domů. Ty mají jednotnou osovou rozteč a drží pevnou uliční čáru. Jednotná je rovněž výška atiky a polopodzemní podlaží směrem k vodě. Ostatní vlastnosti jako dispozce, členění a výraz fasády nebo atrium jsou individuální pro každý dům Architektura: Domy podél ulice tvoří kompaktní jednolitou hmotu, ta je však narušena tím, že každý dům má jinou fasádu. Vzniká tak rozmanitý soubor domů z nichž každý je konkrétní individuální jednotkou svého majitele. Parkování je řešeno v přízemí pod vlastním domem, kde jsou vždy dvě stání za sebou.

3

Obytný soubor Libeňské doky Účel objektu: Adresa: Klient: Předmět: Ateliér / konzultace: Semestr: Datum: Plocha pozemku: Zastavěná plocha: Užitná plocha: Obytná plocha: Obestavěný prostor:

Rodinné řadové domy Libeňský ostrov 3997/29 FA-ČVUT ATBS Lábus, Šrámek 3 1.2006 14336,0m² 8591,0m² cca 17821,0m² cca 9244,2m² 91787,0m³

2

1:7000

Návrh regulace Libeňského ostrova pro obytný soubor rodinných řadových domů. Cílem bylo navrhnout hustou zástavbu individuálního bydlení vyššího standardu, který by byl alternativou k luxusní satelitní výstavbě. Zvolená lokalita má potenciál stát se zajímavým rezidenčním bydlením s možností přístupu k vodě - alternativa k evropským marínám. Na poloostrově byla navržena pravidelná parcelace po obou stranách komunikace vedoucí středem polosostrova. Parcely mají jednotnou šířku 5,5m a sahají od hrany ulice až k vodě. K závazným regulativům patří pevná uliční čára, jednotná výška atiky, podlažnost domů a nepřekročitelná hloubka domu 22m.

13


1 Pohled na horní část domu s vegetační střechou od západu. Atrium s točitým ocelovým schodištěm. 2 Západní fasáda domu 1:250 3 Východní fasáda 1:250

Charakter místa: Charakter Libeňského ostrova je velmi silně ovlivněn nejen morfologií terénu a střídáním vody a pevniny, ale i svým bývalým využitím - stavbou lodí. Slepá ramena Vltavy byla vybagrována, prohloubena a přizpůsobena pro tyto účely. Celá tato oblast velmi připomíná přímořské přístavy evropských měst, jen měřítko je drobnější. Nejbližší okolí je bohaté na zeleň a parky na jedné straně a občanskou vybavenost na straně druhé. Urbanismus: Koncepce řadové zástavby poskytuje v tomto případě nejvyšší možnou intenzitu zástavby, což není v rosporu s polohou Libně nedaleko centra města. Jednotlivé domy se hlavními fasádami obrací k vodě na východě či na západě. Je tak zajištěno jejich oslunění i přes kompaktnost zástavby. Zklidněný severní konec poloostrova je ponechán volný, jen s parkovou úpravou a lavičkami. Naopak rušnější jižní kořen navazuje na nábřežní komunikaci a jsou zde hostovská stání. Architektura: Tvarově dům představuje kvádr se základnou 22 x 5,5m a výškou 9,3m. Středem domu prochází atrium, které slouží k prosvětlení vnitřních prostor - zejména koupelen, pracovny a schodiště. Směrem dolů se délka atria zmenšuje, v přízemí je propojeno s volným parkovým stáním pod domem. Stání pro dvě auta pod domem je odpovědí na nedostatek místa na poloostrově. Dispozice: Přístup do domu vede z ulice přes dvě stání pro auta. Z haly se prochází do obytné kuchyně s jídelnou. Točitým schodištěm je přístupný obývací pokoj v nejnižším podlaží, odkud je možné vyjít na zahradu k řece. Vzadu za obývacím pokojem je sklep přístupný také z místa na parkování. Hlavní schodiště Je ve střední části domu u podélné zdi. Druhé nadzemní podlaží je určeno rodičům. U západní fasády je ložnice a k ní přilehlá koupelna s oknem do atria. Z druhé strany atria je pracovna. U východní fasády je pokoj pro hosty s vlastní koupelnou. Třetí podlaží je vyhrazeno dětem. Jsou zde dva dětské pokoje, každý orientovaný na jinou stranu. Společná koupelna má opět okna do atria. Ve východní části podlaží je technická místnost s kotlem a prádelnou. Pokoj s výhledem do ulice má terasu odkud je točitým schodištěm přístupná pochozí vegetační střecha.

Rodinný dům Libeňské doky Účel objektu: Adresa: Klient: Předmět: Ateliér / konzultace: Semestr: Datum: Plocha pozemku: Zastavěná plocha: Užitná plocha: Obytná plocha: Obestavěný prostor:

Rodinný řadový dům Libeňský ostrov 3997/29 FA-ČVUT ATBS Lábus, Šrámek 3 1.2006 143,0m² 119,9m² 251,0m² 130,2m² 1277,9m³

1

2

3

1:5000

Řadový rodinný dům navržený na základě regulace, která byla vypracována v první fázi projektu. Dům má svým umístěním a podlahovou plochou poskytovat vyšší standard městského individuálního bydlení. Jeho velmi úzký půdorys a tři nadzemní podlaží jsou odpovědí na vysoké ceny pozemků v hlavním městě a na hospodárný přístup k nakládání s místem a půdou. Zároveň však díky přístupu k vodě a velmi dobré dopravní dostupnosti poskytuje vysoký komfort uživatelům. Tento dům je navržen pro klienta, který na jedné straně preferuje individuální bydlení, ale na druhé straně potřebuje kontakt s městem. Tomu odpovídá i minimální bezúdržbová zahrada částečně doplněná obytnou vegetační střechou.

14


Rodinný dům Libeňské doky

ŘEZ 1-1

5 3.NP

6 Rodinný dům

1 1

2.NP

1

1.NP

1 Detailní pohled na západní průčelí. Jsou vidět okna do obývacího pokoje, kuchyně a ložnice. Stažené i vytažené stínící markýzorolety. 2 Východní uliční fasáda. Vjezd na stání kryjí horizontálně posuvná vrata s lankovou výplní.

1

3 Pohled na celý soubor od vrat uzavírajících celou lagunu.

1.PP 4 Pohled od severovýchodu na špici poloostrova.

1

2

5 Příčný řez celým poloostrovem, tj. podélný řez domem 1:250. 6 Půdorysy všech podlaží 1:250.

3

Libeňský

Stavební řešení: Dům je založen na dvou podélných a třech příčných pasech. Nosnou konstrukci tvoří dvě podélné ŽLB stěny a stropy, které jsou v interiéru ponechány bez dalších úprav. Stropy jsou pnuty v příčném směru, jen deska v chodbě a schodiště je pnuto podélně. Obvodové stěny jsou z cihelných bloků Porotherm 440, příčky jsou rovněž cihelné. Veškeré zdivo je omítnuto zevnitř vápennou omítkou a z venku probarvenou okrovou omítkou. Střecha s obrácenou skladbou má poměrně silné vegetační souvrství. Zasklení atria je provedeno panely z izolačních dvojskel přes celou výšku podlaží. Vnitřní točité schodiště je ocelové se šedým lakem, vnější schodiště i zábradlí je pozinkovaná ocel. Okna mají hliníkové rámy a všechny jsou vybaveny stínícími textilními markýzoroletami. Doprava: Středem poloosrtova vede obousměrná zklidněná komunikace oboustraně lemována chodníky. Na jejím začátku je 16 hostovských stání. Dům je vybaven krytým stáním pro dvě vozidla v jeho přízemí. Sadové úpravy: Před domem je cca 4 m hluboká zahrada, osazená trávou a na údržbu nenáročnými rostlinami. K vodě vede dřevěné molo kde je možné kotvit malý člun. Střešní zahrada je oseta rovněž trávou, okraje lemují nízké křoviny.

ostrov FA-ČVUT ATBS Lábus Šrámek 3 1.2006 143,0m² 119,9m² 251,0m² 130,2m² 1277,9m³

4

15


Rodinný dům Libeňské doky

ŘEZ 1-1

Rodinný dům Libeňský ostrov FA-ČVUT ATBS Lábus Šrámek 3 1.2006 143,0m² 119,9m² 251,0m²

1

3

130,2m² 1277,9m³

2

4

1

5

1 Celkový pohled na západní fasádu. 2 Celkový pohled na východní fasádu. 3 Podélný řez domem s technickými specifikacemi pro pro dokumentaci ke stavebnímu povolení -kóty, skladby konstrukcí... 1:150. 4 Půdorys 1.NP se specifikacemi pro dokumentaci ke stavebnímu povolení 1:150. 5 Podélný řezopohled domem. Je vidět princip atria a parkování v přízemí.

16


Určení: Jedoramenná smíšenočará interiérová schodiště. Tyto schodiště jsou určeny do obytných interiérů rodinných domů, mezonetových bytů, loftových bytů a podkrovních vestaveb. Design: Všechny tři návrhy jsou vyrobeny z masivního dubového nebo jasanového lepeného dřeva s ocelovým zábradlím. Cílem byla především jednoduchá forma a lehký a vzdušný vzhled. Návrh č.01 jsou samostatné konzoly připevněné přímo do zdi, návrhy č.02 a 03 jsou lomenicové konstrukce kotvené do zdi přímo nebo pomocí ocelové schodnice. Parametry: Počet stupňů: 17 Stoupání: 170,6 x 270mm, 32,29° Výstupní čára: 300mm od vnějšího okraje Šířka: 900mm

Interiérové schodiště

SCHODIŠTĚ 01

1 3 2

Stupnice z jasanové spárovky je dvěma řadami kolíků Ø12x40 spojena se vzpěrou z téhož materiálu. Tím vzniká konzolový stupeň trojúhelníkového tvaru. Každý stupeň je osazen na dvě dvojice chemických kotev, které byly předem osazeny do zdiva. Horní pár kotev je primárně nosný a je zatížen tahem. Jsou použity kotvy Kote CH M10x190/45 zapuštěné 125mm do zdiva. Spodní pár kotev je namáhán tlakem a střihem. Zde jsou použity menší kotvy Kote CH M8x110/20 zapuštěné do hloubky 80mm. Stupeň je ke kotvám připevněn pomocí půlválcových podložek a matek nahoře a prostým opřením dole. Pro spolehlivé fungování a nosnost konzoly 2kN na jejím konci je nutná pevnost v tahu 10kN. Zábradlí se skládá ze sloupku ocelová plochá tyč 40x8mm, která je připevněna ke stupni z boku a za spodu dvěma vruty. Madlo zábradlí představuje nerezová plochá tyč 12x40mm se sraženými hranami 1x1mm. Výplň zábradlí může být dvojího druhu. Lanková výplň ze systému CarlStahl - kotevní válečky, napínací šrouby a vlastní lanka. Nebo tyčová výplň z plochých nerezových profilů 30x6mm. Veškeré Ocelové prvky zábradlí jsou leštěny. Povrchová úprava dřevěných částí schodiště je Polyuretanový polomatný lak v několika vrstvách s vysokou odolností proti oděru.

Účel objektu: Adresa: Klient: Předmět: Ateliér / konzultace: Semestr: Datum: Plocha pozemku: Zastavěná plocha: Užitná plocha: Obytná plocha: Obestavěný prostor:

Interiérové schodiště SWN Moravia jednokolová soutěž 2.2007 -m² -m² -m² -m² -m³

SCHODIŠTĚ 01 1 Spodní pohled na schodiště s lankovým zábradlím. 2 Boční pohled na schodiště. 3 Varianta schodiště 01 s tyčovou výplní zábradlí. 4 Celková situace schodiště 1:100 5 Půdorysný detail kotvení stupně do stěny 1:10

4 6 Řez stupněm schodiště a kotvení do zdi 1:10

5

6 Tři soutěžní návrhy interiérového dřevěného schodiště pro českého výrobce schodišť SWN Moravia. Zadáním bylo vytvořit originální, užitnou, cenově dostupnou konstrukci realizovatelnou běžnými truhlářskými technologiemi v sériové výrobě. Design všech tří návrhů se snaží najít nové progresivní a přitom jednoduché konstrukční řešení, které je vhodné pro přímočaré i smíšenočaré schodiště. Zároveň je kladen důraz na statiku konstrukce a splnění normových požadavků. Návrhy č. 02 a 03 byly porotou velmi kladně hodnoceny, návrh č. 01 soutěž vyhrál a byl dále rozpracováván. K finální realizaci však nedošlo z důvodů finančních problémů zadavatele.

17


Interiérové schodiště Interiérové schodiště SWN soutěž 2.2007 -m² -m² -m² -m²

1

1

SCHODIŠTĚ 02 1 Pohled na schodiště 02. 2 celková situace schodiště 1:100. 3 Detail napojení na strop a kotvení stupnic. 1:10. 4 Příčný řez schodištěm, kotvení stupnic do schodnice a do zdi 1:10.

2

3

4

Lomenicové schodiště s kotvenou schodnicí. Stupně schodiště jsou tvořeny plynulým napojováním stupnic a podstupnic do lomenicové desky. Jsou vyrobeny z dubového lepeného dřeva a spojovány na vložené pero. Stupnice je připevněna k ocelové tvarově řezané schodnici dvěma svorníky pomocí půlválce a matky. Spřažením kotvené stupnice a dvou podstupnic vzniká tuhý nosný systém. Schodnice je kotvena do zdi v ose podstupnice vždy dvojicí chemických kotev, následně skrytých schodištěm. Dubové madlo zábradlí o profilu nepravidelného osmiúhelníku vynáší šest ocelových sloupků připevněných k hraně podstupnice. Výplň tvoří pět plochých dubových lišt. V místě styku dvou směrů zábradlí jsou sloupky spřaženy ocelovými úhelníky.

-m³

SCHODIŠTĚ 03 1 Pohled na schodiště 03. 2 celková situace schodiště 1:100. 3 Detail napojení na strop a propojení stupnice podstupnice a kotevní desky 1:10. 4 Příčný řez schodištěm, kotvení stupně přes kotevní desku do zdi 1:10.

2

3

Lomenicové konzolované schodiště. Alternativní řešení bez schodnice. Stupně schodiště jsou tvořeny plynulým napojováním stupnic a podstupnic do lomenicové desky. Jsou vyrobeny z jasanového lepeného dřeva a spojovány na vložené pero. Stupnice i podstupnice je kolíkovým spojem připevněna ke kotevní jasanové desce. Tvoří tak polovinu pomyslného hranolu - elementu, který zde tvoří prostorovou tuhost výsledného schodiště. Kotevní deska je přímo šroubována do zdiva třemi kotvami. Dubové madlo zábradlí o profilu nepravidelného osmiúhelníku vynáší šest ocelových sloupků připevněných k hraně podstupnice. Výplň tvoří pět plochých dubových lišt. V místě styku dvou směrů zábradlí jsou sloupky spřaženy ocelovými úhelníky.

4

18


1 Pohled na recepční pult s modelem areálu z centrálního schodiště. 2 Půdorys 1.NP administrativní budovy. Vstupní prostory s recepcí jsou vyšrafovány. 1:200

1

Charakter stavby: Administrativní budova firmy Linde Frigera s.r.o. projektovaná ateliérem MS Architekti s.r.o. je železobetonový skelet s nepravidelnou osnovou sloupů 5,5x5,5m a 5,5x6,5m a ŽLB stropy. Budova má ŽLB jádro s výtahem a schodištěm a vyzdívané nenosné příčky. Fasáda je z lehkého obvodového pláště. Dispozice: Vstupní prostory mají přirozené osvětlení z východu. Ústí do nich výtah, hlavní schodiště a dvě kanceláře. Zděné stěny i strop mají bílou omítku, na podlaze je vínová dlažba s pravidelným spárořezem pod 45°. Kovové prvky - rámy oken, zábradlí a dveře výtahu mají firemní modrý nátěr. Dveře s obložkovými zárubněmi mají dřevěný povrch. Návrh rozmístění a základní koncepce vychází z analýzy komunikačních tras v danném prostoru. Nejfrekventovanější provoz je od vchodu k výtahu a schodišti, popřípadě k zadním kancelářím. Druhá větev vede od vchodu ke dveřím od kanceláří na severní straně budovy. Tyto koridory musely zůstat volné. Recepční pult je umístěn u zadní stěny, u vchodu jsou dvě sedačky se stolky. Nápojový a jídelní automat byl umístěn pod schodišťové rameno. Design: Základem návrhu je dřevěný recepční pult. Hmotově jde o dva prostorové L profily spojené do sebe v pravém úhlu. První profil představuje stůl s integrovanou nohou, který se obepíná kolem sloupu. Druhý profil je o něco vyšší a leží svou vodorovnou částí na profilu prvním. Zde je položen model areálu firmy v perspexovém obalu. Záměrem bylo ponechat tyto lapidární tvary jakoby volně položené na sobě, ale přitom jasně oddělené. Proto nestojí půdorasně v zákrytu, ale jsou proti sobě posunuty. Tím je docílen i snadnější přístup k recepci, kdy je noha stolu o něco zasunuta dozadu. Jako povrchový materiál byla zvolena březová dýha, okopové lišty a nástavba nad stolem jsou z nerezového ocelového plechu. Pracoviště je dále vybaveno trojicí zásuvkových kontejnerů se skrytými kolečky. Na podlaze pod recepčním pultem je koberec ve firemním odstínu modré barvy. Na stěně za pultem je přes celou výšku stěny namalováno logo firmy. Dalšími součástmi vybavení jsou modré pohovky s konferenčními stolky, stropní svítidla a podvěšená obrazovka. Na podlaze je nová šedá dlaža.

Recepce administr. budovy firmy Linde Frigera Účel objektu: Adresa: Klient: Předmět: Ateliér / konzultace:

Interiér recepce Lidická 323, Beroun Linde Frigera s.r.o. studie MS Architekti s.r.o.

Semestr: Datum:

5.2007

Plocha pozemku: Zastavěná plocha: Užitná plocha: Obytná plocha: Obestavěný prostor:

-m² -m² 36,0m² -m² -m³

2 1

5

Studie interiéru vstupních prostor administrativní budovy Linde Frigera s.r.o. v Berouně. Ve stávajících prostorách klient požadoval vybudování recepce, která by zahrnovala recepční pult s kancelářským pracovištěm a výdejí ochranných pomůcek, zakomponování modelu areálu, automatů na kávu a potraviny, sezení se stolky a televizní obrazovku. Součástí návrhu byl projekt nového osvětlení. Dispozice vychází ze stanovení komunikačních cest, kdy je mobiliář umístěn tak aby nepřekážel provozu v budově. Těžištěm návrhu je nový recepční pult naproti vstupu, do kterého je vhodně umístěn přes 2,5m dlouhý model areálu. Za pultem je přes celou výšku místnosti malba firemního loga.

19


1

3

2

1 Skica provozu a nákres dispozice. 2 Skica principu recepce. 3 Ortogonální řezy recepčním pultem 1:75. 4 Nadhled celého prostoru od vstupu. 5 Nadhled prostoru od recepce.

4

Recepce admin. b. fy Linde Frigera

Konstrukce: Obě části recepce jsou duté krabicové elementy kotvené do podlahy a sloupu. Základem obou je masivní dřevěný zalomený nosník s čepovaným rohovým spojem. Tyto nosníky jsou kotveny do podlahy přes dvojici ocelových úhelníků chemickými kotvami. Nosníky jsou vodorovně i svisle oboustraně opláštěny dýhovanou dřevotřískovou deskou. Pro stůl je použita dýhovaná překližka. Opláštěním nosníků vzniká prostorově tuhý celek, který je v případě nižší části představující stůl, kotven do podlahy a do sloupu. Druhá, vyšší část, která nese model, je opět kotvena do podlahy a leží na části první. Hrany stolu i podstavce modelu jsou z nakliženého březového masivu se sraženými hranami. Okopový plech ve spodní části je nalepen na 10mm překližce. Styk stolu a sloupu je kryt hliníkovými lištami.

Interiér recepce Lidická ul Beroun Linde studie MS Architekti 5.2007 -m² -m² 36,0m² -m² -m³

5

20


Detail A2

Recepce admin. b. fy Linde Frigera

2

3 Detail A3

Interiér recepce Lidická ul Beroun Linde studie MS Architekti 5.2007 -m² -m²

1

36,0m²

5

-m² -m³

4

Detail A1

Detail B3

Detail C1 1 Pohled na recepční pult, v pozadí logo firmy, vlevo nápojové automaty. 2 Pohled z poza recepce ke vchodu. Zadní zeď byla pro účely vizualizace odstraněna. Jsou vidět kontejnery, osvětlovací tělesa, a další mobiliář. 3 Prvotní skica interiéru. 4 Pohled za recepční pult, vlevo sezení pro vyčkávající klienty. 5 Několik konstrukčních detailů recepčního pultu 1:5. A2 - napojení pevné a demontovatelné části stolu před sloupem. A3 - kotvení nosníku do sloupu. A1 - kotvení nosníku do podlahy - nárys B3 - kotvení nosníku do podlahy - bokorys, okopová lišta, spojení s opláštěním. C1 - kotvení nosníku do podlahy - půdorys, čepování v rohu nosníku.

21


1 Střešní zahrady - místo pro odpočinek nebo četbu.

1

2 Celkový pohled na hmotu koleje. Dvě vyšší hmoty obytných bloků a mezi nimi zahrada na střeše společné podnože.

Charakter místa: Lokalita se nachází na rozhraní katastrálních území Veleslavín a Střešovice. Parcela je dle územního plánu rozdělena na dvě části, západní se smíšeným využitím a východní pro sport a rekreaci. Pozemek je na severním svahu, což výrazně komplikuje jeho využití. Jeho jižní část funguje jako ochranná zeleň lemující rušnou komunikaci s tramvajovým tělesem Na Petřinách. Od severu a východu je obklopen zástavbou rodinných a bytových domů. Dále na západě je malý městký park. Urbanismus: Na nezastavitelné části parcely je ponechán rybníček a parková úprava. Celá hmota stavby v západní části pozemku má podélnou osu ve směru sever jih. Nad svažitý terén vystupují dva bloky kolejních budov mezi kterými je střešní zahrada společného podzemního podlaží, která na jižní straně plynule přechází do okolního prostoru. Architektura: Hlavním prvkem celé budovy je zeleň, která v podobě vzrostlých stromů a trávníku prostupuje mezi schodovitě snižujícími se hmotami obytných budov. Ploché střechy těchto obytných bloků slouží jako zelené terasy s chodníčky a lavičkami mezi rostlinami. Hmoty budov se stupňovitě přizpůsobují terénnímu svahu jak na střechách, tak i v podzemí. Koleje obsahují izolované obytné buňky pro nerušené studium, veřejné studovny ve vyšších patrech a společenské prostory v přízemí a druhém podlaží. Míra intimity se s výškou zvyšuje zatímco společenské fukce narůstají v nejnižších patrech. Na oranžově omítaných fasádách jsou textilní stínící prvky, střechy a zahrada mají skleněné zábradlí s ocelovými sloupky. Dispozice: Vstup do objektu je v prvním podlaží přes prostornou halu a recepci. Je zde dále hospoda a tělocvična s posilovnou. V zadní části prvního podlaží je menza s kuchyní a sklady. Vjezd pro zásobování a do garáží je v levém bloku. V zadní části druhého podlaží jsou garáže, v západním bloku sklad prádla, údržba, vedení kolejí a čajovna. Ve východním bloku jsou dvě zkušebny a pokoje. Zbývající podlaží jsou již čistě obytné. Jsou zde buňky o dvou pokojích pro celkem 4 studenty se společným zázemím. Dále je na každém patře studovna nebo větší kuchyň. Terasy na střechách jsou přístupné z chodeb.

Vysokoškolské koleje Veleslavín Účel objektu: Adresa: Klient: Předmět: Ateliér / konzultace: Semestr: Datum: Plocha pozemku: Zastavěná plocha: Užitná plocha: Obytná plocha: Obestavěný prostor:

Koleje ČVUT Pod Novým lesem 383, Veleslavín FA-ČVUT ATOS Fořtl, Belko 4 1.2008 10884,0m² 3469,5m² 10354,6m² 3912,8m² 45022,8m³

2

1:5000

3 RG

1D3H WěLQ£F K

1RY ¿POH VHP

Studie vysokoškolského areálu v Praze Veleslavíně na pozemcích ČVUT. Návrh řeší stavbu studentského bydlení s navazující vybaveností, která by mohla být i komerčně využívána. Budova kolejí představuje dva obytné bloky s pokoji stojící na společné podnoži, kde je umístěna vybavenost jako menza s kuchyní, samostatná restaurace, čajovna, malá tělocvična, zkušebny a garáže. Cílem bylo vytvořit pro studenty nejen místo pro ubytování, ale i příležitost pro jejich další aktivity. Centrem areálu je zahrada na střeše mezi oběma bloky kam se dá přijít z čajovny nebo z obou kolejních bloků. Pod ní je prostorná hala, restaurace s atrii a dále přístup do menzy a tělocvičny.

22


13 %

&

Pt

1 Pohled od vĂ˝chodu na obytnou Ä?ĂĄst kolejĂ­.

VysokoĹĄkolskĂŠ koleje VeleslavĂ­n

$

Pt

Pt

Pt

2 Zahrada na stĹ™eĹĄe mezĂ­ bloky kolejĂ­. 3 OcelovĂŠ schodiĹĄtÄ› mezi vĂ˝chodnĂ­m blokem a stĹ™ednĂ­ Ä?ĂĄstĂ­ kolejĂ­. 4 PĹŻdorys 5.NP, obytnĂŠ podlaŞí se stĹ™eĹĄnĂ­ zahradou 1:700..XFK\QĂ?

.XFK\QĂ?

3UÂŁGHOQD

3UÂŁGHOQD5 PĹŻdorys 4.NP, obytnĂŠ podlaŞí se studovnou 1:700. 6 PĹŻdorys 3.NP, obytnĂŠ podlaŞí s vĂ˝stupem na hlavnĂ­ zahradu mezi bloky 1:700. 7. PĹŻdorys 2.NP, garĂĄĹž, zĂĄzemĂ­ koleje Ä?ajovna a zkuĹĄebny 1:700. 8 PĹŻdorys 1.NP, sluĹžby, menza, hospoda, tÄ›locviÄ?ny, zĂĄsobovĂĄnĂ­ 1:700. 

 2GSDGN\

1

2

2GSDGN\

Koleje

6

$

%

&

ÄŒVUT VeleslavĂ­n

13 $

%

4

&

7

13 $

%

383

&

FA-ÄŒVUT ATOS =NXÄŁHEQD

Fořtl Belko 4 1.2008

=NXÄŁHEQD ĂŽDMRYQD

10884,0m² 6WXGRYQD6WXGRYQD

3469,5m² 

ÂœGUĹ€ED

10354,6m² 3912,8m² 45022,8m³

6NODG

.DQFHOÂŁÄ›

3UÂŁGHOQD 2GSDGN\

6NODGSUÂŁGOD

2GSDGN\

*DUÂŁĹ€H

$

%

&

$

%

&

$

13

3

5

8

%

&

13 $

%

&

3RVLORYQD

+RVSRGD

+DOD

NXFK\QĂ? 7Ă?ORFYLĂ?QD

7Ă?ORFYLĂ?QD

]ÂŁ]HPÂŻ 6WXGRYQD6WXGRYQD

%XIHW0HQ]D MÂŻGHOQD

0HQ]D ]ÂŁ]HPÂŻ

=ÂŁVRERYÂŁQÂŻ

0HQ]D NXFK\QĂ?

% 2GSDGN\2GSDGN\

.RWHOQD

$

&%

&

$

6WURMRYQD 9=7

23


ĚH]$$

1

ĚH]

2

Stavební řešení: Objekt je založen z důvodů výskytu spodní vody s hydrostatickým tlakem na železobetonové vaně s využitím obrácených hlavic v místě pat sloupů a rozšířených žeber u nosných stěn. Základová jáma je ve svahu, její jižní část má hloubku cca 7m, proto je k pažení použito milánských stěn s kotvením do protisvahu. Nosnou konstrukci objektu tvoří u obytných bloků převážně příčné železobetonové stěny a ve spodních podlažích také sloupy. Příčný osový rastr je po 7,5m, podélný se mění dle potřeby. Stropy jsou železobetonové jednosměrně pnuté. Konstrukční výšky 3,0m, světlé výšky 2,6m. Na obvodové konstrukce je použito zdivo v kombinaci s minerální izolací. Okna s hliníkovými rámy jsou vybavena stíněním pomocí textilních markýzorolet. Zahrada tvořící střechu haly a menzy je mělká železobetonová vana podepřená systémem ocelových větvených sloupů v hale a betonových stěn a sloupů v menze. Světlá výška v hale činí 3,6m v menze 6,0m. Je zde použito inverzní skladby střechy a souvrství pro vegetační střechy. Minimální vrstva zeminy je 600mm, v místech pro růst stromů je to 1000mm. Doprava: Objekt je plně bezbariérově přístupný. Garáž přístupná rampou má 26 parkovacích stání a dvě uzamykatelné místnosti pro bycikly. Zásobování používá vlastní vjezd s rampou do prvního nadzemního podlaží. Odtud je možné zásobovat menzu i restauraci. Sadové úpravy: Zahrada na střeše haly: 13 vzrostlých listnatých Javorů v obezděných boxech. Kolem nich je dřevěné sezení. Cestičky z položených dubových latí. Zbytek plochy je zatravněn. Střešní zahrady: Obvodový chodníček z dubovýcha latí. Zemní souvrství je lemováno betonovou zídkou, středem vede chodníček s lavičkami. Na ploše jsou vysety nenáročné rostliny a tráva.

4

Vysokoškolské koleje Veleslavín

ĚH]

5 ĚH]%%

Koleje ČVUT Veleslavín 383 FA-ČVUT ATOS Fořtl Belko 4 1.2008 10884,0m² 3469,5m² 10354,6m² 3912,8m² 45022,8m³

3

ĚH]&&

6

1 Příčný řez bloky kolejí, halou a zahradou 1:500.

7

2 Příčný řez bloky kolejí, garáží a zahradou 1:500. 3 Pohled na vstupní průčelí - severní fasádu. 4 Podélný řez rampou v západním křídle 1:500. 5 Podélný řez střední část s halou a zahradou 1:500. 6 Podélný řez východním křídlem, menzou a tělocvičnou 1:500. 7 Východní fasáda 1:500.

24


1

3

Charakter místa: Areál zkušeben firmy Ingersoll Rand se nachází v průmyslové zóně Jeneček v Hostivicích u Prahy. Přístup je ze silnice E48 Československé armády. Pozemek se směrem k severu svažuje dolů. Nepravidelný tvar pozemku je dále omezen třemi ochrannými pásmy. Od západu do něj zasahuje ochranné pásmo dráhy, z jihu ochranné pásmo hřbitova a výška výstavby je omezena na 11m, kvůli blízkému letišti. Urbanismus: Vlastní objekt se skládá ze dvou částí - budovy zkušeben a administrativní budovy. Obě jsou propojené schodištěm a výtahem. Budova zkušeben o půdorysném tvaru L se nachází v severní části pozemku. Její vnitřní fasády s vjezdy a vchody jsou obráceny k jihu a východu do prostoru dvora, což je manipulační plocha. Kratší strana budovy zkušeben přechází do administrativní části v jižní části pozemku. Tato část komplexu kopíruje hranice ochranných pásem hřbitova a dráhy. Za touto hranicí se v západním cípu parcely nachází pouze parkoviště pro zaměstnance a na jihu stání pro autobusy. Celý areál objíždí obslužná požární komunikace. Východní část pozemku je uvažována pro případné rozšiřování. Architektura: Hmota budovy má stejně jako její funkční rozdělení dvě části. Zalomená budova zkušeben má jednoduchý pravoůhlý půdorys a střechu se šedovými světlíky obrácenými na sever. Do dvora se obrací okny a několika velkými výraznými vraty se sytě červenými zárubněmi. V místě styku s administrativní částí se zvedá terén a dvoupodlažní administrativní budova tak atikou téměř lícuje s vrcholy světlíků. Tato část budovy má pravidelný rastr oken a fasádu z lehkého obvodového pláště. Uprostřed jsou dvě atria. Dispozice: V severní části pozemku se nachází hala zkušeben. Místnosti zkušeben jsou orientovány ke vnitřní straně haly, u vnější je obslužná chodba. Místnosti kde se zdržují pracovníci (dílny nebo velíny), jsou umístěny tak aby měly denní osvětlení. Součástí haly jsou šatny a sociální zařízení včetně denní místnosti.

2

4

Zkušební areál Ingersoll Rand Účel objektu: Adresa: Klient: Předmět: Ateliér / konzultace: Semestr: Datum: Plocha pozemku: Zastavěná plocha: Užitná plocha: Obytná plocha: Obestavěný prostor:

Areál zkušebních laboratoří ČS armády 2460 Hostivice FA-ČVUT NS 5 Linhartová 5 2.2009 18536,0m² 5200,0m² 6530,0m² 0,0m² 44200,0m³

1 Skica základního koncepčního a dispozičního rozdělení - generel. 2 Skica generelu zpřesňující některé parametry. 3 Skica nadzemního podlaží s dispozicemi, zpevněnými plochami a parkovými úpravami. 4 Dispozice druhého podlaží.

1:5000

Alternativní návrh zkušebního areálů pro firmu Ingersoll Rand v Hostivicích u Prahy. Společnost zabývající se vývojem a výrobou přepravního chlazení si nechala postavit svůj zkušební areál v průmyslové zóně nedaleko Ruzyně. Úkolem nového řešení bylo navrhnout novou budovu pro stávající kapacity s lepším celkovým řešením a provozem. Vlastní návrh je postaven na respektování několika ochranných pásem a navržení nového generelu. Ten spočívá v rozvržení parcely, využití sklonu terénu a nové koncepci umístění zkušeben. Ve studii je kladen důraz na zlepšení pracovních podmínek, zejména denního osvětlení ve velínech a na účelné dispozici v administrativní části komplexu.

25


Zkušební areál Ingersoll Rand

1

Dispozice: V jižní části pozemku je dvoupodlažní administrativní část objektu. V jeho prvním podlaží jsou umístěny prostory sloužící ke komunikaci s klienty (konferenční sál, jednací místnost a výstavní sál), výukové prostory (učebny a knihovna) a jídelna s přípravnou pokrmů. Hlavní vstup z východní strany je určen pro klienty i zaměstnance. Druhý vstup pro zaměstnance je od západu z parkoviště. V druhém podlaží administrativní části objektu se nachází kanceláře vývojového centra a jim přidružené prostory (archivy a sociální zázemí). Podlaží je přístupné dvěma schodišti a výtahem. Hmota druhého podlaží je uprostřed prosvětlena dvěma atrii se zelení a místy k odpočinku. Stavební řešení: Konstrukčně se jedná o prefabrikovaný železobetonový skelet s rozpony 10x14m ve zkušebníé části a 7x10m v administrativní části. Skelet zkušební části tvoří trámy 250x1000mm položené na sloupech 400x500mm, na vrtaných pilotech Ø600mm. Fasáda je z vypěněného trapézového plechu. Střecha ze šedových světlíků má ocelovou konstrukci. Skelet administrativní části nesou sloupy 300x400mm a ŽLB stropy. Fasádu tvoří lehký obvodový plášť s natištěným logem firmy a červeným lemováním. Rámy oken jsou hliníkové, červeně lakované.

Zkušební laboratoře Hostivice 2460 FA-ČVUT NS 5 Linhartová

1 Řez A-A administrativní a zkušební částí budovy 1:500.

2

2 Vstupní fasáda administrativní části, dvorní fasáda zkušební části. 1:500. 3 Půdorys 1.NP ve zkušební části 1:1600. 4 Půdorys 1.NP v administrativní i zkušební části 1:1600.

5200,0m² 6530,0m² 0,0m² 44200,0m³

5 Půdorys 2.NP v administrativní části 1:1600.

c hodba

5

18536,0m²

z kušebna v íce osá vi bra ční

z kušebna j ed no os á vi brační

v elín v ibračn ích zk ušeben

s klad

c hodba

s klad

s klad

v elín z kuš ebn y ž ivo tnosti

z kušebna ž ivo tno sti

z kušebna b lok ový ch jed notek

z kušebna d is trib uč ního c hlazení

š atny s oc záz emí

l ab oratoř e le ktro

z kuše bna p ře prav ního c hl azení

s klad

s klad

c hodba

s klad

s troj ovna c hla zení

d íl na p ro to typy

z kuše bna p ře prav ního c hl azení

c hodba s klad v elín v ibračn ích zk ušeben

z kušebna j ed no os á vi brační

z kušebna v íce osá vi bra ční

c hodba

s klad

s klad

v elín z kuš ebn y ž ivo tnosti

z kušebna ž ivo tno sti

z kušebna b lok ový ch jed notek

z kušebna d is trib uč ního c hlazení

z kuše bna p ře prav ního c hl azení

š atny s oc záz emí

l ab oratoř k al ib race

e že leznic

l ab oratoř e le ktro

z kuše bna p ře prav ního c hl azení

s klad

s klad

d íl na p ro to typy

c hodba

s troj ovna c hla zení

l ab oratoř k al ib race

4

o né pá sm Ochran (60 m)

s klad

3

5 2.2009

s troj ovna V ZT s troj ovna V ZT v ětrn ý tu ne l 1 v ětrn ý tu ne l 1

v elín v ětrn ýc h tunelů s klad

v elín v ětrn ýc h tunelů s klad

v ětrn ý tu ne l 2 v ětrn ý tu ne l 2

rez ervní z kušebna rez ervní z kušebna

k uchyně s kl ad p otravin

š atny s oc záz emí s klad tech nic ké záz emí k ote lna

k on fe re nční sál

k anc elář s klad k anc elář

k anc elář M ¯GH OQD a trium k anc elář

rece pce foy er

k anc elář a rc hiv k anc elář

v ýstavn í sál WC

k anc elář toal ety

k nih ovna s tud ovna

WC k anc elář

j edn ací mís tn ost

k anc elář výuka u čebny

a trium k anc elář

k anc elář výuka u čebny

a rc hiv

 výuka p řed náš kov ý sál

k anc elář

výuka u čebny

k anc elář j edn ací mís tn ost k anc elář

é nn ra ch ) O 0m (5 pá sm o to bi hř va

26


Charakter místa: Parcela se nachází v místě proluky v jinak uzavřeném bloku bytových domů v Plynární ulici v Pražských Holešovicích. Je na jižní straně bloku uprostřed a svou hloubkou zasahuje až do poloviny bloku, stejně jako vedlejší parcely. Svou šířkou je však dvojnásobná. Severní polovina vnitrobloku je nezastavitelná, funkčně vymezena jako vnitrobloková zeleň. Okolní objekty mají 4 - 5 nadzemních podlaží na jihu a 6 na severu bloku. Dva sousední domy jsou z roku 1900, ostatní jsou mladší. Urbanismus: Holešovice jsou tvořeny převážně pravoúhlou sítí ulic, která vymezuje rastr uzavřených obdélníkových bloků. Ty jsou po obvodu zastavěny převážně bytovými domy, uvnitř se však nachází objekty drobné výroby nebo služeb. Koncept domu se tímto řešením inspiruje. Objekt neuzavírá blok úplně, ale tvoří v uliční frontě záliv - městské zákoutí. Dále se rozmístěním jednotlivých domů dostává až na konec parcely. Vzájemné prostřídání domů vytváří na pozemku malé dvorky s různou mírou soukromý. Přední dvůr s lavičkami je přes den veřejný, do středního a zadního dvoru mají přístup jen obyvatelé domu. Architektura: Jednotlivé domy představují jednoduché kvádry střídavě rozmístěné na společném podzemním podlaží. Svými rozměry dodržují měřítko okolních objektů, nepřevyšují je ani neznehodnocují. Výtvarně se volně inspirují klasickým členěním fasád římsami a ocelové okenice poukazují na industriální historii Holešovic. Jednotlivé domy jsou propojeny betonovými pavlačemi, které slouží jako komunikační a sociální prostor pro jejich obyvatele. Domy mají různou výšku a zohledňují tím světelné a prostorové podmínky uvnitř vnitrobloku. Dispozice: Podzemní podlaží slouží především pro parkování vozidel nájemníků, sklípky a pro technické zázemí domů. Parter prvních dvou domů je téměř celý vymezen pro komerční prostory, naříklad nenáročné služby nebo obchody s nízkým počtem položek. V parteru zadního domu se nachází společné cohausingové prostory pro nájemníky. Je zde herna pro děti, společenská místnost, kuchyně a dílna. Zbývající nadzemní podlaží jsou čistě obytná. V každém domě je na podlaží byt 3+kk o 80m² a 2+kk o 56-60m². Oba byty je možné stavební úpravou propojit v byt jeden.

1 Zenová zahrada - prostor u severní fasády za třetím domem. 2 Letecký pohled na lokalitu a okolí. 3 Situace 1:5000.

1

Bytový dům Plynární Účel objektu: Adresa: Klient: Předmět: Ateliér / konzultace: Semestr: Datum: Plocha pozemku: Zastavěná plocha: Užitná plocha: Obytná plocha: Obestavěný prostor:

Bytový dům Plynární 899/37 Holešovice FA-ČVUT ATZBP Kohout, Tichý 5 2.2009 1596,0m² 1014,3m² 3004,7m² 1217,2m² 13660,2m³

2 3 1:5000

Návrh bytového domu v proluce v Holešovicích. Dům se skládá ze tří objemů, které svým měřítkem odpovídají okolní zástavbě. Tyto hmoty jsou rozmístěné na pozemku tak, že mezi nimi vznikají tři dvorky s různou mírou intimity. Přední je poloveřejný a slouží jako parkové zákoutí v rušné ulici. Do středního jsou otočeny pavlače a tvoří komunukační centrum mezi domy. Zadní dvorek je nejvíce soukromý a je zde dětské hřiště. Samotný návrh domu je inspirován cohausingovými principi, proto je kladen důraz na komumikační prostory - otevřené pavlače a společné prostory v zadním domu - školka pro děti, klubovna a dílny. Vizuálně mají domy působit nenápadně s odkazem na průmyslovou historii Holešovic.

27


ško lka

b yt 2+KK 5 6,5 m²

kuchyně d ílna

rezerva společe nská místn ost b yt 3+KK 8 1,7 m²

sklíp ky

11

12 sklad

10

13

24 14

zázemí

sklad zázemí

Bytový dům Plynární

A

A

A

Stavební řešení: Objekt je založen na železobetonové vaně a izolován proti tlakové vodě foliovými pásy. Nosnou konstrukci tvoří železobetonové obvodové stěny, střední dělící a schodišťová stěna. Spolu s obousměrně pnutými ŽLB stropy, tvoří tuhý celek. Vykonzolované pavlače jsou z monolitického pohledového betonu, spojovací krčky pavlačí a schodišťová ramena jsou z prefabrikoveného pohledového betonu. Na oba typy komunikace je použito zábradlí z lepeného tvrzeného skla, kotveného šrouby. Štítové stěny přiléhající k susedním objektům jsou tvořeny krátkými stěnovými sloupy, výplň je z cihelných bloků Porotherm. Všechny vnitřní konstrukce, dělící stěny a příčky jsou vyzdívané stejným systémem. Domy mají kontaktní zateplení z minerální izolace na kateré je probarvená omítka. Plochá střecha s atikou a obrácenou skladbou má pěstební souvrství s vysazenámi rostlinami a trávou. Okna s hliníkovými rámy jsou ve většině obytných místností francouzská se skleněným zábradlím a na jižní straně opatřena posuvnými ocelovými okenicemi.

15

9

16

komerční p ro stor

komerční p ro stor

b yt 3+KK 8 3,5 m²

b yt 2+KK 6 1,9 m²

p obytová p avlač 1 23,3 m²

8

17

7

18

Bytový

19

6

dům p arking

Plynární sklad

5

kote lna

1

1

3

1

1 kola kočárky

sklad

21

strojovna VZT

komerční p ro stor

2 Půdorys 1.NP, komerční prosrory, společné prostory, zahrada 1:500. komerční p ro stor

b yt 2+KK 6 1,9 m²

3 Půdorys 2.NP, byty, rozšířená pavlač 1:500.

b yt 3+KK 8 3,5 m²

23 A

4 Pohled z ulice Plynární na první a druhý dům.

A

A

1

899/37 FA-ČVUT ATZBP

zázemí

sklad

1

1 Půdorys 1.PP, garáže, sklípky, technické zázemí 1:500.

1

zázemí

22

2

20

4

1

2

3

5 Nadhled od jihozápadu na celý komplex domů a dvorků mezi nimi.

Kohout Tichý 5 2.2009 1596,0m² 1014,3m² 2142,1m² 1217,2m²

4

5

13660,2m³

28


A

b yt 2+KK 5 6,5 m²

A

b yt 2+KK 5 6,5 m²

b yt 2+KK 5 6,5 m²

b yt 3+KK 8 1,7 m²

b yt 3+KK 8 1,7 m²

b yt 3+KK 8 1,7 m²

p avlač 6 8,9 m²

p obytová p avlač 7 9,0 m²

b yt 3+KK 8 3,5 m²

b yt 2+KK 6 1,9 m²

b yt 3+KK 8 3,5 m²

Bytový dům Plynární

A

Doprava: Vjezd do garáží vede přes chodník, kde je v jihozápadním rohu parcely vyústění jednosměrné rampy. Provoz na rampě je řízen elektronicky semaforem. V garáži je 24 míst pro stání vozidel třídy O2 včetně jednoho pro invalidy. Dále je v suterénu prostor pro jízdní kola popřípadě i jiné dopravní prostředky. V prvním nadzemním podlaží je ještě jeden prostor pro kola a kočárky. Sadové úpravy: Nezastavěná část pozemku má rozsáhlé sadové úpravy lišící se podle místa a jeho účelu. Téměř celou délkou pozemku prochází hlavní komunikační chodník, ke kterému se připojují zahrady v jednotlivých dvorech. Přední dvůr je v podstatě střechou podzemních garáží, je zde nejvyšší procento zpevněných ploch. Ty jsou dlážděny kamenou dlažbou a vybaveny betonovými lavicemi. Mezi nimy jsou vysazeny drobné stromky. Střední dvůr má u zadního domu dřevěnou palubu. Plocha je oseta trávou a trojicí vzrostlých stromů poskytujících stín třem dlážděným plochám s dřevěnými lavicemi. Zadní dvůr určený pro děti je u severní fasády druhého domu pokryt oblázky. Je zde pískoviště, dva vzrostlé stromy a tři terénní boule pro hry dětí. U severní fasády třetího domu je úzká zenová zahrádka a za ní skrytá paluba kam je možné vyjít z dílen.

b yt 2+KK 6 1,9 m²

Bytový dům 1 Půdorys 3.NP, typické podlaží s úzkou pavlačí 1:500.

p avlač 6 8,9 m²

1

1

1

1

1

1

2 Půdorys 4.NP, obytné podlaží 1:500. 3 Půdorys 5.NP, byty v prvním a třetím domě 1:500.

Plynární 899/37 FA-ČVUT ATZBP Kohout Tichý 5

b yt 2+KK 6 1,9 m²

b yt 3+KK 8 3,5 m²

A

b yt 2+KK 6 1,9 m²

1

b yt 3+KK 8 3,5 m²

A

b yt 2+KK 6 1,9 m²

b yt 3+KK 8 3,5 m²

4 Pohled na přední dvůr a jeho parkovou úpravu. Dlážděná plocha s betonovými lavicemi, malé stromky.

2.2009 1596,0m²

A

2

3

5 Detail fasády nejnižšího domu. Francouzská okna se skleněným zábradlím a ocelovými posuvnými okenicemi.

1014,3m² 2142,1m² 1217,2m²

4

5

13660,2m³

29


2 Podélný řez A-A prvním a třetím domem 1:300. 3 Fasády všech domů: první, druhý a třetí 1:500. 4 Pohled na střední dvůr z ptačí perspektivy, zeleň, lavice, pavlače.

Bytový dům Plynární

1 Příčný řez 1-1 prvním domem a podzemními garážemi 1:300.

5 Střední dvůr z chodníku, pohled na zeleň. 6 Zadní dvůr s pískovištěm u severní fasády druhého domu, stromy a terénní úpravy.

Bytový dům Plynární 899/37 FA-ČVUT

1

2

ATZBP Kohout Tichý 5 2.2009

3

1596,0m² 1014,3m² 2142,1m² 1217,2m² 13660,2m³

4

5

6

30


Charakter místa: Pozemek se nachází v Praze v městské části Holešovice. Jedná se o částečně zastavěnou proluku v bloku budov v Plynární ulici. V jižní části bloku jsou zastavěné parcely až do poloviny hloubky celého vnitrobloku, severní část vnitrobloku je nezastavitelná a má charakter zeleně. Pozemek stojí na parcele dvojnásobné šířky než je sousední a plné hloubky. Stávající objekt na parcele je bývalá dvoupodlažní nepodsklepená budova prádelen. Část budovy stojí na uliční čáře a větší zbývající část je situována v zadní části parcely. Bytové domy v celém bloku nejsou památkově chráněné, avšak celé Holešovice jsou památkovou zónou. Sousední domy jsou téměř shodného stáří. Byly postaveny kolem roku 1903. Mají klasické členění fasády, podokení a korunní římsy, okna s edikulami a frontony. Urbanismus: Navržený objekt se skládá ze tří základních hmot - bytových domů různé výšky, vzájemně propojených otevřenými pavlačemi. Domy jsou vůči sobě vzájemně posunuty, netvoří jednu linii. Poloha jednotlivých domů tvoří na pozemku tři různě intimní prostory. Směrem k uliční frontě vzniká odsunutím BD2 malé poloveřejné zákoutí. Mezi zbývajícími domy je druhý prostor, již soukromý, kam je však možnost nahlédnout. Zadní prostor je nejintimnější, je obrácen do vnitrobloku a není do něj vidět z ulice. Pavlače spojující všechny tři domy mají kromě funkce komunikační také společenský význam. Spodní pavlač je rozšířená a slouží k setkávání nebo posezení v blízkosti korun stromů. Architektura: Domy si svými proporcemi drží měřítko okolní zástavby. Jejich uliční šířka odpovídá sousedním objektům. Výškou atiky nepřesahují nejbližší zástavbu v bloku. Různá výška jednotlivých domů zohledňuje růst zástavby do hlouby parcely a odstupy od ostatních domů. Celkový vizuální koncept stavby není historizující, ale ani se nápadně nevymezuje vůči okolí. Fasády mají okrovo žlutou omítku, která se v okolí vyskytuje často. Kovové prvky na fasádě odkazují na průmyslovou historii Holešovic.

1

2

1 Fasády bytového domu č.1 v uliční frontě1:350. 2 Koordinační situace 1:1000. Vr be

ns k

4 Letecký snímek části Holešovic.

éh o

3 Situace 1:2500

Účel objektu: Adresa: Klient: Předmět: Ateliér / konzultace: Semestr: Datum: Plocha pozemku: Zastavěná plocha: Užitná plocha: Obytná plocha: Obestavěný prostor:

Bytový dům Plynární 899/37 Holešovice FA-ČVUT ATBP Kohout, Tichý 6 1.2010 1596,0m² 1047,1m² 3332,6m² 1222,1m² 14110,0m³

ply

nárn

í

zá ko utí

Ma

Os a dn í

3 4

P lyná rní

Osadní

h domů

1:2500

U měs tskýc

V

Bytový dům Plynární

Rozpracovaný projekt bytového domu na úrovni dokumentace pro stavební povolení s některými prvky z prováděcí fáze. Dokumentace navazuje na studii bytového domu v Plynární ulici a rozpracovává ji. Oproti předchozí fázi byl mírně upraven nosný systém, ale největší změny se týkají podzemního podlaží. Změnila se dispozice parkových stání, technického zázemí a sklípků. Ve výsledku je však míra změn zanedbatelná a neodlišuje se od obvyklého průměru. Dům má nadále koncept tří hmot rozmístěných po celé hloubce parcely na společném podzemním podlaží a tří dvorů s různými parkovými úpravami. Zachován byl i koncept pavlačí, ikdyž mírně redukovaný a společných prostor.

31


Inženýrsko geologický průzkum: Bylo využito inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu provedeného pro stavbu budovy PZO Merkuria z r 1966 (č. posudku GF V055524), inženýrsko-geologického průzkumu pro kabelovod Holešovice - Čimice 1976 (č. posudku GF P025257) a inženýrsko-geologického průzkumu na pozemku Trojské mlékárny z r 1932 (č. posudku GF V016423). Na základě těchto posudků byla stanovena ustálená hladina podzemní vody -9,33m a povrch skalního podloží -12,5m. Dále bylo zjištěno složení a rozvrstvení geologického profilu. Objekt se nenachází na poddolovaném ani svážném území. Nachází se však v blízkosti záplavové oblasti. Proto je spodní stavba řešena jako masivní ŽLB vana. Dopravní řešení: Objekt zahrnuje garážová stání pro 24 vozidel včetně jednoho invalidního. Všechny tyto stání jsou v garáži ve společném podzemním podlaží. Garáž je přístupná jednosměrnou šikmou rampou na pozemku. Řízení dopravy na rampě zajišťuje elektronický systém (semafor). Krátkodobá hostovská stání jsou na pozemku poblíž chodníku. Nejsou zvláštně označena ani upravena.

Bytový dům Plynární

B

A

2.2

2.3

2.1

Bytový dům Plynární 899/37

0.3

FA-ČVUT ATBP Kohout Tichý

0.2

6 1.2010 1596,0m² 1047,1m² 3332,6m² 1222,1m² 14110,0m³

0.1

1.2

1.1

1

2

1

1.4

1.5

1

1.3

1.6

1 Půdorys základů - pohled na dno železobetonové vany 1:250.

B

A

2 Půdorys 1.PP - garáže, technické zázemí a sklípky 1:250.

32


A

3.1.1

3.1.3

3.1.8 3.1.9

3.1.2

3.1.4 3.0.2

3.1.5

3.1.7

3.0.1 3.1.6

2.1.3

2.1.2

B

Bezbariérové řešení: Objekt je řešen celý jako bezbariérový. Všechna podlaží včetně podzemního jsou obsluhována výtahem na který navazují pavlače. Ty zajišťují bezbariérový přístup do všech bytů a prostor. Stavební řešení: Domy stojí na společném podzemním podlaží rozděleném do dvou dilatačních celků. Vrchní stavby jsou jednotlivé stavební objekty, spodní je jeden. Inženýrské přípojky tvoří také jednotlivé stavební objekty. Pozemní objekty jsou konstruovány jako železobetonové monolitické. Spodní stavba je ŽLB izolovaná vana, vrchní stavba jsou stěnové obousměrné systémy. Domy mají nosné obvodové stěny a vždy jednu příčnou stěnu uprostřed a schodišťovou stěnu. Pavlače jsou rovněž monolitické, konzolované ze stropů. Vyjímku tvoří spojovací části pavlače a schodiště, které jsou ŽLB prefabrikáty. Štítové stěny těsně přiléhající k sousedním domům jsou vyzdívané.

A

3.1.2 3.1.3

2.1.4

3.2.8 3.2.6

3.2.5

3.2.1

3.2.3 3.0.1

3.2.4 3.2.2

Bytový dům Plynární 899/37 FA-ČVUT ATBP

2.2.2

Kohout Tichý 6

2.2.3 2.0.1

1.2010

2.2.2 2.2.1

2.1.1

3.1.4

3.1.1

3.0.2

2.2.3

2.0.1

3.2.7 3.1.5

Bytový dům Plynární

B

2.2.8 2.2.7

2.2.4

2.1.1 2.2.6

2.1.2

1596,0m²

2.1.5

1047,1m² 2.2.5

3332,6m²

2.1.4

1222,1m² 2.2.1

14110,0m³ 2.1.3 2.2.4

1.0.1 1.2.3

1.0.1

1

1

1.2.2

1 1

1

1.0.2

1.0.3

1.0.2

1.2.2 1.1.2

1.1.3

1.2.1

1.1.1 1.1.5

1.2.4

1.1.4

1.1.2

1.1.1

1.2.3

2

1.2.7 1.2.8

1.2.6

1.2.5

1.2.1 1.2.4 1.1.3

B

A

1 Půdorys 1.NP - parter a zahradní úpravy 1:250.

B

A

2 Půdorys 2.NP - společenská pavlač 1:250.

33


Požární řešení: Zásah je možné vést ze dvou směrů. Od ulice Plynární nástupní plocha chodníku nebo Průjezdem do vnitrobloku z ulice Vrbenského - nástupní plocha dvůr. Každá pavlač je chráněnou únikovou cestou - CHÚC A. Z pavlače je možné uniknout dvěma směry - dvě schodiště CHÚC A až na volné prostranství před domy. Šířka únikové komunikace je min 1200mm => dva únikové pruhy. Z podzemního podlaží vedou opět dvě schodiště CHÚC A s minimální šířkou komunikace 1200mm => dva únikové pruhy. Tepelně technické vlastnosti: Součinitel tepelné vodivosti u všech obvodových konstrukcí je pod požadovanou hodnotou a blíží se hodnotám doporučeným.

A

3.1.2 3.1.3

3.2.7 3.2.8 3.1.5

3.1.4

3.1.1

3.2.6

3.2.5

3.2.1

3.0.2

3.2.3 3.0.1

B

A

Bytový dům Plynární

B

3.2.4

Bytový

Obvodová stěna W/(m².K): Un=0,226 Up=0,38 Ud=0,25

3.2.2

dům Plynární 899/37

Štítová stěna k sousednímu domu Un=0,239 Up=1,05 Ud=0,7 2.2.2

FA-ČVUT ATBP Kohout

Střecha W/(m².K): Un=0,203 Up=0,30 Ud=0,20

Tichý 6

2.2.3

2.2.1 2.2.8 2.2.7

2.1.1 2.2.6

1.2010

Un... skutečná hodnota Up... požadovaná hodnota Ud... doporučená hodnota

2.0.1 2.1.2

2.1.5

1596,0m² 1047,1m² 3332,6m²

2.2.5

1222,1m²

2.1.4

14110,0m³

2.1.3 2.2.4

1.0.1 1.2.2

1

1.2.3

1

1

2

1

1

1.0.2

1.1.2

1.2.1

1.1.1 1.1.5

1.1.4

1.2.7 1.2.8

1.2.6

1.2.5

1.2.4 1.1.3

B

A

1 Půdorys 3.NP - typické podlaží 1:250.

B

A

2 Půdorys střechy 1:250.

34


Bytový dům Plynární Bytový

1

2

dům Plynární 899/37

3

FA-ČVUT ATBP Kohout Tichý 6 1.2010 1596,0m² 1047,1m² 3332,6m² 1222,1m² 14110,0m³

4

5

1 Příčný řez 1-1 domem BD1 a garáží, v pohledu dům BD2 1:250. 2 Detail 1A, atika a návaznost na sousední objekt 1:20. 3 Detail 1B, strop nad podzemním podlažím 1:20. 4 Detail 1F, sokl domu nad podzemním podlažím 1:20. 5 Detail 1C, založení domu v návaznosti na sousední objekt 1:20.

35


Bytový dům Plynární 1

2 Bytový

3

dům Plynární 899/37 FA-ČVUT ATBP Kohout Tichý 6 1.2010 1596,0m² 1047,1m² 3332,6m² 1222,1m² 14110,0m³

4

1 Podélný řez A-A domem BD1 a BD3 1:250. 2 Detail 2A, nadpraží a římsa francozského okna 1:20. 3 Detail 2A, osazení francouzského okna 1:20. 4 Detail 2B, sokl v přízemí uliční fasády 1:20.

36


Bytový dům Plynární 1

2

Bytový dům Plynární

3

899/37 FA-ČVUT ATBP Kohout Tichý 6 1.2010 1596,0m² 1047,1m² 3332,6m² 1222,1m² 14110,0m³

4

5

1 Podélný řez B-B rampou, garáží a domem BD2 1:250. 2 Detail 3A, nájezd a odvodnění rampy 1:20. 3 Detail 3B, založení a pažení železobetonové vany 1:20. 4 Detail 1E, spodní podesta schodiště a její napojení na schodišťové rameno 1:20. 5 Detail 1D, hlavní podesta a její spojení s nosnou konstrukcí 1:20.

37


MARTIN MUCHA PORTFOLIO 2005 - 2010 Text, obrázky, popisy: Martin Mucha Obálka a grafická úprava: Martin Mucha Odpovědný redaktor: Martin Mucha Tisk: Gappa, Fa ČVUT, Praha Vydal: Mucha graphic publishing 1. vydání náklad: 1 výtisk Praha 1.6.2010

38

portfolio 2005-2010  

Portfolio prací z let 2005-2010 vzniklých převážně na FA ČVUT. Portfolio of work from the years 2005-2010 incurred mainly at FA CTU

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you