Page 1

Internet privacy Internetgebruikers schenden hun eigen privacy. Onze privacy hebben we zelf in de hand. Het lek in onze internet privacy zijn we zelf.

Martijn Wilhelm | Communicatie | Student nummer 2141402 | Klas 4T Begeleidend Docent : Berend-Jan Verheijen| Vak : Capita Selecta


2


Inleiding Heb jij ooit van het woord hoerestumperd gehoord? Ik niet maar bij de Blokker denken ze daar wel anders over nadat ze het onderstaande bericht1 op een Facebook-pagina van een van hun medewerkers lazen.

"blokker wat een hoerebedrijf spijt dak er ben gaan werken en die mensen ook d er werken vooral me teamleider wat een gore achter de ellebogen nijmegseple nep wout je ken aan die kkstreken van hem wel merken dat hij uit nijmegen ko en wout is geweest de hoerestumperd ooit komt mijn dag en geloof me dan st ze te janken kkhomo's" Niet zo slim zouden we dan zeggen als nuchtere Nederlanders. De medewerker uitte zijn frustratie middels dit bericht omdat zijn baas geen voorschot van zijn salaris wilde betalen. Een collega van deze man zag zijn reactie en stuurde het bericht door naar zijn werkgever.Het ontslag van de medewerker vond hij onterecht en zag zijn bericht als privĂŠdomein. Echter vond de rechter het bericht op Facebook een publieke uiting. Je leest het steeds vaker in de media: ontslag door een foto of uitlating op het internet. Of wat dacht je van cyberpesten met als gevolg zelfmoord door het slachtoffer. Mensen zijn zich vaak niet bewust van wat het internet nu werkelijk voor een plek is.Er wordt vaak gedacht, zoals in de bovenstaande situatie, dat je ook dingen voor jezelf kan houden in deze digitale wereld. Niets is minder waar. Maar dan moet je wel verder kijken dan je neus lang is. In deze essaybespreek ik na een literatuurstudie mijn kijk op internet privacy. In mijn ogen is internetprivacy niet wat we denken en wordt het werkelijke verhaal soms vergeten. Mijn stelling is dat internetgebruikers hun eigen privacy schenden. Onze privacy hebben we dan ook altijd nog in eigen handen! Ter ondersteuning van deze essay geef ik u een korte toelichting van de opbouw. Ik begin bij het internet en haar gebruikers, want vertrouwd met deze digitale wereld waren we niet altijd. Vervolgens zoom ik in op de privacy in het algemeen. De privacy van de internetgebruiker, maar ook het vaak vergeten privacy beleid van de websites die we vaak bezoeken. Daarna belicht ik het lek in de internetprivacy van veel internetgebruikers. Wat zeker niet vergeten mag worden is de hand der wet. Want je zou zeggen zonder enkele regelgeving is het helemaal een vrije wereld. Tot slot schrijf ik mijn conclusie waarin ik terug kom op mijn stelling. Ik heb deze essay met veel plezier mogen schrijven en hoop dat jij dat ook hebt bij het lezen ervan. Veel lees plezier!

1

http://www.haansadvocaten.nl/werknemer-ontslagen-wegens-uitlating-op-facebook

3


De internetter en het internet Het leven is de laatste jaren sterk veranderd. Mijn generatie weet wellicht niet beter omdat we in het internettijdperk zijn opgegroeid. Voor de oudere gebruikers onder ons is het soms een vreemde wereld waarvan ze liever ver weg blijven. Met de komst van het internet, het World Wide Web, is ons leven transparanter geworden. In mijn ogen heeft het internet een grijs gebied waar de internetter zich niet bewust is van de mogelijke gevolgen. Het internet zoals de dikke Van Dale2 het verwoord is het een wereldwijd computernetwerk dat het mogelijk maakt informatie te verspreiden of te zoeken en te e-mailen. Vandaag de dag zijn we in staat om middels een computer of mobiel apparaat contact te maken met de andere kant van de wereld. Het internet heeft voor ons het antwoord op vele vragen. Bij vragen doen we op het internet onderzoek en vinden we tot hoe laat de Albert Heijn open is of waar je de voordeligste vakantie kan boeken.

Ik herinner het me nog goed dat ik in 1997 verbinding met het internet wilde maken. Daarvoor moest ik een lange telefoonkabel van de computer naar de meterkast toe trekken. In die tijd was er nog geen sprake van Wifi. Laat staan onbeperkt internet. We belden gewoon in via de telefoonlijn van de KPN met een internetsnelheid van 168kb per seconde.Het internet bestond vooral uit het raadplegen van websites voor het verkrijgen van de informatie waar je naar opzoek was. De interactie die ik toen kende was alleen het verzenden van e-mails via Hotmail en de MSN Messenger. Het laatste was een programma dat je instaat stelde om via je Hotmail adres te chatten met anderen. Deze jeugdherinnering die ik hier aanhaal, omschrijft de eerste fase van het WEB zoals ze dat noemen. Tijden veranderen zoals ook het internet. Een nieuwe fase brak aan WEB 2.0. Waar we voorheen alleen ontvanger waren, zijn we nu ook zender. De opkomst van sociale netwerksites stelt ons in staat om boodschappen de wereld in te sturen. Niet alleen het internet veranderde maar ook de gebruiker. De behoefte aan het delen van gebeurtenissen heeft de laatste jaren een prominente plek ingenomen in het leven van de internetgebruiker. Ik zeg hallo burgerjournalistiek! We zijn allemaal verslaggever geworden van het leven en houden elkaar op de hoogte met wat we meemaken. Zo weten we dus beter dan ooit te voren wat er in de wereld speelt. De behoefte aan het delen van alledaagse activiteiten en vertellen aan de wereld wie je bent, zijn de redenen voor de toenemende dienstenen applicaties voor het internet. Sociale netwerken zijn vanuit deze gedachte ontstaan. Het geeft ons de ruimte om jezelf op een webpagina te profileren. Te vertellen wat je hobby’s zijn, naar welke muziek je graag luistert, welke films je kijkt en het laten zien van je mooiste vakantiefoto’s. Daarnaast verbind je jouw pagina met die van anderen waardoor er een sociaal netwerk ontstaat. Via deze weg onderhoud je contacten, verstuur je berichten met elkaar. Het is een soort van e-mailen maar dan voor een groter publiek.

2

http://www.vandale.nl

4


Privacy Ik zou privacy willen vergelijken met de vier muren die een metselaar om je heen bouwt. Deze muren zorgen ervoor dat je jezelf alleen blootgeeft aan jezelf en diegene die jij toelaat binnen jouw muren. Deze muren beschermen jouw persoonsgegevens. De muren vormen jouw privacy. Persoonsgegevens zijn “gegevens zijn persoonsgegevens als de gegevens informatie bevatten over een natuurlijke persoon”. De privacy van mensen op het internet daarentegen lijkt meer op een gatenkaas. Door de gaten in de kaas wordt je privacy niet voor 100% gegarandeerd. Ik vind het een misvatting dat veel internetgebruikers denken dat hun privacy in de digitale wereld net zo beveiligd is als in de echte wereld. Internetgebruikers zijn te goedgelovig en lezen te vaak de policy van de websites niet. Google privacy beleid:

Dit is door u aan ons verstrekte informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, e-mailadres of factureringsinformatie, of andere gegevens die door Google redelijkerwijs aan dergelijke informatie kunnen worden gekoppeld. Eens op internet is voor altijd op internet lijkt ineens vergeten te worden door de internetgebruiker. Na het aanmaken van een Google account weten Google en derden (partijen waarmee zij samenwerken) in een klap meer van jou!

Vroeger waren de tijden anders. Dit zouden de woorden van mijn grootouders kunnen zijn. We waren meer gesloten en hielden bepaalde onderwerpen voor onszelf. Zaken zoals alledaagse bezigheden, relaties en vrijetijdsbesteding bijvoorbeeld op vakantie gaan. De drang om dit te delen met bekenden buiten je eigen gezin was er niet.Laat staan het delen met onbekenden. De Van Dale omschrijft privacy als de mogelijkheid om in eigen omgeving helemaal zichzelf te zijn. Zo omschrijft Adjiedj Bakas in zijn boek3: ‘Private goes public’. Ons leven wordt steeds transparanter door de toenemende drang om onze alledaagse bezigheden te delen met anderen. Privacy lijkt langzaamaan steeds minder belangrijk te worden. In de jaren ’90 namen we anoniem deel aan het internet. Het was voor behoud van je eigen privacy beter als je niet met je echte identiteit online was. Mark Zuckerberg heeft hier verandering ingebracht toen hij in 2006 Facebook oprichtte. Facebook maakte het verschil door juist jouw echte naam en zelfs daarbij een foto op de website te plaatsen. Je zoekt onder jouw echte identiteit contact met vrienden en familie via dit sociale netwerk. Zo deelt de een alles op zijn Facebook profiel. Terwijl de ander zijn privé leven niet eens met collega’s deelt. Wij mensen hebben een sociale drang om bepaalde momenten in het leven met elkaar te delen. Het is dan ook niet raar dat de internetgebruiker steeds transparanter wordt. 3

Bakas, A. (2012). Het einde van privacy. Schiedam: Scriptum.

5


Door de opkomende mogelijkheden van het internet zijn we in staat om steeds meer over mensen te weten.Er wordt vaak vergeten wat er allemaal op een profiel van Facebook staat. Heb je er weleens bij stil gestaan dat jouw complete persoonsgegevens, familie, interesses, hobby’s en vrijetijdsbesteding op het internet staan. Internetgebruikers zetten stappen in de digitale wereld zonder na te denken over de gevolgen die zich kunnen voordoen. Het is verstandig om jezelf vooraf enkele vragen te stellen. Want persoonsgegevens zijn eigendom van jezelf en niet van de overheid of een bedrijf.Als je online gaat, moet je je bewust zijn van jouw persoonsgegevens en wie deze informatie mag gebruiken. Stel jezelf daarom de volgende vragen vooraf: • Wie heeft er toegang tot mijn persoonsgegevens? In principe heeft niemand toegang tot het jouw persoonsgegevens. Pas wanneer jij je aanmeldt voor diensten op het internet, worden deze gegevens verstrekt aan partijen. • Wie mogen mijn persoonsgegevens gebruiken? Lees altijd goed de privacy policy van de website. Hierin is duidelijk opgenomen wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt en voor welke doeleinden deze gebruikt kunnen worden. • Ga ik daarmee akkoord? Het antwoord is heel simpel te beantwoorden met een ja of nee.

Naast wetgeving die jouw internet privacy beschermt, geven normen en waarden verdere invulling aan jouw privacy. Het komt allemaal aan op zelfregulering. Wees je bewust van jouw privacy beveiliging. Als je deelneemt aan sociale netwerken zoals Facebook, Hyves, Twitter, Linkedin etc, zorg er dan voor dat je je bewust bent van de privacy instellingen. Zo geeft Facebook duidelijk aan in hun privacy beleid dat je profiel standaard open staat voor het publiek. Dat wil zeggen dat iedereen je berichten en foto’s kan zien. Deze instellingen moet je handmatig wijzigen. Voor minderjarige heeft Facebook wel een standaard beveiliging aanstaan zodat het profiel van een tiener niet openbaar is. Het internet maakt voor niemandeen uitzondering en zo geldt dat ook voor Randi Zuckerberg4, de zus van Mark Zuckerberg. Hoewel haar profiel alleen zichtbaar is voor vrienden, klaagde ze bij haar broer over een doorplaatsing van een privé foto. Op de foto was te zien hoe de familie Zuckerberg reageerde op de nieuwe Facebook Poke app. Een van de Facebook vrienden van Randi’s zus die in de foto was getagd, stuurde de foto via haar Twitter account door. Randi gelooft dan ook dat het probleem niet zit in de privacy instellingen, maar in de normen en waarden. Wat haar betreft vraag je altijd eerst even toestemming voor gebruik van andermans werk. Dit neemt niet weg dat wat er op internet geplaatst wordt voor een groot deel openbaar gemaakt wordt. Randi had zelf niet nagedacht over de mogelijke gevolgen bij het plaatsen van de foto als je het mij vraagt.

4

http://www.bright.nl

6


7


Hoe jouw persoonsgegevens onthuld worden. De meeste privacy wordt niet geschonden maar gewoon weggegeven. Als de internetgebruiker zich beter verdiept in de website waaraan hij toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens, zou hij weten wat hem mogelijk in de toekomst te wachten staat. Zo geeft Facebook in haar privacy beleid5 duidelijk te kennen dat de gebruiker per bericht dat hij de wereld instuurt, kan aangeven voor wie het bericht bestemd is. Duidelijker dan onderstaande kan Facebook het niet verwoorden. De toepassing in de praktijk is echter aan de internetgebruiker zelf.

“Je instellingen staan naast elk item dat je deelt. Gebruik de publiekselectie om te bepalen wie kan zien wat je deelt. Het publiek dat je kiest, staat naast je bericht. Je kunt het hulpmiddel ook gebruiken om het publiek voor je bericht te wijzigen nadat je iets hebt gedeeld. Vergeet niet dat als iemand in je publiek een kopie maakt van je bericht voordat je het publiek wijzigt, die persoon nog steeds een kopie van je bericht kan hebben. Heb je iets wat je alleen met een paar vrienden wilt delen? Stuur een bericht, maak een groep of deel iets met een vriendenlijst naar keuze.” Het probleem van Project X in Haren van afgelopen jaar is in mijn ogen een soort generatie kloof. Ouders leren hun kind fietsen, maar om een kind internet te leren hebben ouders te weinig kennis van deze nieuwe wereld. Kinderen lopen wat betreft het internet gebruik vaak voor op hun ouders. Alleen kunnen zij de gevolgen niet overzien. Ook al gaat de technologie te snel voor ouders ze zullen snel mee moeten groeien om hun kind niet uit het oog te verliezen. Een kind heeft sturing nodig over wat goed en fout is in deze digitale wereld.

Veel internetgebruikersgebruiken hun sociale media om hun vrienden en volgers te vertellen waar ze zijn. Dit schendt in dusverre hun eigen privacy door te zeggen dat ze niet thuis zijn. Hierdoor weet iedereen dat je niet thuis bent. Reclamebureau Serviceplan6 heeft gebruik gemaakt van het bovenstaande feit. Zo creëerde zij voor Santec Security Systems een dief met de naam Igor Pavic. Hij checkte waar bekende Hollywoodsterren waren en deed alsof hij in hun huis inbrak. Het enige wat hij achter liet was een bedankwoordje op een Facebook Fanpage van de bekende sterren met een link naar zijn microwebsite. Op deze website postte hij foto’s van hem voor het huis van de sterren. In werkelijkheid kwamen deze foto’s van Google Maps. Op deze microwebsite gaf Santec Security duidelijk de boodschap mee dat je huis veilig zou zijn geweest met Santec Security Systems ook als je er even niet bent.

5 6

http://www.facebook.com/help/405183566203254 http://www.advertolog.com/santec/online/

8


9


Wat de internetdiefPavic bij de Hollywood sterren deed, is voor veel social media gebruikers herkenbaar. Vooral jongeren plaatsen vaak berichten en foto’s op hun tijdlijn waar ze zijn of waar ze naartoe gaan. Deze campagne is dan ook voor velen van ons een wake up call! Het kan natuurlijk iedereen overkomen.

Niet alleen voor de berichten die je op het internet plaatst, gelden privacy instellingen. Maar ook voor apparaten waarmee je het internet opgaat zoals je computer, mobiele telefoon of tablet. Het is namelijk zo dat de: • Meeste webbrowsers gegevens onthouden die ingevuld worden op formulieren. Denk hierbij aan internet geschiedenis, cookies, web formulieren en wachtwoorden.Deze gegevens kun je onthullen/vrijgeven als je per ongeluk op een publiekelijke of andermans computer gebruikt. • Account/profiel info van apps/sites als Facebook wordt door verkocht aan derden. Het draait allemaal om interactie voor de internetgebruiker. Zo speel je bijvoorbeeld op je mobiele telefoon of tablet games zoals Rumble of Wordfeud tegen vrienden. Je speelt via je Facebook account omdat je dan geen nieuwe registratie hoeft te doen. Je vrienden zijn makkelijk uitnodigt voor een spel en je scores deel je via Facebook. Maar de keerzijde van dit verhaal is dat je de apps toestemming voor het gebruik van jouw Facebook profiel. Daarnaast geef je bij registratie van jouw profiel Facebook toestemming voor het verkopen van informatie die jij aan je profiel toevoegt. Dat wil zeggen dat een kledingzaak die trouwkleding verkoopt gericht kan adverteren op Facebook naar alleen mensen in een bepaalde leeftijdsgroep die hun status hebben veranderd in verloofd.

Surfen op het internet laat meer sporen achter dan je denkt. De meeste websites hebben namelijk cookies. Cookies zijn data pakketjes die van een server naar de computer van de internetter gestuurd worden. Vervolgens worden deze data pakketjes terug gestuurd naar de server wanneer de internetter de website weer bezoekt. Cookies worden gebruikt voor het creëren van een uniek data pakketje die informatie over de internetter bevat. Onder deze informatie verstaan we hun online pad dat ze afleggen en de inhoud zoals de producten die ze in hun elektronische winkelwagentje doen. Vroeg jij je altijd af hoe het kwam dat als je op Google naar zwembroeken zocht er op de webpagina ook advertenties van Zalando getoond worden? Bij deze citeer ik het antwoord hierop uit het privacy beleid van Google:

“We gebruiken de gegevens die we uit al onze services verzamelen om de services te leveren, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren, om nieuwe services te ontwikkelen en om Google en onze gebruikers te beschermen. We gebruiken deze

10


gegevens ook om gepersonaliseerde inhoud aan u te leveren, zoals relevantere zoekresultaten en advertenties.” In het bovenstaande voorbeeld van de zwembroek spreken we van een third party cookie. Dit betekent dat toen er op Zalando naar zwembroeken gekeken werd er een cookie van de server van Zalando op jouw computer werd opgeslagen. Bij het zoeken naar kleding via Google werd deze cookie van Zalando herkend door de server van Google. De kledingadvertentie op maat naast je zoekresultaten werd gevuld door de cookie van Zalando die weet waar jij specifiek naar zocht. Cookies bestaan alleen uit data en bevatten dus geen programma’s of virussen. Direct lijken deze databestanden dus geen bedreiging voor onze privacy. Ze onthouden echter alle informatie die wij geven door formulieren in te vullen op aanvraag of contactpagina’s en ons pad op het internet dat we afleggen. Door cookies toe te staan en deze nooit van je computer te verwijderen’, schendt de internetgebruiker als het ware zijn eigen privacy. Het is dan ook niet raar dat veel mensen cookies niet leuk vinden. Ze hebben het gevoel dat ze gevolgd worden. Dat is natuurlijk ook voor een groot deel waar, maar dat hebben ze zelf in de hand.

11


12


Regelgeving De overheid laat ons niet zomaar los in die digitale wereld. Ze zorgen middels regelgeving voor het bewaken van de privacy van de internetgebruiker in Nederland. Omdat het internet een nieuwe en snelgroeiende wereld is, is het voor de wet vaak nog een grijs gebied. We zouden kunnen zeggen dat we op dit moment nog maar een digitale wet kennen. Deze cookie wet stelt dat de website ons duidelijk moet maken waarvoor onze gegevens gebruikt worden. Ofwel welke persoonsgegevens de cookie van ons vraagt en voor welke doeleinden deze gebruikt gaan worden. Bij het bezoeken van elke website die gebruik maakt van cookies moet de website eerst toestemming vragen aan de internetgebruiker voor cookies.

Wat veel internetgebruikers vaak niet weten is dat ze de privacy van anderen snel schenden volgens de wet. Onder privacy verstaan we volgens de wet verschillende beschermingen, waarvan de voornaamste bescherming van persoonsgegevens is. Het noemen van naam en toename in een reactie of artikel en dat openbaar maken via het internet zou schending van de privacy zijn. Deze bescherming en andere wetten zoals auteursrecht, portretrecht, merkenrecht en vrijheid van meningsuiting beschermen onze privacy in de digitale wereld.

Daarnaast kennen we het auteursrecht dat ervoor zorgt dat mensen niet op een oneerlijke manier gebruik kunnen maken van andermans werk. Onder werk verstaan we een product verkregen door creativiteit. Hierbij moet je denken aan kunstzinnige voorwerpen zoals schilderijen, foto’s, boeken, films en muziek. Het auteursrecht beschermt niet het idee maar de uitwerking van het idee. Clinic is een gespecialiseerde rechtswinkel op het gebied van Technologie, Media en Communicatie. Zij stelde een handige checklist op, die antwoord geeft op de vraag of je het werk mag gebruiken. Naar mijn mening is er een drietal vragen belangrijk van, namelijk: • Zijn er creatieve keuzes gemaakt? Middels deze vraag krijg je antwoord op de vraag of iets auteursrechtelijk beschermd is. Stel jezelf deze vraag en ga daarbij na of jij ook tot precies hetzelfde resultaat gekomen zou zijn. • Wie is de rechthebbende? In de meeste gevallen is de maker van het werk de rechthebbende. In de praktijk worden de rechten echter ook wel eens overgedragen. Je moet dan denken aan een uitgever of een platenmaatschappij. De maker is dan meestal niet meer bevoegd om toestemming te geven voor het gebruik van zijn werk. • Wat doe ik met het werk? Het is natuurlijk logisch dat je auteursrechtelijk beschermd werk niet zonder toestemming openbaar kunt maken. Veel Midden-Klein bedrijven en bloggers gebruiken foto’s gevonden via Google op hun website. Deze foto’s zijn echter niet altijd auteursrechten vrij voor gebruik.

13


Het internet kent vele vormen van interactie op websites. Zo is er onder elk artikel op Nu.nl ruimte voor lezers waar ze hun mening over het artikel kunnen schrijven. Elke mening heeft een auteursrechtelijke bescherming wat betekent dat enkel de lezer zijn mening mag aanpassen. Echter is Nu.nl wel in de juridische positie om de mening te verwijderen van de website. Voorkom problemen en stel jezelf deze drie vragen voordat je informatie openbaar maakt. Op deze wet kennen we een paar uitzonderingen: • Zo vervalt het auteursrecht op het werk 70 jaar na de dood van de maker; • Voor privé doeleinden mag het werk gebruikt worden. Hieronder verstaan het downloaden van een liedje voor eigen gebruik; • Voor het schrijven van recensies kan beroep gedaan worden op het citaatrecht. Bij het schrijven van een recensie over een album verstaan we onder het citaatrecht het gebruiken van een deel van de tekst of de cover van het album. Zo lijkt het internet een vrije wereld maar dit is volgens de wet niet zo. Foto’s worden in de praktijk te vaak zonder toestemming gebruikt. Afgezien van het auteursrecht wie de foto gemaakt heeft, hebben we ook te maken met het portretrecht. Stel dat je een foto op je Facebook plaatst waarop jij en twee vrienden staan afgebeeld,dan hebben deze vrienden het recht je te verzoeken om deze foto te verwijderen. Ook al ben jij de maker van de foto, dan zal je altijd eerst toestemming van de mensen op de foto moeten vragen. Net zoals voor auteursrechtelijk beschermd werk is het netjes om diegene op de foto eerst om toestemming te vragen. Voordat je de foto openbaar maakt op het internet.

Evenals personen zijn ook merken beschermd middels het merkenrecht. Het merkenrecht is bedoeld om te voorkomen dat de consument niet het verschil tussen de echte of zogeheten nep producten of diensten. Zo ontstaan er eerlijke handelingen en zijn er geen bedriegers die oneerlijk profiteren van hun concurrenten. Deze echte merken zijn terug te vinden in het merkenregister. Een merk kan beschermd zijn als: • Woordmerk, wat bestaat uit alleen een woord; • Beeldmerk, een plaatje of visual.

Daarnaast hebben we vaak te maken met een onrechtmatige daad, dat wil zeggen dat internetgebruikers misbruik maken van sommige rechten die hen worden gegeven. Zo bestaan er bijvoorbeeld online vele gratis applicaties die je in staat stellen om eenvoudig een website te ontwerpen. De maker van deze applicatie heeft gekozen voor een Creative Commons Licentie. Dat wil zeggen dat de maker iedereen toe staat om vrij gebruik te maken van zijn werk. Er is sprake van een onrechtmatige daad als de maker de voorwaarde stelt dat het alleen voor privé doeleinden gebruikt mag worden. En vervolgens de gebruiker zijn via de applicatie gemaakte website verkoopt voor eenbepaald geldbedrag. Wettelijk gezien zijn er vastgelegde regels. Hiervan kan afgeweken worden door het creëren van een eigen beleid. De maker kan middels een Creative Commons Licentie zijn werk open 14


stellen voor het gebruik door anderen zonder dat ze eerst toestemming moeten vragen. Daarnaast kunnen website eigenaren de internetgebruikers verplichten bij het bezoeken van de website het privacy beleid te accepteren. In dit beleid kan opgenomen zijn dat de website alle rechten heeft wat betreft het aanpassen en verwijderen van elke reactie die door de internetgebruiker geplaatst kan worden op de website. De internetgebruiker vergeet echter dat de zo genaamde hoeksteen van de samenleving, ofwel vrijheid van meningsuiting ook zijn beperkingen kent. We kunnen in deze wereld die onbegrensd lijkt niet zomaar alles lukraak vertellen. Zo hebben we te maken met de hierboven vernoemde civiele rechten: het auteursrecht, het portretrecht, het merkenrecht en de privacy. Daarnaast hebben we ook te maken met het strafrecht. Hieronder worden de onderstaande delicten bedoeld: • Smaad. Dit betekent het met opzet aantasten van een persoons- of bedrijfsreputatie. Dit kan op een leugen of waarheid gebaseerd zijn. • Laster. Hiermee wordt bedoeld het zwartmaken van een persoon of bedrijf door onjuiste beweringen. • Een belediging. Dit is een kwetsende opmerking richting een persoon of bedrijf . • Discriminatie. Zoals de wet7 het omschrijft is het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen mensen op basis van bijvoorbeeld afkomst, ras, geloof of sekse discriminatie.

Dave Carroll, de zanger van de groep Sons of Maxwellhoort bij een tussenstop in Chicago een vrouw achter hem in het vliegtuig zeggen dat ze met gitaren gooien. Dave en zijn band kijken uit het raam en zien zijn gitaarkoffer. Zoals vermoed bij aankomst in Nebraska ziet hij dat de hals van zijn $ 3500,- Taylor gitaar gebroken is. Na een melding bij drie niet zo klantvriendelijke medewerkers van United op het vliegveld komt Dave niet veel verder. Hij besluit om van deze gebeurtenis een nummer te schrijven en dit via Youtube te delen. Het nummer United breaks guitars dat hij met zijn band schreef werd binnen één dag 150.000 keer bekeken. Juridisch gezien doet Dave een creatieve uiting van zijn ervaring. Dave uit kritisch zijn negatieve ervaring met de vliegmaatschappij door de tekst ‘I should have flown with someone else, or gone by car, cause United breaks guitars’. De vliegmaatschappij hoort zijn klacht en biedt hem een oplossing. Dave gaat niet akkoord met het voorstel waarbij hij de helft van de reparatie moet betalen. Hij schrijft een tweede nummer waarin hij de klantenservice medewerkster Mevrouw Irlweg bekritiseerd. Dave krijgt twee nieuwe gitaren door Bob Tayler aangeboden. Zijn carrière heeft een enorme klap gekregen door deze virals. Hij kreeg $ 3000,- aangeboden door United die hij schonk aan een goed doel.Hij schrijft een derde nummer waarin hij niet alle United medewerkers als rotte appels weg zet en verwoordt het als volgt ‘the say that you’re changing and I hope you do, cause if you don’t then who would fly with you?’ 7

http://nl.wikipedia.org/wiki/Discriminatie

15


16


Conclusie De oplossing voor jouw internetprivacy probleem is: Zonder je af van het internet! Nee, dit is niet de oplossing voor onze privacy problemen in deze digitale wereld. Helaas heb ik ook niet de gouden tip voor de privacy problemen die zich voor kunnen doen. Wat ik wel weet is dat velen onder ons tegen zichzelf liegen over hun internetprivacy. Wat mij betreft wordt het tijd om eerlijk te zijn vooral tegen jezelf. Om te weten of je dat ook bent en of jouw privacy online goed beschermd is, moet je jezelf het volgende afvragen:

Ben ik mezelf bewust van wat ik nu eigenlijk doe? Door jezelf deze vraag van te voren te stellen overzie je mogelijke gevolgen. Grof gezegd weten we allemaal dat Big Brother is watching you op het internet! Dus als je deel gaat nemen aan deze digitale wereld lees dan altijd het privacy beleid van de website. Zo weet je op welke manier met jouw persoonsgegevens omgegaan wordt. Het internet kent tal van mogelijkheden en is nog steeds niet uitgegroeid. Ouders kunnen de ontwikkelingen nauwelijks bijhouden. Laat staan hun kinderen aan de hand mee de digitale wereld innemen. Het wordt dus tijd dat ouders eerlijk tegen zichzelf worden en zich over hun kinderen in deze nieuwe wereld ontfermen. Jongeren hebben namelijk in deze onbegrensde wereld sturing nodig die hen de eerste keer wijst op wat goed en wat kwaad is. Jongeren zijn nog niet in staat om de gevolgen in te zien van het internet. Ouders het wordt tijd dat jullie aan( bij)scholing gaan doen! In 2009 ging een acteur voor een veiligheidscampagne van Xs4all de straat op met de vraag aan ouders of hij foto’s van hun kinderen mocht zien. Uiteraard lieten de ouders geen foto’s zien. Maar het gebeurt wel op internet. Meestal staat alles open en bloot op internet voor iedereen. Als kinderen bij de opvoeding niet leren dat het fout is om op Facebook vrienden uit te nodigen voor je verjaardagsfeest of het plaatsen van een foto zonder de privacy instelling aan te passen. En niet leren dat het gesloten maken van je profiel voor vreemden goed is. Kunnen we deze latere jongeren en toekomstige volwassenen niet hun foute handelingen kwalijk nemen. Een ding weet ik zeker het is tijd voor een nieuwe fase in het ouderschap: de ouders 2.0. De ouders zijn de opleiders van de toekomstige internetgebruiker. Ik heb vier regels opgesteld die zeker niet vergeten mogen worden.  Niets is gratis.Voor niets gaat de zon op. Vergeet nooit dat alles een prijs heeft. Dit hoeft niet altijd in een valuta uitgedrukt te worden maar kan het ook zo zijn dat het in de vorm van een daad is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Like actie op Facebook. Overal zit een doel achter.Een bedrijf verzamelt likes om zoveel mogelijk volgers te krijgen en een internetgebruiker geeft zijn like om de prijs te winnen.

17


Maar achter alle acties of handelingen zit een diepere gedachten. Vergeet niet dat bij elke deelname je een deel van jouw persoonsgegevens achterlaat. Zorg dat je weet waarvoor ze deze gegevens gebruiken voordat je toestemming geeft.  Ken de basis: openbaarmaking van persoonlijke informatie en netwerk gedrag. Elke website kent zijn eigen privacy beleid. Lees dit aandachtig door zodat je weet waar je daadwerkelijk aan toe bent. In veel gevallen staan alle profielen op sociale netwerksites open voor publiek. Ik raad aan om je privacy altijd gesloten te maken zodat alleen een door jouw gekozen netwerk uit vrienden, familie en kennissen toegang heeft tot jouw profiel. Als je actief bent op het internet, denk dan ook aan de privacy van andere internetgebruikers. Het is strafbaar als je persoonsinformatie openbaar maakt op het internet zonder toestemming.  Het gaat niet over alleen gezond verstand gebruiken. Internet privacy betekent het zorgvuldig omgaan van persoonsgegevens van jezelf en die van andere internetgebruikers. Dat wil zeggen dat je de regels die door de overheid zijn opgegeven naleeft. Onder de wetgeving verstaan we cookiewet, auteursrecht, portretrecht, merkenrecht en vrijheid van meningsuiting. Naast opgelegde regels is het volgens mij ook een kwestie van normen en waarden. Normen en waarden worden je bijgebracht door een opvoeding die je leert wat op het internet goed en fout is. Behandel andere internetgebruikers zoals jij behandeld wil worden!Voorkom problemen door toestemming te vragen voor het openbaar maken van (andermans) werk. Denk hierbij aan toestemming vragen aan de maker van de foto of aande personen die op de foto. Want dan doe je strafrechtelijk maar ook ethisch niks fout!  Denk na over morgen als je vandaag handelt. Wat zijn de gevolgen? Amanda Todd was een 15 jarige Canadese scholier die zoals elke tiener stommiteiten heeft uitgehaald. Het is zo uit de hand gelopen dat er naaktfoto’s van haar op het internet verspreid werden. Als gevolg van deze handeling werd ze gepest via sociale media. Als gevolg van cyberpesten werd ze manisch depressief en kreeg ze zelfmoord neigingen. Op 10 oktober 2012 heeft ze een einde aan haar leven gemaakt als gevolg van cyberpesten.Ben jij de digitale pester? Of ben jij het slachtoffer? Alles heeft te maken met normen & waarden, wetgeving en privacy beleid van websites. Zoals Randi Zuckerberg het zo mooi omschrijft, het heeft allemaal te maken met web etiquette.Vraag voordat je een foto op je tijdlijn plaatst toestemming aan de mensen die op de foto staan. Gelukkig ligt onze internet privacy nog altijd in onze eigen handen. Deze privacy moeten we dan ook niet zo makkelijk uit handen geven. De website Digibewust.nl heeft een handleiding online staan die je tal van praktische tips geeft voor jouw beveiliging. 18


19


Bronnen Boeken Bakas, A. (2012). Het einde van privacy. Schiedam: Scriptum. Holzhauer. R.W. & Gelaerts. S.L. (2008). Van idee naar IE. Deventer: Kluwer. De Koning. B. (2008). Alles onder controle. Amsterdam: Uitgeverij Balans. Nieuwenhuis, A.J. (2001). Tussen privacy en persoonlijkheidsrecht. Nijmegen: Ars Aequi Libri. De Winter, B. (2011). Privacy in het internettijdperk. Den Haag: Sdu Uitgevers bv.

Internetpublicaties Fontys student. (2011). United breaks guitars, drie keer. Verkregen op 27 december 2012 van http://blog.han.nl/minorpr/404/ Kops, R. (2012). Werknemer ontslagen wegens uitlating op Facebook. Verkregen op 27 december 2012 van http://www.haansadvocaten.nl/werknemer-ontslagen-wegensuitlating-op-facebook Moore, J. (2012). Mark Zuckerberg’s sister complains of Facebook privacy breach. Verkregen op 27 november 2012 van http://www.buzzfeed.com/jpmoore/mark-zuckerbergs-sister-complains-of-facebookpri?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Poort, F. (2012). Facebook-privacy zelfs voor een Zuckerberg gevoelig. Verkregen op 27 december 2012 van http://www.bright.nl/facebook-privacy-zelfs-voor-een-zuckerberg-gevoelig Redactie Editie NL. (2012). Niet zo slim: ontslag door foto op Facebook. Verkregen op 16 december 2012 van http://www.rtl.nl/(/actueel/editienl/cookieless/)/components/ actueel/editienl/nieuws/2012/w47/foto-op-facebook-zorgt-voor-ontslag.xml Security.nl. (2010). 35% wijzigt Facebook privacy-instellingen. Verkregen op 18 december 2012 van https://www.security.nl/artikel/32264/35%25_wijzigt_Facebook_privacyinstellingen.html Sullivan, L. (2011). Teacher Ashley Payne fired for posting picture of herself holding beer on Facebook. Verkregen op 19 december 2012 van http://www.gadailynews.com/news/61845teacher-ashley-payne-fired-for-posting-picture-of-herself-holding-beer-on-facebook.html http://www.google.com/policies/privacy/ Van Lier, H. (2012). Werknemers steeds vaker ontslagen door tweets en Facebook-updates. Verkregen op 18 december 2012 van http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Tech-

20


Media/article/detail/3251615/2012/05/07/Werknemers-steeds-vaker-ontslagen-doortweets-en-Facebook-updates.dhtml Rechtswinkel de Clinic. (2012). Eerste Hulp Bij Internet. Verkregen op 18 december 2012 van https://clinic.nl/wp-content/uploads/EHBInternet.pdf Wijkstra, J. (2012). Privacy is internetter 50 cent waard. Verkregen op 24 november 2012 van http://www.automatiseringgids.nl/nieuws/2012/12/privacy-is-50-cent-per-gegeven-waard

Websites Is 21 december 2012 geraadpleegd http://www.bright.nl/ Is 4januari 2013http://www.cda.nl Is 12november 2012 geraadpleegd http://www.clinic.nl Is 21 december 2012 geraadpleegd http://www.consumentenbond.nl/test/elektronicacommunicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/wat-zijn-cookies/ Is 12november 2012 geraadpleegd http://www.scholieren.com/betoog/12727 Is 21 december 2012 geraadpleegd http://www.consumentenbond.nl/test/elektronicacommunicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/wat-zijn-cookies/#item3 Is 21 december 2012 geraadpleegd http://www.consumentenbond.nl/test/elektronicacommunicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/cookies-privacy/#item0 Is 21 december 2012geraadpleegdhttp://www.digibewust.nl Is 28 december 2012 geraadpleegd http://www.dutchcowboys.nl Is 11 december 2012 geraadpleegd http://en.wikipedia.org/wiki/United_Breaks_Guitars Is 21 december 2012 geraadpleegd http://www.eurobest.com/winners/2012/pr/entry.cfm ?entryid=1123&award=99&order=0&direction=1&page=1 Is 11 november 2012 geraadpleegd https://www.facebook.com/help/405183566203254/ Is 11 november 2012 geraadpleegd https://www.facebook.com/help/473865172623776/ Is 11 november 2012 geraadpleegd http://www.google.com/policies/privacy/ Is 17november 2012 geraadpleegd http://kongamsterdam.nl/?page_id=204 Is 21 december 2012 geraadpleegd http://www.ibelieveinadv.com/2012/12/santec-videosecurity-the-check-in-thief/ Is 18 december 2012 geraadpleegd http://www.jobat.be/nl/artikels/6-ontslagen-doortwitter-en-facebook-flaters/ Is 21 december 2012 geraadpleegd http://www.mediawijzer.net/publiek/nieuws/mag-ikfotos-van-uw-kinderen-zien Is 25 december 2012 geraadpleegd http://www.meldknop.nl Is 25 december 2012 geraadpleegd http://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet) Is 13 december 2012 geraadpleegd http://nl.wikipedia.org/wiki/Phishing Is 13 december 2012 geraadpleegd http://www.rijksoverheid.nl/cookies/rijksoverheidcookie-opt-in Is 13december 2012 geraadpleegd http://www.slideshare.net Is 13 december 2012 geraadpleegd http://www.vandale.nl/ Is 21 december 2012 geraadpleegd http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=internet&lang=nn Is 14 december 2012 geraadpleegd http://www.veiligheidopinternet.nl Is 14 december 2012geraadpleegdhttp://www.xs4all.nl/overxs4all/nieuws/column/cookies/

21


Is 14 december 2012 geraadpleegd http://www.xs4all.nl/overxs4all/nieuws/column/auteursrecht/ Is 28 december 2012 geraadpleegd http://z-drenthehulp.hcc.nl/joomla/computer/internet/239-wat-voor-type-internetter-bent-u

Video’s Is 11 november 2012 geraadpleegd http://www.youtube.com/watch?v=JgScpIKj8Fg Is 11 november 2012 geraadpleegd http://www.youtube.com/watch?v=OI4PkX4B06o Is 11 november 2012 geraadpleegd http://www.youtube.com/watch?v=xP3H24z6a2E Is 19 december 2012 geraadpleegd http://www.youtube.com/watch?v=8RXpzc3PCbA Is 19 december 2012 geraadpleegd http://www.youtube.com/watch?v=6apMPLeh1 FA&list=UUapflj17Lb44FKwWefMhSfQ&index=7 Is 24 december 2012 geraadpleegd http://www.youtube.com/watch?v=b6UaabZIYPk Is 24 december 2012 geraadpleegd http://www.youtube.com/watch?v=iOTwADUde64 Is 24 december 2012 geraadpleegd http://www.youtube.com/watch?v=goQ2rCMTwYw Is 24 december 2012 geraadpleegd http://www.youtube.com/watch?v=h-UoERHaSQg Is 24 december 2012 geraadpleegd http://www.youtube.com/watch?v=5YGc4zOqozo Is 24 december 2012 geraadpleegd http://www.youtube.com/watch?v=P45E0uGVyeg Is 4 januari 2013 geraadpleegd http://www.youtube.com/watch?v=fpjqg6F-FkU Is 4 januari 2013 geraadpleegd http://www.youtube.com/watch?v=vOHXGNx-E7E

Foto’s De foto van Jon Voight is 4 januari 2013 geraadpleegd op http://cdn.c.photoshelter.com/img-get/I0000xJBov4u.sQk/t/200/I0000xJBov4u.sQk.jpg De foto van Randi Zuckerberg is 4 januari 2013 geraadpleegd op http://allthingsd.com/files/2011/08/RandiZ153.png De foto van de Santec Security case is 4 januari 2013 geraadpleegd op http://adsoftheworld.com/sites/default/files/styles/media/public/images/santec_aotw.jpg De foto van Kees Verhoeven is 4 januari 2013 geraadpleegd op https://www.d66.nl/wp-content/uploads/2012/06/thumb-kees-verhoeven1.jpg De foto van Dave Carroll is 4 januari 2013 geraadpleegd op http://d3leiopmu8gif9.cloudfront.net/images/2-136412-dave-carroll.jpeg De foto van Amanda Todd is 4 januari 2013 geraadpleegd op http://www.youtube.com/watch?v=vOHXGNx-E7E

22

Internet privacy  

Schoolopdracht

Internet privacy  

Schoolopdracht

Advertisement