Page 1

e e n 0 v e .. • z I• c: h t V a n een & t w i n t I• 9 p o s t • • 5 c: I P t f 0 n t s

.


Magere Nobel Antieke

ABGJKMMNP ABGJKMMNP RSUVWZAU& RSUVWZAU& ?2679aostvwz ?2679aosfvwz

L.A.

Berthold

L.A.

Berthold

L.A.

Berthold

De Nobel is afgeleid van de Berthold Grotesk, hierboven een vergelijking van deze twee lettertypen. Vooral bij de kapitalen zijn de overeenkomsten duidelijk aanwezig. Š illustratie: U.B. Amsterdam (Bibliotheek KVB)


>~

«

~

cc

-

..J

W

a..

1929: getekend onder leiding van Sjoerd de Roos

I-

De Nobel is evenals de Monotype Grotesque ontstaan tijdens de hausse grotesken die in de jaren twi ntig verscheen. De Nobel, bewerkt door Sjoerd de Roos, is afgeleid van de Berthold Grotesk. De letter werd in 1929 opde marktgebrachtdoorlettergieterij 'Amsterdam'. Sjoerd de Roos (1877-1962) wordt algemeen beschouwd als een van degrondleggersvan de nieuwe Nederlandsetypografievan de twintigste eeuw. Hij begon zijn loopbaan, na een opleiding tot steentekenaar, bij het bureau Het Binnenhuis van Berlage. Hij werkte daar aan de bandontwerpen en detypografischeverzorging van de uitgaven. Nadat hij zijn sporen als typograaf had verdiend trad hij in 1907 in dienst bij lettergieterij 'Amsterdam'. Hij vervulde daar bijna vijfendertig jaar lang defunktie van typografisch adviseur. Hij ontwierp een aantal lettertypen voor L.A., onder andere: Hollandsche Mediëeval, De Roos Mediëeval, Erasmus, Egmont,en libra. Bovendien werkte hij mee aan de bewerking van een aantal Lettertypen voor L.A. De Nobel is daarvan de bekendste. Nadat de Nobel in dejaren vijftig een aantal aanpassingen had ondergaan, was de letter enige tijd zeer populair. In 1993 werden alleversiesvan de Nobel gedigitaliseerd door Andrea Fuchs en Fred Smeijers. De Nobel wordt nu in opdrachtvan L.A. uitgegeven door Dutch Type library (DTL) .

(IJ >-

..c I 0

Z

U I-

:::> Cl

Omdat ten tijde van de productie van dit boek de Nobel nog niet volledig getest was, is voor de pagina's 322 ti m 329 gebruik gemaakt van beta-versies. [3 I 11


c: QJ

-

--

a.

10 ~

c: QJ

a. o

corps

10 / 12

(pica)

IN VROEGERE TYPOGRAFISCHE HANDBOEKEN ZOU DIT PARAGRAAFJE 'INDELI NG VAN DE LETTERKAST' HEBBEN GEHETEN EN EEN OPSOMMING BEVATTEN WELKE LETTERTEKENS DIE LETTERKAST BEVOLKEN. DE LETTERKASTEN HANGEN NU ALS DECORATIE IN DE HUISKAMERS EN DE LETTERTEKENS WORDEN TEGENWOORDIG ZICHTBAAR GEMAAKTVIA HETTOETSEN BORD VAN DE MODERN E FOTOGRAFISCH EZETMACHINES, WAARBIJ DETEKENSZIJN INGEDEELD IN FONTS EN DIGITAAL ZIJN OPGESLAGEN IN HETGEHEUGENVAN DECOMPUTER. VOOR EEN GOED BEGRIPVAN DETERMINOLOGIE BEGINNEN WE METEEN OPSOMMINGVAN DETEKENS EN HUN TRADITIONELE NAMEN IN DE DRUKKERSWERELD.ALLEREERST ZIJN ER DEZESENTWINTIG LETTERS VAN HET LATIJNSE ALFABET: KAPITALEN EN ON DERKAST. SOMS ZIJN BEIDE SOORTEN NOGAANGEVU LD M ET ALTERNATI EVE SI ERLETTERS BIJ EN IGE


A B CD E F G IHI I j IKlMNOP QRSliUVWX Y Z 1 2 345 6> 7 8 9 0 ? ~ () [] & n:u ;: I = AE OE =

corps 26 (pica)

Pages from Letterboekje  

De Nobel is evenals de Monotype Grotesque ontstaan tijdens de hausse grotesken die in de jaren twintig verscheen. De Nobel, bewerkt door Sjo...