Page 1

PORTFOLIO MARTIJN NAUS

1/48


Mijn naam is Martijn, ik ben een veelzijdige en ambitieuze creatieveling, Cum laude afgestudeerd als ingenieur in de richting architectuur. In de vrije tijd ben ik een fervent fotograaf en grafisch vormgever. Deze portfolio bevat een selectie van projecten die ik in de afgelopen jaren individueel of in groepsverband gedaan heb. Tevens bevat deze portfolio een impressie van mijn werk als fotograaf en grafisch vormgever.


U R H AH N STEDEN B O UW & STR ATEG IE Urhahn Stedenbouw & Strategie Amsterdam September 2017 - heden

Urhahn Stedenbouw & Strategie is een stedenbouwkundig bureau bekend om de integrale aanpak en de nauwe samenwerking met alle betrokken stakeholders, bewoners en opdrachtgevers. Participatie is dan ook een belangrijk onderdeel van de meeste projecten. Hierbij ligt de kracht in het luisteren, verbeelden en verbinden. Samen kom je tot een beter en haalbaarder resultaat. ‘De spontane stad’ en ‘de beweegvriendelijke stad’ zijn twee publicaties die in het DNA van het bureau zitten. Beide zijn gericht op het creëren van een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving in de stad hierbij speelt enerzijds bottom-up een belangrijke rol omdat zo dynamiek ontstaat. En anderzijds moeten sommige zaken top-down worden georganiseerd om processen aan te zwengelen. De type projecten variëren van stedenbouwkundige plannen voor transformatie en binnenstedelijke nieuwbouwprojecten zowel in hogere dichtheid als in lage dichtheid tot visies op stads, regionaal en landelijk niveau. De projecten waaraan ik werk liggen veelal op het snijvlak tussen architectuur en stedenbouw. Het betreft projecten in de binnenstedelijke transformatie en herontwikkeling. Deze projecten kenmerken zich door zowel een ontwerp als een strategische opgave. Hierbij is de conceptontwikkeling en samenwerking en communicatie met de omwonende/toekomstige bewoners erg belangrijk en interessant. Elke context en elke vraag is anders dus zo ook elk ontwerp. Daar waar bij het ene project de vraag was om een zo duurzaam mogelijke zelfbouw wijk in een prachtig landschap te integreren was het bij een ander project vooral de maatschappelijke opgave en de verbinding met de bestaande buurt die leidend was. In mijn ontwerpen vind ik een goede integratie van het plan in zijn context, het benutten van bestaande kwaliteiten maar vooral de wensen van de aanstaande bewoners of omwonende erg belangrijk. Mijn doel is om prettige en prikkelende leefomgevingen te maken. 4/30 4/48


Apiendel laccus, est, conet lant essitis et alit voluptate et exeribus dolupta tquosse erem arcipsam que nis sit liquid quideressi tendis sunt res eum rerci tem. Nempore ssequid quamus dolorib uscimendae cuptam

5/48 5/51


Poelenburg aan de Watering is een nieuwbouwproject waarbij betaalbaar wonen het uitgangspunt is. Het project is namelijk bedoeld om meerdere doelgroepen in de wijk te krijgen en een groei in de woning carrière mogelijk te maken. De structuur van het nieuwe wijkje is gebaseerd op het karakteristieke slagenlandschap Apiendel van de omgeving. laccus, est,Daarbij conet lant zijnessitis de straten et alit ontworpen voluptate etalsexeribus erven dolupta tquosse waardoor kinderenerem vrij kunnen arcipsam spelenque op straat nis sitenliquid er genoeg quideressi ruimte istendis voorsunt interactie res eum tussen rerci de tem. bewoners. NemporeInssequid het plan quamus is er genoeg dolorib uscimendae ruimte voor zelfbouw cuptam waardoor er een variÍrend beeld ontstaat dat past bij het kleurrijke en diverse karakter van de bestaande wijk. 6/51 6/48


Bij dit woningbouwproject is de ligging aan het water en het uitzicht op de natuur een topkwaliteit. Daarom is de opzet van wijk ook georiĂŤnteerd op deze kwaliteiten. De stijl en het kleurenpallet van de nieuwbouw zijn gebaseerd op het karakter van de omgeving. Hierin zie je enerzijds meer nautische en industriĂŤle bebouwing verwijzend naar het verleden en de directe omgeving. En anderzijds meer historische en dorpse bebouwing refererend aan het historische centrum van het dorp. Buiten de visualisatie van het project heeft mijn inzet vooral gezeten in de beeldkwaliteit van het projecct en de sfeer van de architectectuur in de materialisatie en de expressie.

7/48 7/51


U R BAN R E N OVATI ON Keulen, Offenbachplatz/Schildergasse ​ Master Architecture - TU Eindhoven Graduation studio ‘Love your city’ 2016 - 2017 dr.ir A.HJ. Bosman / ir. M.W Musch / ir. D.G.O. Lammers

Het afstudeerproject ‘Urban Renovation, the sequence of urban spaces as a remedy for the fragmented city’ is onderdeel van de afstudeerstudio: ‘Love your City’. Het is vernoemd naar het gelijknamige project van kunstenaar Merlin Bauer. Bauer startte het project doordat hij een ongenoegen ervaarde bij de inwoners van Keulen voor de naoorlogse modernistische architectuur. Met zijn project heeft hij geprobeerd om de afkeer voor de gebouwen om te zetten naar liefde. Het project leidde tot veel aandacht voor de gebouwen en in veel van de gevallen voor een herwaardering van het erfgoed. In de afstudeerstudio zijn er plekken en gebieden in Keulen en Kassel onderzocht waarbij de liefde-haat verhouding met het naoorlogse modernisme tot op de dag van vandaag voelbaar is. De onderzoekslocatie voor mijn thesis is het gebied rond de ‘Offenbachplatz’ en de ‘Schildergasse’ in Keulen. Een bijzondere plek in de stad aangezien hier heel veel samenkomt. Een naoorlogse door auto gedomineerde as, het culturele hart van de stad met de opera en de drukbezochtste winkelstraat van Europa. De schakel in dit geheel is het ‘Love your city’ –gebouw dat een relict is van de modernistische gedachtegang van

8/48

de autovriendelijke stad. Het gebouw vormt geen verbinding tussen de twee gebieden en heeft een gebrek aan menselijk schaal. Sinds de middeleeuwen kent Keulen een interessante sequentie van pleinen en hoven in de stad. Deze sequentie, ‘Platzfolge’ genaamd, verbindt verschillende plekken en gebieden met elkaar. Na de oorlog is deze sequentie onderbroken op een kenmerkende plek in de stad waar de auto en de mens samen komen. Met mijn onderzoek heb ik onderzocht of ‘Platzfolge’ een middel kan zijn om de gefragmenteerde stad te herstellen. Het herstellen van het stedelijk weefsel en het creëren van een samenhang tussen de schaal van de auto en de menselijke schaal staat centraal in mijn ontwerp. Dit heb ik gedaan door een goede en aantrekkelijke verbinding te creëren tussen de ‘Offenbachplatz’ en ‘Schildergasse’. Het resultaat is een ensemble van gebouwvolumes en stedelijke ruimtes die samen een interactie aangaan op meerdere schaalniveaus. Deze interactie is uitgedrukt in de materialiteit, de expressie van de architectuur en de stedelijke ruimtes.


9/48


De bouwvolumes zijn zo geplaatst dat ze onderdeel zijn van het grotere bouwblok, daarbij vormen ze ook nieuwe stedelijke ruimtes die de verbinding leggen tussen twee gebieden. In de expressie van de gevel is een gelaagdheid en een verfijndheid terug te zien. De expressie van de buitenzijdes van het blok is statiger dit in contrast met de binnenkant van het blok waarbij een zachtere en speelsere expressie zichtbaar is. Hiermee heb ik geprobeerd om de interactie tussen gebouw en de veelzijdige omgeving weer te geven. 10/48


11/48 11/51


In de binnenkant van de bouwblokken heb ik twee openbare hoven gecreĂŤerd die een schakel vormen tussen deze gefragmenteerde delen. Het ontwerp laat zien dat een sequentie van stedelijke ruimtes, plekken en gebieden in de stad kan verbinden. Daarbij vergroten ze de kwaliteit van de publieke ruimte en het publieke leven. De hoven zijn plekken waar men tot rust kan komen en waar ruimte is voor interactie. Daarbij geeft het luwte voor de woningen die rondom deze hoven gesitueerd zijn. 12/48


13/48


Het bouwblok kent drie woningtypes: appartementen, studio’s en maisonnettes. VariÍrend in grootte tussen de 40 en 120 m2. De woningen zijn ontworpen met een opener karakter naar de hoven toe en een geslotener karakter naar de context toe. De ontsluiting vindt plaats middels een galerij ontsluiting. Waarbij de verspringende gangpaden voor genoeg lichtinval zorgen in de woningen.

14/48


Apiendel laccus, est, conet lant essitis et alit voluptate et exeribus dolupta tquosse erem arcipsam que nis sit liquid quideressi tendis sunt res eum rerci tem. Nempore ssequid quamus dolorib uscimendae cuptam

De omgeving vragat

15/48 15/51


VAN T W EE H U I Z E N N AAR É É N H UI S Baexem, Dorpstraat December 2017 in opdracht van mvr. en dhr. Vogels

Tegenover mijn ouderlijk huis staat een mooie karakteristieke woning. Bijzonder aan deze woning is dat in het verleden het één woning was maar in de loop der tijd is deze opgesplitst in twee woningen. De droom van de opdrachtgevers is altijd geweest om de woningen weer samen te voegen tot één grote woning zoals het vroeger was. Toen de situatie zich voordeed hebben ze de kans gegrepen. Mij werd gevraagd om een ontwerp te maken voor het samenvoegen de twee woningen. Daarbij waren er wel een aantal elementen waarmee rekening gehouden moest worden. Zoals bijvoorbeeld de dragende constructie, de bestaande kelder, de landelijke uitstraling van de buitengevel en de wens om de bestaande keuken terug te bouwen in een nieuwe ruimte. In nauwe samenwerking met de opdrachtgevers heb ik een ontwerp gemaakt voor de ruimtelijke indeling van hun droomhuis. Door het samenvoegen van de twee woningen ontstond er één grote ruimte op de begane grond die te groot was als woonkamer. Daarbij was er geen ruimte voor kasten aangezien in elke muur ramen zaten. Daarom heb ik ervoor gekozen om

16/48

een deel van de scheidingsmuur te laten staan als scheidend element in de woonkamer. Zo kon ook het constructieve probleem worden opgelost en zijn er twee leefgedeeltes ontstaan. Een grotere ruimte met plek voor een eettafel en een zithoek en een intiemere ruimte met een zitje bij de haard uitkijkend op de tuin. Door de alzijdigheid van de ruimte ontstaat er een mooie lichtinval en doorkijken naar alle zijdes van het huis. Toen ik voor het eerst op de zolder kwam viel mijn oog op de originele houten spanten constructie. Ik was erg onder de indruk van deze karakteristieke elementen en zo ontstond het idee om de zolder en de eerste verdieping samen te voegen en er een riante slaapkamer van te maken met aangrenzend een open badkamer en een walk-in closet. Het heeft een prachtige hoge ruimte opgeleverd waarbij het verleden en het heden samengaan in kleur en materialiteit.


U R BAN R E N OVATI ON Amsterdam, Nicolaas Witsenstraat & Leidseplein ​ Master jaar I - Semester II met B.Broeders / L. Lagendijk / M.van der Westerlaken Dipl.-Ing. H.H. Yeğenoğlu / ir. J. Groenland / ir. W. Hilhorst in samenwerking met Joods Historisch Museum Amsterdam

Cities in ruins and a traumatized populous, this was the situation after the Second World War. It was therefore not strange that a strong desire for prosperity and modernity arose. This desire was found in the form of the car. It became the symbol of prosperity, modernity and social distinction. (Le Corbusier, 2013) This led to the idea of the ‘Car-friendly city, an ideology that is used in the reconstruction of many large West German cities. The concept of the car-friendly city was clear, a separation of different types of transport with the goal: a continuity of traffic flows and a better connection between the city and the countryside. (van Es, 2014) This resulted in the widening and the construction of many new large roads that passed through the former historical city centers. ’Unless some limit is placed upon traffic volume and its freedom of movement the destruction of streets and squares as places of social contact will continue, a process that will be accompanied by the degradation of local environmental quality.’(Moughtin, 2003) As mentioned above, these roads caused the destruction of many historical city centers. Partly due to how the large autonomous structures cut through the existing urban fabric. And because of the clear separation of ways of transportation: the separation of ‘the human’ and ‘the machine’. This also happened in Cologne with the construction of the new north-south axis of the city: the ‘Nord-Süd-Fahrt’. This traffic axis caused a fragmentation of the historical

city center. What was meant as a connecting boulevard in the mind of Rudolf Schwarz, has become a transit axis. An axis with the character of a periphery which means that it has become a self-contained structure with a moderate relation to its surroundings. Therefore, there is no coherence between the ‘experienced city’ of the pre-war fabric (human scale) and the ‘car-friendly city’ of the post-war fabric (scale of the ‘machine’). This is expressed in the lack of a human scale in the urban spaces around the ‘Nord-Süd-Fahrt’. This has its impact on the quality of public space and the connections between important places and areas of the city. Concretely, this lack expresses itself on two levels and in the relation between these two levels: the level of urban design and the level of architecture. In both cases, we can speak of a functionalistic approach that is theoretically correct but in practice is experienced differently. A renovation1 of the fragmented city is needed to improve the quality and the connectivity of the city center of Cologne. That’s why a coherence between the two urban fabrics is required. In my opinion the solution can be found in the concept of the sequence of urban spaces. Because this concept has already been proven in the pre-war city and in parts of the present city. How this concept can be applied is explained in the elaboration of a case study. The case study location is the ‘Liebe deine Stadt’-building, a good example of architecture that embodies the post-war ideology of the car-friendly city. The elaboration has been done by means of research by design using the following

17/51


bestaande situatie plattegrond begane grond schaal 1:100

Situatie voor de verbouwing

Situatie na de verbouwing 18/48


19/48


De zolder en de eerste verdieping zijn samengetrokken waardoor het prachtige authentieke spantenconstructie in het zicht is gekomen. Het hoge plafond geeft een ruimtelijk gevoel. In de slaapkamer met open badkamer is dit het meest voelbaar. De kleur en type tegel in de badkamer sluit mooi aan bij het ruwe en natuurlijke karakter van de spanten. Het hout is ook teruggebracht in het badkamermeubel. 20/48


21/48


S PATI AL BI OG R APH I ES Amsterdam, Nicolaas Witsenstraat & Leidseplein ​ Master Architecture - TU Eindhoven Semester II - 2015 met B.Broeders / L. Lagendijk / M.van der Westerlaken Dipl.-Ing. H.H. Yeğenoğlu / ir. J. Groenland / ir. W. Hilhorst in samenwerking met Joods Historisch Museum Amsterdam

‘Spatial Biographies’ is een onderzoeksproject waarbij we door het maken van architectonische analyses, een ruimtelijke biografie hebben gemaakt van Max Heymans. Het onderwerp voor dit project komt voort uit een samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven en het Joods Historisch Museum in Amsterdam. De resultaten van ons onderzoek zijn onderdeel geweest van de tentoonstelling ‘Benno Premsela - Max Heymans. Mannen met lef en stijl’ in het Joods Historisch Museum. Daarbij zijn de maquettes tentoongesteld tijdens de Dutch Design Week 2015 in Eindhoven. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide architectuur analyse in de vorm van tekeningen en maquettes en een essay. De architectonische analyses zijn uitgevoerd voor het Hirsch-gebouw (huidige Apple store) aan de

Leidsestraat in Amsterdam en Salon Heymans aan de Nicolaas Witsenstraat in Amsterdam. Hierbij is gekeken naar de ruimtelijke relaties van deze gebouwen met de sociale en maatschappelijke processen van die tijd en de rol die Max Heymans daarin speelde. In de essay zijn we verder in gegaan op het ruimtegebruik van Max Heymans tijdens zijn werk. Hiervoor hebben we interessante interviews gevoerd met mannequins van destijds en hebben we uniek beeldmateriaal kunnen bekijken van zijn modeshows en ontwerpen. De combinatie van de twee onderzoekonderdelen hebben ons veel inzichten gegeven in hoe Max Heymans bepaalde ruimtes gebruikte en de rol die deze gebouwen, en de daarbij horende ruimtes, hebben gespeeld in het leven en de carrière van Max Heymans.

23/48


24/48


De verschillende analysemethoden geven enerzijds inzicht in de architectonische kwaliteiten en karakteristieken van de gebouwen en anderzijds de ruimtelijke beleving en het gebruik van het gebouw. Door verschillende analysemethoden met elkaar te vergelijken ontstaan er verbanden. Deze verbanden geven een beeld van hoe een persoon het gebouw gebruikt en beleefd. En zo kan een ruimtelijke biografie worden opgesteld. In deze studie geeft de analyse van de twee gebouwen een reconstructie van hoe Max Heymans in verschillende periodes van zijn leven gewerkt en gewoond heeft.

25/48


26/48


27/48 27/51


PLU G - I N & PLAY PAV I L J OE N Eindhoven, Genneper parken ​ Master Architecture - TU Eindhoven Semester II - 2015 ir. A.W.M.M. de Bont in samenwerking met ‘Sports & Vitality en de Gemeente Eindhoven

Dit project heb ik gedaan als onderdeel van Urban Lab, een onderzoek orgaan van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit in Eindhoven. De onderzoeks-en ontwerpprojecten van Urban Lab komen voort uit een samenwerking tussen initiatiefnemers en studenten die samen werken aan een opgave. De projectlocatie bij dit project is de Genneper Parken in Eindhoven. Een uniek groen en multifunctioneel gebied te midden van de stad. Het is echter zeer versnipperd geraakt en opgedeeld in twee delen. Daarom zijn de gemeente Eindhoven en de organisatie ‘Sports & Vitality’ een samenwerking aangegaan met Urban Lab om een nieuw gebiedsconcept te maken voor de Genneper Parken. De ontwerpresultaten van een paar elementen uit het gebiedsconcept zijn tentoongesteld tijdens de Dutch Design Week. Het gebiedsconcept wordt gekenmerkt door de ‘Sports&Vitality Track’. Deze route vormt de rode draad door het gebied en verbindt alle losse schakels met elkaar. De route faciliteert een work-out voor de ongebonden sporter maar ook een goede route voor fietsers en wandelaars. Aan de route liggen bestaande faciliteiten, nieuw te ontwikkelen gebieden en ‘Plug-in(play) & Go’ –punten. Een belangrijk onderdeel van de route is interactiviteit. Dit zorgt ervoor dat de route aantrekkelijk wordt en het gebruik naar een ander niveau brengt. Deze ‘Plug-in (play) & go’-punten zijn check-in points die zijn gelegen bij ingangen van de Genneper parken. Je kunt op deze punten je omkleden, gebruik maken een kluisje, de app activeren en je work-out beginnen op de ‘Sports&Vitality track’. Op een paar punten is er aan het ‘Plug-in & Go’ een zogenaamd ‘Play’ gedeelte toegevoegd waar men spelletjes kan huren, work-out spullen kan kopen en kleine drankjes kan bestellen. Dit is een plek waar ongebonden sporters elkaar kunnen ontmoeten maar ook waar de buurt samenkomt. Zo wordt er een kans voor interactie gecreëerd voor de individuele ongebonden sporters.

28/48


De architectuur van het ‘Plug-in (Play) & Go’ punt is ontworpen met het idee dat je aan de ene kant het gebouwtje ingaat en aan de andere kant het gebouwtje uit gaat. Verder is qua materialisatie gekozen voor een houten gevelbekleding om zo op deze manier een passend beeld te krijgen met de natuur en het gebouw een duurzame uitstraling te geven.

29/48


De ‘Sports&Vitality’-track is een interactieve route waarbij sporters via een app verbonden kunnen worden met de route. Zodra ze verbonden zijn kunnen ze data ophalen, gebruik maken van faciliteiten en informatie verkrijgen. Elementen van de interactieve route zijn de ‘Plug- in(-play)&Go’-punten, waar men zich kan ‘inpluggen’ op de track, interactieve verlichting en work-out gebieden. 30/48


31/48


Voor het interieur heb ik gekozen voor een combinatie van een betonnen gietvloer met gestucte witte wanden en meubels van hout. Om zo een hedendaagse neutrale uitstraling te creĂŤren die past bij het type gebruiker van het gebouw. Door de eenvoud van het interieur komt de natuur meer tot zijn recht.

32/48


33/48


VAS I M M US E UM VAN DE V R IJHE ID Nijmegen, Vasim Fabriek ​ Master Architecture - TU Eindhoven Semester I - 2014 arch. AvB A.J.M. Walraven / ir. R. Willemse

‘Vasim Museum van de vrijheid’ is een herbestemmingsproject voor het Vasim gebouw in Nijmegen. Deze voormalige spinnerij staat op een historische plek in de stad vanwege zijn relatie tot de tweede wereldoorlog. Daarbij bevindt het zich in een dynamisch gebied met meerdere creatieve initiatieven. De opgave was dan ook om een ontwerp te maken voor het nieuwe nationale Vrijheidsmuseum en de Cultuurspinnerij, een broedplaats voor creatievelingen in de cultuursector.

door vier sculpturale volumes die refereren naar de spinmachines. De expressie van de vorm komt voort uit de functies die zich in de volumes bevinden. Het Vrijheidsmuseum zit in twee volumes en bestaat uit 13 verschillende ruimtes die refereren aan de 13 fases die de Tweede Wereldoorlog kent. Deze ruimtes zijn ontworpen vanuit de beleving en gebaseerd op het gevoel die de desbetreffende fases oproepen. Op deze manier draagt de ruimte in belangrijke mate bij in de beleving van de bezoekers van het museum.

Voor het ontwerp heb ik mij laten inspireren door de voormalige functie van het gebouw: een spinnerij. De spinmachines stonden als vier imposante volumes in de grote ruimte. De vorm van deze machines kwam voort uit de processen die erin plaatsvonden. Het concept voor het ontwerp kenmerkt zich dan ook

35/48


Bovenstaande schema’s vormen het belevingsconcept van de museumruimtes. Het museum is ingedeeld in een aantal hoofdstukken die gekoppeld zijn aan gebeurtenissen in de geschiedenis. De ruimtelijke vormgeving draagt bij aan de beleving van de bezoeker doordat de vormgeving is gekoppeld aan het gevoel van de gebeurtenissen. 36/48


Plattegrond Kelder

Plattegrond 1e verdieping

37/48


H E T FABR I E KS E N SE M BLE Eindhoven, Schellensfabriek ​ Bachelor Bouwkunde - TU Eindhoven Semester II - 2014

met J.van Alphen, L.Hermens, D.Kielstra, L.Kooi, N.van de Ven, M.van der Westelaken ir. J.P.M. Swagten / ir. W. Hilhorst / D.P.L.G. S.S.S.Rousseau

Het fabrieks-ensemble is een multidisciplinair project horende bij de afronding van de bachelor Bouwkunde aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Hierbij komen de disciplines architectuur, stedenbouw, vastgoed, bouwfysica en constructie samen in één integraal ontwerp. Het betreft een herbestemmingsproject van het Schellens terrein in Eindhoven. Dit leegstaande fabrieksterrein is gelegen in hartje centrum en heeft een rijke industriële historie en biedt daarom veel mogelijkheden. Het respect voor de industriële historie van de plek en het erfgoed is een belangrijk uitgangspunt voor ons ontwerp. De programmatische invullen van een combinatie van wonen, werken en recreëren vonden wij passend hierbij. De herbestemming is ontworpen als een op zichzelf staand gebied, een nieuw fabrieksensemble. Dit ensemble bestaat uit een verzameling van architectonisch verschillende gebouwen refererend aan de diverse fabriekshallen die er vroeger stonden. Deze referentie naar het verleden wordt versterkt door de industriële relieken die in de openbare ruimte aanwezig zijn. Voor de architectonische expressie hebben we gekozen voor een heldere betonnen gridstructuur met daarin grote transparante delen geïnspireerd door de industriële architectuur. Het monumentale pand, dat deel uitmaakt van dit herbestemmingsproject, heeft een nieuwe bestemming gekregen. Het concept is ‘de rustfabriek’, een wellness waarbij de gebruiker als ‘ruwe grondstof’ de fabriek in gaat en er als ‘eindproduct’ uitkomt. De industriële en rauwe ruimtes zijn gevuld met ‘machines’ die de faciliteiten van de wellness huisvesten. Vanwege de bouwfysische eigenschappen van het monument en om de wellness beleving te vergroten, waarbij thermische verschillen belangrijk zijn, heb ik gekozen voor een box in boxprincipe. 38/48


39/48


1

De appartementen zijn ontworpen vanuit het loft principe. Dit principe bestaat uit hoge plafonds, transparante geveloppervlaktes en een multifunctionele kern. De compacte kern huisvest de natte cel, de keuken, de trap, kastruimte en de slaapkamer. 40/48

2

3

4


41/48


12325 + P

8100 + P

4160 + P

0+P

Het monument is zoveel mogelijk origineel gebleven zowel in het exterieur als in het interieur. De nieuwe raampartijen ten behoeve van de nieuwe ingang zijn gebaseerd op de bestaande ramen. Aan de binnenkant van het gebouw is een tweede gevel geplaatst om het thermisch comfort te vergroten met behoudt van de bestaande gevel. 42/48


A A’

43/48


FOTOG R AFIE Creativiteit speelt een belangrijke rol in mijn leven. Deze creativiteit kan ik kwijt in het ontwerpen maar ook in fotografie en grafisch vormgeven. Fotograferen en grafisch vormgeven zijn twee passies die ik op professioneel vlak uitoefen. Hierbij gaat het om opdrachten voor zowel particulieren als voor bedrijven. In mijn fotografie probeer ik de pure emotie en het artistieke een detail vast te leggen. Hierbij vind ik het maken van een spannend beeld waar je naar blijft kijken de uitdaging. Ik vind het leuk om mensen, gebouwen en omgevingen te fotograferen maar de grootste interesse ligt in het fotograferen van details en texturen die mij inspireren. Deze details en texturen blijven mij boeien door de vaak complexe structuren en interessante kleurcombinaties. Fotografie is een passie die een bron van inspiratie oplevert voor mijn werk als ontwerper.

44/48


45/48


GRAFISCHE VOR M G E V IN G Het grafische ontwerp van boeken, tijdschriften en producten vind ik erg interessant en ik laat mij dan ook graag inspireren door mooie items die grafisch aantrekkelijk zijn in kleur, patroon of structuur. Een mooi grafisch ontwerp draagt bij aan de schoonheid van het product. Ik heb een aantal jaar gewerkt voor een groothandel in luxe cadeauverpakkingen en daar heb ik de kans gekregen om mij te ontwikkelen in de grafische vormgeving. Uiteindelijk was ik verantwoordelijk voor de grafische vormgeving van de website, collectiepresentaties en verkoopboeken. In deze periode heb ik veel geleerd over kleuren, opmaak en indeling. Maar vooral ook hoe de grafische vormgeving kan bijdragen aan de uitstraling van het product. Naast dit werk, ontwerp ik ook weleens posters voor evenementen, concepten voor websites en bedrijfslogo’s. Mijn grafische vormgeving wordt gekenmerkt door een balans in kleur, beeld en typografie. Ook in mijn werk als ontwerper vind ik het belangrijk dat een ontwerp in een mooi omhulsel gegoten wordt zodat het ontwerp nog beter tot zijn recht komt.

47/48


PORTFOLIO I MARTIJN NAUS

48/48

Profile for Martijn Naus

Portfolio Martijn Naus  

Deze portfolio bevat een selectie van ontwerpen die ik in de afgelopen jaren individueel of in groepsverband gemaakt heb. Tevens bevat deze...

Portfolio Martijn Naus  

Deze portfolio bevat een selectie van ontwerpen die ik in de afgelopen jaren individueel of in groepsverband gemaakt heb. Tevens bevat deze...

Advertisement