Issuu on Google+

ENS HEM TROBAT DE NOU La relació entre iguals és la manera més adient per afavorir l´ intercanvi d’idees i la discussió necessària per arribar acords . És a dir, és la manera més dient per afavorir l’aprenentatge. Però treball en equip requereix tenir present moltes variables per tal que sigui eficient i afavoreixi l’aprenentatge.


ENS HEM TROBAT DE NOU