Page 1

Poznań, dn. 26.02.2012

Rachunek dot. umowy o dzieło nr 23/2012 z dnia 26.02.2012 Zleceniodawca: Lingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Martyna Schubert Os. Rzeczypospolitej 48/111 00-000 Poznań NIP:233-33-32-232 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

Opis usługi: 1. Tłumaczenie pisemne tekstu w formacie xls. (119 znaków) 2. Tłumaczenie pisemne tekstu w formacie pdf. (22603 znaków) 3. Tłumaczenie pisemne tekstu w formacie ppt. (3424 znaków) 4. Tłumaczenie pisemne tekstu w formacie doc. (10186 znaków)

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 19,50zł/1800 znaków = 395,63zł 2. Kwota uzysku: 0,5* 395,63zł= 197,82zł 3. Kwota do opodatkowania:395,63zł - 197,82zł =197,81zł 4. Podatek od wynagrodzenia: 197,81zł *0,18= 35,61zł 5. Kwota do wypłaty: 395,63zł -35,61=360,02zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych 2/100)

........................................... Zleceniodawca

(Nauka wystawienia dokumentów księgowych)

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzieło  

Pierwsze podejście

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you