Page 1

1. Foto (del nom de l’establiment i de la informació exterior). Bar Lounge 2. Adreça exacta de l’establiment. Cantonada dels carrers Equador i Montnegre 3. A què es dedica l’establiment. És un bar, fan cafès, entrepans, i també és un restaurant 4. Nom de l’establiment. Bar Lounge 5. Llengua triada per al nom de l’establiment. Castellà 6. Textos escrits exteriors (copiats en la llengua original i amb errors, si n’hi ha). Català: Avui tenim,... i el menú 7. Textos escrits interiors (copiats en la llengua original i amb errors si n’hi ha). En català i castellà: papers legals de llicències i permisos. 8. Llengua de comunicació primera ( en el primer contacte). Català 9. Llengua de comunicació oral un cop establerta la comunicació. Català 10. Nivell de correcció lingüística en català oral: Alt 11. Nivell de correcció lingüística en castellà oral: Mitjà 12. Nivell de correcció lingüística en català escrit: Alt 13. Nivell de correcció lingüística en castellà escrit: Alt


Entrevista al dependent de la botiga - Quina és la llengua dominant de l’establiment? Per què aquesta llengua i no una altra? En català, des de sempre, perquè sí. - Si hi ha barreja de llengües en l’establiment, per què aquesta barreja de llengües tant a nivell escrit com a nivell oral? No, no n’hi ha, de barreja de llengües - Hi ha consciència d’ús o d’opció, o ningú no hi havia pensat mai? No ho sé. - En quin llengua inicial es dirigeix el dependent al client? Sempre? Independentment de la llengua del client? Home, jo parlo en català, però si algú se’m dirigeix en castellà, li responc en castellà, ja que és el client. - Canvia de llengua un cop establerta la comunicació amb el client en funció de la llengua del client? No, això no m’influeix.

06 lounge bar