Page 1

Miniportfolio

Marthe Wold


Diplom oppgave AHO, januar-mai 2013 - samarbeid med Kathinka Magnus:

SJĂ˜MANNSKIRKE I BERLIN


A

B

a

b

Vi valgte selv oppgaven med å tegne en Sjømannskirke i Berlin. Vi fikk kontakt med organisasjonen og de menneskene som er utplassert der idag, og ut i fra samtaler med dem og en studietur laget vi et eget program. Konstruksjonen er basert på fire søyler i betong som bærer en stor bjelkerist som igjen bærer stag som hovedetasjen henger ned fra. Fasa-

den er i glass. Konstruksjonen ble valgt ut fra et ønske om å få full åpenhet i hovedetasjen og et uterom som ligger på bakken, for å tilpasse oss kirkens behov for full fleksibilitet i planen. Bygget inneholder en kirkedel, kafé, leseværelse/ forsamlingsrom, herberge oppe i bjelkeristen, og et uterom på bakken.


a

b

1 3

2

9

10

8

13

11

4

14 7

1

Inngang

2

Resepsjon

3

Kirken

4 Kjøkken og kafé

11

5

Leseværelse

6

Arbeidsplasser til utleie

7

Kontor / admin

8 Sakristi

12

9

Samtalerom

10 Garderobe 11 Toaletter 12 Handicaptoalett 5 a

6 b

13

Kopi /print

14 Kirketorget


a

b

a

b


W W W W

Plan

August - desember 2012 - AHO

BARNEHJEM FOR ASYLSØKERE I VENEZIA Soverommene til barna ligger langsmed vannet. Den søndre og østre fløyen har funksjonene til alle de forskjellige voksne som er innom, mens de to litt bredere volumene har de sosiale funksjonene. Barnas soverom har en hems hvor de fire barn sover i hver enhet. På bakkenivå har de et åpent rom hvor de kan leke ha tingene sine. Gangen utenfor kan inkluderes i rommet hvis de ønsker å åpne mer opp. Langsmed alle volumene går en arkade som kan åpnes helt opp ut med hagene og skape en overgangssone.


Snitt gjennom situasjonen, og detaljsnitt gjennom barnas soverom


dominant wind direction is from north east

20 degrees at highest point

Januar - mai 2012 - AHO

ARCTIC VILLA - SVALBARD Barentshavet er verdens matfat, og er også hjem for en enorm variasjon i arter. Politisk sett er det omtrent også like mange grupper som har interesser i området, og ettersom polisen smelter og nordøstpassasjen åpnes for komersiell trafikk vil området og Norges rolle som nabo være avgjørende. Hva slags arkitektur bygger man et slikt sted?

Tverrsnitt


÷ ÷

W W W W

planer

Prosjektet er en bolig for forskere i Arktis. I dette miljøet kan man være isolert i ukesvis på grunn av dårlig vær. Dette stiller krav til boligen. Jeg forsøkte å finne ut av om boligen kunne bidra med impulser og nødvendige funksjoner. Boligen har derfor blitt ekstra lang for å oppmuntre beboerne til å bevege seg gjennom dagen. Energi blir produsert ved et

fermenteringsanlegg, hvor alt avfall blir behandlet. I tillegg dyrkes grønt til å opprettholde energiproduksjonen, noe som også kan utnyttes i form av grønnsaker og frukt. Det grønne bidrar også til trivsel i miljøet, og lyset de trenger for å gro er også gunstig for menneskenes helse gjennom det mørke vinterhalvåret.


Håndtegnet og gjennomtegnet enebolig på “Tinkeren” på Frogner i Oslo. Vi fikk utdelt tomter, med byggegrense og maksimumsmål på 100 m2 byggeflate, og to etasjer. Oppgaven var enebolig med garasje / biloppstillingsplass for en familie med to barn

Januar - mai 2008 - AHO

ENEBOLIG PÅ TINKERN- håndtegnet

2

1

DETALJER OG STUDIER

Fasadestudier

1

Detaljsnitt gjennom bad

2

Innsetting av dør, detalj

3

Innsetting av vindu, detalj

4

3

4

Miniportfolio  

En kort gjennomgang av fire utvalgte prosjekter fra mine studier ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you