Page 1

Portfolio

marthe wold


AAA 2005/06

Formstudier av kuben. Hvordan komponere en form som uttrykker formale prinsipper uten 책 miste den kubiske formen? Refugium/arbeidssted i Grenada, Spania. Tomten var bratt, vestvendt og solavskjerming i det varme klimaet var et viktig tema. Prosjektet er organisert rundt en avskjermet hage som skal gi ro til 책 fordype seg i de prosjektene man tar med seg inn dit for 책 arbeide p책.


FORMSTUDIER AV KUBER 10 X 10 CM

3

Volum - Hierarki

1

Flate - Forskyvning

2

Punkt og linje - møtepunkter i grid

3

1

2


bygg 4 bygg 5

bygg 3

2 p r o se ss - r o m i kont ekst bygg 2

inspirasjon: japanske hager og den tradisjonelle spanske arkitektur

REFUGIUM I GRENADA

og endte opp med enkle firkanter

bygg 1 Tildelt program gikk ut på å gi senge - og arbeidsplass til 12 personer. Vi var på stedet og målte opp i løpet av sommeren, og erfarte at det var nydelig å være ute, men veldig varmt i solen. Avskjermede uteområder ble derfor valgt som arbeidssted. På grunn av tomtens kuperte terreng er fem bygg plassert på tre nivåer. Volumene er organisert omkring en jeg undersøkte hvordan jeg kunne plassere volumenene på tomten og hvordan denne best kunne utnyttes, med tanke på å skape hage, med overdekning som springer beskyttede, sentrale gårdhaver. 1 ut av det øverste volumet og sørger Værelsene er planlagt rundt det overbygde gårdsrommet. Dette kan fungere som for en skyggefull hage som også både møteplass, arbeidsplass og spiseplass. Man kan bevege seg rundt i hele anrammer inn utsikten. kan kombineres et legget, helt fra det nederste, gjennom de andre byggene ogogtilhvordan det den øverste, slikmed kan skall for å skape en interessant struktur 1 Situasjonsplan man gå fra inngangen på nedsiden av tomten til inngangenogpå oversiden. Det ligger solvskjerming. også haver på nordsiden og sørsiden av tomten. Det er store vinduer i fasadene Skisse utsikt fra hage 2 som vender inn mot den sentrale gårdhave der de blir skjermet av og ikke sjeneres av sterk sol.

Utdrag fra prosessplansje

3

kombinert med terrenget fikk kassene en ny struktur og de fikk rombeform for å utnytte de forskjellige utsiktspunktene og retningene i landskaoet

ette bev

skall med sentr met strek det b gård ønsk

jeg undersøkte hvordan boksen kunne oppløses

3


m i kontekst - PRESENTASJON Rom i kontekst - PRESENTASJON

bygg 4

bygg 4 bygg 5

bygg 5 bygg 3

bygg 3

bygg 2 bygg 4

bygg 2

nivå 3

bygg 4

nivå 3

bygg 1

den spesielle romligheten som oppstår under skjermbygg 1 veggen gir noen interessante skyggespill som orandrer seg med solens gang over himmelen.

Værelsene er planlagt rundt det overbygde gårdsrommet. Dette kan fungere som både møteplass, arbeidsplass og spiseplass. Man kan bevege seg rundt i hele anVærelsene er planlagt rundt de detandre overbygde gårdsrommet. Dette slik kankan fungere som legget, helt fra det nederste, gjennom byggene og til det øverste, man gå fra inngangen på nedsiden av tomten til inngangen oversiden. både møteplass, arbeidsplass og spiseplass. Manpåkan bevege Det seg ligger rundt i hele anogså haver på nordsiden og nederste, sørsiden av tomten.de Detandre er store vinduer legget, helt fra det gjennom byggene ogi fasadene til det øverste, slik kan som vender inngåmot sentralepå gårdhave deravdetomten blir skjermet av og ikke sjeneres Det ligger man fra den inngangen nedsiden til inngangen på oversiden. av sterk sol. også haver på nordsiden og sørsiden av tomten. Det er store vinduer i fasadene som vender inn mot den sentrale gårdhave der de blir skjermet av og ikke sjeneres av sterk sol.

esielle romligheten som oppstår under skjermn gir noen interessante skyggespill som er seg med solens gang over himmelen.

bygg 3

bygg 2 bygg 5

bygg 3

bygg 2 bygg 5

nivå 2

nivå 2

bygg 1

nivå 1 bygg 1

nivå 1


AHO vår 2007

Urbanisme: utvikling av ny bydel i Fredrikstad. Gruppearbeide med Johannes Michael Bak, Even Nhuon Nguyen og Joakim Hoen. “Værste” er et forlatt verft på den andre siden av elven for dagens sentrum. Det har stort utviklingspotensiale og tungt press med tanke på økonomi. Det er planlagt en ny stor vei som effektivt ville kuttet over all naturlig kommunijasjon med resten av byen. Istedet for å jobbe mot denne idéen besluttet vi å utnytte den. Ved å anlegge et signalbygg der hvor veien lander på øya vil vi kunne fange oppmerksomheten til dem som raser forbi, og på den måten skape oppmerksomhet om det nye området. Vi ga plass til et variert program som vil sikre at området er interessant å bruke allerede ved utviklingsstart, såvel som i framtiden.


1

“FIELDWORK” - SIGNALBYGG FOR NY BYDEL I FREDRIKSTAD

Utviklingstrinn ifølge Fredrikstad kommune. Gult er dagens sentrum.

1

Anlegging av ny vei (den største røde pilen) skaper barriere, men også muligheter for å tiltrekke mange mennesker

2

Bevegelsesdiagram for ny situasjon med vårt forslag

3

2

3


AHO vår 2008

Håndtegnet og gjennomtegnet enebolig på “Tinkeren” på Frogner i Oslo. Vi fikk utdelt tomter, med byggegrense og maksimumsmål på 100 m2 byggeflate, og to etasjer. Oppgaven var enebolig med garasje / biloppstillingsplass for en familie med to barn


Mu

nk

ed

am

sv

eie

n

ve Ny

ien ve mn

es

Utomhusplan

Fra

Min tomt er den første man møter når man kommer fra Munkedamsveien. Vi anlegger en ny gate inn på området, som ligger sørøst for min tomt. Jeg fikk “dispensjasjon” og fikk innkjørsel direkte fra Munkedamsveien. Tomten skråner ganske brått, cirka fire meter, ned mot gaten i det nordre hjørnet

i

ENEBOLIG PÅ TINKERN

- en knatt i krysset Framnesveien /Munkedamsveien, Oslo


5

Underetasje med parkering Garasje

7

Entré

8

Vaskerom

9

1

1

3 2

Gjestetoalett 10

Første etasje Stue

1

Kjøkken

2

Foreldersoverom med bad

3

Utgang hage / kjøkkeninngang

4

Andre etasje Bibliotek / arbeidsplass

5

Barnesoverom med bad

6

6

2 4 7

3

3 8

9

2

10

1


Tverrsnitt

1

Lengdesnitt

2

Fasader

3

3

1

2


1

2

DETALJER OG STUDIER Fasadestudier

1

Detaljsnitt gjennom bad

2

Innsetting av dør, detalj

3

Innsetting av vindu, detalj

4

3

4


AHO høst 2010

Leilighetskompleks på Harestua. Samarbeid med Randi Ravndal. Vi kunne velge mellom tre forskjellige tomter, og bestemme konseptet selv. Tomtene ligger i vestvendt skråning, med togstasjonen i ryggen, og Harestua sentrum foran seg. Harestua ligger en times togtur fra Oslo og egner seg godt for pendlere eller familier som ønsker nærhet til naturen


“RØDSTRUPE”

Tomten vi fikk ligger i en bratt skråning, i en sving. Denne veien er eneste adkomst til togstasjonen, og har en del trafikk. Det starter dessuten en del fritidsløyper inn i skogen fra dette stedet.

W

W W

Volumer organisert om et indre tun er utgangspunktet

r

postkasse

W

Vi valgte selv konsept for leiligheter, og Randi og jeg valgte å utvikle to typer: Tre enheter for unge par eller pendlere som drar nytte av nærhet til togstasjonen og Oslo, og tre større enheter for voksne par / eldre, som ønsker en praktisk leilighet i rolige omgivelser

søppel


portalsnitt

W

smĂĽhussnitt

W

er

postkass

W W

søppel

1

portalsnitt

1

Andre etasje: En stor familieleilighet over ett plan. En familieleilighet over to plan

2

Tredje etasje: En stor familieleilighet

3

W

Første etasje: De tre boksene som ligger alene er pendlerleiligheter med hems

portaltverrsnitt

W

portalsnitt

2

3


3

2

0.

Portalsnitt

1

Sm책hussnitt

2

Portaltverrsnitt

3

Ground Floor

1:500

1


AHO vår 2011

Infra_scape // Land_structure: The Green Single, Antwerpen, Belgia. Samarbeid med Simona Robba og Muyang Wang. En “Single” er en belgisk veitypologi, og betegner en bred trasé, ofte med trær og trikkeskinner i midtrabatten. The Green Single er ringveien rundt Antwerpen by, og en del av det internasjonale nettverket av veier gjennom Europa. Høy trafikk og overbelastning er et stort problem for byen, i form av forurensning, støy og at veien tar opp verdifullt areale. Saken har blitt betent, og byen har enda ikke klart å komme med en løsning på problemet. Vi fikk tildelt punkter langsmed veien, hvor vi skulle komme med forslag til tiltak.


Current situation

Current situation

PROBLEMSTILLING Vår tomt “Mexico” er en del av Antwerpens gamle havneanlegg og ble kalt opp etter den delen av verden der båtene kom fra. Antwerpen er idag Europas nest største havn, etter Rotterdam. Det er også det punktet på Green Single hvor veien får en knekk, bryter sirkelen og dreier nordover.

Proposed situation

Byen, Mexico (mørkeblått område i nord) og havnesystemene

Utfordringen i dette området er at det foreløpig ligger brakk, og har enormt potensiale, og hvor man fortsatt har sjansen til å sikre en god utvikling gjennom strategisk bruk av planverktøy. Deler av havnen nærmere byen har blitt gjenstand for full gentrifisering, hvilket har flere positive sider ved seg, men byens innbyggere er idag ikke så fornøyd fordi områdene i stor grad blir privatisert og gjort utilgjengelige i en slik prosess. To ting er altså viktige: sikre en god plan for byens fremtidige utvidelse, og samtidig ta grep om miljøproblemene som veien skaper på stedet idag. The Green Single omkranser dagens bykjerne

Infrastruktur i byen idag


MEXICO På området er det idag 5-6 enorme lagerbygninger som bare delvis er i bruk. Kommunen har ikke fornyet leiekontraktene i dette området, så bygningene vil stå tomme om ikke lang tid. Bare én av disse bygningene har plass til flere fotballbaner i seg.

1

Vårt forslag er å legge en trikkelinje tvers over det som i praksis er en øy, for å sikre tilgang med kollektivtrafikk, og knytte byen til landområdene nordvest for byen, som er populære turområder. Samtidig vil vi plante en strategisk skog. Det kommer ikke til å bli bygget noe på området før om tidligst 20 år, og hvis man planter trær rundt bygningene som fortsatt står der vil man få et slags avtrykk av dem når de en dag tas bort. Samtidig får man åpne områder i skogen, som kan bygges på igjen. Hvis man trenger mer plass enn åpningen byr på kan man fjerne trær, men trær er en viktig ressurs i Belgia og vil ikke bli tatt ned uten god grunn.

2

Å plante et tre og ikke minst en skog sikrer at det vil bli en ordentlig diskusjon rundt hva som skal skje med området når den tid kommer, og vil legge press på kommunen til å ikke selge tomter til høystbydende eiendeomsutvikler. Samtidig vil byen få et nytt naturområde å bruke i mellomtiden.

3

The port and the city meet in the small grid

Current volumes

1 Total percentage of type of trees Populus pendula 65% Tilia cordata 20% Aesculus hippocastanus 15%

Placing a bigger volume Populus pendula Height Widht Growth rate

Combining the two different volumes

2 Populus pendula Height Widht Growth rate

The system of horizontal access

Populus pendula Height Widht Growth rate

3


View over the bicycle “highway” bridge

View over the bicycle “highway” bridge

View over the bicycle “highway” bridge


AHO / UiO høst 2011

Kunsthall i Roma - Romakurset Kurset besto av et studioprosjekt med AHO og et 20 poengs tverrfaglig kurs i regi av Universitetet i Oslo. Vi bodde i Roma mesteparten av semesteret, og deltok pĂĽ undervisning i regi av UiO samtidig som vi tegnet en kunsthall pĂĽ tomt i byen.


Kurset var todelt, og vi leverte en skriftlig oppgave til UiO, samt et tegnet prosjekt til AHO. Det var spennende å skrive, så jeg fordypet meg en god del i Romas historie, og kom inn i en lang diskusjon om hvordan vi egentlig bevarer minner. Tomten vår ligger midt i det gamle sentrum av byen, med Teatro di Marcello og Portico d’Ottavia som nærmeste naboer, en ganske ladet kontekst... Jeg valgte å bruke et hus som står midt på den åpne plassen som utgangspunkt (merket med oransj i det antikke kartet), Casa dei Vailati.

“Situasjonsplan”


«Alle vi lykkelige som fra tid til annen har trukket Rom-luft, kjenner den tette, konsentrerte atmosfære som hviler over en ekte gammel-romersk gate. Bare en luftning av dette konsentrat, og vi spiler neseborene opp. Hvordan beskrive denne romerske atmosfære som kvalmer den uinnvidde, men for den gamle Rom-farer er en styrkende elixir, en myrra som bringer det tapte Eden frem i hans sind? Lett innestengt er denne atmosfære, med luftninger fra alle gatens vesen og virksomheter, av parfymerte og svedende menneskebarn; krydret den av romernes evige panis et perna, av salsamenterienes parmigiano og tabacchaienes bedøvende toscani; skjærpet er den av løklukt og vilde urter, søtet av frukt- og blomsterduft gjennemtrukket av den dype ånde fra gjærende vinfat i gatens cantiner. Ja, fylt er gatens ånde av alle naturens og sivilisasjonens emanasjoner, av alle himmelens og jordnes spirer og spermer – en slags kosmisk balsam er den, og hviler stille, mettet og selvtilfreds over den innelukkede gate, en dunst av Roms eget liv, et sublimat av gatens univers.» H. P. L’Orange,: Romersk Idyll, Dreyers forlag, 1952,

Casa dei Vailati, 1920, Mussolini mente at huset ikke så “middelaldersk” nok ut, og rev deler av det og bygget litt nytt.


Omgivelsen presser på Casa dei Vailati

1

Huset trenger beskyttelse

2

Men: huset selv presser også på omgivelsene

3

Bevare minnet om huset som en avstøpning

4

1

3

2

4


B A 1 2 3 0

4

4,50

5 7 8 9

23

x 0,19

6=

6 11 10 12 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 1

2

5

x 0,19

4

23

3

8

0 4,50

7

6=

6

9

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

10 11

12

A

B

1

B

Jeg vagte å rive huset, og bygge et nytt der det har vært bebyggelse i all tid tidligere, fram til Mussolini “redigerte” historien i området på 1920-tallet. Bygningsmassen følger konturene av Casa dei Vailati, og beholder dermed minnet om bygget.

høy hall 140 m2 H:13,5 m 1 2 3 5 6

23

x 0,19 6=

4,50

0

4

innlastningsrom 75 m2 H:13,5m

verksted, teknisk, lager 81 m2 H: 4 m

1

2

3

4

5

6

7

0

Lav hall 233 m2 H: 4 m

4,50

A

B

2

6=

Underetasje

smårom 67 m2 H: 4m

x 0,19

1

23

Første etasje

2


+9,000 2 Story

+4,500 1 Story

±0,000 0 Story

-4,500 -1 Story

A

snitt A-A 1:200

1:200

+9,000 2 Story

+4,500 1 Story

±0,000 0 Story

-4,500 -1 Story

B

Elevation

1:200

snitt B-B 1:200


AHO vår 2012

Mellomskala arkitektur Barentshavet er verdens matfat, og er også hjem for en enorm variasjon i arter. Politisk sett er det omtrent også like mange grupper som har interesser i området, og ettersom polisen smelter og nordøstpassasjen åpnes for komersiell trafikk vil området og Norges rolle som nabo være avgjørende. Hva slags arkitektur bygger man et slikt sted?


Dark time

Big differences

Critic to Commuting

INSIDE // OUTSIDE

inactive CONTRAST LIFE

WORK // LIVE

EXTRA DEMANDS

May lead to depression

LIVING QUALITY

Does everybody want to live in a big urban setting?

THE HOUSE

HOME URBANITY V.S. IDENTITY

THE NEW FUNCTION BELONGING

OFFER SOMETHING MORE

I starten av semesteret samarbeidet jeg med Kathinka Magnus, og vi diskuterte oss fram til at det ville være interessant å utforske villatypologien i et arktisk strøk Min målgruppe er forskere som bor og arbeider på stedet.

THE

ARCTIC VILLA Marthe

Kathinka

Selfsufficient Villa in remote area

Villa for the very extreme

Workin, living and production

Module system


CH4 CH4

rg y ene exercise y

e

rie nc

es

h

food da

utdoor s red o pac

ex p e

tainment

not nort

elte sh

er ent

t igh

l

CH4

CH4 CH4

year

Min idé ble å se om jeg kunne få huset til å tilby noe mer enn bare å være en skjerm mot naturen utenfor; kan huset i seg selv produsere en atmosfære som gir oss det vi mennesker trenger i et klima hvor det er mangel på sollys i store deler av året?

CH4

residue - soil liquid - fertilizer

Løsningen ble et avfallssystem for alt biologisk avfall. Alt brytes ned i store tanker, gass blir produsert og omdannes til elektrisitet, avfall fra prosessen kan brukes som gjødsel, man kan dyrke mer mat, produsere mer avfall, få mer strøm, og sånn går sirkelen rundt. For å få stor nok mengde biologisk avfall til å produsere strøm kom jeg fram til at det må dyrkes grønt utelukkende for å puttes i tanken. Produksjon av grønt ble derfor vesentlig for villaen, og den har fått form som et slags drivhus.

dominant wind direction is from north east

20 degrees at highest point


á á

2

W W W W

1 Underetasje med hovedinngang, lagerrom og tekniske rom

1

Første etasje med kontorer, arbeidsplass, spiseplass, oppholdsrom, produksjonsareale

2

Andre etasje med soverom og bibliotek

3

3


Tverrsnitt


AHO høst 2012

Barnehjem for foreldreløse asylsøkere i Venezia Foreldreløse asylsøkere er i en helt spesiell situasjon og trenger mye omtanke og pleie. Jeg ville derfor gi dem en “hemmelig hage” som de kan gå på oppdagelse i, og hvor de selv kan bestemme over rommene de bruker


B C

C

A

Situasjonsplan

B

Volumet er trukket helt ut i ytre grense av tomta for å skape et stort indre gårdsrom. Jeg bestemte at bygningen skulle være så smal som mulig, for å gi god plass til disse utreommene, og dermed oppsto de trekantede uterommene.

A


Plan

W W W

Barnas soverom har en hems hvor de fire barn sover i hver enhet. På bakkenivå har de et åpent rom hvor de kan leke ha tingene sine. Gangen utenfor kan inkluderes i rommet hvis de ønsker å åpne mer opp. Langsmed alle volumene går en arkade som kan åpnes helt opp ut med hagene og skape en overgangssone.

W

Soverommene til barna ligger langsmed vannet. Den søndre og østre fløyen har funksjonene til alle de forskjellige voksne som er innom, mens de to litt bredere volumene har de sosiale funksjonene.


Marthe Wold Portfolio  

En litt lengre gjennomgang av diverse skoleprosjekter.