Page 1

Deku Tree Talk Composed by Koji Kondo

Arranged by Mia Logan

Anima Soul Clarirct inBb

O 2003 by MiaLoganofE-ZELDA.COM http ://www. e-zelda. com./

Deku Tree Talk  

Composed by Koji Kondo Arranged by Mia Logan O 2003 by MiaLoganofE-ZELDA.COM Clarirct inBb http ://www. e-zelda. com./