Page 1

NODA til tjeneste

Tjenestedesignprogrammet 2018


NODA lanserer med støtte fra Norsk Kulturråd, Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune Tjenestedesignprogrammet NODA til tjeneste 2018, for å tilby bedrifter og organisasjoner faglig kompetanseheving og bedre vilkår for vekst og utvikling.

HAR DU LYST Å LÆRE TJENESTEDESIGN METODE- OG PRAKSIS? Dette er en unik mulighet å øke kompetansen din mens du jobber med reelle oppgaver og utfordringer (caser) som du kan ta inn i porteføljen din.


Tjenestedesignprogrammet vil strekke seg over ca. 22 uker med fem samlinger som går over 1-2 dager. Du vil mellom samlingene gjennomføre innsiktskartlegging, analyser, brukerundersøkelser med mer, som du på forhånd vil lære om på samlingene, i tillegg til en til en veiledning i løpet av programmets forløp. Undervisningen vil ledes av Halogen, ett av landets fremste byrå innen tjenestedesign, brukeropplevelser, digitale løsninger og kritiske systemer og de vil kvalitetssikre det faglige innholdet og undervisningen. Jonathan Romm som er en av foreleserne fra Halogen er tidligere Pro-rektor, Instituttleder og Førsteamanuensis på Institutt for design ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), og er blant de mest erfarne innen fagfeltet i Norge.


Hvorfor et tjenestedesignprogram?

Det er et faktum at svært mange oppdrag som krever designfaglig kompetanse havner utenfor vår landsdel. Det er flere grunner til det, men en vesentlig årsak er at næringene i landsdelen vet for lite om designkompetansen arkitekter og designere besitter, samt manglende kunnskap om fagets omfang og rekkevidde. I tillegg er foretakene innen design og arkitektur spredt, i likhet med næringene som ønsker å nyttiggjøre seg av dem.


Hvordan skal det jobbes?

NODA til tjeneste er et utviklingsprogram som i første omgang skal gå over tre kvart år, hvor aktører fra det offentlige og private i Nordland og Troms jobber sammen med NODAs medlemmer med sin egen reelle oppgave (case). Slik ønsker vi å demonstrere bredden i hvordan tjenestedesign kan brukes til planlegging og organisering av mennesker, infrastruktur, kommunikasjon og fysiske elementer. Alle deltakere får økt kompetanse på hvordan tjenestedesign kan bidra til å forbedre kvalitet, samhandling og kommunikasjon mellom avsender og mottaker. Vi i NODA, som er en ambassadør for å bygge og utvikle kompetansen om og innenfor design og arkitektur i nord, ønsker et bedre innblikk i hva som er behovene og ønskene i landsdelen, og hvordan design og arkitektur kan være verktøy og virkemidler for utvikling av vår region.


Hvordan ser programmet ut?

Ut av søkerne til programmet, trekkes det ut 10 NODA-medlemmer og 10 deltakere fra det private og offentlige (1-2 fra hver bedrift). Deltakerne arbeider med reelle caser med faglig støtte og veiledning fra Halogen. Dette gir det en intensiv kompetanseheving som man ikke ville fått i form av et tradisjonelt kurs. Programmet er (foreløpig) ikke implementert i en utdanningsinstitusjon, men er på faglig nivå på linje med moduler i en designutdannelse.


Flere fordeler med å være med NODA til tjeneste?

Som medlem av NODA vil porteføljen din bestå av en reell oppgave/case, i tillegg til all kunnskap om de andre casene som blir arbeidet med i team i samlingene. Du vil få økt synlighet gjennom media basert på kommunikasjonsstrategien som er lagt, slik at alle interessenter i regionen vil kunne få ny innsikt om de mulighetene som ligger i tjenestedesign, som kan lede til nye muligheter for prosjekter til deg og din arbeidsplass/bedrift.


Programsamlinger Samlingene vil legges til Tromsø og Bodø og vare fra ca. kl. 09:00 – 17:00.

SAMLING 1: 14.-15. JUNI SAMLING 2: 16. AUGUST SAMLING 3: 13. SEPTEMBER SAMLING 4: 04. OKTOBER SAMLING 5: 01. NOVEMBER

(2 DAGER) (1 DAG) (1 DAG) (1 DAG) (1 DAG)

BODØ TROMSØ BODØ TROMSØ BODØ

Samling 5 avsluttes med felles middag

(Oppmøteplikt på samtlige samlinger for å bestå programmet)


Varighet Programmet strekker seg tilsammen over 22 uker. Arbeidsmengde Gjennomsnitt 8 timer pr. uke, må påberegnes om lag 29 dagsverk inkl. samlingene. Pris: NOK 5.000,Søknadsskjema Blir sendt ut rett over påske.

Ta gjerne kontakt oss for mer info: marte@no-da.no 

NODA til tjeneste  

Tjenestedesignprogrammet 2018

NODA til tjeneste  

Tjenestedesignprogrammet 2018

Advertisement