Page 1

Durant mes de cinc dècades Federica va col·laborar en nombroses revistes i periòdics anarquistes, aquestes obres encara continuen obtenint una importància destacada dins del moviment anarquista espanyols, fins la seua mort.

Majoritàriament a les seues publicacions s’analitzen els orígens de la situació de les dones a la societat espanyola i les teories respecte les capacitats d’aquestes.

Als 17 anys va formar part al clandestí sindicat anarquista CNT, va contribuir on va contribuir a diverses publicacions, entre elles podem encontrar publicacions anarquistes i fins i tot la seua primera novel·la.

1922

1923

Va rellançar la Revista Blanca on va ser una de les redactores. Els darrers anys, entre 1898 i 1905 aquesta va ser una revista destacada per la seua ideologia anarquista.

Malgrat que estava embarassada encara continuava realitza’n les seues activitats, a més de les seues xerrades.

Va ser nombrada Ministra de Salut Pública i Asistencia Social de Larg Cavaller, amb una permanència de sis mesos, en aquest termini de temps inicià diversos programes on es reduïa la burocràcia al Ministeri i d’aquesta manera augmentar l’eficiència, amés d’incorporar a les dones a llocs amb certa rellevància.

1936

1930

Quan va ser proclamada la Segona República, aquesta va tindre un paper destacat al sindical, debut a que hi era un clar exemple de la feminitat espanyola moderna. Durant la primera meitat d’aquest any va donar diverses conferencies respecte la política.

Desprès del seu alliberament a Francià al 1944, va col·laborar amb el periòdic anarquista CNT. Va viatjar per tota Europa fent conferències, on rebutjava la política del Cabdill.

1944

1937

En maig el govern de Llarg Cavaller es va precipitar a la seua caiguda i va propiciar la Unió Soviètica recolzaven el Partit Comunista Espanyol. Pel que el gabinet va renunciar als seus càrrecs, inclòs Montseny.

Al concloure la guerra com tants espanyols que van recolzar la República va fugir cap als Pirineus en Francià.

Federica Monseny  

Feminista espanyola

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you