Trgvaxter

Page 1

Växter till din trädgård

Över 1.000 sorter beskrivna i text och bild!

www.bogrönt.se

Sveriges

trädgårdsmästare!


Vi kan växter! Välkommen att dela vår kunskap.

Innehåll Är zonen hela sanningen 3 Rosor 4-16 Prydnadsbuskar 17-32 Rhododendron/Azalea 33-35 Häckväxter 36-38 Prydnadsträd 39-45 Klätterväxter 46-48 Klematis 49-52 Barrväxter 53-61 Frukt & bär 62-72 Perenner 73-95 Gräs 96-99 Kryddväxter 100-101 Ormbunkar 102 Vattenväxter 103-104 Lathund 105-119 Producerad av BoGrönt 2009 Layout & original: Intermedia Vellinge Bilder: Inger Palmstierna, BoGrönt, Intermedia, Flemming Houmann Mångfaldigande av innehållet i denna handbok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsmannarätt förbjuden utan medgivande av: BoGrönt tel 0522-12455 / info@bogront.se

KÄLLFÖRTECKNING: Trädgårdsväxter, Trädgårdsringen 2003 SKUD, Svensk kulturväxtdatabas Rosor för nordiska trädgårdar Lars-Åke Gustavsson, Natur och Kultur Rosor i vackert sällskap Inger Palmstierna, Prisma. Övriga: Svenska och utländska perennaoch plantskolekataloger

2

Att odla och sälja växter kräver kunskap och erfarenhet - det finns hos oss. Du får också de pålitliga råden som hjälper dig att lyckas med din trädgård. Vår främsta målsättning är ju att du ska bli nöjd!

Kvalitet och sortiment Växter av högsta kvalitet i ett rikt sortiment hittar du alltid hos oss. Både nyblivna villaägare och kräsna växtkännare ska känna sig hemma. Nya spännande sorter Vi följer med vad som händer inom forskning och förädling. Därför hittar du alltid nya spännande sorter hos oss. Samtidigt förenar vi tradition med förnyelse, vi tar vara på det nya och värnar om det värdefulla hos det gamla. ”Växter till din Trädgård” Vi är stolta över att kunna presentera denna växthandbok för våra kunder. Över 1.000 sorter finns beskrivna i text och bild. Söker du en växt för speciellt ändamål, med viss blomningstid, eller någon annan egenskap. Slå upp ändamålet eller egenskapen i lathunden på de sista sidorna och du hittar snabbt exempel på lämpliga sorter. OBS! Klimatförhålladen och annat gör att växtsortimentet kan variera hos olika företag. Alla sorter finns därför inte överallt.


Zonkarta Är zonen hela sanningen? Med hjälp av en zonkarta kan du välja växter som är härdiga där du bor. Kartans utformning bygger på samlade erfarenheter hos många trädgårdsexperter. Trots det måste den användas med eftertanke för att du skall få mesta glädje av växterna i din trädgård.

Tänk på: • Kartan är översiktlig och kan inte spegla förhållandena i ett villaområde eller i en trädgård. • Det är inte ovanligt att man i en och samma trädgård kan hitta växtplatser som motsvarar två till tre olika zoner. • Om trädgården ligger i zon 3 kan det vid soliga väggar och plank gå att odla växter som normalt går i zon 2 eller tom i zon 1. • I ett dragigt hörn med kall (dåligt dränerad) jord kan man be­höva välja växter som är härdiga nog att klara ytterligare en klimatzon.

Tänk på användningen Låt också växternas användning påverka ditt val. Ett vårdträd eller en häck skall fungera under många år. Då kanske det är bra med en extra zons marginal så att de kan klara en ovanligt hård vinter. Använd zonkartan med förnuft, använd den aktivt, se efter vad som växer i trädgårdar i grannskapet och fråga din trädgårdsmästare till råds. Då är chansen störst att du får växter som klarar sig bra i din trädgård.

Sommaren grundlägger För de flesta träd och buskar gäller att deras härdighet eller förmåga att övervintra grundläggs på sommaren. Soliga och vindskyddade platser ger dem goda möjligheter att samla den energi som behövs för att utveckla deras vinterhärdighet. Markförhållandet är viktigt Även markförhållandena är viktiga. Väldrän­erad jord med god struktur åstadkommer genom innehåll av grus och sten, in­blandning av kompost eller tillförsel av kalk också ett tillskott till växternas övervintringsförmåga. Undantag dock för rododendron och andra surjordsväxter. Snötäckets betydelse är också stor. Låga växter och perenner kan övervintra bättre i norra Sverige under ett snötäcke än vad de gör på barmark i Skåne.

Rune Bengtsson Hortonom vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

3


Rosor Trädgårdens drottningar! Rosor hör till våra mest älskade växter och de har funnits med i över 3000 år. De är värda en hedersplats i varje trädgård, för sin skönhet, doft och rikblommighets skull. Storblommiga rabattrosor

Isabella Rossellini

Tips & råd! JORD - Allför sandig eller lerhaltig jord ska förbättras genom att blanda i ca 1/3 näringberikad torv, barkmull, kompost- eller rosjord. Jorddjupet ska vara 40-50 cm. Har det tidigare vuxit rosor på samma ställe byter man till ny jord i hela planteringsgropen. BESKÄRNING - Rabattrosor beskärs på våren 5-10 cm ovanför jordytan. Moderna buskrosor beskärs på våren till ca 40-50 cm ovan jord. Svaga grenar tas bort helt. Klätterrosor och gammaldags buskrosor gallras så att de inte blir för risiga. SOMMARBESKÄRNING - Om man regelbundet skär bort utblommade rosor på sommaren blir blomningen rikare på sensommaren och hösten. På klasblommiga sorter skärs hela klasen bort just ovanför ett blad som är riktat utåt från buskens centrum. VINTERTÄCKNING - Kupa upp jord eller täckbark runt rosorna på hösten för att skydda förädlingsstället. Skydda mot stark sol på vårvintern med skuggväv eller granris.

4

De har stora, fyllda välformade ofta doftande blommor, en eller ett flertal på varje stjälk. De blommar länge, från slutet av juni till hösten. De trivs i ljusa soliga lägen i djup näringsrik jord och kräver skötsel enligt rutan ”tips & råd”. Passar i rabatter tillsammans med andra rosor och perenner. Fina snittblommor.

Klasblommiga rabattrosor Mycket rikblommiga sorter där blommorna sitter i stora klasar. De blommar länge, från slutet av juni till hösten. De trivs i ljusa soliga lägen i djup näringsrik jord och kräver skötsel enligt rutan ”tips & råd”. Passar i rabatter, gruppvis tillsammans med perenner, bland barrväxter och buskar. I gruppen finns också utmärkta marktäckare.

Moderna buskrosor I typ och form som de klasblommiga rabattrosorna men med ett kraftigare växtsätt, de blir både högre och bredare. De blommar länge från slutet av juni till hösten. De trivs i ljusa lägen i djup näringsrik jord och kräver skötsel enligt rutan ”tips & råd”. Passar i stora rabatter, en del passar även som klätterrosor.

Klätterrosor Finns i olika grupper, dels de som blommar rikt på en gång under högsommaren, de är med något undantag mycket kraftigväxande, friska och härdiga. Dels de som blommar kontinuerligt under hela sommaren ofta med större blommor och inte så starkt växande.

Dessa sorter passar också att samplantera med Klematis. Det finns doftande sorter i båda grupperna. De trivs i ljus lägen till halvskuggiga lägen i djup näringsrik jord. Skötsel enligt rutan ”tips & råd”. Allt efter hur kraftigt de växer passar de att växa spaljerade mot väggar, vid staket, plank, pergolor och rosenbågar. De mest kraftigväxande också vid träd.

Kanadensiska rosor Från försöksstationer i Kanada har vi fått ett viktigt och välkommet tillskott av härdigare klasblommiga rabattrosor, buskrosor och klängrosor som blommar kontinuerligt/återkommande hela sommaren. Dels sorter som påminner om gammaldags rosor. För användning se under respektive rubrik, för skötsel rutan ”tips & råd”.

Gammaldags buskrosor En stor grupp rosor med olika härstamning, underbart blommande och ofta med härlig doft. Många har varit i odling i över 100 år. De flesta har en mycket rik blomning i juli, någon börjar tidigare och en del blommar om (remonterar) på sensommaren. De är härdiga och trivs både i ljusa till halvskuggiga och skuggiga lägen beroende på sort. Jorden ska vara djup och näringsrik, skötsel enligt rutan ”tips & råd”, men de behöver inte vintertäckas i söder. De passar att växa solitärt (ensamma), tillsammans med andra rosor eller gruppvis bland buskar och barrväxter. Flera sorter passar utmärkt som friväxande häckar, det finns sorter både för låga och höga inramningar.


1

De blommar kontinuerligt under hela sommaren och är härdiga till zon 3-4. Krav på växtplats, skötsel och användningsområde se sid 4. Fråga din trädgårdsmästare vilka sorter som trivs bäst just i ert område. 1 x 0,8 m = ungefärlig höjd x bredd Alexander Stora fyllda varmt lysande cinnoberröda blommor med svag doft. Mörkgrönt glänsande bladverk. Kraftigt tätt växtsätt. 1,2 x 0,9 m.

2

Flora Danica Stora tätt fyllda persikofärgade blommor som går över i laxrosa. Medelstark doft. Grågrönt till mörkgrönt glänsande bladverk. Tätt upprätt växtsätt. 0,8 x 0,6 m. Goethe Stor, mörkt purpurröd, tätt fylld, välformad blomma. Doftande. Glänsande grönt bladverk. 1x1 m. Ingrid Bergman Stora fyllda mörkröda blommor med sammetslyster. Svag doft. Fylligt mörkgrönt glänsande bladverk. Kraftigt tätt upprätt växtsätt. 0,8 x 0,6 m.

3

Queen Elisabeth Medelstora-stora rosa till silveraktigt rosa blommor med svag doft. Mörkgrönt glänsande bladverk. Kraftigt tämligen tätt upprätt växtsätt. 1,2 x 0,9 m. Tivoli 150 Mycket stor, fylld, klargulljusgul blomma. Doftande. Buskigt växtsätt. Friskt grönt bladverk. 0,7-0,7 m. Troika Stora fyllda blommor, bronsgula till orangegula med inslag av koppar. Medelstark doft. Mörkgrönt starkt glänsande bladverk. Kraftigt tätt upprätt växtsätt. 1 x 0,7 m.

ROSOR

STORBLOMMIGA RABATTROSOR

5

Isabella Rossellini Stora fyllda mörkröda blommor, svagt doftande. Fylligt mörkgrönt glänsande bladverk. 0,8 x 0,6 m. Bild se sidan 4. Karen Blixen Stora, fyllda, vita blommor med svag doft. Fylligt mycket mörkgrönt glänsande bladverk. Kraftigt tätt upprätt växtsätt. 1 x 0,7 m.

6

Nostalgi Stor tät fylld blomma, de yttre kronbladen är körsbärsröda och mitten krämvit. Doftande. Rödgrönt glänsande bladverk. Kraftigt buskigt växtsätt. 0,8 x 0,7 m.

4

Peace Mycket stora tätt fyllda, ljust gula till gula blommmor med rosa schatteringar. Svag doft. Mörkgrönt glänsande bladverk. Kraftigt luftigt upprätt växtsätt, bekärs sparsamt. 1,5 x 1 m.

7 8

1. Alexander 2. Flora Danica 3. Goethe 4. Ingrid Bergman 5. Karen Blixen 6. Nostalgi 7. Tivoli 150 8. Troika

5


ROSOR

KLASBLOMMIGA RABATTROSOR

1 5

De blommar kontinuerligt under hela sommaren och är härdiga till zon 4-5. Krav på växtplats, skötsel och användningsområde se sid 4. Fråga din trädgårdsmästare vilka sorter som trivs bäst just i ert område. 1 x 0,8 m = ungefärlig höjd x bredd Aprikola Medelstor tätt fylld blomma. Aprikos i flera nyanser med inslag av rosa. Svag doft. Mörkgrönt glänsande bladverk, utbrett växtsätt. 0,7 x 0,7 m. Aspirin Rose Medelstora ljusrosavita blommor. Svag doft. Friskt grönt bladverk. Buskigt växtsätt. 0,7x 0,7 m. Zon 1-4(5).

2

6

Astrid Lindgren Medelstora halvfyllda rosa till ljusrosa blommor ibland med laxrosa ton. Svag doft. Fylligt grönt till mörkgrönt glänsande bladverk. Tätt upprätt växtsätt. 1,2 x 0,8 m. Bonica 82 Medelstora fyllda, varmt rosa blommor som går över i ljusrosa. Svag doft. Grönt något glänsande bladverk. Tätt utbrett bågformigt växtsätt. 0,9 x 1,2 m.

3

7

Carl Philip Medelstora till stora mörkt röda till blodröda blommor med sammetslyster. Svag doft. Fylligt mörkgrönt glänsande bladverk. Tätt upprätt växtsätt. 0,8 x 0,6 m. Diamond Border Medelstora halvfyllda krämvita blommor med svag doft. Mörkt glänsande bladverk. Utbrett buskigt växtsätt. 0,9 x 0,9 m. Fairy Dance Liten fylld mörkröd blomma med svag doft. Mörkgrönt glänsande bladverk, utbrett växtsätt. 0,5 x 0,5 m.

4

8

1. Aprikola 2. Aspirin Rose 3. Astrid Lindgren 4. Bonica 82 5. Carl Philip 6. Diamond Border 7. Fairy Dance 8. Friesia

6

Friesia Stora fyllda mörkt klargula blommor med medelstark doft. Livligt grönt till mörkgrönt glänsande bladverk. Tätt upprätt växtsätt. 0,8 x 0,6 m.


Heidetraum Liten till medelstor halvfylld blomma, karminröda med svag doft. Mörktgrönt glänsande bladverk, utbrett växtsätt. 0,4 x 0,5 m.

1 2

ROSOR

HC Andersen Stora halvfyllda mörkröda blommor med sammetslyster utan doft. Mörkgrönt starkt glänsande bladverk. Mycket tätt buskigt växtsätt. 1,2 x 0,9 m.

5

Heidi Klum Medelstor, tätt, fylld purpurröd blomma. Doftande. Friskt grönt bladverk. Kompakt växtsätt. 0,5 x 0,5 m. Linnaeus (Torparros) Små rödorange knoppar till aprikosfärgade små blommor utan doft. Mörktgrönt glänsande bladverk, utbrett växtsätt. 0,6 x 0,6 m.

6

Marsch (Torparros) Små enkla mörkrosa blommor utan doft. Mycket rikblommig. Mörkgrönt glänsande bladverk, utbrett växtsätt. 0,6 x 0,6 m. Schneeflocke Medelstora fyllda vita blommor utan doft. Mörkgrönt glänsande bladverk. Kompakt utbrett växtsätt. 0,5 x 0,7 m.

3

7

Sommerwind Små halvfyllda skålformade rosa till laxrosa blommor som går över i ljusrosa. Svag doft. Livligt grönt svagt glänsande bladverk. Lågt tätt, utbrett växtsätt. 0,7 x 0,7 m. The Fairy Mycket små fyllda rosa blommor som går över i ljust rosa. Utan doft. Fylligt grönt glänsande bladverk. Mycket tätt utbrett växtsätt. 0,8 x 1,2 m.

8

Viking Små till medelstora halvfyllda rosaröda blommor med svag doft. Mörkgrönt glänsande bladverk, utbrett växtsätt. 0,7 x 0,8 m.

3

9 4

1. HC Andersen 2. Heidetraum 3. Heidi Klum 4. Linnaeus 5. Marsch 6. Schneeflocke 7. Sommerwind 8. The Fairy 9. Viking

7


ROSOR

SLOTTSROSOR

1 7

Gruppen innehåller flera olika namnsorter. Blommorna sitter i stora klasar. Kontinuerlig blomning. Kompakt växtsätt, ca 0,7-1 m höga, 0,6 m breda. Friskt grönt glänsande bladverk. Zon 4-5. Haga Slott Medelstora fyllda ceriserosa blommor med svag doft. Ledreborg Medelstora fyllda vita blommor utan doft.

2 8

Look Good Feel Better Medelstora tätt fyllda mörkt röda blommor med svag doft. Marselisborg Stor tätt fylld gul blomma med svag doft. Solliden Medelstor, halvfylld till fylld mörkt laxrosa till korallröd blomma med svag doft.

3

Stockholm Stora fyllda ljusgula blommor med svag doft. Trelleborg Medelstor fylld bärnstensgul till gul blomma med svag doft.

9

COVER ROSOR

4

5

Wisby Medelstora fyllda ljusrosa blommor med svag doft.

Gruppen innehåller flera olika namnsorter. Blommorna är små och sitter i täta klasar. Kontinuerlig blomning. Kompakt utbrett växtsätt. Friskt grönt glänsande blad. Zon 4-5.

Candy Cover Oregelbundet strimmiga blommor i karminrött och rosa. 0,6 x 0,6 m. Easy Cover Små fyllda rosa till ljusrosa blommor. 0,6 x 0,6 m. Flaming Cover Små fyllda gula till ljusgula blommor. 0,6 x 0,6 m.

6

1. Ledreborg 2. Look Good Feel Better 3. Solliden 4. Stockholm 5. Trelleborg 6. Candy Cover 7. Easy Cover 8. Flaming Cover 9. Gentle Cover 10. Intense Cover 11. White Cover

8

Gentle Cover Mycket liten halvfylld rosa blomma. 0,3 x 0,4 m. Intense Cover Små fyllda röda blommor. 0,7 x 0,7 m. White Cover Små fyllda krämvita till rent vita blommor. 0,7 x 0,7 m.


ROSOR

MODERNA BUSKROSOR

1

De blommar kontinuerligt under hela sommaren och är härdiga till zon 3-5. Krav på växtplats, skötsel och användningsområde se sid 4. Fråga din trädgårdsmästare vilka sorter som trivs bäst just i ert område. 1 x 0,8 m = ungefärlig höjd x bredd

5

Chinatown Stor tätt fylld blomma, lysande gulmörkgul. Medelstark doft, glänsande grönt bladverk. 1,5 x 1,2 m. Hansaland Medelstor halvfyllt lysande blodröd blomma. Svag doft, friskt grönt bladverk. 1,5 x 1 m. Iceberg / Schneewittchen Rent vita ädelrosformade fyllda stora blommor i stora klasar. Glänsande grönt bladverk. Buskigt, förgrenat växtsätt. 0,7 x 0,7 m.

2

Leonardo da Vinci Medelstora tätt fyllda mörkt rosa som övergår i ljusrosa. Grågrönt till mörkt grönt glänsande bladverk. Kraftigt tätt brett växtsätt. 0,8 x 1 m.

6

Lichtkönigin Lucia Stora lysande citrongula fyllda doftande blommor i klasar. Glänsande grönt bladverk. Kraftigt upprätt växtsätt. 2 x 1,5 m, som klätterros 3 m hög.

3

Piano Stora tätt fyllda röda blommor. Doftande. Glänsande mörkgrönt bladverk. 0,8 x 0,6 m.

7

Rhapsody in Blue Medelstor halvfylld blomma. Mörkt blåvioletta till lilarosa blommor, bleknar till gråblå med vita streck. Svagt glänsande bladverk. 1 x 1 m.

4 1. Chinatown 2. Hansaland 3. Leonardo da Vinci 4. Lichtkönigin Lucia

Romanze Mörkt rosa stor halvfyllda doftande blommor i klasar. Mörkgrönt till rödaktigt glänsande bladverk. Buskigt växtsätt. 1,5 x 1,2 m.

8 5. Piano 6. Rhapsody in Blue 7. Romanze 8. Iceberg / Schneewittchen

9


ROSOR

RENAISSANCEROSOR

1

Kombinerar de gammaldags rosornas storlek, form på blomman och deras dofter med de moderna buskrosornas färger, kontinuerliga blomning, kompakta växtsätt och mörkgröna glänsande friska bladverk. De blir mellan ca 80-120 cm hög och ca 80100 cm breda. Zon 1-4.

2

Aya Renaissance Stor tätt fylld mörkt rosa blomma. Stark doft. Capricia Renaissance Stor tätt fylld mörkröd blomma. Svag till medelstark doft.

3

Clair Renaissance Stor tätt fylld blomma, ljust rosa med inslag av persika. Medelstark doft. Ghita Renaissance Medelstor tätt fylld rosa blomma. Medelstark doft. Lina Renaissance Stor tätt fylld limegul till vit blomma. Svag till medelstark doft. Sophia Renaissance Stor tätt fylld mörkgul blomma med inslag av persika. Medelstark doft.

Munsted Wood Stora tätt fyllda purpurröda blommor.Stark doft. 1 x 0,9 m.

7

8

ENGELSKA ROSOR

4

5

6 Renaissancerosor: 1. Clair 2.Aya 3. Capricia 4.Ghita 5. Lina 6. Sophia

10

Även här har rosförädlaren förenat de gammaldags rosornas storlek, form på blomman och deras dofter med de moderna buskrosornas fördelar. De flesta blommar kontinuerligt under hela sommaren, andra remonterar dvs de blommar på försommaren och återkommer på sensommaren efter några veckors uppehåll. Zon 1-3(4). Clair Austin Stor tätt fylld vit till krämvit blomma. Stark doft. Ca 1,2 x 0,9 m. Crown Princess Margareta Mycket stor tätt fylld persiko-aprikosfärgad blomma. Medelstark doft. 1,6 x 1,3 m. Golden Celebration Mycket stor fylld mörkt gul blomma. Stark doft. 1,2 x 1,2 m. Queen of Sweden Medelstora fyllda blommor, ljust rosa till aprikos. Medelstark doft. 1 x 0,7 m. Harlow Carr Stora tätt fyllda ljusrosa blommor. Stark doft av myrra. 1,2 x 1 m.

9

 7. Munsted Wood 8. Crown Princess Margareta 9. Queen of Sweden 10. Golden Celebration 11. Harlow Carr


1

2

I olika varianter, dels de som blommar rikt en gång på högsommaren, ibland med återkommande blomning, ofta starkväxande och lämpliga för rosenbågar och pergolor. Dels de som blommar kontinuerligt under hela sommaren ofta med större blommor och inte så starkt växande, kan även planteras utan stöd som buskrosor. Krav på växtplats, skötsel och användningsområde se sid 4. Fråga din trädgårdsmästare vilka sorter som trivs bäst just i ert område. 1 x 0,8 m = ungefärlig höjd x bredd

Lykkefund (helenae) Mycket kraftigt utbrett växtsätt. Mörkgrönt glänsande bladverk. Knoppar i ljust rosa. Små halvfyllda krämvita blommor i stora klasar. Stark doft. Otroligt rikblommig från slutet juni till slutet juli. 7 x 3 m. Zon 1-4.

ROSOR

KLÄTTERROSOR

Mamma Mia Medelstor fylld pastellrosa blomma. Svag doft. Mörkgrönt glänsande bladverk. 2 x 1 m. Zon 1-4.

5

Alchymist Blommorna är medelstora till stora, fyllda klargula med inslag av orange och rosa med svag doft. Rikblommig. Slutet juni - slutet juli. Mörkgrönt glänsande bladverk. Mycket kraftigt växtsätt. Zon 1-4. 2 x 1,8 m, som klätterros 4 m hög. Flammentanz Blodröda stora fyllda blommor i stora klasar. Blommar intensivt på högsommaren. Kraftigt växtsätt. Mycket härdig. Zon 1-6. Grand Award Mörkröda fyllda medelstora blommor med svag doft. Blommar från slutet juni till hösten. Glänsande mörkgrönt bladverk. Starkväxande, blir ca 2,5 m hög och 1 m bred. Zon 1-4.

3 4

6

Hybrida (helenae) Mycket kraftigt tätt utbrett växtsätt. Grönt glänsande bladverk. Knoppar ljusgula. Små halvfyllda vita blommor i stora klasar. Stark doft. Otroligt rikblommig från slutet juni till slutet juli. Talrika nypon. 7 x 3 m. Zon 1-5. Kordes Aloha Medelstora fyllda lysande persikoaprikosfärgade blommor. Doftande. Mörktgrönt glänsande bladverk. 3 x 1,5 m. Zon 1-4.

7

1. Alchymist 2. Flammentanz 3. Grand Award 4. Kordes Aloha 5. Hybrida 6. Lykkefund 7. Mamma Mia

11


ROSOR

New Dawn Ljust rosa medelstora fyllda blommor. Blommar från början juli till hösten. Glänsande mörkgrönt bladverk, relativt kraftigt växtsätt. 4 x 2,5 m. Zon 1-5. Open Arms Små halvfyllda svagt rosa blommor i klasar. Doftande. 2,5 x 1,5 m. Zon 1-4. Penny Lane Medelstora fyllda blommor, vita med inslag av persika och ljust rosa. Blommar från juli till hösten. Glänsande mörkgrönt bladverk. 4 x 2,5 m. Zon 1-5.

1

4

Polstjärnan Kraftigt utbrett växtsätt, grågrönt bladverk. Små halvfyllda till fyllda vita blommor. Svag doft. Blommar från midsommar till slutet av juli. Mycket rikblommig. 5 x 3 m. Zon 1-7. Rosenholm Små halvfyllda ljusrosa blommor från slutet av juni till hösten. Glänsande mörkgrönt bladverk. 2,5 x 1,2 m. Zon 1-4. Sympathie Stora fyllda till tätt fyllda mörkt sammetsröda till blodröda blommor. Blommar hela sommaren med korta uppehåll. 2,5 x 1,5 m. Zon 1-4.

2

White New Dawn Medelstora fyllda vita blommor. Blommar från juli till hösten. Glänsande mörkgrönt bladverk. 4 x 2,5 m. Zon 1-5.

5

White Nights Stora välformade gräddvita blommor. Blommar från juli tills hösten kommer. Glänsande mörktgrönt bladverk. 2 x 1 m. Zon 1-3(4).

3 1. New Dawn 2. Open Arms 3. Penny Lane

12 18

6 7

4. Polstjärnan 5. Rosenholm 6. Sympathie 7. White Nights


ROSOR

KANADENSISKA ROSOR De blommar återkommande under hela sommaren och är härdiga till zon 5-7. Krav på växtplats, skötsel och användningsområde se sid 4. Fråga din trädgårdsmästare vilka sorter som trivs bäst just i ert område. Andra härdiga sorter finns bl a även under ”Gammaldags buskrosor”. 2 x 3 m = ungefärlig höjd x bredd

1

2

3

Alexander MacKenzie (modern buskros) Medelstora fyllda rosaröda blommor. Glänsande grönt bladverk. 1,5 x 1 m. Zon 1-5(6). Hope for Humanity (klasblommig rabattros) Blodröda 8 cm stora blommor, svagt doftande. Grönt glänsande bladverk. 0,8 x 0,8 m. Zon 1-5. John Cabot (klätterros) Medelstora fyllda rosaröda doftande blommor. 2,5 x 1,5 m. Zon 1-6.

4

Morden Blush (klasblommig rabattros) Medelstora fyllda ljusrosa till elfenbensvita blommor. Mattgrönt bladverk. 1 x 1 m. Zon 1-7. Morden Fireglow (klasblommig rabattros) Medelstora orangeröda lysande blommor. Mattgrönt bladverk. 0,5 x 0,5 m. Zon 1-7. Morden Sunrise (klasblommig rabattros) Medelstora halvfyllda orangegula blommor med svag doft. Svagt glänsande bladverk. 0,6 x 0,6 m. Zon 1-5(6).

5

William Baffin (klätterros) Medelstora halvdubbla ceriserosa blommor med svag doft. 3 x 1,5 m. Zon 1-6(7).

6

7

1. Alexander MacKenzie 2. Hope for Humanity 3. John Cabot 4. Morden Blusch 5. Morden Fireglow 6. Morden Sunrice 7. William Baffin

13


ROSOR

GAMMALDAGS BUSKROSOR

1

och rosor med liknande utseende och förutsättningar.

Krav på växtplats, skötsel och användningsområde se sid 4. Fråga din trädgårdsmästare vilka sorter som trivs bäst just i ert område. 2 x 2 m = ungefärlig höjd x bredd

2

3

4

Aicha (pimpinellifolia) Från 1966. Kraftigt tätt växtsätt, grönt friskt bladverk. Mycket stora enkla gula till mörkt gula blommor med stark doft. Blommar början juni till mitten juli. 2,5 x 2,5 m. Zon 1-6. Aimable Amie (gallica) Från 1800-talet. Tätt dekorativt växtsätt. Mörkgrönt matt bladverk. 6-8 cm tätt fyllda mörkt rosa blommor med mörkare mitt. Stark doft. Blommar slutet juni till slutet juli. Rikblommig. 1,5 x 1,2 m. Zon 1-5. Blanc Double de Coubert (rugosa) Från 1892. Kraftigt växtsätt, mörkgrönt bladverk, vacker höstfärg. Stora halvfyllda till fyllda vita blommor med sidenskimmer. Stark doft. Blommar mitten av juni-nov. 2 x 1,8 m. Zon 1-7.

Ghislaine de Feligonde (moschata) Från 1916. Tätt utbrett växtsätt. Mörkgrönt glänsande bladverk. Knoppar orangeröda. Små till medelstora fyllda aprikos och koppargula blommor som går över mot vitt. Svag doft. Rikblommig. Blommar slutet juni till hösten. 1,5 x 1,5 m, som klätterros 2,5 m hög. Zon 1-4. Hansa (rugosa) Från 1905. Tätt dekorativt växtsätt, mörkgrönt bladverk, vacker höstfärg. Stora fyllda karminröda blommor med stark doft. Blommar mitten juni-nov. 2 x 1,8 m. Zon 1-8.

6 7

Cardinal de Richelieu (gallica) Från 1840. Tätt växtsätt, få taggar, grönt bladverk. Medelstora tätt fyllda skålformade mörk violetta blommor med sammetslyster. Stark doft. Blommar slutet juni till slutet juli. 1 x 1 m. Zon 1-5. Charles de Mills (gallica) Tätt växtsätt, mörkgrönt bladverk. Stora tätt fyllda karminröda till purpurfärgade doftande blommor. Blommar slutet juni till slutet juli. 1 x 1 m. Zon 1-5.

5

14 18

1. Aicha 2. Aimable Amie 3. Blanc Double de Coubert 4. Cardinal de Richelieu 5. Charles de Mills

Frühlingsduft (pimpinellifolia) Från 1949. Kraftigt tätt växtsätt. Friskt grönt bladverk. Stora fyllda rosa till aprikosfärgade blommor. Stark doft. Blommar början juni till början juli. 2,5 x 2,5 m. Zon 1-5.

8 6. Frühlingsduft 7. Ghislaine de Feligonde 8. Hansa


1

2

3 4

5

Mme Hardy (damascena) Tätt växtsätt, ljustgrönt bladverk. Stora tätt fyllda vita blommor. Stark doft. Blommar slutet juni till slutet juli. 1,5 x 1,2 m. Zon 1-5.

ROSOR

Henri Martin (centifolia muscosa) Från 1863. Kraftigt tätt rikt förgrenat växtsätt. Dekorativt grönt bladverk. Medelstora fyllda till tätt fyllda karminröda blommor med sammetlyster. Stark doft. Blommar slutet juni till slutet juli. Rikblommig. 1,5 x 2 m, som klätterros 2,5 m hög. Zon 1-5. Ispahan (damascena) Från 1832. Kraftigt tätt växtsätt, mörkgrönt matt bladverk. Stora tätt fyllda rosa till mörkrosa doftande blommor. Rikblommig. Blommar slutet juni till slutet juli. 1,8 x 1,5 m. Zon 1-5. Jacques Cartier (portlandica) Från 1868. Tätt växtsätt, fylligt grågrönt bladverk. Stora tätt fyllda rosa till ljust rosa blommor med stark doft. Blommar slutet juni till slutet juli. Rikblommig. 1,5 x 1,2 m. Zon 1-5. Louise Bugnet (rugosa) Kanadensisk.Upprätt växtsätt, nästan tagglös. Friskt grönt bladverk.Röda knoppar. Fyllda medelstora vita doftande blommor från mitten juni till okt. 1 x 1,2 m. Zon 1-6. Maiden’s Blush (alba) Från 1629. Kraftigt tätt växtsätt. Blågrönt bladverk. Medelstora till stora tätt fyllda ljust rosa blommor med mörkare mitt. Stark doft. Rikblommig. Blommar slutet juni till slutet juli. 1,8 x 1,5 m, som klätterros 3 m. Zon 1-6. Maigold (pimpinellifolia) Från 1953. Kraftigt glest växtsätt, bågböjda grenar. Mörkgrönt bladverk. Mycket stora halvfyllda bronsgula blommor med orange inslag. Stark doft. Blommar början juni till mitten juli. 2 x 2 m. Zon 1-4. Mme Boll (portlandica) Från 1843. Tätt växtsätt svagt bågböjda grenar. Fylligt grönt bladverk. Stora tätt fyllda rosa till mörkt rosa blommor med lila ton. Stark doft. Blommar slutet juni till slutet juli. Rikblommig. 1,2 x 1 m. Zon 1-5.

Nevada (moyesii) Från 1927. Kraftigt tätt växtsätt, rödbruna grenar, grönt bladverk. Stora 8-12 cm enkla krämvita blommor. Svag doft. Otroligt rikblommig. Blommar början juni till början juli. 3 x 2,5 m. Zon 1-6.

6

7

8 9

1. Henri Martin 2. Ispahan 3. Jacques Cartier 4. Louise Bugnet 5. Maiden’s Blush 6. Mme Boll 7. Maigold 8. Mme Hardy 9. Nevada

15


ROSOR

Officinalis (gallica) Från 1300-talet. Tätt utbrett växtsätt, mörkgrönt bladverk. Stora halvfyllda karminröda blommor. Stark doft. Blommar slutet juni till slutet juli. rikblommig. Rikligt med nypon. 1,2 x 1,2 m. Zon 1-6.

1

5

2

Poppius (pimpinellifolia) Från 1800-talet. Kraftigt tätt växtsätt, dekorativa rödbruna grenar. Matt mörkgrönt bladverk. Medelstora halvfyllda ljust rosa till rosaröda blommor. Doftande. Blommar slutet maj till mitten juni. 2,5 x 2,5 m. Zon 1-8. Rosa Mundi (gallica) Från 1581. Polkagrisros. Samma egenskaper som Officinalis, men blomfärgen är karminröd med rosa strimmor.

6

7 3

Rose de Rescht (bifera) Från 800-talet. Tätt växtsätt, mörkgrönt bladverk. Medelstora tätt fyllda mörkt karminröda blommor som går över i purpur. Stark doft. Blommar slutet juni till slutet juli. 1,5 x 1,2 m. Zon 1-5. Salet (centifolia muscosa) Från1854. Tätt upprätt växtsätt, grönt något glänsande bladverk. Stora tätt fyllda rosa till lilarosa blommor. Doftande. Blommar slutet juni till slutet juli. 1,2 x 1 m. Zon 1-5. Stanwell Perpetual (pimpinellifolia) Från 1838. Kraftigt utbrett växtsätt med bågböjda grenar, mörkt blågröna blad. Medelstora till stora fyllda ljust rosa blommor med stark doft. Rikblommig. Blommar återkommande under sommaren. 1,8 x 1,8 m. Zon 1-6. Thérèse Bugnet (rugosa) Kanadensisk. Från 1950. Kraftigt växtsätt, bågböjda kanelbruna grenar. Blågrönt bladverk. Röda knoppar. Stora fyllda rosa doftande blommor. Blommar mitten juni till nov. 2 x 1,5 m. Zon 1-6.

4

8

1. Officinalis 2. Poppius 3. Rosa Mundi 4. Rose de Rescht 5. Salet 6. Stanwell Perpetual 7. Thérèse Bugnet 8. White Grootendorst

16

White Grootendorst (rugosa) Från 1962. Kraftigt tätt växtsätt, grönt glänsande bladverk. Små halvfyllda till fyllda vita blommor. Blommar mitten juni-nov. 1,5 x 1,5 m. Zon 1-7.


Prydnadsbuskar Trädgårdens stomme! Ingen trädgård anläggs utan buskar. De är idealiska till inramning, insynsskydd och till avgränsning. Likaså till att klä slänter med.

5 1

2

4 3

Dvärgbuskar av olika slag är utsökta i stenpartier och i samplantering med rosor, barrväxter och perenner. Några av de allra bästa marktäckarna hittar man också bland buskarna. Här finns också några av våra vackraste och mest rikblommiga växter för trädgården. Därför är många buskar härliga solitärväxter. Men det är inte bara blommorna som gör buskarna värda att plantera. Andra egenskaper kan vara minst lika viktiga. Allt beror på till vilket ändamål du väljer buskar. Förmågan att växa snabbt kan vara det

viktigaste om buskarna ska ge skydd mot insyn eller blåst. Ska en buske stå i en torr, mager slänt eller på en fuktig plats i skuggan är förmågan att kunna trivas på så extrema växtplatser det mest väsentliga. Det är inte bara buskarnas blommor som ger färg. Vissa har vackra mönstrade, röda, gula, orange eller flerfärgade blad hela säsongen. Andra prunkar i vackra höstfärger eller har dekorativa stammar. En rik bärskrud kan vara en fest både för ögat och för trädgårdens småfåglar.

Växterna på bilden är:

”Glada växter i sur jord” De trivs i mullrik jord med lågt pH-värde = sur jord. 1. Acer palmatum ’Atropurpureum’ - Röd Japanlönn 2. Rhododendron ’Nova Zembla’ 3. Rhododendron yakushimanum hybrid 4. Azalea Knap - Hill hybrider - Trädgårdsazalea 5. Magnolia ’Susan’ - Flickmagnolia

17


PRYDNADSBUSKAR

ACER / Lönn ​ palmatum ’Atropurpureum’ – Japansk blodlönn 2 - 4 m. Flikade purpurröda blad. Varmt och skyddat läge. Zon 1-3. – palmatum ’Dissectum’ Flikbladig japanlönn 1-1,5 m. Fint flikade ljusgröna blad. Zon 1-3(4). –– ’Garnet’ Växtsättet som föregående men med purpurröda blad. Zon 1-3(4). –– ’Osakazuki’ 3-5 m. Flikade gröna blad. Praktfull höstfärg. Kraftigt upprätt växtsätt. Varmt och skyddat läge. Zon 1-3. – shirasawanum ’Aureum’ Japansk Gyllenlönn 1-3 m. Gula, solfjädersformade blad. Långsamväxande. Vindskyddad plats. Zon 1- 3(4).

1

AMELANCHIER / Häggmispel

2

4

3

​ laevis Bäcklösa E – Kopparhäggmispel 3-5 m. Anspråkslös stor buske med bred äggformad krona. Nya skott kopparfärgade, skira vita blommor i maj. Ätliga frukter, orange höstfärg. Solitärt eller i grupper. Zon 1-4(5). – lamarckii E Prakthäggmispel 4-7 m. Vita blommor, maj-juni. Brun-­ röda frukter. Solitär eller i grupper. Vacker höstfärg. Zon 1-5(6).

ARALIA – elata / Parkaralia 2-4 m. Dekorativ solitärväxt med 60-70 cm långa blad. Små gulvita blommor i stora samlingar, juli-aug. Skyddat läge. Zon 1-3.

ARONIA

5

18

6

1. Acer palmatum ’Atropurpureum’ 2. Acer palmatum ’Dissectum’ 3. Acer palmatum ’Garnet’ 4. Acer shirasawanum ’Aureum’ 5. Amelanchier lamarckii 6. Aralia elata

– prunifolia E / Slånaronia 1,5-2,5 m. Glänsande mörkgröna blad. Röd höstfärg. Vita blommor i maj och ätliga svarta bär som ger god saft och gelé. Zon 1-6.


PRYDNADSBUSKAR

BERBERIS / Berberis – thunbergii ’Atropurpurea Nana’ Röd dvärghäckberberis Ca 0,5 m. Låg rund dvärgform med röda blad. Zon 1-5. –– ’Rose Glow’ Brokbladig häckberberis 1-1,5 m. Röda blad, på de nya skotten är bladen ådrade i vitt. Zon 1-5.

BUDDLEJA Syrenbuddleja /Fjärilsbuske

Blommar i juli-sept med långa axliknande klasar. Gracilt växtsätt med något överhängande grenar. Fjärilsväxt. Trivs i varma skyddade lägen. Beskärs på våren.

1 2 5 6

– davidii Zon 1-2. –– ’lle de France’ 1,5-2 m, violett. –– ’Pink Delight’ 1,5-2 m, rosa. –– ’Royal Red’ 1,5-2 m, purpurröd. –– ’White Profusion’ 1,5-2 m, vit.

3

–– ’Nanho Blue’ ca 1,5 m, blålila. –– ’Nanho Purple’ ca 1,5 m, purpurröd. –– ’Nanho White’ ca 1,5 m, vit. – ’Buzz’ serien - för krukor och små trädgårdar. Ca 1 m. Vit, lila, blå och purpurröd. Zon 1-3. – ’Chip’ serien - för krukor och små trädgårdar. Ca 0,6 m. Vit, lila, blå och purpurröd. Zon 1-3.

BUXUS / Buxbom – microphylla ’Faulkner’ Ca 1 m. Städsegrön kompakt växande buske. Glänsande små blad. Kan figurklippas. Zon 1-4. – sempervirens 1-1,5 m. Städsegrön. Kompakt växande buske. Kan figurklippas. Zon 1-3(4). – ’Polar’ 0,5-0,8 m. Härdig ny sort med ursprung i Småland. Städsegröna små mörkt gröna hårda blad som sitter tätt. Långsamväxande. Zon 1-5.

4 7 1. Buddleja davidii ’White Profusion’ 2. Buddleja ’Ile de France’ 3. Buddleja ’Ile de France’ 4. Buddleja ’Buzz Blue’ 5. Berberis thunbergii ’Rose Glow’ 6. Berberis thun. ’Atropurpurea Nana’ 7. Buxus

19


PRYDNADSBUSKAR

CARYOPTERIS/Skäggbuske

CORNUS / Kornell

– clandonensis ’Heavenly Blue’ Ca 1 m. Mörkt grågröna, håriga blad, blå blommor, sept-okt. Zon 1-2 .

– alba ’Elegantissima’ Vitbrokig kornell 1,5-2 m. Stor buske med vitrandade vackra blad och rödbruna grenar. Zon 1-6.

CERCIDIPHYLLUM

1

– japonicum ’Rotfuchs’ Rödbladig Katsura Ca 4 m. Upprätt växtsätt, röda blad på försommaren. Zon 1-3.

CHAENOMELES / Rosenkvitten

2

– japonica Liten rosenkvitten 0,5-1 m. Utbrett växande buske med stora tegelröda blommor, maj-juni. Gula, äppelliknande frukter på hösten. Zon 1-5. – superba ’Crimson and Gold’ Hybridrosenkvitten 0,5-1 m. Stora röda blommor med guld­gula ståndare, maj-juni. Gula frukter. Zon 1-3. –– ’Pink Lady’ - Som föregående men med rosa blom­­mor. Zon 1-4.

CHAMAECYTISUS

3

- purpureus / Rosenginst 0,3-0,5 m. Lågvuxen buske med hängande grenar. Purpurrosa blommor i maj-juni. Zon 1-4.

CLETHRA / Konvaljbuske – alnifolia 1-2 m. Glänsande gröna, på undersidan grågröna blad. Små, gulvita, stjärnformade, doftande blommor i klasar, aug-sept. Surjordsväxt. Zon 1-3(4). – ’Hummingbird’ Ca 1 m. Kompakt rundat växtsätt. Blommar med små vita blommor i juli-aug. Surjordsväxt. Zon 1-3(4).

5 4

20

1. Caryopteris ’Heavenly Blue’ 2. Cercidiphyllum ’Rotfuchs’ 3. Chaenomeles japonica 4. Chamaecytisus purpureus 5. Clethra alnifolia

–– ’Ivory Halo’ Vitbrokig kornell 1,5 m. Lägre och kompaktare sort av vitbrokig kornell. Lämplig i villaträdgårdar. Silvervita bladkanter, röda grenar på vintern. Zon 1-5. –– ’Sibirica’ / Korallkornell 2-3 m. Stor buske med lysande korallröda grenar. Zon 1-7. – kousa var. chinensis ’China girl’ Kinesisk blomsterkornell Ca 2-3 m. Regelbundet växtsätt, mycket stora vita svepeblad/blommor som sitter länge. Zon 1-2. – sericea ’Flamiramea’ Gullkornell 2-3 m. Stor buske med dekorativa gulgröna grenar. Zon 1-6.

CORYLUS / Hassel – avellana ’Contorta’ Ormhassel Ca 2 m. Dekorativa, upprätta, spiral­ vridna grenar. Gula hängen i maj. Zon 1-4. –– ’Red Majestic’ Ca 1,5-2 m, krokiga grenar, purpurrött bladverk. Zon 1-4. –maxima ’Purpurea’ Blodhassel 2-3 m. Upprätt buske med runt växt­ sätt och dekorativa brunröda blad. Ljusgula hängen i maj. Zon 1-3.

COTINUS / Perukbuske – coggygria ’Royal Purple’ Röd perukbuske 2-3 m. Röda, runda blad, röda blomsamlingar i juli, som efter­hand utvecklas till en hårig ’peruk’. Zon 1-2. –– ’Grace’ - Ca 1,5 m, purpurfärgade blad, stora purpurrosa blomsamlingar. Zon 1-3(4). –– ’Young Lady’ - Ca 1,5 m, friskt grönt bladverk, vita blomsamlingar, grön/gul höstfärg. Zon 1-3(4).


– divaricatus / Spärroxbär 1,5-3 m. Brett utåtväxande buske med glänsande mörkgröna blad. Små rosa blommor i juni. Röda frukter. Vacker höstfärg. Zon 1-3.

1

– horizontalis / Lingonoxbär 0,2-0,5 m. Utbrett växtsätt med solfjäderslikt grenverk. Mörkgrönt blad­verk. Rosa blommor i juni. Röda frukter. Zon 1-4. – radicans ’Eichholz’ / Krypoxbär 0,2 m. Mer långsamväxande än ’Coral Beauty’. Sparsam fruktsättning. Zon 1-4. – suecicus ’Coral Beauty’ Krypoxbär 0,3 m. Kraftigt, utbrett växtsätt, stän­digt grön. Rikligt med små vita blommor i maj och på hösten röda bär. Zon 1-4.

5

PRYDNADSBUSKAR

COTONEASTER / Oxbär

6

CYTISUS / Ginst

2

3

– decumbens / Krypginst 0,2 m. Krypande växtsätt. Lysande gula blommor i maj-juni. Zon 1-4. – nigricans ’Cyni’/Svartginst 0,8-1,2 m. Kuddformigt utbrett växt­ sätt. Blommar från juni-augusti med små mörkt gula blommor. Zon 1-5. – praecox ’Allgold’ / Vårginst 1-1,5 m. Tätt, överhängande växtsätt. Lysande guldgula blommor ut­med hela grenarna i maj. Zon 1-3. –– ’Hollandia’ / Röd vårginst 1-1,5 m. Purpurröda blommor i maj. Zon 1-2. – purgans / Gullginst 0,5-1 m. Kompakt växtsätt. Guld­ gula blommor, maj-juni. Zon 1-5.

7

8

DAPHNE / Tibast

4 1. Cornus alba ’Elegantissima’ 2. Corylus maxima ’Purpurea’ 3. Cotinus coggygria ’Royal Purple’ 4. Cotinus ’Young Lady’

– burkwoodii ’Somerset’/Dofttibast 0,8-1,5 m. Smala blad som sitter länge. Doftande mörkrosa blommor i maj-juni. Zon 1-4. Hela växten giftig. – mezereum 0,8-1,5 m. Rosenröda blommor på bar kvist, april. Finns även i vitt. De röda frukterna är mycket giftiga och bör bortplockas före mognaden. Zon 1-7. Hela växten är giftig.

9 5. Cotoneaster suecicus ’Coral Beauty’ 6. Cotoneaster horizontalis 7. Cytisus decumbens 8. Cytisus praecox ’Hollandia’ 9. Daphne mezereum

21


PRYDNADSBUSKAR

DEUTZIA / Stjärnbuske

1

– gracilis / Bruddeutzia 0,5-1 m. Rent vita blommor i upprätta klasar, juni-juli. Rikblommig. Zon 1-3. – hybrida ’Mont Rose’ Hybriddeutzia 1-1,5 m. Upprätt växtsätt. Stora, rosa blommor, juni-juli. Zon 1-2. – magnifica / Praktdeutzia 2-3 m. Vita fyllda blommor i klasar, juni. Zon 1-3.

5

DIERVILLEA – lonicera / Getris 1 m. Först kopparfärgat sedan gröngult frodigt bladverk. Små gula blommor juni-sept. Tål torka. Bra marktäckare. Fin höstfärg. Zon 1-4(5).

2

ELAEAGNUS / Silverbuske – commutata / Silverbuske 1-2 m. Silverfärgade blad, små gula blommor, maj-juni. Zon 1-8. –– ’Zempin’ Ca 1-2 m. Silvrigt bladverk, extremt vind- och salttålig. Zon 1-8.

ENKIANTHUS / Klockbuske

3

6

7

– campanulatus 2-3 m. Vackert röd höstfärg. Klock­ lika blommor i hängande klasar, ljusrosa med röda strimmor, maj. Surjords­växt. Zon 1-3.

EUONYMUS / Benved

4

22

1. Deutzia gracilis 2. Deutzia hybrida ’Mont Rose’ 3. Diervillea lonicera 4. Enkianthus campanulatus

– alatus / Vingbenved 2-5 m. Trevlig buske med oregelbundet växtsätt och gröna, korkliknande grenar. Mörkgrönt bladverk. Gula blommor i maj-juni. Röda frukter och vacker höstfärg. Zon 1-5. –– ’Compactus’ Som ovan men ca 1 m hög. Zon 1-3. –­fortunei ’Blondy’ / Klätterbenved Ca 0,3-0,4 m hög. Mörkgrönt bladverk med stor oregelbunden gul mitt. Marktäckare. Zon 1-2.

8 5. Euonymus alatus 6. Euonymus fortunei ’Emerald Gaiety’ 7. Exochorda ’The Bride’ 8. Fargesia


–– ’Emerald’n Gold’ Klätterbenved 0,4-0,6 m. Utbrett nedliggande eller klättrande växtsätt. Ständigt grön med gulbrokiga blad. Zon 1-4. –– ’Sarcoxie’/ Klätterbenved 0,5-1,8 m hög och minst lika bred. Tjocka, ljusgröna blad, ständigt grön. Utmärkt marktäckare. Zon 1-4. – planipes / Körsbärsbenved 2-3 m. Starkt upprättväxande med dekorativa röda frukter under hösten. Lysande höstfärg. Zon 1-5.

EXOCHORDA / Pärlbuske – ’The Bride’ / Liten pärlbuske 0,7-1,3 m. Tät och rikt förgrenad buske med sirliga, en smula hängande grenar. Rikt med vita blommor i maj. Zon 1-4.

FARGESIA / Bergbambu Ståtligt, kraftigt gräs med dekorativa, vintergröna blad. Vill stå skyddat. Fin solitär. Zon 1-3(4). – ’Bimbo’ ca 1 m – ’Jumbo’ 2-3 m – ’Rufa’ 2-3 m – ’Simba’ ca 1,5-2 m

FORSYTHIA / Forsythia Blommar på bar kvist tidigt på våren och tillhör våra vackraste blomsterbuskar. Avskurna kvistar driver man lätt till blomning under vintern. Finns i flera namnsorter med ljust gula till bronsfärgade blommor. – intermedia ’Freja’ E Hybridforsythia 1,5-2 m. Brett upprätt växtsätt, rik och lång blomning. Gul. Zon 1-3. ––’Spectabilis’ / Praktforsythia 2-3 m. Guldgula blommor, tidigt på våren. Mycket rikblommig. Zon 1-3.

– ’Marée d’Or’ 0,8 m hög, 1,5 m bred marktäckare. Ljusgrönt frodigt bladverk, gula blommor. Zon 1-3. – ’Northern Gold’ 1,3 till drygt 2 m. Upprättväxande, gulbruna grenar, gulgrönt bladverk, guldgula blommor. Zon 1-4(5). – mandshurica E / Manchurisk forsythia 1-1,5 m. Upprätt växtsätt. Blommar rikligt med varmt gula blommor tidigast av alla forsythia. Vinröd vacker höstfärg. Värdefull prydnadsbuske. Zon 1-5.

1

PRYDNADSBUSKAR

–– ’Emerald Gaiety’ Klätterbenved 0,5 m. Utbrett, nedliggande eller klätt­rande växtsätt. Ständigt grön med vitkantade blad. Zon 1-4.

FOTHERGILLA / Häxal – major / Stor häxal 1-1,5 m hög. Mörkgröna, ganska stora, glänsande blad med intensiv orangeröd höstfärg. Vita, borstliknande blommor i maj. Zon 1-3.

2

FRANGULA / Brakved – alnus ’Asplenifolia’ / Fjäderbuske 1,5 m. Sirlig, finförgrenad brett pyramidalt växande buske med smala djupt inskurna grågröna blad. Vacker gul höstfärg. Härdig, kan ersätta japanlönnar i kallare zoner. Zon 1-5.

3

GENISTA / Ginst – lydia / Turkisk ginst 0,5 m. Lågt, brett växtsätt. Gula blommor, juni-sept. Tål torka. Zon 1-4. – tinctoria ’Royal Gold’ / Färgginst 0,5 m. Kompakt växtsätt med stora guldgula blommor, juni-sept. Zon 1-3.

4

HAMAMELIS / Trollhassel – intermedia Hybridtrollhassel 1,5-3 m. Finns i olika namnsorter med gula, orangegula eller bronsröda blom­mor, februarimars. Vacker höst-färg. Zon 1-3.

HIBISCUS / Hibiskus – syriacus / Frilandshibiskus 1-2 m. Treflikiga blad. Enkla blommor i lila, blått, rosa, rött eller vitt i aug. Sorter med dubbla blommor finns. Varm, skyddad plats. Syd­sverige. Zon 1.

5 1. Forsythia 2. Fothergilla major 3. Frangula alnus ’Asplenifolia’ 4. Genista lydia 5. Hamamelis intermedia

23


PRYDNADSBUSKAR PRYDNADSBUSKAR

HIPPOPHAE / Havtorn

1

2

– rhamnoides 3-5 m. Större buske med smala sil­ver­­ färgade blad. Orangeröda, mycket vitaminrika bär, lämpliga till saft. Hon- och hanplantor krävs för att få bär. Växer utmärkt på sandiga och magra jordar. Lämplig för lä­plan­tering mot havsvindarna. Zon 1-6. –– ’Hikul’ Ca 1 m hög, kompakt växande hanklon. Nästan taggfri, få rotskott. Silvrigt bladverk. Zon 1-3. –– ’Julia’ E - honplanta Ca 3-5 m. Apelsinfärgade bär, hög C-vitaminhalt. Zon 1-5. –– ’Romeo’ E - hanplanta Utvald hanplanta till Julia. Zon 1-5.

HYDRANGEA / Hortensia

24

3

4

5

6

1. Hippophae rhamnoides 2. Hydrangea arborescens ’AnnaBelle’ 3. Hydrangea macrophylla 4. Hydrangea paniculata ’Grandiflora’ 5. Hydrangea paniculata ’Pinky Winky’ 6. Hydrangea paniculata ’Great Star’

Samtliga Hydrangea-arter trivs bäst i mullrik jord. – arborescens i namnsorter Vidjehortensia 1-2 m. Vita eller rosa runda blomklasar, juli-aug. Zon 1-4. – macrophylla 0,8-1,2 m. Storbladig buske i flera olika namnsorter med stora flata eller runda blomklasar, i vitt och i olika rosa och blå nyanser. Juli-aug. Bör vintertäckas. Zon 1-2. –– ’Endless Summer The Original’ Blå och rosa. Blå vid lågt pH (sur jord), rosa vid högt pH. Zon 1-4. –– ’Endless Summer The Bride’ Vit. Ca 1,5 m hög. Bollformade stora blommor i julisept. Zon 1-4. – paniculata ’Grandiflora’ Syrenhortensia 2-3 m. Härdig och vacker buske med talrika vita blomklasar, juli-sept. Kraftig beskärning ger större blommor. Zon 1-5. –– ’Pinky Winky’/ ’Vanilla Fraise’ Blomklasarna går över från vita till rosa under juliseptember. Ca 1,5 m. Zon 1-4. –– ’Wims Red’ Blomklasarna går över från vita till mörkt vinröda under juli-sept. Ca 1,5 m. Zon 1-3.


–– ’Blue Princess’ / Blå Järnek 1-2,5 m. Städsegrön. Kompakt, pyra­midalt växtsätt med glänsande mörkt gröna tandade blad. Honklon. Röda bär på hösten. Zon 1-4. –– ’Little Rascall’ /Dvärgjärnek Ca 0,5 m. Ständigt grön med mörkt gröna glänsande tandade blad som går över i svagt purpur under vintern. Får inga frukter. Zon 1-4.

HYPERICUM

KOLKWITZIA

– ’Hidcote’ / Vinterhypericum 0,6-1,2 m. Utbrett, rundat växtsätt. Stora, enkla, lysande gula blommor, juli-sept. Zon 1-3. – prolificum ’Gemo’ Grenhypericum 0,6-1,2 m hög. Kompakt upprättväxande buske. Blommar rikligt i juli-sept med små guldgula blommor. Zon 1-2.

– amabilis / Paradisbuske 2-4 m hög. Rikblommig och vacker buske med gracilt växtsätt. Rosa blommor, juni. Trivs utmärkt även på torra och soliga platser. Zon 1-5.

ILEX / Järnek Vill stå vindskyddat. Honkloner får bär, hankloner får inga bär. – crenata ’Dark ’Green’ Småbladig järnek Ca 0,5-1 m. Vintergrön med små glänsande blad. Lätt att formklippa, snabbväxande. Zon 1-2. – meservae ’Blue Angel’ Blå Järnek 1-2 m. Mörkgröna, tandade blad, mörka grenar. Städsegrön. Honklon, rikligt med röda bär. Zon 1-4. –– ’Blue Prince’ / Blå Järnek 1-2,5 m. Städsegrön. Kompakt, pyr­amidalt växtsätt med glänsande mörkt blågröna tandade blad. Hanklon. Zon 1-4.

2

PRYDNADSBUSKAR

– paniculata ’Limelight’ Vipphortensia Ca 2 m hög. Stora limefärgade blommor på sensommaren. På hösten skiftar blommorna i rosa och gröna nyanser. Zon 1-4. –– ’Kyushu’/ Vipphortensia Ca 2 m. Upprätt växtsätt, stora sterila krämvita ”skyltblommor” bland små pärllika i juli -sept. Zon 1-4. –– ’Great Star’/ Vipphortensia Som ’Kyushy’ men med större stjärnformade ”skyltblommor”. Zon 1-4. – quercifolia / Flikhortensia Ca 1 m. 15-20 cm stora vita kägelformade blommor i juli-aug. Flikiga blad, rödbrun höstfärg. Värmekrävande. Zon 1-2. – serrata ’Preziosa’ Purpurhortensia 1-1,5 m. Rödaktiga skott, stora mörkgröna blad. Stora blomklasar med rosa, senare mörkröda blommor, juli-sept. Zon 1-3.

KALMIA – angustifolia/Smalbladig kalmia 0,5-1 m. Ständigt grön buske med smala blad och purpurrosa blommor i mångblommiga klasar, juliaug. Surjordsväxt. Zon 1-3.

3

KERRIA – japonica ’Pleniflora’ Fylld Kerria 1-1,5 m. Dubbla, gula blommor, juni-juli. Zon 1-2.

LONICERA / Try

4 5

– tatarica ’Arnold Red’ Rosentry 2-3 m. Oöm buske med mörkröda blommor i juni. Zon 1-5. –– ’Rosea’ Storblommig rosentry 3-4 m. Härdig och tålig buske med rosafärgade blommor, maj-juni. Zon 1-6.

1

1. Hypericum ’Hidcote’ 2. Ilex meservae ’Blue Princess’ 3. Ilex meservae ’Little Rascall’ 4. Kalmia angustifolia 5. Kolkwitzia amabilis

25


PRYDNADSBUSKAR

1 2

MAGNOLIA

MAHONIA

Magnolior trivs i djup humusrik neutral något ”sur jord” (lågt pH) och skyddat läge.

– aquifolium ’Smaragd’ 0,6-1 m. Städsegrön. Buskigt kompakt växtsätt. Friskt grönt glänsande bladverk, gula blommor i april till maj. Rikblommig. Zon 1-4.

– ’Black Tulip’ Ca 2,5 m med smalt upprätt växtsätt. Stora mörkt purpursvarta globformiga blommor i april-maj. Zon 1-2(3). – denudata ’First Yellow’ Ca 4 m hög. Upprätt växtsätt. Stora upprätta tulpanlika smörgula doftande blommor i maj. Zon 1-3. – kobus / Japansk Magnolia Ca 10 m. Stor kägelformig buske. Äggformiga ljusgröna blad. Små doft­ande enkla blommor i maj. Dekorativa röda frukter. Zon 1-3(4).

3

– loebneri ’Leonard Messel’ Hybridmagnolia 2-3 m. Praktfull stor buske. Blom­mar i maj med många doftande stjärnliknande rosa till violetta blommor innan de mörkgröna bladen kommer. Zon 1-3(4). –– ’Merril’ / Hybridmagnolia 3-5 m. Kraftigväxande. Blommar i maj med doftande halvfyllda trattformiga vita blommor innan de avlånga mörkgröna bladen kommer. Zon 1-3(4).

4

– sieboldii / Buskmagnolia 2-4 m. Skålformade, 10 cm vida blom­mor, doftande i juni-juli. Zon 1-3(4). – soulangiana / Praktmagnolia 4-6 m. Stor bredväxande buske. Stora tulpanliknande blommor i maj. Finns i olika namnsorter med vita, rosa, rosaröda blommor. Zon 1-2. – ’Susan’ / Flickmagnolia Ca 2,5 m. Kompakt växande. Lilarosa stora blommor på bar kvist i aprilmaj. Zon 1-3(4). – stellata /Stjärnmagnolia 1-2 m hög. Stjärnliknande, rent vita blom­mor i maj på bar kvist. Zon 1-3.

26

1. Magnolia ’Black Tulip’ 2. Magnolia sieboldii 3. Magnolia soulangiana 4. Magnolia ’Susan’ 5. Magnolia stellata

MALUS / Apel – sargentii E / Bukettapel 1-2 m. Tät buske med vita blommor i maj. Rikt med orangeröda frukter i sept-okt. Vacker orange höstfärg. Zon 1-6.

PAEONIA / Pion – suffruticosa / Buskpion 1-1,5m. Halvt vedartad buske.Stora doftande blommor i vita, gula, rosa och röda nyanser, enkla eller fyllda i maj-juni. Skyd­dad plats. Zon 1-2(3). – Gansu (rockii) / Purpurfläckig buskpion Ca 1,5-2 m. Kraftigväxande med långa tjocka grenar. Bladen röda i knoppsprickning. Stora vita eller rosa/röda blommor med mörk mitt i maj-juni. Zon 1-4.

PEROVSKIA – ’Blue Spire’ 0,8-1 m. Upprättväxande med grågröna aromatiska blad. De små ljust blålila blommorna sitter samlade i upp till 30 cm lång blomställningar. Aug-sept. Väldränerad varm växtplats. Vintertäcks med granris i norra Sverige. – ’Little Spire’ / Låg perovskia Ca 60-70 cm hög, i övrigt som ’Blue Spire’.

5


2

PHYSOCARPUS/Smällspirea

– coronarius ’Finn’ E Doftschersmin 2-4 m. Starkt doftande vita blommor i klasar, juni-juli. Zon 1-4.

– opulifolius ’Amber Jubilee’ 1,5-1,8 m. Upprättväxande kompakt växtsätt. Glänsande bronsfärgat bladverk i nyanser av orange, gult och guld. Zon 1-7. –– ’Diabolo’ / Rödbladig 1,5-2,5 m. Upprättväxande. Röda tandade blad. Bör stå soligt för att vara riktigt rödbladig. Zon 1-5. –– ’Diable d’Or’ / Rödbladig 1,5-2 m. Kompakt upprättväxande. Kopparorange bladverk som går över i rött. Vita runda blomställningar på våren. Zon 1-5. –– ’Little Devil’ Rödbladig, småbladig. Ca 1 m. Kompakt smalväxande. Små tandade röda blad. Vita rundade blomställningar på våren. Zon 1-5. –– ’Nugget’ / Gulbladig Ca 1,5 m. Kompakt upprättväxande. Gyllengult bladverk som går över i lime. Vita runda blomställningar på våren. Zon 1-5. –– ’Summerwine’ Ca 1,5 m. Kompakt upprätt växtsätt. Mörkt vinröda flikiga blad. Rosa till vita runda blomställningar på våren. Zon 1-5.

– lemonei ’Mont Blanc’ Smultronschersmin 1-1,5 m. Lågvuxen art med vita enkla blommor, juli. Doftande. Zon 1-5. – lewisii ’Waterton’ Norrlandsschersmin 2-3 m. Upprätt växtsätt och svagt doftande vita blommor i klasar under juni-juli. Zon 1-7. – virginalis Kameliaschersmin 2-4 m. Vackra dubbla blommor i juli. Zon 1-4.

5

PRYDNADSBUSKAR

1

PHILADELPHUS/Schersmin

PIERIS / Buskrosling

3 4 6

7 1. Malus sargentii 2. Paeonia Gansu 3. Philadelphus ’Finn’ 4. Physocarpus opulifolius ’Amber Jubilee’ 5. Physocarpus opulifolius ’Little Devil’ 6. Physocarpus opulifolius ’Summer Wine’ 7. Pieris ’Forest Flame’

– ’Forest Flame’ Eldröd buskrosling 1-1,5 m. Vintergrön med upprätt växtsätt, glänsande blad som slår ut som eldröd, går över i rosa, till gulgrönt samt blir sedan mörkt gröna. Vita blommor i stora klasar på våren. Zon 1-2(3). – japonica ’Mountain Fire’ Japansk buskrosling Ca 1 m. Kompakt växtsätt. Vintergrön. De glänsande bladen slår ut som röda, går över i brunrött samt blir sedan mörkt gröna. Vita blommor i klasar på våren. Zon 1-2(3). –– ’Purity’ / Japansk buskrosling Ca 1 m. Kompakt klotformigt växtsätt. Vintergrön. De glänsande bladen slår ut som ljusgröna blir sedan mörkt gröna. Vita blommor i klasar på våren. Zon 1-2(3).

27


PRYDNADSBUSKAR

POTENTILLA / Ölandstok

1

2

3

Låga, medelhöga och bredväxande sorter finns i flera namnsorter i vitt och i olika gula, orange, rosa och röda nyanser i juni-sept. Härdiga till zon 4-5. Nedan några exempel. – fruticosa ’Abbotswood’ Vit ölandstok 0,5-0,8 m. Stora vita blommor i juliokt. Kompakt, brett växtsätt. Zon 1-4. –– ’Goldfinger’ 1 m. Stora gula blommor i juni-okt, och tätt växtsätt ända från marken. Friskt gröna blad. Zon 1-5. –– ’Hopsleys Orange’ Ca 0,5-0,7 m. Utbrett växtsätt. Orange blommor. –– ’Limelight’ Ca 0,5-0,6 m hög. Utbrett växtsätt. Sirligt ljust limegrönt bladverk, vita blommor. –– ’Manchu’ Ca 0,5-0,6 m. Lågväxande, långsamväxande. Silveraktigt bladverk, vita blommor. –– ’Pink Beauty’ Ca 0,5-0,6 m. Kraftigt kompakt växtsätt. Glänsande bladverk. Varmt rosa enkla till halvfyllda blommor. –– ’Red Robin’/ Röd ölandstok 0,7-1 m. Stora orangeröda blommor i juni-oktober. Kompakt, utbrett växt­sätt. Zon 1-3.

PRUNUS

4

28

1. Potentilla fruticosa ’Abbotswood’ 2. Potentilla fruticosa ’Goldfinger’ 3. Prunus ’Cistena’ 4. Prunus laurocerasus ’Etna’ 5. Prunus laurocerasus

– cerasifera ’Nigra’ Blodplommon 3-5 m. Mörkröda blad. Ljusrosa blommor, maj-juni. Röda frukter. Zon 1-3. – ’Cistena’ / Svartplommon 1-1,5 m hög. Dekorativt, mörkrött bladverk. Svagt rosa blommor i maj. Zon 1-5. – incisa ’Kojou-no-mai’ Dvärgkörsbär Ca 0,6-1 m. Dekorativt krokiga späda grenar. Blommar på bar kvist med små rosavita blommor. Mörkgröna blad med röda bladstjälkar. Zon 1-4.

– laurocerasus / Lagerhägg –­–’Etna’ Ca 1,5-2 m. Kompakt kraftigt växtsätt. Vintergrön med stora glänsande mörkt gröna blad. De nya bladen är vackert bronsfärgade. Zon 1-4. –­– ’Mano’ Ca 0,8-1,2 m. Brett upprätt kompakt växtsätt. Vintergrön med mattgrönt bladverk. Zon 1-4. –­– ’Herbergii’ Ca 1,5 m. Kompakt upprätt växtsätt. Vintergrön med glänsande långa smala mörkt gröna blad. Zon 1-4. –­– ’Otto Luyken’ Ca 0,8-1,2 m. Lågt utbrett växtsätt. Vintergrön med glänsande mörkt gröna smala blad. Vita blomklasar i maj-juni. Zon 1-2. –­– ’Piri’ Ca 0,6-0,8 m. Tätt förgrenad kuddväxande, långsamväxande. Mattgrönt bladverk. Zon 1-4. – pumila depressa Sandkörsbär 0,3 m. Krypande, marktäckande buske. Små vita blommor på våren. Glänsande lansettlika blad. Vacker höstfärg. Zon 1-5.

PYRACANTHA / Eldtorn – ’Golden Charmer’ Trädgårdseldtorn Ca 2,5 m. Upprätt pyramidalt växtsätt med utbredda grenar. Små vita blommor i maj, gulröda frukter som sitter kvar under hela vintern. Glänsande mörkgröna blad. Zon 1-2.

5


SAMBUCUS / Fläder

– typhina / Rönnsumak 2-3 m. Vacker solitärväxt med långa blad, som på hösten blir vackert röd­-gula. Dekorativa blomställningar under höst och vinter. Zon 1-3.

– sanguineum ’Koja’ / Rosenrips Ca 1-2 m hög. Tätt upprätt växtsätt, rikblommande med röda till mörkröda blommor i långa klasar i maj. Zon 1-3.

– nigra / Fläder 3-5 m. Gulvita, doftande blommor i juni-juni. Stora samlingar med svarta bär. Blommor och bär kan användas till saft. Snabbväxande. Zon 1-4. –– ’Aurea’ / Gulbladig fläder Ca 3 m. I övrigt som nigra men med gult bladverk. Zon 1-3. –– ’Black Beauty’ Purpurfläder Ca 2-2,5 m. Utbrett växtsätt. De unga bladen är först mörkt gröna och djupnar sedan till mörkt purpur­färgade. Blomkorg­arna är rosa­-vita. Zon 1-3. –– ’Black Lace’ / Blodfläder Ca 1,5-2 m. Utbrett växtsätt. Finflikigt något glänsande mörkrött bladverk. Unga blad är grönröda. Citrondoftande ljusrosa blomställningar i juni. Rikligt med glänsande små svart bär. Både blommor och bär kan användas till saft. Zon 1-4.

RUBUS

SKIMMIA / Vinterbär

– ’Benenden’ Storblommigt Brudhallon Ca 1,5-2,5 m. Graciöst växtsätt. Stora vita roslika blommor i maj-juni. Zon 1-3.

– japonica 0,5-0,8 m. Ständigt grön. Rosaröda blomklasar i april. Röda bär. Surjordsväxt. Zon 1.

­ – ’Dissecta’ / Fliksumak – Liknar ovanstående till växtsättet men har vackert flikade blad. Zon 1-3. ­ – ’Tiger Eyes’ – Ca 1,8 m. Rundat upprätt växtsätt. Purpurrosa bladstjälkar, finflikigt guldgult bladverk som på hösten går över i gulorange till scharlakansrött. Sätter endast få rotskott. Zon 1-3.

RIBES

2

SALIX

3

– helvetica / Alpvide Ca 0,5-0,8 m. Låg och långsamväxande. Silvrigt bladverk. Torktålig. Zon 1-5. – lanata / Ullvide 0,8-2 m hög. Bra gråbladig buske, lämplig kontrastväxt. Knotiga grenar. Zon 1-8. – repens ’Green Carpet’ Krypvide 0,2 m. Marktäckande. Friskt grönt bladverk. Riklig blomning med gula kissar. Salttolerant. Kräver ogräsfri jord och toppning vid plantering för att bli tät. Zon 1-5.

PRYDNADSBUSKAR

1

RHUS / Sumak

SORBARIA / Rönnspirea – sorbifolia ’Pia’ E 1,5-2 m. Parbladiga ljusa blad. Vita blomvippor i juni-juli. Anspråkslös. Zon 1-7. –– ’Sem’ Ca 1-1,5 m. Kompakt växtsätt. Nya blad rosaröda, senare gröna, Upprätta vita blomställningar i juni-juli. Zon 1-4.

5

4 1. Rhus typhina 2. Sambucus nigra 3. Sambucus nigra ’Black Beauty’ 4. Sambucus nigra ’Black Lace’ 5. Sorbaria sorbifolia ’Pia’

29


PRYDNADSBUSKAR

SORBUS / Rönn – koehneana / Pärlrönn 2-3 m. Småvuxen rönn med vita bär och små vackra blad. Zon 1-4(5).

SPIRAEA / Spirea – betulifolia ’Tor’ Björkspirea 1-1,5 m. Tät och bredvuxen sort med vita blommor i runda klasar, juni. Fin höstfärg. Zon 1-6.

1

2

3

30

1. Sorbus koehneana 2. Spiraea betulifolia ’Tor’ 3. Spiraea cineria ’Grefsheim’ 4. Spiraea japonica ’Goldmound’ 5. Spiraea japonica ’Anthony Waterer’

– billardii / Klasespirea 2 m. Rosa blommor i ca 20 cm långa, toppiga klasar, juni-juli. Zon 1-7. – cinerea ’Grefsheim’ Norsk brudspirea 1,5 m hög. Rikblommig och härdig buske med vita blommor i maj-juni. Graciöst växtsätt. Zon 1-6. – densiflora / Amerikansk praktspirea 0,3-0,5 m. Dekorativt rödbruna blad på våren. Rosa blommor i täta kvastar i juni. Sprakande höstfärg. Bra som kantväxt. Zon 1-4. – japonica ’Anthony Waterer’ Rosenspirea 1-1,5 m. Lågvuxen buske med röda, flata blomställningar, juli-september. Zon 1-5. –– ’Firelight’ Gulbladig rosenspirea 0,5-0,75 m. Upprättväxande. De nya skotten är eldröda för att övergå till varmt gula blad. Vacker höstfärg. Flata rosa blommor på sommaren. Zon 1-4. –– ’Froebelii’ /Rosenspirea 1 m. Purpurröda blommor i stora, flata samlingar, juli-sept. Kompakt, brett växtsätt. Zon 1-6. –– ’Goldmound’ Gulbladig praktspirea 0,8-1,2 m. Låg bredväxande lysande gulbladig buske. Vill stå soligt för att vara riktigt gul. Utmärkt marktäckare. Zon 1-4. –– ’Little Princess’ Dvärgpraktspirea 0,2-0,7 m. Tätt, runt växtsätt, lilarosa blommor i flockar, juni till juli. Zon 1-6.

–– ’Mannon’ Dvärgpraktspirea 0,8-1 m. Något mörkare rosa blommor och lite kraftigare växtsätt än ’Little Princess’. Sprakande höstfärg. Zon 1-5. –– ’Odensala’ Norrländsk praktspirea 1-2 m. Kraftigt utbrett växtsätt. Mörkgrönt bladverk. Stora rosa blom­ ställningar i juli-september. Zon 1-6 –– ’Shirobana’ /Brokspirea 1-2 m. Rosa och vita blommor på samma buske i juli-september. Kompakt växtsätt. Zon 1-4. – nipponica / Girlandspirea 1,5-2 m. Upprätta grenar som i spetsen är bågböjda. Vita blommor i runda klasar, maj-juni. Zon 1-4. –– ’Snowmound’ 0,8-1,2 m. Tätvuxen med många utbredda grenar. Vita blommor i små klasar längs något bågböjda grenar i juni. Zon 1-4. – vanhouttei /Bukettspirea 1,5-2 m. Vacker buske med mängder av vita blommor i små klasar, juni. Zon 1-6.

4 5


– incisa ’Crispa’ Liten stefanandra 0,4-1,2 m. Utbrett krypande växtsätt. Lämplig till släntplantering mm. Små grönvita blommor, juni-juli. Zon 1-4.

SYMPHORICARPOS / Snöbär

1

– albus laevigatus / Snöbär 1,5 m. Härdig buske med vita bär. Ljusröda blommor, juni-aug. Zon 1-5. – doorenbosii ’Amethyst’ Hybridsnöbär 0,8-1,5 m. Kompakt växande. Översållas av stora lilarosa bär på hösten. Zon 1-4.

SYRINGA / Syrén

2

3 1. Stephanandra incisa ’Crispa’ 2. Syringa vulgaris 3. Syringa ’Beauty of Moscow’ 4. Syringa ’Mme Lemoine’ 5. Syringa ’Sensation’

– chinensis ’Saugeana’ Parksyren 2-3 m. Rödlila hängande doftande blomklasar, maj-juni. Zon 1-4. – josikaea ’Oden’ E Ungersk syren 1,5-3 m. Styva, upprätta grenar, glänsande blad. Mörkvioletta blommor, juni. Zon 6(7). –– ’Holger’ Vit ungersk syren Som ’Oden’ men med vita blom­klasar. Zon 1-6. – meyeri ’Palibin’ Dvärgsyren 0,8-1,2 m. Violetta blommor i ca 5 cm långa klasar, majjuni. Kompakt växt­sätt. Zon 1-4. – patula ’Miss Kim’ Sammetssyren Ca 2 m. Elegant rundat växtsätt. Rikligt med väldoftande purpurvioletta blommor i juni. Lysande höstfärg. Zon 1-5. – prestoniae /Prestonsyren 2-3 m. Kraftigt kompakt växtsätt. Blommar i juni. Finns i olika namnsorter med rosa, rosaröda och purpurfärg­ade blommor. Zon 1-5 (6). – reflexa / Hängsyren 2-3 m. Stor buske med hängande rosa blomklasar, maj-juni. Zon 1-7. – vulgaris / Bondsyren 3-5 m. Stor buske, tätt bladverk. Blålila blommor. Väldoft­an­de, majjuni. Zon 1-6.

–– alba / Vit bondsyren 3-5 m. Vita blommor, maj till juni. Zon 1-6. –– ’Andenken an Ludwig Späth’ 2-3 m. Enkla, purpurröda doftande blommor i stora klasar, maj-juni. Zon 1-4. –– ’Beauty of Moscow’ Ca 3 m. Upprätt växtsätt. Dubbla svagt rosa blommor i stora klasar i maj-juni. Zon 1-4. –– ’Charles Joly’ 2-3 m. Dubbla mörklila doftande blom­mor i stora klasar. Zon 1-4. –– ’Michael Buchner’ 2-3 m. Dubbla rosalila doftande blom­mor i stora klasar. Zon 1-4. –– ’Mme. Lemoine’ 3 m. Dubbla vita doftande blommor i stora klasar, maj-juni. Zon 1-4. –– ’Norrfjärden’ E Ca 2-3 m. Rotäkta. Blommar rikt med stora blommor i breda långa klasar. Knoppar rosa, blommor blålila. Zon 1-6. –– ’Sensation’ Ca 3 m. Upprätt växtsätt. Enkla purpurfärgade blommor med vit kant i klasar i maj-juni. Zon 1-4.

PRYDNADSBUSKAR

STEPHANANDRA

4 5

31


PRYDNADSBUSKAR

1

TAMARIX / Tamarisk

WEIGELA / Trädgårdsprakttry

– ramosissima ’Pink Cascade’ Hösttamarisk Ca 2-3 m. Luftigt växtsätt, rödbruna grenar med blåaktigt barrliknande bladverk. Rosa blommor i stora vippor på fjolårsskotten i aug till september. Zon 1-3.

– ’Black Lace’ Dvärgrosenprakttry Ca 0,5 m. Vita trumpetformade blommor i maj, mörkt grönsvart bladverk. Zon 1-3. – ’Bristol Ruby’ Trädgårdsprakttry Ca 1,5-2 m. Buskigt växtsätt. Stora djupröda klocklika blommor i juni-sept. Zon 1-3. – florida ’Korea’ E 2 m. Kompakt utbrett växtsätt. Stora djupt röda klockor, 3-5 st tillsammans. Rikblommig. Mörkt grönt blankt dekorativt bladverk. Zon 1-4. –– ’Monet’ Brokbladig Prakttry Ca 0,5-0,7 m. Kompakt växtsätt, mörkgröna blad med inslag av bruna, rosa, krämfärgade ränder. Lysande rosa klocklika blommor i juni. Zon 1-2(3). – ’French Lace’ (Brigela) Brokbladig Prakttry Ca 1,2-1,5 m. Dekorativt bladverk gröna blad med gul kant. Röda klocklika blommor i juni. Zon 1-2. – ’Minuet’ Dvärgrosenprakttry 0,4-0,6 m. Kompaktväxande. Gröna blad med purpurnyans. Rubinröda blommor i juli-augusti. Vacker höst­färg. Zon 1-5. – ’Nana Variegata’ Vitbrokig rosenprakttry 0,5-0,8 m. Kompakt växande. Vit­ brok­iga blad. Rosa blommor i juliaugusti. Zon 1-2(3). – ’Red Prince’ Trädgårdsprakttry 1-1,5 m hög. Intensivt röda blommor i juli-aug. Mörkgrönt bladverk. Zon 1-3(4).

VIBURNUM / Olvon – bodnantense ’Charles Lamont’ Hybridkejsarolvon 2 m. Blommor rosa i knopp, som utslagna vita, feb-april, milda höstar redan i nov-dec. Humusrik jord. Zon 1-3. – burkwoodii Hybridolvon 1-2 m. Mörkgröna, läderartade blad. Ljusrosa, doftande blommor, maj. Vintergrön. Zon 1-4.

2

– dentatum ’Blue Muffin’ Tandolvon 1,5-2 m. Täcks av vita blommor under sommaren som följs av blå bär. Kompakt rundat växtsätt, grönt glänsande bladverk. Zon 1-5. – carlesii ’Aurora’ Luktolvon 1-1,5 m. Rosa klotformade doftande blommor. Grågrönt bladverk. Zon 1-4.

3

– ’Eskimo’ Prydnadsolvon Ca 1 m. Kompakt växtsätt. Runda vita blommor från senvår till sommar. Zon 1-4. – plicatum ’Mariesii’ Japanskt olvon 1-2 m hög. Bredväxande, nästan vågräta grenar. Vita blomkorgar i maj-juni. Zon 1-3.

4

32

1. Viburnum dentatum ’Blue Muffin’ 2. Viburnum plicatum ’Mariesii’ 3. Viburnum carlesii ’Aurora’ 4. Weigela ’Black and White’ 5. Weigela florida ’Korea’

– sargentii ’Onondaga’ Blodolvon 1,5-2 m. De unga bladen är rödbruna, blir sedan gröna och får bronsröd höstfärg. Blommorna är rosa som knoppar och blir gräddfärgade när de slår ut. Zon 1-4(5).

5


Buskar med många plusvärden!

Azalea och Rhododendron

De städsegröna sorterna med sitt vackra glänsande bladverk är en prydnad i sig. När de blommar med sina stora blomklasar är de enastående! De lövfällande sorterna börjar knoppas på bar kvist, blommorna täcker sedan ofta hela busken, vissa sorter doftar och många får en sprakande höstfärg.

1 2

Tips & råd! PARKRODODENDRON Städsegröna blad. Stora blom­samlingar i maj-juni. Finns i flera namnsorter.

1. ’Catawbiense Grandiflorum’ 2. ’Cunningham’s White’

– ’Catawbiense Grandiflorum’ 1,5-3 m. Mycket härdig. Stora lila blommor. Zon 1-5. – ’Cunningham’s White’ Caucasicum rododendron 1,5-2 m. Vit, tidig. Zon 1-5. – ’Feuerschein’ 1-1,5 m. Lysande röd. Zon 1-4. – ’Gomer Waterer’ 1,5 m. Äppelblomsrosa. Zon 1-4.

De städsegröna sorterna trivs vindskyddat i halvskuggiga till skuggiga lägen. De lövfällande sorterna trivs i sol till halvskugga. Jorden ska vara kalkfattig (sur jord med lågt pH-värde) och mullrik. Rhododendronjord, torvmull och kompostjord är bra jordförbättringsmedel. Ska gödslas strax efter blomning. För att underlätta knoppbildning tar man bort de torra blomställningarna. Täck jorden under buskarna med täckbark eller löv på hösten. Gräv inte i onödan runt buskarna, rotsystemet är grunt och kan skadas. De är lätta att flytta.

33


AZELEA / RHODODENDRON

– ’Kokardia’ ponticum rododendron 1-2 m. Lilarosa med mörkt öga. Zon 1-3. – ’Lee’s Dark Purple’ 1,5 m. Mörkt violett med gult öga. Zon 1-4.

1

2

– ’Nova Zembla’ 1-2 m. Mörkröd. Zon 1-4. – ’Roseum Elegans’ 1,5-3 m. Rosa. Zon 1-5(6). – ’Scintillation’ fortunei rododendron Ca 2 m, ljust rosa, gulgrön teckning. Doftande. Zon 1-4.

YAKUSHIMANUMROD.

3

34

4

5

6

7

1. Rhododendron ’Kokardia’ 2. Rhododendron ’Scintillation’ 3. Rhod. yak. ’Fantastica’ 4. Rhod. yak. ’Polaris’ 5. Rhod. lapponicum ’Ramapo’ 6. Rhododendron ’P.J. Mezitt’ 7. Azalea japonicum ’Kermesina’

Städsegröna, kompakt utbrett växtsätt. Skotten och bladens undersida är silvriga eller bronsfärgade. Mycket stora blomsamlingar i maj-juni. Finns i flera namnsorter. – yakushimanum Ca 0,8-1,5 m. Karminrosa knopp som går över i vitt. Zon 1-5. –– ’Anuschka’ Ca 0,5 m. Kompakt. Mörkrosa med ljus mitt. Zon 1-3(4). –– ’Fantastica’ Ca 1 m. Rosaröd, rosa insida. Zon 1-3. –– ’Flava’ 1,5 m. Orange knopp som går över i gult. Zon 1-4. –– ’Koichiro Wada’ Ca 0,6-1 m. Kompakt. Mörkrosa knopp som går över till milt rosa och vitt som fullt utslagna. Zon 1-5. –– ’Morgenrot’ Ca 1 m. Röd, fransad. Zon 1-2. –– ’Percy Wieseman’ Ca 1 m. Kompakt. Laxrosa/krämvit med gulbrun teckning. Zon 1-3(4). –– ’Pink Cherub’ Ca 0,8 m. Kompakt. Ljusrosa-lila. Zon 1-4. –– ’Polaris’ 1 m. Röd knopp, rubinrosa som utslagen. Zon 1-3(4). –– ’Schneekrone’ Ca 0,7-1 m. Ljust rosa knoppar, blommor rent vita. Zon 1-3(4).


1

2

Låga långsamväxande sorter. Lämpliga till stenpartier, gravar eller gruppvis som underplantering till buskar och träd. – forrestii ’Scarlet Wonder’ Revalpros Ca 0,5 m. Städsegrön. Stora, klockformade, lysande röda blommor, april-maj. Zon 1-4. – lapponicum ’Blue Tit’ / Alpros 0,5 m. Små ljust blå/lavendelfärgade med svag brun teckning, maj. Zon 1-3. –– ’Gristede’ 0,5 m. Små lysande blå blommor, maj. Zon 1-3. –– ’Ramapo’ 0,5-0,8 m. Små purpur/blålila, maj. Zon 1-4(5). – ’P.J. Mezitt’ Ca 1 m. Rosalila i aprilmaj. Delvis vintergrön. Zon 1-5(6). – praecox / Våralpros 1-1,5 m. Städsegrön. Lilarosa blommor i mars till april. Zon 1-3.

JAPANSKA AZALEOR

3

– japonicum ’Kermesina’ Ca 0,5 m. Vintergrön. Små intensivt rosa-röda blommor i maj-juni. Zon 1-3. –– ’Kermesina Weiss’ Ca 0,5 m hög. Vintergrön. Små vita blommor i maj-juni. Zon 1-3. –– ’Kermesina Rosea’ Ca 0,5 m hög. Vintergrön. Små rosa blommor i maj-juni. Zon 1-3.

– schlippenbachii Koreansk azalea 1,2-2 m. Kompakt växtsätt. Stora blommor som skiftar i vitt och olika rosa toner i maj. Vacker höstfärg. Zon 1-3(4).

TRÄDGÅRDSAZALEOR 1,2-2 m. Stora blomsamlingar i maj till juni. Rikblommiga. Vackert höstfärgade blad. Zon 1-4. Finns i flera namnsorter. – ’Berry Rose’ rosa med gul fläck – ’Fireball’ djupt röd – ’Gibraltar’ orangeröd – ’Golden Eagle’ guldgul – ’Homebush’ rosaröd – ’Irene Koster’ rosa – ’Klondyke’ mörkgul – ’Persil’ vit med gul fläck

AZALEA / RHODODENDRON

LÅGVÄXANDE RODODENDRON

NORTHERN LIGHTS AZALEOR Härdiga azaleor från Minnesota USA. Ca 1 m höga. Doftande. Vacker höstfärg. Zon 1-5. – ’Golden Lights’ blekgul – ’Northern Hi-Lights’ gulvit – ’White Lights’ ljusrosa till vita

AZALEOR

4

Lövfällande arter som blommar före lövsprickningen. – canadense / Vårazalea 0,7-1,2 m. Lövfällande. Kompakt upprätt växtsätt. Lilarosa blommor på bar kvist i april-maj. Zon 1-7. – fraseri / Fraserazalea 1-1,5 m. Lövfällande. Kompakt växtsätt. Mörkt rosalila blommor i maj. Vacker höstfärg. Zon 1-4. – luteum (pontica) / Guldazalea 2-3 m. Mörkt gula starkt doftande blommor. Rikblommig. Zon 1-4.

1.Azalea luteum 2. Azalea schlippenbachii 3. Azalea ’Golden Eagle’ 4. Azalea ’Homebush’ 5. Azalea ’Persil’ 6. Azalea ’Northern Hi-Lights’

5 6

35


Häckväxter Grönskande väggar - som ger en trivsam inramning! En häck är den trivsammaste inramningen kring en tomt. Ett staket ger också avgränsning, men inte mycket mer. Häcken får tät grönska som också skyddar mot insyn, vägdamm och blåst. Många friväxande häckar blommar dessutom rikt. Häckar kan vara friväxande eller klippta. En friväxande häck blir vanligen bred och yvig och blommar vackert. En klippt häck kan man hålla smalare och stramare, den blir för det mesta enbart grön. Flera perenner

passar också utmärkt som låga häckar och inramningar. Lavendel, kattmynta och isop är några exempel. Många frågar om skillnaden mellan vanliga buskar och häckplantor. Skillnanden ligger i plantornas ålder. Häckplantor är i regel ett par år yngre och alltså mindre än buskarna. Har man bråttom och vill ha häcken fortare färdig kan man använda buskexemplar. Plantera då med större avstånd. En del av de lågväxande sorterna passar även bra som marktäckare under högre buskar och träd samt i slänter. Rådgör med din trädgårdsmästare.

Tips & råd!

1

Plantering Mät ut planteringsavståndet. Spänn en lina mellan radens ändpunkter så att raden blir rak. Gräv en grop och sätt i plantan. Börja med nästa grop och lägg i jorden runt plantans rötter i första gropen osv. På så sätt slipper man flytta jorden två gånger. Trampa till så att plantorna står stadigt.

2 3

36

1. Aronia prunifolia ’Elata’ 2. Amelanchier lamarckii 3. Carpinus betulus

AMELANCHIER / Häggmispel – alnifolia / Bärhäggmispel 2-4 m. Vita blommor i maj-juni. Rik fruktsättning av rödsvarta ätliga bär. Tätgrenig. Buskage, ridåer, friväxande häck. Vacker höstfärg. Zon 1-6. – lamarckii /Prakthäggmispel Snabbväxande och robust. Till buskage, ridåer, bersåer. Vita blommor i majjuni. Brunröda ätliga frukter. Vacker höstfärg. Planteras med 2-3 plantor/m. Höjd som friväxande 4-7 m. Zon 1-6.


FAGUS / Bok

ARONIA

– vulgare - Upprätt tätt växtsätt. Lämplig som klippt häck. Mörkgrönt blankt bladverk. 3 plantor/m. Som klippt från 0,8-2 m. Zon 1-4. –– var. italicum ’Atrovirens’ Vinterliguster - Upprätt tätt växtsätt. Lämplig som klippt häck. Vintergrönt blankt bladverk. 3 plantor per m. Som klippt från 0,8-2 m. Zon 1-2.

- melanocarpa ’Hugin’ Liten svartaronia Lågt tätt växtsätt. Lämplig till låga, både friväxande och klippta häckar. Mycket rikblommande. Friskt grönt bladverk med sprakande höstfärg. Rikligt med svarta ätliga frukter på hösten. 2-3 plantor/m. Höjd som friväxande 1 m, som klippt från 0,7 m. Zon 1-6. –– prunifolia E / Slånaronia Upprätt växtsätt. Lämplig både som friväxande och klippt häck. Mörkgröna blad med fin höstfärg. Små vita blommor i maj. Svarta ätliga frukter på hösten, lämpliga till saft. 2-3 plantor/m. Höjd som friväxande 2-3 m, som klippt från 1 m. Zon 1-6.

BERBERIS

HÄCKVÄXTER

- spicata / Häggmispel Utpräglat upprätt växtsätt. Till ridåer och både friväxande och klippta häckar. Vita blommor i maj-juni. Brunröda ätliga frukter. 2-3 plantor/m. Höjd som friväxande 5-7 m, som klippt från 1,5 m. Zon 1-6.

– sylvatica - Blanka, friskt gröna blad. Används till höga, formklippta häckar. Även den rödbladiga bladboken är lämplig. 3-4 plantor/m. Zon 1-4.

LIGUSTRUM / Liguster

2

LONICERA / Try – involucrata ’Lycksele’ Skärmtry - Snabbväxande, mörkgrönt tätt bladverk. Lämplig som både klippt och friväxande häck. 3 plantor/m. Som klippt från 1 m, som friväxande 1,5-2 m. Zon 1-6.

3

MALUS / Apel

- thunbergii / Häckberberis Utbrett växtsätt. Härdig och oöm. Lämplig till friväxande häckar. Taggig. Små gula blommor i juni. Röda frukter. Flammande rödorange höstfärg. 3 plantor/m. Höjd som friväxande 1,5-3 m. Zon 1-6.

– toringo sargentii E Bukettapel - Tätt buskigt växtsätt. Lämplig både som friväxande och klippt. Översållas av vita blommor på våren, även som klippt. Orangeröda frukter på hösten. 2-3 plantor/m. Som klippt från 1 m, som friväxande 1,5-2 m. Zon 1-5.

CARPINUS / Avenbok

POTENTILLA / Ölandstok

- betulus / Avenbok Upprätt växtsätt. En häck som kan hållas mycket smal. Bör klippas. Mörkgröna, länge kvarsittande blad. 3-4 plantor/m. Höjd som klippt från 0,8 -4 m. Zon 1-4.

– fruticosa ’Goldfinger’ Rundat växtsätt. Lämplig friväxande. Gula blommor hela sommarhalvåret. 2-3 plantor/m. Höjd som friväxande 1-1,2 m. Zon 1-5.

4

1 5 1. Malus toringo sargentii 2. Fagus sylvatica 3. Ligustrum 4. Lonicera involucrata ’Lycksele’ 5. Potentilla fruticosa ’Goldfinger’

37


HÄCKVÄXTER

Bilder på Spirea och Syren finns under rubriken Prydnadsbuskar

1

PRUNUS – laurocerasus / Lagerhägg Vintergrön. Kompakt upprätt växtsätt, gröna glänsande blad. Lämplig som både friväxande och klippt. 2-3 plantor/m. 1,5-2 m. Zon 1-2. –– ’Etna’ med rundade blad. –– ’Herbergii’ med långsmala blad. Fråga din trädgårdsmästare vilken sort som passar i ert område.

RIBES – alpinum ’Schmidt’ / Måbär Tätt växtsätt. Används som klippt häck. Grönskar tidigt. Gulröd höstfärg. 3 plantor/m. Höjd som klippt från 0,5-2 m. Zon 1-6.

ROSA / Buskrosor i sorter

2

3

Flera buskrosor, både moderna och gammaldags lämpar sig som friväxande häckar och buskage. Nedan några exempel: – ’Hansa’ / Vresros Tätt växtsätt, mörkgrönt glänsande bladverk. Stora fyllda karminröda doftande blommor under sommaren. Vackra nypon. Tål hård beskärning. 2 plantor/m. Ca 1,5 m hög. Zon 1-8. – ’Louise Bugnet’ / Kanadaros Upprätt växtsätt, nästan tagglös. Mörkgrönt glänsande bladverk. Purpurröda knoppar som slår ut till fyllda helt vita doftande blommor under sommaren. Tål hård beskärning. 2-3 plantor per m. Ca 1 m. Zon 1-6.

SORBUS – mougeottii E / Häckoxel Upprätt växtsätt. Lämplig som klippt häck. Dekorativa röda bär på hösten. Tål salta havsvindar. 3 plantor/m. Höjd som klippt från 1-3 m. Zon 1-5.

SPIRAEA / SPIREA

4 1. Prunus laurocerasus ’Etna’ 2. Rosa ’Louise Bugnet’ 3. Spiraea cinerea ’Grefsheim’ 4. Taxus

38

– betulifolia ’Tor’ Björkspirea Rundat buskigt växtsätt. Lämplig som låg friväxande häck eller inramning. Rikligt med vita blommor i runda klasar i juni. Sprakande höstfärg. 2-3 plantor/m. Höjd som friväxande 0,8-1,5 m. Zon 1-6.

– billardii / Klasespirea Upprättväxande. Till friväxande häck upp till 2 m. Rosa blommor i upprätta klasar på våren. 3 plantor/m. Zon 1-7. – japonica ’Anthony Waterer’ Praktspirea Lågt, kompakt växtsätt. Lämplig som låg friväxande häck eller inramning. Rosaröda, flata blomställningar i julisept. Höjd som friväxande ca 1 m. 3-4 plantor/m. Zon 1-4(5). – cinerea ’Grefsheim’ Norsk brudspirea Tätt graciöst växtsätt. Används som friväxande häck. Översållas av vita blommor i majjuni. 2-3 plantor/m. Höjd som friväxande ca 1,5 m. Zon 1-6. – vanhouttei /Bukettspirea Upprättväxande tätt växtsätt. Lämplig som friväxande häck eller ridåer. Vita blommor i små klasar i juni. 3 plantor/m. Höjd som friväxande 2-3 m. Zon 1-6.

SYRINGA / SYREN – vulgaris / Bondsyren Kraftigt, upprätt växtsätt. Lämplig som friväxande häck, bersåer och ridåer. Väldoftande, blålila blommor i maj-juni. 2 plantor/m. Höjd som friväxande 3-5 m. Zon 1-6.

TAXUS / IDEGRAN – i olika sorter Vintergrön, tät med mörkgröna barr. Används som klippt och lättformad häck. Blir tätare om skotten toppas något på sommaren. Höjd som klippt 1-3 m. 3 plantor/m. Zon 1-5, beroende på sort.

THUJA / TUJA – occidentalis Vintergrön. Lämplig både som klippt eller friväxande. Finns i sorter med olika växtsätt och gröna nyanser. 2-3 plantor/m. Höjd som friväxande 2,5-5 m, som klippt från 1 m. Zon 1-5, beroende på sort.


Prydnadsträd

Ger karaktär åt trädgård och uteplats!

Träd kan vara små, smala, snabbväxande, breda, blommande och mycket mer. Men ett har de gemensamt - det är träden som skapar miljön och rumskänslan. Grönskan ”flyttas upp” det blir lummigare och mer trivsamt kring huset. Här delar vi in träden i 4 grupper - små träd, medelstora träd, stora träd och buskträd.

1

4

2 3

5

1. Litet - Syringa meyeri ’Palibin’ 2. Litet i kruka - Larix ’Little Boogle’ 3. Medelstort - Malus ’Scarlett’ 4. Stort - Aesculus hippocastanum 5. Busk - Laburnum watereri ’Vossii’

Små träd är lämpliga i rabatt, bland marktäckare, i stenytor och krukor. De medelstora träden skapar karaktär åt villaträdgården. Stora träd är lämpliga i större trädgårdar och innegårdar, vid uppfarter och p-platser. Buskträden gör sig ”ensamma” som solitärer bland marktäckare, i stenytor och att använda som insynsskydd. Med stamhöjd menas stammens höjd från marken till den första förgreningen. Den ändras inte under trädets livstid. Man kan däremot ”stamma upp” ett träd genom att såga/klippa av de nedersta grenarna i trädkronan. Många träd finns i olika stamhöjd, växtens slutliga höjd är beroende på stamhöjden och räknat efter 10-15 år. Det är viktigt att ett träd står stadigt för att kunna rota sig ordentligt. Slå ner en stör ca 10 cm från stammen, bind trädet mot stören med ett brett band alldeles under kronan. Efter ca 3 år tas stören bort.

39


PRYDNADSTRÄD

SMÅ TRÄD Lämpliga i rabatt, bland marktäckare, i stenytor och krukor. Finns ofta i olika stamhöjd, från ca 80 till 120 cm. Växtens slutgiltiga höjd är beroende på stamhöjden och räknat efter 10-15 år.

ARONIA

1

2

– ’Aron’ Ca 2 m. Små vita blommor i maj, svarta ätliga frukter. Mörkgrönt glänsande bladverk, sprakande höstfärg. Zon 1-6.

CARAGANA / Hängkaragan – arborescens ’Pendula’ Ca 1,5 m. Små gula blommor i majjuni. Bågformigt hängande grenar. Zon 1-6.

CERCIDIPHYLLUM – japonicum pendulum Hängkatsura Ca 1,5 m. Hängande tunna grenar. Gröna hjärtformade blad med gyllene höstfärg. Zon 1-2(3).

CORYLUS / Hassel

3

4

– avellana ’Contorta’/Ormhassel Ca 1,5 m. Spiralvridna grenar, gula hängen på bar kvist. Zon 1-4.

COTONEASTER / Oxbär – ’Coral Beauty’ / Krypoxbär Ca 1 m. Hängande grenar, små vita blommor i maj, orangeröda frukter. Vintergrönt bladverk. Zon 1-4.

EUONYMUS / Benved – fortunei i sorter/Klätterbenved Ca 1 m, utbrett hängande växtsätt, vintergrönt bladverk. Zon 1-2(3). –– ’Emerald Gaiety’ vitbrokiga blad –– ’Emerald’n Gold’ gulbrokiga blad

HYDRANGEA / Hortensia

5

40

6

1. Caragana arborescens ’Pendula’ 2. Cotoneaster ’Coral Beauty’ 3. Malus ’Adirondack’ 4. Euonymus ’Emerald Gaiety’ 5. Hydrangea paniculata 6. Salix caprea ’Kilmarnock’

– paniculata ’Grandiflora’ Syrenhortensia - Ca 2 m. Stora vita luftiga blomklasar som går över i rosa i juli-sept. Bör beskäras varje vår. Zon 1-5.


LARIX / Lärk

– ’Susan’ / Flickmagnolia Ca 2 m. Upprätt tätt växtsätt. Glänsande grönt bladverk. Stora rosaröda blommor på bar kvist.Zon 1-3(4).

– ’Puli’ / Europeisk hänglärk Ca 1,5 m. Hängande växtsätt, ljusgröna barr med gul höstfärg. Fäller barren på hösten. Zon 1-4. – ’Little Boogle’ / Dvärglärk Ca 1,5 m. Något hängande växtsätt, blågröna barr. Fäller barren på hösten. Zon 1-5.

MALUS / Apel

1

– ’Adirondack’ / Dvärgapel Ca 1,5 m. Upprätt växtsätt. Små rosaröda blommor på våren, små orangeröda frukter på hösten. Zon 1-5(6).

PRUNUS – cistena / Svartplommon Ca 1,5-2 m. Mörkt purpurfärgat glänsande bladverk, små rosavita blommor i maj, små mörkröda frukter. Zon 1-5. – incisa ’Kojou-no-mai’ Dvärgkörsbär Ca 1,5-2 m. Kompakt växande med späda krokiga grenar, små rosavita blommor på bar kvist. Zon 1-5.

PRYDNADSTRÄD

1

MAGNOLIA

PINUS / Dvärgtallar Ca 0,6-1,5 m. Klotformigt växtsätt, långsamväxande, gröna-mörkgröna glänsande barr. Vintergrön. Zon 1-4(5).

THUJA / Tuja Ca 1-1,5 m. Klotformigt klippta måste ansas varje sommar för att hålla formen. Vintergrön. Zon 1-5.

SALIX

2

– caprea ’Kilmarnock’ Hängsälg Ca 1,5-2 m. Starkt hängande grenar, gulvita ”kissar” i april. Gröna blad med gråvit undersida. Zon 1-6. – helvetica / Alpvide Ca 1-1,5 m. Kompakt rundat växtsätt. Nya skott och blad är silvergrå, bladets ovansida blir senare grönt. Zon 1-5. – integra ’Hakuru Nishiki’ Japansk dvärgpil Ca 1-1,5 m. Graciöst växtsätt, rosa/vit/gröna smala blad. Zon 1-2.

SORBUS / Rönn

4 5

– koehneana Ca 1,5-2 m. Något överhängande grenar, små vita blomklasar i maj, vita glänsande bär, mörkgrönt bladverk, sprakande höstfärg. Zon 1-5.

3 1. Salix helvetica 2. Sorbus koehneana 3. Larix ’Puli’ 4. Larix ’Little Boogle’ 5. Thuja

SYRINGA / Syren Se bild sidan 39 – meyeri ’Palibin’ / Dvärgsyren Ca 1,2-2 m. Klotformigt växtsätt. Tätt med små gröna blad. Lilarosa doftande blomklasar i maj. Zon 1-6.

41


PRYDNADSTRÄD

MEDELSTORA TRÄD Träd som skapar karaktär åt villaträdgården. Växtens slutgiltiga höjd är beroende på stamhöjden och räknat efter 10-15 år.

ACER / Lönn – platanoides ’Globosum’ Klotlönn Ca 2-4 m. Klotformigt utbrett växtsätt. Gröna flikigt blad, gulröd höstfärg. Zon 1-3.

1

AMELANCHIER / Häggmispel – arborea ’Robin Hill’ Stor Häggmispel Ca 5-6 m. Upprätt växtsätt. Rosavita blommor i maj. Gulröd höstfärg. Zon 1-3.

BETULA / Björk – verrucosa ’Youngii’ / Tårbjörk Ca 2-4 m, beroende på hur man binder upp toppskotten. Utbrett nedhängande växtsätt. Zon 1-6.

CRATAEGUS / Hagtorn

2

– ’Pauls Scarlet’ / Rosenhagtorn Ca 3-5 m. Upprätt utbrett växtsätt. Lysande karminröda fyllda blommor i maj till juni. Zon 1-4.

FAGUS / Bok – sylvatica ’Purpurea Pendula’ Hängblodbok Ca 1,5-5 m beroende på hur man binder upp toppskotten. Mörkrött glänsande bladverk. Zon 1-4.

MALUS / Apel

3

42

1. Acer platanoides ’Globosum’ 2. Malus ’Rudolph’ 3. Prunus cerasifera ’Nigra’

– floribunda / Rosenapel Ca 3-5 m. Rosavita blommor i majjuni, små gulröda frukter. Grönt bladverk, orange höstfärg. Zon 1-4. – ’Freja’ / Purpurapel Ca 3-5 m. Mörkrosa blommor i majjuni, små rödlila frukter. Rödbrunt bladverk som går över i grönt. Zon 1-4. – ’John Downie’ / Paradisapel Ca 3-5 m. Rosavita blommor i majjuni. 3-5 cm stora orangeröda frukter. Grönt bladverk, gul höstfärg. Zon 1-5.

– ’Rudolph’ / Purpurapel Ca 3-5 m. Lilarosa blommor i maj till juni, små röda frukter. Rödbrunt bladverk som går över i gröna. Zon 1-4. – ’Scarlett’ / Purpurapel Se bild sidan 39 Ca 3-5 m. Karminröda blommor i maj till juni, små mörkröda frukter. Glänsande rödbrunt bladverk. Zon 1-4.

PRUNUS – cerasifera ’Nigra’ Blodplommon Ca 3-5 m. Små rosa blommor i lövsprickningen. Glänsande rödbrunt bladverk. Zon 1-5. – eminens ’Umbraculifera’ Klotkörsbär Ca 2-4 m. Kompakt klotformigt växtsätt. Små vit blommor i april-maj. Mörkgrönt bladverk. Zon 1-4. – padus ’Colorata’ Blodhägg Ca 3-5 m. Upprätt växtsätt. Mörkrosa blommor i klasar i maj, små svarta frukter. Vinrött bladverk. Zon 1-6. – Sato ’Kiku-shidare-zakura’ Japanskt hängkörsbär Ca 1,5 -3 m. Hängande utbrett växtsätt. Rosa tätt fyllda blommor i maj. Grönt bladverk. Zon 1-2(3). – serrulata ’Kanzan’ Japanskt körsbär Ca 5-8 m. Upprätt utbrett växtsätt. Rosa tätt fyllda blommor i maj. Grönt bladverk, orange höstfärg. Zon 1-3. –– ’Royal Burgundy’ Japanskt körsbär Ca 3-5 m. Upprätt utbrett växtsätt. Rosa tätt fyllda blommor i maj. Mörkrött bladverk. Zon 1-2(3). – virginiana ’Shubert’ Virginiahägg Ca 5-8 m. Upprätt växtsätt. Rosavita blommor i klasar i maj, rödlila bär. Rödbrunt bladverk, nya skott och blad är ljust gröna. Zon 1-7.


PRYDNADSTRÄD

PYRUS / Päron – salicifolia ’Pendula’ Silverpäron ”Nordens olivträd” Ca 2-4 m. Graciöst hängande växtsätt. Silvergrå-silvrigt gröna smala blad. Zon 1-3(4).

ROBINIA

1

– pseudoacacia ’Umbraculifera’ Klotrobinia Ca 2,5-5 m. Klotformad krona. Ljusgrönt sirligt bladverk. Zon 1-2.

4

SORBUS / Rönn / Oxel – commixta ’Carmencita’ E Japansk rönn Ca 2-4 m. Kompakt växtsätt, mörkgrönt sirligt bladverk, rostbrun höstfärg som framhäver de små glänsande lackröda frukterna. Zon 1-3. – ’Dodong’ E Prydnadsrönn (Ullungrönn) Ca 5-8 m hög. Vita blomklasar i juni, orangeröda bär i stora klasar. Grönt glänsande bladverk, intensiv orange höstfärg. Zon 1-4.

2

– thuringiaca ’Fastigiata’ E Rundoxel Ca 5-7 m. Kronan först smalt upprätt för att med åren bli nästan rund. Mattgrönt bladverk med orangegul höstfärg. Rikligt med röda frukter. Zon 1-5.

5

SYRINGA / Syrén – vulgaris ’Andenken an Ludwig Späth’ Ca 2-4 m. Tätt regelbundet växtsätt. Mörkt rödvioletta enkla doftande blommor i stora klasar i maj-juni. Zon 1-4. –– ’Beauty of Moskow’ Ca 2-4 m. Upprätt växtsätt. Ljuslila fyllda doftande blommor i stora klasar i maj-juni. Zon 1-4.

3 1. Prunus eminens ’Umbraculifera’ 2. Prunus serrulata ’Kanzan’ 3. Pyrus salicifolia ’Pendula’

–– ’Mme Lemoine’ Ca 2-4 m. Tätt regelbundet växtsätt. Vita fyllda doftande blommor i stora klasar i maj-juni. Zon 1-4.

6 4. Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’ 5. Sorbus ’Dodong’ 6. Syringa ’Andenken an Ludwig Späth’

43


PRYDNADSTRÄD

STORA TRÄD

TILIA / Lind

För stora trädgårdar och innergårdar. Vid uppfarter och p-platser. Växtens slutgiltiga höjd är beroende på stamhöjden och räknat efter 10-15 år.

– cordata / Skogslind Ca 10-15 m. Pyramidal krona, stora mörkgröna läderartade blad. Zon 1-4.

ACER / Lönn

1

– platanoides / Skogslönn Ca 10-15 m. Kraftigväxande med rundad krona. Grönt bladverk, gulröd höstfärg, bruna ”näsor”. Zon 1-5. –– ’Royal Red’ Rödbladig lönn Ca 10-15 m. Luftig krona, mörkt rödbrunt glänsande bladverk. Zon 1-3.

AESCULUS / Kastanj Se bild sidan 39 – hippocastanum /Hästkastanj Ca 10-15 m. Hög bred krona, vita stora upprätta blomklasar i maj, rödbruna kastanjer i taggiga skal på hösten. Mörkgrönt bladverk, gulbrun höstfärg. Zon 1-5.

BETULA / Björk

2

– pendula ’Dalecarlica’ E Ornäsbjörk - Sveriges riksträd! Ca 15-20 m. Smalt upprätt växtsätt med hängande grenspetsar. Fint flikade gröna blad, gul höstfärg. Zon 1-7.

4

FAGUS / Bok – sylvatica ’Pendula’ / Hängbok Ca 10-15 m. Bågformigt oregelbundet växtsätt. Mörkgrönt glänsande bladverk, gul höstfärg. Zon 1-4.

SALIX / Pil

3

44

1. Acer platanoides 2. Acer platanoides ’Royal Red’ 3. Betula pendula ’Dalecarlia’

– alba sericea / Silverpil Ca 15-20 m. Upprätt växtsätt. Silvergrått bladverk, gulbruna grenar. Zon 1-6. – fragilis ’Bullata’ / Klotpil Ca 5-6 m. Klotformig krona. Mörkgrönt bladverk med blågrön undersida. Zon 1-6.

5 4. Salix fragilis ’Bullata’ 5. Tilia cordata


1

Lämpliga att växa ”ensamma” som solitärer bland marktäckare, i stenytor och använda som insynsskydd. Växtens slutgiltiga höjd är räknat efter 10-15 år.

ACER / Lönn – tataricum ginnala Ginnalalönn Ca 5-7 m. Upprätt bredväxande. Rödglänsande ”näsor”, friskt grönt bladverk, sprakande höstfärg. Zon 1-5.

BETULA / Björk

2

– albo-sinensis septentrionalis Kopparbjörk Ca 10-15 m hög. Upprätt växtsätt, lite oregelbundet med åren. Gulgrönt bladverk, gul höstfärg. Mycket dekorativ kopparfärgad bark. Zon 1-4. – utilis jacquemontii Himalayabjörk Ca 6-10 m. Upprätt pyramidalt växtsätt, lite oregelbundet med åren. Ljusgrönt bladverk, gul höstfärg. Från olivgrön bark över till gulbrunt för att bli vitt glänsande efter ca 5 år. Zon 1-3.

CERCIDIPHYLLUM/ Katsura

3

3

– japonicum Ca 8-10 m. Rundat pyramidalt växtsätt. Gröna hjärtformade blad med brinnande gul höstfärg. Zon 1-4(5).

CORNUS / Kornell –kousa chinensis i sorter Kinesisk blomsterkornell Ca 2-3 m. Kompakt utbrett växtsätt, grönt bladverk, röd höstfärg. Stora vita blommor i maj-juni. Zon 1-3.

JUGLANS / Valnöt

4

LABURNUM / Gullregn Se bild sidan 39 –watereri ’Vossi ’ Hybridgullregn Ca 3-5 m. Upprätt växtsätt, grönt något glansigt bladverk. Gula doftande blommor i långa hängen i maj-juni. Nästan helt steril, sätter få frökapslar, dessa bör plockas bort då de är giftiga. Zon 1-3(4).

PRYDNADSTRÄD

BUSKTRÄD

LIRIODENDRON / Tulpanträd – tulipifera Ca 4-8 m, som buskklippt. Pyramidalt växtsätt. Dekorativa fyrkantiga blad, gul höstfärg. Blommar först efter ca 30 år. Zon 1-2.

PRUNUS – serrulata ’Amanogawa’ Pelarkörsbär Ca 3-5 m. Smalt pyramidalt växtsätt, mörkgrönt bladverk, gul höstfärg. Halvdubbla doftande rosavita blommor i maj. Zon 1-3.

PTEROCARYA / Vingnöt – fraxinifolia Kaukasisk vingnöt Ca 8-10 m, som buskklippt. Upprätt växtsätt. Dekorativt mörkgrönt bladverk, gul höstfärg. Gröna hängen i maj, frukten vingad i långa klasar. Zon 1-4.

SORBUS / Rönn / Oxel – ’Dodong’ Prydnadsrönn (Ullungrönn) Ca 5-8 m, som buskklippt. Vita blomklasar i juni, orangeröda bär i stora klasar. Grönt glänsande bladverk, intensiv orange höstfärg. Zon 1-4.

5

– mandschurica / Manchurisk valnöt / ”Nordens palm” Ca 4-5 m som buskklippt. Ca 50 cm långa dekorativa mörkgröna blad, gul höstfärg. Zon 1-4.

1. Acer tataricum ginnala 2. Cornus kousa 3. Juglans mandschurica 4. Pterocarya fraxinifolia 5. Sorbus ’Dodong’

45


Klätterväxter Dubbel glädje både på höjd & bredd! Tips & råd! Också i en liten trädgård finns möjlighet att med klätterväxternas hjälp uppleva härlig prunkande skönhet genom att samplantera. Klängande i träd, buskar, barrväxter och staket. Liggande över stenar och murar förutom att kunna täcka plank, spaljéer och väggar. För att få så lång blomning som möjligt kan du plantera två olika sorter tillsammans. Använd fantasin och du får en trädgård med färgprakt året om.

1

1. Lonicera ’Serotina’

2

ACTINIDIA – kolomikta Kameleontbuske 2-4 m. Ljusgröna blad med vitrosa bladspetsar. Vita doftande blommor i juni. Långsamväxande. Zon 1-5.

ARISTOLOCHIA

46

2. Actinidia kolomikta 3. Aristolochia macrophylla

– macrophylla (durior) Pipranka 5-7 m. Piplika, brunvioletta, på utsidan gulgrön blommor i juni. Stora hjärtformade mörkgröna blad. Gröna grenar. Zon 1-5. – manshuriensis E Koreansk pipranka 4-6 m. En mycket kraftigväxande pipranka med större blad och blommor än ovanstående. Zon 1-5

3


KLÄTTERVÄXTER

EUONYMUS / Benved – fortunei ’Vegetus’ Storbladig klätterbenved 2,5 m (som marktäckare 0,5 m). Städsegrönt blank dekorativt bladverk. Självklättrande på skrovliga ytor som murar, trädstammar mm. Trivs i mullrik näringsrik jord. Zon 1-3.

FALLOPIA – baldschuanica / Bokharabinda 7-9 m. Vita blommor med svag skiftning i rosa, stora vippor i augokt. Ytterst snabbväxande. Zon 1-2(3).

1

HEDERA / Murgröna

4

– helix / Murgröna 5 m. Gröngula blommor i sept-okt. Glänsande vintergröna blad. Självklättrande. Zon 1-3. –– ’Grafik’ /Småbladig murgröna Tätt marktäckande med små vintergröna vitådrade blad. Zon 1-4. –– ’Hymn’ /Storbladig murgröna Tätt marktäckande med stora glänsande vintergröna blad. Zon 1-4. – hibernica / Storbladig 5 m. En variant av murgröna med större blad än ovanstående. Zon 1-3.

2

HUMULUS / Humle – lupulus / Humle 4-6 m. Honplantor får gulvita blommor i kottlika samlingar. Snabbväxande och anspråkslös. Vissnar ned på hösten. Zon 1-6. –– ’Nordbrau’ / Storfruktig 5 m. Honplantor. Får större kottar än vanlig humle. Zon 1-5.

5

HYDRANGEA / Hortensia – anomala petiolaris Klätterhortensia 5-7 m. Vita blommor i stora flata samlingar i juni-juli. Självklättrande. Även fin marktäckare. Planteras i torvmullsblandad jord. Zon 1-4.

3 1. Euonymus fortunei ’Vegetus’ 2. Fallopia baldschuanica 3. Hedera hibernica

JASMINUM / Jasmin – nudiflorum / Vinterjasmin 1-2 m. Små gula blommor i nov-april. Skyddad varm växtplats. Bör spaljeras. Zon 1-2.

6 4. Humulus lupulus 5. Hydrangea petiolaris 6. Jasminum nudiflorum

47


KLÄTTERVÄXTER

1

LONICERA / Kaprifol

WISTERIA / Blåregn

– brownii ’Dropmore Scarlet’ Eldkaprifol 2-3 m. Orange till scharlakansröda blommor i juni-sept. Rikblommande. Zon 1-4.

– ’Blue Moon’ Ca 4-5 m. Riktigt blå 10-15 cm långa blomklasar i maj-juni. Remonterande. Zon 1-4(5). – frutescens ’Summer Cascade’ Ca 6 m. Lavendelblå långa blomklasar i maj-juni. Zon 1-4. – sinensis ’Amethyst’ Ca 7-9 m. Ljust violetta klasar i majjuni. Zon 1-3.

– caprifolium / Kaprifol 2-3 m. Ljusgula, väldoftande blommor i maj-juni. Orangeröda frukter. Zon 1-3. – heckrottii / Blomsterkaprifol 3-4 m. Blommor på utsidan karminröda, på insidan gula, juni-sept. Röda frukter. Zon 1-5. – periclymenum / Vildkaprifol 3-5 m. Blommor på utsidan röda, på insidan vita, juli-aug. Väldoftande. Röda frukter. Zon 1-6.

2

–– ’Serotina’ / Vildkaprifol 3-5 m. Gulröda blommor i juli-aug. Stark doft. Röda frukter. Zon 1-4. – tellmanniana Tellmanskaprifol 4-5 m. Stora orangegula blommor i juni-juli. Frodigt växtsätt. Zon 1-3.

PARTHENOCISSUS Vildvin

3

– quinquefolia / Klättervildvin 8-12 m. Femfingrade blad. Vacker höstfärg. Kraftigt växtsätt. Tålig, slingrande med klängen. Nedskärs vid planteringen för att kunna klänga fast vid stödet ända från marken. Zon 1-4.

5

–– v. engelmannii Engelmannsvin 9-12 m. Femfingrade blad som på hösten skiftar i rött. Självklättrande. Plantorna bör vid planteringen skäras tillbaka till 20-30 cm från marken för att de skall bilda nya, häftskiveförsedda skott, som genast fäster vid underlaget. Zon 1-5.

4

48

1. Lonicera brownii ’Dropmore Scarlet’ 2. Lonicera caprifolium 3. Lonicera tellmanniana 4. Parthenocissus v. engelmannii

– tricuspidata ’Veitchii’ Rådhusvin 9-12 m. Vackra glänsande, treflikade mörkgröna blad, som på hösten skiftar i orange och rött. Självklättrande. Zon 1-4. Angående nedskärning - se klättervildvin.

6 5. Parthenocissus tricuspidata ’Veitchii’ 6. Wisteria sinensis


Nordens lianer

Klematis

med ljuvlig blomning! Kan användas på många olika sätt - klängande på spaljéer, fristående eller mot väggar. Klängande i buskar och träd, över murar och staket eller planterade i rejäla krukor.

1

2

3 1. Clematis ’Nelly Moser’ och Eldkaprifol Lonicera ’Dropmore Scarlet’ 2. Clematis ’Jackmanii’ i en rönn 3. Clematis viticella ’Södertälje’

Klematis delas in i små- och storblommiga sorter, bland de småblommiga finner vi de mest härdiga och anspråkslösa sorterna. Båda grupperna delar man in i tidig- och senblommande. De tidigblommande blommar på fjolårsskotten och de senblommande på årsskotten. En del av de tidigblommande kan blomma om på årsskotten senare under sommaren. Hur du ska beskära din klematis beror på när den blommar. Generell regel: Tidigblommande: tidigt på våren putsas döda växtdelar bort och direkt efter blomning klipps de ytterligare om de blivit risiga eller för stora. Senblommande: skärs tillbaka sent på hösten eller tidigt på våren.

49


KLEMATIS

Småblommiga Clematis Atragene-gruppen

1

2

3 4

5

6

7

8

9

1. ’Ballet Skirt’ 2. ’Campanulina Plena’ 3. ’Columella’ 4. ’Cyanea’ 5. ’Georg’ 6. ’Love Child’ 7. ’Rose O’Grady’ 8. ’Riga’ 9. durandii

50

–– ’Albina Plena’ E Ca 3-4 m. Vita halvfyllda klockformiga blommor i maj och i omgångar under sommaren. Zon 1-5. –– ’Ballet Skirt’ Ca 2-3 m. Öppet klockformiga nickande fyllda rosa blommor i maj-juni. Zon 1-4. –– ’Campanulina Plena’ E Ca 3 m. Intensivt mörkblå fyllda blommor under hela sommaren. Zon 1-4. –– ’Columella’ Ca 2-3 m. Blommorna är enkla nickande öppet klockformiga, purpurvioletta med vita kanter. Doftande. Maj. Zon 1-4. –– ’Cyanea’ E Ca 2-3 m. Små klockformiga blåvioletta blommor i maj-juni. Zon 1-6. –– ’Georg’ E Ca 2-3 m. Klockformiga fyllda violetta blommor i maj och i omgångar under sommaren. Zon 1-5. –– ’Love Child’ E Ca 3-4 m. Gul blomma med små violetta prickar, doftande. Juni-sept. Zon 1-4. –– ’Propertius’ Ca 2-3 m. Nickande öppet klockformiga fyllda purpurvioletta med rosa insida i maj. Doftande. Zon 1-4. –– ’Riga’ E Ca 2-3 m. Vita öppet klockformiga blommor i april-maj (juni). Zon 1-7. –– ’Rose O’Grady’ Ca 4-5 m. Rosa öppet klockformiga blommor i maj-juni. Zon 1-4. – x durandii / Violklematis Klättrar ej. 1,5-2 m. Mörkblå ca 10 cm stora blommor i juni-sept. Zon 1-5. – texensis ’Gravetye Beauty’ Ca 2,5 m. Tulpanformade lysande röda blommor, 4-5 cm stora i julisept. Zon 1-3. – vitalba ’Paul Farges’ Vit sidenklematis Ca 3-5 m. Små vita enkla doftande blommor i juni-okt. Rikblommig. Zon 1-4(5).


2 1

3 4

Öppet klockformiga blommor i juli till september (oktober). –– ’Blue Angel’ Ca 2-3 m. Ljust blåviolett. Zon 1-4. –– ’Carmencita’ E Ca 3-3,5 m. Djupt karminröda. Zon 1-4. –– ’Huldine’ Ca 3-6 m. Vita 6-10 cm stora blommor. Zon 1-3. –– ’I am Lady Q’ Ca 3-5 m. Små enkla vita blommor med purpurrosa kanter. Zon 1-4. –– ’Mme Julia Correvon’ Ca 3-3,5 m. Rubinröda ca 10 cm stora blommor. Zon 1-4. –– ’Mrs T. Lundell’ E Ca 3-4 m. Rosa violett. Zon 1-4. –– ’Purpurea Plena Elegans’ Ca 2-3 m. Fyllda purpurröda blommor. Zon 1-4. –– ’Royal Velours’ Ca 2-3 m. Mörkt purpurröda blommor med sammetslyster. Zon 1-4. –– ’Södertälje’ E Ca 3-4 m. Hängande mörkt röda blommor med grönvita ståndare. Zon 1-5(6).

KLEMATIS

Viticella-gruppen Italiensk klematis

5 8 9

7 6 1. ’Blue Angel’ 2. ’Carmencita’ 3. ’Huldine’ 4. ’I am Lady Q’ 5. ’Mme Julia Correvon’ 6. ’Mrs T Lundell’ 7. ’Purpurea Plena Elegans’ 8. ’Royal Velours’ 9. ’Södertälje’

51


KLEMATIS

Storblommiga – ’Hagley Hybrid’ Ca 2-2,5 m. Ljust rosalila blommor i juni-sept. Zon 1-4.

1 2 3

6

– ’Happy Birthday’ Ca 3-4 m. Stora mörkt blåvioletta blommor med mörk strimma i julisept. Zon 1-4. – ’Jackmanii’ Ca 3-4 m. Mörklila i juli-sept. Zon 1-4. – ’Königskind’ Ca 1,2-1,8 m. Lavendelblå/violetta blommor, maj-okt. Passar i krukor. Zon 1-4. – ’Miss Bateman’ Ca 3-4 m. Vita blommor med rödbruna ståndare, maj-juni, sept. Zon 1-4. – ’Nelly Moser’ Ca 2-3 m. Ljusrosa med mörkrosa bred strimma i juni-okt. Zon 1-4. – ’Niobe’ Ca 2-2,5 m. Mörk röda i juni-juli till september. Zon 1-3(4).

4 5

– ’Perle D’Azur’ Ca 3-3,5 m. Ljust blålila med purpurfärgad mittstrimma i juli-sept. Zon 1-4.

7

– ’Piilu’ Ca 2 m. Rosaröd med ljusare kant i juni-sept. Zon 1-4. – ’Rouge Cardinal’ Ca 2-3 m. Djupt purpurröda blommor i maj-juni och aug-sept. Zon 1-4. – ’Sunna’ Ca 2,5-3,5 m. Gulvita knoppar. Rent vita blommor, maj-juni. Zon 1-3(4). – ’Temptation’ Ca 1,5 m. Stora djupt purpurröda blommor, i maj-juni med fyllda, i juli-aug med enkla blommor. Zon 1-4.

8

9

1. ’Hagley Hybrid’ 2. ’Jackmanii’ 3. ’Miss Bateman’ 4. ’Piilu’ 5. ’Perle D’Azur’ 6. ’Königskind’ 7. ’Niobe’ 8. ’Sunna’ 9. ’Temptation’

52

– ’The President’ Ca 2-3 m. Djupt blåvioletta i maj-juni och aug-sept. Zon 1-4.


Barrväxter Ger färg & form året om! Barrväxternas färgskala är fantastisk, från ljust gröna sorter till mörkt gröna, från ljust limegula till mörkgula och bronsfärgade och från stålblå sorter till silvriga. Dessutom i en mängd former - låga mattbildande, klotformiga, bredväxande eller smalt pelarformiga i höjder från 20 cm till 10-15 m. Barrväxter är mycket användbara och kan allt eftersom färg och form växa solitärt - ensamt, eller tillsammans med buskar, rosor och perenner. Det finns barrväxter för alla lägen i trädgården, från sol till skugga. Gemensamt är att de trivs bäst i väldränerad 2 mullrik jord.

Här delar vi in barrväxterna i grupper efter höjd: • Låga upp till ca 1 m. • Medelstora från ca 1 m till ca 2 m. • Stora över 2 m.

1

3

4

1. Juniperus - Enar i olika färger 2. Tsuga canadensis ’Jeddeloh’ - Dvärghemlock 3. Juniperus communis nana ’Repandens’ 4. Taxus media ’David’ - Pelartaxus

53


BARRVÄXTER

SMÅ - under 1m ABIES / Ädelgran

1

2 6

– balsamea ’Nana’ Liten balsamgran Ca 0,5-0,8 m. Kompakt dvärgform. Korta, mörkgröna barr. Zon 1-5.

CHAMAECYPARIS / Cypress – lawsoniana ’Minima Glauca’ Ädelcypress Ca 0,8-1,2 m. Kompakt rundat växtsätt. Barren är blågrönablågrå. Långsamväxande. Zon 1-3.

2 7

– obtusa ’Kamarachiba’ Japansk dvärgcypress Ca 0,2-0,4 m. Utbrett växtsätt. Barren är citrongulagröngula. Långsamväxande. Zon1-2. –– ’Nana Gracilis’ Japansk dvärgcypress Ca 0,5-1 m. Lågt kompakt växtsätt med mörkt gröna barr. Zon 1-3.

CRYPTOMERIA / Kryptomeria

3

8

3

9

54

4

9

5

1. Abies balsamea ’Nana’ 2. Chamaecypris ’Minima Glauca’ 3. Chamaecyparis ’Kamarachiba’ 4. Chamaecypris ’Nana Gracilis’ 5. Cryptomeria ’Compressa’ 6. Cryptomeria ’Globosa Nana’ 7. Juniperus ’Repandens’ 8. Juniperus ’Green Carpet’ 9. Juniperus ’Hornibrookii’ 10. Juniperus ’Andorra Compact’

– japonica ’Compressa’ Ca 0,3 m. Kompakt bollform. Mörkgröna barr, bronsfärgade på vintern. Långsamväxande. Zon 1-2. –– ’Globosa Nana’ Ca 0,5-0,8 m. Kompakt något oregelbundet växtsätt. Gröna barr. Långsamväxande. Zon 1-2.

JUNIPERUS / En – communis nana ’Repandens’ Dvärgen Ca 0,2-0,3 m. Krypande växtsätt. Frisk, vacker, mörkgröna barr. Zon 1-6. –– ’Green Carpet’ / Dvärgen Krypen Ca 0,2 x 1 m. Mattbildande. Friskt gröna barr. Zon 1-4. –– ’Hornibrookii’ / Krypen Höjd 0,2-0,4 m, bredd upp till 2 m. Oregelbunden krypande en vars barr liknar den vanliga enens. Zon 1-5. – horizontalis ’Andorra Compact’ Krypen Ca 0,3 m hög. Kompakt lågt utbrett växtsätt. Blågröna barr som blir bronspurpurfärgade på vintern. Zon 1-3(4).


1

2

MICROBIOTA

3

– decussata / Kryp-thuja ca 20-40 cm. Utbrett växtsätt. Från Sibirien. Liknar en krypen men härdigare. Rostbrun skyddsfärg på vintern. Zon 1-6.

7

8

9

PICEA / Gran

4

5 Juniperus: 1. ’Blue Chip’ 2. ’Limeglow’ 3. ’Rockery Gem’ 4. ’Blue Carpet’ 5. ’Blue Star’

–– ’Little Gem’ / Dvärggran Höjd 30cm,bredd 60cm. Kompakt, kuddlikt växtsätt. Ljusgröna barr. Zon 1-4(5). –– ’Nidiformis’ Fågelbogran Ca 0,8m hög, 1-1,5m bred. Platt växande, gröna barr. Zon 1-6. –– ’Ohlendorffi’/Dvärggran Ca 1,5-2 m. Kompakt, oregelbunden, bred pyramidal dvärgform. Gröna barr. Zon 1-5. – glauca ’Alberta Globe’ Klotgran Höjd 0,8 m, bredd 0,6 m. Tätt, runt växtsätt, friskt gröna barr. Zon 1-4. –– ’Echiniformis’ / Dvärggran Höjd 50 cm, bredd upp till 100 cm. Kompakt, kuddlik gran med blågröna barr. Långsamväxande. Zon 1-5. –– ’Saunders Blue’ Blå sockertoppsgran Ca 0,8-1 m. Pyramidalt växtsätt. Silvrigt blågröna barr. Zon 1-4.

BARRVÄXTER

6 –– ’Blue Chip’ / Krypen Höjd ca 0,3 m. Mattbildande krypen med blågröna barr. Zon 1-5. –– ’Limeglow’ / Krypen Ca 0,2-0,4 m. Brett vasformigt växtsätt. Limegula barr som blir bronsfärgade på vintern. Zon 1-4. –– procumbens nana Japansk krypen Ca 0,3-0,8 m. Krypande växtsätt. Blågrön barr. Zon 1-2. – sabina ’Rockery Gem’ Höjd 80 cm, bredd 1,5 m. Blågröna barr. Zon 1-4. – squamata ’Blue Carpet’ Himalajaen, krypande Höjd ca 0,4 m, bredd 1,5 m. Mattbildande. Stålblå barr. Vacker, utbrett växande blåen. Zon 1-5. –– ’Blue Star’ / Himalajaen Ca 0,5-1 m. Kompakt dvärgform av blåen. Stålblå barr. Zon 1-5.

 6. Microbiota deccussata Picea: 7. ’Litte Gem’ 8. ’Ohlendorffii’ 9. Alberta Globe’ 10. ’Echiniformis’ 11. ’Saunders Blue’

55


BARRVÄXTER

PINUS / Tall

1

2

– mugo ’Humpy’/Dvärgtall Ca 0,3-0,5 m. Rundat kompakt växtsätt. Mörkgröna barr. Zon 1-5. –– ’Mops’ / Dvärgtall Ca 0,7-1,2 m hög och 1 m bred. Tätt, rundat växtsätt. Zon 1-5.

TAXUS / Idegran En del idegranar får röda bär med giftiga frön. Bären bör därför plockas bort om man har små barn. – baccata aurea ’Summergold’ Höjd 0,8-1m, bredd 1,5-2 m. Oregelbundet, ganska platt växtsätt. Guld-gula barr sommartid. Zon 1-5. –– ’Repandens’ Kryp-idegran Höjd 0,5 m, bredd 1 m. Kompakt utbrett växtsätt. Mörkgröna glänsande barr. Zon 1-4.

3

THUJA – occidentalis ’Danica’ Klottuja Ca 0,4-0,6 m. Lågt, bollformigt växtsätt. Behåller friskt grön färg även vintertid. Zon 1-6. –– ’Little Giant’ / Klottuja Ca 1 m. Rundat ”äggformat” växt sätt. Gröna barr. Zon 1-4. –– ’Tiny Tim’ / Klottuja Ca 0,1-0,5 m. Mycket långsamväxande. Gröna barr. Zon 1-6.

4

5

7

TSUGA / Hemlock – canadensis ’Jeddeloh’ Dvärghemlock Ca 1 m hög och bred. Kompakt. Små mjuka gröna barr. Zon 1-4.

8

6

7

9

1. Pinus ’Humpy’ 2.Pinus ’Mops’ 3. Taxus ’Repandens’ 4. Taxus ’Summergold’ 5. Thuja ’Danica’ 6. Thuja ’Little Giant’ 7. Thuja ’Tiny Tim’ 8. Tsuga canadensis ’Jeddeloh’

56


ABIES / Ädelgran – lasiocarpa ’Compacta’ Liten korkgran Ca 1,5-2 m. Kompakt, brett pyramidalt växtsätt. Blågröna barr. Zon 1-5.

6 1 7

BARRVÄXTER

MEDELSTORA ca 1-2m

CHAMAECYPARIS / Cypress – pisifera ’Filifera Nana’ Dvärgtrådcypress Ca 1-1,5 m. Lågvuxen, med friskt gröna trådliknande skott. Zon 1-3(4). –– ’Sungold’ / Gul trådcypress Ca1-2 m. Kompakt bollformigt växtsätt. Gula trådliknande skott. Zon 1-3.

JUNIPERUS / En

2 3

4 8

5

– communis ’Meyer’ Ca 1,5-2 m. Pelarformig en med blågrå barr. Zon 1-4. –– ’Tyrihans’ E Ca 1,2-2m. Utbrett växtsätt med hängande toppar. Blågröna silvriga barr. Zon 1-5. –– pfitzeriana ’Mint Julep’ Trädgårds-en Höjd 1 m, bredd 1-2 m. Kompakt utbrett växtsätt. Smaragdgröna barr. Zon 1-4. – sabina / Sävenbom Ca 0,8 m hög, bredd 1,5 m. Mörkgrön kraftigvuxen med utåt-uppåt växande grenar. Zon 1-5. – squamata ’Blue Swede’ Himalaja-en Ca 1-1,5 m. Kompakt växande, stålblå barr. Vackra överhängande grenspetsar. Zon 1-4.

PICEA / Gran

5 9 1. Abies ’Compacta’ 2. Chamaecyparis ’Filifera Nana’ 3. Chamaecyparis ’Filifera Sungold’ 4. Juniperus ’Meyer’ 5. Juniperus ’Mint Julip ’ 6. Juniperus sabina 7. Juniperus ’Blue Swede’ 8. Picea ’Conica’ 9. Picea ’Glauca Globosa’

– glauca ’Conica’ Sockertoppsgran Ca 1-1,5 m. Konformad, ljusgröna till gröna barr. Zon 1-4. – omorica ’Nana’ Liten serbgran Ca 2 m, med tiden upp till 3 m hög. Brett kägelformigt växtsätt. Barren på undersidan vitaktiga. Zon 1-4. – pungens ’Glauca Globosa’ Blågran Ca 1,5-3 m. Förädlad. Konformigt utbrett växtsätt med blågrå barr. Långsamväxande. Zon 1-6.

57


BARRVÄXTER

1 PINUS / Tall

5

2

3 6

4

7

– mugo mugo v pumilio Liten bergtall Ca 1-1,5 m. Bredväxande, kuddformigt växtsätt. Zon 1-7. – parviflora ’Glauca’ Liten silvertall Ca 2-3 m. Förädlad tall med vackra penselliknande barrställningar. Blå barrfärg. Zon 1-3. – pumila ’Glauca’ / Blå dvärgtall Ca 1-1,5 m. Kompakt klotformig dvärgform. Blågröna barr. Purpurfärgade kottar. Zon 1-5. – sylvestris ’Watereri’ / Pelartall Ca 1,5-2 m. Kompakt, klotformigt växande tall med blågröna barr. Zon 1-5.

TAXUS / Idegran – baccata ’Green Mountain’ Hybrididegran Ca 1,2 m. Utbrett växtsätt, bra i slänter. Zon 1-5. – cuspidata nana Japansk dvärgidegran 0,8-1,5 m. Tätvuxen med korta, utbredda grenar. Utmärkt att formklippa. Zon 1-5. – media ’Brownii’ Hybrididegran Ca 1,5-2 m. Buskformigt växtsätt. Zon 1-4. –– ’David’ / Pelartaxus Ca 1,5 m. Kompakt pelarform. Mjuka gröna barr med gula kanter. Zon 1-3. –– ’Densiformis’/ Hybrididegran Höjd 0,5 m, bredd 1,5 m. Kompakt växtsätt. Mörkgröna barr. Zon 1-6. –– ’Farmen’ / Hybrididegran Ca 1,2 m. Kompakt, utbrett växtsätt. Mörkgröna barr. Zon 1-6. –– ’Viridis’ Hybrididegran Ca 1-2 m. Kompakt pelarformigt växtsätt. Ljusgröna glänsande barr. Zon 1-6.

THUJA

8

9

1. Pinus parviflora ’Glauca’ 2. Pinus pumila ’Glauca’ 3. Pinus sylvestris ’Watereri’ 4. Taxus ’Green Mountain’ 5. Taxus media ’Brownie’ 6. Taxus ’Densiformis’ 7. Taxus ’Farmen’ 8. Taxus ’David’ 9. Taxus ’Viridis’

58

– occidentalis ’Golden Globe’ Gul bolltuja Ca 0,8-1,5 m. Gulbarrig med rundat växtsätt. Zon 1-4. –– ’Sunquist’ / Guldtuja Ca 2 m. Kägelformig med gula barr. Zon 1-6.


BARRVÄXTER

–– ’Woodwardii’ / Klottuja Ca 1,2-1,6 m. Klotformig. Gröna barr. Zon 1-5. –– ’Yellow Ribbon’ Gul pyramidtuja Ca 2-3 m. Kompakt pyramidalt växtsätt. Lysande guldgula barr. Zon 1-4.

STORA över 2m ABIES / Ädelgran

1

4

– concolor / Coloradogran Ca 8-10 m. Stor gran med långa, mjuka gråblå barr. Zon 1-5. – koreana / Koreagran 2-3 m. Ympad gran med bredväxande form. Vackra mörkgröna barr med silvervit undersida. Purpurvioletta upprättstående kottar. Zon 1-4.

CEDRUS / Ceder – atlantica ’Glauca’ Blå Atlasceder Ca 3-5 m. Bred, pyramidal krona och silverblå barr. Zon 1. – deodara ’Karl Fuchs’ Himalajaceder Ca 3-4 m. Pyramidalt växtsätt med något hängande grenar. Silverblå barr. Zon 1.

5

CHAMAECYPARIS / Cypress

2

3 1. Thuja ’Sunquist’ 2. Abies concolor 3. Abies koreana

– lawsoniana ’Alumii’ Ädelcypress Ca 3-5 m. Pelarformigt växtsätt. Grönblå barrfärg. Vindskyddat läge. Zon 1-3. –– ’Columnaris’ Ädelcypress Ca 3-5 m. Smalt pelarformigt växtsätt. Blå barr. Vindskyddat läge. Zon 1-2. –– ’Kelleris Gold’ Ädelcypress Ca 3-5 m. Kägelformigt växtsätt, guldgula barr. Vindskyddat läge. Zon 1-3. – nootkatensis ’Pendula’ Hängande Nutkacypress Ca 4-5 m. Smalt växande form, med starkt hängande grenar. Zon 1-4.

6 4. Chamaecyparis lawsoniana ’Alumii’ 5. Chamaecyparis ’Kelleris Gold’ 6. Chamaecyparis nootkatensis ’Pendula’

59


BARRVÄXTER

GINKGO – biloba Ca 3-4 m. Urgammal art med barr som liknar blad och som fälls på hösten. Gröna barr med gul höstfärg. Zon 1-2.

JUNIPERUS / En – communis suecica ’Hibernica’ Irländsk pelar-en Ca 3-5 m. Kompakt pelarform. Blågröna barr med silvrig undersida. Zon 1-3. – scopulorum ’Blue Arrow’ Ca 2-3 m. Tät, smal pyramidformad en med blågröna barr. Zon 1-3.

1

LARIX / Lärk – kaempferi / Japansk lärk Ca 10-15 m. Snabbväxande med mjuka gröna barr som fälls på hösten. Zon 1-5. –– ’Pendula’ / Japansk hänglärk Ca 4-6 m. Oregelbundet växande med hängande grenar och mjuka gröna barr. Zon 1-4.

3

PICEA / Gran – abies ’Inversa’ / Båggran Ca 2-4 m. Hängform med böjd eller helt nedliggande mittstam och långa, slingriga grenar. Måste bindas upp för att växa upprätt. Gröna barr. Zon 1-6. – omorica / Serbgran Ca 8-10 m. Smal upprättväxande gran med mörkgröna på undersidan silverfärgade barr. Zon 1-5.

PINUS / Tall – nigra / Svarttall Ca 15 m. Kraftigvuxen tall med långa styva mörkgröna barr. Zon 1-4.

5

2

4

1. Ginkgo biloba 2. Juniperus ’Hibernica 3. Juniperus ’Blue Arrow’ 4. Picea abies ’Inversa’ 5. Pinus nigra

60


1 4

– baccata ’Columnea Suecica’ Svensk pelaridegran Ca 3-4 m hög och 1 m bred. Tät pelarform med mörkgröna glänsande barr. Zon 1-3. – media ’Hicksii’ Hybrididegran Ca 2-3 m. Buskformigt växtsätt. Mörkgröna glänsande barr. Röda frukter. Zon 1-5. –– ’Hillii’ / Hybrididegran Ca 2-3 m. Brett pelarformigt växtsätt. Mörkgröna glänsande barr. Steril, sätter inga frukter. Zon 1-3.

BARRVÄXTER

TAXUS / Idegran

THUJA

2 5

– occidentalis ’Brabant’ Ca 5-6 m. Kraftigt pyramidalt växtsätt. Mörkgröna barr. Lämplig till häck. Zon 1-4. –– ’Golden Smaragd’ Ca 2-3 m, långsamväxande. Tätvuxen pyramidtuja med lysande guldgul färg. Zon 1-3. –– ’Holmstrup’ / Pelartuja Ca 2-3 m. Kompakt växande pyramidthuja. Gröna barr, något bronsfärgade på vintern. Zon 1-5. –– ’Smaragd’ / (Ädeltuja) Ca 2,5-4 m. Tätvuxen pyramidtuja med smaragdgröna barr. Zon 1-5.

TSUGA / Hemlock

5

– canadensis Ca 4-6 m. Graciöst hängande grenar. Ljusgröna barr. Zon 1-3.

7

3 6 1. Taxus media ’Hicksii’ 2. Taxus media ’Hillii’ 3. Thuja ’Brabant’ 4. Thuja ’Holmstrup’ 5. Thuja ’Smaragd’ 6. Thuja ’Golden Smaragd’ 7. Tsuga canadensis

61


Frukt & Bär Lika gott som det är vackert! Att odla frukt och bär kan innebära mycket mer än att sätta ett fruktträd och några bärbuskar. Det finns en rad annorlunda och spännande sätt att odla både frukt och bär – tex spaljéodling. Det är utrymmesbesparande samtidigt som du kan odla och lyckas med sorter som är svåra att odla på vanligt sätt. På en spaljé mot söder blir det ett varmt, skyddat läge. Därför kan du lyckas med så värmekrävande sorter som persikor och vindruvor ända upp i mellansverige. Längre norrut är spajéodling ett bra att lyckas med äpple- och plommonsorter som har svårt att klara sig som stamträd i hårt klimat.

Familjeträd, 3-4 sorters äpplen på samma stam, en bra lösning för den lilla täppan. En frukthäck kan vara ett alternativ till vanliga häckar. Vinbär eller krusbär på stam innebär att bären växer på bekväm plockhöjd. Det här är bara ett litet smakprov på några annorlunda sätt att odla. Du kan få veta mycket mer när du besöker oss. Inget smakar så gott som frukt och bär från den egna täppan! Mognads- och hållbarhetstider för respektive sort anges med månadernas namn.

Tips & råd! KORT OM BEFRUKTNING

E-MÄRKTA FRUKTTRÄD = virusrensade vilket innebär: • Trädet blir friskare och starkare. • Fler och större frukter. • Mindre risk för vinterskador, färre frostsprickor. • Bättre vinterhärdighet. • Större motståndakraft mot andra sjukdomar. • Bättre växtkraft, trädet når snabbare full storlek. • Bättre kvalitet på frukten.

62

Fruktträd behöver i regel en annan lämplig sort i närheten för att kunna bära frukt. De flesta sorter är nämligen självsterila, dvs kan inte befruktas av ståndarmjöl från blommor av samma sort. I tätorter har detta ingen betydelse då det för det mesta hos andra trädgårdsägare finns lämpliga träd. I glesare bebyggda trakter bör man dock ta hänsyn till dessa befruktningsförhållanden och som ledning anges därför efter varje sort exempel på vilka andra träd som lämpar sig för samplantering. Ett fåtal sorter kan befruktas av eget ståndarmjöl (vissa plommon och körsbär) - de kallas självfertila.

Plantera alltid fruktträd på förhöjd plantering om jorden är lerig och tung.


Inom parantes står exempel på lämpliga pollensorter.

Tidiga sorter

5 1

2

6

3 7 4

8 1. Alice 2. Astrakan Gyllenkrok 3. Birgit Bonnier 4. Discovery 5. Katja 6. Mio 7. Oranie 8. Rödluvan

Alice E Sept-okt. Medelstor, röd frukt. Fast saftigt söt-syrligt aromatiskt fruktkött. Trädet storvuxet. Zon 1-4. (Astrakan Gyllenkrok, Grav­ensteiner, Oranie) Astrakan Gyllenkrok Aug-sept. Medelstor, rödstrimmig frukt. Fint saftigt löst fruktkött med god smak. Trädet småvuxet.Zon 1-5. (Maglemer, Oranie, Transparente Blanche) Birgit Bonnier E Sept-okt. Medelstor, platt rund, röd frukt. Frisk smak, god sötma. Trädet medelstort. Zon 1-4. (Alice, Cox’s Orange, Ingrid Marie) Discovery E Sept-okt. Frukten medelstor, rund till plattrund, gulgrön med röd rodnad. Fast, saftigt, aromatiskt fruktkött. Trädet småvuxet. Zon 1-2. (Katja, Cox’s Orange) Katja E Sept. Medelstor röd frukt. Fint fast ganska saftigt och sött fruktkött. Trädet medelstort. Zon 1-3. (Alice, Ingrid Marie, James Grieve, Lobo, Mio, Sylvia, Transparente Blanche) Mantet Aug-sept. Medelstor, gul frukt med kraftig rodnad. Vitt, saftigt, aromatiskt fruktkött. Trädet medelstort. Zon 1-5. (Aroma, Katja, Sylvia) Mio E Sept-okt. Liten till medelstor, röd på gul botten, saftig frukt med söt arom. Trädet medelstort och tidigbärande. Zon 1-3. (Alice, Katja, Transparente Blanche, James Grieve, Åkerö) Oranie E Sept-okt. Frukt knappt mer än medelstor, gulvit. Fint saftigt svagt syrligt fruktkött. Trädet medelstort. Zon 1-5. (Astrakan Gyllenkrok, Alice, Lobo, Transparente Blanche, Åkerö) P.G. Bergius Sept. Frukten medelstor med röd täckfärg. Sprött saftigt aromatiskt fruktkött. Trädet storvuxet. Zon 1-5. (Astrakan, Gyllenkrok, Oranie, Transparente Blanche, Åkerö) Rödluvan Sept. Knappt medelstor frukt, gul med mörkröd täckfärg. Fast vitt saftigt aromatiskt fruktkött. Trädet medelstort. Zon 1-6. (Katja, Transparente Blanche)

FRUKT & BÄR

ÄPPLEN

63


FRUKT & BÄR

Silva Aug-sept. Medelstort, gulgrönt äpple med röda strimmor. Fast, något syrligt fruktkött. Trädet storvuxet. Zon 1-5. (Sävstaholm, Sten­bock) Summerred E Sept-nov. Medelstor frukt med glänsande tjockt skal, gul med röd täckfärg. Ganska fast, saftigt välsmakande fruktkött. Trädet storvuxet. Zon 1-3. (Amorosa, Aroma, Filippa, James Grieve, Katja, Lobo, Melon, Transparente Blanche) Sylvia E Sept. Medelstor frukt med rödstrimmig täckfärg. Fint ganska fast och saftigt sötsyrligt fruktkött. Trädet medelstort. Zon 1-4. (James Grieve, Transparente Blanche) Sävstaholm E Sept. Medelstor frukt med rödstrimmig täckfärg. Sprött saftigt aromatiskt fruktkött. Trädet storvuxet. Zon 1-6. (Astrakan Gyllenkrok, Oranie, Transparente Blanche, Åkerö) Transparente Blanche E Aug-sept. Stor avlång, vitgul frukt. Saftigt något sött, syrligt fruktkött. Trädet storvuxet. Zon 1-6. (Astrakan Gyllenkrok, Oranie, Åkerö)

1

2

3

8

Höstsorter

4

Aroma E Okt-dec. Medelstor, gröngul frukt med röd täckfärg. Fint fast ganska saftigt sötsyrligt fruktkött. Trädet medelstort. Zon 1-4. (Ingrid Marie, Lobo, Cox’s Orange, Mio, Signe Tillisch) Amorosa E Okt-dec. Som Aroma men med helt röd täckfärg. Zon 1-4. Eva-Lotta Okt-dec. Bär tidigt. Medelstor frukt, gul med röd täckfärg. Saftigt friskt aromatiskt fruktkött. Trädet medelstort. Zon 1-3. (Alice, Aroma, Lobo, Katja) Fredrik Okt-jan. Medelstor, gulgrön frukt med orangeröda stimmor. Dessertäpple. Mild kryddig smak. Trädet medelstort. Zon 1-3. (Cox orange, Discovery, Transparente Blanche mfl)

5 6

7

64

Melba E Sept-okt. Stort gröngult med rodnad på solsidan. Ganska fast svagt syrligt aromatiskt fruktkött. Träd storvuxet. Zon 1-5. (Astrakan, Oranie, Gyllenkrok, Transparente Blanche) James Grieve E Okt-nov. Medelstort, gul med röda strimmor. Fast ganska fint saftigt sött fruktkött. Trädet storvuxet. Zon 1-3. (Alice, Cox’s Pomona, Katja, Mio, Oranie, Signe Tillisch) Lobo E Okt-dec. Medelstort, vackert röd på gulgrön bottenfärg. Saftigt mjukt milt sött fruktkött. Trädet medelstort. Zon 1-4. (Alice, Aroma, Cox’s Pomona, Katja, Ingrid Marie, Mio)

9

 1. Summerred 2. Sylvia 3. Sävstaholm 4. Transparente Blanche 5. Amorosa 6. Eva-Lotta 7. Aroma 8. Fredrik 9. James Grieve 10. Lobo


1

2

3

4 1. Cox’s Orange 2. Gravensteiner 3. Filippa 4. Ingrid Marie

Cox’s Orange E Dec-mars. Liten, rödstrimmig på gul botten. Fint saftigt sött fruktkött med kryddig smak. Småvuxet träd. Planteras på varm plats. Zon 1-2. (Cox’s Pomona, Alice, Aroma, James Grieve, Mio, Signe Tillisch) Gloster Lämplig för äppleallergiker! Nov-jan. Medelstor, röd. Gulvitt krispigt aromatiskt fruktkött. Trädet medelstort. Zon 1-2. (Aroma, Belle de Boskoop, Ingrid Marie mfl) Gravensteiner E Nov-feb. Frukten stor, ljusgul med svagt röda strimmor. Fint saftigt ganska fast fruktkött med fin frisk syrlighet. Trädet storvuxet. Zon 1-3. (Alice, Astrakan Gyllenkrok, James Grieve, Katja, Maglemer, Transparente Blanche, Mio, Oranie) Gravensteiner röd E Som ovan men med kraftigt röda flammor. Filippa E Nov-jan. Medelstor frukt. Gröngul till gul med glänsande skal. Fruktköttet är vitt, fast, saftigt, sött, svagt syrligt med fin arom. Trädet medelstort. Zon 1-3. (Amorosa, Aroma, Ingrid Marie, James Grieve, Lobo, Oranie, Signe Tillisch, Åkerö) Ingrid Marie E Dec-jan. Medelstor, plattrund med röd täckfärg. Mört saftigt sötsyrligt fruktkött. Trädet medelstort. Zon 1-3. (Alice, Aroma, Cox’s Orange, James Grieve, Mio) Maglemer Nov-feb. Frukten under medelstorlek, ljusgul med röda strimmor. Fint saftigt mört sött svagt syrligt fruktkött. Trädet småvuxet. Zon 1-3. (Astrakan, Gyllen­krok, Oranie, Transparente Blanche, Åkerö) Ribston E Dec-feb. Medelstor rund frukt, gröngul med stark rodnad och överdragen med rost. Fast och sött fruktkött. Träd storvuxet. Zon 1-3. (Filippa, James Grieve, Oranie, Mio, Ingrid Marie, Aroma) Signe Tillisch E Nov-feb. Frukten är stor, ljusgrön till gul med punkter, skalet är glänsande och tunt. Fruktköttet är fint, tämligen löst, saftigt sött, svagt syrligt. Träd storvuxet. Zon 1-4 (Cox’s Pomona, Filippa, Ingrid Marie, James Grieve, Lobo, Åkerö)

Åkerö E Dec-feb. Medelstor, avlång, vanligen vackert tegelröd på gul botten. Fast sött milt syrligt fruktkött. Trädet storvuxet. Zon 1-4. (James Grieve, Maglemer, Oranie, Transparente Blanche)

FRUKT & BÄR

Vintersorter

5

6

7

8 5. Maglemer 6. Ribston 7. Signe Tillisch 8. Åkerö

65


FRUKT & BÄR

PÄRON

1

2

3 4

1. Augustipäron 2. Carola 3. Clara Frijs 4. Gråpäron

66

Augustipäron Aug. Liten gulaktigt frukt. Grovt löst sött fruktkött. Träd storvuxet. Zon 1-5. (Esperens Herre, Hovsta) Carola E Okt-dec. Medelstor, gulgrön frukt med brunröd täckfärg. Fast gulvitt kött med sötma. Kraftigt upprättväxande. Zon 1-3. (Esperens Herre, Herzogin Elsa) Clapps Favorit E Sept. Stor gulgrön frukt. Ganska grovt saftigt sött fruktkött. Trädet storvuxet. Zon 1-2. (Esperens Herre, Conference) Clara Frijs E Sept-okt. Medelstor, ljusgul frukt. Något löst saftigt sött fruktkött. Trädet medelstort. Zon 1-3. (Esperens Herre, Göteborgs Diamant) Colorée de Juillet E Aug-sept. Medelstora, gröngula med rödbrun täckfärg. Saftigt sött svagt syrligt fruktkött. Träd småvuxet. Zon 1-3. (Esperens Herre, Augustipäron, Williams) Esperens Herre E Okt-nov. Medelstor, gulgrön frukt. Fint saftigt sött fruktkött. Trädet småvuxet. Zon 1-4. (Clara Frijs, Göteborgs Diamant, Herzogin Elsa) Gråpäron E Sept-okt. Medelstor, grön med gråbrun rost. Något kornigt sött svagt syrligt fruktkött. Trädet storväxt. Zon 1-4. (Esperens Herre, Göteborgs Diamant) Göteborgs Diamant Sept-okt. Medelstor, gulgrön med svag rodnad. Ganska kornigt saftigt sött fruktkött. Trädet storvuxet. Zon 1-4. (Esperens Herre, Williams) Herzogin Elsa E Okt-nov. Frukten stor, ljusgul, ofta överdragen med kanelbrun rost. Fast saftigt sött fruktkött. Träd medelstort. Zon 1-3. (Clara Frijs, Esperens Herre, Göteborgs Diamant, Williams) Moltke Okt. Medelstort, gröngult med orange/violettröd skiftning på solsidan. Fint saftigt sött till syrligt fruktkött. Trädet storvuxet. Zon 1-2. (Clapps Favourit, Clara Frijs, Conference, Esperens Herre, Herzogin Elsa)

Pepi Aug-sept. Medelstort, saftigt päron med god smak. Dessertpäron. Träd småvuxet. Självfertil. Zon 1-6. Williams E Sept-okt. Stor, ljusgul frukt med röda strimmor på solsid­an. Fint saftig sött något syrligt fruktkött. Träd medelstort. Zon 1-2. (Göteborgs Diamant)

5

6

7 5. Göteborgs Diamant 6. Herzogin Elsa 7. Williams


FRUKT & BÄR

PLOMMON Allmänt rödplommon Mitten augusti. Liten äggformig frukt, gul med röd täckfärg. Fruktköttet är sött och saftigt. Kraftigt upprätt växtsätt. Zon 1-5. (Självfertil) Anita E Mitten av augusti. Medelstor frukt, violett med gulgrön bottenfärg. Ljusgult saftigt fruktkött. Träd medelstort. Zon 1-3. (Självfertil)

1

Czar E Aug-sept. Medelstor rund blå saftig frukt. Träd småvuxet. Zon 1-5. (Självfertil) Experimentalfältets sviskon E Aug-sept. Medelstor blå avlång frukt, gult saftigt fruktkött. Träd småvuxet. Zon 1-5. (Självfertil) Jubileum E Mitten av september. Stora ovala rödvioletta frukter med gult fast sötsyrligt fruktkött. Träd medelstort. Zon 1-4. (Självfertil)

2

3

Komet Juli-aug. Medelstora klarröda frukter med söt smak. Träd medelstort. Zon 1-4(5). (Självfertil) Opal E Aug-sept. Medelstor rund rödviolett frukt med blå dagg. Gult ganska fast saftigt sött fruktkött. Träd medelstort. Zon 1-4. (Självfertil)

4

Reine Claude Althans E Sept. Medelstor rödviolett frukt med gult ganska fast saftigt något syrligt fruktkött. Träd storvuxet. Zon 1-2. (Victoria, Experimentalfältets sviskon, Reine Claude d’Oullins) Reine Claude d’Oullins E Aug-sept. Stor rund gröngul frukt med röda fläckar. Gult saftigt sött fruktkött. Träd storvuxet. Zon 1-4. (Självfertil) Victoria E Sept. Stor avlång gulröd frukt med gult ganska fast sött fruktkött. Träd medelstort. Zon 1-4(5). (Självfertil) Violetta E Mitten aug. Medelstor mörkviolett frukt med gröngult fast sött fruktkött. Träd småvuxet. Zon 1-3. (Självfertil)

5 1. Czar 2. Experimentalfältets sviskon 3. Opal 4. Reine Claude d’Oullins 5. Victoria

67


FRUKT & BÄR

SÖTKÖRSBÄR (Bigarråer)

1

2 3

Büttners Rote Aug. Stor gul med flammande röd täckfärg. Fast sött fruktkött. Träd medelstort. Zon 1-3. (Merton Glory, Stella, Van) Gårdebo E Juli-aug. Små mörkröda frukter med löst sött fruktkött. Träd storvuxet. Zon 1-5. (Allmän gulröd bigarrå, Büttners Rote) Heidi E Slutet juli. Stor ljust gul frukt med röd täckfärg, fast sött fruktkött. Träd medelstort. Zon 1-3. (Merton Glory m fl) Merton Glory E Juli-aug. Stor gul frukt med flammig röd täckfärg. Ljust gulvitt löst sött och saftigt fruktkött. Träd medelstort. Zon 1-3. (Alla sötkörsbär) Merton Premier E Juli-aug. Medelstor mörkröd frukt. Gulvitt löst saftigt sött fruktkött. Träd medelstort. Zon 1-3. (Merton Glory) Sam E Juli-aug. Stor mörkröd frukt med rött fast sött fruktkött. Träd storvuxet. Zon 1-3. (Merton Premier, Merton Glory, Allmän gulröd bigarrå) Stella E Aug. Stor mörkt röd frukt med rött fast sött fruktkött. Träd storvuxet. Zon 1-3. (Självfertil) Van E Augusti. Stor violettröd frukt med saftigt sött fruktkött. Träd storvuxet. Zon 1-3. (Allmän gulröd bigarrå, Büttners Rote)

6

4

68

1. Büttners Rote 2. Gårdebo 3. Stella 4. Sam 5. Van 6. Nordia

5 SURKÖRSBÄR Berit / Buskkörsbär Aug. Medelstor röd sötsyrlig frukt. 1,5 – 2,5 m hög. Zon 1-4. (Självfertil) Fanal E / Heimans Konserva Aug. Medelstor mörkröd syrlig frukt. Träd medelstort. Zon 1-4. (Självfertil) Huvimaja Aug. Medelstora söta något syrliga mörkröda frukter. Medelstort träd. Zon 1-6. (Självfertil) Nordia E / Buskkörsbär Aug. Medelstor mörkröd syrlig frukt. Ca 2 m hög. Zon 1-6. (Självfertil) Skuggmorell E Aug. Medelstor mörkt brunröd syrlig frukt. Zon 1-6. (Självfertil) Stora klarbär Aug. Medelstora klarröda frukter med gulvitt löst sötsyrligt fruktkött. Zon 1-5. (Självfertil)


1 2

3 4

VACCINIUM / Blåbär

Odlas på solig plats i torvmulls- och sandblandad jord. Marktäck­ande växtsätt. Rosa blommor, brunröda, hallonliknande bär med ut­sökt arom. Två eller flera sorter planteras tillsammans för pollineringens skull. Börjar bära frukt efter ca 3 år. Namnsorter: Anna, Beata, Linda, Sofia

Planteras i torvmullsblandad jord. Plantera olika sorter för att gagna fruktsättning. - corymbosum i sorter Jätteblåbär Med mognadstid från juli-sept. Stora söta blå bär med vitt fruktkött. Ca 1,5 m hög. Glänsande vackert bladverk, sprakande höstfärg. Zon 1-4(5).

BJÖRNBÄR

LONICERA / Try

Odlas i varmt söderläge, gärna på spaljé. Jorden bör vara lätt och sandblandad.

- kamtschatica ’Anja’ Blåbärstry Ca 0,5 m. Kompakt växtsätt. Små gulvita blommor i aprilmaj. Stora avlånga bär som mognar i början av juli. Goda att äta direkt, ger fin sylt. Mycket härdig. Zon 1-6.

Black Satin Sept-okt. Tagglös. Stora, svarta söta bär. Rikbärande. Kraftig­ växande. 2-3 m. Zon 1-3(4). Douglas Sept-okt. Tagglös. Svarta bär med frisk syrlig smak. Ca 2 m. Zon 1-2. Thornless Evergreen Sept-okt. Tagglös. Söta svarta frukter i varierande storlek. Dekorativt flikigt bladverk. Ca 2 m. Zon 1-3. Rubus allehegheniensis Sammetsbjörnbär Skördas från slutet juli och under hela hösten. 2,5 cm stora svarta goda bär. Börjar bära frukt andra året efter plantering. Zon 1-6(7).

5

6

BJÖRNBÄR HYBRIDER Tayberry Korsning mellan björnbär och hallon. Har björnbärets rankande växtsätt. Bären är stora, mörkröda och har hallonets arom. Mognar i juli. Zon 1-3.

LINGON

4

FRUKT & BÄR

ALLÅKERBÄR

7

Trivs i mullrik jord. Sanna,Sussi, Ida och Linnea Höjd 15-30 cm. Mognar i aug-sept. Bären lysande röda och större än vilda lingon. Upprätt växt­sätt. Fin kantväxt! Kan ersätta buxbom. Zon 1-5. 1. Allåkerbär 2. Björnbär Black Satin 3. Björnbär Thornless Evergreen. 4. Sammetsbjörnbär 5. Tayberry 6. Lingon 7. Jätteblåbär

69


FRUKT & BÄR

HALLON

1

2 3

I ett hallonland ska det inte vara för torrt. Förbättra gärna jorden med torvmull. Hallon sätts i rader med 0,5 m mellan plantorna och 1,5 m mellan raderna. Planteras endast 2 rader kan radavståndet minskas. Plantorna klipps vid vårplantering ner till 20-30 cm. De kan då skjuta rikligt med årsskott. Gallra plantorna efter skörden. Skott som burit frukt under sommaren klipps bort. Av årsskotten lämnas ca åtta stycken per radmeter kvar. Årsskott som är längre än 1,5 m toppas. Ge plantorna stöd i form av trådar som spänns på ömse sidor av raden. Asker Den härdigaste sorten. Skjuter mängder av skott. Bären är runda, lossnar lätt från fruktfästet, har ljus färg och är tämligen lösa. Zon 1-5. Haida Medelgod skörd, små runda klarröda fasta och syrliga bär. Kompakt växtsätt. Zon 1-5. Mormorshallon Medelstora röda bär med söt aromatisk smak. Zon 1-5. Preussen Starkvuxen sort med mycket stora, runda, söta och välsmakande hallon. Zon 1-5.

HÖSTHALLON Ger bär på års-skotten. Autumn Bliss Mognar under juliaug. Stora saftiga mörkröda hallon, fasta och konformiga. Zon 1-3. Diana Mognar under hela sept, och fram till första frosten. Varmt aprikosfärgade aromatiska hallon. Zon 1-2.

JORDGUBBAR

4 1. Hallon 2. Hösthallon Diana 3. Smultron Snövit 4. Jordgubbar

70

Jordgubbar trivs bäst i näringsrik, mullrik och ej för torr jord. Göd­sling bör göras i god tid före planteringen. Jordgubbs­plant­orna har ett ganska ytligt rotsystem, varför jordbearbetningen under sommaren bör ske relativt grunt. Lämpligt planteringsavstånd är 30 cm mellan plantorna och 60-80 cm mellan raderna.

Bounty Mognar medelsent. Ger rik skörd av mörka, medelstora bär, med söt och god smak. Dania Medeltidig sort med medelstora, ljust klarröda, medelfasta och mycket goda bär. Genomfärgade djupröda med ljusare mitt. Dessert och infrysning. Honeoye Jämnstora mörkröda, medelfasta, syrliga goda bär. Mognar tidigt. Lättplockade. Korona Mognar medelsent. Ger god skörd. Klart röda, mycket aromatiska. Härdig, kan odlas även i norra Sverige. Maxim Sen sort som ger jättestora bär. De första bären väger 50-100g. Bären är ojämna i färg och form och har en mild, svag arom, att ätas direkt. Ostara Medelstora, jämna klarröda söta bär. Ger skörd från juni till långt in på hösten. Frisk. Senga Sengana Mognar ganska sent och ger rik skörd på de flesta slags jordar. Lämpliga både till in­frysning och till färskförbrukning.

SMULGUBBAR Med jordgubbens storlek och smultronets smak. Rebecka Remonterande, mognar under juli-aug. Lysande röda med härlig smultronsmak. Frisk och härdig. I växthus kan den ge skörd under flera månader. Måttlig revbildning. Sara Mycket tidig sort, tegelröda bär med härlig smultronsmak, ganska löst fruktkött. Kraftig revbildning.

SMULTRON Rügen / Månadssmultron Röda goda smultron som mognar under hela sommaren, inte revbildande. Fin kantväxt. Rödluvan Stora röda bär som mognar under 3 veckor i juli. Rikbärande, revbildande, marktäckande. Zon 1-5. Snövit Stora goda vita bär som mognar under 3 veckor i juli. Rikbärande, revbildande, marktäckande. Zon 1-5.


1

2 3

VINBÄR

Krusbärsbuskar är anspråkslösa, deras trivsel ökas dock genom jord-förbättring med t ex torvmull. Skuggiga lägen bör undvikas. Läm­p-­ ligt planteringsavstånd är ca 2 m.

Skörden blir störst om buskarna plan­teras i näringsrik torvmullsblandad jord. Svarta vinbär kan odlas även på platser där de får relativt lite solljus. Lämpliga planteringsavstånd är för röda sorter 2 m och för svarta 2,5 m. Vinbär kan även odlas på spaljé.

Hinnonmäki gul Starkväxande och mycket rikbärande buske med medelstora, goda, gula bär. Re­la­tivt tidig. Mot­ståndskraftig mot mjöldagg. Zon 1-6. Hinnonmäki röd Starkväxande och myck­et rikbärande buske med me­del­stora, goda, röda bär. Relativt tidig. Mot­ståndskraftig mot mjöldagg. Zon 1-6. Invicta Robust, välförgrenad buske, medelstora gröna bär med god smak. Motståndskraftig mot mjöldagg. Zon 1-4. Jacob Välförgrenad buske. Stora välsmakande gröna bär. Mot­ståndskraftig mot mjöldagg. Zon 1-4.

4

FRUKT & BÄR

KRUSBÄR

Röda sorter: Jonkheer van Tets Starkväxande, mycket rikbärande sort. Stora, något syrliga bär i mycket långa klasar. Tidig. Zon 1-5. Rovada Kraftigväxande, rikbärande. Mycket stora goda lysande röda bär i mycket långa klasar. Zon 1-4. Röda Holländska Frisk och rikbärande sort med syrliga bär. Zon 1-6.

Svarta sorter: Ben Gairn Små kompakta buskar. Stora lättplockade bär. Motstånds­ kraftigt mot mjöldagg. Zon 1-5. Polar Medelkraftigt växtsätt. Rikligt med stora bär. Motståndskraftig mot mjöldagg. Zon 1-6. Risarp Kraftigt upprättväxande, tunnskalig, stora mycket goda bär. Motståndskraftig mot kvalster. Zon 1-6. Öjebyn Medelkraftigt växtsätt. Rikligt med stora bär. Motstånds-­ kraftig mot sjukdomar. Zon 1-7.

Vita sorter: Vit Jätte Mognar 1 vecka efter andra vinbär. Rik skörd. Upp till 15 cm långa klasar med stora bär. God frisk smak. Kraftigt utbrett växtsätt. Zon 1-5.

5

1. Krusbär gula 2. Krusbär röda 3. Röda vinbär 4. Svarta vinbär 5. Vita vinbär

Vita Holländska Starkväxande och rikbärande. Söta bär i långa klasar. Zon 1-5.

71


FRUKT & BÄR

1

2

3

4

5 1. Persika 2. Fikon 3. Minikiwi 4. Mullbär 5. Vindruva

72

APRIKOSER & PERSIKOR

VINDRUVOR

Odlas i varma skyddade lägen eller i uterum, blommorna bör penslas för att få frukt. Bör spaljéras. Nancy / Aprikos Augusti, ganska stor frukt, orangegula med röd solsida. Zon 1. Amsden / Persika Aug-sept. Medelstora fruk­ter. Zon 1-2. Frost / Persika Medelstora aromatiska frukter. Mognar i aug-sept. Stora rosa blommor på bar kvist på våren. Frisk. Zon 1-2. Mami Ross / Persika Aug-sept. Storfruktig. Zon 1-2. Riga / Persika Början av augusti. Medelstor frukt med vitt sött något syrligt och saftigt fruktkött. Zon 1-4. (Självfertil)

För spaljéodling vid söderväggar och i skyddade lägen. Vinstockarna beskärs på hösten, böjs ner till marken och täcks med löv, granris eller dylikt över vintern.

Vitis vinifera

Ficus carica ’Brown Turkey’ Bredväxande, dekorativt flikigt mörkgrönt bladverk. Ätliga frukter. Kräver varmt skyddat läge, gärna uterum. –– ’Bornholm’ Härstammar från en härdig planta från Bornholm. Kan övervintra på friland i zon 1.

–– ’Aurore’ Mycket kraftigväxande grön druva. Friland eller kallhus. Bra till vin. Sept. Zon 1-2. –– ’Blå Burgunder’ Små blådaggiga druvor i kompakta klasar. Sept-okt. Zon 1-2. –– ’Dr.Schmidtmanns sockerdruva’ Liten vitgrön druva med söt smak. Rikbärande. Sept. Friland. Zon 1-3. –– ’Glenora’ Svartröd kärnfri söt druva. Sept. Zon 1-2(3). –– ’Schuyler’ Stora blå druvor i stora klasar. Söt med behaglig muscotsmak. Bäst i växthus. Zon 1-2. –– ’Vanessa’ Röd kärnfri söt druva. Sept-okt. Zon 1-2(3).

MINIKIWI

Vitis labrusca / Labruskavin

Actinidia kolomikta ’Anna’, ’Paula’, ’Oskar’ / Minikiwi Ger C-vitaminrika söta goda vindruvsstora bär. Krävs hon och hanplanta för att få frukt. En hanplanta till 3-5 honplantor. 3-4 m höga. Hanplantor samt Actinidia kolomikta / Kameleontbuske har ett dekorativt bladverk som blir rosavitt på eftersommaren. ’Anna’ kraftigväxande som mognar i augusti, ’Paula’ något brokbladig och mognar senare. ’Oskar’ pollinerare samt brokbladig. Zon 1-4(5).

Härstammar från Lettland, sorterna är friska och betydligt härdigare än andra vinrankor. Druvorna är små och aromatiska. De trivs i sur jord, torv till mullrik och kan med fördel odlas på friland. –– ’Himrod’ Kraftigväxande. Långa klasar med gröna medelstora kärnfria druvor. Muscotsmak. Aug i växthus. Sept på friland. Zon 1-2. –– ’Nordica’ Blåröd syrlig druva. Sept-okt. Zon 1-2(3).

MULLBÄR

–– ’Spulga’ Rödvioletta druvor, söt god smak. Rikbärande. Sept. Zon 1-4. –– ’Sukribe’ Gröna medelstora druvor med god smak. Rikbärande Zon 1-4. –– ’Zilga’ Blå medelsöta välsmakande druvor. Rikbärande. Zon 1-5.

FIKON

Morus acidosa ’Mulle’ Svarta söta aromatiska cm-stora bär. Mognar successivt under juli-sept. Busken blir ca 5 m, kräver solig varm växtplats. Rötterna/jorden bör täckas på vintern. Zon 1-3.


Variation i färg & form! Bland perenner finns en oändlig färgoch formrikedom på både blommor och blad. De högsta kan bli flera meter medan de lägsta kryper platt på marken. Det finns perenner som trivs i allt från soliga torra lägen till skuggiga fuktiga. För alla platser i trädgåden finns det plats för en eller flera perenner. Många av dem trivs även planterade i krukor. Perenner är örtartade, dvs det är bara rötterna som övervintrar.

SKÖTSEL På vårvintern tas/klipps alla nedvissnande stjälkar och blad bort. Vissna blommor klipps bort efter hand. Tidigt blommande rabattväxter och stenpartiväxter klipps ner efter blomning för vackrare växt. En del högvuxna sorter behöver stöd för att ej brytas. Höstplanterade perenner ska skyddas första vintern - täck över med löv eller täckbark. Låt stjälkar och blast sitta kvar över vintern. Det ger bra skydd och är dekorativt. En del perenner kan behöva delas efter några år. Detta gör man bäst på våren eller i augusti-september.

Perenner

Man kan anlägga perennarabatter och stenpartier med perenner, men de är också utsökta att kombinera med rosor, barrväxter och buskar, gruppvis eller som låga infattningshäckar. Gör som naturen - täck marken under buskar, barrväxter och träd med perenner. Förutom en dubbel blomsterglädje i olika nivåer blir trädgården mer lättskött.

Tips & råd! JORD Viktigt att jorden är väldränderad, lätt och mullrik! Gräv aldrig bort jord utan jordförbättra den befintliga. Det är bättre att planteringsytan är högre än omgivande mark än tvärtom. Förbättra tung och lerhaltig jord med sand, torv, barkmull, komposteller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden. Ju högre en växt blir desto djupare jord behöver den. Låga stenpartiväxter kan klara sig med 5-10 cm, medan högre rabattväxter bör ha 30-40 cm jorddjup.

Löjtnantshjärta Dicentra spectabilis

Stäppsalvia - Salvia nemorosa

TECKENFÖRKLARING k = finns i fler namnsorter Växternas användningssätt visas i texten med följande förkortningar: R = lämplig i rabatter St = lämplig i stenpartier K = lämplig som kantväxt TF = tål fuktig jord M = lämplig marktäckare Sn = lämplig snittblomma E = lämplig att torka (eternell) KT = kräver torr jord TT = tål torr jord KF = kräver fuktig jord Månaderna anger den tid då växterna vanligen blommar. Inom parantes anges ungefärlig höjd i cm.

Med solitär växt menas att växten bör stå ensam.

73


PERENNER

ACHILLEA / Röllika

1 6

– filipendulina / Praktröllika (80-120) Guldgula, hållbara blomställningar. Juni-aug. Växer kraftigt, upprätt. k/ R / Sn / TT / E – millefolium / Röllika (60) Finflikiga blad. Vita, rosa eller röda blommor. Juni-sept. k/ R / Sn / E – ptarmica ’Boule de Neige’ Vitpytta - (70) Små vita fyllda blommor. Juli-aug. R / Sn / E

ACONITUM / Stormhatt

2

3

7

– cammarum ’Bicolor’ Trädgårdsstormhatt - (100) Blå och vita blommor juli-aug. Giftig. R / Sn –– ’Spark’s Variety’ Trädgårdsstormhatt - (130) Stora, mycket djupt mörkblå blommor. Juli-aug. Giftig. R / Sn

ACTAEA

4

8

– racemosa / Silverax (100-140) Långsträckta, axlika blomställningar med vita blommor. Augsept. Upprätt växtsätt. R / Sn – simpl. ’Brunette’ / Silverax (200) Bladverket dekorativt brunrött. Vita doftande blommor i axlika blomställningar. Sept-okt. R / Sn

AGASTACHE – foeniculum / Anisört (60-80) Kraftigt upprätt växtsätt. Blålila axlika blommor i topparna på stjälkarna. Juni-sept. k/ R / TT / Sn

AJUGA / Revsuga – reptans (15) Krypande växtsätt. Grönt, rödbrunt eller brokigt bladverk. Blåvioletta blommor i juni. k/ M

5

9

1. Achillea millefolium 2. Achillea filipendulina 3. Achillea ptarmica ’Boule de Neige’ 4. Aconitum 5. Actaea racemosa 6. Actaea ’Brunette’ 7. Agastache foeniculum 8. Ajuga reptans ’Braunherz’ 9. Alcea rosea ’Nigra’

74

ALCEA / Stockros – rosea ’Nigra’ (180) Enkla svartröda blommor. Juli-sept. R –– ’Pleniflora’ (200) Dubbla blommor i rött, gult, rosa och vitt. Juli-sept. Klipp tillbaka efter blomning. R


– mollis / Jättedaggkåpa (40) Dekorativa stora blad och gröngula blommor. Juni-sept. R / K / M / Sn / E

1

ANAPHALIS / Ulleternell

5

PERENNER

ALCHEMILLA / Daggkåpa

– triplinervis (40) Silvervita blad, vita blommor. Juli-aug. R/K/Sn/ TT /E

ANEMONE

2

– hupehensis (50-70) Blommor i vitt, rosa och rosarött. Aug-okt. k/ R / Sn – hybrida ’Honorine Jobert’ Höstanemon (80) Vita blommor. Sept-okt. k/ R / Sn –– ’Königin Charlotte’ (100) Rosa blommor. Sept-okt. k/ R / Sn – sylvestris / Tovsippa (30) Stora, vita blommor i maj-juni. Tuvbildande växtsätt. R

6

ANTENNARIA / Kattfot – dioica (10) Mattbildande växt för torra lägen. Rosa, röda eller vita blommor. Maj-juni. k/ St / M/ E/ KT

AQUILEGIA / Akleja

3 4

– caerulea i sorter / Pastellakleja (50-70) Eleganta långsporriga blommor. Finns i flera namnsorter i olika färger. Även tvåfärgade. Juni-juli. R/Sn – flabellata / Japansk akleja (20) Med vita, blå, rosa eller tvåfärgade blommor. Maj-juni. R/Sn – vulgaris / Akleja (60) Blåvioletta blommor juni-juli. Finns i flera namnsorter i olika färger, även fyllda. k/ R/Sn

7

8

ARABIS / Trav

1. Alchemilla mollis 2. Anaphalis triplinervis 3. Anemone ’Honorine Jobert’ 4. Anemone ’Königin Charlotte’

– arendsii (20) Tuvigt växtsätt. Rosa till purpurfärgade blommor. Maj-juni. k/ K / St / TT – caucasica / Fagertrav (15-20) Låga tuvor med vita eller rosa blommor tidigt på våren. k/ K / St / TT

9 5. Anemone sylvestris 6. Antennaria dioica ’Rubra’ 7. Aquilegia vulgaris 8. Aquilegia flabellata 9. Arabis arendsii

75


PERENNER

1

ARMERIA / Trift

ASTILBE

– maritima / Strandtrift (15) Vintergröna smala blad. Finns i namnsorter med vita, rosa och röda runda blomställningar i maj-juli. k/ St/ TT /E

– arendsii och japonica (40-100). Mycket tacksamma och dekorativa rabattväxter med livligt, grönt bladverk och stiliga, plymlika blomställningar. Juli-aug. Trivs bäst i torvblandad, fuktighetshållande jord. Finns i namnsorter med olika höjd, i vitt och i olika rosa, rosalila och röda nyanser. k/ R/ Sn /E / KF – chinensis ’Pumila’ / Dvärgastilbe (30) Lilarosa blommor. Juli-sept. Tål torrare jord än övriga. R/ K /Sn / M – simplicifolia ’Sprite’ Fjäderastilbe (25) Kuddformigt växtsätt. Skira blomställningar i vitt och olika rosa nyanser. R/ K/ Sn /KF

ARTEMISIA / Malört – ludoviciana ’Silver Queen’ (70) Silvergrått bladverk. R – schmidtiana ’Nana’ Japansk malört (20) Täta tuvor med finflikigt silvergrått bladverk. K / KT /St

2

3

ARUNCUS – aethusifolius / Koreansk plymspirea (30) Växer kuddlikt. Mörkgrönt bladverk. Vita blommor i juni-juli. Vacker höstfärg. R / K – dioicus / Plymspirea - (150) Ståtlig växt med gulvita blommor i kraftiga, plymlika blomställningar, juni-juli. Solitär. R / Sn

ASARUM / Hasselört – europaeum Europeisk hasselört (10) Mörkgröna, glänsande blad. Mattbildande och marktäckande för skuggiga platser. Rödbruna oansenliga blommor i april.

6

ASTER

4

5

76

1. Armeria maritima 2. Artemisia ludoviciana ’Silver Queen’ 3. Artemisia schmidtiana ’Nana’ 4. Aruncus dioicus 5. Aster alpinus

– alpinus / Alpaster (25) Enkla blommor i vitt, rosa eller blåviolett. Maj-juni. Tuvbildande växtsätt. k/ R / Sn / St – dumosus / Oktoberaster (25-40) Låg, tätvuxen aster. Flera namnsorter med blommor i vitt, rosa, röda och blå nyanser. Sept-okt. k/ R / KF / Sn – novi-belgii / Höstaster (70-120) Tacksamma och rikblommande. Sorter med rosa, röda och blåvioletta nyanser. Sept-okt. k/ R / Sn / KF

7 6. Astilbe chinensis ’Pumila’ 7. Astilbe simplicifolia ’Sprite’


CALLUNA / Ljung

– major I namnsorter (40-70) Ljust rosa till mörkt röda blomställningar. Juni-aug. k/ R/ Sn / E

– vulgaris (20-35) Olika sorter med bladverk från ljust gult till gröngultmörkgrönt. Blommor i vitt och i olika röda, rosa färger. Riklig blomning i sept-okt. Trivs i kalkfattig, humusrik jord. Lämpliga tillsammans med barrväxter. k/ R / St /TT

AUBRIETA / Aubrietia

1

– hybrid (10-15) Tuvbildande växter för stenpartier eller låga kanter. Finns i namnsorter med rosa, röda, violetta och blå blommor. Blomningen inträffar i maj-juni. k/ K / St / KT

PERENNER

ASTRANTIA / Stjärnflocka

AURINIA / Stenört – saxatile ’Compactum’ Praktstenört (25) Bildar täta tuvor. Små guldgula blommor. Gråludna blad. Maj-juni. Murväxt. k/ St / TT

2

BERGENIA

5

– cordifolia / Hjärtbegenia (30-40) Stora, runda gröna blad. Finns även i rödbladiga sorter. Rosa eller vita blommor i maj-juni. k/ St / K / M / TT

BRUNNERA Kaukasisk förgätmigej

3

– macrophylla (30) Dekorativa stora hjärtformade blad, helt gröna eller marmorerade. Himmelsblå blommor i maj-juni. k/ R / Sn / M

CALAMINTHA Stenkyndel

6

– grandiflora / Rosenmynta (30) Kompakt växande med aromatiskt bladverk. Blommar rikligt med små rosa blommor i juli-aug. Fjärilsväxt. k/ R / K

4 1. Astrantia major 2. Aubrieta hybrid 3. Aurinia saxatile ’Compactum’ 4. Bergenia cordifolia

– nepeta (30) Växer buskigt kompakt. Mycket värdefull kantväxt. Översållas av små ljusblå blommor. Juni-okt. R / K

7 5. Brunnera ’Jack Frost’ 6. Calamintha nepeta 7. Calluna vulgaris

77


PERENNER

CAMPANULA / Klocka

1

2

– carpatica / Karpaterklocka (20) Tuvbildande växtsätt. Stora, upprätta, skålformiga blommor i sorter med violetta eller vita blommor. Juliaug. Rikblommande. k/ St / K – cochlearifolia / Dvärgklocka (10) Tuvbildande, små blommor i blått eller vitt. Lämplig i stenpartier och murar. Juni-aug. St / TT – glomerata / Toppklocka (30-50) Klockor i topparna. Finns i sorter med vita och blåvioletta blommor. Juni-juli. k / R / Sn – persicifolia / Storklocka (60-80) Stora ”klockor” längs stjälkarna. Finns både med enkla och fyllda blommor i violett och vitt. Juni-juli. k/ R / Sn – portenschlagiana Murklocka (10) Tuvformigt växtsätt. Vackra, violetta blommor, rikblommande. Juni-juli. Stenfogar och murar. k/ K / St / TT – poscharskyana Stjärnklocka (20) Små, stjärnformade, vita eller blåvioletta blommor i junisept. Utbrett växtsätt. Rikblommande. k/ St / K / TT

CENTAUREA / Klint – montana / Bergklint (50-60) Upprättväxande. Stora korgformade blommor i blått, rosa och vitt. Maj-juni. k/ R

3

5

6

7

CENTRANTHUS / Pipört – ruber / Flerårig pipört (60) Röda blommor. Finns även i vitt. Juni-sept. R / Sn / KT

CERASTIUM / Arv – tomentosum / Silverarv (10-15) Bildar låga mattor. Smala, silvervita blad. Vita blommor. Maj-juni. k/ St / K / M / TT

4

78

1. Campanula carpatica 2. Campanula glomerata 3. Campanula persicifolia 4. Campanula portenschlagiana

CHELONE Sköldpaddsört – obliqua (60) Upprättväxande. Rosa blommor i axlika blomställningar. Aug-sept. k / R / Sn

8 5. Centaurea montana 6. Centranthus ruber 7. Cerastium tomentosum 8. Chelone obliqua


1

DICENTRA

– ariculata / Flicköga (30) Blommar rikt i gula nyanser i juli-aug. k / R – verticillata i sorter / Höstöga (50-60) Kompakt växtsätt med findelade blad. Finns i sorter i olika gula nyanser. Blommar i aug-sept. k / R

– formosa / Fänrikshjärta (30) Grönskar tidigt. Ljusgröna, findelade blad. Vita, rosa eller rosaröda blommor längs stjälkarna under hela sommaren. Juni-sept. k/ K / R

CORYDALIS / Nunneört – lutea / Gul nunneört (25) Låg ört med fina, ljusgröna blad. Ljusgula blommor under hela sommaren. Maj-sept. Murar. St

CYMBALARIA / Murreva

2 3

– pallida / Storblommig murreva (5) Små, violetta eller vita blommor hela sommaren. Maj-sept. Lämplig i stenpartier och murar. k/ St

PERENNER

COREOPSIS

– spectabilis / Löjtnantshjärta (80) Gammaldags, välbekant växt med vita, rosa eller röda blommor på långa, ensidigt böjda klasar. Majjuni. Klipp ner efter blomning, kan blomma om. k/ R / Sn –– ’Alba’ Som ovan men med helt vita blommor.

6

DELPHINIUM / Riddarsporre (80-150) Finns i en mängd namnsorter och färger. I vitt, rosa, ljusblått till mörkt blålila. Blommar under juli. Nerklippning, ger ny blomning. k / R / Sn / E – grandiflorum Kinesisk riddarsporre (40) Blå eller vita blommor på rikt förgrenade stjälkar. Juni-juli. k/ R / St / Sn / E

DIANTHUS / Nejlika

4

5 1. Coreopsis verticillata 2. Corydalis lutea 3. Cympalaria pallida 4. Delphinum 5. Dianthus gratianopolitanus

– barbatus / Borstnejlika (25-60) Rabatt- och snittväxt. Blommar i juniaug i blandade färger. R / Sn / TT – deltoides / Backnejlika (15) Mattbildande växt, översållad med små, lysande röda blommor i juni-juli. k/ St / K / TT – gratianopolitanus / Bergnejlika (10-15) Tuv- och mattbildande växt med grågröna blad. I sorter med rosa eller röda blommor. Juni-juli. St / K / TT – plumarius / Fjädernejlika (20-50) Finns i olika sorter med vita, rosa eller röda, väldoftande blommor, juni-juli. Utbrett växtsätt. St / Sn / TT

7 6. Dicentra formosa 7. Dicentra spectabilis

79


PERENNER

5 DICTAMNUS – albus / Moses brinnande buske (100) Rosa eller vita blommor i långa spiror. Juni. Växten bör ej vidröras soliga dagar. Kan ge brännskador. k/ TT

DIGITALIS Fingerborgsblomma

1

6

– purpurea (100-150) Ståtlig, tvåårig växt med klockformade röda, rosa eller vita blommor i långa spiror. Juli-aug. k/ R / Sn

DODECATHEON Tolvgudablomma

7

– meadia (40) Utsökt vacker växt med blad i rosett vid marken och samlingar med eleganta, rosa eller röda blommor. Humusrik jord. k/ R / St / Sn

DORONICUM / Vårkrage

2

– orientale (25-60) Tidigblommande rabattväxter med friskt grönt bladverk. Blomman är prästkrageliknande. Finns i flera sorter med olika höjd och olika gula nyanser. Maj-juni. k/ R / Sn

ECHINACEA / Solhatt

3

Mycket värdefull sensommarblommande perenn. Stora solrosliknande blomkorgar i en mängd nyanser; från vitt till gult-orange, från ljusrosa till purpurfärgat. Med enkla eller något fyllda blommor. Juli-sept. k/ R / Sn Nedan några exempel:

8 9

– ’Arts Pride’ (60) Orange – ’Green Envy’ (85) Grön – ’Harvest Moon’ (50) Gul – ’Magnus’ (100) Rödviolett – ’Vintage Wine’ (80) Rödviolett

4

80

1. Dictamus albus 2. Digitalis purpurea 3. Dodecatheon meadia 4. Doronicum orientale

Echinacea: 5. ’Arts Pride’ 6. ’Green Envy’ 7. ’Harvest Moon’ 8. ’Vintage Wine’ 9. ’Alba’ 10. ’Magnus’


PERENNER

ECHINOPS / Bolltistel – bannaticus / Blå bolltistel (100) Lysande stålblå blommor i klotrunda samlingar. Starkt flikiga blad. Aug-sept. k/ R / Sn / E / TT

EPIMEDIUM/Sockblomma

1

5

– rubrum / röd sockblomma (20) Mattbildande växt med vackert bladverk och egendomligt formade små röda blommor. Maj-juni. K / M – versicolor ’Sulphureum’ Blekgul sockblomma (25) Som ovan men gula blommor. – youngianum / Sockblomma (15) Lägre växtsätt än ovanstående. Finns med vita eller rosa blommor. Maj-juni. k

ERICA

2

– carnea / Vårljung (20) Sorter med olika bladfärg och med vita, rosa, röda eller lila blommor i mars-april. Lämpliga bla tillsammans med barrväxter, rhododendron mfl. k / M

ERIGERON / Binka – hybrider / Praktbinka (50-70) Utmärkt växt i rabatter och som snittblomma. Vita, rosa, rödvioletta och blåvioletta sorter. Blommar i juni-juli, blommar oftast om i sept. R / Sn

3 4

6

ERYNGIUM / Martorn – alpinum / Alpmartorn (60) Dekorativa stora upprättstående blommor i juli-aug. k/ R / Sn / E / TT – planum / Rysk martorn (80) Kraftig upprättväxande med stålblå små blommor i stora flockar. Juli-aug. k/ R / Sn / E

EUPATORIUM / Flockel

1. Echinops ritro 2. Epimedium rubrum 3. Erica carnea 4. Erigeron hybrid, blåviolett

– maculatum / Fläckflockel (100-200) Ståtlig solitär med dekorativt bladverk och purpurröda blommor i kvastlika blomställningar i toppen av stjälkarna. Aug-sept. k/ R / Sn / TF

7 5. Erigeron hybrid, vit 6. Eryngium alpinum 7. Eupathorium maculatum

81


PERENNER

EUPHORBIA / Törel – griffitii ’Fireglow’ / Eldtörtel (100) Orangeröda blomställningar i juli-aug. R

4

– polychroma / Gulltörel (50) Buskformigt växtsätt. Vackra blomställningar med lysande gula högblad, maj-juni. R

FILIPENDULA Älggräs / Brudbröd – rubra ’Venusta’ Amerikanskt älggräs (150) Kraftigt upprätt växtsätt. Rosa blommor i stora kvastlika blomställningar. Juli-aug. R / TF – vulgaris ’Plena’ / Brudbröd (40) Vita dubbla blommor. Juni-juli. R /Sn

1

5

GAILLARDIA Kokardblomster

– grandiflora (40) Stora, enkla blomkorgar skiftande i gul-orange och rött, juni-sept. k/ R / Sn

GALIUM

2 6

– odoratum / Myskmadra (15) Små vita skira stjärnlika blommor i knippen. Maj-juni. Ljust grönt bladverk. Hela växten doftar. M

GENTIANA

3

82

7

1. Euphorbia plychroma 2. Euphorbia griffitii ’Fireglow’ 3. Filipendula rubra 4. Gaillardia grandiflora ’Kobold’ 5. Galium odoratum 6. Gentiana acaulis 7. Gentiana septemfida lagodechiana

– acaulis / Alpgentiana (10) Tuvbildande. Stora, bägarformiga, djupblå blommor, maj-juni. Trivs i en fuktighetshållande, lerblandad och något kalkhaltig jord. St – septemfida lagodechiana Fransgentiana (15) Nedliggande växtsätt. Vackra, intensivt blå blommor, aug-sept. St – sino-ornata / Höstgentiana (10) Mattbildande med smala blad och stora blå eller vita blommor, sept-nov. Kalkskyende. Trivs i lucker löv- och torvmullsblandad jord. k/ St


1

2 3

4 5

Finns i en mängd sorter, från marktäckare till 60 cm höga rabattväxter, från sorter som trivs torrt och soligt till dem som föredrar halvskugga till skugga och fuktighetshållande jord. – cantabrigiense Liten flocknäva (30) Bildar täta tuvor. Blommar rikligt juni-sept. Finns i flera namnsorter i olika rosa nyanser. k/ R / St / K / M – cinereum ’Ballerina’ Jordnäva (10) Kuddformigt växtsätt. Lilarosa blommor med röda nerver och mörk mitt, juni-sept. Trivs i mager jord. St / R / K / TT – himalayense / Praktnäva (50) Kompakt växtsätt. Flikiga blad och stora blålila blommor, juni-juli. k/ R / K / M – macrorrhizum / Flocknäva (30) En av våra bästa marktäckare. Dekorativt tätt bladverk. Sorter i olika rosa nyanser. Blommar i juni-juli. Höstfärg. k/ R / K / M – magnificum (platypetalum) (60) Bildar stora tuvor. Blåvioletta blommor i juli-aug. Höstfärg. k/ R / K / M – oxonianum ’Rose Clair’ (30) Utbrett växtsätt. Rosa blommor, juli-sept. k/ K / M – pratense ’Midnight Raider’ Ängsnäva (50) Ljust purpurblå blommor, mörkt bladverk. Juni-aug. R – renardii / Nätnäva (25-30) Dekorativt silverskimrande bladverk. Bildar täta mattor. Finns i sorter med vitablålilaådrade blommor. Juni. k/ M – ’Rozanne’ Trädgårdsnäva (60) Kraftigt utbrett växtsätt, rikblommig. Blåviolett med vitt öga. Juni-okt. R / M – phaeum / Brunnäva (60) Upprättväxande, dekorativt bladverk. Rödvioletta eller vita blommor. Juni-juli. k/ R

Geranium: 1. ’Ballerina’ 2. ’Rozanne’ 3. ’Rose Clair’ 4. magnificum 5. macrorrhizum 6. wlassovianum 7. renardii 8. sanguineum ’Max Frei’ 9. phaeum 10. ’Sweet Heidi’

– sanguineum / Blodnäva (20). Kuddformigt växtsätt. Karminröda blommor i juli-aug. Sorter även i rosa och vitt. St / R / TT – ’Sweet Heidi’ Trädgårdsnäva (30-50) Utbrett växtsätt, rikblommig. Rosaviolett med vitt öga. Juni-okt. R / M – wlassovianum Mongolisk näva (50) Kraftigt utbrett växtsätt. Mörkt blåviolett, mörkt bladverk. Juni-sept. R / M

PERENNER

GERANIUM / Näva

6

7 8

9 

83


PERENNER

GEUM / Nejlikrot – coccineum / Kungsnejlikrot (30) Tuvbildande växtsätt. Orangeröda blommor, juni-aug. Bra förgrundsväxt i rabatten. k/ R

1

GILLENIA / Trebladsspira

5

– trifoliata (80) Graciöst förgrenat växtsätt, vita i blommor i glesa knippen. Juli-aug. R / Sn

GYPSOPHILA

2

– paniculata / Brudslöja (80-100) Buskigt utbrett växtsätt. Översållad med små blommor. Olika sorter med enkla eller fyllda blommor i vitt och rosa. Juli-aug. k / R / Sn / TT / E – ’Rosenschleier’ / Brudslöja (40) Under blomning helt översållad med dubbla, ljust rosa blommor. Juli-sept. R / St / Sn / TT / E

6

HELENIUM / Solbrud (50-120) Gula, orange, kopparfärgade eller bruna blommor. Juli-sept. k/ R / Sn

HELIANTHEMUM / Solvända (15) Halvbuskar med nedliggande växtsätt. Finns i flera namnsorter med vita, gula, orange, rosa och röda blommor. k/ K / St

3

4

84

1. Geum coccineum 2. Gillenia trifoliata 3. Gypsophila paniculata 4. Gypsophila ’Rosenschleier’

7

HELLEBORUS / Julros – niger (25) Vintergröna, starkt flikiga blad. Stora, vackra, vita blommor, vilka i regel utvecklas tidigt om våren, men ofta även på hösten och vintern. Trivs bäst i lerhaltig jord. R – orientalis hybrider Turkisk julros (50) Olika rosa-purpurfärgade nyanser med enkla eller dubbla blommor. Februari-mars. k / R

8

8 5. Helenium 6. Helianthemum 7. Helleborus niger 8. Helleborus orientalis hybrider


PERENNER

HEMEROCALLIS / Daglilja (60-100) Rikblommande, i sorter med gula, orangegula, vinröda till rostbruna blommor i juni-aug. Blommar ofta om på hösten. k / R/ Sn

HEPATICA

1

– nobilis / Blåsippa (10) Läderartade blad, tuvbildande. Blå blommor i april-maj. Finns även i vitt och rosa. Trivs bäst i humusrik jord. k/ R

4

HEUCHERA / Alunrot

2

(40-60) Utmärkt kantväxt, marktäckare och i stenpartier. Trivs även i kruka. Växer kuddformigt och finns i en mängd namnsorter med stor variation på bladverket, från ljust grönt till mörkt purpurfärgat med ådring i silver eller vitt. Klockformiga skira blommor på eleganta stänglar i vitt, rosa och röda nyanser. Juni-sept. k/ St / R / K / Sn

5

HOSTA / Funkia Mycket vackert bladverk. Finns i en mängd sorter i olika höjder, bladformer och färger; från ljust grönt till blågrönt, grönt med vita kanter eller strimmigt, grönt med gul kant till helt gula. De blommar i juli-aug med violetta eller vita klocklika blommor längs stänglarna. Blir bäst i fuktig jord. Bladen är vackra till snitt. k/ R / K / Sn / M

6

HOUTTUYNIA / Ödleblad – cordata (30) Dekorativt vitt-rosagrönt bladverk. M / KF

HYPERICUM – polyphyllum / Turkisk johannesört (15) Blågrönt bladverk, gula blommor. Juni-aug. M

IBERIS

3 1. Hemerocallis ’Fooled Me’ 2. Hemerocallis ’Pardon Me’ 3. Heuchera

– sempervirens / Vinteriberis (10-25) Tuv- och mattbildande med mörkgröna städsegröna blad. Under maj-juni helt översållade med vita blommor. k/ St / K

7 4. Hosta 5. Houttuynia cordata 6. Hypericum polyphyllum 7. Iberis sempervirens

85


PERENNER

IRIS

4

Hör till en av de mest tacksamma höga perennerna pga sin tålighet, sitt dekorativa kraftigt svärdformade bladverk och blommornas fina färgschatteringar. – germanica / Trädgårdsiris (60-100) Sorter i regnbågens alla färger. Juni. k/ R / Sn / St / TT – pumila / Småiris (20) Finns i vitt, gult, blått och purpur. Maj-juni k/ R / St – sibirica / Strandiris (60-100) Blommar i juni-juli. Finns i vitt och i olika violetta nyanser. Tuvbildande växtsätt. k / R / Sn / TF

5

KNAUTIA / Vädd

1

6 2

– macedonica / Grekisk vädd (70) Dekorativa mörkröda blomkorgar på förgrenade stjälkar. Juli-sept. k/ R / Sn

LAMIUM – maculatum / Rosenplister (15) Mattbildande, vintergrön med dekorativt bladverk. Blommar i rosa, vitt eller rödviolett, maj-juli. k/ St/ M

7

LATHYRUS – latifolius / Rosenvial (150-200) Klättrande växtsätt, vill växa mot stöd. I sorter med rosa eller vita blommor i klasar. Väldränerat. k / Sn

LAVANDULA / Lavendel – angustifolia (30-40) Gammaldags, väldoftande ”mormorsväxt”. I sorter med rosa, vita och olika blålila blommor. Juli-aug. Vacker som låg infattningshäck. Klipps ned efter blomning till ca 20 cm höjd för vackrare växt. k / St / K / Sn / E / TT

LEONTOPODIUM / Edelweiss

3

8

1. Iris germanica 2. Iris pumila 3. Iris sibirica 4. Knautia macedonica 5. Lamium maculatum 6. Lathyrus latifolius 7. Lavandula angustifolia 8. Leontopodium alpinum

86

– alpinum (15) Legendomspunnen alpväxt med tuvformigt växtsätt. Blomkorgar omgivna av vitulliga, stjärnformigt ställda högblad i juni-aug. St / Sn / E / TT


1

– superbum / Jätteprästkrage (25-100) Finns i sorter med olika höjd och med enkla eller dubbla stora blommor i vitt. Juli-sept. k / R / Sn – vulgare / Prästkrage (70) Vita enkla blommor i maj-juni. k / R / Sn

LEWISA / Broklewisia – cotyledon (15) Ständigt grön bladrosett. Utsökt vackra blommor i olika rosa och orange nyanser, samt vitt, juni-juli. Vill stå torrt. Murväxt. Väldränerat. St / KT

LYCHNIS – arkwrightii / Praktklätt (25-40) Brunröda ludna blad. Lysande orangeröda blommor i juli-aug. k / R – chalcedonica / Brinnande kärlek (100) Lysande röda blommor i täta blomställningar. Även i rosa och vitt. Utmärkt snittblomma. Juni-aug. R / Sn – coronaria / Purpurklätt (70) Tätt hårigt silvergrått bladverk. Lysande karminröda blommor i juni-juli. 2-årig, men självsår sig lätt. R / St / TT

PERENNER

LEUCANTHEMUM Prästkrage

LIATRIS / Rosenstav

2

– spicata (40-90) Ljust purpurröda, violetta eller vita blommor som sitter på starka, upprätta, axliknande stänglar, juli-sept. R / Sn

LIGULARIA / Stånds – dentata / Klippstånds (100-120) Ståtlig växt med stora, gröna eller rödgröna blad med guldgula/orangegula, kraftiga blomsamlingar, juli-sept. Solitär- och rabattväxt. k / R / KF – przewalskii / Spirstånds (100) Eleganta, smala, gula blomspiror. Juli-aug. k / R / Sn / KF

3

LILIUM / Lilja Liljor bör ha lugnt, skyddat läge – helst i halvskugga. Jorden bör vara lätt, gärna sandblandad. – martagon / Krollilja (100) Rosavioletta eller vita blommor, juni-juli. k / R / Sn – regale / Kungslilja (90) Starkt doftande vita blommor, juli-aug. R / Sn

LUPINUS / Lupin

4 1. Leucanthemum vulgare 2. Lewisa cotyledon 3. Liatris spicata 4. Ligularia dentata 5. Lilium martagon 6. Lupinus 7. Lychnis chalceconica 8. Lychnis coronaria

– polyphyllus-hybrid Regnbågslupin (50-100) Fingrade blad på långa stänglar. Blommorna sitter tätt i långa axliknanade blomställningar. Sorter i gula, röda, rosa, vita och blå nyanser, juni och aug. För slänter. Självsår sig lätt. k / R /Sn

5

6

7 8

87


PERENNER

1

2

LYSIMACHIA / Lysing

NEPETA

– ciliata ’Firecracker’ / Guldlysing (50-80) Växer tätt och buskigt, purpurfärgat bladverk. Mycket fin konstrastväxt. Översållas av små citrongula blommor i juli-aug. R – clethroides / Vitlysing (70) Breder ut sig med utlöpare. Upprätt växtsätt. Vita blommor i 10-15 cm långa axlika blomställningar. Juli-sept. Fjärilsväxt. k/ R / Sn – nummularia / Penningblad (5) Snabbt mattbildande växt med glänsande gröna blad och guldgula blommor, juni-aug. Dammkanter. St / K / M / TF

– faassenii / Kantnepeta (30) Grågröna, starkt doftande blad. Ljust blåvioletta blommor. Juni-okt. Rikblommande kantväxt. k / K / R / Sn / St / TT – subsesselis Skuggnepeta (50) Friskt grön färg på bladen. Blåviolett. Juni-aug. k /K / R

LYTHRUM Fackelblomster

– salicaria (60-120) Upprätt växtsätt. Finns i sorter med olika rosa -violettröda blommor. De små blommorna sitter i långa smala ax. Omtyckt av fjärilar. Juli-aug. k/ R / Sn / TF

MALVA

3

6 7

– moschata / Myskmalva (50) En mycket gammal prydnadsväxt. Upprättväxande med håriga stjälkar. Enkla, vita eller rosa blommor med svag myskdoft. Juni-sept. k / R / Sn

MECONOPSIS

4

– betonicifolia / Blå bergvallmo (80) Stänglarna växer upp ur en bladrosett. Praktfull med enkla himmelsblå blommor, juni-juli. k / R / Sn

MONARDA – hybrid / Temynta (80-120). Upprätt växtsätt. Finns i namnsorter med vita, rosa, röda och violetta blommor. Hela växten har en kryddlik doft. Juli-aug. k / R / Sn / KF

5

88

1. Lysimachia ciliata ’Firecracker’ 2. Lysimachia nummularia 3. Lythrum salicaria 4. Malva moschata 5. Meconopsis betonicifolia

MYOSOTIS – scorpioides Äkta förgätmigej (30) Nedliggande växtsätt. De blå blommorna sitter samlade i knippen. Maj-sept. Sumpväxt. KF

8 6. Monarda hybrid 7. Myosotis scorpioides 8. Nepeta faassenii


1

PERSICARIA

– fruticosa / Gullnattljus (50) Upprätt växtsätt. Bladverket skiftar i brunrött. Stora, guldgula blommor. Juli-sept. k / R / Sn

– amplexicaule / Blodpilört (80-100) Praktfull, ståtlig och snabbväxande. Frodigt grönt bladverk, stora orangevinröda blomax i juli-sept. KF / R – bistorta ’Superba’/ Stor ormrot (70) God marktäckande förmåga. Lysande rosa blommor i täta ax i stjälktopparna. Juni-aug. R / Sn / M – aconogonon x fenniceum Finnslide (200) Praktfull, ståtlig, snabbväxande. Frodigt tätt bladverk. Gräddfärgade blommor i kraftiga plymer. Juni-sept. R

– macrocarpa Storblommigt nattljus (20) Nedliggande växtsätt. Mycket stora, lysande svavelgula blommor i julisept. R / St / TT

OMPHALODES – verna / Ormöga (15) Mattbildande växtsätt och friskt grönt bladverk. Förgätmigej-liknande blå eller vita blommor i maj-juni. k/ M

PERENNER

OENOTHERA / Nattljus

PACHYSANDRA / Skuggröna

2

– terminalis (15-20) Mattbildande växtsätt, glänsande vintergrönt bladverk. Små, gulvita blommor i maj. Bäst för större ytor. k/M

PAEONIA / Pion

3 4

– lactiflora / Luktpion (60-80) Många vackra namnsorter i olika färger – vitt, rosa eller rött med enkla eller fyllda doftande blommor. Juni-juli. Trivs bäst i djup, näringsrik, ej för torr jord. k / R / Sn – festiva / Bondpion (60) Många vackra namnsorter med fyllda rosa, röda eller vita blommor, junijuli. R / Sn

5

6

PAPAVER / Vallmo – croceum / Sibirisk vallmo (25-40) Medelstora, enkla blommor i klara färger på tunna stänglar. Gula, orange, röda och vita. Rikblommande. Självsår sig lätt. Juni-sept. k/ R / St / Sn – orientale / Jättevallmo (50-80) Kraftigväxande med mycket stora, röda, rosa eller vita blommor i juni-juli. Vissnar ner efter blomning. k/ R / Sn

7 8

1. Oenothera fruticosa 2. Omphalodis verna 3. Pachysandra terminalis 4. Paeonia festiva 5. Paeonia lactiflora 6. Papaver orientale 7. Persicaria bistorta ’Superba’ 8. Persicaria aconogonon x fenniceum

89


PERENNER

PHLOX / Flox

1 2

3

– douglasii / Kuddflox (5-10) Mattbildande av kuddar med små barrlika blad. Översållas av blommor i maj-juni. Finns i vitt och i olika rosa och rödlila nyanser. k / St / M / TT – paniculata / Höstflox (60-120) Finns i många namnsorter; i vitt, och olika nyanser av rött, rosa och blålila. Juli-sept. Doftar. k / R / Sn / KF – subulata / Mossflox (15) Bildar mossliknande mattor. Oerhört rikblommande sorter i rosa, rött, violett och vitt, maj-juni. k / St / M / TT

– nepalensis / Indisk fingerört (40) Upprätta stänglar som är håriga och rödaktiga. Karminrosa blommor i topparna. Juni-sept. Rikblommig. – tridentata ’Nuuk’ / Tretandad fingerört / Grönlandsfingerört (15) Utmärkt marktäckare, glänsande mörkgrönt bladverk, vita blommor. Juni-aug. M

6

– stolonifera / Krypflox (20) Utbrett växtsätt. Ljusblå, vita eller rosa i maj-juni. k / R / M

PHYSOSTEGIA / Drakmynta – virginiana (70-80) Breder ut sig snabbt. Upprätt växtsätt. Vackra blommor i täta, axlika samlingar. Finns i vitt, och i olika rosa, röda och lila nyanser. Juli-sept. k/ R / Sn

POLEMONIUM – caeruleum / Blågull (50) Gammaldags, härdig och rikblommande växt med vackra, himmelsblå, doftande blommor. Maj-aug. k/ R / Sn

POTENTILLA / Fingerört

4

– atrosanguinea / Blodfingerört (40) Små fingrade blad längs upprättväxande stjälkar. Blommorna sitter på långa skaft i glesa klasar. Blodröda blommor. Juni-aug. R / Sn / K

8

– megalantha Storblommig fingerört (20) Tuvbildande med ludna silverskimrande blad och stora guldgula blommor. Maj-juli. St / R / TT

5 1. Phlox douglasii 2. Phlox paniculata 3. Phlox subulata 4. Phlox stolonifera 5. Physostegia virginiana 6. Polemonium caeruleum 7. Potentilla atrosanguinea 8. Potentilla megalantha 9. Potentilla tridentata ’Nuuk’

90

9

7


1 2 5 6

3

Trivs bäst på en växtplats som någon del av dagen är beskuggad och vars jord ej är för torr. – denticulata / Bollviva (25) Bildar bladrosetter. Violetta nyanser eller vita blommor i runda huvuden på kraftiga, upprätta stänglar. Apriljuni. k / R/ Sn – florindae / Sommarviva (50) Kraftigt växtsätt. Bildar bladrosetter. Ljusgula, doftande blommor samlade i flock överst på de kraftiga stänglarna. Juni-aug. Strandkant. R / Sn / KF – pruhoniciana / Violviva (10) Låga, tuvbildande vivor i vitt, gult och olika rosa, röda och violetta nyanser. Apriljuni, beroende på sort. k/ R – rosea ’Grandiflora’ / Rosenviva (15) Tuvbildande. Lysande karminrosa blommor i toppen på de kraftiga stjälkarna. April-maj. R / TF – veris / Gullviva (15) Tuvbildande. Ur bladrosetten växer det upp kraftiga stänglar med upp till 30 blommor i toppen. Fin i blomsteräng och under buskar. Maj. R / Sn / St – vialii / Hyacintviva (30) Bildar bladrosetter. Rödvioletta blommor i juni-juli. Vintertäcks. St / KT

PERENNER

PRIMULA / Viva

PULMONARIA /Lungört

7

Marktäckande. Blommorna sitter i topparna på de förgrenade stjälkarna. April-maj. k/ M / R – angustifolia Smalbladig lungört (20) Långsmala gröna blad, blå blommor. k – saccharata Brokbladig lungört (25) Brokigt bladverk, rödlila blommor. k

PULSATILLA

4 8 1. Primula denticulata 2. Primula pruhoniciana 3. Primula rosea ’Grandiflora’ 4. Primula veris 5. Primula vialii 6. Pulmonaria angustifolia 7. Pulmonaria saccharata 8. Pulsatilla vulgaris

– vulgaris / Backsippa (20) Stora, blåvioletta, vita eller röda, utvändigt starkt silkesludna klocklika blommor på stadiga stjälkar. Aprilmaj. k / R / St / TT

91


PERENNER

RODGERSIA / Skuggblad – aesculifolia Kastanjerodgersia (100) Mycket stora handflikiga blad och vitgula blomsamlingar, juli-aug. Solitärväxt. k / R

RUDBECKIA

1

– fulgida ’Goldsturm’ Strålrudbeckia (60) Friskt glänsande bladverk och stora, orangegula blommor i juli-sept. k / R / Sn

SALVIA

2 3

– nemorosa / Stäppsalvia (30-60) Kompakt buskigt växtsätt. Finns i sorter med blåvioletta, lilarosa, mörkvioletta och vita blommor. Juni-sept. R / K / Sn / TT – verticillata ’Purple Rain’ Kranssalvia (60) Buskigt växtsätt. Rödvioletta blommor i juli-aug. k / R

SEDUM Fetblad / Fetknopp Samtliga sorter vill ha väldränerat, tål torka och mager jord och är därför utmärkta i stenpartier. – acre / Gul fetknopp (5) Tätt mattbildande. Finns i sorter med grönt eller gult bladverk. Gula blommor i juni-juli. St / KT – album / Vit fetknopp (10-15) Mattbildande. Finns i sorter med grönt eller rödaktigt bladverk. Vita eller rosa blommor i juli-aug. St / KT – cauticola / Liten kärleksört (10-15) Gråröda tjocka blad, röda blommor, aug-sept. k / E / St – kamtjaticum / Kamtjatkafetblad (15) Utmärkt marktäckare. Gula blommor i juli-aug. M / St / TT

SANGUISORBA – officinalis / Blodtopp (60-100) Upprätt växtsätt, blommorna sitter i toppen på förgrenade stjälkar. I rosa till mörkröda färger. Juli-sept. k/ R / E

5

SAXIFRAGA / Bräcka – arendsii / Rosenbräcka (10-15) Tuvbildande till täta mattor. Blommar i maj-juni med vita, rosa eller röda blommor på tunna stjälkar. k/ St / KT – umbrosa / Skuggbräcka (30) Mattbildande av vintergröna bladrosetter. Rosa blommor på sirliga stänglar i maj-juni. k / M / Sn / St / TT

5

4

SCABIOSA / Vädd – caucasica / Höstvädd (60-70) Elegant byggda blomkorgar på förgrenade stjälkar. Vita och violetta sorter. Juli-okt. k/ R / Sn

1. Rodgersia aesculifolia 2. Rudbeckia fulgida ’Goldsturm’ 3. Salvia nemorosa 4. Sanguisorba officinalis 5. Salvia verticillata 6. Saxifraga umbrosa 7. Scabiosa caucasica

92

6 7


PERENNER

– ’Herbstfreude’ / Kärleksört (50) Kompakt växtsätt. Roströda blommor i täta, kvastlika samlingar, aug-okt. K / R / Sn / St – ’Matrona’ / Kärleksört (40) Kompakt växtsätt, purpurfärgade blad. Fin kontrastväxt. Rosa-röda blommor i kvastliknande samlingar i aug-okt. K / R / Sn / St – oreganum / Oregonfetknopp (10) Mattbildande. Gula blommor i juli-aug. St – spathulifolium Kalifornisk fetknopp (10) Gråaktiga tjocka, köttiga, rödskiftande blad och gula blommor, juni-juli. k/ St / KT – spectabile / Kinesisk kärleksört (30) Upprättväxande kraftiga stjälkar. Små rosa, röda eller vita blommor samlade i flata kvastlika blomställningar. Aug-sept. k/ E / R / Sn / St – spurium / Kaukasiskt fetblad (10) Mattbildande sorter med rotslående grenar. Olika sorter med grönt eller rött bladverk och vita, rosa eller röda blommor i juli-aug. Bra marktäckare. k / E / K / M / St

1 6

2

7 3

SEMPERVIVUM / Taklök (Ca 5) Intressanta växter med tjocka, köttiga blad i rosetter. Växer snabbt ut med sidorosetter och bildar mattor. Blommor i rött, rosa, gult eller vitt på 10-15 cm höga blomställningar, juliaug. k / KT / St

4 8

SIDALCEA Trädgårdsmalva / Axmalva (70-100). Tuvbildande växtsätt och axlika blomsamlingar på upprätta stjälkar. I sorter med rosa och röda nyanser. Juli-sept. k/ R / Sn

SOLIDAGO / Gullris (30-100). Oömma växter. Finns i sorter med olika höjd och blommor i olika lysande gula färgnyanser. Aug-sept. k / R / Sn

5

9

1. Sedum acre 2. Sedum album 3. Sedum spathulifolium 4. Sedum spurium 5. Sedum telephium ’Matrona’ 6. Sedum ’Herbstfreude’ 7. Sempervivum 8. Sidalcea 9. Solidago

93


PERENNER

STACHYS

5 1

– byzantina (olympica) Lammöron (40) Mattbildande med ludna silvergrå blad. Rosa blommor i juli-sept. k / R / Sn / St / TT – grandiflora / Praktbetonica (50) Buskigt växtsätt. Purpurrosa blommor i juli-aug. k / R / K

TANACETUM

6

– coccineum / Rosenkrage (70) Findelat bladverk och prästkrageliknande blomkorgar. Finns i sorter med rosa eller röda blommor. Junijuli. k / R / Sn

THALICTRUM / Ruta (70-150) beroende på sort. Findelade, blågröna blad, små purpurrosa, lila eller vita blommor i skira samlingar. Juli-aug. R / Sn

2

THYMUS / Timjan – pseudolanuginosus / Gråtimjan (5) Tätt mattbildande. Aromatiskt grågrönt bladverk. Lysande lilarosa blommor i juni-juli. Vintertäckning. k/ KT / M / St – serpyllum / Backtimjan (5) Tätt mattbildande. Översållas av små vita, lilarosa eller violettröda blommor i juni-juli. k/ K / M / St / KT

3

7

TIARELLA / Spetsmössa – cordifolia (20) Mattbildande. Matt gröna blad och små stjärnlika vita blommor i luftiga klasar. Maj-juni. k / M

TRADESCANTIA Tremastarblomma

4

8

1. Stachys grandiflora 2. Stachys byzantina 3. Tanacetum coccineum 4. Thalictrum 5. Thymus pseudolanuginosus 6. Thymus serpyllum 7. Tiarella cordifolia 8. Tradescantia andersoniana

94

– andersoniana (40-50) Tuvbildande. Smala gräsliknande blad. I sorter med vita, rosa, rödvioletta, himmelsblå till mörkvioletta blommor, några få tillsammans i små klasar. Juni-sept. k / R / Sn


VERONICASTRUM

– ’Alabaster’ / Trädgårdssmörboll (60) Stora vita-ljusgula bollformade blommor i maj-juni. R / Sn / KF

– virginicum / Kransveronika (120-160) Buskigt upprätt växtsätt. Täta axlika blomställningar. Finns i sorter med vita, rosa eller ljusvioletta blommor. Juli-sept. k/ R / Sn

– cultorum / Trädgårdssmörboll (50-80) Stora bollformade blommor maj-juni. I sorter med olika orangegula nyanser. k / R / Sn / KF

WALDSTEINIA

2

– ternata / Gullgröna (20) Mattbildande med glänsande vintergröna blad. Gula blommor i maj-juni. St / M

3

VERBASCUM – i sorter / Hybridkungsljus (80-100) Stor bladrosett. Blommorna sitter på långa spiror. Vita, gula och rosa nyanser. Juni-juli. k / R – phoeniceum / Violkungsljus (60) Stor bladrosett. Förgrenade stjälkar på vilka blommorna sitter i långa spiror. Finns i alla nyanser mellan vitt och violett. Juni-juli. k / R / Sn

PERENNER

1

TROLLIUS / Smörboll

VINCA / Vintergröna – minor (10) Glansiga, vintergröna blad, helt gröna eller brokbladiga. Vackra, blåvioletta, vita eller rödvioletta blommor i maj-juni. k / M

VIOLA / Viol – cornuta / Bukettviol (15-20) Tuvbildande. Blommor i vitt, blått, violett, gult och svart. Maj-okt. k / R / K / Sn – odorata / Luktviol (10) Tuvbildande. Små doftande vita eller violetta blommor. April-maj. Blommar om på sensommaren. Under buskar och träd. k / M / R

VERONICA / Veronika

4 5

6

– teucrium / Praktveronika (30-60)Tuvbildande. Upprätta stjälkar med lysande blå blommor i juni-juli. Klipp tillbaka efter blomning. k / K / R / Sn – longifolia / Strandveronika (70-80) Buskigt växtsätt. De små blå blommorna sitter tätt i ax som kan bli 25 cm långa i juni-juli. Även i vitt och rosa. k / R / Sn / KF – spicata / Axveronika (20-50) Tuvigt mattbildande. Upprätta stjälkar där blommorna sitter samlade i täta axlika blomställningar i juni-juli. Finns i en mängd namnsorter med olika höjder och blomfärger, i vitt, olika rosa, och blå nyanser. k / R / Sn / St

7 8

9 1. Trollius cultorum 2. Waldsteinia ternata 3. Verbascum phoeniceum 4. Veronica teucrium 5. Veronica longifolia 6. Veronicastrum virginicum 7. Vinca minor 8/9. Viola cornuta

95


Prydnadsgräs Sätter trädgården i rörelse - vinden får plantorna att vaja och bladen att rassla. Finns i olika färger - blå, grå, gröna, gula och brokbladiga och i olika former från 10 cm höga upp till ett par meter. Många låga smyger smidigt in bland perennarabattens färgglada blomstring och skapar harmoni. Höga gräs är ståtliga blickfång som ger karaktär.

3 4

ARRHENATERUM – bulbosum ’Variegatum’ Vitbrokig knylhavre (30, med vippor 60) Öppna tuvor av långa, smala vackra gröna blad med vita ränder. Vita tunna blomstänglar. Juni-juli. Fuktighetshållande jord. R

CALAMAGROSTIS – acutiflora ’Karl Foerster’ / Tuvrör (100-150 med vippor) Kraftigväxande, tuvbildande. Grönskar tidigt. Gul höstfärg. Rödbruna upprättstående, smala blomvippor i juli- aug som håller sig hela vintern. Fin att torka. k / R – – ’Overdam’ / Brokbladigt tuvrör (140, med vippor 160) Grönskar tidigt. Strimmigt grönvitt bladverk, brunröda vippor i juli-aug. Väldränerat. k / R – brachytricha / Diamantrör (80, med vippor 120) Kraftigväxande, tuvbildande. Rosa-silvriga vippor, sept-okt. R

CAREX

1

7 5

2

6

1. Calamagrostis ’Karl Foerster’ 2. Calamagrostis ’Overdam’ 3. Calamagrostis brachytricha 4. Carex morrowi ’Variegata’ 5. Carex buchananii 6. Carex oshimensis ’Evergold’

96

– buchananii / Kopparstarr (40-60) Bildar täta tuvor av smala blad i nyanser från ljust gulbrunt till orange. Vintergrön. Oansenliga blomvippor. Bör täckas. R / KF – grayi / Spikklubbestarr (40-50) Täta breda tuvor av långa, 1-2 cm breda klargröna blad. Spikklubbeliknande fröställningar från juni-hösten. Vid dammar. E – hachijoensis ’Evergold’ Oshimastarr (15) Tuvbildande av vitbrokiga smala blad. R / KF – morrowii ’Variegata’ Japansk starr (30) Vintergröna halvklotformade tuvor. Blanka vitstrimmiga blad. Smala rödbruna blomställningar i april-maj. R / KF – pendula / Jättestarr (50, vippor upp till 150). Starkväxande, bildar stora tuvor. Vintergrön. Hängande ax på långa överhängande strån i juni-juli. Vid dammar. R / KF


1

2

– gautieri / Björngräs (15-30 med vippor). Bildar smaragdgröna tuvor eller mattor av trådlika blad. Guldgula vippor i juni-juli. Väldränerad mager, kalkfattig jord. KT / K / St – glauca / Blåsvingel (15-30) Tuvbildande med smala sträva blad. Olika sorter med blad från grått till blått. Blågrå vippor i juni-juli. k /R / K / St / KT

6

PRYDNADSGRÄS

FESTUCA

HELICTOTRICHON – sempervirens / Silverhavre (60, med vippor 100). Bildar stora vintergröna tuvor av sträva, gråblå lätt böjda blad. Glesa halmgula vippor i juli. R

7

IMPERATA

3

– cylindrica ’Red Baron’ Japanskt blodgräs (40) Tuvbildande, upprätt växtsätt. Varm och solig växtplats. De smala bladen är ljusgröna med blodröd topp, ju soligare läge desto rödare blad. Måste vintertäckas. R / KT

8

KOELERIA – glauca / Tofsäxing (15, med vippor 30) Tuvbildande, upprätt växtsätt med gråblå blad. Gulvita vippor i juni-juli. R / KT

4

5 1. Festuca glauca 2. Helictotrichon sempervirens 3. Imperata ’Red Baron’ 4. Koeleria glauca 5. Luzula nivea

LUZULA – nivea / Silverfryle (20, med vippor 50). Tuvbildande av mörkgröna smala blad med silvriga håriga kanter. Silvervita blommor i flocklika samlingar i juni-juli. Sitter kvar bruna in mot hösten. Vildpartier. R/E – sylvatica / Storfryle (30, med vippor 60). Tuvbildande, mattbildande, vintergröna. 0,5-1,5 cm breda blad med hårig kant. I toppen på strået sitter en gles, yvig grenad blomställning. R

9

 Miscanthus: 6. ’Giganteus’ 7. ’Ferner Osten’ 8. ’Gracillimus’ 9. ’Graziella’ 10. ’Kleine Fontäne’

97


PRYDNADSGRÄS

MISCANTHUS

1

2

Finns i många sorter med snarlikt utseende. – ’Giganteus’ / Elefantgräs (250) Mycket kraftigväxande, bildar stora ruggar av långsmala gröna blad. – sinensis / Miskantus Japanskt gräs Krafigt växande gräs som bildar täta ruggar. Blommar med silverglänsande dekorativa plymer på höga stjälkar. Trivs i mullrik väldränerad jord. –– ’Ferner Osten’ 160 cm med röda plymer i aug-okt. –– ’Gracillimus’ 160 cm, blommar inte, dekorativa blad. –– ’Graziella’ 150 cm med vita plymer i sept-okt. –– ’Kleine Fontäne’ 120 cm med rosa plymer i aug-okt. –– ’Malepartus’ 180 cm med röda plymer i sept-okt. –– ’Purpurascens’ 130 cm med vita plymer i okt-nov. –– ’Silberfeder’ 200 cm med vita plymer i aug-okt. –– ’Strictus’ / Sebragräs 160 cm, inga plymer, gröna blad med gula ränder.

5

6

MOLINIA / Tåtel

3

4 Miscanthus: 1. ’Malepartus’ 2. ’ Purpurascens’ 3. ’Silberfeder’ 4. ’Strictus’

98

– arundinacea ’Karl Foerster’ Jättetåtel (100, med vippor 180) Kraftigväxande, bruna vippor under aug-sept. R –– ’Transparent’ / Jättetåtel (100, med vippor 180) Kraftigväxande, gröna ”genomskinliga” vippor i aug-okt. R – caerulea ’Moorhexe’ / Blåtåtel (30, med vippor 50 cm) Täta tuvor, blågrönt bladverk, bruna vippor i aug-sept. R –– ’Variegata’ /Brokbladig blåtåtel (30, med vippor 50 cm) Täta tuvor, bladen är gröna med gulvita ränder, bruna vippor i aug-sept. R

OPHIOPOGON – planiscapus ’Niger’ Mörkt ormskägg (15) Litet dekorativt gräs med svarta långsmala blad. KT

7

8 Molinia: 5. ’Transparent’ 6. caerulea ’Moorhexe’ 7. ’Variegata’ 8. Ophiopogon ’Niger’


1

4

- virgatum ’Heavy Metal’ (100, med vippor 140) Täta ruggar, blågrått bladverk, gröna sirliga vippor i aug-okt. R –– ’Squaw’ (100, med vippor 130) Täta ruggar, blågrått bladverk, ljust violetta sirliga vippor i aug-sept. R

PRYDNADSGRÄS

PANICUM / Hirs

PENNISETUM / Lampborsgräs – alopecuroides ’Hameln’ (30, med vippor 60) Tuvbildande, gröna långsmala blad, rödbruna vippor i aug-okt. Måste vintertäckas. R / KT

PHALARIS

2

5

– arundinacea ’Picta’ / Randgräs (100 med vippor 120). Breda, vitoch grönstrimmiga blad. Breder ut sig starkt. Bör planteras där det är önskvärt att den sprider sig eller begränsas.

SESLERIA – heuffleriana / Vårälväxing (30, med vippor 50) Tuvbildande, grönt bladverk, svarta korta ax i april-maj. R – nitida / Glansälväxing (30, med vippor 50) Tuvbildande, gråblått bladverk, gråblå ax i maj. R

3

6

SPARTINA – pectinata ’Aureomarginata’ Gullbandsgräs (120, med blomvippor 200). Kraftigväxande gräs med gulrandiga blad. Ljusbruna ax i aug-sept. Tål salt och fukt. R

STIPA

7

– pennata / Fjädergräs (30, med vippor 50) Tuvbildande, finbladigt, sirligt växtsätt. Silverglänsande vita vippor i juli-aug. R / KT – capillata / Finbladigt fjädergräs (80). Grågröna hårtunna blad i glesa tuvor. Vipporna består av långa, glänsande silvervita borst. R / KT

1. Panicum ’Heavy Metal’ 2. Panicum ’Squaw’ 3. Pennisetum ’Hameln’ 4. Sesleria heuffleriana 5. Stipa pennata 6. Stipa capillata 7. Phalaris ’Picta’

99


Kryddor Älskar sol - och vill ha genomsläpplig gärna sandblandad jord. Förutom i kryddgården trivs de alldeles utmärkt i krukor, vissa av dem som kantväxter till perenner och rosor och andra i stenpartier.

ALLIUM

1

4

– schoenoprasum / Gräslök (25) De aromatiska stjälkarna används till fisk och sillrätter. Fin kantväxt. Lila blombollar i juni-aug. – tuberosum / Kinesisk gräslök (40) Gröna platta blad, vita blommor i juli-aug. Både blad, blommor och knopp kan användas. Fin mild vitlökssmak. Till sallader, soppor och kalla såser.

ALOYSIA – citriodora / Citronverbena (40-100) En liten buske med stark smak och doft. Används försiktigt. Till fisk, fågel, marinader och drycker. Som torkad i potpurri och doftkuddar. Övervintras inomhus.

2

5

3

100

1. Allium schoenoprasum 2. Artemisia absinthium 3. Hyssopus officinalis 4. Levisticum officinale 5. Melissa officinalis 6. Mentha (Ananasmynta) 7. Myrrhis odorata

6

ARTEMISIA

7

CORIANDRUM

– abrotanum / Åbrodd (70) Grågröna blad. Toppskotten används i potpurrier och kryddkvastar. – absinthium / Äkta malört (70) Grå blad och gula blommor. Brännvinskrydda. – dracunculus / Fransk dragon (50) Smala blad. Färsk i såser och sallader samt över kött-, fisk- och äggrätter. – sativum / Koriander (50) Ettårig. Späda blad används till sallad, sås och curryrätter. Frön till soppor, grytor, grönsaksrätter och bröd.


ORIGANUM

– italicum / Curryeternell (50) Ettårig. Silvergrå blad som doftar curry. Späda blad till sallader och kötträtter. Blommorna torkas till eterneller.

– vulgare ’Compactum’ Kungsmynta / Oregano (15) Rosalila blommor i aug-sept. Välkänd krydda till sallader, pizza och varma smörgåsar. Fin kantväxt. Fjärilsväxt. –– ’Thumble’s Variety’ Gulbladig oregano (15) Marktäckande gulbladig med vitaktiga blommor i juli-aug.

HYPERICUM – perforatum / Äkta johannisört (40-50) Gula dekorativa blommor i juli-sept. Brännvinskrydda.

HYSSOPUS – officinalis / Isop (40) Halvbuske. Blå, vita eller rosa blommor i juli-aug. Färska blad ger pikant smak i sallader, såser och grytor. Används med måtta. Fin kantväxt och som låg inramning. Fjärilsväxt.

LEVISTICUM – officinale / Libbsticka (150) Ljusgula blommor. Läkeväxt. Färsk eller torkad i såser, sallader och kötträtter. Fin prydnadsväxt.

MELISSA – officinalis / Citronmeliss (40) Citrondoftande blad. Färsk eller torkad till fisk-, fågel- eller vilträtter. Färsk till råkost, äggrätter och sallader.

MENTHA / Myntor (50) Myntor finns i olika sorter med aromatiska blad med olika smak, ingefära, äpple mm. Färska eller torkade till teer, kylda drycker, soppor mm. Sprider sig lätt, bör växa avgränsat. – piperita / Pepparmynta Rödlila blommor. Pepparmyntsdoftande blad. Färsk eller torkad till kötträtter, soppor, såser, kylda drycker och örtte. – spicata ’Crispa’ Krusmynta / Hjärtansfröjd Rödlila blommor. Utmärkt i kötträtter, grönsallader, likör och mintsås.

MYRRHIS – odorata / Spansk körvel (70) Vita blommor i juni-juli. Salladskrydda.

1

KRYDDOR

HELICHRYSUM

OCIMUM – Basilicum / Basilika (35) Ettårig. Mycket aromatiska blad. Finns i grön- och rödbladiga sorter med olika smak. Till grönsaks- och pastarätter, sallader, färsk på pizza och tillsammans med tomat, till pesto.

2

ROSMARINUS – officinalis / Rosmarin (60) Ljusblå blommor i juni-juli, barrlika blad. God i potatisrätter, till lammkött och nötstek. Övervintras inomhus.

SALVIA – elegans ’Pineapple’ Ananassalvia (80) Ettårig. Bladen doftar ananas, späda används de i sallader och efterrätter. Röda dekorativa blommor i juli-aug. – officinalis / Kryddsalvia (40-50) Salvia finns i olika sorter med dekorativt olikfärgade blad och vita eller blålila blommor i juni-juli. Färska eller torkade till feta stekar, inälvsmat och vilt. Dekorativ kantväxt.

3

4

THYMUS – citriodorus / Citrontimjan (15) Lilarosa blommor, gula citrondoftande blad. Användning se kryddtimjan. Finns i sorter med gula eller gulvitbrokiga blad – vulgaris / Kryddtimjan (25) Lilarosa blommor i juli-sept. Färsk eller torkad i ärtsoppa, potatisgratäng eller grytor.

5 1. Origanum ’Thumble’s Variety’ 2. Rosmarinus officinalis 3. Salvia 4. Thymus citriodorus 5. Thymus vulgaris

101


Ormbunkar Läckerheter för trädgårdens halvskuggiga till skuggiga lägen i väldränerad, mullrik, fuktighetshållande jord.

ADIANTHUM – pedatum / Frilandsadianthum (20-15) Ljusgröna, skira, findelade blad längs svarta bladstjälkar. Vindskyddat.

ASPLENUM

6

1

– scolopendrium / Hjorttunga (40) Tuvor, gröna glänsande långsmala blad. Vintergrön. – trichomanes / Svartbräken (10-20) Utbrett växtsätt. Klargröna små blad längs svarta eller bruna stjälkar. Vintergrön.

ATHYRIUM

7

– felix-femina / Majbräken (30-100) Gracilt växtsätt. Brunfjälliga fjäderlikt delade bladskaft med ljusgröna små spetsiga blad. – niponicum / Regnbågsbräken (40) Finns i olika sorter. Tuvor silvrigt purpurfärgat, något flikiga blad.

BLECHNUM

2

– spicant / Kambräken (30-50) Vintergrön med utbredda rosetter av glänsande gröna blad.

3 8 9

DRYOPTERIS – felix-mas / Träjon (50-120) Kraftig ormbunke, vanlig i våra skogar. Ljusgröna blad på grova brunfjälliga skaft.

MATTEUCIA – struhiopteris / Strutbräken (100-150) Ståtlig med upprätta blad som formar en stor strut. Lättodlad.

4

ONOCLEA

5

102

1. Adianthum pedatum 2. Asplenium scolopendrium 3. Asplenium trichomanes 4. Athyrium felix-femina 5. Athyrium niponicum 6. Blechnum spicant 7. Dryopteris felix-mas 8. Matteucia struhiopteris 9. Onoclea sensibilis 10. Osmunda regalis

– sensibilis / Pärlbräken (30-50) Krypande jordstammar som bildar bestånd. Ljust gröna läderartade blad. De sporbärande bladen har pärllika sporsamlingar.

OSMUNDA – regalis / Kungsbräken (100-200) Bildar täta tuvor. Ljusgröna läderartade blad.


Vattenväxter

Dekorativa blad & delikata blommar! En damm eller ett kärl med vattenväxter ska placeras så ljust som möjligt. Plantorna ska försiktigt tas ur sina krukor och planteras om i särskilda planteringskorgar, alternativt planteras i de förberedda planteringsfickor och avsatser som finns på färdiggjutna dammar.

Jorden skall vara tung och mineral­ haltig. Använd specialjord. En damm i balans bör vara ca 50 cm djup och hållas ren från nedfallande löv och grenar. En damm med yttäckande vattenväxter bör ej ha en fontän. För att förhindra algbildning planteras växter som tar upp näring

från vattnet och på så sätt konkurrerar ut algerna. Det är även en fördel att plantera växter som med sina flytande blad håller dammen skuggad, tex näckrosor.

F

A

B

A TRÄDGÅRDSZONEN Lämpliga växter kring dammen. Alchemilla, Astilbe, Eupatorium, Hemerocallis, Hosta, Ligularia, Matteuccia, Miscanthus - beskrivning av dessa finns under perenner, gräs eller ormbunkar.

B FUKTZONEN Ständigt fuktig jord utan vattenspegel. Ajuga reptans, Chelone obliqua, Houttuynia cordata, Iris kaempferi Iris sibirica, Lysimachia nummularia, Primula denticulata, Primula rosea, Tradescantia, Trollius europaeus - beskrivning av dessa finns under perenner

C SUMPZONEN Ca 10 cm över vattenytan till 10 cm under.

C

D

Lythrum salicaria, Myosotis paulustris, Carex morrowi ’Variegata’, Luzula nivea, Molinia caerulea ’Varietgata’ - beskrivning av dessa finns under perenner och gräs. Caltha palustris / Kabbeleka (30) Guldgula blommor i maj. Iris laevigata / Glansiris (70-90) Blåvioletta blommor i juli. Sorten ’Variegata’ har grönvita strimmiga blad. Former med vita eller flerfärgade blommor finns också. Iris pseudacorus / Svärdslilja (80-100) Gula blommor i juni-juli. Menyanthes trifoliata / Vattenklöver (20-40) Vita blommor maj-juni. Krypande jordstammar. Bra vid kanten. Mimulus lutes Gult gyckelblomster (30-80) Rikt med gula blommor i juni-aug. Övervintrar sällan, men frösår sig lätt.

E

1

2 1. Caltha palustris 2. Mimulus lutes

103


VATTENVÄXTER 1

2

D GRUNDVATTENZONEN

F YTVATTENZONEN

Ca 10-40 cm under vattenytan. Iris laevigata, Iris pseudacorus - se sid 103 under sumpzonen. Acorus calamus ’Variegatus’ Strimmig kalmus (80) Dekorativa vit- och grönstrimmiga lansettlika blad. Butomus umbellatus / Blomvass (60-100) Rosa blommor i flock under juli-aug. Eleocharis acicularis / Nålsäv Växer över eller under vattenytan. Hippuris vulgaris / Hästsvans (30-50) Lummerlikt dekorativt bladverk. Nymphaea / Näckrosos i sorter Dvärgsorter och svagväxande sorter. Flytande blad. Blommar i juni-sept, finns i många sorter och färger. Sagittaria sagittifolia / Pilblad (30-70) Kraftiga pilformade blad. Vita blommor i juli-sept. Scirpus lacustris ’Albescens’ Strimsäv (100-150) Smala runda vitstrimmiga blad. Sprider sig. Typha minima / Dvärgkaveldun (50-80) Smala upprätta blad. Små kolvar 2-5 cm i juli-okt.

Flytande växter. Tropiska flytväxter är svåra att övervintra. Eichornia crassipes / Vattenhyacint (10-25) Klargröna tjock ovala blad, kan blomma med en liten lila blomställning i slutet på sommaren. Tropisk. Pistia stratiotes / Musselblomma (5-25) Gröna tjocka, ovala lite ulliga blad i rosett. Växer likt sallat. Tropisk.

5

E DJUPVATTENZONEN

3

4

104

1. Acorus calamus ’Variegatus’ 2. Hippuris vulgaris 3. Nymphaea, dvärgform 4. Sagittaria sagittifolia

Ca 40 cm under vattenytan och djupare. Eloecharis acicularis - se ovan. Ceratophyllum demersum Hornsärv Saknar rötter och flyter fritt i vattnet. Utmärkt leksubstrat för fiskar. God syrealstrare. Nymphaea / Näckrosor i sorter Medelstarkt och starkväxande sorter. Scirpus lacustris / Säv (100-150) Sprider sig lätt. Ej lämplig för små dammar.

6

7 5. Nymphaea ’Attraction’ 6. Eichhornia crassipes 7. Pistia stratiotes


Lathund

Växtegenskaper För att lättare hitta fram till rätt växt har vi ställt samman följande lathund i tabellform. Här finns exempel på växter som har någon gemensam egenskap samlade på ett ställe, oavsett vilken grupp av växter de tillhör. • Rhus typhina, alla sorter, Rönnsumak • Sorbus i sorter, Rönnar • Spiraea betulifolia, Björkspirea - japonica ’Firelight’, Gulbladig praktspirea • Vaccinium corymbosum, Jätteblåbär • Viburnum sargentii ’Onondaga’ Blodolvon • Weigela ’Minuet’, Prakttry

Aronia med sprakande höstfärg.

VACKRA HÖSTFÄRGER Träd och buskar: • Acer - palmatum i sorter, Japanska lönnar - platanoides i sorter, Skogslönn - tat. ssp. ginnala, Ginnalalönn • Amelanchier, alla sorter, Häggmispel • Aronia, alla sorter • Azaleor, bladfällande • Berberis thunbergii, Häckberberis • Cercidiphyllum japonicum, Katsura • Cornus alba ’Sibirica’, Korallkornell - kousa, Koreansk blomsterkornell • Cotoneaster divaricatus, Spärroxbär • Diervillea lonicera, Getris • Enkianthus campanulatus, Klockbuske • Euonymus alatus, Vingad benved - planipes, Körsbärsbenved • Forsythia mandshurica, Manchurisk forsythia • Fothergilla major, Stor häxal • Frangula alnus ’Asplenifolia’, Flikbladig brakved • Hamamelis intermedia, alla sorter, Hybridtrollhassel • Malus toringo v.sargentii, Bukettapel

Klätterväxter: • Parthenocissus, alla sorter, Vildvin Perenner: • Aruncus aethusifolius, Koreansk plymspirea • Geranium magnificum, Kungsnäva - macrorrhizum, Flocknäva - sanguineum, Blodnäva

• Kalmia angustifolia, Smalbladig kalmia • Lonicera pileata, Lingontry • Mahonia aquifolium i sorter, Mahonia • Pieris i sorter, Buskrosling • Prunus laurocerasus i sorter, Lagerhägg • Rhododendron i sorter, • Skimmia japonica, Vinterbär

Klätterväxter: • Euonymus fortunei i sorter, Klätterbenved • Hedera i sorter, Murgröna

Perenner:

Prunus ’Etna’ lika grön året om.

STÄDSEGRÖNA BLAD Buskar: • Buxus i sorter, Buxbom • Cotoneaster suecicus ’Coral Beauty’ Svenskt parkoxbär • Euonymus fortunei i sorter, Klätterbenved • Fargesia i sorter, Bergbambu • Ilex i sorter, Järnek

• Armeria maritima, Strandtrift • Asarum europaeum, Hasselört • Bergenia i sorter, Bergenia • Calluna vulgaris i sorter, Ljung • Erica carnea i sorter, Vårljung • Iberis sempervirens, Vinteriberis • Lamium maculatum, Rosenplister • Lewisia cotyledon, Broklewisia • Pachysandra terminalis, Skuggröna • Saxifraga umbrosa, Skuggbräcka • Sempervivum i sorter, Taklök • Thymus i sorter, Timjan • Vinca minor, Vintergröna • Waldsteinia ternata, Gullgröna

105


LATHUND

BLOMNINGSTIDER Tidig vår - Träd & buskar • Cornus mas, gul, Körsbärskornell • Corylus i sorter, gul, Hassel • Hamamelis, röd, gul eller orange, Trollhassel • Viburnum bodnantense ’Dawn’, rosa Hybridkejsarolvon Tidig vår - Perenner • Erica carnea, vitt, rosa, rödlila, Vårljung • Helleborus niger, vit, Julros - orientalis-hybrider, vita, rosa till purpurfärgade Vår, försommar - Träd & buskar • Amelanchier, alla sorter, vit, Häggmisplar • Aesculus hippocastanum, vit, Hästkastanj • Aronia alla sorter, vit, • Chaenomeles, röd, rosa, vit Rosenkvitten • Cotoneaster suecicus ’Coral Beauty’, vit, Krypoxbär • Cytisus i sorter, gul, rosa eller röd, Ginst • Caragana , karagan, gul, Sibirisk ärtbuske • Daphne x burkwoodi ’Somerset’, mörkrosa, Dofttibast - mezereum, rosenröda, Tibast • Enkianthus campanulatus, ljusrosa, Klockbuske • Exochorda macrantha ’The Bride’, vit, Pärlbuske • Forsythia i sorter, gul, Forsytia • Laburnum i sorter, gul, Gullregn • Lonicera camtschaticum, gulvit, Blåbärstry

Syringa meyeri ’Palibin’ blommar & doftar härligt på vår/försommaren.

106

• Magnolia i sorter, vit, rosa, rosaröd • Mahonia i sorter, gul, Mahonia • Malus i sorter, vit, rosa, röd, Aplar • Paeonia suffruticosa, vit, rosa,röd Buskpion • Pieris i sorter, vit, Buskrosling • Prunus i sorter, Blodplommon, Lagerhägg, Hägg, samtliga prydnadskörsbär • Ribes sanguineum, röd, Rosenrips • Salix caprea ’Kilmarnock’, vitgul Hängsälg • Sorbus i sorter, vit, Rönn, Oxel • Skimmia japonica, rosaröd, Vinterbär • Spiraea betulifolia, vit, Björkspirea - cinerea ’Grefsheim’, vit Norsk brudspirea • Syringa i sorter, Syren • Viburnum burkwoodi, ljusrosa Hybridolvon - carlesii, ljusrosa, Luktolvon - plicatum i sorter, vit, Japansk olvon • Rhododendron: alla sorter • Azalea: alla sorter

Exochorda macrantha ’The Bride’

Vår, försommar - Klätterväxter • Klematis: se Atragene-gruppen sid 50 samt Storblommiga sid 52 • Lonicera caprifolium, gulvit Äkta kaprifol • Wisteria sinensis i sorter, blåviolett, vit, Blåregn Gammaldags buskrosor - ’Aicha’, gul - ’Frühlingsduft’, aprikos - ’Maigold’, bronsgul - ’Nevada’, vit - ’Poppius’, rosaröd - ’Stanwell Perpetual’, ljusrosa

Aubretia blommar rikt under vår/försommar.

Vår, försommar - Perenner • Ajuga reptans, blå, Revsuga • Anemone sylvestris, vit, Tovsippa • Antennaria dioica, rosa, röd, Kattfot • Aquilegia flabellata i sorter, blå, vit, rosa, Japansk akleja • Arabis x arendsii, rosa, Majtrav – caucasica, vit, Fagertrav • Armeria maritima, mörkrosa, vit, rosa, Strandtrift • Aster alpinus, violett, vit, rosa Alpaster • Aubrieta cultorum, violett, rosa, röd, Aubrietia • Aurinia saxatilis, gul, Praktstenört • Bergenia cordifolia, rosa, röd, Hjärtbergenia • Brunnera macrophylla, blå Kaukasisk förgätmigej • Cerastium tomentosum, vit, Silverarv • Corydalis lutea, gul, Nunneört • Cymbalaria pallida, violett, vit, Storblommig murreva • Dicentra formosa, rosa, vit, Fänrikshjärta • Dicentra spectabilis, rosa, vit, röd, Löjtnantshjärta • Doronicum orientale, gula nyanser, Vårkrage • Epimedium i sorter, Sockblomma • Erica carnea, vit, rosa, lila, Vårljung • Euphorbia polychroma, gul Gulltörel • Galium odoratum, vit, Myskmadra


Sommar - Träd & buskar • Aesculus carnea ’Briotii’, röd, Röd hästkastanj • Aralia elata, gräddvit, Parkaralia • Berberis, alla sorter, gul, Berberis • Cornus kousa i sorter, vit, Koreansk blomsterkornell

Sommar - Klätterväxter • Klematis - se kapitel Klematis sid 50-52 • Humulus i sorter, gulgrön, Humle • Hydrangea anomala petiolaris, Klätterhortensia • Lonicera brownii ’Dropmore Scarlet’ röd, Eldkaprifol - heckrotti, rödgul, Blomsterkaprifol - periclymenum, rödvit, Vildkaprifol - tellmanniana, orangegul Tellmannskaprifol

LATHUND

• Gentiana acaulis, blå, Alpgentiana • Geranium i sorter, Näva • Geum coccineum, orange, Kungsnejlikrot • Iberis sempervirens, vit, Vinteriberis • Lamium maculatum, rosa, Rosenplister • Leucanthemum vulgare, vit, Prästkrage • Omphalodes verna, blå, vit, Ormöga • Phlox douglasii, vit, rosa, rödviolett, Kuddflox - subulata, rosa, violett, röd, vit, Mossflox • Potentilla megalantha, gul, Storblommig fingerört • Primula denticulata, violett, vit, Bollviva - pruhoniciana, violett, mörkrosa Violviva - rosea ’Grandiflora’, rosa-röd, Rosenviva - veris, gul, Gullviva • Pulmonaria i sorter, vit, rosa, blå, violett, Lungört • Pulsatilla vulgaris, blåviolett, vit, röd, Backsippa • Saxifraga arendsii, vit, rosa, röd , Rosenbräcka - umbrosa, vit-rosa, Skuggbräcka • Tiarella cordifolia, vit, Spetsmössa • Trillium grandiflorum, vit, Stort treblad • Trollius i sorter, gula och orange nyanser, Smörboll • Vinca minor, blå, vit, violett, Vintergröna • Viola cornuta, blå, gul, vit, Bukettviol - odorata,violett, vit, Luktviol • Waldsteinia ternata, gul, Gullgröna

Kolkwitzia - en härlig sommarblommare.

• Cotinus coggygria i sorter, vita, rosa, Perukbuske • Cotoneaster divaricatus, rosa, Spärroxbär - horizontalis, rosa, Lingonoxbär • Crataegus media ’Paul’s Scarlet’, röd, Rosenhagtorn • Deutzia i sorter, vit, rosa, Stjärnbuske • Diervillea lonicera, gul, Getris • Genista lydia, gul, Turkisk ginst - tinctoria, gul, Färgginst • Kolkwitzia amabilis i sorter, rosa Paradisbuske • Lonicera tatarica i sorter, vit, rosa, Rosentry • Magnolia sieboldii, vit, Buskmagnolia • Philadelphus i sorter, vit, Schersmin • Potentilla i sorter, gul, röd, rosa, orange, vit, Ölandstok • Sambucus nigra i sorter, vit,rosa, Fläder • Sorbaria sorbifolia, vit, Rönnspirea • Spiraea betulifolia, vit, Björkspirea - billardii, rosa, Klasespirea - splendens, Amerikansk praktspirea - japonica i sorter,rosa, Praktspirea - nipponica, vit, Girlandspirea - trilobata, vit, Sibirisk spirea - vanhouttei, vit, Bukettspirea • Syringa josikaea i sorter, lila, vit Ungersk syren - prestoniae i sorter, rosa, lila, rosaröd, Prestonsyren • Weigela i sorter, rosa, röd, Prakttry

Klematis ’Happy Birthday’

Sommar - Rosor Praktiskt taget alla. I juni och juli blommar huvuddelen av de gammaldags buskrosorna. Från början av juli blommar alla rabattrosor, klätterrosor och moderna buskrosor.

Leonardo da Vinci blommar med fyllda mörkt rosa blommor under sommaren.

107


LATHUND Lavendel blommar och doftar ljuvligt under sommaren.

Sommar - Perenner • Achillea filipendulina, gul, Praktröllika - millefolium, vit, rosa, röd, Röllika - ptarmica, vit, Vitpytta • Aconitum i sorter, blå, blå-vit, gul, lilarosa, Stormhatt • Agastache foeniculum, blåviolett, Anisisop • Alcea i sorter, blandade färger, Stockros • Alchemilla mollis, gröngul, Jättedaggkåpa • Aquilegia i arter och sorter, blandade färger, Akleja • Aruncus i sorter, vit, Plymspirea • Astilbe i sorter, se sid 76, Astilbe • Astrantia major, vit, rosa, röd, Stjärnflocka • Calamintha nepeta, Stenkyndel • Campanula i sorter, blåviolett, vit • Centranthus ruber, röd, Pipört • Corydalis lutea, gul, Nunneört • Delphinium i sorter, blå, vit, rosa, Riddarsporre • Dianthus barbatus, blandade färger, Borstnejlika - deltoides, röd, Backnejlika - gratianopolitanus, rosa, röd, Bergnejlika - plumarius, vit, rosa, röd, Fjädernejlika • Dicentra formosa, rosa, vit, Fänrikshjärta • Dictamnus albus, rosa, vit, Moses brinnande buske • Digitalis i sorter gul, rosa, röd, vit, Fingerborgsblomma

108

• Dodecatheon media, rosa, vit, Tolvgudablomma • Erigeron i sorter, rosa, rödviolett, blåviolett, vit, Praktbinka • Filipendula vulgaris, vit, Brudbröd • Gaillardia grandiflora, röd, gulröd, Kokardblomster • Geranium i sorter, blåviolett, vit, rosa, rosaröd, Nävor • Geum coccineum, rödorange, Kungsnejlikrot - chiloense, röd, Praktnejlikrot • Gillenia trifoliata, vit, Trebladspirea • Gypsophila i sorter, vit, rosa, Brudslöja • Helianthemum i sorter, röd, gul, rosa, vit, Solvända • Hemerocallis i sorter, gul, orange, vinröd, roströd, rosa, vit, Daglilja • Heuchera i sorter, röd, rosa, vit, Alunrot • Iris germanica i sorter, blå, gul, röd, vit, mfl, Trädgårdsiris - sibirica, blåviolett, gul, vit, Strandiris • Lavandula angustifolia, violett, rosa, vit, Lavendel • Leontopodium, vit, Edelweiss • Leucanthemum superbum i sorter, vit, Jätteprästkrage • Lewisia cotyledon, rosa, Broklewisia • Lilium martagon, rosa, Krollilja - regale, vit, Kungslilja • Lupinus hybrid, blandade färger, Regnbågslupin • Lychnis arkwrightii, orangeröd, Praktklätt - chalcedonica, röd, vit, rosa, Brinnande kärlek - coronaria, rödviolett, rosa, vit, Purpurklätt • Lysimachia ciliata ’Firecracker’, Guldlysing - nummularia, gul, Penningblad • Malva moschata, rosa, vit, Myskmalva • Meconopsis betonicifolia, blå, Blå bergvallmo • Monarda i sorter, vit, rosa, röd, violett, Temynta • Myosotis scorpioides, blå, Förgätmigej • Nepeta faassenii i sorter, blåviolett, Kantnepeta

• Paeonia lactiflora i sorter, rosa,vit, röd, Luktpion - festiva i sorter, rosa, röd, vit, Bondpion • Papaver croceum i sorter, gul, orange,röd, vit, Sibirisk vallmo - orientale, röd, rosa, vit, lila Jättevallmo • Persicaria bistorta ’Superbum’, rosa, Stor ormrot • Platycodon grandiflorum i sorter blå, rosa, vit, Praktklocka • Polemonium i sorter, blåviolett, vit, Blågull • Potentilla atrosanguinea, röd, Blodfingerört - nepalensis, rosa, Indisk fingerört - tridentata ’Nuuk’, vit, Grönlandsfingerört • Salvia nemorosa i sorter, violett, lilarosa, vit, Stäppsalvia • Sanguisorba officinalis, rosaröd, Blodtopp • Saxifraga cotyledon, vit, Fjällbrud • Sedum i sorter, gul, vit, rosa, röd, Fetblad, Fetknopp • Sempervivum i sorter, röd, rosa, gul, Taklök • Tanacetum coccineum röd, rosa, Rosenkrage • Thalictrum, blåviolett, rosaviolett, vit, Ruta • Thymus i sorter, violettröd, vit, lilarosa, Timjan • Tradescantia i sorter, vit, blå, rosa, lilaröd, Tremastarblomma • Verbascum phoeniceum, vit, violett, Violkungsljus • Veronica teucrium, blå, Praktveronika - spicata, vit, rosa, blå, Axveronica • Viola cornuta i sorter, gul, blå, violett, vit, Bukettviol - odorata i sorter, violett, vit, Luktviol

Buddlejan blommar på sensommaren och lockar till sig massor av fjärilar.


Clematis ’Södertälje’ blommar rikt under juli - september.

Sensommar, höst - Klätterväxter • Clematis vitalba ’Paul Farges’ - viticella i sorter, vit, blå, rosa, violett, Italiensk klematis - storblommiga klematis, de flesta sorterna , blå, röd, rosa, vit, violett • Fallopia baldschuanicum, vit, Bokharabinda • Lonicera brownii ’Dropmore Scarlet’, orangeröd, Eldkaprifol - heckrottii, Blomsterkaprifol

Sensommar, höst - Perenner • Achillea millefolium, röd, Praktröllika • Agastache foeniculum, blåviolett, Anisört • Alcea i sorter, blandade färger, Stockros • Anemone hybrida och tomentosa i sorter, vit, rosa nyanser, Höstanemon • Aster amellus i sorter, violett, rosa Brittsommaraster - dumosus i sorter, rosa, röda, violetta nyanser, vit, Oktoberaster - novi-belgii i sorter, röd, rosa, blå- violett, vit, Höstaster • Astilbe i sorter, se sid 76, Astilbe • Calamintha grandiflora, rosa, Rosenmynta - nepeta, Stenkyndel • Calluna vulgaris i sorter, lila, rosa, röd, vit, Ljung • Centranthus ruber, röd, Flerårig pipört • Chelone obliqua, rosa, Sköldpaddsört • Cimicifuga simplex ’Brunette’, vit, Silverax - racemosa, vit, Silverax • Coreopsis rosea, rosa, Rosenöga - verticillata, gul, Höstöga • Corydalis lutea, gul, Gul nunneört • Cymbalaria pallida, violett, vit Storblommig murreva • Dicentra formosa i sorter,rosa,vit, Fänrikshjärta • Echinacea i sorter, vit, gul, orange, rosa, purpurröd, Solhatt • Echinops bannaticus, Blå bolltistel • Eryngium blåviolett, Martorn • Eupatorium maculatum, rödviolett Fläckflockel • Gaillardia grandiflora, röd, gulröd, Kokardblomster • Gentiana septemfida lagodechiana, blå, Fransgentiana – sino-ornata, blå, Höstgentiana • Geranium i sorter, se sid 83 • Gillenia trifoliata, vit, Trebladspirea • Gypsophila ’Rosenschleier’, rosa, Brudslöja • Helenium i sorter, gul, orange, rödbrun, Solbrud • Heliopsis i sorter, gul, Dagöga

LATHUND

Sensommar, höst Träd & buskar • Buddleja davidii, blå-rödviolett, rosa, vit, Fjärilsbuske, Buddleja • Clethra alnifolia i sorter, gulvit, Konvaljbuske • Genista lydia, gul, Turkisk ginst - tinctoria, gul, Färgginst • Hydrangea arborescens, vit, Vidjehortensia - macrophylla i sorter, rosa, vit, blå, Hortensia - paniculata i rosa, vitrosa Syrenhortensia • Hypericum i sorter, gul, Hyperikum • Kalmia angustifolia, rosa, Smalbladig kalmia • Perovskia atriplicifolia, blåviolett, Perovskia • Potentilla i sorter, gul, röd, rosa, orange, vit, Ölandstok • Spiraea i sorter, Spirea - japonica, Praktspirea • Tamarix pentandra, rosa, Rosentamarisk • Weigela i sorter, röd, rosa, vit, Trädgårdsprakttry Sensommar, höst - Rosor Rabattrosor, storblommiga klängrosor, moderna buskrosor samt remonterade gammaldags buskrosor.

Solhatten blommar ståtligt under sensommaren och hösten.

• Hemerocallis i sorter, gul, orange, vinröd, roströd, rosa, vit, Daglilja • Heuchera i sorter, röd, rosa, vit, Alunrot • Hosta i sorter, vit, lila, Funkia • Lathyrus latifolius, vit, rosa nyanser, Rosenvial • Lavandula angustifolia i sorter, violett, rosa, vit, Lavendel • Liatris spicata i sorter, lilarosa, vit, Rosenstav • Ligularia i sorter, gul, orange, Stånds • Lysimachia ciliata ’Firecracker’, gul, Guldlysing - clethroides, vit, Vitlysing • Lythrum i sorter, rosa, rödviolett, Fackelblomster • Malva moschata, rosa, vit, Myskmalva • Monarda i sorter, vit, rosa, röd, violett, Temynta • Nepeta faassenii i sorter, blåviolett Kantnepeta - subsesselis, blåviolett, Skuggnepeta • Oenothera macrocarpa, gul, Storblommigt nattljus - fruticosa, gul, Gullnattljus • Origanum vulgare i sorter, lilarosa Kungsmynta • Papaver croceum, gul, orange, röd, vit, Sibirisk vallmo • Persicaria amplexicaule, Blodpilört - aconogogon x fenniceum, vit, Finnslide - bistorta, rosa, Stor ormrot • Phlox paniculata i sorter, röd, blå violett, rosa, vit, Höstflox

109


LATHUND

• Physostegia virginiana i sorter, rödviolett, vit, Drakmynta • Potentilla nepalensis, mörkrosa Indisk fingerört • Rodgersia i sorter, vitgul, Skuggblad • Rudbeckia i sorter, gul, Rudbeckia • Salvia nemorosa i sorter, vit, rosa, violett, Stäppsalvia - verticillata, rödviolett, Kranssalvia • Scabiosa caucasica i sorter, vit, violett, Höstvädd • Sedum cauticola, röd, Liten kärleksört - telephium ’Matrona’, Kärleksört - spectabile i sorter, rosa, röd, Kinesisk kärleksört - ’Herbstfreude’, roströd • Sidalcea i sorter, rosa nyanser Trädgårdsmalva, Axmalva • Solidago i sorter, gul, Gullris • Stachys byzantina, rosa, Lammöron • Tanacetum rubellum i sorter, rosa, röd, Höstkrage • Tradescantia i sorter, vit, rödviolett, blåviolett, Tremastarblomma • Verbascum i sorter, gul, rosa, Kungsljus • Veronicastrum virginicum, vit, rosa, violett, Kransveronica • Viola cornuta i sorter, blå, gul, vit, violett, Bukettviol

Philadelphus doftar ljuvligt!

DOFTANDE Träd och buskar: • Azalea luteum, Guldazalea • Buddleja i sorter, Buddleja, Fjärilsbuske • Clethra alnifolia i sorter, Konvaljbuske • Daphne i sorter, Tibast

110

• Eleagnus commutata, Silverbuske • Fothergilla major, Stor häxal • Hamamelis i sorter, Trollhassel • Laburnum i sorter, Gullregn • Magnolia i sorter, Magnolia • Mahonia i sorter, Mahonia • Paeonia suffruticosa, Buskpion • Perovskia atriplicifolia, Perovskia • Philadelphus i sorter, Schersmin • Rubus odoratus, Rosenhallon • Skimmia i sorter, Vinterbär • Syringa i sorter, Syren • Viburnum carlesii ’Aurora’, Luktolvon - bodnantense, Hybridkejsarolvon - burkwoodii, Hybridolvon

Rosor: Det finns många rosor med underbar doft bland storblommiga rabattrosor, moderna buskrosor, klängrosor och gammaldags buskrosor. Klätterväxter: • Clematis ’Propertius’ • Actinidia kolomikta Kameleontbuske • Lonicera caprifolium, Äkta kaprifol - periclymenum, Vildkaprifol • Wisteria i sorter, Blåregn Perenner: • Actaea simplex ’Brunette’, Silverax • Agastache foeniculum, Anisört • Aurinia saxatile, Praktstenört • Cymbalaria pallida, Murreva • Dianthus barbatus, Borstnejlika - gratianopolitanus, Bergnejlika - plumarius, Fjädernejlika • Eupatorium maculatum, Fläckflockel • Galium odoratum, Myskmadra • Hosta i sorter, Funkia • Lavandula i sorter, Lavendel • Lilium regale, Kungslilja • Monarda i sorter, Temynta • Nepeta faassenii i sorter, kantnepeta • Origanum i sorter, Kungsmynta • Paeonia lactiflora i sorter, Luktpion • Phlox paniculata i sorter, Höstflox • Polemonium i sorter, Blågull • Thymus citriodorus i sorter, Citrontimjan • Viola cornuta i sorter, Bukettviol • Viola ododrata, Luktviol

Sorbus aucuparia får dekorativa bär på hösten.

DEKORATIVA BÄR ELLER FRUKTER Träd och buskar: • Aronia alla sorter • Berberis thunbergii i sorter, Häckberberis • Chaenomeles i sorter, Rosenkvitten • Cotoneaster i sorter, Oxbär • Daphne mezereum, Tibast, Giftiga bär bör plockas bort • Euonymus alatus, Benved - planipes, Körsbärsbenved • Hippophae rhamnoides, Havtorn • Ilex i sorter, Järnek • Lonicera i sorter, Try, ej ätliga bär • Mahonia i sorter, Mahonia • Malus i sorter, Apel • Prunus ’Nigra’, Blodplommon • Pyracantha i sorter, Eldtorn • Sambucus nigra i sorter, Fläder • Skimmia i sorter, Vinterbär • Sorbus i sorter, både Rönn, Oxel • Symphoricarpus i sorter, Snöbär Gammaldags buskrosor: • ’Hansa’ • ’Hybrida’ (helenae) • ’Officinalis’ • ’Poppius’ • ’Rosa Mundi’ Klätterväxter: • Euonymus fortunei v. radicans Klätterbenved • Humulus i sorter, Humle (honplantor)


Träd: • Acer platanoides, Lönn • Betula, de flesta sorter, Björk • Pterocarya fraxinifolia, Vingnöt • Salix, alla sorter, Pil Buskar: • Acer tat. ginnala, Ginnalalönn • Amelanchier i sorter, Häggmispel • Cotoneaster i sorter, Krypoxbär • Lonicera tatarica i sorter, Try • Philadelphus coronarius, Luktschersmin - lewisii ’Waterton’ Norrlandsschersmin - ’Virginal’, Kameliaschersmin • Prunus padus ’Colorata’, Blodhägg • Salix fragilis ’Bullata’, Bollpil • Sambucus nigra, Fläder

Spiraea betulifolia ’Tor’ har ett kompakt lågt växtsätt.

LÅGA BUSKAR • Acer palmatum ’Dissectum’, Flikbladig japansk lönn - ’Dissectum Garnet’, röd, Flikbladig japansk lönn • Berberis thunbergii ’Atropurpurea Nana’, röd, Dvärghäckberberis • Buxus microphylla ’Faulkner’, Småbladig buxbom - sempervirens ’Polar’, Buxbom • Chamaecytis purpureus, Rosenginst • Cytisus decumbens, Krypginst - nigricans ’Cyni’, Svartginst • Deutzia gracilis, Bruddeutzia • Diervillea lonicera, Getris

• Euonymus fortunei i sorter, Klätterbenved • Genista lydia, Turkisk ginst - tinctoria ’Royal Gold’, Färgginst • Hypericum i sorter, Hyperikum • Kalmia angustifolia, Smalbladig kalmia • Potentilla i sorter, Ölandstok • Salix lanata, Ullvide • Skimmia japonica, Vinterbär • Spiraea betulifolia, Björkspirea - japonica i sorter, Praktspirea • Syringa meyeri ’Palibin’, Dvärgsyren • Weigela ’Minuet’, Trädgårdsprakttry - ’Nana Variegata’ Vitbrokig trädgårdsprakttry

MARKTÄCKARE Buskar: • Cotoneaster dammeri i sorter, Krypoxbär • Chamaecytisus purpureus, Rosenginst • Cytisus decumbens, Krypginst • Potentilla i sorter, Krypölandstok • Prunus pumila ’Depressa’ E, Sandkörsbär • Spiraea betulifolia, Björkspirea - japonica i sorter, Praktspirea • Stephanandra incisa ’Crispa’, Liten stefanandra Rosor: - se under rubriken klasblommiga rabattrosor. Klätterväxter: • Euonymus fortunei i sorter, Klätterbenved • Hydrangea anomala petiolaris, Klätterhortensia • Hedera helix i sorter, Murgröna Barrväxter: • Juniperus communis ’Hornibrookii’, Kryp-en - ’Repandens’, Dvärg-en - horizontalis i sorter, Amerikansk kryp-en - sabina ’Rockery Gem’, Sävenbom - squamata ’Blue Carpet’, Himalaya-en • Microbiota decussata, Kryptuja • Taxus baccata ’Repandens’, Krypidegran

LATHUND

SNABBVÄXANDE

Många nävor är bra marktäckare.

Perenner: • Ajuga reptans, Revsuga • Alchemilla mollis, Jättedaggkåpa • Antennaria dioica, Kattfot • Artemisia schmidtiana ‘Nana’, Japansk malört • Astilbe chinensis ’Pumila’, Astilbe • Bergenia cordifolia, Hjärtbergenia • Bistorta affinis, Bergormrot • Brunnera macrophylla, Kaukasisk förgätmigej • Campanula portenschlagiana, Murklocka • Cerastium tomentosum, Silverarv • Corydalis lutea, Gul nunneört • Cymbalaria pallida, Storblommig murreva • Dianthus deltoides, Backnejlika - grantianopolitanus, Bergnejlika • Dicentra formosa, Fänrikshjärta • Epimedium i sorter, Sockblomma • Erica carnea, Vårljung • Galium odoratum, Myskmadra • Gentiana sino-ornata, Höstgentiana • Geranium cantabrigiense, Liten flocknäva - himalayense, Praktnäva - macrorrhizum, Flocknäva - renardii, Nätnäva - ’Rozanne’, Trädgårdsnäva - ’Sweet Heidi, Trädgårdsnäva - sanguineum i sorter, Blodnäva - wlassovianum, Mongolisk näva

111


LATHUND

• Heuchera i sorter, Alunrot • Hosta i sorter, Funkia • Iberis sempervirens, Vinteriberis • Lamium maculatum, Rosenplister • Lysimachia nummularia, Penningblad • Myosotis scorpioides, Förgätmigej • Omphalodes verna, Ormöga • Origanum i sorter, Kungsmynta • Pachysandra terminalis, Skuggröna • Persicaria bistorta ’Superbum’, Stor ormrot • Phlox subulata, Mossflox • Pulmonaria i sorter, Lungört • Saxifraga umbrosa, Skuggbräcka • Sedum acre i sorter, Fetknopp - album, Vit fetknopp - ewersii, Mongoliskt fetblad - kamtjaticum, Kamtjatkafetblad - spurium i sorter, Kaukasiskt fetblad • Stachys byzantina, Lammöron • Thymus i sorter, Timjan • Tiarella cordifolia, Spetsmössa • Veronica spicata, Axveronika • Vinca minor, Vintergröna • Waldsteinia ternata, Gullgröna

Rhododendron lyser upp i skugga.

Barrväxter: • Taxus i sorter, Idegran (ej gulbarriga) • Thuja i sorter, Tuja (ej gulbarriga) • Tsuga i sorter, Hemlock

VÄXTER FÖR SKUGGIGA LÄGEN

Klätterväxter: • Clematis Atragene-gruppen • Aristolochia, Pipranka • Euonymus fortunei v. vegetus, Klätterbenved • Hedera i sorter, Murgröna • Humulus i sorter, Humle • Hydrangea anomala petiolaris, Klätterhortensia • Lonicera periclymenum i sorter, Vildkaprifol • Parthenocissus i sorter, Vildvin

Buskar: • Acer tat. ginnala, Ginnalalönn • Amelanchier i sorter, Häggmispel • Cornus alba ’Sibirica’, Korallkornell • Corylus avellana, Vanlig hassel • Ilex i sorter, Järnek • Lonicera tatarica i sorter, Rosentry • Mahonia i sorter, Mahonia • Philadelphus coronarius, Luktschersmin • Prunus laurocerasus i sorter, Lagerhägg • Ribes alpinum, Måbär • Spiraea japonica ’Anthony Waterer’, Praktspirea - vanhouttei, Bukettspirea • Symphoricarpus i sorter, Snöbär

Perenner: • Aruncus aethusifolius, Koreansk plymspirea • Aruncus dioicus, Plymspirea • Asarum europaeum, Europeisk hasselört • Bergenia cordifolia, Hjärtbergenia • Brunnera macrophylla, Kaukasisk förgätmigej • Corydalis lutea, Gul nunneört • Dicentra formosa, Fänrikshjärta - spectabilis, Löjtnantshjärta • Epimedium i sorter, Sockblomma • Galium odoratum, Myskmadra • Geranium macrorrhizum, Flocknäva • Helleborus, Julros • Hepatica nobilis, Blåsippa

Prydnadsgräs: • Festuca gautieri, Björngräs - glauca, Blåsvingel • Luzula sylvatica, Storfryle

112

Rhododendron och azaleor: • Rhododendron, alla städsegröna

• Hosta i sorter, Funkia • Lilium martagon, Krollilja • Lysimachia nummularia, Penningblad • Omphalodes verna, Ormöga • Pachysandra terminalis, Skuggröna • Persicaria amplexicaule, Pilört • Pulmonaria i sorter, Lungört • Rodgersia i sorter, Skuggblad • Saxifraga umbrosa, Skuggbräcka • Tiarella cordifolia, Spetsmössa • Trillium grandiflorum, Stort treblad • Vinca minor, Vintergröna • Waldsteinia ternata, Gullgröna

Prydnadsgräs: • Carex grayi, Spikklubbestarr - morrowii ’Variegata’, japansk starr • Luzula sylvatica, Storfryle Ormbunkar: • Samtliga sorter

Dianthus älskar sol och värme.

TORRA MAGRA LÄGEN Träd och buskar: • Berberis i sorter, Berberis • Calluna vulgaris i sorter, Ljung • Chaenomeles japonica, Rosenkvitten • Cytisus decumbens, Krypginst - praecox, Vårginst • Eleagnus commutata, Silverbuske • Genista tinctoria ’Royal Gold’, Färgginst • Hippophae rhamnoides, Havtorn • Perovskia atriplicifolia, Perovskia • Prunus pumila depressa, Sandkörsbär • Pyracantha, Eldtorn


Barrväxter: • Juniperus pfitzeriana i sorter, Trädgårds-en - communis i sorter, En (både krypande och upprättväxande) • Pinus mugo i sorter, Bergtall Perenner: • Achillea filipendulina, Praktröllika - millefolium, Röllika • Anaphalis triplinervis, Ulleternell • Antennaria dioica, Kattfot • Arabis i sorter, Trav • Armeria maritima, Strandtrift • Artemisia schmidtiana ‘Nana’, Malört • Aster alpinus i sorter, Alpaster • Aubrieta i sorter, Aubrietia • Aurinia saxatile, Stenört • Campanula poscharskyana, Stjärnklocka - portenschlagiana, Murklocka • Centranthus ruber, Pipört • Cerastium tomentosum, Silverarv • Corydalis lutea, Nunneört • Cymbalaria pallida, Murreva • Dianthus deltoides, Backnejlika - gratianopolitanus, Bergnejlika - plumarius, Fjädernejlika • Digitalis i sorter, Fingerborgsblomma • Echinops bannaticus, Blå bolltistel • Eryngium alpinum, Alpmartorn • Euphorbia polychroma, Gulltörel • Filipendula vulgaris ’Plena’, Brudbröd • Geranium cinereum i sorter, Jordnäva - dalmaticum, Dvärgnäva - macrorrhizum, Flocknäva - sanguineum i sorter, Blodnäva • Gypsophila paniculata i sorter, Brudslöja • Helianthemum i sorter, Solvända • Lavandula i sorter, Lavendel • Leontopodium alpinum, Edelweiss • Lewisia cotyledon, Bitterrot • Nepeta faassenii i sorter, Kantnepeta • Oenothera macrocarpa, Storblommigt nattljus

• Origanum i sorter, Oregano • Phlox douglasii, Kuddflox - subulata, Mossflox • Pulsatilla i sorter, Backsippa • Salvia i sorter, Stäppsalvia • Saxifraga i sorter, Bräcka • Sedum i sorter, fetblad, Kärleksört • Sempervivum i sorter, Taklök • Stachys byzantina, Lammöron • Thymus i sorter, Timjan • Verbascum i sorter, Kungsljus • Veronica spicata, Axveronica

• Ligularia dentata, Klippstånds - przewalskii, Spirstånds • Lysimachia nummularia, Penningblad • Lythrum salicaria, Fackelblomster • Myosostis scorpioides, Förgätmigej • Persicaria amplexicaule, Pilört • Phalaris arundinacea ‘Picta’, Randgräs • Phlox paniculata i sorter, Höstflox • Primula rosea ‘Grandiflora’, Rosenviva • Rodgersia i sorter, Rodgersia • Trollius i sorter, Smörboll

Prydnadsgräs: • Festuca gautieri, Björngräs - glauca, Blåsvingel • Stipa i sorter, Fjädergräs

Prydnadsgräs: • Carex morrowii, Japansk starr

LATHUND

• Ribes alpinum, Måbär • Rhus typhina, Rönnsumak • Sorbus aucuparia, Rönn • Sorbus intermedia, Oxel • Tamarix pentandra, Rosentamarisk

Ormbunkar: • Blechnum spicant, Kambräken • Dryopteris filix mas, Träjon • Matteuccia struthiopteris, Strutbräken

VÄXTER FÖR LERHALTIGA JORDAR

Hosta trivs i fuktiga lägen.

VÄXTER SOM TÅL FUKT Träd och buskar: • Amelanchier i sorter, Häggmispel • Lonicera tatarica i sorter, Try • Salix alba ’Sericea’, Silverpil Perenner: • Achillea ptarmica, Vitpytta • Aster dumosus i sorter, Oktoberaster - novi-belgii i sorter, Höstaster • Bergenia cordifolia, Hjärtbergenia • Caltha palustris, Kabbeleka • Eupatorium maculatum, Fläckflockel • Filipendula rubra ‘Venusta’, Amerikanskt älggräs • Hemerocallis i sorter, Daglilja • Hosta i sorter, Funkia • Iris sibirica, Strandiris

Träd och buskar: • Berberis thunbergii, Häckberberis – ’Atropurpurea’, Röd häckberberis • Chaenomeles japonica, Rosenkvitten • Cotoneaster divaricatus, Spärroxbär • Crataegus i sorter, Hagtorn • Deutzia magnifica, Praktdeutzia • Exochorda, Pärlbuske • Forsythia i sorter, Forsythia • Lonicera tatarica i sorter, Rosentry • Malus i sorter, Prydnadsapel • Philadelphus i sorter, Schersmin • Ribes alpinum, Måbär • Rosor i sorter • Sambucus racemosa, Druvfläder • Sorbus i sorter, rönn, Oxel • Symphoricarpus i sorter, Snöbär • Syringa i sorter, Syren

VÄXTER SOM TRIVS I SUR JORD - lågt pH, mullrikt De som kräver surjord (kalkskyende) är märkta med a.

Träd och buskar: • Acer palmatum i sorter, Japansk lönn a • Azaleor (Rhododendron) i sorter, Azalea a

113


LATHUND Magnolia - glad växt i ”sur” jord.

• Clethra alnifolia i sorter, Konvaljebuske a • Cornus kousa i sorter, Koreansk blomsterkornell a • Enkianthus campanulatus, Klockbuske a • Hamamelis i sorter, Trollhassel a • Hydrangea i sorter, Hortensia • Kalmia angustifolia, Smalbladig kalmia a • Magnolia, magnolia (alla) a • Pieris i sorter, Rosling a • Rhododendron i sorter a • Skimmia japonica i sorter, Vinterbär a • Vaccinium i sorter, Blåbär a

Klätterväxter: • Aristolochia durior, Pipranka a • Hydrangea anomala petiolaris, Klätterhortensia Perenner: • Ajuga reptans, Revsuga • Arrhenatherum bulbosum ’Variegatum’, Vitbrokig knylhavre a • Asarum europaeum, Hasselört • Astilbe arendsii, Astilbe • Bergenia cordifolia, Hjärtbergenia • Brunnera macrophylla, Kaukasisk förgätmigej • Calluna vulgaris, Ljung a • Dicentra formosa, Fänrikshjärta • Dodecatheon meadia, Tolvgudablomma a • Epimedium i sorter, Sockblomma a • Erica carnea i sorter, Vårljung a • Eupatorium maculatum, Fläckflockel • Filipendula rubra, Amerikanskt älggräs a

114

• Galium odoratum, Myskmadra a • Gentiana sino-ornata, Höstgentiana a • Gillenia trifoliata, Trebladspira • Hosta i sorter, Funkia • Ligularia, Stånds • Lysimachia clethroides, Vitlysing - nummularia, Penningblad a • Lythrum salicaria, Fackelblomster • Meconopsis i sorter, Bergvallmo a • Omphalodes verna, Ormöga • Pachysandra terminalis, Skuggröna a • Primula denticulata, Bollviva a - rosea, Rosenviva a • Pulmonaria i sorter, Lungört a • Rodgersia i sorter, Skuggblad a • Saxifraga arendsii, Rosenbräcka - umbrosa, Skuggbräcka a • Tiarella cordifolia, Spetsmössa a • Viola odorata, Luktviol a • Vinca minor, Vintergröna

• Juglans mandshurica, Manchurisk valnöt • Paeonia suffruticosa, Buskpion • Potentilla i sorter, Ölandstok • Pterocarya fraxinifolia, Vingnöt • Robinia i sorter, Robinia • Syringa i sorter, Syren

Prydnadsgräs: • Carex i sorter, Starr • Luzula i sorter, Fryle • Miscanthus i sorter, Japanskt gräs a • Molinia caerulea, Blåtåtel • Phalaris arundinacea ’Picta’, Randgräs

Perenner: • Anemone sylvestris, Tovsippa • Artemisia schmidtiana ’Nana’, Japansk malört • Aster alpinus, Alpaster - amellus, Brittsommaraster • Aubrieta i sorter • Aurinia saxatile, Praktstenört • Campanula i sorter, Klocka • Centranthus ruber, Flerårig pipört • Eryngium, Martorn • Geranium sanguineum i sorter, Blodnäva • Gypsophila i sorter, Brudslöja • Helianthemum i sorter, Trädgårdssolvända • Heliopsis i sorter, Dagöga • Heuchera i sorter, Alunrot • Iris i sorter, Iris • Leontopodium alpinum, Edelweiss • Origanum i sorter, Kungsmynta • Paeonia lactiflora i sorter, Luktpion - festiva i sorter, Bondpion • Papaver croceum, Sibirisk vallmo • Phlox douglasii, Kuddflox - subulata, Mossflox • Primula veris, Gullviva • Pulsatilla vulgaris, Backsippa • Salvia nemorosa i sorter, stäppsalvia • Scabiosa caucasica, Höstvädd • Verbascum i sorter, Kungsljus

Ormbunkar: • Asplenium trichomanes, Svartbräken • Athyrium filix-femina, Majbräken • Blechnum spicant, Kambräken • Dryopteris filix mas, Träjon • Matteuccia struthiopteris, Strutbräken • Onoclea sensibilis, Pärlbräken • Osmunda regalis, Kungsbräken • Sorbus intermedia, Oxel • Juniperus communis, En (alla upprättväxande) • Matteuccia struthiopteris, Strutbräken • Onoclea sensibilis, Pärlbräken • Osmunda regalis, Kungsbräken

KALKÄLSKANDE VÄXTER Träd och buskar: • Chaenomeles i sorter, Kvitten • Cotinus coggygria i sorter, Perukbuske • Exochorda macrantha, Pärlbuske • Fagus sylvatica i sorter, Bok • Genista lydia, Turkisk ginst

Cotinus trivs i kalkrik jord.


Träd och buskar: • Amelanchier i sorter, Häggmispel • Berberis thunbergii, Häckberberis • Chaenomeles japonica, Rosenkvitten • Eleagnus commutata, Silverbuske • Hippophae rhamnoides, Havtorn • Genista tictoria ’Royal Gold’, Färgginst • Ribes alpinum, Måbär • Rosa rugosa, Vresros • Sorbus intermedia, Oxel Rosor: • ’Blanc Double de Coubert’ (rugosa), Gammaldags buskros • ’Hansa’ (rugosa), Gammaldags buskros • ’Louise Bugnet’ ( rugosa), Kanadensisk ros • ’Thérèse Bugnet’ (rugosa), Kanadensisk ros

VÄXTER SOM GER FÅGLAR SKYDD OCH VINTERFODER Träd och buskar: • Amelanchier i sorter, Häggmispel • Aronia, alla sorter, Aronia • Berberis thunbergii, Häckberberis • Hippophae rhamnoides, Havtorn • Lonicera kamtschatica, Blåbärstry • Malus i sorter, Aplar • Pyracantha i sorter, Eldtorn • Sorbus i sorter, Rönn och oxel Barrväxter: • Juniperus communis, En (alla upprättväxande)

ÄTLIGA FRUKTER OCH BÄR

”RÅDJURSSÄKRA” VÄXTER

Träd och buskar: • Amelanchier i sorter, Häggmispel • Aronia, alla sorter, Aronia • Chaenomeles i sorter, Kvitten • Corylus avellana, Hassel • Hippophae rhamnoides, Havtorn • Lonicera kamtschatica, Blåbärstry • Mahonia i sorter, Mahonia • Malus i sorter, Apel • Sambucus nigra, Fläder • Sorbus aucuparia i sorter, Rönn Rosor: • Nypon, se dekorativa bär

Rådjuren kan ibland ändra”smak” pga av kall väderlek men det ger sällan större skador. På nyplanterade frukt- och prydnadsträd är det viktigt att skydda stammarna med gnagskydd!

GIFTIGA VÄXTER

Giftiga bär som lockar till förtäring:

Träd och buskar: • Daphne, Tibast • Laburnum alpinum, Gullregn - ’Vossii’ är en nästan steril sort som sätter mindre frö. • Sambucus racemosa, Druvfläder (röda bär, den vanliga flädern har svarta) Perenner: • Convallaria majalis, Liljekonvalj Måttligt giftiga bär som kan locka till förtäring:

Träd och buskar: • Ilex i sorter, Järnek • Lonicera i sorter, Rosentry • Symphoricarpus i sorter, Snöbär Klängväxter: • Lonicera i sorter, Kaprifol Barrväxter: • Taxus i sorter, Idegran Giftiga, men lockar inte till förtäring: Barrväxter: • Juniperus sabina i sorter, Sävenbom

Chaenomeles har användbara frukter.

Perenner: • Aconitum, Stormhatt • Dictamnus, Moses brinnande buske - kan ge allergiska utslag, skall ej vidröras soliga dagar. • Delphinium, Riddarsporre

LATHUND

VÄXTER SOM TÅL VIND OCH SALT - passar nära kusten

Träd och buskar: • Acer shirasawanum ’Aureum’, Gulbladig solfjäderslönn • Amelanchier alla sorter, Häggmispel • Aralia elata, Parkaralia • Aronia melanocarpa alla sorter, Svart aronia • Berberis alla sorter, Berberis • Buddleia alla sorter, Syrenbuddleja, Fjärilsbuske • Buxus sempervirens i sorter, Buxbom • Carpinus betulus, Avenbok • Cornus alla sorter, Kornell • Cotinus coggygria alla sorter, Perukbuske • Cotoneaster alla sorter, Oxbär • Daphne alla sorter, Tibast • Exochorda alla sorter, Pärlbuske • Fargesia i sorter, Bergbambu • Hamamelis alla sorter, Trollhassel • Hydrangea alla sorter, Hortensia, Syrenhortensia • Kolkwitzia amabilis, Paradisbuske • Magnolia alla sorter, Magnolia • Perovskia i sorter, Perovskia • Potentilla fruticosa alla sorter, Tok, Ölandstok • Prunus laurocerasus alla sorter, Lagerhägg • Pterocarya fraxinifolia, Kaukasisk vingnöt • Rhus typhina alla sorter, Rönnsumak • Ribes alpinum i sorter, Måbär • Ribes sanguineum, Rosenrips • Rubus odoratus, Rosenhallon • Salix fragilis ’Bullata’, Klotpil • Sambucus alla sorter, Fläder • Spiraea alla sorter, Spirea • Stephanadra i. ’Crispa’, Stefanandra • Symphoricarpus alla sorter, Snöbär

115


LATHUND

Rododendron: • Parkrododendron i sorter Klätterväxter: • Actinidia kolomikta, Kameleontbuske • Aristolochia, Pipranka • Clematis i sorter, Klematis • Fallopia baldschuanicum, Bokharabinda • Humulus i sorter, Humle • Hydrangea anomala petiolaris, Klätterhortensia • Lonicera alla sorter, Kaprifol Barrväxter: • Abies alla sorter, Gran • Cedrus i sorter, Ceder • Chamaecyparis laws. i sorter, Cypress • Chamaecyparis nootkatensis, Nutkacypress • Chamaecyparis pisifera i sorter, Ärtcypress • Juniperus alla sorter, En • Larix decidua i sorter, Europeisk lärk • Picea alla sorter, Gran • Pinus alla sorter, Tall • Taxus baccata i sorter, Idegran • Thuja occ. ’Holmstrup’, Pyramidtuja • Thujopsis dolabrata, Hiba • Tsuga canadensis, Hemlock

Rådjur gillar inte Hemerocallis.

Perenner: • Samtliga kryddväxter • Samtliga ormbunkar och bräken • Achillea alla sorter, Röllika • Aconitum alla sorter, Stormhatt • Agastache foeniculum, Anisört, Indianmynta • Ajuga reptans, Revsuga

116

• Alchemilla mollis, Daggkåpa • Anaphalis triplinervis, Ulleternell • Anemone sylvestris, Tovsippa • Antennaria dioica, Kattfot • Artemisia alla sorter, Malört • Aruncus i sorter, Plymspirea • Asarum europaeum, Hasselört • Calamintha nepeta, Stenkyndel • Calluna vulgaris, Höstljung • Caltha palustris, Kabbeleka • Centranthus ruber, Pipört • Cimicifuga alla sorter, Silverax • Coreopsis verticillata i sorter, Höstöga • Corydalis alla sorter, Nunneört • Dictamnus albus alla sorter, Moses brinnande buske • Echinops bannaticus, Blå bolltistel • Epimedium alla sorter, Sockblomma • Erica carnea alla sorter, Vårljung • Eupatorium alla sorter, flockel • Euphorbia alla sorter, Törel • Galium odorataum, Myskmadra • Gillenia trifoliata, Trebladspira • Gypsophila pan. alla sorter, Brudslöja • Hemerocallis alla sorter, Daglilja • Hepatica alla sorter, Blåsippa • Lavandula alla sorter, Lavendel • Lupinus alla sorter, Lupin • Lychnis alla sorter, Klätt • Macleaya cordata, Vippvallmo • Monarda alla sorter, Temynta • Nepeta fassenii, Kattmynta • Pachysandra terminalis,Skuggröna • Paeonia alla sorter, Pion • Papaver alla sorter, Vallmo • Persicaria alla sorter, Ormrot, Slide • Primula alla sorter, Viva • Pulsatilla alla sorter, Backsippa • Rodgersia alla sorter, Skuggblad • Thalictrum alla sorter, Ruta • Trollius alla sorter, Smörboll • Verbascum alla sorter, Kungsljus • Veronicastrum virginicum, Kransveronika

Prydnadsgräs: • Festuca alla sorter, Svingel • Helictotrichon semp, Silverhavre • Miscanthus sinensis alla sorter, Japanskt gräs • Molinia caerulea alla sorter, Blåtåtel • Stipa alla sorter, Fjädergräs

Sniglar är inte förtjusta i Achillea.

”SNIGELSÄKRA” VÄXTER Helt snigelsäkra växter finns inte, en riktigt hungrig snigel kan äta nästan vad som helst. Det finns dock växter som man kan plantera där det finns sniglar.

Alla vedartade växter: Prydnadsbuskar, bärbuskar, prydnadsträd, fruktträd, rosor, barrväxter Perenner: Främst de sorter med vedartade grenar, med taggar samt med aromatiska eller ludna blad. Det kan vara klokt att testa innan man planterar många av en sort. • Achillea i sorter, Röllika • Alchemilla mollis, Daggkåpa • Anemone hupehensis, Höstanemon • Aquilegia i sorter, Akleja • Astilbe i sorter, Astilbe • Astrantia i sorter, Stjärnflocka • Dicentra spectabilis, Löjtnantshjärta • Digitalis i sorter, Fingerborgsblomma • Eryngium i sorter, Martorn • Geranium i sorter, Nävor • Helleborus i sorter, Julros • Hemerocallis i sorter, Daglilja • Lavandula angustifolia, Lavendel • Nepeta i sorter, Kattmynta, Kantnepeta • Paeonia lactiflora, Luktpion • Paeonia officinalis, Bondpion • Phlox paniculata, Höstflox • Pulmonaria i sorter, Lungört • Salvia nemorosa, Honungssalvia • Solidago i sorter, Gullris • Vinca minor, Vintergröna • Kryddväxter


SVENKSA / LATIN

Från svenska till latin Hitta rätt sort i vår ordlista!

TECKENFÖRKLARING B = buskar BA = barrväxter G = prydnadsgräs H = häckväxter K = klätterväxter

KR = kryddor O = ormbunkar P = perenner T = träd V = vattenväxter

Sortnamn tex Karpaterklocka, Murklocka och Storklocka finns på namnet klocka. Vitbrokig kornell, Korallkornell och Gullkornett finns på namnet Kornell.

A Adiantum Adianthum O Akleja Aquilegia P Apel Malus B, T Anisört Agastache P Aronia Aronia B, H Al Alnus T Alpkrassing Hutchinsia P Alunrot Heuchera P Aster Aster P Astilbe Astilbe P Aubrietia Aubtrieta P Avenbok Carpinus H, T Azalea Alzalea B

B Backsippa Pulsatilla P Bambu Fargesia B Basilika Ocimum KR Benved Euonymus B,K Berberis Berberis B,H Bergenia Bergenia P Bergvallmo Meconopsis P Binka Erigeron P

Björk Betula T Björngräs Festuca O Blodtopp Sanguisorba P Blomvass Butomus V Blågull Polemonium P Blåregn Wisteria K Blåsippa Hepatica P Blåsvingel Festuca P Blåtåtel Molinia P Bok Fagus H,T Bokharabinda Fallopia K Bolltistel Echinops P Borstnejlika Dianthus P Brakved Frangula B Brudbröd Flilipendula P Brudslöja Gypsophila P Bräcka Saxifraga P Buddleja Buddleja B Buskpion Paeonia B Buskrosling Pieris B Buxbom Buxus B,H

C Ceder Cedrus BA Cypress Chamaecyparis BA Citronmeliss Melissa KR Citrontimjan Thymus KR

Elefantgräs Miscanthus G Ek Quercus T En Juniperus BA

F Fackelblomster Lythrum P Fagertrav Arabis P Fetblad Sedum P Fetknopp Sedum P Fingerborgsblomma / Digitalis P Fingerört Potentilla P Fjäderbuske (brakved) / Frangula B Fjädergräs Stipa G Fjärilsbuske Buddleja B Flicköga Coreopsis P Flockel Eupathorium P Fläder Sambucus B Forsytia Forsythia B Fransk dragon Artemisia KR Fryle Luzula P Funkia Hosta P Fänrikshjärta Dicentra P Förgätmigej Myosotis, Brunnera P

G

Gentiana Gentiana Getris Diervillea Gillenia Gillenia Ginkgo Ginkgo D Ginst Cytisus, Genista Daggkåpa Alchemilla P Glansiris Iris Daglilja Hemerocallis P Gran Abies, Picea Dagöga Heliopsis P Grekisak vädd / Knautia Darrgräs Briza G Gullbandsgräs / Spartina Deutzia Deutzia B Gullgröna Waldsteinia Djävulsbuske Physocarpus B Gullregn Laburnum Drakmynta Physostegia P Gullrips Ribes Gullris Solidago E Gyckelblomster / Mimulus Edelweiss Leontopodium P Eldtorn Pyracantha B

P B P BA B V BA P G P B,T B P V

117


SVENSKA / LATIN

H Hagtorn Crataegus B,H,T Hassel Corylus B Hasselört Asarum P Havtorn Hippophae B Hemlock Tsuga BA Hiba Thujopsis BA Hibiskus Hibiscus B Hjorttunga Phyllitis O Hornsärv Ceratophyllum V Hortensia Hydrangea B,K Humle Humulus K Hyperikum Hypericum B,P Hägg Prunus B,T Häggmispel Amelanchier B Hängslöja Gypsophila P Hästsvans Hippurus V Häxal Fothergilla B Höstanemon Anemone P Höstglim Silene P Höstljung Calluna P Höstsyren Hydrangea B,T Höstöga Coreopsis P

I Iberis Iberis P Idegran Taxus BA Iris Iris P,V Isop Hyssopus P,KR

J Japanskt blodgräs / Imperata G Japanska körsbär / Prunus B,T Jasmin Jasminum K Johannisört Hypericum P Julros Helleborus P Järnek Ilex B

Katsura Cercidiphyllum B Majbräken Athyrium O Kattfot Antennaria P Malva Malva, Sidalcea P Kattmynta Nepeta P Malört Artemisia P,KR Kaukasisk förgätmigej/Brunnera P Martorn Eryngium P Kaveldun Typha V Metasequoia / Metasequoia BA Kerria Kerria B Miskanthus Miscanthus G Klematis Clematis K,P Mose brinnande buske/Dictamnus P Klint Centaurea P Murgröna Hedera K Klockbuske Enkianthus B Murreva Cymballaria P Klockor Campanula P Musselblomma / Pistia V Klotpil Salix B,T Mynta Mentha KR Klätt Lychnis P Myskmadra Galium P Klätterhortensia / Hydrangea K Måbär Ribes H Knylhavre Arrhenaterum P N Kokardblomster / Gaillardia P Nattljus Oenothera P Konvaljbuske Clethra B Nejlikor Dianthus P Kopparstarr Carex G Nejlikrot Geum P Kornell Cornus B Nepeta Nepeta P Kransveronica / Veronicastrum P Nunneört Corydalis P Krusmynta Mentha KR Nålsäv Eleocharis V Kryddsalvia Salvia KR Näckrosor Nymphaea V Kryddtimjan Thymus K Nävor Geranium P Kryptuja Microbiota BA Kungsbräken / Osmunda O O Kungsljus Verbascum P Olvon Viburnum B Kungsmynta Oregano P,KR Oregano Origanum P,KR Kärleksört Sedum P Ormhassel Corylus B Körsbär-prydnads / Prunus B,T Ormrot Bistorta P

L

Lagerhägg Prunus B Lammöron Stachys P Lavendel Lavandula P Levisia Lewisia P Libbsticka Levisticum KR Liguster Ligustrum H Liljor Lilium P K Lin Linum P Kabbeleka Caltha V Lind Tilia T Kalmia Kalmia B Ljung Calluna, Erica P Kalmus Acorus V Lungört Pulmonaria P Kambräken Blechnum O Lupin Lupinus P Kameleontbuske / Actinidia K Lysing Lysimachia P Kantnepeta Nepeta P Lärk Larix BA Kaprifol Lonicera K Löjtnantshjärta / Dicentra P Karagan Caragana B,T Lönnar Acer B,T Kastanj Aesculus T

118

M

Ormskägg Ophiogogum G Ormöga Omphalodes P Oxbär Cotoneaster B,H Oxel Sorbus H,T

P Paradisbuske Kolkwizia B Parkaralia Aralia B Penningblad Lysimachia P Pepparmynta / Mentha KR Perovskia Perovskia B Perukbuske Cotinus B Pilblad Sagittaria V Pilört Persicaria P Pioner Paeonia P Pipranka Aristolochia K Pipört Centranthus P Plister Lamium P


SVENKSA / LATIN

Plymspirea Aruncus P Poppel Populus H,T Praktbetonica / Betonica P Praktbinka Erigeron P Praktbrunört Prunella P Praktklocka Platycodon P Praktlysing Lysimachia P Praktstenört Aurina P Prakttry Weigela B Prydnadskörsbär / Prunus B,T Prydnadsplommon / Prunus B,T Prästkragar Leucanthemum P Pärlbräken Onoclea O Pärlbuske Exochorda B Pärlrönn Sorbus B,T Päron Pyrus T

Skogsvallmo Hylomecon P Trollhassel Hamamaelis B Skuggblad Rodgersia P Try Lonicera B Skuggröna Pachysandra P Trädgårdsmalva / Sidalcea P Sköldpaddsört / Chelone P Träjon Dryopteris O Slide Persicaria P Tulpanträd Liriodendron B Smällspirea Physocarpus B Tuja Thuja BA Smörboll Trollius P Tovsippa Anemone P Snöbollsbuske / Viburnum B Tusensköna Bellis P Snöbär Symphoricarpus B Tuvrör Calamagrostis G Sockblomma / Epimedium P Törel Euphorbia P Solbrud Helenium P U Solhatt Echinacea P Ulleternell Anaphalis P Solvända Helianthemum P Ullungrönn Sorbus T Spansk körvel / Myrrhis KR Spetsbräken Polystichum O V Spetsmössa Tiarella P Vallmo Papaver P Spireor Spiraea B,H R Valnöt Juglans B,T Starr Carex G Vattenhyacint / Eichornia V Randgräs Phalaris G Stefanandra Stephanandra B Vattenklöver / Menyanthes V Revsuga Ajuga P Stenkyndel Calamintha P Veronica Veronicastrum P Riddarsporre Delphinium P Stenört Aurina P Vide Salix B,T Robinia Robinia B,T Stjärnflocka Astrantia P Vildvin Parthenocissus K Rododendron / Rhododendron B Stockros Althea P Vingnöt Pterocarya T Rosenflockel Eupathorium P Stor drakblomma / Nepeta P Vinterbär Skimmia B Rosenkrage Tanacetum P Stormhatt Aconitum P Vintergröna Vinca P Rosenkvitten Chaenomeles B Strutbräken Matteuccia O Violer Viola P Rosenrips Ribes B Studentnejlika / Lychnis P Vitbrokig knylhavre / Arrhenaterum G Rosenstav Liatris P Stånds Ligularia P Vitlysing Lysimachia P Rosenvial Lathyrus P Stäpplilja Eremurus P Vitpytta Achillea P Rosenöga Coreopsis P Svartbräken Asplenium O Vivor Primula P Rosmarin Rosmarinus KR Svartplommon / Prunus B Vresros Rosa rugosa H Rudbeckia Echinacea P Svärdslilja Iris V Vårljung Erica P Ruta Thalictrum P Syrener Syringa B,H,T Vårkrage Doronicum P Rådhusvin Parthenocissus K Syrenhortensia / Hydrangea B,T Vädd Scabiosa P Röd solhatt Echinacea P Sälg Salix B,T Röllika Achillea P Å Säv Scirpus V Rönn Sorbus T Sävenbom Juniperus BA Åbrodd Arthemisia KR Rönnspirea Sorbaria B T Ä Rönnsumak Rhus B Taklök Sempervivum P Älggräs Filipendula P S Tallar Pinus BA Ö Salvia Salvia P,KR Tamarisk Tamarix B Schersmin Philadelphus B Ölandstok Potentilla B Temynta Monarda P Silverarv Cerastium P Tibast Daphne B Silverax Cimicifuga P Timjan Thymus P,KR Silverbuske Eleagnus B Tolvgudablomma / Dodecatheon P Silverhavre Helictotrichon G Trav Arabis P Silverpäron Pyrus T Trebladsspira / Gillenia P Sippor Anemone P Tremastarblomma/Tradescantia P Sjönöt Trapa V Trift Armeria P

119


ATT LYCKAS MED

Rosor Växtplats Soliga till halvskuggiga lägen, se respektive sort.

Jord Jorden bör vara minst 50 cm djup, näringsrik och väldränerad. Blanda befintlig jord med rosjord i planteringsgropen. Allt för sandig eller lerig jord kan förbättras med rosjord eller genom att blanda i ca 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas ner i jorden. Har det tidigare vuxit rosor på samma ställe byter man till ny jord i hela planteringsgropen.

Plantavstånd Storblommiga rabattrosor, Klasblommiga rabattrosor, Marktäckande rabattrosor: 40-50 cm

Miniatyrrosor: 30-40 cm Klätterrosor: 100-150 cm Moderna buskrosor: 60-80 cm Gammaldags buskrosor:

- Svagväxande sorter: 60-80 cm - Starkväxande sorter: 100-150 cm

Vattning Vid torrt väder vattna rejält en gång i veckan ca 20 liter per planta. Håll jordytan lucker, det förhindrar uttorkning.

Plantering Rosor skall planters djupt, förädlingsstället skall vara 8-10 cm 8-10 cm under jordytan. Barrotade: Håll rötterna fuktiga. Klipp bort skadade rötter. Gropen skall vara så stor att rötterna får plats utan att vikas. Fyll på med jord till hälften och tryck till så att plantan står stadigt. Vattna, fyll på med resten av jorden, tryck till och vattna igen. Krukodlade: Sänk ner hela krukan i en hink vatten och låt den stå ca 5 min. Tag försiktigt bort krukan. Är krukan fullrotad gör man flera snitt i rötterna för att förhindra rotsnurr. Sätt ner rotklumpen i gropen, fyll på med jord till hälften och tryck till. Vattna, fyll på med resten av jorden, tryck till och vattna igen. För båda: Kupa upp jord eller barkmull kring plantorna för att skydda mot kyla (på hösten) och torka (på våren). Vid vårplantering låter man kupningen ligga 2-3 veckor.

120

ca 20 cm

rosgödsel, följ dosering på förpackningen. Det går även att gödsla och jordförbättra samtidigt genom att lägga ut en kraftigt gödslad dressprodukt under rosbuskarna tidigt på våren. För att stärka växterna gödslar man på sensommaren/hösten med kvävefattig gödsel som även gynnar kommande års blomning. Använd PK-gödsel eller liknande.

Skötsel Kupa upp jord eller täckbark runt rosorna på hösten för att skydda förädlingsstället. Skydda mot stark sol på vårvintern med skuggväv eller gransris. Storblommiga, klasblommiga och marktäckande rabattrosor (se figur 1): Beskärs på våren (när björken fått ”musöron”) ca 15 cm ovanför förädlingsstället = 5-10 cm ovan jord. Moderna buskrosor (se figur 2): Beskärs till ca 30 cm ovan jord.

ca 50 cm

ca 50 cm

Gödsling Vid plantering: Använd rosjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att rosorna ska rota sig väl, växa och blomma rikt. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd rosgödsel. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen under sommar/ höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet. Gödsling varje år: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd

Klätterrosor och gammaldags buskrosor: Gallras. Döda grenar och toppar klipps bort. Under sommaren underlättas bildandet av nya blomskott om man klipper ner utblommade grenar till hälften. På hösten ansas rosorna, de längsta gren­arna klipps så att de inte bryts, av snö eller täckning. Figur 1

5-10 cm

Figur 2

30 cm


Häck

Växtplats

Plantavstånd

Jord

Ingen trädgård anläggs utan buskar. Det finns höga, snabbväxande och tätvuxna – idealiska som inramning, insynsskydd och avgränsningar. Medelhöga sorter med olika blomningstider från tidig vår till sen höst. Låga bredväxande sorter utmärkta som marktäckare både i full sol och skugga. Dvärgbuskar av olika slag som lämpar sig i stenpartier, i samplantering med rosor, perenner och barrväxter. Det finns sorter som trivs i allt från torra, soliga lägen till fuktiga och skuggiga.

Planteringsavståndet anpassas till buskarnas slutliga storlek.

Jord Jorddjup ca 50 cm. Jordmånen varierar men ska alltid vara väldränerad. Skyltbilden anger kraven för varje sort. Allt för lerig eller sandig jord förbättras med 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas med jorden.

Plantering Sänk ner krukan i en hink vatten och låt den stå ca 5 min. Tag av krukan eller påsen försiktigt. Sätt ner plantan i gropen och fyll på med hälften av jorden. Vattna rejält, fyll på resten av jorden, tryck till och vattna igen.

Vattning Vid torrt väder vattnar du rejält 1 gång i veckan, ca 30 liter per planta.

Gödsling Vid plantering: Använd gödslad planteringsjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa, blomma och sätta frukt. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen under sommar/ höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet. Gödsling varje år: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK, följ dosering på förpackningen. Det går även att gödsla och jordförbättra samtidigt genom att lägga ut en kraftigt gödslad dressprodukt under buskarna tidigt på våren. För att stärka växterna gödslar man på sensommar/höst med kvävefattig gödsel som även gynnar kommande års blomning och fruktsättning. Använd PK-gödsel eller liknande.

Skötsel För att hålla buskarna vackra gallrar man dem efter 3-5 år genom att skära bort de äldsta grenarna längst nere vid marken. Vårblommande buskar gallras efter blomning, övriga i mars-april.

ca 50 cm

ca 50 cm

Jordmånen varierar för olika sorter. Jorden ska vara väldränerad och bearbetad till ca 40 cm djup. Allt för sandig eller lerig jord förbättras genom att blanda i 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden.

ATT LYCKAS MED

Prydnadsbuskar

Plantering Viktigt! Låt aldrig plantorna ligga med ”bara” rötter. De måste ligga fuktigt, skyddade mot både sol och vind. Spänn en lina mellan radernas ändpunkter så att raden blir rak. Gräv en grop och sätt i plantan. Börja med nästa grop och lägg jorden runt plantans rötter i den första gropen osv. På så sätt slipper man flytta jorden två gånger. Vattna rejält innan jorden trycks till. Se till att plantorna står rakt och stadigt.

Plantavstånd 3-4 plantor per meter för de flesta sorter. Buxbom och lavendel 4-5 plantor per meter.

Vattning Se till att rötterna alltid är fuktiga när växterna planteras. Ge ca 10 liter per planta vid planteringen. Vid torka vattna rejält ca 1 gång i veckan. Håll jordytan lucker, det förhindrar uttorkning.

Gödsling Gödsla aldrig vid plantering, utan 2-3 veckor efter. Gödsla i fortsättningen en gång tidigt på våren och en gång på försommaren. Följ noga doseringsanvisningen.

Skötsel Både friväxande och klippta häckar skall skäras ner till ca 15 cm höjd samma vår de planteras eller våren därpå. Höstplanterade plantor beskärs följande vår eller efter en säsong på växtplatsen. Efter hård

121


ATT LYCKAS MED

Rhododendron och Magnolia Växtplats Azaleor Växtplats

Vattning

Rhododendron: I halvskuggiga till skuggiga vindskyddade lägen.

Vid torka vattna rejält en gång i veckan med ca 20-30 liter per planta. På hösten innan marken fryser ska rhododendron vattnas igenom rejält.

Azaleor: Sol till halvskugga.

Jord Rhododendron och azaleor är surjordsväxter och vill stå i väldränerad kalkfattig, mullrik jord. Använd rhododendronjord eller en blandning av grov naturell torv och barkmull. Torr torv fuktas väl innan den blandas med jorden. Gropen bör vara 60 cm djup och 100 cm bred. Dvärgformer vill ha 40 cm djup och 60 cm bred grop.

Plantering Sänk ner klumpen i en hink vatten och låt plantan stå ca 10 min. Gör planteringsgropen så djup att övre delen av jordklumpen kommer i nivå med jordytan. Fyll på hälften av jorden och vattna rejält, ca 20 liter. Fyll på med resten av jorden, tryck till och vattna igen.

Plantavstånd

Gödsling Vid plantering: Använd rhododendronjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa och blomma. Görs planteringen på vår/ försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd rhododendrongödsel. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen under sommar/ höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet.

100 cm

De är surjordsväxter, de trivs alltså i jord med ett lågt pH-värde, precis som rhododendron, japanska lönnar, jätteblåbär mfl. Förbättra jorden före plantering genom att blanda i rhododendronjord eller naturtorv. Torven ska vara väl genomfuktad före plantering. Gräv aldrig bort jord, det är bättre att planteringsytan blir något förhöjd mot omgivande mark. Förbättra jorden på ca 1 kvm, inte bara i själva planteringsgropen.

Plantering

Gödsling varje år: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd rhododendrongödsel, följ dosering på förpackningen.

Skötsel

Plantavstånd

60 cm

122

Jord

Före plantering ska växten vara väl genomvattnad. Sätt krukan i vatten i ca 10 min. Lossa krukan försiktigt och sätt ner växten i nivå med jordytan. Fyll på hälften av jorden, tryck till och vattna rejält, ca 20 liter. Fyll på resten av jorden, tryck till och vattna igen.

Tag bort de torra blomställningarna efter blomningen, då underlättas knoppbildningen. Täck jorden under plantorna med löv eller täckbark på hösten så att inte tjälen når så djupt. Hänger bladen på vårvintern vattnar du rejält med ljummet vatten och skyddar bladverket (inte jorden) med säckväv eller granris.

Parkrhododendron: ca 1 m Långsamväxande hybrider: ca 0,75 m Dvärgformer: 40-60 cm Azaleor: ca 0,75 m

Trivs i ljusa, vindskyddade lägen i djup humusrik jord.

Magnolior vill växa solitärt, fritt tillsammans med marktäckare.

Vattning Vattning är viktigt för att växten ska ta sig. Vid torka vattnas ca 1 gång/vecka med en rejälrotblöta, 20-30 liter.

Gödsling Se rhododendron och azaleor.

Skötsel Man beskär endast Magnolior om det är nödvändigt och med varsamhet. De får inte beskäras hårt, man kan gallra några få grenar åt gången. Bästa tid är juli, augusti och september.


Växtplats Soliga lägen: Blåregn, Bokharabinda, Humle, Kaprifol - alla sorter, Klematis - alla sorter. Halvskugga: Humle, Kaprifol - alla sorter, Klematis - alla sorter, Klätterbenved - alla sorter, Klätterhortensia, Murgröna, Pipranka. Skugga: Klematis - småblommiga sorter, Klätterbenved - alla sorter, Klätterhortensia, Murgröna, Pipranka. Klätterväxter kan växa mot husväggar, spaljéer, pergolor eller klänga i större prydnadsbuskar och runt trädstammar, klänga i staket och över murar samt även användas som marktäckare på slänter. Vill man ha dem klängande i buskar och runt trädstammar måste man provgräva så att man får en planteringsgrop som är stor nog för växten att trivas i. Klematis vill ha ”sval” jord. Plantera därför gärna perenner framför som skuggar marken.

Jord Klematis vill ha 50 cm djup, väldränerad, mullrik, näringsrik jord. Övriga sorter gäller att jorden bör vara 30-40 cm djup, lätt och mullrik. Förbättra sandig eller lerig jord med

Plantavstånd

1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden. Klätterhortensia vill ha kalkfattig jord, blanda i minst 50% naturtorv eller rhododendronjord.

Plantering Sänk ner krukan i en hink vatten och låt den stå ca 5 min. Tag försiktigt bort krukan. Klematis: Sätt ner den i planteringshålet så att övre delen av jordklumpen kommer ca 10 cm under jordytan. Fyll på med jord upp till klumpkanten och vattna rejält ca 10 liter. De resterande 10 cm fylls upp med sand. Tryck till försiktigt. Övriga klätterväxter: Sätt ner den i gropen så att övre delen av jordklumpen kommer i nivå med jordytan. Fyll i hälften av jorden och vattna rejält, ca 10 liter. Fyll på resten av jorden och tryck till försiktigt. Vid vårplantering skärs långa rankor tillbaka till ca 40 cm så plantan får bilda nya rankor. Detta är speciellt viktigt för självklättrande sorter som måste kunna fästa vid underlaget redan från början. Vid höstplantering beskär man följande vår.

Klematis

Övriga

Klematis: 1-1,5 m. Övriga: 1,5-2 m. För att snabbt ge vind- och insynsskydd kan man plantera något tätare

Vattning Vid torrt väder vattna 1 gång i veckan med en rejäl rotblöta, ca 20 liter.

ATT LYCKAS MED

Klätterväxter

Gödsling Vid plantering: Använd gödslad planteringsjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa och blomma. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen under sommar/ höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet. Gödsling varje år: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK, följ dosering på förpackningen. Det går även att gödsla och jordförbättra samtidigt genom att lägga ut en kraftigt gödslad dressprodukt under buskarna tidigt på våren. För att stärka växterna gödslar man på sensommaren/ hösten med kvävefattig gödsel som även gynnar kommande års blomning och fruktsättning. Använd PK-gödsel eller liknande.

Skötsel Klematis: När de nya rankorna första året blivit meterlånga, beskärs de till ca 50 cm. Vad gäller kommande beskärning se på respektive sort.

Grus eller grov sand ca 10 cm ca 40 cm

ca 50 cm ca 40 cm

ca 40 cm

Övriga klätterväxter: Gallras och klipps efter behov på våren. Vid gallring klipper man bort de äldsta, grövsta grenarna längst ner vid marken.

123


ATT LYCKAS MED

Perenner

Barrväxter

Växtplats

Vattning

Det finns perenner som passar för varje tänkbar växtplats, från torra sandiga slänter till fuktiga växtplatser i djupaste skugga. Man kan plantera dem i stenpartier, rabatter och tillsammans med andra växter.

Vid torrt väder vattna rejält ca en gång i veckan så jorden kring rötterna blir genomfuktad. Håll jordytan lucker, det förhindrar uttorkning.

Jord

Vid plantering: Använd gödslad planteringsjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa, blomma och sätta frukt. Görs planteringen på vår/ försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen under sommar/höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet. Gödsling varje år: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska. Använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK, följ dosering på förpackningen.

Ju högre en växt blir, desto djupare jord behöver den. Låga stenpartiväxter kan klara sig med 5-10 cm medan höga rabattväxter bör ha 30-40 cm jorddjup. Jorden ska vara väldränerad, lätt och mullrik. Förbättra tung och lerhaltig jord med sand, torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden.

Plantering Planteringsytan måste vara helt fri från ogräs före plantering. Sänk ner plantorna i en hink vatten och låt stå 5 min. Tag försiktigt bort krukan. Sätt ner plantan i gropen, fyll på med jord och tryck till med händerna. Vattna rejält.

Plantavstånd Stenpartiväxter och små kantväxter: 25 cm = 16 plantor per kvm. Medelstora rabattväxter och kantväxter samt marktäckare: 30-40 cm = 6-10 plantor per kvm. Höga rabattväxter över 70 cm: 50-60 cm = 3-4 plantor per kvm. Plantera alltid perenner i grupper om 3-5 av varje sort. Flera exemplar av samma sort kan med fördel planteras något tätare, i gengäld kan avståndet mellan sorterna ökas något.

Gödsling

Skötsel

På vårvintern tas alla nedvissnade stjälkar och blad bort. En del måste klippas bort för att ej skada plantan. Vissna blommor klipps bort efterhand. Tidigt blommande rabattväxter klipps ner efter blomningen. En del höga sorter behöver stöd för att ej brytas. Höstplanterade perenner bör skyddas med täckning första vintern. Ömtåliga sorter kan behöva vintertäckning, speciellt snöfattiga vintrar. Prydnadsgräs klipps ned endast på våren.

Växtplats

Soliga lägen: En, Cypress, Idegran, Ceder, Microbiota, Tuja, Gran, Tall. Halvskuggiga lägen: En, Cypress, Ceder, Microbiota, Idegran, Hemlockgran, Tuja. Skuggiga lägen: Idegran (ej gulbarrig), Tuja (ej gulbarrig), Hemlockgran.

Jord

Barrväxter trivs i väldränerad lätt mullrik jord. Minsta jorddjup är 30 cm. Ju större växt desto djupare jord. 50 cm räcker för de största. Sandig och lerig jord förbättras med näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord.

Plantering

Sänk ner hela krukan i en hink vatten och låt den stå ca 5 min. Tag försiktigt bort krukan eller påsen. Sätt ner plantan i gropen så att övre delen av jordklumpen kommer i nivå med jordytan. Eventuellt nät runt klumpen klipps upp och viks ner. Fyll på hälften av jorden och vattna rejält, ca 20 liter. Fyll på resten av jorden, tryck till och vattna igen.

Plantavstånd Tag hänsyn till växternas slutliga höjd och bredd när du planterar.

Vattning Vid torrt väder vattna en gång i veckan med en rejäl rotblöta, 20-30 liter per planta. Om hösten varit torr, vattna innan det fryser till.

Gödsling Var sparsam med gödsel till barrväxter. Gödsla tidigt på våren med specialgödsel eller kogödsel. Gödsla aldrig vid plantering utan först 2-3 veckor efter.

Skötsel 124

På utsatta platser kan vissa sorter brännas av solen på eftervintern.


Växtplats Ljust och soligt.

Pollinering Äpple, päron och en del plommon och körsbär behöver befruktas av en annan sort för att ge frukt. Det brukar inte vara några problem med passande pollinerare i villabebyggelse.

Jord Jorden bör vara minst 60 cm djup, näringsrik och genomsläpplig. Förbättra sandig eller lerig jord med 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden. Är jorden lerig planteras trädet på en ”kulle” (se bild) för att förhindra att rötterna står för blött. Har det tidigare vuxit fruktträd på samma ställe byter man till ny jord i hela gropen.

Plantavstånd

Avståndet varierar beroende på grundstam och om sorten är svag- eller starkväxande. Sorter på svagväxande underlag: från ca 3 m Sorter på starkväxande underlag: från ca 5 m Spaljeträd: ca 2-3 m

Vattning Vid torrt väder vattna rejält en gång i veckan ca 20-30 liter. Håll jordytan lucker, det förhindrar uttorkning.

Gödsling Vid plantering: Använd gödslad planteringsjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa, blomma och sätta frukt. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK. Mylla ner gödseln i det översta

jordlagret. Görs planteringen under sommar/höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet. Gödsling varje år: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK, följ dosering på förpackningen. Det går även att gödsla och jordförbättra samtidigt genom att lägga ut en kraftigt gödslad dressprodukt under buskarna tidigt på våren. För att stärka växterna gödslar man på sensommaren/hösten med kvävefattig gödsel som även gynnar kommande års blomning och fruktsättning. Använd PK-gödsel eller liknande.

ATT LYCKAS MED

Fruktträd

Beskärning Äpple och päronträd beskärs enligt nedan antingen tidigt på våren eller från juli-sept (JAS beskärning). Körsbär och plommon gallras under perioden juli-sept.

Plantering Förädlingsstället (se bild) skall vara ovanför markytan. Vid plantering i gräsytor skall jorden hållas öppen minst 50 cm i diameter (gräs mot stammen ger sämre tillväxt). Det underlättar också när man klipper gräset och man kan utnyttja ytan till låga marktäckande perenner. Sänk ner krukklumpen i en hink vatten och låt stå ca 10 min. Lossa krukan försiktigt och sätt ner trädet i gropen. Väv runt klumpen skall skäras upp och vikas ner. Fyll på hälften av jorden och vattna rikligt ca 20 liter. Fyll på resten av jorden, tryck till så att trädet står rakt och stadigt. Vattna igen. Nyplanterade träd behöver stöd. Slå försiktigt ner ett stöd ca 10 cm från stammen. Bind trädet mot stödet med ett brett plastband strax under kronan. Glöm ej gnagskydd – en billig försäkring mot viltskador!

Före

Före

År 1

År 2

Efter

Efter 125


ATT LYCKAS MED

Vinbär & krusbär Växtplats Ljust och soligt med undantag för vinbär som kan odlas i halvskugga.

Jord Vinbär/krusbär trivs i väldränerade jordar. Allt för sandig eller lerig jord förbättras genom att blanda i 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller plantjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i.

Plantering

Skötsel

De gallras efter några år för att ge större och sötare bär. Tag bort de äldsta grenarna ända nerifrån marken. Undantag: Röda vinbär ger bäst skörd på grenar som är mellan 5-8 år.

Skötsel

De nedskurna plantorna ger första året långa skott som bär frukt följande år. Efter skörd skärs de skott som burit frukt ner till marken. De nya årsskotten gallras så att endast de 5-8 kraftigaste lämnas kvar. Dessa skall ge nästa års skörd.

Jätteblåbär Växtplats Soligt och vindskyddat.

Jord

Krukodlade plantor sänks ner med hela krukan i en hink vatten och får stå ca 5 min. Tag försiktigt bort krukan eller påsen. Sätt ner plantan i gropen så att övre delen av jordklumpen kommer i nivå med jordytan. Fyll på med hälften av jorden och vattna rejält, ca 20 liter per planta. Fyll på med resten av jorden, tryck till och vattna igen.

Hallon Ljust och soligt. Skugga hämmar bärens utveckling.

Plantavstånd

Plantavstånd

Jord

Vattning

1,5-2,5 m.

Vattning Vid torrt väder vattna rejält en gång i veckan ca 30 liter. Håll jordytan lucker, det förhindrar uttorkning.

Gödsling

Vid plantering: Använd gödslad planteringsjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa, blomma och sätta frukt. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen under sommar/höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet.

126

Gödsling varje år: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK, följ dosering på förpackningen. Det går även att gödsla och jordförbättra samtidigt genom att lägga ut en kraftigt gödslad dressprodukt under buskarna tidigt på våren. För att stärka växterna gödslar man på sensommar/hösten med kvävefattig gödsel som även gynnar kommande års blomning och fruksättning. Använd PK-gödsel eller liknande.

Växtplats

Hallon trivs i de flesta väldränerade jordar. Allt för torr och lerig jord förbättras genom att blanda i 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden.

Plantering

Hallon planteras grunt, ca 5 cm under markytan, övrigt se under Vinbär & krusbär.

Plantavstånd 1,5 m mellan raderna och 40-50 cm mellan plantorna.

Vattning/Gödsling Se under Vinbär & krusbär.

Blanda upp den befintliga jorden med rhododendronjord eller en blandning av naturtorv och barkmull, ca 50 cm djupt och brett per planta.

Plantering Se nedan.

0,6 - 1 m beroende på sort. Se under Vinbär & krusbär.

Gödsling

Vid plantering: Använd rhododendronjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa, blomma och sätta frukt. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd rhododendrongödsel. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen under sommar/ höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet. Gödsling varje år: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd rhododendrongödsel, följ dosering på förpackningen.


Plantering Sätt krukan i vatten i ca 10 min. Gräv en grop, ca 40 cm djup och 60-80 cm bred, vid vägg – minst 40 cm utanför. • Vitis vinifera Blanda den befintliga jorden med 1/3 planteringsjord och med några nävar kalk eller snäckskal. • Vitis labruska/Staketdruvor Blanda den befintliga jorden med 1/3 okalkad/ogödslad torv eller rhododendronjord. Lossa krukan försiktigt och sätt ner plantan i nivå med jordytan. Är krukan fullrotad gör man flera snitt i rötterna i botten av rotklumpen för att undvika rotsnurr. Fyll på hälften av jorden, tryck till och vattna rejält, ca 20 liter. Fyll på resten av jorden, tryck till och vattna igen.

Vattning Vattning är viktig för att växten skall ta sig. Vattna ca 1 gång i veckan med en rejäl rotblöta, ca 20 liter per planta om det inte regnar.

Gödsling Vid plantering: Använd gödslad planteringsjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd till VITIS VINIFERA - naturgödsel eller specialgödsel med NPK, till VITIS LABRUSCA/staketdruvor - rhododendrongödsel. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen under sommar/höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet.

Gödsling varje år: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd till VITIS VINIFERA - naturgödsel eller specialgödsel med NPK, till VITIS LABRUSCA/staketdruvor rhododendrongödsel.

Beskärning All beskärning där man klipper i ”hårda” förvedade rankor skall ske på senhösten, annars blöder plantan. Beskärning gör man för att få större frukt med sötare smak men man måste inte beskära. De kan få växa vilt men ger då många små klasar med surare bär. Vinrankor växer frodigt och ger fin grönska. Det är svårt att ha ihjäl en vinranka, var inte rädd för att klippa bort grönska under sommaren om det behövs. Vinrankan växer och ger frukt även om man klipper ”fel”, det finns olika sätt att beskära. • Vitis vinifera – exempel på beskärning Första säsongen: Släpp upp en stam, sidoskotten toppas över det tredje bladet (se fig 1). På senhösten år 1 skärs stammen tillbaka till ca 60 cm (se fig 2). Andra säsongen: Sidoskott som växer ut från de horisontella huvudgrenarna under sommaren skall toppas över det tredje bladet (se fig 2). Dessa unga mjuka skott blöder inte. Bind upp rankorna efterhand. På senhösten skärs sedan alla nya rankor tillbaka med en tredjedel av längden, huvudgrenarna till ca 60 cm (se fig 3).

Tredje säsongen: Vid normal tillväxt bör du nu kunna skörda dina första vindruvor. Under tredje året kommer det från huvudrankorna sidoskott som bildar blomklasar. Alla sidoskott som ger blomklasar skall toppas efter det andra bladet ovanför blomklasen. Övriga sidoskott toppas över det tredje bladet. Detta görs under sommaren. Huvudrankornas skott låter man växa vidare och dessa binds horisontellt. Om det växer ut många sidoskott gallras dessa så man får ett avstånd mellan dem på ca 30 cm. Detta görs på senhösten. Samtidigt beskärs de sidoskott som burit frukt så att två knoppar lämnas kvar.

ATT LYCKAS MED

Vindruvor på friland

• Vitis labruska/Staketdruvor Staketdruvorna kan växa mer ”vilt” än övriga men vill man ha dem spaljerade följer man beskrivningen ovan. I övrigt kan man låta dem växa som vanliga klätterväxter. Staketdruvor kan bära frukt redan 2:a året. Alla sidoskott som ger blomklasar skall toppas över det andra bladet ovanför blomklasen. Övriga sidoskott toppas ovanför det tredje bladet. Detta görs under sommaren. Bind upp de nya rankorna efter hand. Om det växer ut många sidoskott gallras dessa så man får ett inbördes avstånd på ca 30 cm. Detta görs på senhösten. Samtidigt beskärs de sidoskott som burit frukt så att två knoppar lämnas kvar.

127


Pris 50:-

www.bogrรถnt.se