Page 1

Jordkatalog 2020

ETT VÄXANDE FÖRETAG


ETT VÄXANDE FÖRETAG

De fyra delägarna, från vänster Henrik Johansson, Henrik Johansson, Jocke Quist samt Oscar Johansson.

Välkommen till Fagerhults Torv År 2013 och efter generationers arbete med torvbrytning och torvförädling, byter Karl-Erik Transport AB namn till Fagerhults Torv AB. Eftersom torv varit vår huvudsyssla sedan slutet av 60-talet känns namnbytet självklart. Vi erbjuder all vår erfarenhet med att förädla jord och torv mm till både hobby och yrkesodlare, såväl lösvara som paketerat i säck. Vi är fyra delägare

med stor kompetens inom olika områden vilket gör att vi kan leverera produkter av högsta kvalitet. Vi kan från vår torvmosse erbjuda lösvolymer, storsäck och storbal i olika sammansättningar och specialblandningar. Tack vare vår nya paketeringsanläggning kan vi även erbjuda olika produkter i säckar, från 8 liter till 300 liter.

Våra arbetsområden Odlare

Plantskolor

Kommuner

Kyrkogårsdsförvaltningar

Stall och gårdar

Handelsträdgårdar

Gardencenter

Anläggare

Skånes Fagerhult På E4 vid avfarten till Skånes Fagerhult svänger man av för att komma till Fagerhults Torv. 500 m från avfarten ligger den nya fabriken, som byggdes upp hösten 2013 och var i produktion januari 2014. Till att börja med köptes det in 1,5 ha industrimark vilken dels skulle användas till att uppföra en isolerad hall på 900 kvm, och i övrigt till lageryta och uppställningsplats. En ny paketeringslinje sattes in med en kapacietet på upp till 25 pallar/h. På maskinen kopplades det på en printer, vilken gjorde det möjligt att trycka kunders namn och logga på säckarna. Under januari och februari byggdes även kontor och personalutrymmen färdigt. Under senare delen av 2014 har ca. 2 ha mark köpts till för att kunna utöka lager och uppställningsplatser. Under sommaren 2015 satte vi även in paketeringslinje nr 2, för att ytterligare öka vår kapacitet och säkra leveranserna till våra kunder.

Naturell Harvtorv

2

Naturell Blocktorv 10-25mm

Naturell Blocktorv 45 +


Flåssmyr i Skånes Fagerhult Flåssmyr är vår mosse i Skånes Fagerhult belägen i norra skåne. Redan under andra världskriget skördades det torv på Flåssmyr. Användningsområdet då var främst för energi. 1967 startade Karl-Erik Transport sin produktion av harvtorv. I dag bryts det torv på 200 tunnland och produktionen ligger på ca 45 000 m3 skonsamt ytskördad harvtorv.

3


ETT VÄXANDE FÖRETAG

40 liter

Bassortiment Trädgårdsjordar

4

Plantjord

Dressjord

Kogödsel 40%

Planteringsjorden är grundgödslad med NPK + mikro. Planteringsjorden kan användas som jordförbättring i t.ex. grönsakslandet, mullfattiga jordar samt vid plantering av buskar, träd och perenner i rabatt, tillsammans med kogödsel.

Används i första hand till toppdressing av gräsmattor. För större ojämnheter i gräsmattan rekommenderar vi rabattjorden. Strukturen är fin samt innehåller en stor andel sand. Kalkinnehållet är dubbelt så mycket som de flesta andra jordar samt är grundgödslad med pelleterad hönsgödsel som ger mer långtidsverkande effekt.

Har många användningsområden bland annat till plantering av buskar, träd, häckar och perenner, till grönsakslandet som jordförbättring samt långsiktig gödning och bibehållet mikroliv, som gödning till buskar och häckar och träd. För mer koncentrerad kogödsel använd Kogödsel 80%.

Art. nr 10401

Art. nr 10402

Art. nr 10403

Täckbark

Barkmull

Täckbarken är utmärkt som ogrästäckning, åtgång cirka 1 säck per m2.. Skyddar mot uttorkning av rabatter och lämplig som skydd mot vinterkyla. Siktad 20-45 mm.

Barkmull används bland annat till; jordförbättring för att skapa struktur, vidplantering tillsammans med kogödsel, som täckning på rabatter för att motverka ogräs eller som vinterskydda runt växter. Siktad 0-20 mm.

Art. nr 10404

Art. nr 10405


Bassortiment Vårt bassortiment består av samma höga kvalitet vad gäller råvaran som övriga sortimentet, dvs skonsamt ytskördad torv från vår egen mosse. Kalk och gödsel, ekologisk eller konstgödsel, har tillförts produkten i rätt sammansättning. På plantjord, röd 50 liter, är det möjligt att få eget tryck med namn och logotyp.

50 liter

GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

Plantjord

Plantjord - KRAV-certifierad

Dressjord

Grundgödslad med NPK + mikro. Innehåller både en bra luftig harvtorv och sand. Planteringsjorden kan användas som jordförbättring i tex. grönsakslandet, mullfattiga jordar samt vid plantering av buskar, träd och perenner i rabatt, tillsammans med t.ex. Kogödsel eller Hönsgödsel.

Används till bl.a. plantering av perenner och buskar tillsammans med befintlig matjord även bra som jordförbättring i t.ex. grönsakslandet, mullfattiga jordar. Jorden är KRAV-certifierad. Har bra struktur med tillsatt sand samt allgödsel i form av hönsgödsel, benmjöl, blodmjöl och kaliumsulfat.

Används i första hand till toppdressing av gräsmattor. För lagning i gräsmattan rekommenderar vi rabattjorden. Strukturen är fin samt innehåller en stor andel sand. Kalkinnehållet är dubbelt så mycket som de flesta andra jordar samt är grundgödslad med pelleterad hönsgödsel som ger mer långtidsverkande effekt.

Art. nr 10500

Art. nr 10501-1

Art. nr 10502

Kogödsel 40%

Täckbark

Barkmull

Har många användningsområden, bl.a. till plantering av buskar, träd, häckar och perenner, till grönsakslandet som jordförbättring samt långsiktig gödning och bibehållet mikroliv, som gödning till buskar och häckar och träd. För mer koncentrerad kogödsel använd Kogödsel 80%.

Täckbarken är utmärkt som ogrästäckning, åtgång ca. 1 säck per m2.. Skyddar mot uttorkning av rabatter och lämplig som skydd mot vinterkyla. Siktad 20-45 mm.

Barkmull används bland annat till; jordförbättring för att skapa struktur, vidplantering tillsammans med kogödsel, som täckning på rabatter för att motverka ogräs eller som vinterskydda runt växter. Siktad 0-20 mm.

Art. nr 10601

Art. nr 10701

Art. nr 10702

5


ETT VÄXANDE FÖRETAG

Yrkesjord

Proffsjordar - yrkessortiment Vårt yrkessortiment är anpassat för yrkesodlare med höga krav där råvaror, blandningar och efterföljande kontroller utförs regelbundet för att garantera högsta kvalitet och resultat hos våra slutandvändare. Vi erbjuder all vår erfarenhet med att förädla jord och torv m.m. till yrkesodlare, såväl lösvara som paketerat i säck. Vi är fyra delägare med stor kompetens inom olika områden vilket gör att vi kan leverera produkter av högsta kvalitet.

18 L GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

18 liter

18 L

18 80 liter liter

50 liter

OBS! KRAV-Märkt finns enbart i 18 L.

Yrkesodlarjord

Såjord

Användningsområdet är brett t.ex. utplanteringsväxter, krukväxter, till tomater och gurka, för omplantering av sådder. Yrkesodlarjorden är en odlingsjord med lera och kisel, sand, långtidsverkande gödning samt blocktorv (ej på gul) som ger en stabil struktur som ej faller samman. Jorden är grundgödslad och kalkad med professionell gödning för bästa resultat.

Till sådd av fröer och sticklingar. Fraktionen är finare än t.ex. plantjord och innehåller också 10% sand. Såjorden är anpassad näringsmässigt för sådd och innehåller därför endast 1/3 del av t.ex. näringen i en planteringsjord.

Art. nr 11822-1 gul – Art. nr 11822 lila (80 lit) Art. nr 00000 lila (18 lit)

Art. nr 11512 (50 lit) – 11211 (18 lit) halvpall 11111 Såjord (8 lit) halvpall - 11112 (8 lit)

50 18 liter liter

6

8

liter

GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

50 18 liter liter

Urnjord

Pelargonjord

Användningsområden är utomhus för utplanteringsväxter i urnor och större kärl. Urnjorden innehåller bl.a. lera samt kisel som ger en stabil struktur som ej faller samman. Utöver detta är det även tillsatt långtidsverkande gödning som förser växterna med näring från maj-september. Jorden är grundgödslad och kalkad med professionell gödning samt extra järn som många utplanteringsväxter har behov av. Finns även som proffsjord med blocktorv i.

Används med fördel till alla slag pelargoner, t.ex. zonale, hortorum, rosenpelergon, Mårbacka och tulpanpelargoner. Tänk på att mer näringskrävande pelargonsorter ändå kan kräva ett näringstillskott under säsongen. Innehåller långtidsverkande näring samt extra järn. Strukturen är luftig samt innehåller lera (binder näring) och sand (som skapar struktur).

Art. nr 11504 (50 lit) – 11219 (18 lit) halvpall

Art. nr 11522 (50 lit) – 11217 (18 lit) halvpall


Vår kvalitetsstämpel Rosjord, Blomjord, Rhodojord etc. Till vissa produkter för yrkesmässig odling, t.ex. växthus- och plantskoleodling, används olika fraktioner av blocktorv. Exempelvis Yrkesplantjord, Yrkesodlarjord och Urnjord med flera. Gödsel som används till yrkessortimentet är mer finmald och innehåller ett bredare spektra vad gäller makro- och mikronäringsämnen.

Varutyp: Jordblandning Sammansättning 20 % Fibertorv H2-H4 Siktad 0-30mm 70 % Harvtorv H4-H6 Siktad 0-30mm 10 % Sand

Plantering i pallkrage, åtgång cirka 4 säckar. • Plantning i palleramme, forbrug cirka 4 poser.

GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

Finfördelningsgrad: Fin-Medium Torrsubstansvikt: 300kg/Kubikmeter Absorptionsförmåga: ca 11*ts. Bruksvolym: 50L per förpackning Surhetsgrad: pH 5,5-6,5 Ledningstal: 1,5-3 Tillsatser/kubikmeter 3 kg KRAV-certifierad gödsel N-P-K 6-3-12 + mikro Benmjöl, vinass och restprodukt från livsmedelsindustri. Alla råvaror kommer från konventionell produktion. 5 kg Finkalk CaCO3

Plantering i säck Lösgör innehållet och fördela jämnt i hela säcken • Klipp upp planteringsfälten längs de markerade linjerna • Gurka och melon är platskrävande så plantera i de 2 yttersta fälten • Tomat, peppar kräver mindre plats och planteras 3 plantor/säck • För att hålla rothalsen fri från svampangrepp plantera inte djupare än halva plantklumpen. Plantning i sæk Lösnes indholdet og fordeles jævnt i hele sæken • Klipp ud plantefelter langs den markerade linje • Agurker og meloner er pladskrævende, plante i de to yderste felter • Tomat, peber kræver mindre plads, plantera 3 planter/sæk • For at holde rothalsen fri for svampeangreb plante ikke dypere end halvdelen af potteklumpen.

100% VEGETABILISKT

Levande jord I en ekologisk jord frigörs det näring efterhand som de biologiska processerna sker, så därför är det totala näringsinnehållet i jorden mycket högre än vad analysen här nedan visar.

Danska

Jordblandning KRAV-certificeret Sammansaetning: 20% Fiber tørv H2-H4 sigtet 0-30mm 70% Harvet sphagnum H4-H6 sigtet 0-30mm 10% Sand Struktur: Fin-medium Tørstofindhold: 300kg/Kubikmeter Absorbtionsevne: ca 11*ts Bruksvolumen: 50L/pose Surhedsgrad: pH 5,5-6,5 Ledningsevne: 1,5-3 Tillsætninger/m3 3 kg KRAV-certificeret gødning N-P-K 6-3-12 + micro benmel, vinass og rester fra fødevareindustrien. Alle ingredienser kommer fra konventionel produktion. 5 kg Finkalk CaCO3 Naeringsindhold mg/kg ts Makronæringsstoffer Nitrat kvælstof <5 Ammonium kvælstof 72 Fosfor 14 Kalium 780 Svovl 510 Kalcium 920 Magnesium 98 Natrium 220

GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

Mikronaeringsstoffer Bor < 0,2 Mangan 1,5 Jern 0,54 Aleminium 0,82 Zink 25 Sølv <0,25 Nikkel 1,5 Cadmium 0,21 Bly 20 Kobber 3,3 Chrome 2,2 Kviksølv 0,068

100% VEGETABILISKT GÖDSLAD! 100% VEGETABILSK GØDNING!

Mikronäringsämnen Bor < 0,2 Mangan 1,5 Järn 0,54 Aluminium 0,82 Zink 25 Silver <0,25 Nickel 1,5 Kadmium 0,21 Bly 20 Koppar 3,3 Krom 2,2 Kvicksilver 0,068

GÖDSLAD!

Grönsaksjord / Grøntsagsjord 50 L

Näringsinnehåll mg/kg ts Makronäringsämnen Nitrat Kväve <5 Ammonium Kväve 72 Fosfor 14 Kalium 780 Svavel 510 Kalcium 920 Magnesium 98 Natrium 220

Deutsch

100% VEGETABILSK

GØDNING! GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

50 LITER

Nyhet! Grönsaks/planteringsäck är ekologisk och följer KRAV´s och EU`s regler för vad en ekologisk jord får innehålla. Jorden uppbyggnad består av 20% ljus fibertorv samt en något mörkare siktad harvtorv. Jorden har både en bra struktur samt vattenhållande och näringshållande förmåga. Jorden innehåller även 10% sand vilket håller samman jorden och gör den trevlig att arbeta med. Jorden är kalkad med en jordbrukskalk som ombesörjer att det finns långsiktig mikronäring. Vi har valt att gödsla jorden med Eko-gödsel som är en väl sammansatt gödsel för grönsaksodling. Under odlingstiden kan det behövas tilläggsgödsla, använd gärna Fagerhults KRAV-certifierade Allgödsel (se dosering på säck).

100% vegetabiliskt Användningsområden

Grönsaks/planteringsäck har flera användningsområden.

gödslad!

100% VEGETABILISKT GÖDSLAD! 100% VEGETABILSK GØDNING!

Grönsaksjord / Grøntsagsjord

Grönsaks/planteringsäck KRAV-certifierad

Grönsaksjord / Grøntsagsjord 50 L

Säkerhetsställer att råvaror, blandningar och efterföljande kontroller utförs regelbundet för att garantera högsta kvalitet och resultat hos våra slutanvändare. Alla produkter inom yrkessortimentet är märkta med vårt kvalitetsmärke. Råvaror som används inom yrkessortimentet innehåller högsta kvalitet. Från vår mosse väljs speciella skiften ut med specifika egenskaper som passar olika jordsorter, t.ex.

• Att plantera direkt i säck(se hål på framsida) tex. Tomater. Gurka och Melon mm. Regel att tänka på vid plantering är att endast halva jordklumpen skall vara under jord för att undvika svampangrepp vid stam basen. • Att fylla upp med i pallkragar och sedan plantera/så direkt. OBS 4 säckar räcker till en pallkrage. • Att fylla upp med i större kärl för plantering av tex. tomat, paprika och gurka. KRAV-certifiering utförd av Kiwa Sverige AB

GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

Erdmischung KRAV-Zertifiziert

GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

Zusammensetzung: 20% Faser-Torf H2-H4 gesiebt 0-30mm 70% Eggetorf H4-H6 gesiebt 0-30mm 10% Sand Fraktion: Fein-Mittel

GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

Trockensubstanzgewicht: 300kg/Kubikmeter Absorbtionsfähigkeit: ca 11*ts Verwendungsvolumen: 50L/Verpackung Säuregrad: pH 5,5-6,5 Leitfähigkeit: 1,5-3

50 liter

Zutaten/kubikmeter 3 kg KRAV-zertifizierte Dünger N-P-K 6-3-12 + Mikro Knochenmehl, Vinass und Rückstände aus der Lebensmittelindustrie. Alle Zusatzen stammen aus konventioneller Produktion. 5 kg Fein Kalk CaCO3 Nährstoffeinhalt mg/kg ts Makronährstoffe Nitratstickstoff <5 Phosphor 14 Schwefel 510 Magnesium 98

Ammoniumstickstoff 72 Kalium 780 Kalzium 920 Natrium 220

Mikronährstoffe Bor < 0,2 Mangan 1,5 Eisen 0,54 Aluminium 0,82 Zink 25 Silber <0,25 Nickel 1,5 Kadmium 0,21 Blei 20 Kupfer 3,3 Chrom 2,2 Quecksilber 0,068

ETT VÄXANDE FÖRETAG ETT VÄXANDE FÖRETAG

50 liter

Grönsaks / Planteringssäck - KRAV-certifierad

Grönsaks / Planteringssäck - KRAV-certifierad

KRAV-certifierad Grönsaksjord. Grönsaks/planteringssäck har flera användningsområden. • Att plantera direkt i säck (se hål på framsida) tex. tomat, gurka, melon mm. • Att fylla upp med i pallkragar och sedan plantera/så direkt. OBS 4 säckar räcker till en pallkrage.

Grönsaksjorden är KRAV-certifierad med enbart vegetabiliska gödselmedel. Grönsaks/planteringssäck har flera användningsområden. • Att plantera direkt i säck (se hål på framsida) tex. tomat, gurka, melon mm. • Att fylla upp med i pallkragar och sedan plantera/så direkt. OBS 4 säckar räcker till en pallkrage.

Art. nr 11513-1

Art. nr 11514

För varje såld säck skänker vi

Gödslad med sand

2 kr

som går till cancerforskningen.

GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

50 18 liter liter

GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

50 liter

50 liter

Rosjord

Plantjord - KRAV-certifierad

Yrkesplantjord

Rosjorden innehåller en strukturstabil torv med 10% kisel lera som ökar vatten- och näringshållande förmågan och även stärker växtens immunförsvar mot svampsjukdomar som t.ex. svartfläcksjuka. Rosjorden innehåller utöver kogödsel även ett högre kalciumtal för att gynna speciellt rosor. Kan med fördel användas även till klematis.

Plantjorden kan med fördel användas till plantering av perenner och buskar tillsammans med befintlig matjord. Kan även användas som jordförbättring i t.ex. grönsakslandet, mullfattiga jordar. Jorden innehåller en bra struktur med tillsatt sand samt allgödsel i form av hönsgödsel, benmjöl, blodmjöl och kaliumsulfat.

Användningsområdet är brett t.ex. utplanteringsväxter, krukväxter, till tomater och gurka, för omplantering av sådder. Innehåller ej långtidsverkande gödning. Yrkesplantjorden är en odlingsjord med lera och kisel, sand samt blocktorv som ger en stabil struktur som ej faller samman. Jorden är grundgödslad och kalkad med professionell gödning för bästa resultat.

Art. nr 11511-1

Art. nr 11503

Art. nr 11505 (50 lit) – 11221 (18 lit) halvpall

7


ETT VÄXANDE FÖRETAG

Yrkesjord

Proffsjordar – yrkessortiment

50 liter

8

liter

Naturtorv

Blomjord

Naturtorv kan användas som jordförbättring i rabatter och för att ge struktur samt mull. Andra användningsområden är att skapa en sur miljö i rabatter för surjordsväxter som tex. blåbär, Rhododendron, Azalea m.m. För att bibehålla strukturen har vi siktat fram fraktionen 0-50 mm. Detta ger än ovanligt grov struktur för paketering i storleken 50 liter.

Blomjorden är avsedd för krukväxter inomhus. Jorden är grundgödslad och kalkad samt innehåller leca och lera som ökar dränering respektive binder näring och vatten bättre.

Art. nr 11520

40 liter

Rabattjord

8

50 18 liter liter

Art. nr 11502 (50 lit) – 11213 (18 lit) halvpall 11114 (8 lit) - 11113 (8 lit) halvpall

50 liter

Gödslad Torvmull

Användas till många delar av trädgården tex. ojämnheter i gräsmatta, pallkragar eller fyllnad vid skapandet av en ny rabatt. Rabattjord är en tung jord som liknar matjorden i era rabatter men som ej innehåller rotogräs. Innehåller lera, sand-grus, bark, torv och kogödsel.

Gödslad torvmull kan användas som jordförbättring i t.ex. grönsakslandet, mullfattiga jordar samt vid plantering av buskar, träd och perenner i rabatt, tillsammans med kogödsel eller hönsgödsel. Gödslad torvmull är relativt grov samt är grundgödslad och kalkad.

Art. nr 11507

Art. nr 11521


50 liter

Eget recept

50 18 liter liter

Rhododendronjord

Möjlighet att trycka kundens namn och logga m.m. Sammansättning/struktur på jorden samt gödsling/kalkning framställs efter kundens egna önskemål. Finns i två olika färger, blå eller röd säck. Se mer på sid 22-23 i broschyren.

Rhododendronjorden kan med fördel användas till Rhododendron, Azalea, Hortensia, amerikanska blåbär, ljungväxter och andra surjordsälskande växter som vissa barrväxter och perenner. Rhododendronjord innehåller en relativt grov struktur. Näringsmässigt är det tillsatt både NPK- och naturgödsel samt extra järn. Har ej behov av extra näring vid planteringstillfället.

Art. nr 11501-2 Gul – 11501-1 Röd – 11501 Blå

Art. nr 11519 (50 lit) – 11222 ½ Pall 18 lit

GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

40 18 liter liter

GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

Urnjord - KRAV-certifierad

50 liter

Sammansättningen är framtagen för att skapa de bästa växtbetingelserna utomhus för utplanteringsväxter i urnor och större kärl. Jorden innehåller olika fraktioner av torv vilket ger ett bra skelett åt jorden på kort sikt. Vi har även tillsatt komposterad barkmull som bibehåller strukturen på långsikt. Stenmjöl är tillsatt för att dels tillföra mineraler till växten men även ge dränering och tyngd. Sammansättningen innehåller lera med kisel för att dels öka den näringshållande förmågan i jorden men även stärka absorptionsförmågan. Kisel stärker växtcellernas cellväggar. Jorden är grundgödslad och kalkad med vår långtidverkande KRAV-godkända gödsel som gynnar tillväxt och blomning. Eko-gödseln är KRAV-certifierad. Urnjorden innehåller även extra järn för järnkrävande växter som tex. Surfinia, Femtunga, Mårbacka, pelargoner och Marguriter m.fl.

Art. nr 115040

Medelhavsjord

Lämplig som användning till tex. citrusväxter, apelsin träd, olivträd, nerium och lagerträd. Även lämplig till övriga växter som kräver tyngre, fukthållande och dränerande jordar samt har extra behov av järn.

Art. nr 11415 (40 lit) – 11215 (18 lit) halvpall

4

Orkidéjord

liter

Med pinjebark och fibertorv.

Art. nr 11104

9


ETT VÄXANDE FÖRETAG

Yrkesjord

Proffsjordar – yrkessortiment Lecakulor

50 liter

40 liter

18 liter

8

40 liter

liter

Busk & Trädjord

Lecakulor 8-14 mm och 2-6 mm

Till plantering av buskar, träd, häckar och perenner. Ex. till buskar 3-5 L krukstorlek rekommenderar vi att lägga ½ säck per planteringshål samt blanda med lika del matjord som finns i rabatten. Till häckar rekommenderas normalt 5-7 säckar busk- och trädjord/10 löpmeter. Även här skall detta blandas samman med matjorden på plats.

Lecakulor har många användningsområden, bl.a. som fyllnad i stora kärl och urnor för att t ex. underlätta förflyttningar, som inblandning i jordar för att ge struktur samt syresättning, som täckmaterial i t.ex. Inomhusplanteringar och offentliga miljöer, som dränering i urnor och kärl. OBS! I urnor och kärl, lägg minimum 10 cm i botten för att förbättra dräneringen för växtens rötter.

Art. nr 11506

Art. nr 12117 (18 lit) halvpall – Art. nr 12140 (40 lit) 2-6 mm

Art. nr 12141 (40 lit) – Art. nr 12108 (8 lit) – 12107 (8 lit) halvpall

Tryckpackat

150 250 liter liter

10

150 250 liter liter

Natur/Rhododendrontorv

Gödslad Torvmull

Natur/Rhododendrontorv innehåller medium till grov blocktorv. Den är siktad 10-45 mm, vilket ger en mycket luftig och bra struktur till Rhododendronplantor på både kort och på lång sikt. Rhododendrontorven innehåller inga tillsatser. pH ligger runt 4-4,5.

Gödslad Torvmull är en medium struktur blocktorv. Torven har en bra struktur med vattenhållande och näringshållande förmåga. Torven är kalkad med en jordbrukskalk samt Algkalk. Kalken ombesörjer att det finns långsiktig mikronäring. Torven är grundgödslad med NPK.

Art. nr 11951 (250 lit) – 11950 (150 lit)

Art. nr 11956 (250 lit) – 11955 (150 lit)


Gödselprodukter

Trädgårdsgödsel

10 kg

10 kg

Gräsgödsel

10 kg

Höstgödsel 11-21

Trädgårdsgödsel kan användas till hela trädgården. Vid plantering av buskar, träd och perenner men även till gräsmatta och planteringskärl.

Gräsgödsel innehåller NPK 21-4-7 och är utmärkt att sprida på gräsmattan. Genom sitt höga näringstal ökar gräsmattans konkurrensförmåga gentemot mossan.

Genom att gödsla med fosfor (P) och kalium (K) så stabiliseras vätskebalansen i växten under vintern och gör den mer motståndskraftig mot frostskador samt förbättrar växtens möjlighet till ny blom- och fruktsättning. Ökar även växtens motståndskraft mot sjukdomar.

Art. nr 14102

Art. nr 14101

Art. nr 14103

GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

40 15 liter liter

50 liter

GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

15 liter

Hönsgödsel

Kogödsel 80%

Allgödsel - KRAV-certifierad

Hönsgödseln är hygieniserad, torkad och pelleterad och kommer från 100% frigående höns uppfödda inomhus i Sverige. Gödseln är behandlad enligt jordbruksverkets kriterier och kan användas för ekologisk odling. Hönsgödsel är ett allsidigt gödselmedel då den innehåller alla nödvändiga näringsämnen i goda proportioner. Med sin långtidsverkande effekt är den även ett utmärkt grundgödselmedel till gräsmattor.

Har många användningsområden bl.a. till plantering av buskar, träd, häckar och perenner, till grönsakslandet som jordförbättring samt långsiktig gödning och bibehållet mikroliv, som gödning till buskar och häckar och träd.

Allgödsel kan användas till hela trädgården och hela växtsäsongen. Lämplig till plantering av buskar, träd och perenner men även till gräsmatta och planteringskärl. OBS! Utmärkt till dina grönsaker.

Art. nr 13152 (40 lit) Art. nr 13151 (15 lit) halvpall

Art. nr 13160

Art. nr 13150 Art. nr 13150-1 halvpall

11


ETT VÄXANDE FÖRETAG

Gödselprodukter

GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

25 kg Långtidsverkande 15-7-15(+2)+TE För bästa effekt bör produkten blandas in väl i jorden i samband med plantering. Man kan även strö ut den ovanpå jorden, men får då lite sämre effekt eftersom jorden torkar upp snabbare på ytan. I befintliga planteringar kan man genom att göra små hål i jorden tillföra näring i små doser, se dosering nedan. Är praktiskt att använda vid plantering av urnor och kärl, men kan med fördel användas även i andra sammanhang. Långtidsverkande gödning finns i 4 månaders, 6 månaders och 8 månaders.

Art. nr 14111

500 gram

Allgödsel 1,1 liter Långtidsverkande 500 gram KRAV-certifierad Samma innehåll som i 25 kg säcken.

Samma inehåll som i 15 liters säcken.

Art. nr 14110

Art. nr 13120

GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

1kg

1kg

Blodmjöl - KRAV-certifierad

Benmjöl - KRAV-certifierad

Tillförs t.ex. till grönsakslandet som grundgiva, 1dl/kvm, och därefter som små givor under odlingssäsongen med en dosering på 0,25-0,5 dl/m2. Tidigt på säsongen kan blodmjöl även ges till bärbuskar, perenner, buskar och träd i mindre givor för att ge en tillväxtkick. Dosering/m2 är 0,5-1 dl. Blodmjölet kommer bäst till nytta när det blandas i jorden eller myllas ner. Kan även blandas ut i vatten och vattnas ut, vilket kan ge bättre spridning. Samma dosering gäller då/kvm. Förpackningen räcker till ca 10-25 m2.

Benmjöl tillförs exempelvis till grönsakslandet, bärbuskar, perenner, buskar och träd. Dosering/kvadratmeter är 0,5-1 dl. Vid sådd bör det grundgödslas med låg dos; 0,25 dl/m2. Vid övergödsling av grönsakslandet är 0,5 dl/m2 lämpligt. Till bärbuskar, perenner och buskar är 0,5-1 dl/m2 att rekommendera. Träd bör få den högre dosen, 1 dl/kvm. Tänk på att benmjölet kommer bäst till nytta när det blandas i jorden eller myllas ner. Förpackningen räcker till ca 10-25 m2 beroende på användningsområde.

Art. nr 13122

Art. nr 13121

GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

1kg

1kg

12

1kg

Rosgödsel - KRAV-certifierad

Rhododendrongödsel - KRAV-certifierad

Behöver ej tillföras vid nyplantering om plantering sker i Fagerhults Rosjord, vilken är ordentligt uppgödslad. Tillför rosgödsel 3-5 veckor senare första gången. Dosera 1 dl gödsel/planta, vilket luckras ner i marken. Vid nyplantering i ej uppgödslad Rosjord bör gödsling enligt ovan ske i samband med plantering. Normal gödsling på etablerade planteringar är 0,5 dl/planta 2-3 ggr/säsong; på våren i början-mitten av april, i maj-juni samt ev. halv dos i början av augusti för avmognad i tid. Förpackningen räcker till ca 20-25 kvadratmeter. Vid gödsling av perennaplanteringar gäller doseringen/kvm.

Rhododendrongödsel behöver ej tillföras vid nyplantering om plantering sker i Fagerhults Rhodojord, vilken är ordentligt uppgödslad. 3-5 veckor senare är det lämpligt att tillföra rhododendrongödsel första gången. Dosera 1 dl gödsel /planta, vilket luckras ner i marken. Vid nyplantering i ej uppgödslad Rhododendronjord bör gödsling enligt ovan ske i samband med plantering. Normal gödsling på etablerade planteringar är 0,5 dl/planta 2-3 ggr/säsong; på våren i april samt efter blomning och/eller vid behov. Gödsla inte med Eko-Rhododendrongödsel efter augusti. Räcker till ca 20-25 kvadrat.

Art. nr 13124

Art. nr 13123


Eget tryck på säckar Med vår printer kan vi i paketeringslinjen utföra tryck med namn och logga på två olika säckar. Dels Eget recept, 50 liter och Plantjord, 50 liter. Trycket kan endast utföras på en plats. Max bredd på trycket är 40 cm samt höjd 14 cm. Logotypens utforming avgör storleken.

Här trycker vi namn och logotyp m.m.

Här trycker vi namn och logotyp m.m.

Här trycker vi namn och logotyp m.m.

Här trycker vi namn och logotyp m.m.

13


Det är vi som är Fagerhults Torv

14


ETT VÄXANDE FÖRETAG

15


ETT VÄXANDE FÖRETAG

16


17


ETT VÄXANDE FÖRETAG

Övrigt sortiment

Torvblock Trädgårds Kalk 25 Kg

Sågat torvblock

Kalk är för att bibehålla ph-balanserna i din trädgård samt gynnar tillväxten av gräset. Finmald.

40x22x20 cm.

Torvblocken är lätta och enkla att forma. Blocken är ett naturligt material som passar in i trädgården och är väldigt enkla att bygga med, tex rabattkanter, murar m.m. 48x33x20 cm.

Art. nr 16602

Art. nr 15200

Art. nr 16603

Kornad Kalk 20 Kg

Sandlådesand 14 Kg

Halkskydd 14 Kg

Kornad kalk är för att bibehålla ph balanserna i din trädgård samt lättare att sprida jämnt fördelat med maskin. Gynnar tillväxten av gräset.

14 kg. Fraktion 0-4 mm.

Krossad sten med fraktion. 2-4 mm som motverkar halka.

Art. nr 15201

Art. nr 16701

Art. nr 16702

Gångbark 20-100 mm 50 L

50 liter

18

50 18 liter liter

50 liter

Gångbark Natur

Pinjebark

Kakaoflakes

Används som täckmaterial till gångar i t.ex. mer naturliga miljöer. Fraktion 20-100 mm.

Används som täckning. Pinjebark är dekorativt så väl inomhus som i utomhusplanteringar. Fraktion 20-40 mm eller 7-15 mm.

Art. nr 16508

Art. nr 16505 20-40 mm helpall Art. nr 16506 7-15 mm helpall Art. nr 1650600 7-15 mm helpall 18 L

Utmärkt för täckning av rabatter. Är både dekorativ samt nyttig för växten. Ger näringstillskott vid täckning. Kan läggas ut även på nyplanterade växter direkt från start. Håller borta sniglar från planteringarna.

Art. nr 16507


Yrkessammansättningar i storsäck, big bale eller bulk Vi på Fagerhults Torv har under många år lärt oss vad ordet kvalitet ställer för krav på oss som producenter. Vår kunskap är stor inom allt från upptagning, förädling och paketering samt inom rådgivning vid användning av olika substrat. Vi försöker hela tiden utveckla

1,5 m

3

Volym

oss själva samt våra produkter för att nå ännu bättre resultat ute bland våra kunder och brukare. På Fagerhults Torv finns det inga begränsningar vad gäller specialsammansättningar och önskemål. Ingenting är omöjligt!

2

1,5 m3 samt 2 m3. Alla sammansättningar kan fås i storsäck.

m

6,3

3

Påfylld volym

m3

Kan fås med 100% blocktorv i olika fraktioner eller med blocktorv och harvtorv, gödslad eller naturell. Tillsatser som lera, perlite, vätmedel och långtidsverkande gödsel m.m. finns som tillval.

Bulk enligt önskemål.

19


Användningsområde Grodd och grönsaksskott Blanda en del maskkompost och fyra delar jord (eller en del maskkompost, tre delar torv och en del sand). Omplantering av blommor och plantor Vid omplantering av grönsaker och trädgårdsblommor, blanda 1 del maskkompost och 3-5 delar jord. Vid omplantering av krukväxter, blanda en del maskkompost och 5-7 delar jord. Extra gödning under vegetativ tillväxt Fördela maskkompost runt plantan (~0,5 l/m2), blanda den med jorden och vattna. Förbättrad jordhälsa Blanda 0,5-1 lliter/m2 maskkompost med jordens toppskikt och vattna. Om jorden är väldigt utarmad, använd mer maskkompost. Grönsaker i odlingslådor 0,4-1 liter/m2 Gräsmattor Vid sådd av gräsmatta, blanda 1-2 liter maskkompost med jord, och blanda in detta i en m2 av gräsmattan. Träd och buskar 0,5-3 liter/m2

Maskkompost Maskkompost (biomull) är organiskt material som producerats av maskar och andra mikroorganismer under en mesofilisk process. Det bearbetade jordskiktets temperatur ligger mellan 10°C och 32°C. Med andra ord är maskkompost gödsel som komposterats av maskar och innehåller organiskt material. Slutprodukten är ett helt stabilt organiskt gödningsmedel med ett högt innehåll av humus. Mängden humus beräknas genom att multiplicera mängden organiskt kol (d.v.s 15-30 % i maskkompost) med en koefficient (medelvärde = 1,724). Maskkompost innehåller ett antal biologiskt aktiva mikroorganismer och jäsningsprodukter och en mängd näringsämnen som lätt kan tas upp av växter. Den har också ett högt innehåll av tillgängligt vatten. Maskkompost innehåller också växthormoner och humusämnen som reglerar plantans tillväxt.

Växter behöver sju mycket viktiga mikronäringsämnen: bor, koppar, mangan, zink, järn, kobolt och molybden. Alla dessa återfinns i maskkompost. Till skillnad från vanlig kompost har maskkompost antibakteriella och svampdödande peptider, såväl som andra skadedjursavstötande ämnen. Maskkompostens surhetsgrad är nära neutral, d.v.s pH 6,5-7,2.

När maskkompost används som näring till växter bevaras grobarheten i jorden (näringsutarmad jord förhindras) och nitratmängden minskar i frukt och grönsaker med 7-10 gånger jämfört med mineralgödsel. Tillräckliga halter av mikronäringsämnen är en av många indikatorer på jodens produktivitet.

Ingredienser: pH 7.5 - 9, organiskt material 32 - 35 %, total kväve (N) 1.25 - 1.4 %, total fosfor (P2O5) 1.2 - 1.7 %, totala kalium (K2O) 3.8 - 5.5 %, humussyror 4 - 5 %, fulvosyror 0.65 - 0.75 %.

Art. nr 13212 10l pall, 160 st per pall

Art. nr 13213 10l ½ pall, 80 st per pall

Jämfört med gödsel har maskkompost hundra gånger mer bakterier, något som återställer jordens hälsa. När den blandas med jord förhindras också spridningen av bärare av olika växtsjukdomar. Maskkompost innehåller ett antal auxiner, heteroauxiner och andra biologiskt aktiva ämnen som förbättrar återplanteringsprocessen, påskyndar groende och ökar växtens motståndskraft mot sjukdomar.

4

4

liter

20

liter

Lergranulat 2-6 mm 4 liter

Hekla® Pimpsten 2-8 mm 4 liter

Tack vare lerkolloidernas möjlighet till jonbyte kan tillförda katjoner (positiva joner) bindas till ytorna. Detta minskar risken för urlakning samt rotbränning vid för höga näringsnivåer. Därmed kan den totala näringsnivån ökas något, som i sin tur gör det lättare att få kompakta plantor. Lerans möjlighet att absorbera näringsämnen skapar en rotstyrd långtidsverkan. Till skillnad från andra vanliga långtidsverkande gödselmedel, där värme och fuktighet styr avgivningen, är det rötterna själv som går in i leran och hämtar den mängd näring den vill ha, så länge det finns tillgängligt. En viktig egenskap är dess katjonbytande förmåga (CEC), men vår lera har även en viss anjon kapacitet (AEC) vilket är mycket ovanligt. Analyser visar att vi har en av världens renaste leror som är mycket välanpassad för användning inom hortikulturen.

Är det perfekta odlingssubstratet som möter växternas krav. Alla växter och deras rötter, både små som stora, gamla som unga, ställer krav på att få tillräcklig tillgång på vatten och syre samt näring för att kunna utvecklas i ett odlingssubstrat. Hekla® pimpsten är en mycket porös mineral med en balanserad fördelning mellan luftfyllda och vattenfyllda porer. Materialet har hög dränerande förmåga, suger lätt upp vatten samt har mycket god bärighet och strukturbildande egenskaper. Allt detta gör Hekla® pimpstenen till ett optimalt jordförbättringsmedel.

Art. nr 11105

Art. nr 11106


8 liter Biokol Genom att blanda biokol i jorden skapas en rik jord med god näringshållning för frodigare växter. Gynnar även mikrolivet i jorden. Biokolet binder grundämnet kol långsiktigt i marken.

Art. nr 13205

18 liter Hekla Pimpsten 2-8 mm ®

Är det perfekta odlingssubstratet som möter växternas krav. Alla växter och deras rötter, både små som stora, gamla som unga, ställer krav på att få tillräcklig tillgång på vatten och syre samt näring för att kunna utvecklas i ett odlingssubstrat. Hekla® pimpsten är en mycket porös mineral med en balanserad fördelning mellan luftfyllda och vattenfyllda porer. Materialet har hög dränerande förmåga, suger lätt upp vatten samt har mycket god bärighet och strukturbildande egenskaper. Allt detta gör Hekla® pimpstenen till ett optimalt jordförbättringsmedel.

Art. nr 12119 (18 lit) halvpall

21


ETT VÄXANDE FÖRETAG

Våra KRAV produkter Produkterna på detta uppslaget är godkända för ekologisk odling. För innehållsinformation läs under produkterna på övriga sidor.

18 L

GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

50 liter

Art. nr 1150040

GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

18 liter

Art. nr 11211

15 liter Art. nr 13150-1

Gödslad med sand

GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

Art. nr 11513-1

22

50 liter

GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

Art. nr 11511-1

GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

50 liter

50 liter Art. nr 10501-1


Nya förpackingar!

1kg Art. nr 13120

1kg Art. nr 13120

1kg Art. nr 13124

Art. nr 13121

1kg Art. nr 13123

1kg

GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

23


ETT VÄXANDE FÖRETAG Snapphaneallén 12, S-286 73 Skånes Fagerhult | Tel +46 (0) 433-306 18 Fax +46 (0) 433-300 20 | info@fagerhultstorv.se | www.fagerhultstorv.se order@fagerhultstorv.se | För fakturafrågor: invoice@fagerhultstorv.se

Följ oss på facebook

Profile for Robert Andersson

Fagerhults Jordkatalog 2020  

Fagerhults Jordkatalog 2020

Fagerhults Jordkatalog 2020  

Fagerhults Jordkatalog 2020

Profile for marten123
Advertisement