Page 1

PORTFOLIO MARTE AA. MARUM

Utvalgte prosjekter fra Arkitektskolen Aarhus Cand.Arch

Visualisering fra avgangsprosjekt


Innholdsfortegnelse

1.

Curriculum Vitae

2.

Anbefalinger

Portfolio - Innholdsfortegnelse

Veileder: Lars Nicolai Bock C.F. Møller: Rune Bjerno Nielsen & Klaus Toustrup

4.

01. Avgangsprosjekt Jazz Refugium i Voss - Improvisasjoner mellom bakker og berg

22.

02. Thy Højskole Den Aktive, Skapende, Tenkende høyskole

30

03. Det Urbane Bofellesskap Seniorbofellesskap basert på interesser og fellesområder

40.

Karakterkort Masterutdannelse ved Arkitektskolen Aarhus

Visualisering fra afgangsprosjekt


Kurs og Workshop

Curriculum Vitae - Marte Aateigen Marum

Arbeidserfaring Rambøll Bygg og Arkitektur Sommerjobb, Arkitekt

Kristiansand, Norge August 2018

Den Skandinaviske Designhøjskole Gjestelærer, Arkitetkur

Randers, Danmark 1 ukes workshop, mai 2018

C. F. Møller Praktikant

Aarhus, Danmark 2017 - 2018

LABland Praksisforløp, 6.semester

Aarhus, Danmark Juni 2016

EASA - European Architecture Student Assembly Workshop: Augmented Reality

Rijeka, Kroatia 2 uker, sommer 2018

EASA - European Architecture Student Assembly Workshop: Trekonstruksjon

Fredericia, Danmark 2 uker, sommer 2017

Design Realisation Realisering av byggeri

Master-studie Arkitektskolen Aarhus

Critical Written Reflection Tekst som verktøy i arkitektur

Master-studie Arkitektskolen Aarhus

Social Design Brukerinndragelse

Bachelor-studie Arkitektskolen Aarhus

Robotics Workshop Programmering av roboter

Bacelor-studie Arkitektskolen Aarhus

Marte Aateigen Marum MAA, cand.arch, RIBA Part 2

Utdannelse

21.11.1992 marte.marum@gmail.com

Ferdigheter

Cand.arch. Studio: Bygningskultur og tektonik

Arkitektskolen Aarhus, Danmark 2016 - 2019

Studio Sculpture Utveksling via Arkitektskolen Aarhus

Sydney College of the Arts, Sydney 2016

BA.arch

Arkitektskolen Aarhus, Danmark 2013 - 2016

+45 42650486 Arkitektur og Produktdesign

Den Skandinaviske Designhøjskole, Danmark 2012 - 2013

Musikk i småskolen

Universitetet i Agder, Norge 2012

Ex.phil, ex.fac og idéhistorie

Kulturakademiet, Italia 2011

Vågsbygd Videregående Skole Musikklinjen

Vågsbygdvideregående, Norge 2008 - 2011

1

Rhino V-ray Photoshop Illustrator Indesign Autocad

Meget god

Qgis

God

Grasshopper T-splines Sketch-up

Grunnleggende

Språk Norsk Engelsk Dansk

Morsmål Flytende God


Anbefaling

ARKITEKTSKOLEN AARHUS Teaching Programme 2 / Studio 2C

UDTALELSE Dato: 29.07.2019

Til hvem det måtte vedkomme Marte Aateigen Marum har taget afgang som Cand. Arch. ved Teaching Program 2, Studio 2C, Arkitektskolen Aarhus. Efter bacheloruddannelsen er kandidatuddannelsen gennemført med fokus på bygningskunst, habitation, tektonik og bygningskultur.

Side 1 af 1

Marte har gennem studiet arbejdet med forskelligartede arkitektoniske problemstillinger i et spænd mellem det enkelte hus og større komplekse

Anbefaling - Lars Nicolai Bock

bygningsanlæg – altid med en høj grad af bevidsthed i forhold til de særlige kontekstuelle forhold. I sammenhæng med opgaveløsningerne har hun gennemført alle de obligatoriske uddannelseselementer, der blev tilbudt. Hermed har hun opnået de kvalifikationer, en studerende kan forventes at have indenfor Studio 2C’s faglige felt – ’tectonic culture/habitation’. Marte har deltaget meget seriøst i de studier og faglige aktiviteter uddannelsen har tilbudt. Hun arbejder særdeles ansvarsfuldt, engageret og konstruktivt, såvel alene som i gruppesammenhæng. Endvidere har hun i de udførte opgaver og projekter opnået meget fine resultater, samt vist stor interesse, evne og sans for arkitektfaget. Også i den daglige omgang på Arkitektskolen Aarhus har Marte altid vist et meget åbent, positivt og imødekommende væsen. Hendes arbejde og væremåde har hele tiden været til stor støtte og inspiration for hendes omgivelser. Med håb om, at Marte Aateigen Marums ansøgning vil komme i betragtning, giver jeg hende hermed mine allerbedste anbefalinger. Med venlig hilsen

Lektor, Arkitekt m.a.a. Lars Nicolai Bock

Arkitektskolen Aarhus I Nørreport 20 | 8000 Aarhus C I +45 8936 0000 I a@aarch.dk | www.aarch.dk

2


Anbefaling - C.F. Møller

Anbefaling

3


01

Jazz Refugium i Voss, Norge Improvisasjoner mellom bakker og berg

10. semester / Avgangsprosjekt

Semester Varighet

5 måneder, 01.02.2019 - 24.06.2019

Program

Jazz Refugium

Jazz Refugium - Avgangsprosjekt

Dette avgangsprosjektet består av å tegne et tilfluktssted for musikere som vil fordype seg i jazzen. Brukerne, både internasjonale og nasjonale musikere, får i en begrenset periode mulighet for å fordype seg individuelt og med samspill med andre jazzmusikere, i ett med den norske natur. Jevnlig vil det bli holdt konserter for tilreisende og lokale på jazz refugiet. Voss har allerede et jazzmiljø. I kulturplanen for kommunen er et av målene å styrke og videreutvikle festivalbygda. Å tegne et Jazz Refugium på Voss vil gi mulighet for å bruke og utvikle jazzmiljøet som er her. Det vil sette fokus på Voss for jazzentusiaster både i Norge og internasjonalt. Bygningen har potensiale til å gi noe positivt tilbake til Voss. Prosjektet håndterer fire hovedemner: Voss med sitt spektakulære landskap, jazzmusikeren som brukeren, refugium som bygningsprorgam og akustikk som forutsetning for utforming av rom. Organiseringen av rommene har bakgrunn i overgangene mellom fellesskapet, samspillet og individet. Organiseringen kan i tillegg sammenlignes med et tradisjonelt norsk rekketun.

4


01

Avgangsprosjekt

Jazz Refugium

Jazz Refugium - Avgangsprosjekt

Trompetens toner flyr over bakken, over snøen, nedover fjellsiden, inn i skogen, ned mot byen. Svinger, nærmest kringler seg videre nedover de bratte veiene. Møter en av beboerne som måker snø. Han hører tonene. En helt spesiell stemning oppstår. Musikken. Naturen. Jazzen og roen. Det kommer fra Jazz Refugiet som ligger i den nordlige fjellsiden i den lille bygden Voss i Norge. De siste solstråler rekker akkurat å kaste seg over fjellet i sør før improvisasjonen virkelig går i gang inne på refugiet.

Vest-fasade Vest-fasade 1:200 5


01

Avgangsprosjekt

Bad Sove

Grussti

Hc vennlig Komposisjonsrom Vaskerom

Grusvei Depot

Toaletter

Hc toalett

Inngang øverom

Garderobe

Jazz Refugium - Avgangsprosjekt

Bar

Samspill

Inngang

Duo

Øverom

Nivå 0 Konsertrommet

Lytterom -1,5 m Avlastning/vendeplass

-1 m

Tribune

-1 m

Utescene

Plan 1. etage Ikke i skala 6


01

Avgangsprosjekt

40 m ift. slukningsmateriel

Inngang

Lager

Hc toalett

Jazz Refugium - Avgangsprosjekt

Kjøkken

Plan 2. og 3. etage Ikke i skala 7


Jazz Refugium - Avgangsprosjekt

01 Avgangsprosjekt

Snitt 1 :200

8


01

Jazz Refugium - Avgangsprosjekt

Avgangsprosjekt

Visualisering Eksteriør og platü som binder bygningsdelene sammen 9


01

Avgangsprosjekt

De ulike individuelle musikkrom

Jazz Refugium - Avgangsprosjekt

Med utgangspunkt i de “typiske” jazzinstrumentene: trommer, trompet, trombone, saksofon, klarinett, piano, vokal, gitar, og kontrabass, består bygningen av ulike individuelle øverom. De er delt inn i kategorier: absolutt absorberende rom, klangrom, absorberende rom, strengerom. De ulike rom har forskjellige akusiste kvaliteter og består av forskjellige akustiske paneler og har varierende dimensjoner. Klangrommet er foreksempel høyere og har paneler som reflekterer lyden og er utformet i forhold til trompetens akusiske kvaliteter. Meningen er at jazzmusikerne kan velge rommet de preferer i forhold til lyd.

Absolutt absorberende rom

Klangrom

Absorberende rom

10

Strengerom


01

Avgangsprosjekt

Konsertrommet Konsertrommet er hjertet i bygningen og er beliggende i fellesskapsbygningen. I fellesskapsbygningen er det kjøkken, opphold, peisstue og konserter. Det er et fleksibelt rom for ü mest mulig holde det i bruk. Det henvender seg til utsikten og plasseres seg som en bevegelse i landskapet

Individet

Samspillet Samspillet

Jazz Refugium - Avgangsprosjekt

Fellesskapet Fellesskapet

11

Individet


01

Avgangsprosjekt

Klangrommet Tegningen viser oppbygning av et øverom og akustiske tiltak. Det er ustryrt med blant annet acoustiblok, et tungt materiale for å absorbere lyd, og veggene har en dimensjon på 400 mm uten de akustiske paneler grunnet isolering av lyd.

Skifertak:

Jazz Refugium - Avgangsprosjekt

Skifer Utlekt og lekt Taktro av bord Spær Vindsperre Utlufting Isolering Åser Isolering Dampsperre Gips Birkefiner / Gips Sylomer Hardboard Lydplate Birkefiner Diffusjoner

Yttervegg:

Weatherboards furu kledning Utlekt Vindsperre Treskillett Sylomer kloss Isolering Dampsperre Utforing Acoustiblok Hardboard Lydplate Glassgranulatplate Perforert plate av finer

Fundament:

Svillemembran Radonmembran Markisolasjon Ringmur Drensledning Drenerende masser Påfylling av jord Sprengsteinsfylling Fjell

12


01

Jazz Refugium - Avgangsprosjekt

Avgangsprosjekt

Sprengt axonometri av klangrommet 13


01

Avgangsprosjekt

Byggesystem Bygningen består av en rammekonstruksjon i limtre, med c/c 3000 mm. Bjelkene og søylene måler 233x400 mm. Rammene kommer i hver sin variant til hver sin bygningsdel. Rammene er prefabrikkerte og to rammer danner et modul.

Ramme A

Ramme I

Jazz Refugium - Avgangsprosjekt

Ramme B

Ramme E-H

Ramme B

Ramme C

Ramme D

14


01

Jazz Refugium - Avgangsprosjekt

Avgangsprosjekt

Visualisering En livlig aftenkonsert 15


Jazz Refugium - Avgangsprosjekt

01

Sørfa 1:2

16


Avgangsprosjekt

asade 200 17


01

Jazz Refugium - Avgangsprosjekt

Avgangsprosjekt

Modell laget i 1:100 18


Jazz Refugium - Avgangsprosjekt

01 Avgangsprosjekt

19


01

Avgangsprosjekt

Prosess Utvalgt prosessmateriale. Jeg brukte aktivt skissering for hånd og skissering i modeller for å undersøke ulike prinsipper, former, organiseringer og tanker. Blant annet lagde jeg noen grunnleggende modeller for hvordan bygningen kunne håndtere landskapet.

Jazz Refugium - Avgangsprosjekt

I 1:500 skissemodeller undersøkte jeg ulike prinsipper for organisering, form i forhold til å tilpasse seg landskapet og åpne seg opp til utsikt, og på hvilken måte bygningen fundamenterer seg på sitet.

Fellesskapet

Fellesskapet Samspill

Samspill Individet

Individet

Fellesskapet Samspill

Bo-enheter

Bo-enheter

Kjøkken Peissstue

Bo-enheter Ankomst

Bo-enheter individuell øving

Individuell øving Konsert

Individet

Gård

Bandøving

1. På påler. Samlet + spredt

Konsert

Konsert Kjøkken

Overgang

Band-øving

Band-øving individuell øving

2. Betonfundament. Samlet. Vokser opp av fjell 20

3. Punkter i skogen. Samlet fellesskap. Arbeider med utsikten


01

Avgangsprosjekt

Prosess Utvalgt prosessmateriale. For å få en forståelse av stemning, intimiteten og atmosfæren til en jazzbar, besøkte jeg ulike jazzbarer og noterte meg kvaliteter, detaljer og elementer i skissering

Fotos på veggen

Anlegg i taket

Jazz Refugium - Avgangsprosjekt

Inngang Sitteplasser

Flere zoner

Åpent

Plakat Vindu

Mikk på stedet

Trommesett på stedet

Piano stående

Skillevegger

Bar

Lav scene

Askebeger Møbler av tre

Bent 03-02-19 21


02

Den aktive, tenkende og skapende høyskole Høyskole i Thy 9. semester

Semester Varighet

5 måneder, 01.08.2018 - 24.01.2019

Program

Høyskole

Thy Højskole - 9. semester

Prosjektet tar for seg å tegne en moderne højskole beliggende i Hanstholm i Thy. Helt siden N.F.S. Grundtvig, har den danske højskolen vært en sentral del av dansk kultur. De har spilt en viktig rolle i utviklingen av ideer om utanning og kultur og de er fortsatt et aktivt tilbud i det danske kultur- og utdanningslivet. Høyskolen jeg har tegnet er delt inn i tre hovedlinjer: Den aktive, den skapende, den tenkende linje som igjen har sine underemner av fag. Som eksempel har den skapende linje musikkfag og den tenkende har filosofi. Den aktive bruker Thys natur. Med grunnlag i de ulike emner har romorganiseringer blitt utformet. Hvordan bruker de ulike fag hverandre og hva trenger de forskjellige fag. Et annet tema i oppgaven har vært tankene om individet og fellesskapet i en højskolesammenheng. Arkitekturen gir mulighet for både å trekke seg tilbake og gi rom for tanker, og mulighet for et fellesskap med elevene, både i eksteriør og interiør.

22


02

9. semester

Thy Højskole - 9.semester

“Thy er længlernes land. Her fødes drømme, som vækkes og vokser af vilje og virkelyst. Vi drømmer om en højskole, der bygger på et møde med Thys enkle, smukke og storladne skønhed, med den kultur, der er vokset frem i mødet mellem mennesker og natur.“ Thy Højskole

Visualisering Ankomst til høyskolen 23


02

9. semester

Konseptkart

Thy Højskole - 9. semester

Konseptkart i 1:10000 viser Hanstholm, en havneby i Thisted kommune. Sitet har utsikt over Thys’ nasjonalpark. Den stiplede linje fremhever byens topografi og arbeides med som et designparameter i prosjektet.

24


02

9. semester

Bil P.

på a

rme

rt gre

ss

Adga n

g for

bran

nbil m

.m

gåsti

Sykke

l P.

Thy Højskole - 9.semester

A

g

oli

.b

m Fa

B

Fam .

boli

g

Væ rel s

er Væ rel s

er

An k

om

st Væ rel s

Væ rel s

er

er

Fe ll

es

Ut

sk

ap

et

sik

Armertgress

t Sk

ap

en

Affa ld

de

A

Te n

ke

Ska

pen

nd

e Fe ll

es

sk

de

ap

et

Adm

B

in

Grussti

Akt iv

Individet

Situasjonsplan 1: 250 25


armeret gress entr e

bad

Familiebolig

02

e

a sov

ekstr

stue

rom

sove

9. semester

entre

Lager til personlige gjenstander

A

vaskerom

affald elever

ale

Studio

armeret gress øverom rom

Rom i

Mixerom

m

øverom

depotro

B

skap

øverom

B

øverom

m

depotro

skap

30 kvm ill

Samsp

/

printere depot

ester

affald kjøkken

Ankomst

Frys

Kjøl

affald

vaktm

Lærer

grønt

Level 3

Level 3 Faglokale Foto/Lyd 112 kvm

peis

Level 1

Lager

sette ut mat

Level 3

Oppvask

el

Yogad

Faglokale tenkende

Produksjonskjøkken

RAMPE

Level 4

depot

Faglokale tegne/male/se 68 kvm

iv

ale Akt

Faglok

Foredragssal

depot Skap

robe

Garde

Mørkerom

Spisesal

Level 2

Level 2 66 kvm Level 1

Level 2

Plan 1. etage A

Thy Højskole - 9. semester

Faglok

Ikke i skala 26


02

9. semester

Hussystem Tegningen viser hvilke elementer som danner en modul. Elementene består av yttervegger, tak, innervegger og fundament.

Thy Højskole - 9.semester

Modulene varierer hvor det er oppholdssoner, toaletter og overangssoner, men modulet i værelsene blir repetert. Elementene blir prefabrikkert, transportert og settes sammen med kran på stedet. Hvert elementer passer på en lastebil.

27


Thy Højskole - 9. semester

02

9. semester

Sørfasade Ikke i skala

Snitt 1:200 28


02

9. semester

Fellesskapet - Individet

Thy Højskole - 9.semester

Utkikksrommet. Et intimt rom. En pause fra fagene. Eller en konsert eller en utstilling for nærmiljøet og elevene på skolen. Her kan man drikke sin kaffe med utkikn over Thys Nasjonal. Det er hevet over bakken på pilarer.

29


03

Det urbane bofellesskap Et seniorbofellesskap basert på interesser og fellesområder

8. semester

Semester Varighet

5 måneder, 01.02.2018 - 10.06.2018

Program

Bofellesskap

Prosjektet omhandler å tegne et bofellesskap i en urban kontekst for personer som er 60 +. Oppgaven fokuserer på hvordan eldre borgere bor både som individer og som et del av et fellesskap. Bofellesskapet kan i stor grad betegnes som en livsstil. Med et økende antall personer over 60 år, er det etterspørsel etter et bredere spekter av boligalternativer for denne gruppen. Bofellesskaper for eldre er et av dem, og blir stadig mer populært. Hva ønsker og drømmer pensjonister om når det gjelder bolig og bosittuasjon? Hvordan kan et senior bofellesskap oppfylle noen av disse ambisjonene? Prosjekter er designet på bakgrunn av en rekke intervjuer av ulike mennesker på 60 +. Det har fokus på workshops som grunnlag for fellesskapet: maleworkshop, musikkworkshop og treworkshop. Beboerne bor her på bagrunn av disse fellesinteressene og møter hverandre her.

6 bygningsdeler

”Jakken” av materialitet 30


03

8. semester

Seniorbofellesskap ”Jeg føler meg mest ung når jeg er kreativ og spontan” - Erlend, spiller i band i bofellesskapet

Seniorbofellesskap - 8.semester

”Jeg setter pris på gode naboer” ”Min daglige rutine består blant annet i å sykle til arbeid, drikke te om aftenen. Og så liker jeg å ha noe å gjøre om aftenen. Et arrangement for eksempel” -Sarah, maler fast to ganger i uken i atelieet i bofellesskapet

Konsept-perspektivsnitt 31


03

Seniorbofellesskap - 8.semester

8.semester

Situasjonsplan 1:500 32


03

Seniorbofellesskap - 8.semester

8. semester

Fasadeprinsipp Ikke i skala 33


03 UNITS

FELLES

WORKSHOPS

8.semester

FELLES FELLES

81,5 kvm Wokshop Male/atelier

Stue

CAFÉ

Soverom

Bad

42,5 kvm Workshop Tre

Soverom

Seniorbofellesskap - 8.semester

Bad

Stue

64 kvm Workshop Musikk

Stue

Bad

Scene Soverom

Vaskerom

Felles spisesal Felleskjøkken 1 5 personer

Kjøkken til fellesspisning o.l.

Varerom

55 kvm Liten cafè/ materialebutikk

Plan 1. etage 1:200 34

Oppvaskmaskin


03

FELLES

UNITS

FELLES

8. semester

FELLES Stue

UNITS

Soverom

Bad

Soverom

Seniorbofellesskap - 8.semester

Bad

Stue

Stue

Bad

Soverom

Felleskjøkken 2 10 personer

Bad

Stue

Bad

Bad

Soverom

Soverom

Stue

Stue

2. etage/Typisk plan 1:200 35

Soverom

varerom


03

Seniorbofellesskap - 8.semester

8.semester

Sølystgade (sørøst) 1:100 36


Seniorbofellesskap - 8.semester

03 8. semester

Vestfasade 1:200

37


03

8.semester

Leilighetene Den samme organiseringen av leiligheten følger oppover på de ulike etagene, med små variasjoner og tilpasninger. I hovedsak er det flere typer leiligheter. Leilighetene er enten en singel unit eller en dobbel unit. Fokuset i bygningen er fellesskapet og derfor vil noe av kvadratmeterne bli lagt vekt på til fellesskapet. Leilighetene har et lite te-kjøkken, stue, bad, soverom, arbeidsplass ved vinduet, nok av hyller til ønskelige gjenstander og rikelig med skapplass.

Seniorbofellesskap - 8.semester

Organiseringsdiagram

Single unit 45 kvm Sing

kvm Couple unit 62 kvm Single unit 45 kvm

Couple unit 62 kvm

18 kvm 8 kvm Soverom Bad 36 kvm Stue

Stue

16 kvm soverom 22 kvm stue

7 kvm bad

Soverom

Dobbel unit 1:50

18 kvm 8 kvm Soverom Bad

18 kvm 8 kvm Soverom 38 Bad

Singel unit 1:50


03

Seniorbofellesskap - 8.semester

8. semester

Visualisering VĂŚrelse og fellesskap 39


40

Kandidatbevis - Arkitektskolen Aarhus


41

Karakterkort - Arkitektskolen Aarhus


Marte Aateigen Marum

marte.marum@gmail.com +4542650486

42

Profile for Marte Aateigen Marum

Portfolio - Marte Aateigen Marum  

Architecture Portfolio. Selected Works.

Portfolio - Marte Aateigen Marum  

Architecture Portfolio. Selected Works.

Advertisement