Page 1

EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR

SE FILM

1


2


Hvorfor HF Søfart Frederikshavn? - På tre år får du en fuld HF eksamen + en maritim erhvervsuddannelse, som retter sig direkte mod fremtidens job i Det Blå Danmark. - Du kommer på togt med Skoleskibet DANMARK, en oplevelse for livet og en personlig udfordring - se mere på www.skoleskibetdanmark.dk - Du får lov at afprøve teori i praksis og får en afvekslende uddannelse med både klasseundervisning, værkstedsarbejde, skoleskibstogt mm. - Du får op til ½ års merit til videregående uddannelser indenfor det maritime og kan læse videre, som du har lyst. - Du kan vælge mellem fire forskellige specialelinjer i Frederikshavn

Mød HF Søfart Frederikshavn www.hfsøfart.dk Se filmen om uddannelsen og læs om kommende arrangementer. Du kan også tilmelde dig uddannelsen.

Facebook Mød nuværende elever på facebook (HF Søfart Frederikshavn) og få en snak om uddannelsen. Der sidder elever klar til at svare på dit spørgsmål.

Kom på besøg Du er altid velkommen til at ringe eller maile til os, hvis du ønsker at komme på besøg på uddannelsen. Vi arrangerer gerne en rundvisning på skolerne. Se kontaktinfo på bagsiden. 3


Om uddannelsen HF Søfart er en treårig gymnasial uddannelse, hvor du veksler mellem undervisning på Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus, det maritime og polytekniske uddannelsescenter MARTEC og Skagen Skipperskole. På andet år har du mulighed for at komme på togt med Skoleskibet DANMARK eller deltage i en tilsvarende søfartsuddannelse i land. HF Søfart er en teoretisk uddannelse med indbygget praktisk undervisning, som giver en afveksling hen over uddannelsen. Du får en HF-eksamen, der giver adgang til de videregående uddannelser. Derudover får du grunduddannelsen til skibsassistent og kan efter din afsluttende eksamen arbejde til søs i handelsflåden. HF Søfart giver direkte adgang til de maritime uddannelser Skibsfører og Maskinmester på professionsbachelorniveau.

HF uddannelsen HF er en almendannende og studieforberedende uddannelse, der giver dig en ny viden inden for flere fagområder. HF Søfart giver dig de samme muligheder som andre HF uddannelser. Det betyder, at efter afsluttet eksamen kan du søge ind på videregående uddannelser.

Skibsassistent uddannelsen Skibsassistenter kan arbejde både over og under dæk på erhvervsskibe. Uddannelsen er første skridt mod en karriere som søfarende. 4


En afvekslende uddannelse HF Søfart tilbyder med sit indhold og sin opbygning et meget afvekslende forløb. I HF-delen lægges der vægt på teori og metode, og der læses en del. I søfart-delen (MARTEC/Skipperskolen) lægges der vægt på både det praktiske, det teoretiske og de håndværksmæssige færdigheder. En HF Søfart giver mulighed for, at du kan skræddersy din uddannelse, så den passer til dine videre uddannelses- og karriereønsker. Dette gøres ved hjælp af valglinjerne, og kun HF Søfart i Frederikshavn tilbyder alle fire linjer. Du kan vælge mellem disse fire valglinjer: Maskinteknisk linje

Nautisk linje

Fælles grundforløb

Fælles grundforløb

Offshore f.eks. for at blive maskinmester

Højniveau f.eks. for at blive ingeniør eller maskinmester

Offshore f.eks. for at blive skibsfører

Shipping f.eks. for at blive bunker trader

Ekstra oplevelser i din uddannelse I Frederikshavn har vi besluttet at indbygge nogle ekstra oplevelser i løbet af uddannelsen. Ud over det unikke togt med Skoleskibet DANMARK har vi indledt et samarbejde med søværnet, hvor Center for Sergent og Maritim uddannelse (SMC) i Frederikshavn vil stå for flere kurser på søfartsdelen. I løbet af uddannelsen vil der blive arrangeret besøg på forskellige maritime virksomheder i byen, og på både 1. og 3. år arrangeres studieture – bl.a. den traditionsrige tur til Göteborg. HF Søfart stiller store krav til dig i løbet af uddannelsen. Det betyder, at du skal være indstillet på at yde en stor indsats for at gennemføre uddannelsen. Både i det faglige HF- og søfartsdelen. Du skal også være klar til nogle fysiske udfordringer, fx. på togtet med Skoleskibet DANMARK.

5


Indhold og fag På Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus bliver du undervist i dansk A-niveau, engelsk B-niveau, kultur- og samfundspakken (historie B-niveau, religion C-niveau og samfundsfag C-niveau), naturvidenskabspakken (kemi C-niveau, biologi C-niveau og geografi C-niveau), matematik B-niveau, idræt C-niveau og mediefag C-niveau. Vælger du maskinteknisk linje får du desuden fysik på B-niveau, mens du på nautisk linje får innovation på C-niveau og erhvervsøkonomi på C-niveau. På Skagen Skipperskole er fagene bl.a. navigation og skibsteknik. På MARTEC vil du få indsigt i motorlære, elektronik og automation. På skolens værksted undervises du i bl.a. svejsning, drejning og motormontage. Hertil kommer fag afhængig af dit valg af linje. På Skoleskibet DANMARK eller det tilsvarende forløb på land får du din grunduddannelse som sømand. Du bliver bl.a. uddannet i søsikkerhed, navigation, søvejsregler, førstehjælp, praktisk sømandskab og brandteori.

6


Adgangskrav For at blive optaget på HF Søfart Frederikshavn skal du: - Have gennemført 10. klasse og være vurderet uddannelsesparat (du skal have en uddannelsesplan). I særlige tilfælde kan du optages efter 9. klasse. I så fald skal du kontakte Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus for yderligere oplysninger. - Kunne optages på Skoleskibet DANMARK, med mindre du vælger uddannelsesforløbet på land. Du skal være mellem 17½ og 23 år og have gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere for at sejle med DANMARK. Inden togtet vil du blive indkaldt til en optagelsessamtale. - På visse togter kan der kræves ren straffeattest, afhængigt af hvilke lande skoleskibet skal besøge. - Har du tidligere været optaget på en maritim uddannelse, skal du kontakte MARTEC og høre om dine muligheder for optagelse.

Sundhedsbevis Et sundhedsbevis for søfarende og fiskere udstedes af en autoriseret søfartslæge. Af beviset skal det fremgå, at du er ”egnet til skibstjeneste” og ”skikket til udkig”. Du må f.eks. ikke være farveblind eller have fysiske forhold, der gør, at du ikke kan deltage i arbejdet på skibet.

7


Bolig og økonomi HF Søfart er en SU-godkendt uddannelse. Det vil sige, at når du fylder 18 år, kan du søge SU. Det første år af din uddannelse yder MARTEC støtte til dig på ca. 2600,- om måneden uanset alder, hvis du har mere end 5 kvarters transport til skolen. I forbindelse med uddannelsen har du mulighed for at bo på Frederikshavns Kollegium. Se også: www.frederikshavnkollegium.dk På togtet med skoleskibet skal du betale for kost og logi, uniform, arbejdstøj, undervisningsmateriale m.m. De samlede udgifter afhænger af længden på togtet (normalt 10-12 uger). Du skal regne med en samlet udgift på ca. kr. 24.000. Tager du ikke med skoleskibet, men bliver på land, følger du i samme periode et tilsvarende uddannelsesforløb på MARTEC. Udgifterne til dette er ca. kr. 1000,- i alt og dækker lærebøger og undervisningsmateriale.

8


Fritid og hobby Når du begynder som elev på HF Søfart, vil der blive afholdt forskellige arrangementer, så du kan lære Frederikshavn at kende. Derudover er der tilknyttet en kontaktperson, så du altid kan få hjælp og vejledning om bolig, lektier, sport og mange andre ting. HF Søfart har et tæt samarbejde med Frederikshavn Ungdomsskole. Her kan du deltage i mange forskellige aktiviteter f.eks. klatring, madlavning og meget mere - også selv om du er over 18 år. Du har også mulighed for at få lektiehjælp i lektiecaféen. Læs mere om ungdomsskolen på: www.ungdomsskolen.frederikshavn.dk Frederikshavn har et rigt foreningsliv, der sørger for, at du kan dyrke mange forskellige sportsgrene. Der er en skøn natur og nogle af østkystens bedste badestrande. Palmestranden er den mest populære. I Det Musiske Hus, Maskinhallen og Arena Nord kan mange af de store danske og udenlandske kunstnere opleves, og hvert år afholdes der Rockparty på Knivholt. Vi har biograf, svømmehal, vandland, teater, og går du mere op i sport, er der i Frederikshavn bl.a. ishockey, badminton og floorball på højeste niveau. I løbet af en god halv time kan du være i Aalborg for at se AaB eller Aalborg Håndbold, hvor du kan vælge mellem flere store kulturelle oplevelser fx karnval, koncerter, shopping og meget andet. 9


Videreuddannelse Efter HF Søfart har du rigtig gode muligheder for at uddanne dig videre indenfor de maritime fag i Det Blå Danmark. Her er nogle af de vigtigste:

Maskinmester - ½ års merit Maskinmesteruddannelsen er en videregående uddannelse, der er anerkendt både i Danmark og udlandet. Som maskinmester arbejder du til søs eller på land. På land har stort set enhver større virksomhed, der anvender tekniske anlæg eller arbejder med teknisk udvikling, brug for maskinmestre. Det kan f.eks. være som driftsleder, energikonsulent eller vedligeholdelseschef på kraftværker, produktionsanlæg eller bygninger. Til søs har maskinmesteren ansvaret for skibets tekniske installationer og den samlede vedligeholdelse. Ofte er maskinmesteren også nøglepersonen, når skibets last skal håndteres med skibets eget laste- og losseudstyr. Der stilles store krav til en maskinmesters tekniske indsigt og viden i en moderne og højteknologisk handelsflåde. Læs mere om uddannelsen på www.martec.nu

10


Skibsfører Som skibsfører har du et meget stort ansvar på et skib. Du er ansvarlig for stor set alt lige fra mennesker til lasten og skibets sejlads. Da jobbet er meget udfordrende, kræver det stærke personlige egenskaber at være skibsfører i en international og moderne handelsflåde. Skibsførere er meget attraktive for store virksomheder både i Danmark og udlandet, fordi de ofte er meget dygtige ledere og kan fungere som problemløsere på et højt niveau. Du vil således få mulighed for at arbejde både til søs eller på land. Læs mere på www.worldcareers.dk

Shipping på CBS Den nye HF Søfart giver også adgang til Copenhagen Business Schools nye bachelor-uddannelse i Shipping. Shipping er et af Danmarks største maritime erhvervsområder med en årlig omsætning på mange milliarder kroner. Løs billet til en fremtid, hvor du skal koordinere fragt af varer for mia og skibe på tværs af kloden. Obs: der kan kræves bestemte niveauer i udvalgte fag på HF-delen. Læs mere på www.worldcareers.dk

Ingeniør uddannelser Med HF Søfart Frederikshavn kan du vælge at tage en række højniveau fag, som led i din specialisering. På den måde kan du læse direkte videre på en række tekniske uddannelser, fx ingeniørstudiet. Fx kan du læse til skibsingeniør på DTU. Læs mere på www.worldcareers.dk

11


Sådan tilmelder du dig Gå ind på www.hfsøfart.dk og udfyld skemaet, så hjælper vi dig videre med din ansøgning. Du kan også søge om optagelse direkte på www.optagelse.dk. Ansøgningsfristen er d. 15. marts til studiestart i august. Kontakt os for senere optagelse. Du kan få mere information om uddannelsen hos Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus, Skagen Skipperskole og MARTEC. Du kan også læse mere om skolerne på vores hjemmesider.

Har du spørgsmål? Så kan du kontakte:

Lise Jørgensen Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Tlf. 98 42 44 33 lj@frhavn-gym.dk

Et samarbejde mellem Frederikshavn Gymnasium & HF / www.frh-gym.dk MARTEC maritime & polytechnic college / www.martec.nu Skagen Skipperskole / www.skipperskolen.dk

www.hfsøfart.dk

12

HF-SØFART  
HF-SØFART  

HF-Søfart er en gymnasiel uddannelse, som varierer mellem undervisning på Frederikshavn Gymnasium, undervisning på Skoleskibet DANMARK og MA...

Advertisement