Page 1

Dodatek bezpłatny

Polska Gazeta Wrocławska | 21 lipca 2012

Jesteśmy z wami w najważniejszych chwilach życia

Co zrobić,żeby wziąć ślub kościelny Urzędowy papier z USC nie wszystkim nowożeńcom wystarczy jako przepustka do nowej drogi życia. Wiele par nie wyobraża sobie innego ślubu niż kościelny. Jak się do niego przygotować i jakie zgromadzić dokumenty, pisze Marta Bigda szystko zaczyna się od kursu przedmałżeńskiego. Prowadzone są one nie tylko w parafiach, ale także w duszpasterstwach, na przykładudominikanów–mówiks. dr Stanisław Jóźwiak, rzecznik kuriiwrocławskiej.–Kursy,prowadzonecyklicznie,todziewięć spotkań przez dwa-trzy miesiące. Gdyukończysiętęserięspotkań, natrzy miesiące przed planowanymmałżeństwemtrzeba zgłosić się do swojej kancelarii parafialnej i podać datę ślubu. – Warto przyjść wcześniej, chociażbyzewzględunazamówienie sali weselnej, które trzeba z tym zsynchronizować –tłumaczyks.Jóźwiak.–Papież niedawno wspomniał o planowanych zmianach w kwestii czasu przygotowania do ślubu. Okres przygotowawczy ma się przedłużyćdosześciumiesięcy. Na razie nie znamy jednak szczegółowych rozwiązań, które zaproponuje Stolica Apostolska – dodaje. Polacy z zagranicy powinni wziąć pod uwagę długą drogę urzędową, jaka ich czeka, i zacząć załatwiać formalności właśnie przynajmniej pół roku wcześniej. Przecież ich proboszczbędziemusiałwysłaćpotrzebne dokumenty tamtejszej kurii, która prześle je do polskiej, idopiero stamtąd dostaną się one na biurko do kancelarii parafialnej w Polsce. Gdy już udamy się do którejś z parafii – panny lub pana młodego – powinniśmy zabrać ze sobą: a metryki chrztu (wypis z metryki do ślubu to nie tylko informacja o samym

02

...i nie opuszczę cię aż do śmierci – przyrzekają sobie małżonkowie przez ołtarzem

chrzcie, ale także o ewentualnym związku małżeńskim zawartym wcześniej), a dokumenty tożsamości, a świadectwa nauki religii (oprócz świadectwa szkolnego warto wziąć potwierdzenie o uczestnictwie od księdza), a dokument potwierdzający miejsce zamieszkania (jeśli ksiądz nie zna pary młodej, przyda się jako dowód na bycie parafianinem). Po załatwieniu tych formalności młodych czekają dwie rozmowy przedślubne. – Każdy ksiądz prowadzi te rozmowy zgoła inaczej. Zawsze jednak mogąsięwnichpojawićpytania

MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE Można wziąć osobny ślub kościelny i cywilny. I chociaż daje to możliwość dwóch kreacji pannie młodej (dlatego wiele kobiet kusi się na dwa śluby), warto jednak pomyśleć o małżeństwie konkordatowym, czyli kościelnym ze skutkami cywilnymi. – Wystarczy zgłosić się do miejscowego urzędu stanu cywilnego i poprosić o zastosowanie takiego roz-

wiązania – mówi ksiądz. USC wydaje wtedy zaświadczenia w trzech egzemplarzach o stanie wolnym młodych, które należy dostarczyć do księdza. Uwaga: dokumenty te tracą ważność po upływie trzech miesięcy. Już po zawarciu małżeństwa proboszcz ma pięć dni na wysłanie podpisanego przez młodych aktu ślubu do USC.

Marta Bigda

FOT.123RF

W

natury osobistej – opowiada rzecznik. – Ksiądz może chcieć sprawdzić, czy małżeństwo nie jestzawieranepodprzymusem. Rozumiemprzeztonaprzykład naciski ze strony rodziny ze względunaciążę.Wtedypojawi się pytanie, czy to małżeństwo zostałoby zawarte, gdyby nie było dziecka w drodze. Czy nie jest to jedynym powodem do związania się na całe życie – tłumaczy. Oprócz tego proboszcz zapytaodwanaściekodeksowych przeszkód dozawarcia związku małżeńskiego.–Niektóreznich to: a impotencja,przezktórąnie rozumiemybezpłodności,która przeszkodą nie jest a zawarte wcześniej małżeństwo kościelne a święcenia kapłańskie czygranicawieku,dlakobiety14 lat, dla mężczyzny 16 – wylicza ksiądz. Z przeszkody wynikającej z przyjętych święceń kapłańskichmożezwolnićjedyniesam papież. Natomiast granica wieku w Polsce została dopasowana do norm państwowych, czyli 18 lat dla obu płci. Podczas rozmów ksiądz przedstawia także naukę Kościoła katolickiego związaną zmałżeństwem.Jegopodstawowymi wyznacznikami w tej sprawie są jedność, nierozerwalność i dobro potomstwa. Jedność oznacza, że przyjmujemy, iż małżeństwo to związek jednego mężczyzny i jednej kobiety. Nierozerwalność to przekonanie o tym, że związek małżeńskijestzawieranynacałeżycie. Pytania związane zdobrem potomstwa będą dotyczyć tego, czy para gotowa jest na przyjęcie dziecka i jaki ma ogólny stosunek do przedłużania swojego rodu. Ponadto, wychodząc za

mąż czy żeniąc się w Kościele katolickim, trzeba pamiętać o tym, że nie uznaje on aborcji czy zapłodnień in vitro. Model życia rodzinnego również nie jest bez znaczenia. – Trudno nazwać rodziną ludzi, którzy żyją w tym samym domu, ale obok siebie. Każde z nich załatwia tylko swoje sprawy, nie zaprzątając sobie głowyukochanąosobąsiedzącą w drugim kącie pokoju – mówi rzecznik. – Chcemy, by ze sobą rozmawiali, dzielili troski i radości. Przecież na tym polega bliskość,którąsobieprzysięgają podczas ślubu. Proboszcz zapyta także onastawienie pary młodej do siebie nawzajem. W końcu para ma wyrazić przed ołtarzem zgodę małżeńską. – Musimy zapytać o to, o co ludzie często zapominają zapytaćsamisiebie:„Czyjesteśwstanie dać siebie, czy tylko tak mówisz?”. Jeśli ktoś jest zadeklarowanym alkoholikiem, to nawet podnajpiękniejsząprzysięgąnie ukryje się wiele ponad puste słowa – tłumaczy ks. Jóźwiak. Po odbytych rozmowach, w parafiach państwa młodych zostanąwygłoszonelubwywieszone informacje o planowanym małżeństwie. – Są to trzy zapowiedzi w trzy kolejne niedziele, tak, by dotarły do jak największej liczbyosób.Mogązostaćwygłoszone przez księdza przy okazji ogłoszeń parafialnych, spisane w lokalnej gazetce kościelnej lub wywieszone w gablotce – opowiada rzecznik. – Podaje się imiona pary, a czasem także ich adresy. I tutaj kończy się droga urzędowa,azaczynataprzed ołtarz. Marta Bigda

Kuchnia. Idealny sposób na letnie upały? Lody!

09

Zdrowie. Na co powinna uważać ciężarna na wakacjach Sezon urlopowy w pełni. Radzimy, czego przyszłe mamy muszą unikać, na co uważać, żeby ich dziecim, oraz oczywiście im samym, nie stała się krzywda

05

Wierzby nadal są symbolem polskiego krajobrazu. Warto je zasadzić w ogrodzie, zwłaszcza że rosną bardzo szybko

FOT.123RF

Najpopularniejsze w Polsce są lody śmietankowe i czekoladowe. A może warto spróbować też innych smaków? My polecamy np. miodowe

Co zrobić, żeby wziąć ślub kościelny  

Kilka prostych rad dla młodych, którzy chcą szybko i sprawnie załatwić formalności związane z zawieraniem małżeństwa.

Advertisement