Page 1

Portada Nom i Cognom


Index • Apartat 1 • Apartat 2 • Apartat 3


Apartat 1 • Universitat de Vic


Apartat 2 Escola Poma

Educació Infantil

P3

P4

Educació Primària

p5

Cicle inicial

Cicle mitjà

Cicle Superior


Apartat 3

CDS

CDA

CDD

CDC

CDF

Alfabetització digital

Competència básica

CDI

Pla tac

Seguretat

Bretxa digital

4 dimensions

CDM

Comisió TAC

Educació


•FI

Revista de sessió de TIC  

El ppw fet a la sessió destinada a aquest fi de Tic

Revista de sessió de TIC  

El ppw fet a la sessió destinada a aquest fi de Tic

Advertisement