Page 1

www.mercatecosol.cat

SUMA'T AL MERCAT ECOSOL! El Mercat Ecosol és una comunitat de crèdit mutu sense interès entre entitats, empreses, professionals i persones en general, de l’economia social i solidària de Catalunya, que utilitza la seva pròpia moneda electrònica, l’ecosol, com a mitjà de pagament substitutiu a la moneda oficial. L’ecosol desenvolupa l’economia solidària, ja que no deixa escapar el poder adquisitiu fora d’aquesta. El seu objectiu últim és crear el Mercat Social, a través de la generalització progressiva de l’ús de l’ecosol com a mitjà de pagament en totes les transaccions de l’economia solidària catalana.

L’ecosol es genera cada vegada que fem una transacció o operació de compravenda. Per exemple, una cooperativa ven un producte a una altra organització i no cobra en efectiu, sinó que, per una banda, l’associació augmenta el seu saldo per comprar quan vulgui altres productes i, per l’altra, la organització contrau un deute que saldarà sense cobrar-los tampoc en efectiu. Cada prosumidor disposa d’un límit de crèdit per comprar dintre el Mercat; aquest límit fluctua en proporció del volum de vendes que faci dintre el mateix mercat; com més hi vengui més hi podrà comprar. Inicialment es parteix d’una línia de crèdit de 1.000€. Per què es necessari el Mercat Ecosol? •

Per consolidar econòmicament els prosumidors de l’economia social i solidària (ESS), a través d’un augment de les vendes i la fidelització dels compradors. Per incentivar el consum responsable, abastint-nos de més de proveïdors i reforçant les relacions comunitàries dintre el sector, millorant les relacions socials i comercials entre consumidors i prosumidors de l'ESS. Per convertir l’ESS catalana en un sector cada cop més autosuficient respecte a l’economia capitalista, amb una cadena d’aprovisionament completa. Per afavorir l'economia real i de proximitat, la petita i mitjana empresa que aposta per una producció responsable i al servei de les persones, afavorir la sortida de la crisi en aquests sectors de l'economia catalana amb dificultats de finançament i de liquiditat.

Avantatges: 1. Vendràs més i arribaràs a nous clients (prosumidors i/o consumidors finals) 2. Compraràs millor. Podràs comprar béns i serveis que necessites sense haver d’utilitzar euros. 3. Tindràs accés a 1.000€ de crèdit comercial responsable sense interessos ni terminis d'amortització 4. Et diferenciaràs de la teva competència innovant en els sistemes de compravenda 5. Minimitzaràs els impagaments. Una venda realitzada al Mercat Ecosol té menor risc d'impagament, perquè la xarxa ho compensa. 6. Contribuiràs a la construcció del mercat social a Catalunya.

Suma't a mercatecosol@xes.cat –Marta Pulgar (650553684) i Ruth Mellado (617052431)


www.mercatecosol.cat

Com funciona el Mercat Ecosol? 1. Es pot formar part del Mercat Ecosol com a prosumidor o com a consumidor només. Els prosumidors són les empreses, entitats i professionals de l’economia social i solidària que volen participar en el Mercat Ecosol venent els seus productes i comprant el que necessitin. 2. Cada prosumidor, per formar part del Mercat Ecosol, paga una quota anual de 100€ i automàticament se li assigna un límit per comprar i vendre de 1.000 EC. Pel que fa al seu límit de crèdit de 1.000 EC, li pot servir per començar a comprar a altres prosumidors, però també pot repartir-lo, tot o en part, entre els seus treballadors per tal que comprin en els negocis B2C que també formen part del Mercat Ecosol. 3. La XES cobra al prosumidor que ven un 3% per cada operació de venda en ecosols. Aquesta aportació per transacció es dedica una part a finançar la gestió del Mercat Ecosol i una altra a un fons de garantia per cobrir possibles deutors impagats. 4. Es recomana que les transaccions es facin 100% en ecosols, encara que també podran fer-se una part en ecosols i una altra en euros, en la proporció que fixin els mateixos agents. 5. Els prosumidors endeutats crònicament, que no venguin als altres en quantitat suficient per equilibrar cíclicament el seu saldo, hauran de saldar el seu deute, encara que sigui cobrint-lo amb euros. 6. En general, no hi ha convertibilitat d’ecosols en euros, tret d’un cas: quan, malgrat l’intent de la XES per equilibrar saldos, a algun prosumidor se li acumulin els ecosols i no es trobi la manera raonable per gastar-los. 7. La facturació al Mercat Ecosol funciona com a qualsevol altra transacció comercial ja que es factura de forma ordinària i s'han d'emetre factures originals. El canvi respecte a altres transaccions comercials és únicament a nivell de pagaments i cobraments. A comptabilitat, tindreu factures comptabilitzades, pendents de cobrar i pagar. Quan hi ha un saldo positiu o negatiu en el compte Ecosol, es reflecteix al subgrup 55. La part que es paga a la XES es comptabilitza a 669 “Otros gastos financieros”. 8. Es remunerarà amb 30 ecosols (no de crèdit, sinó de poder de compra) aquells prosumidors que aportin al Mercat nous prosumidors. 9. Es necessari signar la documentació legal pertinent per a formar part del Mercat Ecosol.

Suma't a mercatecosol@xes.cat –Marta Pulgar (650553684) i Ruth Mellado (617052431)


www.mercatecosol.cat

Què són les monedes socials? Les xarxes d’intercanvi amb moneda social són xarxes de persones, entitats i empreses que bescanvien entre elles productes, serveis i coneixements mitjançant el sistema de comerç sense emprar la moneda oficial (l’Euro), sinó utilitzant sistemes de balanç interns creats pel mateix grup que es poden expressar en sistemes de pagament alternatius de naturalesa física o virtual. A Catalunya aquesta moneda local i social s’anomena Ecosol. El mercat social és una xarxa estable d’intercanvis de béns i serveis entre productores cooperatives, consumidores responsables i estalviadores-inversores ètiques que, amb aquests intercanvis, aconsegueixen cobrir una part significativa de les seves necessitats. El principi bàsic per crear mercats socials és la intercooperació integral, és a dir, la participació de cadascuna de les organitzacions i dels seus membres en la producció, la comercialització, el consum i l’estalvi dins de l’economia social i solidària. El desenvolupament de mercats socials no solament millora la viabilitat de cadascuna de les iniciatives d’economia social i solidària, sinó que suposa gestar l’embrió d’un sistema econòmic alternatiu. A més, impedeix l’escapament del capital del propi sector a l’enfortiment d’una altra mena de societat antagònica a la que treballem des de l’economia social. El Mercat Social es basa en un acord entre entitats privades que estableixen i accepten les seves pròpies normes d'intercanvi i funcionament. Cap llei no obliga a acceptar tots els pagaments en euros, ni tampoc cap llei prohibeix que una comunitat no pugui acceptar un mitjà d’intercanvi diferent de l’euro. Per això l'ECOSOL és totalment legal. Al món hi ha més de 2.500 monedes alternatives, unes 130 a Espanya i moltíssimes iniciatives a Catalunya. Les monedes socials alternatives s’arrelen en la realitat socio-ecòmica local amb l'objectiu d'enfortir i incentivar el comerç de proximitat i aportar solucions pràctiques a la pèrdua sistemàtica de poder adquisitiu. Qui promou l’ecosol? La Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) és una

associació integrada per 71 organitzacions entre cooperatives, societats laborals, empreses d’inserció, fundacions i associacions, i per un centenar de persones individuals, amb la missió de promoure l'economia solidària com a alternativa a l'economia capitalista, patriarcal i especulativa. En el marc d'una estratègia d'extensió i difusió de l'Economia Solidària la XES va posar en marxa l'ECOSOL a l'octubre del 2012 durant la 1ª Fira d'Economia Solidària de Catalunya. www.xes.cat L'Economia Solidària (ES) inclou tota activitat econòmica de producció, comercialització, distribució, consum, estalvi i inversió orientats a satisfer les necessitats humanes i no el lucre personal, basada en principis de democràcia, igualtat, respecte pel medi ambient, compromís amb la comunitat i responsabilitat social. Són expressions de l'ES les diverses iniciatives de treball cooperatiu, la comercialització justa, el consum responsable, les finances ètiques, les monedes socials, la gestió democràtica i comunitària dels béns comuns i distribució solidària de la riquesa.

Entra al Mercat Ecosol! Vendràs més, arribaràs a nous públics i contribuiràs a crear el nostre mercat social.

Suma't a mercatecosol@xes.cat –Marta Pulgar (650553684) i Ruth Mellado (617052431)

Suma't al mercat ecosol  

El Mercat Ecosol és una comunitat de crèdit mutu sense interès entre entitats, empreses, professionals i persones en general, de l’economia...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you