Page 1

LIBROS DE TEXTO .-. 1º CICLO DE E.PRIMARIA .-. CURSO 2.014 – 2.015

1º CURSO

CUR SO/ ET. 1º PRI.

MATE RIA

ISBN

TÍTULO

EDITORIAL

ANO

978-84-680-1280-3

2014

OBRADOIRO / SANTILLANA SANTILLANA

2014

OBRADOIRO / SANTILLANA

2014

1º PRI.

CIENCIA SOCIAIS

978-84-9972-237-5

SANTILLANA/ OBRADOIRO

2014

1º PRI

RELIXIÓN.

978-84-8349-371-7

RODEIRA

2014

1º PRI

LECTURA

978-84-294-6988-2

SANTILLANA

2011

1º PRI. 1º

MÚSICA

978-84-9737-116-2

Lengua Castellana.SABER HACER Lingua .SABER FACER Matemáticas. SABER HACER Ciencias da natureza.SABER FACER Ciencias Sociais.SABER FACER REL.CATÓLICA (En galego) JADESH / TOBIH LECTURAS LA NAVE DE LOS LIBROS XOGRAR 1

SANTILLANA

1º PRI. 1º PRI 1º PRI.

LENGUA CASTE LLANA LINGUA GALEGA MATEMÁTICAS CIENC.NA TUREZA

GALINOVA

2010

INGLÉS

978-0194-50320

PRI

978-84-9972-130-9 978-84-680-1737-2 978-84-9972-235-1

ROOFTOPS 1 CLASS BOOK

ÓXFORD

2014

2014


LIBROS DE TEXTO .-. 1º CICLO DE E.PRIMARIA .-. CURSO 2.014 – 2.015

2º CURSO

CUR SO/ ET. 2º PRI.

MATE RIA

ISBN

TÍTULO

EDITORIAL

ANO

LENGUA CASTE LLANA

978-84-680-0193-7

SANTILLANA

2011

2º PRI. 2º PRI 2º PRI. 2º PRI. 2º PRI 2º PRI

LINGUA GALEGA MATEMÁTICAS COÑECE. DO MEDIO MÚSICA

978-84-8224-981-0

2 PRI Lengua RIMEROS PASOS PAUTA.LOS CAMINOS 2 PRI Lingua OS CAMIÑOS 2 PRI Matemáticas LOS CAMINOS 2 PRI Coñec.Medio OS CAMIÑOS XOGRAR 2

OBRADOIRO / SANTILLANA SANTILLANA

2011

OBRADOIRO / SANTILLANA GALINOVA

2011

RELIXIÓN. LECTURA

978-84-8349-289-5

RODEIRA

2011

SANTILLANA

2011

INGLÉS

978-0194503037

RE.CATÓLICA (En galego) 2 PRI LECTURAS LA NAVE DE LOS LIBROS ROOFTOPS 2

OXFORD

2014

PRI

987-84-294-9670-3 978-84-8224-984-1 978-84-9737-117-9

978-84-680-0114-2

CLASS BOOK

2011

2010


CEIP. ANTONIO PEDROSA LATAS. CELEIRO. LIBROS DE TEXTO 2014/15

3º CURSO CURSO

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

ANO

3º PRI

LENG

Libro del Alumno Lengua Castellana 3

Santillana

9788429477412

2012

9788499720685

2012

978846001777

2012

3º PRI

3º PRI

3º PRI

LING

MAT

COÑE

Obradoiro

Libro do Alumno

Santillana

Lingua 3

Obradoiro

Libro do Alumno

Obradoiro

Matemáticas 3

Santillana

Coñec. do Medio

Anaya

978-84-6782106-2

“En liña” Galicia 3º PRI

INGL

ROOFTOPS 3 CLASS BOOK

Oxford

9780194503358

2014

3º PRI

INGL

ROOFTOPS ACTIVITY BOOK

Oxford

9780194503365

2014

3º PRI

REL

RELIXIÓN CATÓLICA 3.

Rodeira

978-84-8349333-5

2012

Varios.


CEIP. ANTONIO PEDROSA LATAS. CELEIRO. LIBROS DE TEXTO 2014/15

4º CURSO CURSO

MATERIA

4º PRI

LENG

4º PRI

4º PRI

4º PRI

LING

MAT

COÑE

TÍTULO Libro del Alumno Lengua Castellana 4

EDITORIAL

ISBN

ANO

Santillana

978842947770 2

2012

978849972073 9

2012

978846801008 3

2012

Obradoiro

Libro do Alumno

Santillana

Lingua 4

Obradoiro

Libro do Alumno

Obradoiro

Matemáticas 4

Santillana

Coñec. do Medio

Anaya

978-84-6782111-6

Oxford

978019440948 3

2007

Oxford

978019440809 7

2007

Rodeira

978-84-8349334-2

2012

“En liña” Galicia 4º PRI

INGL

SURPRISE 4 CLASS BOOK.S. Mohamed

4º PRI

INGL

SURPRISE 4 ACTIVITY BOOK. S. Mohamed

4º PRI

REL

RELIXIÓN CATÓLICA 4. Varios.

Celeiro a 15 de xuño de 2014

.


CEIP. ANTONIO PEDROSA LATAS. CELEIRO. LIBROS DE TEXTO 2014/15

5º CURSO

CURSO MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

ANO

5º PRI

LENG

LENG. CAST. Mochila Ligera La Casa del Saber

Santillana

978-84294-9320-7

2010

5º PRI

LING

5 PRIM LINGUA. Mochila Lixeira

978-84-8224962-9

Santillana

2010

Santillana

2010

978-84-8224968-1

Obradoiro

2010

9780194503679

Oxford

2014

9780194503358

Oxford

2007

Rodeira

2010

A Casa do Saber 5º PRI

MAT

5 PRIM MATEMÁTICAS 978-84-294CAST 9363-4 Mochila Ligera La Casa del Saber

5º PRI

COÑEC

5 PRIM COÑE.MEDIO Mochila

Santillana

Lixeira A Casa do Saber 5º PRI

INGL

ROOFTOPS 5 CLASS BOOK

5º PRI

INGL

ROOFTOPS 5 Activity Book

5º PRI

REL

RELIXIÓN Ruah

CATÓLICA. 978-84-83490259

Celeiro a 15 de xuño de 2014.


CEIP. ANTONIO PEDROSA LATAS. CELEIRO. LIBROS DE TEXTO 2014/15

6º CURSO CURSO

MATERIA TÍTULO

ISBN

EDITORIAL

ANO

6º PRI

LENG

978-84-294-9337-5

Santillana

2010

978-84-8224-963-6

Santillana

2010

978-84-294-9383-2

Santillana

2010

978-84-8224-970-4

Obradoiro

2010

6PRIM LENGUA CASTELLANA Mochila Ligera La Casa del Saber

6º PRI

L.GAL

6 PRIM LINGUA Mochila Lixeira A Casa do Saber

6º PRI

MAT

6PRIM MATEMÁTICAS Mochila Ligera. La Casa del Saber

6º PRI

COÑEC

6 PRIM COÑEC DO MEDIO

Santillana

Mochila Lixeira A Casa do Saber 6º PRI

INGL

SURPRISE 6 Class Book

978-0-19-440805-9

Oxford

2007

978-0-19-440811-0

Oxford

2007

RELIXIÓN CATÓLICA. Ruah

Rodeira

2010

Súe Mohamed 6º PRI

INGL

SURPRISE 6 Activity Book Súe Mohamed

6º PRI

REL

978-84-8349-0266

Celeiro a 15 de xuño de 2014

Libros 1º ciclo curso 2 014 2 015  
Advertisement