Page 1

Chorzów, 28 października 2012 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 28 października 2012 Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Marta Oxxxxx, ul. Grunxxxxx 41/500, 41-500 Chorzów

Tłumaczenie pisemne POL->ENG 196594 słów stawka: 0,025 euro / słowo

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 4237,6 euro 2. Kwota uzysku: ..2118,8 euro........................................ 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: .... 2118,8 euro............................... różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: .......381,384 euro .............................. 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: ......3856,216 euro........................................... różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć euro, dwieście szesnaście centów) Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

………………………………..…… Zleceniodawca

………………………………..…… Zleceniobiorca

rachunek do umowy o dzieło  

nauka wystawiania rachunków

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you