Page 1

1


Anar de vint-i-un botó Arribar a tres quarts de quinze Donar gat per llebre Donar peixet Estar a la quinta forca Haver-hi roba estesa Matar el cuc No tenir ni cap ni peus Partir Peres Ser un tros d’ase Tallar el bacallà Tenir el cap ple de pardals Tenir la mà foradada Treure foc pels queixals

ANAR DE VINT-I-UN BOTÓ ARRIBAR A TRES QUARTS DE QUINZE DONAR GAT PER LLEBRE DONAR PEIXET ESTAR A LA QUINTA FORCA HAVER-HI ROBA ESTESA MATAR EL CUC NO TENIR NI CAP NI PEUS PARTIR PERES SER UN TROS D’ASE TALLAR EL BACALLÀ TENIR EL CAP PLE DE PARDALS TENIR LA MÀ FORADADA TREURE FOC PELS QUEIXALS

2

3


4

5


ANAR DE VINT-I-UN BOTÓ

6

Ponderar que una persona va extraordinàriament mudada o vestir amb el màxim luxe i magnificència.

7


ANAR DE VINT-I-UN BOTÓ

CATALÀ IL·LUSTRAT

ORIGEN

Aquesta dita té origen en un antic uniforme militar del començament del segle passat, d’aire napoleònic, en el qual hi havia un gros pitral semblant al que avui encara porten els municipals en el vestit de gran gala, on hi havia tres rengles de grossos botons daurats formats per set botons cada rengle, o sigui un total de vint-i-un. Aquest uniforme era el de màxim lluïment militar de l’època i la seva visió enlluernava la gent fins al punt d’haver quedat retratat en un proverbi. Pàmies i Riudor, Víctor (2007-2012): Etimologies paremiològiques. [Blog en línia consultat el [posar la data] a http://etimologies.dites.cat]

8

9


ANAR DE VINT-I-UN BOTÓ

10

CATALÀ IL·LUSTRAT

11


ARRIBAR A TRES QUARTS DE QUINZE

12

Arribar molt tard.

13


ARRIBAR A TRES QUARTS DE QUINZE

CATALÀ IL·LUSTRAT

ORIGEN

El pare abat era qui, per temps, havia tingut cura de partir el tall i fer les racions, facultat que sembla que estava vinculada al càrrec, costum que va donar origen a la forma verbaltallar el bacallà, aplicada per indicar que algú és l’àrbitre o el que té major autoritat en un afer.

Pàmies i Riudor, Víctor (2007-2012): Etimologies paremiològiques. [Blog en línia consultat el [posar la data] a http://etimologies.dites.cat]

14

15


ARRIBAR A TRES QUARTS DE QUINZE

16

CATALÀ IL·LUSTRAT

17


DONAR GAT PER LLEBRE

18

Col·locar pel mateix preu alguna cosa d’inferior qualitat

19


DONAR GAT PER LLEBRE

CATALÀ IL·LUSTRAT

ORIGEN

Fa temps, els hostals tenien mala reputació pels seus menjars. Se’ls acusava per exemple, de posar gat als àpats i vendreho com a vedella, conill, o llebre.

Pàmies i Riudor, Víctor (2007-2012): Etimologies paremiològiques. [Blog en línia consultat el [posar la data] a http://etimologies.dites.cat]

20

21


DONAR GAT PER LLEBRE

22

CATALÀ IL·LUSTRAT

23


CATALÀ IL·LUSTRAT

DONAR PEIXET

24

Donar un cert avantatge, posar les coses fàcils, rebaixar l’exigència.

25


DONAR PEIXET

CATALÀ IL·LUSTRAT

ORIGEN

No té res a veure amb peix, sinó que ve de péixer, verb absolutament viu i absolutament estès a tot el domini català. Péixer és ‘donar, alimentar una criatura o una persona gran o un malalt, donant-li directament el menjar a la boca’. Donar-ho triturat, mastegat, amb una facilitat màxima de posar-li a la boca.

Pàmies i Riudor, Víctor (2007-2012): Etimologies paremiològiques. [Blog en línia consultat el [posar la data] a http://etimologies.dites.cat]

26

27


DONAR PEIXET

28

CATALÀ IL·LUSTRAT

29


ESTAR A LA QUINTA FORCA

30

Quan una persona o cosa es troba molt lluny.

31


ESTAR A LA QUINTA FORCA

CATALÀ IL·LUSTRAT

ORIGEN

Al principi del segle XIX, a Barcelona hi havia quatre forques on penjaven els delinqüents condemnats a pena capital. En aquells temps se’n va fer una cinquena al turó de la Trinitat, que a l’època era un indret molt llunyà, i d’aquí ve la dita d’estar un lloc a la quinta forca.

Pàmies i Riudor, Víctor (2007-2012): Etimologies paremiològiques. [Blog en línia consultat el [posar la data] a http://etimologies.dites.cat]

32

33


ESTAR A LA QUINTA FORCA

34

CATALÀ IL·LUSTRAT

35


HAVER-HI ROBA ESTESA

36

Crida al silenci o a la discreció quan, enmig d’una reunió o conversa apareixen persones a les quals no els hi importa gens ni mica el que s’està comentant o bé que, per la seva condició o sensibilitat, s’hi poden escandalitzar, com ara els nens.

37


HAVER-HI ROBA ESTESA

CATALÀ IL·LUSTRAT

ORIGEN

Aquest crit d’alerta sembla que té el seu origen a l’argot carcerari, ja que originàriament, quan els reclusos es trobaven parlant sobre algun tema reservat o que no volien que transcendís als guardes de la presó, si un vigilant s’hi acostava massa, acostumaven a dir: «Ull viu... hi ha roba estesa!», donant a entendre que era el moment de canviar de tema.

Pàmies i Riudor, Víctor (2007-2012): Etimologies paremiològiques. [Blog en línia consultat el [posar la data] a http://etimologies.dites.cat]

38

39


HAVER-HI ROBA ESTESA

40

CATALÀ IL·LUSTRAT

41


MATAR EL CUC

42

Menjar o beure una mica en dejú o fora d’àpats per fer passar la gana.

43


MATAR EL CUC

CATALÀ IL·LUSTRAT

ORIGEN

Expressió que té el seu origen en els antics costums camperols. Els pagesos solien prendre una copa d’anís abans d’esmorzar, perquè creien que així mataven els cucs i paràsits intestinals.

Pàmies i Riudor, Víctor (2007-2012): Etimologies paremiològiques. [Blog en línia consultat el [posar la data] a http://etimologies.dites.cat]

44

45


MATAR EL CUC

46

CATALÀ IL·LUSTRAT

47


NO TENIR NI CAP NI PEUS

48

No tenir ordre ni coherència.

49


NO TENIR NI CAP NI PEUS

CATALÀ IL·LUSTRAT

ORIGEN

És una expressió que ja prové de la tradició llatina i significa que una cosa no té ordre ni coherència. Fa referència a la integritat del cos, on tot va relacionat. Li falten, sense cap ni peus, les parts esencials per fer-ho un conjunt harmoniós. Un cos sense cap ni peus no té sentit, s’assembla més a un tronc inert i sense vida.

Pàmies i Riudor, Víctor (2007-2012): Etimologies paremiològiques. [Blog en línia consultat el [posar la data] a http://etimologies.dites.cat]

50

51


NO TENIR NI CAP NI PEUS

52

CATALÀ IL·LUSTRAT

53


PARTIR PERES

54

Desavenir-se. En les baralles o disputes amb el superior o amb el poder贸s, aquest surt sempre guanyador

55


PARTI PERES

CATALÀ IL·LUSTRAT

ORIGEN

Podria provenir o estar relacionat amb un refrany que adverteix que Amb el teu senyor no vulgues partir peres, perquè et menjaràs les verdes i ell les madures (Significa que en les baralles o disputes amb el superior o amb el poderós, aquest surt sempre guanyador)

Pàmies i Riudor, Víctor (2007-2012): Etimologies paremiològiques. [Blog en línia consultat el [posar la data] a http://etimologies.dites.cat]

56

57


PARTIR PERES

58

CATALÀ IL·LUSTRAT

59


SER UN TROS D’ASE

60

Es diu d’una persona molt estúpida.

61


SER UN TROS D’ASE

CATALÀ IL·LUSTRAT

ORIGEN

Es diu d’una persona molt estúpida, relacionant l’estupidesa amb l’animal, que fa feina, feina sense remugar ni protestar i que posant-li les ulleres, només mira endavant. El ponderatiu ‘tros’ significa que és més estúpid que un ase sencer, el superlatiu de l’estupidesa!

Pàmies i Riudor, Víctor (2007-2012): Etimologies paremiològiques. [Blog en línia consultat el [posar la data] a http://etimologies.dites.cat]

62

63


SER UN TROS D’ASE

64

CATALÀ IL·LUSTRAT

65


TALLAR EL BACALLÀ

66

Manar, tenir el control d’una situació.

67


TALLAR EL BACALLÀ

CATALÀ IL·LUSTRAT

ORIGEN

El pare abat era qui, per temps, havia tingut cura de partir el tall i fer les racions, facultat que sembla que estava vinculada al càrrec, costum que va donar origen a la forma verbaltallar el bacallà, aplicada per indicar que algú és l’àrbitre o el que té major autoritat en un afer.

Pàmies i Riudor, Víctor (2007-2012): Etimologies paremiològiques. [Blog en línia consultat el [posar la data] a http://etimologies.dites.cat]

68

69


70

71


TENIR EL CAP PLE DE PARDALS

72

Ser molt despistat o fantasi贸s.

73


TENIR EL CAP PLE DE PARDALS

CATALÀ IL·LUSTRAT

ORIGEN

L’origen podria provenir del fet que quan volen en grup i en disparen algun i cau, la resta s’acosten a veure què ha passat i, així distrets, els poden caçar a tots (ho expliquen del ‘chorlito’, nom dorigen basc). Potser també pot anar relacionat amb l’aire que fan les ales en moure’s, que fan que el cap sigui pel de vent, o sigui buit.

Pàmies i Riudor, Víctor (2007-2012): Etimologies paremiològiques. [Blog en línia consultat el [posar la data] a http://etimologies.dites.cat]

74

75


76

77


TENIR LA MĂ€ FORADADA

78

Ser molt malgastador.


TENIR LA MÀ FORADADA

CATALÀ IL·LUSTRAT

ORIGEN

La imatge és prou gràfica: una mà amb un forat no pot contenir ni retenir res. Tot se li escapa.

Pàmies i Riudor, Víctor (2007-2012): Etimologies paremiològiques. [Blog en línia consultat el [posar la data] a http://etimologies.dites.cat]

80

81


82

83


TREURE FOC PELS QUEIXALS

84

Enfadar-se, estar enfadat amb algĂş o alguna cosa.

85


TREURE FOC PELS QUEIXALS

CATALÀ IL·LUSTRAT

ORIGEN

El pare abat era qui, per temps, havia tingut cura de partir el tall i fer les racions, facultat que sembla que estava vinculada al càrrec, costum que va donar origen a la forma verbaltallar el bacallà, aplicada per indicar que algú és l’àrbitre o el que té major autoritat en un afer.

Pàmies i Riudor, Víctor (2007-2012): Etimologies paremiològiques. [Blog en línia consultat el [posar la data] a http://etimologies.dites.cat]

86

87


88

89

Català Il·lustrat  

Projecte Final de Carrera