Page 1

DÍAzS:zLlegada zzzzzzzzzzzBarcelonazeszlazcapitalzdezCataluñaIzciudadzquezconstazconzNIxzmilloneszdezhabitantes?z SezcaracterizazporzestarzbañadazporzelzmarzMediterráneozyztenerzunzclimazsuaveIzconz zveranoszcalurososzezinviernoszpocozfríos?zActualmentezsezpuedenzdestacarzmuchasz zcosaszdezestazgranzciudadIzcomozporzejemplo:zposeezunzgranzpuertoIzmezclazdez culturasIzgrand eszyzmodernaszinfraestructuras…Perozhayzmászmaravillaszazdestacarzenz zBarcelonazqueznozpertenecenzprecisamentezalzsiglozXXI?z¿Azcasozsezvazazpasarzporzaltoz zsuzpasadozromanozyzmedieval?zBarcelonaznozsolozlazcomponenzLaszRamblaszozel famosozCampzNouIztambiénzelzbarriozgóticoIzsuszdiversaszcatedralesIzloazarquitecturaz zantigua…zSonzpocoszloszdíaszqueztenemoszparazrecorrerzestazgranzciudadIzperozhayzquez zaprovecharzalzmáximoIzyazquezsonzdemasiadaszlaszobraszdezartezazadmirar?zzzz

Día 1 texto  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you