Page 1

polskie wina i cydry 24|06|2017

S P O T.

u l . D o l n a W i l d a 8 7 | Po z n a Ĺ„

wina rekomendowane

1


promotor ku w Pol s c e

2


ultury wina

wina rekomendowane

3


S P O T. S OoT. u lP . D lna

Wilda 87

ul. Dolna Wilda 87

4


wina rekomendowane

5


6


p o l s k i e wi n a i cyd r y 2017 SP OT. Pozna ń organizator:

Akademia Kilinarna SPOT. to EAT Fundacja SPOT.

współorganizator:

Magazyn Wino

patronat honorowy:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

patronat:

Stowarzyszenie Sommelierów Polskich Winicjatywa Usta Mlask Foodd&Friends Kobiety i Wino Food Service Ferment

partner:

Schott Zwiesel

7


8


s pi s t r e ś ci 11

16

30

wstępniak

degustacja

premiery

Maciej Nowicki

komentowana

winnicy turnau

36

44

52

degustacja

warsztaty kulinarne

degustacja

winnica jakubów

Maciej Nowicki

otwarta

58

64

82

konkurs

zdobywcy

wina

winiarski

polskich korków

rekomendowane

winnice wzgórz trzebnickich

przez SPOT.

94

98

skład

sprawozdanie

jury

mediów

9


10


wstępniak „Historia dzieje się na naszych sprzedaż

w

ciągu

ostat-

oczach” – to wyrażenie często nich trzech lat. Kiedyś ­zakup nadużywane, ale z pewnością ­polskiego wina w innym miejnie w sytuacji, gdy mówi się scu niż winnica graniczył o polskim winiarstwie. ­Patrząc z cudem, dziś jest coraz więna jego obraz w 2017 roku trud- cej miejsc, w których znaleźć no uwierzyć, że jego ­ponowny można przekrojową reprezenrozwój trwa krócej niż dekadę. tację polskiego winiarstwa. W 2009 roku – gdy wreszcie Do takich miejsc z pewnością zliberalizowano przepisy doty- należy SPOT., który właściwie czące produkcji i umożliwio- od początku swojego istnienia, no legalną ­sprzedaż wina – mocno stawiał na promocję ­zarejestrowanych było ledwie polskiego wina. Nie ograni20 winnic. Dziś jest to prawie czał się przy tym wyłącznie dwieście, a co roku przybywa do jego sprzedaży, ale uczynił kilkanaście lub nawet kilka- zeń integralną część karty win dziesiąt kolejnych – znajdzie- w swojej restauracji, a przede my je właściwie w każdym za- wszystkim zdecydował się na kątku kraju.

zorganizowanie imprezy, któ-

Także o ­kilkadziesiąt ra w jeszcze lepszy sposób

– ale procent – wzrosła jego pozwoli na jego teoretyczne

wstępniak

11


12

i praktyczne poznanie.

od razu wysoką poprzeczkę

mi możecie zapoznać się Pań-

W ten sposób, na wi-

dla ogólnopolskiego i repre-

stwo w niniejszej publikacji.

niarskiej mapie polski poja-

zentatywnego konkursu, po-

Oprócz nich z­aprezentowane

wił się ­Festiwal Polskich Win

święconego wyłącznie pol-

są tutaj także najciekawsze

i Cydrów, który w 2017 miał

skiemu winu, stawiającego

wina finałowe. Ferment i Wi-

już swoją czwartą odsłonę.

przy tym na jakość – a nie

nicjatywa ­miały przyjemność

To impreza kładąca nacisk nie

ilość – ocenianych win. Gwa-

patronować zarówno konkur-

tylko na samą degustacje, ale

rantowało ją także profe-

sowi jak i ­ Festiwalowi Pol-

i na lepsze poznanie samych

sjonalne,

skich Win i Cydrów.

winiarzy, starszych roczni-

jury – ten ostatni aspekt jest

ków ich win, a także na niesa-

szczególnie ważny, bo orga-

Maciej Nowicki,

mowite możliwości jakie daje

nizatorom ­mocno zależy także

dziennikarz / Ferment. Pismo

łączenie wina z jedzeniem,

na promocji polskiego wina

o winie / Winicjatywa

w czasie warsztatów kuli-

poza g­ranicami kraju. War-

narnych. Nie ma wątpliwo-

to podkreślić ­dwustopniowy

ści, że jest to aktualnie jedno

charakter d­ egustacji w ciem-

z najlepszych wydarzeń po-

no – najpierw w dwóch komi-

święconych polskiemu winu

sjach, które wyłaniały sześciu

w Polsce.

finalistów w każdej katego-

Przy okazji tegorocz-

rii, później wspólny wybór

nego festiwalu zadebiutowała

­najlepszych win ­połączony

także pierwsza edycja kon-

z dyskusją. W ten sposób po-

kursu Polskie Korki, stawiając

znaliśmy zwycięzców, z który-

międzynarodowe


wina rekomendowane

13


14


pl an w y d a r z e ń 23.06.2017 10.00-18.00

degustacja win bioracych udzial w Konkursie Winiarskim „Polskie Korki 2017”

24.06.2017 10.00-12.30

degustacja komentowana polączona z menu degustacyj­ nym / Tomasz Prange-Barczynski / Magazyn Wino oraz Maciej Nowicki / Palac Jana III Sobieskiego w Wilanowie

12.30-13:00

premiera wina lodowego i wina ze szlachetnego zbioru Winnica Turnau / Jacek Turnau

13.15-14.45

degustacja komentowana Wzgórz Trzebnickich oraz Winnicy Jakubów / Maciej Nowicki / Winicjatywa oraz Tomasz Kramer / SPOT.

14.30-17.00

warsztaty kulinarne z regionalnymi produktami z Wielkopolski / Maciej Nowicki / Palac Jana III Sobieskiego w Wilanowie

17.00-17.30

ogloszenie wyników Konkursu Winiarskiego „Polskie Korki 2017” / Tomasz Prange-Barczynski / Magazyn Wino

17.00-20.00

otwarta degustacja polskich win i cydrów oraz produktów regionalnych

plan wydarzeń

15


degustacja dk oeemggeuunstsot tw aaac cnj aaj ak o m e n komentowana

16


towana

wina rekomendowane

17


18


degustacja komentowana W czasie degustacji prowadzonej

Zadanie odnalezienia za pomoca posz-

przez Tomasza Prange-Barczynskie-

czególnych dan, opartych na cha-

go (Magazyn Wino) zaprezentowano

rakterystycznych, polskich i czesto

i skomentowano dwadzieścia sześć

zapomnianych składnikach, wspólne-

wybranych polskich win i cydrów,

go mianownika dla pięciu (a czasami

które zostały podane do autorskie-

i szesciu) win i cydrów, było zadaniem

go menu degustacyjnego Macieja

karkolomnym”. (mn)

Nowickiego (Pałac Jana III Sobieskiego w Wilanowie), którego tematem przewodnim były regionalne produkty z Wielkopolski. „Dzień rozpoczęła znana już z zeszłego roku i ponownie prowadzona przez Tomasza Prange-Barczynskiego degustacja połączona ze specjalnie opracowanym menu, tym razem przygotowanym przez […] Macieja Nowickiego […]. Był to chyba pierwszy food pairing tak stricte oparty na wyłącznie polskich produktach.

wina rekomendowane

19


20


T R U S KA W KA CZAR N Y BE Z CE BU L A A M A R AN TU S O CE T J ABL KO W Y Cydr Chyliczki Cydr Kornselka 2015 | kornselka Winnica Chodorowa Cydr Jablkowy Wytrawny 2014 | stare odmiany Cydr Smykan Stary Sad 2016 | stare odmiany Winnica Gostchorze Gostart 2015 | riesling, pinot gris, binot blanc Winnice Wzgórz Trzebnickich Blanc 2015 | pinot noir, chardonnay „Do tatara z truskawek okraszonego

kwasowość idealnie dopełniały smak

syropem z czarnego bzu, odrobina

dania. Równie dobrze spisal sie Blanc

wietrzonej czerwonej cebuli i ama-

2015 produkowany metoda Charmata

rantusem podano trzy cydry i dwa

przez Winnice Wzgórz Trzebnickich.

wina musujace. Pomimo, że jablecz-

Jego

niki solo spisywały się znakomicie,

i miekkie, niemalze kremowe usta

to nawet bardzo rześki i intensywnie

wysmienicie pasowaly do zapropo-

jabłkowy Cydru Chyliczki Kronselka

nowanej wariacji na bazie soczystych

2015 wypadał blado przy intensyw‌­

truskawek”. (mk)

miodowo-truskawkowy

nos

nym tatarze. O niebo lepiej poradzil sobie nagrodzony zlotem musujacy Gostart, którego wyrazne bable i wysoka

wina rekomendowane

21


SIE L AW A P I E TR U S Z KA AGREST LIM O N KA MI Ę TA Winnica Skarpa Dobrska Aquilegia 2016 | riesling Winnica Janowice Solaris 2016 | solaris Winnica Jakubów Tramino 2016 | traminer Winnica Turnau Chardonnay 2015 | chardonnay Winnica Saint Vincent Cuvée Słoneczne 2016 | pinot gris, riesling, muscat, gewürztraminer „Kolejne, pozytywne kulinarne zas-

nia (uwypuklając przy tym swoją).

koczenie! Bardzo delikatna sielawa,

Poradziło sobie świetnie również

podana na purée z pietruszki, nabrała

z agrestem i zachowało równowagę

charakteru dzięki dodaniu agrestu.

pomiędzy słodyczą, a kwasowością”.

Sommelierzy zaproponowali do niej

(kj)

pięć win, z których najlepiej wypadło beczkowane przez 5 miesięcy Chardonnay 2016 z Winnicy Turnau (50% beczek dębowych i 50% ­beczek akacjowych).

Wino

najlepiej

ze

wszystkich podkreśliło strukturę da-

22


wina rekomendowane

23


24


J A JO NIEBIESKI KSIĄŻE BOTWINA LUB C Z Y K O LE J DY N I O W Y Dom Bliskowice DB J’16 | johanniter Winnice Wzgórz Trzebnickich Pinot Gris 2014 | pinot gris Winnica Equus Kadryl 2016 |traminer, pinot gris, kerling, solaris, muscateller Winnica Płochockich Kvevri 2015 | seyval blanc Winnica De Sas Milvus 2015 | gewürztraminer botwiną

wrażenie zrobiło Dom Bliskowice J’16,

w towarzystwie intensywnych aroma-

czyli ultra-świeży, o skalisto-mineral-

tów sera pleśniowego, lubczyku i oleju

nych aromatach johanniter z (kolejne

dyniowego może się wydawać trudna

udane wino z bieżącego rocznika) oraz

do połączenia z winem, tym­czasem

­lekko kremowy, z imponującą strukturą

okazało się, że łączyła się dobrze nawet

­Kadryl 2016 z Winnicy Equus, notabe-

z winami fermentowa­ nymi w amfo-

ne jedno z najlepszych białych win tej

rach, Milvus 2015 z Winnicy De Sas

imprezy i godny następca poprzednie-

czy z fermentującymi w kadziach sta-

go rocznika”. (mn)

„Kombinacja

omletu

z

lowych (kolejny ­rocznik – już z amfor – niedługo ­zadebiutu­­je na rynku) – Kvevri XIV z Winnicy Płochockich. Najlepsze

wina rekomendowane

25


K A S Z AN KA RA B AR BAR BÓB MA R C H E W P E S TKI DY N I Winnica Srebrna Góra Pinot Noir 2014 | pinot noir Winnica Kinga Czerwone 2016 | zweigelt, alibernet Winnica Spotkaniówka Regent 2015 | regent Winnica Wieliczka Merlot 2016 | merlot 44 Winnice Dziedzic Sukcesor 2014 | rondo, regent, léon millot „Do kaszanki podanej na słodko-kwaśnym purée z marchwi i rabarbaru mogliśmy spróbować sześciu win czerwonych. Nuty wiśni i porzeczki w Merlot 2016 z ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Winnicy Wieliczka […] oraz mój absolutny faworyt – Pinot Noir 2015 z Winnic Wzgórz Trzebnickich, który idealnie oddaje lekki, poziomkowo-korzenny styl tego szczepu, z rewelacyjną równowagą i naprawdę sporym potencjałem”. (mn)

26


wina rekomendowane

27


28


WI Ś N I A ŚMI E TA N A O RZ E C H L AS KOWY P US TY PI E R N I K CZAR N U S Z KA Winnica Sandomierska Rosé 2016 | maréchal foch Winnica Nad Jarem Rosé 2016 | zweigelt Cydr Chyliczki Cydr Lodowy 2015 | stare odmiany Winnica Jakubów Solaris 2016 | solaris Winnica De Sas Parus Słomowe 2016 | riesling „Zachwycałam się poprzednim ­daniem,

mogło się równać z tym, co Cydr

ale kiedy spróbowałam deseru – moje

­Lodowy Chyliczki stworzył z deserem.

kubki smakowe oszalały. Gęste lody

Na samą myśl o tym połączeniu robi

posypane kruszonką skradły ­serce od

mi się błogo. To był idealny mariaż

pierwszego kęsa. Nie pamiętam bym

pod każdym względem! Założę się,

jadła wcześniej tak złożony i wielowy-

że w raju zamiast nektaru i ambrozji

miarowy deser, a ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dobrane do niego

serwuje się Cydr Lodowy i ten deser”.

butelki jeszcze bardziej podkreślały

(kj)

wyjątkowość dania. Nic jednak nie

wina rekomendowane

29


pS rPeOmT.i e r y u li.n nD ioclyn at uW w r ni ladua 8 7

30


wina rekomendowane

31


32


premier y winnicy turnau W tym roku w czasie festiwalu swoją

„Pierwsze z nich, Szlachetny Zbiór,

premierę miało pierwsze polskie wino

zostało wytworzone właśnie z ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­solarisa

lodowe oraz ze szlachetnego zbioru

porażonego botrytisem. ­Pomarszczone

z Winnicy Turnau.

grona dały trunek o złocistej barwie, w

którym

przeplatają

się

nuty

„Kto myślał, że taka prawie trzygo-

­kwiatów, miodu i mandarynki. Bardz­o

dzinna degustacja wyczerpie emocje

wysoka zawartość cukru znajduje

tego dnia, szybko został wyprowa-

tu kontrapunkt w również wysokiej,

dzony z błędu. Płynnie przeszliśmy

orzeźwiającej kwasowości. Przy cenie

do ­ premiery dwóch nowych win

65 zł za butelkę 0,375l jest to jedno

z ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Winnicy Turnau: Szlachetnego Zbio-

z polskich win, których nie godzi się

ru 2016 i Wina Lodowego 2016. Oba

pominąć”. (mk)

robią duże wrażenie, Wino Lodowe wręcz obezwładnia intensywnością aromatów”. (mn)

premiery winnicy turnau

33


„Drugą z prezentowanych nowości było Wino Lodowe. Na początku stycznia

przy

kilkustopniowym

­mrozie zamarznięte owoce odmiany j­ohanniter zebrano i wytłoczono z nich moszcz. Wydajność była porażająco niska (około 20l ze 100kg), co miało też decydujący wpływ na wysoką cenę wina (bagatela 190 zł za butelkę 0,375l). W aromatach przewijają się kwaśne jabłka, miód lipowy i nieco ziołowości. Wino ma zdecydowanie mniej cukru niż Szlachetny Zbiór, za to kwasowości tu nie brakuje. Całość jest o wiele lżejsza od drugiej z nowości i zdecydowanie na bardzo wysokim (światowym) poziomie. Nie pozostaje nic innego, jak pogratulować Winnicy Turnau”. (mk)

34


premiery winnicy turnau

35


degustacja win dw ien gn iuc sa tj aa kcujbaó ww i n

w i n n i c e w z g ó r z t r z e b n winnicy jakubów winnic wzgórz trzebnic

degustacje winnica jakubów winnice wzgórz trz 36


ickich

ckich

zebnickich wina rekomendowane

37


degusatcja win w in ni c a j a k u b ó w i w i nni ce w zgó r z t r zeb ni cki ch

38

W czasie kolejnej odsłony festiwalu

„Tej

zaprezentowano

jednych

była pierwsza w historii polskiego

z ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­najciekawszych polskich winnic.

­winiarstwa, podwójna pionowa de-

Degustacja miała charakter ­degustacji

gustacja win od dwóch znanych już

poziomej

oraz

­szerzej producentów – Winnicy Wz-

­degustacji pionowej wybranych e­ tykiet

górz ­Trzebnickich i Winnicy Jakubów.

(riesling / Winnice Wzgórz Trzebnic-

Rafał Wesołowski z tej pierwszej,

kich i hibernal / Winnica Jakubów).

budował napięcie serwując najpierw

wina

nowego

z

rocznika

samej

wagi

wydarzeniem


winnica jakubรณw_winnice wzgรณrz trzebnickich

39


40


nadprogramowej liczbie gości ­ostatnie

z nich prezentował wciąż nienaganną

butelki swoich win musujących, by

kwasowość, a i szczypty owocu w nim

następnie nie pozostawić wątpliwości,

nie zabrakło. Oczywistym jest, że w tak

że należy do czołowych ­producentów

wiekowym rieslingu nuty naftowo-­

rieslinga (i nie tylko) w Polsce. Każdy

apteczne będą już wyraźnie wyc-

z

roczników

zuwalne. Niemniej jednak wino wciąż

(2016–2012) robił wrażenie, choć

było smaczne i gwarantuję, że jeszc-

oczywiście w różnych ­kategoriach.

ze za rok czy dwa lata mogłoby dać

I tak bieżący rocznik 2016 jest nie-

sporo radości osobie degustującej.

samowicie

Na p­odstawie czterech kolejnych

zaprezentowanych

­czysty,

ma

świetną

kwasowość, a przed sobą – solidną

­roczników

poczuliśmy

również

przyszłość, zaś 2012 imponował

­organoleptycznie, jak duży wpływ na

strukturą i harmonijną ewolucją, choć

jakość wina ma panująca w danym

radość była podbita smutkiem – były

okresie wegetacyjnym aura”. (mk)

to naprawdę ostatnie butelki z piwnicy „O ile jakość vinifery uprawianej

producenta”. (mn)

na Dolnym Śląsku sprawdziliśmy Trzebnickich

dzięki Winnicom Wzgórz Trzebnic-

i ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­cztery kolejne roczniki rieslinga

kich, o tyle długowieczność hybryd

(2012-2016) dowiodły, że szczep ten

poddaliśmy próbie dzięki czterem

świetnie się u nas zadomowił i można

butelkom z Winnicy Jakubów. Hiber-

z

naprawdę

nal od tego ­producenta to już niemal

długowieczne wina. Nawet najstarszy

klasyk na polskiej scenie w ­ iniarskiej.

„Winnice

niego

Wzgórz

produkować

winnica jakubów_winnice wzgórz trzebnickich

41


42


Najświeższy

rocznik

(2016)

jest

wciąż nieco zamknięty i potrzebuje ­czasu, aby się ułożyć. Już teraz j­ednak ­wyczuwalne

charakterystyczne

dla tego wina aromaty liści ­porzeczki i odrobina ziołowości. Rok starszy egzemplarz jest natomiast o wiele ­ ­bardziej aromatyczny i złożony. Miał on czas, aby dojrzeć, dzięki czemu nuty ziołowe (bazylia, mięta), zielone (liście porzeczki, agrest) i kwiatów (czarny bez) dopełniają się wzajemnie i tworzą spójną całość. Kolejne roczniki (2014 i 2009) wykazywały już ­pierwsze ­oznaki starości. W pierwszym z nich wciąż było nieco owocowości i świeżości, drugi natomiast był już mocno ewoluowany i potrzebował porządnego przewietrzenia w ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­karaf­ce”. (mk)

winnica jakubów_winnice wzgórz trzebnickich

43


warsztaty kulina z maciejem nowickim

44


rne

wina rekomendowane

45


warsztaty kulinarne m aci ej no w i cki W czasie warsztatów uczestnicy mogli

ze szparagami i kwaśną śmietaną, sie-

pracować wspólnie z jednym z naj-

lawa zapiekana z uwierconym chrza-

ciekawszych polskich szefów kuchni

nem migdałowym, szparagami i salsą

(Maciej Nowicki), poznać jego wizję

z mięty, kaszanka z pustym piernikiem

kuchni staropolskiej i wspólnie z nim

na rabarbarze szafranowym z suszon-

rekonstruować staropolskie przepisy

nymi wiśniami, polewka truskawkowa

kulinarne z wykorzystaniem regio-

z octem i kruszonką pistacjową z jo-

nalnych produktów z Wielkopolski:

gurtem.

chłodnik na bazie z ogórków kiszonych

46


wina rekomendowane

47


48


warsztaty kulinarne_maciej nowicki

49


50


maciej nowicki szef kuchni w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Kucharz-historyk zwany „kucharzem królewskim”, który bada polską kulinarną tożsamość, studiuje ­stare książki kucharskie, rekonstruuje ­smaki staropolskich potraw. Aby zaspokoić zainteresowanie europejską

nowoczesną

zdobywał

kuchnią

doświadczenie

w Wielkiej Brytanii i Francji. Od kilku lat pasję kulinarną łączy z zamiłowaniem do historii zgłębiając tajniki kuchni polskiej XVII i XVIII wieku.

warsztaty kulinarne_maciej nowicki

51


degustacja otwarta

52


wina rekomendowane

53


54


degustacja otwar ta Degustacja otwarta miała charakter

Winnice i cydrownicy obecni podczas

degustacji stolikowej, w czasie ­której

degustacji otwartej: Winnica Jakubów,

każdy

winiarzy,

Winnice Wzgórz Trzebnickich, ­Winnica

­cydrowników i producentów w ­ yrobów

Turnau, Winnica Equus, Winnica Saint

regionalnych prezentował wybrane

Vincent, Dom Bliskowice, Winnica Nad

swoje wyroby. W jednym m ­ iejscu

Jarem, ­Samma Valley, ­Winnica ­Kinga,

można było zdegustować ­ponad sto

Winnica

polskich win (z piętnastu ­winnic),

De Sas (wina i cydry), ­Winnica

cydrów ­

­Gostchorze, 44 Winnice Dziedzic,

z

zaproszonych

i

wyrobów

z ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Wielkopolski.

regionalnych

­Spotkaniówka,

­Winnica

Winnica Wieliczka (wina i cydry), Cydr Chyliczki, Winnica Skarpa Dobrska, Cydr Smykań.

degusatcja otwarta

55


56


wina rekomendowane

57


konkurs winiarsk polskie korki 2017

58


ki

wina rekomendowane

59


konkurs winiarski p ol ski e ko r ki

60

Po raz pierwszy w ramach fes-

Uczestnicy Konkursu Winiarskiego

tiwalu „Polskie wina i cydry vol. 4 /

Polskie Korki 2017: Winnica Zodiak,

2017” odbył się Konkurs ­Winiarski

Winnica

­„Polskie Korki 2017”. Miał on na

­Skarpa Dobrska, Winnica Płochockich,

celu ­dokonanie profesjonalnej oceny

Winnica Chodorowa, Winnica ­Turnau,

­polskich w­yrobów winiarskich, ale

Winnica Nad Jarem, Winnica De Sas,

tylko takich, które zostały ­wytworzone

Winnica Hybridum, Winnice Wzgórz

w 100% z winogron uprawianych

Trzebnickich,

i ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­zebranych w Polsce. W ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Konkursie

Winnica Nobilis, Winnica Saint ­Vincent,

mogli

Winnica

wziąć

udział

producenci

Sandomierska,

­Winnica

Spotkaniówka,

Winnica

­Goschorze, ­Winnica

i ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­importerzy wina, niezależnie od tego,

Modła, Winnica Laguna, ­Winnica

czy byli ­uczestnikami festiwalu.

Equus, Winnica Poraj, Winnica Kinga.


konkurs winiarski

61


62


pr ób k i p o d zi e l o n o n a czte r y k­ a te g o ri e wina białe wytrawne i półwytrawne (do 18 g cukru) wina różowe wytrawne i półwytrawne (do 18 g cukru) wina czerwone wytrawne i półwytrawne (do 18 g cukru) wina specjalne (pomarańczowe, wina musujące, naturalne, wina białe uzyskane z ciemnych odmian winogron i inne). ­Ursula

gospodarz imprezy. Maciej ­ Nowicki

Prange-­

z Winicjatywy dowodził komisją win

Barczyński, Maciej Nowicki, ­Maciej

różowych i czerwonych, ­Tomasz

Sokołowski, Paweł Białęcki, Łukasz

Prange-Barczyński

Głowacki, Hirotake Ikeda, ­Maciej

­zespołowi

­Danielewicz,

białe. – Dwie komisje oceniały wina

Skład

Jury

­Heinzelmann,

Konkursu: Tomasz

Tomasz

Kramer,

przewodził

oceniającemu

wina

w skali 100-punktowej. Każda wyłoniła

Lechosław Olszewski.

z ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­grupy win, które degustowała, sześć „Spróbowaliśmy 86 win z 26 winnic

win białych, czerwonych i różowych.

– podsumowywał przewodniczący

Mieliśmy też dodatkową kategorię

jury

Prange-Barczyński

win specjalnych ponieważ zgłoszono

z Magazynu Wino. Sędziowali: ­Ursula

­pojedyncze wina z amfor, kilka słodkich

Heinzelmann, Paweł Białęcki, ­Maciej

i musujących. Z każdej szóstki oba

Sokołowski, Łukasz Głowacki, Maciej

zespoły wybierały najlepsze wina –

Danielewicz, Mateusz ­Dobrzykowski

mówił szef jury”. (ob)

oraz

Tomasz

Tomasz

Kramer,

­sommelier

w SPOT i Lechosław Olszewski,

konkurs winiarski

63


zdobywcy polsich korkรณw 2017

64


wina rekomendowane

65


ZDOBYWCY POLSKICH KORKÓW 2017

w i na b i a l e

r i es l i n g 2 0 1 6 pomo r z e z a c h o d n i e, win ni c a t u r n a u ocena:

Złoty Korek 2017

kategoria:

wino białe do 18g cukru

nota degustacyjna:

soczyste i złożone, pełne klasycznych dla tej odmiany aromatów, jak cytrusy czy jabłka. Przyjemne, lekko słodkawe nuty, świetny balans i wyraźna mineralność. Całość robi fantastyczne wrażenie, ze sporym potencjałem na przyszłość. (mn)

66

winifikacja:

tradycyjna

uprawa:

tradycyjna

szczepy:

riesling

alkohol:

12,5%

liczba butelek:

12400

sugerowana cena:

90 PLN


s ol a r i s 2 0 1 5 pomo r z e z a c h o d n i e, win ni c a t u r n a u ocena:

Srebrny Korek 2017

kategoria:

wino białe do 18g cukru

nota degustacyjna:

wino z tej odmiany to już znak ­firmowy winnicy i absolutny pewnik w każdym roczniku. Intensywne aromaty owoców (cytryna,

gruszka,

­brzoskwinia,

­akcenty ananasa), ­dobrze podbite cukrem resztkowym i spięte w całość orzeźwiającą kwasowością. Czysty hedonizm. (mn) winifikacja:

tradycyjna

uprawa:

tradycyjna

szczepy:

solaris

alkohol:

12,5%

liczba butelek:

40000

sugerowana cena:

65 PLN


k adr y l 2 0 1 6 lu busk i e , win ni c a e q u u s ocena:

Brązowy Korek 2017

kategoria:

wino białe do 18g cukru

nota degustacyjna:

kolejna odsłona niespotykanego kupażu ocierający się o wybitność: nieoczywistego, pełnego i intrygującego; słomkowo-złocista barwa zwiastuje niezwykły owocowo-kwiatowy aromatyczny pejzaż, w którym – jak niegdyś w kadrylu – zgodnie tańczą szara reneta, gruszka i brzoskwinia z różą, gałką muszkatołową oraz liściem czarnej ­porzeczki. W ustach bogate, długie, cieszące podniebienie maślano-cytrynowymi n­ iuansami.(lo)

68

winifikacja:

starzony na osadzie

uprawa:

tradycyjna

szczepy:

riesling

alkohol:

12,5%

liczba butelek:

800

sugerowana cena:

90 PLN


zdobywcy polskich korkรณw

69


ZDOBYWCY POLSKICH KORKÓW 2017

w i na r ó żo w e

r osé 2 0 1 6 wyż yn a sa n d o m i e r ska , win ni c a p ł o c h o c k i ch ocena:

Złoty Korek 2017

kategoria:

wino różowe do 18g cukru

nota degustacyjna:

delikatnie

różowawa

barwa

i ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­podobnie zarysowany bukiet: lekki, ­eteryczny, nieco słodki z majaczącą w tle truskawką i poziomką. W ustach przyjemnie świeże, zwiewne i ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­czyste. Świetna

kwasowość

równoważy

­wyczuwalny cukier resztkowy. Do ­­picia w plenerze i z lekkim jedzeniem. (lo)

70

winifikacja:

tradycyjna

uprawa:

tradycyjna

szczepy:

bolero, maréchal foch, rondo

alkohol:

10,5%

liczba butelek:

3340

sugerowana cena:

50 PLN


r osé 2 0 1 5 pomo r z e z a c h o d n i e, win ni c a t u r n a u ocena:

Srebrny Korek 2017

kategoria:

wino różowe do 18g cukru

nota degustacyjna:

wyjątkowo soczysty kupaż pełny ­poziomek, truskawek w śmietanie i faj­ nie balansującej całość kwasowości – po roku od debiutu wino wciąż robi wrażenie bardzo młodego. Przy okazji dość wyraźna struktura, co sprawia, że jest też dobrym partnerem do posiłku. (mn)

winifikacja:

tradycyjna

uprawa:

tradycyjna

szczepy:

rondo, regent

alkohol:

10,5%

liczba butelek:

9500

sugerowana cena:

55 PLN

zdobywcy polskich korków

71


r on d o r o s é 2 0 16 wie lk o p o l sk a , win ni c a w i e l k o p o l sk a ocena:

Brązowy Korek 2017

kategoria:

wino różowe do 18g cukru

nota degustacyjna:

dobrze zrobione, różowe wino i intrygująca kombinacja kremowych aromatów w bukiecie (truskawka w śmietanie), z ultra-wytrawnym, wręcz „wyżyłowanym” smakiem. ­Bardzo ciekawe i piszę to, w jak ­najbardziej ­pozytywnym sensie. (mn)

72

winifikacja:

tradycyjna

uprawa:

tradycyjna

szczepy:

rondo, hibernal

alkohol:

12,5%

liczba butelek:

brak danych

sugerowana cena:

brak


zdobywcy polskich korkรณw

73


74


ZDOBYWCY POLSKICH KORKÓW 2017

w i na czer w o ne

pi no t n o i r 2 0 1 5 d oln y śl ą sk , win ni c e w z g ó r z t r z eb ni cki ch ocena:

Złoty Korek 2017

kategoria:

wino czerwone do 18g cukru

nota degustacyjna:

bezdyskusyjny zwycięzca. Od pierwszego wejrzenia uwodzi eleganckim malinowo-poziomkowym aromatem, otoczonym nutami wiśni, żurawiny, ziemi i suszonych ziół. W ustach harmonijny, lekki, ale charakterny, z żywą kwasowością i wyczuwalną taniną. Dałby sobie radę na najbardziej wymagającym

międzynarodowym

konkursie. (lo) winifikacja:

tradycyjna

uprawa:

tradycyjna

szczepy:

pinot noir

alkohol:

13%

liczba butelek:

1260

sugerowana cena:

90 PLN

zdobywcy polskich korków

75


hop l e t e s t a r o s sa 2015 d oln y śl ą sk , win ni c a p o r a j - p a c z k ó w ocena:

Srebrny Korek 2017

kategoria:

wino czerwone do 18g cukru

nota degustacyjna:

nazwa tego wina jest adekwatna do zawartości butelki – to czerwień na bogato. Wyraźne nuty beczkowe, owoce czarnej porzeczki, wędzona śliwka i charakterystyczne dla caberneta nuty czerwonej papryki. (mn)

76

winifikacja:

tradycyjna

uprawa:

tradycyjna

szczepy:

cabernet cortis, cabernet sauvignon

alkohol:

13%

liczba butelek:

brak danych

sugerowana cena:

90 PLN


r eg e l t 2 0 1 6 wyz yn a sa n d o m i e r ska , win ni c a n a d j a r e m ocena:

Brązowy Korek 2017

kategoria:

wino czerwone do 18g cukru

nota degustacyjna:

wyraziście owocowe (zdecydowanie więcej regenta) z aromatami dojrzałych wiśni,

pestek,

dymu,

jałowca,

pieprzu i ściółkowym tłem. W ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ustach ­soczyste,

wyjątkowo

przyjemne,

o ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­skoncentrowanym smaku (jeżyny, wiśnie i czereśnie), z wyrazistą strukturą i miękkimi taninami. Uniwersalne: do picia solo i w towarzystwie jedzenia. (lo) winifikacja:

tradycyjna

uprawa:

tradycyjna

szczepy:

regent, zweigelt

alkohol:

13,5%

liczba butelek:

1150

sugerowana cena:

60 PLN

zdobywcy polskich korków

77


ZDOBYWCY POLSKICH KORKÓW 2017

w i na sp ecj a l ne

gost a r t 2 0 1 5 lu busk i e , win ni c a g o st c h o r z e ocena:

Złoty Korek 2017

kategoria:

wino specjalne

nota degustacyjna:

w stosunku do debiutu w 2014 roku to zdecydowany krok w dobrym kierunku. Żółto-słomkowe, harmonijne, przyjemne musujące wino o zdecydowanym bukiecie (kwiaty, skórka chleba, obfite jabłka) i orzeźwiającej kwasowości. Dlugie, ­wytworne i do tego w znakomitej cenie. Klasa! (lo)

78

winifikacja:

tradycyjna

uprawa:

tradycyjna

szczepy:

riesling, pinot gris, pinot blanc

alkohol:

11%

liczba butelek:

3200

sugerowana cena:

55 PLN


r ak 2 0 1 6 pomo r z e z a c h o d n i e, win ni c a z o d i a k ocena:

Srebrny Korek 2017

kategoria:

wino specjalne

nota degustacyjna:

wino

przypominające

stylem

musującą

bonardę z Lombardii. Lekko musujące, ­ciemnorubinowe w barwie, wytrawne wino o wyraźnych aromatach czerwonych owoców z czarną porzeczką i wiśnią na czele, gdzieś przemyka się też charakterystyczna nuta fiołków, całość spięta naprawdę dobrą kwasowością. Aż prosi się o kawałek suszonej szynki wieprzowej! (mn) winifikacja:

tradycyjna

uprawa:

tradycyjna

szczepy:

regent, rondo

alkohol:

12,1%

liczba butelek:

93

sugerowana cena:

brak

zdobywcy polskich korków

79


s ol a r i s 2 0 1 6 d oln y śl ą sk , win ni c a j a k u b ó w ocena:

Brązowy Korek 2017

kategoria:

wino specjalne

nota degustacyjna:

znakomicie zbalansowane wino, które dzięki późnemu zbiorowi i szlachetnej pleśni uzyskało nie tylko zwiększone

-

stężenie cukru (ponad 80 g/l), ale także wysoką kwasowość. Niezachwiana równowaga między nim cieszy podniebienie, a usta – miodowa słodycz, w której cudownie rozpływa się morela i lipa. Czym jeszcze zaskoczy nas Michał Pajdosz? (lo)

80

winifikacja:

tradycyjna

uprawa:

tradycyjna

szczepy:

solaris

alkohol:

12%

liczba butelek:

2000

sugerowana cena:

70 PLN


zdobywcy polskich korkรณw

81


wina rekomendowane p r z e z S P O T.

82


wina rekomendowane

83


Gewürztraminer 2015

Riesling 2015

finalista Konkursu Polskie Korki 2017

finalista Konkursu Polskie Korki 2017

wino białe do 18g cukru

wino białe do 18g cukru

kolejne wino Rafała Wesołowskiego, ­które

riesling w udanej, półwytrawnej stylistyce.

­potwierdza potencjał vinifer rosnących w Polsce, ze

­Cytrusy, skórka pomarańczowa, dojrzała brzos-

wszystkimi cechami ­odmianowymi: obezwładnia

kwinia, ale i wyraźne nuty ziołowe. Wyczuwal-

aromatami liczi, brzoskwini, dojrzałych jabłek,

na słodycz ­dobrze zbalansowana kwasowym

jaśminu, akcentami ­mandarynek i białych kwiatów.

zakończeniem. I cały czas nie powiedział

W ustach elegancko owocowe, z dobrą strukturą,

­ostatniego słowa. (mn)

dolny śląsk winnice wzgórz trzebnickich

wyżyna sandomierska winnica płochockich

krągłe, z wyczuwalnym cukrem resztkowym (17 g/l) i długim, lekko ­korzenno-grejpfrutowym ­finiszem. (lo) winifikacja: tradycyjna

winifikacja: tradycyjna

uprawa: tradycyjna

uprawa: tradycyjna

szczepy: gewürztraminer

szczepy: solaris

alkohol: 13,2%

alkohol: 10%

liczba butelek: 2600

liczba butelek: 526

sugerowana cena: 65 PLN

sugerowana cena: 80 PLN

84


Passage Cuvée 2016

Hibernal 2016

finalista Konkursu Polskie Korki 2017

wino specjalne

lubuskie winnica equus

dolny sląsk winnica jakubów

wino białe do 18g cukru nowy rocznik wielokrotnie nagradzanego wina;

nowy rocznik nie przynosi stylistycznej zmiany,

dobrze zbalansowanego, wyrazistego, z moc­

jest równie złożony, rześki i długi, jak poprzednie.

nym owocowym profilem (obite jabłka, gruszki,

Mimo zmieniających się warunków atmosferycz-

brzoskwinie) z dodatkiem miodu i kwiatów akacji.

nych jest niczym wzór metra, a nuty agrestu, pa-

W ustach gęste, ze świetną strukturą, solidne.

pierówki, skórki grejpfruta i liści czarnej porzeczki

Z potencjałem na kilkuletni rozwój i karierę w gas-

każą szukać porównań wśród nowozelandzkich

tronomii. (lo)

sauvignon blanc. W ustach lekko oleisty, dobrze grający na podniebieniu, domagający się kolejnego haustu. Mistrzostwo! (lo)

winifikacja: dojrzewanie nad osadem

winifikacja: tradycyjna

uprawa: tradycyjna

uprawa: tradycyjna

szczepy: chardonnay, solaris

szczepy: hibernal

alkohol: 13%

alkohol: 12%

liczba butelek: 1800

liczba butelek: 1000

sugerowana cena: 65 PLN

sugerowana cena: 70 PLN

wina rekomendowane

85


Aquilegia 2016

Hibia 2016

wino białe

wino białe

niewątpliwie debiut roku, w którym ujęła mnie

znany kupaż w nowej odsłonie (biankę i cser-

„spójność”: klasa win (w pierwszym roczniku!),

szegi fiuszeres zastąpiła w nowym roczniku

dbałość o etykiety, informacje techniczne na

­sibera) lekko perlisty, o słomkowo-żółtej barwie

kontretykiecie czy jakość butelek oraz korków

i zdecydowanie słodkim, owocowo-kwiatowym

(teoretycznie rzeczy oczywiste, ale wciąż nie tak

bukiecie (nuty ananasa, polnej trawy i skórki

oczywiste u nas). Taki też jest riesling z późnego,

grejpfruta ustępują miejsca gruszce, melonowi,

październikowego zbioru; klasyczny w aroma-

jaśminowi i liściom porzeczki); w ustach gładkie,

tach, z dominującą cytrusowo-mineralną nutą.

zrównoważone, o dobrej strukturze, z żywą

Cukier wyczuwalny, ale znakomicie skontrowany

kwasowością. (lo)

małopolski przełom wisły skarpa dobrska

wyżyna sandomierska winnica płochockich

kwasowością. Świetne wino. (mn) winifikacja: tradycyjna

winifikacja: tradycyjna

uprawa: tradycyjna

uprawa: tradycyjna

szczepy: riesling

szczepy: hibernal, traminer, sibera

alkohol: 11,8%

alkohol: 12%

liczba butelek: 600

liczba butelek: 3980

sugerowana cena:

sugerowana cena: 55 PLN

86


Tramino 2016

Młody Cfajgeld 2016

wino białe

finalista Polskich Korków 2017

lubuskie winnica jakubów

malopolski przełom wisly winnica modła wino różowe do 18g cukru

słomkowa barwa nie zapowiada zdecydowanego

kolejny dobry rocznik różu tego producenta i kole-

i wyraźnego owocowo- kwiatowego bukietu (liczi,

jna udana interpretacja szczepu zweigelt. Aroma-

jaśmin, róża z muszkatowym tłem); usta lekkie,

ty dzikiej truskawki, lekka poziomka, tradycyjnie

o dobrej budowie, świeże, z kruchą kwasowością,

­dobra dawka odświeżenia, ale i więcej struktury

wyjątkowo długi ziołowy finisz. Poradzi sobie bez

niż we wcześniejszych rocznikach, co predys-

trudu zarówno z kuchnią orientalną, jak i wszyst-

tynuje to wino także do połączeń kulinarnych –

kimi sceptykami. (lo)

choćby z pikantnymi wędlinami. (mn)

winifikacja: tradycyjna

winifikacja: tradycyjna

uprawa: tradycyjna

uprawa: tradycyjna

szczepy: traminer, muskat odeski

szczepy: zweigelt

alkohol: 12,5%

alkohol: 12,5%

liczba butelek: 1200

liczba butelek: 350

sugerowana cena: 80 PLN

sugerowana cena: 60 PLN

wina rekomendowane

87


Cabernet Sauvignon 2014

Rondo/Regent 2015

wino czerwone do 18g cukru

finalista Polskich Korków 2017

dolny śląsk winnice wzgórz trzebnickich

pomorze zachodnie winnica turnau

wino czerwone do 18g cukru świetny, pierwszy rocznik caberneta w bard-

purpurowofiołkowe wino o zaskakująco cie-

zo ograniczonej liczbie; ciemnorubinowe wino

kawym nosie (wiśnie, maliny, gorzka czekolada

o zapachu czarnej porzeczki, papryki, konfitur

i beczka) i równie intrygujących ustach (porze-

śliwkowych i pieprzu; w ustach dobrze zbu-

czka, żurawina, wiśnia i kakao); krągłe, dobrze

dowane (ale nie przesadnie), owocowe (ale

zbudowane, elegancko ułożone, z dobrą taniną

z ziołowymi akcentami), z dobrą kwasowością

i kwasowością oraz pikantnym finiszem. (lo)

i taninami. Harmonijne, eleganckie i z dużym potencjałem. (lo)

winifikacja: tradycyjna

winifikacja: tradycyjna

uprawa: tradycyjna

uprawa: tradycyjna

szczepy: cabernet sauvignon

szczepy: rondo, regent

alkohol: 11%

alkohol: 13%

liczba butelek: 300

liczba butelek: 23500

sugerowana cena: 85 PLN

sugerowana cena: 70 PLN

88


Cuvée Jutrzenka 2016

Regent 2015

finalista Polskich Korków 2017

finalista Polskich Korków 2017

wino czerwone do 18g cukru

wino czerwone do 18g cukru

nietypowy kupaż (z pinot noir!) o bordowej

wciąż jestem pod naprawdę dużym wrażeniem.

barwie, lekko perlisty. W nosie czerwone owoce,

Bardzo eleganckie, dobrze ułożone, z nutami

a lekkie nuty likierowe i chłopskiego podwórka

ciemnych owoców, dojrzałych czereśni i wiśni,

kryje odrobina pieprzności; w ustach gładkie,

odrobiną nut wędzonych i korzennych oraz do-

przyjemnie porzeczkowe, z dobrą kwasowością

brze zaakcentowanym starzeniem w beczce (4

i delikatnym finiszem. (lo)

miesiące). (mn)

winifikacja: tradycyjna

winifikacja: tradycyjna

uprawa: tradycyjna

uprawa: tradycyjna

szczepy: rondo, regent, pinot noir

szczepy: regent

alkohol: 12%

alkohol: 12%

liczba butelek: 4000

liczba butelek: 1500

sugerowana cena: 60 PLN

sugerowana cena: 55 PLN

lubuskie winnica saint vincent

podkarpacie winnica spotkaniówka

wina rekomendowane

89


Merlot 2016

czerwone 2015

wino czerwone

wino czerwone

pierwszy polski merlot z pierwszej, biodynamicz-

nadodrzański, unikalny kupaż o głęboko czerwo-

nej winnicy. Już premierowy rocznik 2015 robił

nej barwie. W nosie dominują śliwkowe powidła

dobre wrażenie, ten wciąż aktualny naprawdę

z marcepanem, piwonią i płatkami róży; usta

­imponuje aromatami – wiśnia, czerwona porze-

lekkie, o dobrej kwasowości, z gładką taniną.

czka, dobra kwasowość – aż szkoda, że powstało

Przyjemnie pijalne, szczególnie w niepowtarzal-

jedynie 160 butelek. Szczęśliwcom gratuluję!

nej atmosferze Starej Wsi. (lo)

małopolska winnica wieliczka

lubuskie winnica kinga

(mn)

winifikacja: tradycyjna

winifikacja: tradycyjna

uprawa: tradycyjna

uprawa: tradycyjna

szczepy: merlot

szczepy: zweigelt, alibernet

alkohol: 12%

alkohol: 13%

liczba butelek: 160

liczba butelek: 400

sugerowana cena: 55 PLN

sugerowana cena: 60 PLN

90


Johanniter Ultra 2016

Kvevri 2014

wino specjalne

wino specjalne

jestem pod wrażeniem równowagi; cukier

„wino pomarańczowe dla początkujących”:

resztkowy i kwasowość (oba ok. 10g/l) świetnie

herbaciana barwa zwiastuje niecodzienny nos

współgrają i nawet pod wpływem wymyślnych

­(suszone morele, dojrzałe jabłka, skórka cytryny,

tortur nie odgadłbym, że wino jest aż tak świeże.

orzechy i szyszki) oraz równie intrygujące usta,

A to świetny prognostyk na przyszłość. W rocz-

w których króluje tanina i słonawo-ziołowy finisz.

niku 2016 zdecydowanie wydłużono kontakt ze

Bardzo dobrze prezentuje się solo, a jeszcze le-

skórką (do dwóch tygodni), w dodatku użyto tzw.

piej z jedzeniem. (lo)

małopolski przełom wisły dom bliskowice

wyżyna sandomierska winnica płochockich

matkę drożdżową z poprzedniego rocznika. Stąd jeszcze wyraźniejsza struktura, a na jej tle nuty cytrusów (szczególnie skórki pomarańczowej), dojrzałe jabłko, wosk pszczeli, trochę ziół i „kamienny chłód”. Jednym zdaniem – świetne już teraz, a będzie jeszcze lepsze. (mn) winifikacja: naturalna, kontakt moszczu ze skórkami, uprawa: tradycyjna szczepy: johanniter alkohol: 12,4%

winifikacja: długa maceracja w stalowych kadziach uprawa: tradycyjna szczepy: seyval blanc alkohol: 12,5% liczba butelek: 440 sugerowana cena: 60 PLN

liczba butelek: 1300 sugerowana cena: 95 PLN

wina rekomendowane

91


Kvevri Milvus 2015

Lodowe 2016

finalista Polskich Korków 2017

wino specjalne

dolny śląsk winnica de saas

pomorze zachodnie winnica turnau

wino specjalne brązowopomarańczowosłomkowa

nie

wyjątkowe i niesamowite wino, dla które-

pozostawia wątpliwości, że mamy do czynie-

go nie prędko może się pojawić konkurencja

nia z czymś wyjątkowym – pierwszym polskim

w Polsce; pokazujące jednocześnie kolejny raz,

„pomarańczem” dojrzewającym w amforach.

że ­ograniczeniem dla hybryd są jedynie hory-

W nosie orzechowo-herbaciane ze szczyptą

zonty winiarzy; w nosie ujawnia miękki, lekki

­curry, skórki pomarańczy i goździków; w us-

bukiet, w którym polne kwiaty zostały muśnięte

tach taniczne, treściwe, z niezwykłą panoramą

pomarańczą; w oleistych ustach uderza bogact-

smaków (miód, pigwa, suszone morele, man-

wo i koncentracja, a urzekającą słodycz dosko-

darynka, orzechy i delikatne utlenienie). Mocny

nale równoważy wyrazista kwasowość i grejpfru-

punkt odniesienia wszystkich kolejnych ekspery-

towa końcówka. Wino bez trudu stanie w szranki

mentów tego typu. (lo)

z niejednym eisweinem. Beste Qualität! (lo)

winifikacja: tradycyjna

winifikacja: tradycyjna

uprawa: tradycyjna

uprawa: tradycyjna

szczepy: gewürztraminer

szczepy: johanniter

alkohol: 12%

alkohol: 8%

liczba butelek: 500

liczba butelek: 1500

sugerowana cena: 55 PLN

sugerowana cena: 190 PLN

92

barwa


w i n a r e k o m e n d o w a n e p r z e z S P O T.

93


skład jury konkursu polskie korki 2017 To m a s z P r a n g e - B a r c z y ń s k i

UrsulaHeinzelmann

(przewodniczący jury) współzałożyciel

niezależna dziennikarka specjalizująca

i redaktor naczelny Magazyn WINO.

się w tematyce związanej z jedzeniem

Od ponad dekady zajmuje się pro-

i winem (współpracowała z Effilee, Slow

pagowaniem

wina

Food International, ­Frankfurter Allge-

w Polsce. Autor audycji „PIN do wina”

meine Zeitung, ­Gastronomica, ­Vinum –

w Radiu PIN, autor książki „Zawód –

Europas Weinmagazin i z wielu innymi)

sommelier”; współtwórca reportaży

z doświadczeniem szefa kuchni i som-

i programów telewizyjnych o tematyce ­­

meliera; autorka i współautorka wielu

winiarskiej w telewizji Kuchnia TV,

książek dotyczących gastronomii (m.in.

tłumacz książek o takiej ­tematyce,

„Erlebnis Käse und Wein”, „Food Cultu-

sędzia

międzynarodowych

re in Germany”, „Wein spricht deutsch”

konkursów winiarskich (m.in. Besto f

czy „Oxford Companion to Cheese”);

Riesling, Bormustra, Vinitaly, Mundus

ostatnio nominowana do prestiżowej na-

Vini, Vinagora, Vini da Pesce). Kocha

grody Fortnum&Mason Food and Drinks

polskie wino i dlatego co roku prowa-

Award oraz Guild of Food Writers Award

dzi degustacje w ramach festiwalu

za książkę „Beyond Bratwurst. A History

„Polskich win i cydrów”.

of Food in Germany” (niem. „Was is(s)t

wielu

kultury

picia

Deutschland”). Mieszka wraz ze swoim mężem, krytykiem winiarskim Stuartem Pigottem w Berlinie.

94


Maciej

Maciej

Nowicki

Sokołowski

dziennikarz największego w Polsce

( M S - S o m m e­l i e r )

portalu poświęconego winu – Wini-

sommelier z kilkunastoletnim­ doś­

cjatywa oraz pisma o winie Ferment.

wiadczeniem, członek ­­Stowa­r zyszenia

W

Sommelierów

ciągu

dnia

nieustannie

coś

Polskich,

­­­­posiada

­degustuje, wspiera, promuje, prowa-

międzynarodowy dyplom A.S.I. (2015),

dzi lub ocenia. W nocy zamiast spać

kilkukrotny uczes­tnik ­Mistrzostw Pols-

– pisze teksty. Chce, aby Polacy pili

ki Sommelierów (II m ­ iejsce w 2017

wyłącznie wino i pili je świadomie –

roku, III w 2016 roku, VI w 2015 roku

stąd cierpliwie edukuje, a przy okazji

oraz III miejsce w Mistrzostwach Pols-

demaskuje wszelkie absurdy na jego

ki Zachodniej w latach 2015-2016).

temat. W ostatnich latach stał się jed­

Od 2016 roku prowadzi w Poznaniu

nym z największych promotorów pols-

autorski pro­jekt Klub „­Tasting Room”.

kiego wina.

skład jury konkursu polskie korki 2017

95


Paweł

Łukasz

Białęcki

sommelier z kilkunastoletnim stażem,

członek Stowarzyszenie Sommelierów

m.in. w wyróżnionym gwiazdką Mi-

Polskich, ukończył WSET (Wine & Spi-

chelin Atelier Amaro. Stały felieto-

rit Education Trust) Advanced (2013),

nista Magazyn WINO i zwolennik

posiada

win równoważonych techniką, a nie

A.S.I. (2014), zdał też egzamin Court

szaleństwem winiarza. Kilkukrotny

of Master Sommeliers (2015). Uczes­

uczestnik finałów Mistrzostw ­Polski

tnik Mistrzostw Polski Sommelierów

Sommelierów

P ­ olski

(w 2015 roku zajął V miejsce i został

w latach 2011-2012, III miejsce

Mistrzem Polski Zachodniej Somme-

w latach 2010 i 2013) i konkursów

lierów). Na co dzień pracuje dla jed-

międzynarodowych. Na co dzień

nego z importerów wina (Mielżyński).

(wicemistrz

­pracuje dla jednego z importerów wina (Deliwina).

96

Głowacki

międzynarodowy

dyplom


skład jury konkursu polskie korki 2017 Hiror take

Maciej

Ikeda

Danielewicz

sommelier, który od 2004 roku jest

członek

Stowarzyszenie

Somme-

certyfikowanym przez JSA (Japan

lierów Polskich z kilkunastoletnim

Sommelier Association) ekspertem

doświadczeniem w branży winiarskiej,

winnym (Wine Expert) i od zawsze

ukończył WSET (Wine & Spirit Educa-

winnym entuzjastą. Przez ostatnie 17

tion Trust) Advanced (2015). Na co

lat z pewnością zdegustował więcej

dzień reprezentant jednego z importe-

niż 5.000 win z całego świata. Jest

rów wina (Winkolekcja).

znawcą win „naturalnych”, z którymi pracuje od 2003 roku. Od 2013 roku próbuje je wprowadzić na rynek polski w ramach wrocławskiego Winotake. Mateusz Dobrzykowski

To m a s z

Kramer

członek Stowarzyszenie Sommelie-

sommelier

z

rów Polskich, sommelier z kilkunas-

doświadczeniem (pracował w sieci

toletnim doświadczeniem (pracował

Accor oraz Wine Bar Mielżyński),

m.in. w Sowa&Przyjeciele i Cucina

członek Stowarzyszenie Sommelierów

88). Kilkukrotny uczestnik Mistrzostw

Polskich, obecnie pracuje w wielokrot-

Polski Sommelierów (w 2014 roku

nie nagradzanym przez „Magazyn

zajął II miejsce w Mistrzostwach Pols-

Wino” za kartę win poznańskim SPOT.

ki Zachodniej Sommelierów). Na co

Wspiera i promuje polskie wina.

kilkunastoletnim

dzień reprezentant jednego z importerów wina (Vininova).

skład jury konkursu polskie korki 2017

97


sprawozdania mediรณw

blog Tomasza Prange-Barczyล„skiego

98


sparawozdania mediรณw

99


100


partnerzy

101


102


partnerzy

103


104


partnerzy

105


106


R e d a k c j a : Maciej Nowicki Lechosław Olszewski Z d j ę c i a : Małgorzata Opala T e k s t y : Katarzyna Józefiak (kj) Olga Badowska (ob) Maciej Nowicki (mn) Tomasz Prange-Barczyński (tpb) Lechosław Olszewski (lo) S k ł a d

i

p r o j e k t : Marta Milczarek W y d a w c a : SPOT. W y d a n i e : Poznań 2017

107

Polskie Wina i Cydry  

Magazyn Wino przyznał SPOT. Grand Prix w kategorii promotor kultury wina w Polsce. Jednym z przedsięwzięć, które doceniło jury była kolejn...

Polskie Wina i Cydry  

Magazyn Wino przyznał SPOT. Grand Prix w kategorii promotor kultury wina w Polsce. Jednym z przedsięwzięć, które doceniło jury była kolejn...

Advertisement