Page 1

PROJECTE INTERDISCIPLINAR 6È E.P.

De lletres

NOM: CLASSE: DATA:


Per crear un GRAN

EQUIP i aconseguir un BON PROJECTE

CONÈIXER ELS MEUS PUNTS FORTS

per saber què puc aportar al grup. grup

OBSERVAR

tot allò que m’envolta.

ESCOLTAR

les opinions dels altres.

RESPECTAR i ACCEPTAR

DIR LA MEVA

RAONAR

els diferents punts de vista.

ja que les aportacions de tots ajuden a crear una gran idea.

tot allò que vagis a dir.

COL·LABORAR AMB ELS ALTRES

PLANIFICAR

IL·LUSIONAR-SE

DESCOBRIR

GAUDIR

cal:

per assolir els objectius que us proposeu.

la feina i el temps; són la clau per l’èxit.

del i amb el resultat final.

el que sou capaços de fer.

de la feina ben feta i del treball compartit.


Aprendrem... OBJECTIUS 1. Planificar els escrits d’acord amb amb la situació comunicativa i el destinatari. 2. Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions. 3. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari. 4. Revisar el text per millorar-lo millorar lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la situació comunicativa.

CONTINGUTS •

El text narratiu

La poesia

El cal·ligrama

Ús de recursos literaris


EL REPTE Ja tenim molt properes les dates dates de Sant Jordi. Al llarg de l'etapa de l'Educació Primària ia han estat un munt de tallers i activitats els que hem fet al voltant d'aquesta jornada. Som a 6è, últim curs d'aquesta etapa, etapa i de nou se'ns obre la possibilitat de deixar una bona mostra de les l nostres obres i creacions. Entre tots ambientarem l'aula amb racons d'inspiració que converteixin aquest espai en un gran laboratori de lletres ple d'imaginació i creativitat. Lletres A, B, C i fins la Z... Z us conjurem a barrejar-vos vos !!! EL PRODUCTE FINAL Així doncs, cadascú haurà haurà de crear una composició escrita en cadascuna de les modalitats ( narració, poesia, poesia visual i/o còmic) que serà presentada en el concurs de Jocs Florals de l'escola i de Sant Boi.


A partir d'idees generades a nivell de grup i/o individuals i de les exposades al laboratori de lletres, treballarem:

La narracio Repàs de les estructures de la narració i del diàleg. Crear narracions

La Poesia Repàs de les estructures. Crear poemes.

La Poesia Visual i el Comic Repàs de tècniques per expressar poesia visual. Creació de poesies visuals.

Serà imprescindible utilitzar el diccionari per enriquir el nostre vocabulari fent ús de sinònims, antònims...


QUE AVALUEM?

Utilització de suports per ordenar tota la informació de manera lògica i ben estructurada. Escriptura de textos de tipologia diversa, redacta seguint l’estructura del gènere textual que s’ha triat. Escriptura amb varietat d’oracions: simples i complexes. Utilització de connectors variats. Utilització d’un un gran repertori lèxic i derecursos recursos per evitar la repetició (sinònims, hiperònims, pronoms...). Aplicació de les normes ortogràfiques i excepcions de lèxic específic e de les àrees. Utilització els signes de puntuació que requereix cada tipus de text.

Laboratori de lletres  

Projectes interdisciplinar 6è EP Fundació Llor

Laboratori de lletres  

Projectes interdisciplinar 6è EP Fundació Llor

Advertisement