Page 1

Departament de Didàctica de les Arts i de les Ciències Àrea TIC

Presentació de l’àrea de TIC Professorat: Meritxell Cortada Marc Fuertes Marta Marimon

www.uvic.cat


ÍNDEX Presentació àrea TIC

 Docència  Transferència del coneixement  Formació permanent  Recerca

Departament de Didàctica de les Arts i de les Ciencies Àrea TIC

21/10/13

2


Docència CAFE: 2n curs: TIC per l’Activitat Física i l’Esport (3cr) ES: 3r curs: Projectes Socials i TIC (6cr) MEP: 2n curs: TIC Aplicades a l’Educació (4cr) MEI: 1r curs: Educació Audiovisual i TIC (3cr) Menció MEP/Itinerari d’optativitat MEI Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l’Escola: http://prezi.com/joh5hofompti/mencio-didctic/ • • • •

La Competència Digital en la Gestió del Centre i de les Tasques Docents 6,0 Metodologies d’Aprenentatge en Línia 6,0 Disseny i Creació de Materials Didàctics amb TIC 6,0 La Coordinació de les TIC del Centre Escolar 6,0

Departament de Didàctica de les Arts i de les Ciències Àrea TIC

21/10/13

3


Metodologia •Gradualitat en l’aprofundiment dels continguts de les assignatures •Exposicions del docent combinades amb pràctiques guiades i tutoritzades •Participació activa de l’alumnat •Diversitat en la tipologia de les activitats d’aprenentatge •Diferents agrupacions de l’alumnat •Recursos: –Aprofitament de l’aula virtual –Pla de Treball –Orientacions i criteris de realització de treballs –Carpetes virtuals de grups d’estudiants Departament de Didàctica de les Arts i de les Ciències Àrea TIC

21/10/13

4


Avaluació •Avaluació del desenvolupament de competències •Integrar l’avaluació en el cas d’assignatures compartides (MEI) •Avaluació continuada: –Assistència i participació –Realització d’activitats individuals i de petit grup: •Lectura d’articles •Anàlisi de documents multimèdia •Elaboració de mapes conceptuals •Debats •Resolució de casos

–Projecte final de l’assignatura d’integració de coneixements (en grup) –Examen escrit Departament de Didàctica de les Arts i de les Ciències Àrea TIC

21/10/13

5


Transferència de coneixement Interna: •Docència •CIFE-GITIC > Registres d’activitats docents universitàries (DDAD) Externa: •Assessorament a centres •Difusió en Congressos/Jornades

Departament de Didàctica de les Arts i de les Ciències Àrea TIC

21/10/13

6


Formació permanent •Grup de formadors del CIFE en Metodologies a l’aula digital •Tallers/Cursos TIC adreçats a professorat de la UVic (CIFE) •Cursos a la Universitat d’Estiu •Tallers

Departament de Didàctica de les Arts i de les Ciències Àrea TIC

21/10/13

7


Recerca

Línies de recerca de l’àrea: •Aplicació didàctica d’eines digitals orientada als processos de construcció de coneixement •Projectes d’innovació educativa amb el suport de les TIC (CIFE-GITIC)

Departament de Didàctica de les Arts i de les Ciències Àrea TIC

21/10/13

8


Departament de Didà ctica de les Arts i de les Ciencies Àrea TIC

Professorat: Meritxell Cortada Marc Fuertes Marta Marimon

www.uvic.cat

Presentacio area tic abreujada