Page 1

Projecte: “EL DIALEG ESCOLA-CIUTAT: UNA RELACIÓ QUE CREIX” Forteza Fornés, Maria López Moll, Marta Rosselló Lozano, Mª Carme Sobrino Guerrero, Noemí

Ciutat de Pistoia, Itàlia.


INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ El treball es divideix en 2 parts: 1. Contextualització: “I bambini e la città” 2. Concrecions: “L’escola integrada a l’entorn”  2 iniciatives concretes


OBJECTIUS GENERALS • Tenir/oferir una visió global sobre el projecte “I bambini e la città” de Pistoia a mode de contextualització. • Aprofundir en dues iniciatives concretes que exemplifiquin clarament l’essència del nostre projecte. • Assolir de manera satisfactòria els objectius del practicum II.


MARC TEÒRIC • “Una ciutat permeable”. • “Una ciutat educadora”. • “La ciutat dels infants” .


CONTEXTUALITZACIÓ: “I bambini e la città” • A finals dels anys ’80 s’educa pel canvi democràtic. • “Pistoia amica dei bambini” • Implicació ciutadana.


Iniciatives des de la Publica Instruzione


“Negozi amici dei

bambini�


“Percorsi sicuri

intorno a scuola”


“Il vigile urbano amico dei bambini�


Fira “Terra, acqua, fuoco”


“La città in gioco”


“Una segnaletica speciale”


“Un Ludobus per amico”


CONCRECIONS: “L’escola integrada a l’entorn” • Sentit del projecte • Diàleg escola-entorn: una relació que creix. (A partir de dues experiències concretes)


Sentit del projecte • Desenvolupament de l’autonomia: ens sentim segurs a mesura que coneixem l’entorn. • Sentiment d’identitat i pertinença envers l’entorn que envolta l’infant: desenvolupem un sentiment de ciutadania. • Educació ciutadana i respecte pel context: estimam allò que és nostre. • L’experiència directa, aprenentatge significatiu: d’allò més concret a allò més global.


Diàleg escola-entorn: una relació que creix • Dues experiències concretes: • entorn urbà  “Bruno Ciari” • les afores de la ciutat, un riu  “La Coccinella”

• Metàfora: aprofundiment de la relació per mitjà del diàleg. • Les equivalències establertes: • entorn-escolainterlocutors • la relació que creixfases del projecte


I tu qui ets? Ens presentem.


Tot el que ens espera fora de l’escola.


Unes primeres converses a mode d’avaluació inicial.


El fil conductor a tota l’escola, i el projecte principal a l’aula de 5 anys.


Els fonaments de la relaci贸.


La passejada ĂŠs una finalitat en sĂ­ mateixa.


Educar la mirada dels infants.

Omplim una bossa amb descobriments.


Els mestres veuen l’entorn amb els ulls dels infants.


Una escolta constant, una relaci贸 que creix.


Obertura mútua: constància i continuïtat.


Un context preparat per rebre i donar-se a conèixer.


Escolta empĂ tica.


Una escola receptiva i disposada a continuar la relaci贸.


Una relaci贸 guiada per la curiositat.


El treball de desprĂŠs de les visites per decidir el tema.


Focalitzar el projecte a partir dels interessos.


MĂŠs enllĂ de les paraules.


Senten la ciutat amb les seves mans.


Reviure l’experiència des d’una altra perspectiva.


La diversitat de codis enriqueix la relaci贸.


L’experiència multisensorial afavoreix l’aprenentatge global.


Les petjades de la relaci贸.


Documentant el treball.


Per deixar constĂ ncia.


Un sentiment de pertinenรงa.


L’amistat, la fita del camí.


La ciutat ens retorna la visita.


El riu entra a l’escola.


Coneixement i respecte per l’entorn.


Som i serem ciutadans actius.


ASPECTES QUE FAN POSSIBLE AQUEST DIÀLEG • Filosofia educativa – Importància de la relació infant-entorn. – Concepte positiu de l’infant. – Mentalitat del docent.


REFLEXIONS FINALS DEL GRUP • Implicació ciutadana: conscienciació social, l’educació és responsabilitat de tots. • Idea d’aprendre allò que tenen al seu entorn, al seu abast.


• Recursos econòmics, materials i humans de que disposen. • La força que va prenent el projecte i que cada vegada hi ha més gent implicada. • Formem part d’un entorn que és fora de l’escola.


“La relazione con l’intorno coltiva l’iniziativa del bambino nel dare senso al mondo” (Anna Lia Galardini)

El diàleg escola-ciutat: una relacio que creix  

és un projecte que ens mostra la importància de que l'escola obri les seves portes i finestres a l'entorn.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you