Page 1

 

Producció, Expressió  i  Disseny  en  Premsa   2n  de  Periodisme  –  Grup  02   146,  147,  148,  149,  150  

R9 Llibre  d’estil    

Rodamón Retícula   Text  base  

Titulars

Subtítols

Destacats

Fotos

4 columnes  amb  medianil  de  5  mm   Color   Negre   Font   Gautami   Mida   9.5  pt   Interlineat   10  pt   Alineació   Justificat  amb  la  última  línia   alineada  a  l’esquerra   Sangria   3mm  al  inici  de  cada  article  i   després  de  cada  punt  i  a  part   Color   Negre   Font   Calisto  MT   Mida   Depèn  de  la  llargada   Interlineat   En  funció  de  la  mida   Alineació   Centrada   Color   Negre     Font   Calisto  MT   Mida   Depèn  de  la  llargada   Interlineat   En  funció  de  la  mida   Alineació   Centrada   Color  requadre   C:  0   M:  46   Y:  100   K:  0   Opacitat:  54%   Titular   Majúscula  sense  negretes   Font   Khmer  UI   Color   Negre   Mida   12   Interlineat   14   Alineació   Justificació  amb  la  última  línia   alineada  a  l’esquerre   Marges   2  mm   Mode  color   CMYK   Format     .psd  o  .tiff  


Producció, Expressió  i  Disseny  en  Premsa   2n  de  Periodisme  –  Grup  02   146,  147,  148,  149,  150  

Peu de  foto  

Paginació

Nom de  secció   Filets    

Dintre de  la  foto   Color   Font   Mida   Alineació   Número  de  pàgina  

Blanc Microsoft  Tai  Le   11  pt   Esquerre   Font:  Arial  Rounded  MT  Bold   Mida:  17  pt   Filet   Amplada:  2  pt   Llargada:  7,1  mm   www.rodamon.cat   Tipografia:  Minion  Pro  negreta   RODAMÓN-­‐  Gener   Mida:  9  pt   Color:  Negre,  60%  opacitat   Dintre  d’un  requadre  negre  (10  x  48  mm)   Font   Arimo/  Viner  Hand  ITC   Tamany   18   Mida   0,5  pt   Color   Negre  

R9 llibre d estil  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you