Page 1

R3: Traçabilitat

Producció, Expressió i Disseny en premsa

146 Nerea Giménez, 147 Carla Granell, 148 Marta Grifols, 149 Pol Güell, 150 Júlia Guevara


Identificació }  }  }  }  }  }  }  } 

Títol: Diari Ara Adreça: Carrer Diputació 119, 08015 Barcelona Telèfon: 93 202 95 95 Email: web@ara.cat Nom editor: Antoni Bassas Nom director: Carles Capdevila Preu exemplar: 1,20€ entre setmana, 1,50€ divendres i dissabtes i 2,50€ els diumenges Formes de subscripció: 1.  2.  3.  4. 

} 

Edició digital diària, edició paper diumenges i Apple TV Edició paper i digital cada dia Edició digital cada dia Oferts especials per estudiants i escoles

Llengua: Català, de caràcter generalista amb edicions per Catalunya, Balears, País Valencià i les Comarques Gironines


Estructura } 

}  }  }  }  }  }  } 

Seccions: 16 seccions: Les claus del dia, tema del dia, política, internacional, economia, societat, debat, l’entrevista, estils, cultura, esports, serveis, mèdia, gent, passi-ho bé, contraportada. Número de pàgines: 48 entre setmana, 64 el cap de setmana Suplements: Ara tu (dominical), Criatures, Play, Emprenem Espai per cos del text: 55% Espai per titulació: 10% Espai per gràfics: 15% Espais per publicitat: 20% Retícula: 4 columnes


Audiència 8% Per edat 14-24 anys 18% 30%

25-44 anys 44%

Per classe social

45-64 anys

2%

MĂŠs de 65 anys 1% Per nivell d'instrucciĂł 1% Sense estudis 36% 62%

Amb estudis primaris Amb estudis secundaris Amb estudis superiors

37% 61%

Mitja-baixa/baixa Mitja Alta-mitjana/alta


Estètic }  }  }  } 

Format: Vertical, 28,7 cm x 29,3 cm Suport: Paper (diari) i digital Proporció: Nombre de colors: }  }  }  } 

} 

Nombre d’estils de tipografia: 3 estils, text justificat. }  } 

} 

Color: a totes les pàgines Negre: text base, titulars i subtítols Blau: destacats, nom de secció (a l’interior), firma articles opinió Vermell: nom de secció en portada Titulars, subtítols, text base: Georgia Destacats: Helvetica

Tipologia del gràfics: }  }  } 

Fotografia: 90% Vinyetes: 1% Gràfics: 9%


Continguts }  } 

Tema de la informació més rellevant: Catalunya i la seva activitat política A portada: La notícia que obre sempre la portada és la notícia de la secció del Tema del dia. A la part alta hi ha una notícia d'una de les seccions secundàries a l'edició del dia. I a la part de l'esquerra hi ha la capçalera i els destacats d'articles d'opinió. Sota el titular principal hi ha una fotografia amb una notícia que també es considera rellevant i a la part dreta inferior un o dos destacats. }  }  }  }  }  }  }  }  }  } 

Nombre d’unitats informatives: Habitualment, quatre unitats informatives Superfície que ocupa la notícia (%): 30% Posició que ocupa en la pàgina: 1 Té algun element a color: La notícia principal és en blanc i negre Té els elements només en blanc i negre: La notícia principal és en blanc i negre Pulsacions del titular: En línia 15 i en total 36 Pulsacions de cos del text: No hi ha text base, només subtítol Estil del titular: Justificació centrada, tipografia Georgia amb mida 2,1 cm i interlineat 1,5 Estil del cos del text: No hi ha text base Elements auxiliars: Subtítol, filet i cintell


Continguts } 

Secció on es troba: }  }  }  }  }  }  }  }  }  } 

Nombre d’unitats informatives: 4 unitats informatives Superfície que ocupa la notícia (%): 55% Posició que ocupa en la pàgina: Titular i subtítol a la part superior, text base distribuït en funció de la llargada i dels elements gràfics Té algun element a color: Tots els elements són a color (blau, vermell, groc, blanc i negre) Té els elements només en blanc i negre: Titulació i text base Pulsacions del titular: 31 pulsacions (només una línia) Pulsacions de cos del text: 31 pulsacions, Georgia Estil del titular: Sempre en negreta, amb el subtítol però sense negreta. Justificació centrada d’1,7 cm, no hi ha interlineat (una sola línia) Estil del cos del text: Negre, Georgia a 9,5 amb interlineat 10 cm i destacats en Helvetica de color blau Elements auxiliars: Un asteric blau


Tècnics Diagramació: Amb el programa Milenium Designer }  Redacció: Word i Milenium Editor }  Preimpressió: A través d’arxiu PDF que, seguidament s’envia a la rotativa. }  Impressió: A càrrec de Cre-A rotativa del Grup Godó }  Enquadernació: El diari amb grapes i els suplements sense }  Acabats: No hi ha acabats } 


Annexos


Esquema retĂ­cula

R3 traçabilitat  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you