Page 1

Marta Grífols Llucià 148 1329952 Un bon ús de la tipografia a la capçalera En aquesta rúbrica es contempla el bon ús de la tipografia dins del disseny de la capçalera d’una revista. El meu producte periodístic seria de temàtica cultural i es basarà en la recopilació de diferents dades sobre els esdeveniments que passin a la ciutat de Badalona. Aquesta revista s’enfocaria cap a un públic localitzat, de totes les edats i majoritàriament residents a la ciutat.

Paraules sinònimes del concepte He fet una pluja d’idees per a triar un possible títol i de moment m’agrada BAETULO. Aquest nom el relaciono amb l’antiguitat de la ciutat, la cultura, els romans i el llatí.

Llista amb diferents tipologies:


Marta Grífols Llucià 148 1329952 Tipografia escollida La tipografia que he triat per a la capçalera és la Trajan Pro. Trobo que es pot relacionar molt bé amb el tema de la cultura i el passat romà. Aquesta font també és àmplia, com el contingut, i no permet la confusió entre una lletra i una altra. A més, la lletra de pal dóna sensació d’harmonia. És una font clàssica que a la vegada és de fàcil lectura, pulcra i ens transporta a l’època de l’imperi romà. A més, la història de la seva creació indica que és la tipografia utilitzada a la Columna Trajana de Roma

Distància entre les lletres: parell de lletres amb major espai i parell de lletres amb menor espai entre elles: Per poder determinar a ull les lletres entres les quals hi ha un major i un menor nombre d’espais en blanc he utilitzat el regle i així obtenim que: ET és el parell de lletres amb més espai entre elles. UL són el parell de lletres amb menys espai entre elles.

Per poder determinar les lletres entre les quals hi ha un major i un menor nombre d’espais en blanc he utilitzat un mètode d’aplicació de punts que ofereix l’InDesign omplint l’espai entre lletres. Així obtenim que:

BA: 11.5 AE: 13.5 ET: 22 TU: 15 UL: 10 LO: 13

Unitat triada per a l’espai del text Veient els punts que hi ha entre les lletres, tres parells es repeteixen entre els 10 i 13 punts. Com el nombre màxim de punts és 22 i el mínim 10 i els dos s’excedeixen per massa i per poc, considero que el número ideal seria un que no deixi massa buit entre les lletres però que tampoc les enganxi, en aquest cas, al voltant dels 16 punts. Com tots s’ajustaran més o menys a la mateixa distància a partir del tracking, quedarà força proporcional.


Marta Grífols Llucià 148 1329952

Composició del text Per tant, perquè el text quedi simètric i agradable a l’ull humà, he calculat que l’ideal seria utilitzar el tracking. El resultat seria aquest:

Després de fer varies proves amb diferent tipus de tracking –diferents mesures- he decidit posar-lo a 15 entre la BA, ULO i a 25 entre la AE i ET. En la meva opinió queda molt més llegible i entenedor. Aquest seria el resultat final:

148 r11  
148 r11  
Advertisement